Bai thu hoach BDTX ND2 2

5 434 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2017, 09:22

PHÒNG GD & ĐT PHÚ LỘC TRƯỜNG TH VINH HƯNG II CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 Họ tên: Trần Công Hưng Chức vụ: Giáo viên Tiểu học - Tổ: 2-3 Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học Vinh Hưng II NỘI DUNG I Nội dung bồi dưỡng 2: - Nghiên cứu môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục II Thời gian bồi dưỡng: - Từ ngày 01 tháng năm 2016 đến ngày 30 tháng năm 2016 III Hình thức bồi dưỡng: - Bồi dưỡng hình thức tự học IV Kết đạt được: A Nhận thức việc tiếp thu kiến thức kĩ qui định mục đích, nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên I ĐẶT VẤN ĐỀ: Theo đánh giá Bộ GD-ĐT, việc học Tiếng Việt lớp Công nghệ giáo dục không giúp HS nắm tri thức tiếng Việt hình thành đồng thời kĩ nghe-nói-đọc-viết cách vững mà HS tham gia hoạt động học tập cách chủ động, tự tin; thông qua việc làm, thao tác học, em tự tìm chiếm lĩnh tri thức, phát huy khả tư lực tối ưu Đồng thời trình dạy học theo phương pháp Công nghệ giáo dục không giúp GV nâng cao trình độ lực nghiệp vụ sư phạm mà cách tổ chức dạy học theo quy trình công nghệ giúp GV đổi phương pháp cách triệt để Một điểm khác với phương pháp dạy trước đây, áp dụng phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1-CGD, giáo viên cầm tay học sinh tập viết, mà học sinh tự tư giảng Quy trình dạy giáo viên tiến hành theo bốn bước là: nhận diện ngữ âm, tập viết, đọc luật tả Chương trình phát huy khả tư học sinh, giúp học sinh nắm cấu tạo ngữ âm tiếng nên đọc đọc tốt Qua thời gian nghỉ hè học sinh không quên chữ Học sinh nắm luật tả kĩ nghe để viết tả tốt II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Để thực tốt môn Tiếng Việt lớp 1- CGD người giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp dạy học chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp mục đích yêu cầu , nội dung, phương pháp dạy học phần âm dạy, đặc biệt thực theo quy trình thiết kế Tiếng Việt lớp 1- CGD Những vấn đề chung: 1.1 Mục tiêu chương trình Tiếng Việt lớp 1- CNGD -1- Học xong chương trình Tiếng Việt lớp 1-CNGD học sinh đạt mục đích sau: - Các em đọc thông, viết thạo, không tái mù - Các em nắm luật tả - Các em nắm hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt 1.2 Đối tượng chương trình Tiếng Việt lớp 1- CNGD Đối tượng môn Tiếng Việt lớp1- CGD cấu trúc ngữ âm tiếng Việt bao gồm: Tiếng, âm chữ, vần 1.3 Nội dung chương trình chương trình Tiếng Việt lớp 1- CNGD ( gồm bài) - Bài 1: Tiếng - Bài 2: Âm - Bài 3: Vần - Bài 4: Nguyên âm đôi 1.4 Phương pháp dạy chương trình Tiếng Việt lớp 1- CNGD - Phương pháp mẫu: + Lập mẫu, sử dụng mẫu + Làm mẫu tổ chức học sinh làm theo mẫu có - Phương pháp làm việc: Tổ chức việc học trẻ em thông qua việc làm cụ thể thao tác chuẩn xác em tự làm lấy Phần cụ thể - phần âm: 2.1 Mục tiêu phần âm - HS nắm 38 âm vị Tiếng Việt cách viết âm vị - Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm qua phát âm dựa vào luồng bị cản hay luồng tự - Biết ghép phụ âm đầu với nguyên âm tạo thành tiếng có ngang, ghép tiếng có ngang với dấu tạo thành tiếng khác - Biết phân tích tiếng ngang thành phần : phần đầu phần vần, phân tích tiếng có dấu thành tiếng ngang dấu (cơ chế tách đôi) - Đọc trơn, rõ ràng đoạn văn có độ dài 20 tiếng Tốc độ đọc tối thiểu 10 tiếng / phút - Nghe viết tả tất tiếng có vần có âm Viết kiểu chữ thường cỡ nhỡ Tốc độ tối thiểu phút/ tiếng - Nắm cấu tạo tiếng gồm phận cấu thành: Thanh, âm đầu, vần (vần có âm chính) - Nắm luật tả e,ê,i 2.2 Quy trình dạy phần âm: Bài âm gồm hai công đoạn: a Công đoạn 1: Lập mẫu ( Mẫu /ba/ - Phân biệt nguyên âm, phụ âm) Mục đích, yêu cầu: Làm theo Quy trình việc, thực thi chuẩn xác thao tác, làm sản phẩn chuẩn xác, xứng đáng mẫu chuẩn mực cho tất tiết học b Công đoạn 2: Dùng mẫu( Áp dụng cho tất lại phần âm) (Quy trình giống quy trình tiết lập mẫu) Tuy nhiên cần ý: -2- - Mục đích tiết dùng mẫu là: + Vận dụng quy trình từ tiết lập mẫu + Luyện tập với vật liệu khác chất liệu với tiết lập mẫu - Yêu cầu giáo viên tiết dùng mẫu: + Nắm quy trình từ tiết lập mẫu + Chủ động linh hoạt trình tổ chức tiết học chu phù hợp với học sinh lớp c Bài Âm /e/ tiết dùng mẫu Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm Mục đích: HS phát âm tiếng chứa âm mới, nhận âm nguyên âm hay phụ âm, vẽ mô hình phân tích tiếng có âm 1.1 Giới thiệu âm - GV đưa tiếng chứa âm /đe/ yêu cầu HS phát âm lại theo mức độ T- NN- T 1.2 Phân tích tiếng - GV yêu cầu HS phân tích tiếng /đe/ ( kết hợp vỗ tay) để biết phần đầu âm /đ/ phần vần âm /e/ - GV cho HS phát âm lại âm /e/, nhận xét luồng nào? - HS nhận xét luồng tự nên /e/ nguyên âm - Cho HS nhắc lại: /e/ nguyên âm theo mức độ T- N- N- T 1.3 Vẽ mô hình - GV vẽ yêu cầu HS vẽ mô hình hai phần tiếng /đe/, đọc /đe/ - GV yêu cầu HS viết âm /đ/ vào phần đầu mô hình nhắc lại /đ/ phụ âm - HS tay vào phần vần âm /e/ chưa biết chữ bỏ trống đọc /e/ nguyên âm Việc 2: Học viết chữ ghi âm Mục đích: HS nắm cấu tạo chữ e in thường chữ e viết thường HS nắm quy trình viết chữ e viết thường cỡ nhỡ, viết tiếng có âm /e/ 2.1 Giới thiệu cách ghi âm chữ in thường GV giới thiệu chữ e in thường ( dùng chữ mẫu viết mẫu lên bảng, mô tả cấu tạo chữ e để HS nhận biết đọc bài.) 2.2 Hướng dẫn viết chữ e viết thường - GV đưa chữ mẫu viết mẫu, hướng dẫn điểm chấm điểm tọa độ quy trình viết - HS luyện viết vào bảng chữ e viết thường 2.3 Viết tiếng có âm vừa học - GV yêu cầu HS đưa tiếng /đe/ vào mô hình, thay phụ âm đầu d, ch, c, b để tạo tiếng lần thay phân tích kết hợp với tay.( HS ghi vào bảng) - GV yêu cầu HS thay dấu vào tiếng /đe/ tạo tiếng lần thay phân tích kết hợp với tay ( HS ghi vào bảng) * Chú ý: GV hương dẫn học sinh nét nối vị trí đánh dấu tiếng d Hướng dẫn viết Em tập viết -3- - GV hướng dẫn cách tô chữ e khoảng cách chữ theo điểm chấm tọa độ vở, nét nối chữ b, e, khoảng cách tiếng từ “da dẻ” - GV kiểm soát trình viết học sinh chấm Việc 3: Đọc Mục đích: HS đọc trôi chảy từ mô hình tiếng đến âm, tiếng từ, câu a Đọc bảng - Phần giáo viên linh động chọn âm , tiếng luyện tùy vào đối tượng lớp - Đọc từ dễ đến khó, từ tiếng có ngang đến tiếng có dấu (đe,đè, đé, đẻ, đẽ, đẹ), đến ( bè, dẻ , chè) b Đọc sách giáo khoa( Đọc từ xuống, từ trái sang phải) * Chú ý: sử dụng nhiều hình thức đọc (nhóm, cá nhân, lớp), mức độ đọc (TN- N- T) Việc 4: Viết tả: Mục đích: HS viết tả chữ ghi tiếng chè,be bé, e dè… a Viết bảng con/ viết nháp - GV đọc cho HS nghe viết tiếng vào bảng nháp - HS phát âm lại, phân tích viết, viết xong lại đọc lại b Viết vào tả GV thực hiên theo quy trình mẫu: + Bước 1: Phát âm lại( đồng thanh) + Bước 2: Phân tích( thao tác tay) + Bước 3: Viết + Bước 4: Đọc lại III KẾT LUẬN: Qua nghiên cứu dạy môn Tiếng Việt lớp 1- CGD theo quy trình việc, thấy học sinh học đến âm em nắm âm đó, khả đọc tốt, viết tả tiếng học, học nhẹ nhàng thoải mái, giáo viên nói học sinh làm việc nhiều hơn, không nhàm chán B Vận dụng kiến thức, kỹ bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục: - Qua nghiên cứu môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, thân giáo viên nhận thức nhiệm vụ chủ yếu sau: Về giáo viên lớp cần nắm tổng quát chương trình bước áp dụng thành công phương pháp giảng dạy dạng Tuy nhiên chương trình CNGD-TV1 đòi hỏi giáo viên giảng dạy lớp phải linh hoạt, sáng tạo tổ chức lớp học, hướng dẫn học sinh phải tham gia vào trình học tập, qua bộc lộ phát huy tính tích cực, hình thành kĩ tự học Tự nhận xét đánh giá: - Đánh giá điểm: điểm -4- - Kết đánh giá tổ chuyên môn: điểm Người viết thu hoạch Trần Công Hưng -5- ... học Tự nhận xét đánh giá: - Đánh giá điểm: điểm -4- - Kết đánh giá tổ chuyên môn: điểm Người viết thu hoạch Trần Công Hưng -5-
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach BDTX ND2 2, Bai thu hoach BDTX ND2 2, Bai thu hoach BDTX ND2 2