Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu

140 511 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 19:40

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN LAI CHÂU Chuyên ngành: Ký sinh trùng Mã số : CK62726501 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Ngọc Minh PGS.TS Ngô Văn Toàn HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN! Tôi xin trân trọng cảm ơn TS.BS Phạm Ngọc Minh, PGS.TS Ngô Văn Toàn, Thầy với lòng tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin gửi đến GS.TS Nguyễn Văn Đề thầy, cô Bộ môn Ký sinh trùng, trường Đại học Y Hà Nội lời cảm ơn sâu sắc tâm huyết giảng, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành luận văn Cảm ơn anh chị thạc sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng xét nghiệm Bộ môn Ký sinh trùng giúp thực xét nghiệm Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học Bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban điều hành xây dựng Thủy điện Lai Châu, Trạm y tế Công trường, cán bộ, công nhân viên Đơn vị xây dựng Thủy điện Lai Châu tạo điều kiện thuận lợi cho tiến hành nghiên cứu để hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn TS.BS Lê Thị Hằng, giám đốc bệnh viện, đồng nghiệp Bệnh viện Xây dựng - nơi công tác, gia đình, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian học tập hoàn thành luận văn Xin lượng thứ góp ý cho khiếm khuyết, chắn nhiều luận văn Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Văn Dũng Học viên Chuyên khoa - Khóa 27 - Chuyên ngành: Ký sinh trùng Trường Đại học Y Hà Nội Mã số: CK62726501 Đơn vị công tác: Bệnh viện Xây dựng Tên đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, số yếu tố liên quan hiệu can thiệp Công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu” Tôi xin cam đoan: Đây luận văn trực tiếp thực hướng dẫn hai thầy: TS.BS Phạm Ngọc Minh, PGS.TS Ngô Văn Toàn Công trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các thông tin số liệu nghiên cứu hoàn toàn xác, trung thực khách quan, xác nhân chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015 Người viết Nguyễn Văn Dũng NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT CNVC: CBYT: CSHQ: ĐTV: ĐTNC: FAO: GDSK: GDTT: GTQĐ: HS: HQCT: KH&KT: NXB: KAP : KST: PV: TĐHV: TTYT: XN: THCS: THPT: YTDP: UNICEF: WHO: Công nhân viên chức Cán y tế Chỉ số hiệu Điều tra viên Đối tượng nghiên cứu Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông nghiệp Lương thực liên hợp quốc) Giáo dục sức khoẻ Giáo dục truyền thông Giun truyền qua đất Học sinh Hiệu can thiệp Khoa học Kỹ thuật NXB Knowledge, Attitude, Practice (Nhận thức, thái độ, thực hành) Ký sinh trùng Phỏng vấn Trình độ học vấn Trung tâm y tế Xét nghiệm Trung học sở Trung học phổ thông Y tế dự phòng United Nations Children's Funds (Quỹ nhi đồng liên hợp quốc) World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Đại cương 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh giun đường ruột 1.1.2 Phân bố bệnh giun đường ruột 1.1.3 Tác hại bệnh giun đường ruột 1.1.4 Chu kỳ sống giun đường ruột 11 1.1.5 Phòng chống bệnh giun đường ruột 15 1.2 Tình hình kết nghiên cứu nhiễm giun đường ruột năm gần 18 1.2.1 Tình hình nhiễm giun đường ruột giới 18 1.2.2 Tình hình nhiễm giun đường ruột Việt Nam 20 1.3 Các nghiên cứu nhiễm giun đường ruột Công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu tỉnh Lai Châu 22 1.4 Đặc điểm địa lý, khí hậu, dân cư tỉnh Lai Châu 23 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.2 Đối tượng nghiêncứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.4 Thiết kế nghiên cứu 27 2.5 Phương pháp chọn mẫu 27 2.5.1 Cho nghiên cứu ngang 27 2.5.2 Cho nghiên cứu can thiệp 28 2.5.3 Kỹ thuật chọn mẫu 29 2.6 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.6.1 Kỹ thuật điều tra xã hội học 30 2.6.2 Kỹ thuật điều tra kiến thức, thái độ thực hành 30 2.6.3 Can thiệp thuốc điều trị đặc hiệu 30 2.6.4 Kỹ thuật can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống giun 31 2.6.5 Kỹ thuật xét nghiệm phân 32 2.7 Các biến số/chỉ số nghiên cứu 34 2.7.1 Các biến số 34 2.7.2 Các số 36 2.8 Vật liệu, hóa chất kỹ thuật nghiên cứu 37 2.8.1 Vật liệu, hoá chất 37 2.8.2 Vật liệu truyền thông - giáo dục sức khỏe phòng chống giun 39 2.8.3 Bộ câu hỏi vấn, bảng kiểm quan sát 39 2.9 Phương pháp đánh giá hiệu can thiệp 39 2.10 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 39 2.11 Hạn chế nghiên cứu cách khắc phục 40 2.12 Đạo đức nghiên cứu 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Tỷ lệ nhiễm giun số yếu tố ảnh hưởng 42 3.1.1 Một số thông tin chung đối tượng nghiên cứu 42 3.1.2 Tỷ lệ nhiễm giun 43 3.1.3 Kiến thức thực hành phòng chống nhiễm loại giun 46 3.1.4 Các yếu tố liên quan đến nhiễm giun 55 3.2 Kết can thiệp 66 3.2.1 Kết tẩy giun 66 3.2.2 Kết nâng cao kiến thức thực hành 67 Chương BÀN LUẬN 74 4.1 Tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun đường ruột 74 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm 74 4.1.2 Yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm giun đường ruột 77 4.2 Hiệu biện pháp can thiệp phòng chống giun đường ruột 82 4.2.1 Hiệu tẩy giun đường ruột chọn lọc thuốc Albendazol 82 4.2.2 Hiệu nâng cao kiến thức thực hành phòng chống nhiễm giun đường ruột 82 4.2.3 Hiệu điều trị đặc hiệu 88 4.3 Bàn luận phương pháp nghiên cứu 90 KẾT LUẬN 94 KHUYẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 42 Bảng 3.2 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu (tiếp) 43 Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm giun 45 Bảng 3.4 Cường độ nhiễm loài giun 45 Bảng 3.5 Hiểu biết loại giun gây bệnh tác hại 46 Bảng 3.6 Hiểu biết phòng chống loại giun gây bệnh 47 Bảng 3.7 Hiểu biết đường lây tác hại giun đũa 48 Bảng 3.8 Hiểu biết đường lây tác hại giun tóc 49 Bảng 3.9 Hiểu biết đường lây tác hại giun móc/mỏ 50 Bảng 3.10 Hiểu biết vệ sinh ăn uống phòng chống nhiễm loại giun 51 Bảng 3.11 Hiểu biết vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm loại giun 51 Bảng 3.12 Hiểu biết vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm loại giun 52 Bảng 3.13 Thực hành vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm loại giun 53 Bảng 3.14 Thực hành vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm giun 53 Bảng 3.15 Thực hành tẩy giun 54 Bảng 3.16 Mối liên quan nhóm tuổi nhiễm loài giun 55 Bảng 3.17 Mối liên quan giới nhiễm loài giun 55 Bảng 3.18 Mối liên quan dân tộc nhiễm loài giun 56 Bảng 3.19 Mối liên quan học vấn nhiễm loài giun 56 Bảng 3.20 Mối liên quan tính chất công việc nhiễm loài giun 57 Bảng 3.21 Mối liên quan hiểu biết tác hại nhiễm giun nhiễm loài giun 57 Bảng 3.22 Mối liên quan hiểu biết phòng điều trị giun với nhiễm loài giun 58 Bảng 3.23 Mối liên quan hiểu biết điều trị, phòngbệnh giun nhiễm loài giun 59 Bảng 3.24 Mối liên quan hiểu biết đường nhiễm giun nhiễm loài giun 60 Bảng 3.25 Mối liên quan hiểu biết đường lây nhiễm giun nhiễm loài giun 61 Bảng 3.26 Mối liên quan thực hành vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm giun nhiễm loài giun 63 Bảng 3.27 Mối liên quan thực hành tẩy giun nhiễm loài giun 64 Bảng 3.28 Phân tích đa biến yếu tố nguy nhiễm loại giun 65 Bảng 3.29 Hiệu điều trị tẩy chung cho nhiễm giun 66 Bảng 3.30 Hiệu điều trị tẩy cho loại giun 66 Bảng 3.31 Hiệu thay đổi kiến thức tác hại tẩy giun phòng chống loại giun 67 Bảng 3.32 Hiệu thay đổi kiến thức vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm giun 69 Bảng 3.33 Hiệu thay đổi kiến thức vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm giun 71 Bảng 3.34 Hiệu thay đổi thực hành vệ sinh cá nhân phòng chống nhiễm giun 72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ nhiễm loại giun 43 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ nhiễm loại giun 44 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ nhiễm phối hợp loại giun 44 Biểu đồ 3.4 Sự thay đổi kiến thức trước sau can thiệp 68 Biểu đồ 3.5 Sự thay đổi hành vi trước sau can thiệp 70 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN CÁ NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU Họ tên: …………………………………… Nam/Nữ Năm sinh……… Đơn vị: ……………………………………… Dân tộc: ………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Ngày vấn: …………………………………………………………… Xin chào anh/ chị! Anh/chị nghe nói bệnh giun đường ruột chưa Để tìm hiểu bệnh đề nghị Anh/ chị trả lời câu hỏi sau nhé: Câu hỏi chung : TT Câu hỏi Trình độ học vấn Nội dung trả lời Không biết chữ, tiểu học Phổ thông sở Phổ thông trung học Phổ thông trung học trở lên Gián tiếp Trực tiếp Khác Nghề nghiệp Theo ông/ bà bệnh giun sán Có bệnh có phổ biến không? Không Không biết Mã Ông/ bà kể tên loại Giun đũa giun đường ruột biết (Câu Giun tóc hỏi nhiều lựa chọn) Giun móc/ mỏ 3 Không biết Theo ông/ bà bệnh giun có tác hại Trẻ em nhiều lứa tuổi nào? Người lớn Không biết Theo ông/ bà bệnh giun có nguy Nguy hiểm hiểm hay không? Không nguy hiểm TT Câu hỏi Nội dung trả lời Không biết Theo ông/ bà bệnh giun có chữa Có không? Không Không biết 11 3 Theo ông/ bà bệnh giun sau Có chữa khỏi bị nhiễm lại Không không? Không biết Theo ông/bà có cần thiết phải tẩy Có giun không? 10 chuyển câu Mã chuyển câu Không Theo ông/bà thời gian tẩy năm giun lần? tháng Khác Không biết TheoAnh/chịnhững thói quen Ăn rau sống chưa rửa sạch, lẩu không vệ sinh làm ta mắc thức ăn bẩn (bụi, ruồi đậu) bệnh giun sán? Uống nước lã, nước đá (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Không rửa tay trước ăn Không rửa tay sau đại tiện Không rửa tay sau chơi nghịch đất 12 13 Để móng tay bẩn Đi chân đất Không biết Những thói quen làm reo rắc Đại tiện đất nước trứng giun môi trường (Câu hỏi Dùng phân tươi bón ruộng nhiều lựa chọn) Không biết Phòng củaanh/ chị có hố xí loại Tự hoại, bán tự hoại Hố xí khác TT Câu hỏi Nội dung trả lời Không có 14 Mã Theo anh chị loại hố xí hợp Tự hoại, bán tự hoại vệ sinh Hố xí khác Không biết 15 Khu nhà sử dụng nguồn nước Nước giếng khoan nào? Nước máy Nước mưa Suối, ao hồ Khác 1, 16 Nước xử lý nào? 17 Phòng gia đình Anh/ chị Thường xuyên có nước để rửa tay không? Thỉnh thoảng Không 18 Lắng phèn Lọc Không xử lý Anh/ chị có rửa tay trước Thường xuyên ăn không? Thỉnh thoảng Không 19 Anh/ chị có rửa tay sau Thường xuyên đại tiện không? Thỉnh thoảng Không 20 Vì Anh/ chị thấy cần rửa tay Phòng nhiễm giun trước ăn sau vệ Thói quen sinh? Vì nhắc nhở Nguyên nhân khác 21 Xin ông/ bà cho biết rửa tay Tiêu chảy phòng bệnh nào? Giun sán Bệnh đường ruột Hội chứng lỵ TT Câu hỏi Nội dung trả lời Mã Không biết Kiểm tra tay đối tượng Tay Tay bẩn Theo Anh/ chị phải cắt Gữ vệ sinh móng tay Thói quen Được nhắc nhở Anh/ chị có cắt móng tay Thường xuyên không? Thỉnh thoảng Không Kiểm tra móng tay đối tượng Cắt ngắn Không cắt Anh/ chị có thường xuyên dép Có không? Không Không trả lời Vì phải dép? Phòng nhiễm giun Thói quen Vì nhắc nhở Nguyên nhân khác 2 3 2 3 28 Đi chân đất tiếp xúc với đất Giun đũa bị nhiễm giun nào? Giun tóc Giun móc/ mỏ Giun kim 29 Kiểm tra đối tượng có dép Có không? Không 30 Anh/ chị có cho ăn thức ăn Có chín uống nước sôi cần thiết Không không? Không biết 31 Anh/ chị có uống nước lã Thường xuyên không? Thỉnh thoảng Không 32 Anh/ chị có hay ăn rau sống Thường xuyên không? Thỉnh thoảng 22 23 24 25 26 27 TT Câu hỏi Nội dung trả lời Không 33 34 Mã Theo Anh/ chị bệnh giun sán có Đau bụng tác hại gì? (Câu hỏi hay nhiều Gầy yếu, suy nhược thể lựa chọn) Chậm phát triển Không biết Anh/ chị tẩy giun Có chưa? Không Không biết 35 Nếu có tẩy gần tháng trước nào? năm Không nhớ 36 Anh/ chị tẩy giun đâu? Tự tẩy nhà Trạm y tế Bệnh viện Cả nơi Anh/ chị có sẵn sàng mua thuốc Có để tẩy giun định kỳ hàng năm Không không? Không dứt khoát Theo Anh/ chị muốn phòng bệnh Giữ vệ sinh cá nhân 37 38 giun ta phải làm gì? Vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi Tẩy giun định kỳ Hiểu biết giun đũa TT 39 40 41 42 Câu hỏi Trả lời Theo Anh/ chị tác nhân gây bệnh Đúng giun đũa giun đũa? Sai Theo Anh/ chị giun đũa lây theo Ăn uống đường nào? Không khí Máu Da Không biết Theo Anh/ chị tác hại giun đũa Đau bụng người? Gầy yếu, suy nhược Giảm khả lao động Suy dinh dưỡng Giun chui ống mật Thiếu máu Tắc ruột Không biết Có Theo Anh/ chị bệnh giun đũa có chữa phòng chống không? Không Hiểu biết giun tóc TT 43 44 45 46 Câu hỏi Trả lời Theo Anh/ chị tác nhân gây bệnh Đúng giun tóc giun tóc ? Sai Theo Anh/ chị giun tóc lây theo Ăn uống đường nào? Không khí Máu Da Không biết Theo Anh/ chị tác hại giun tóc Đau bụng người? Gầy yếu, suy nhược Giảm khả lao động Suy dinh dưỡng Giun chui ống mật Thiếu máu Tắc ruột Không biết Theo Anh/ chị bệnh giun tóc có Có chữa phòng chống không ? Không Hiểu biết giun móc/ mỏ TT 47 48 49 50 Câu hỏi Trả lời Theo Anh/ chị tác nhân gây bệnh Đúng giun móc/ mỏ giun móc/ mỏ? Sai Theo Anh/ chị giun móc/ mỏ lây Ăn uống theo đường ? Không khí Máu Da Không biết Theo Anh/ chị tác hại giun móc/ mỏ Đau bụng người? Gầy yếu, suy nhược Giảm khả lao động Suy dinh dưỡng Giun chui ống mật Thiếu máu Tắc ruột Không biết Theo Anh/ chị bệnh giun móc/ mỏ Có có chữa phòng chống Không không? Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) Người vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Giám sát viên (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục CÁCH TÍNH ĐIỂM TRONG ĐIỀU TRA: KAP Tính điểm kiến thức phòng chống nhiễm bệnh giun: - Hiểu biết nguyên nhân gây bệnh: Tối đa điểm ý = điểm, ý thứ = điểm - Hiểu biết tác hại bệnh giun: Tối đa điểm ý =1 điểm, ý thứ = điểm - Hiểu biết loại giun gây bệnh: Tối đa điểm ý điểm, ý thứ = điểm - Hiểu biết hành vi làm môi trường bị nhiễm trứng giun: Tối đa điểm ý = điểm, ý 3= điểm  Đánh giá: - Kiến thức đạt yêu cầu: từ 15- 23 điểm - Kiến thức không đạt yêu cầu: 15 điểm 2.Tính điểm thái độ phòng chống nhiễm bệnh giun: - Thái độ nguy hại bệnh giun đường ruột: có gây hại cho điểm - Thái độ phòng chống bệnh giun: cần thiết = điểm, không cần thiết = điểm -Thái độ thời gian cần thiếtphải tẩy giun: tháng lần = điểm, năm lần = điểm, = điểm * Đánh giá có thái độ: - Đạt yêu cầu : >2 điểm - Không đạt yêu cầu : < điểm, 3.Tính điểm thực hành phòng chống nhiễm bệnh giun: -Thói quen cắt móng tay: chia mức độ: thường xuyên = điểm, = điểm, không trả lời = điểm - Thói quen rửa tay: chia mức độ: thường xuyên =2 điểm, = 1điểm, không trả lời = điểm - Thói quen ăn rau sống, lẩu chưa chín, uống nước lã, nước đá chia mức độ: thường xuyên = điểm, = 1điểm, không = điểm - Thói quen chân đất chia mức độ: thường xuyên = điểm, = 1điểm, không = điểm - Thói quen dùng phương tiện bảo hộ lao động chia mức độ: thường xuyên = điểm, = 1điểm, không = điểm(không đánh giá bắt buộc dùng BHLĐ) - Phòng gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh = điểm, sử dụng hố xí không hợp vệ sinh = - điểm - Quan sát vệ sinh cá nhân: Nếu đạt = điểm, không đạt = - điểm Hiểu biết giun đũa, tóc, móc/mỏ - Hiểu biết tác hại bệnh giun đũa, tóc, móc/mỏ, kim: Tối đa điểm ý =1 điểm, ý thứ = điểm * Đánh giá: - Phối hợp phần kiến thức, thái độ,để đánh giá thực hành chia làm hai cấp độ: - Đạt yêu cầu: > 10 điểm - Không đạt: < 10 điểm PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Thủy điện Lai Châu Khu Nhà công nhân Hệ thống lọc nước khu nhà Điều tra Công trường Khám, tuyên truyền phòng chống bệnh công trường Trạm y tế công trường Dự án Bệnh viện Xây dựng 500 giường bệnh (Đang xây dựng Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, số yếu tố liên quan hiệu can thiệp Công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu Với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ nhiễm, ... trùng Trường Đại học Y Hà Nội Mã số: CK62726501 Đơn vị công tác: Bệnh viện Xây dựng Tên đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, số yếu tố liên quan hiệu can thiệp Công. .. độ nhiễm giun truyền qua đất số yếu tố ảnh hưởng cán bộ, công nhân xây dựng Thủy điện Lai Châu Đánh giá hiệu biện pháp điều trị, truyền thông phòng chống giun truyền qua đất trước sau can thiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu, Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu, Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu

Từ khóa liên quan