CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG

23 312 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2017, 20:25

CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG Đối tượng: Sinh viên Y2 PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí Chủ nhiệm Bộ môn Lão khoa ĐHYD Tp.HCM ĐỊNH NGHĨA • Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (VNTMNT) (infective endocarditis) nhiễm trùng lớp nội mạc tim • Viêm nội động mạch nhiễm trùng (VNĐMNT) (infective endarteritis) nhiễm trùng lớp nội mạc động mạch Topol, Eric J Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007 BỆNH LÝ NỀN • Tim: hở van lá, hở van ĐMC, thông liên thất van tim nhân tạo • Mạch máu: ống động mạch, hẹp quai ĐMC, thông nối ĐM-TM Topol, Eric J Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007 TÁC NHÂN GÂY BỆNH • Vi khuẩn: Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp, nhóm HACEK, Pseudomonas, Enterobacteriaceae • Vi nấm: Candida albicans, Aspergillus • Hiếm gặp Chlamydia, Rickettsia HACEK (Haemophilus parainfluenzae, Hemophilus aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, and Kingella kingae), Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 ĐƯỜNG VÀO • Răng miệng: nhiễm trùng răng, thủ thuật, phẫu thuật vùng miệng • Niêm mạc hô hấp, tiết niệu, ống tiêu hóa • Tiêm chích ma túy qua đường tĩnh mạch Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 SINH LÝ BỆNH Bệnh Dòng máu tốc độ cao đập vào nội mạc Dòng máu từ buồng áp suất cao  thấp Dòng máu cao qua lỗ hẹp Tổn thương lớp nội mạc Mảnh sùi vô trùng Vi trùng vào máu Mảnh sùi nhiễm trùng Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 SINH LÝ BỆNH Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 SINH LÝ BỆNH Mảnh sùi van Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN DUKE Gilbert Habib et al The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 TÌM TÁC NHÂN GÂY VNTMNT VỚI CẤY MÁU ÂM TÍNH The polymerase chain reaction (PCR) is a biochemical technology in molecular biology to amplify a single or a few copies of a piece of DNA across several orders of magnitude, generating thousands to millions of copies of a particular DNA sequence Gilbert Habib et al The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 10 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nhồi máu ngón chân (Digit infarcts) Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 11 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Xuất huyết móng tay (Splinter hemorrhages ) Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 12 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Xuất huyết kết mạc mắt (Conjunctival hemorrhages) Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 13 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Tổn thương Janeway (Janeway lesions ) Các điểm nhỏ, phẳng, không lòng bàn tay, bàn chân Không đau, thâm đỏ Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 14 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Tổn thương Janeway (Janeway lesions ) 15 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nốt Osler (Osler nodes) Các nốt đỏ thẩm, đau, ngón Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 16 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nốt Osler (Osler nodes) 17 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Vết Roth (Roth’s spots ) Xuất huyết võng mạc với vùng tâm sáng Swanton’s Cardiology: A concise guide to clinical practice 6th 2008 18 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Phình nấm (Mycotic aneurysm ) 19 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Sùi VNTMNT van Feigenbaum's Echocardiography, 6th Edition 2005 20 DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG VNTMNT Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 21 VNTMNT BÁN CẤP & CẤP CẤP BÁN CẤP Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Suy kiệt cấp, nặng Sụt cân Sốt cao Sốt vừa không sốt Tăng bạch cầu Bạch cầu máu bình thường giảm Gamma globulins bình thường Gamma globulins tăng Clin Infect Dis 2001 Jul 15;33(2):203–9 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Topol, Eric J Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007 Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 Gilbert Habib et al The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 23 ... • Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (VNTMNT) (infective endocarditis) nhiễm trùng lớp nội mạc tim • Viêm nội động mạch nhiễm trùng (VNĐMNT) (infective endarteritis) nhiễm trùng lớp nội mạc động mạch... Dòng máu tốc độ cao đập vào nội mạc Dòng máu từ buồng áp suất cao  thấp Dòng máu cao qua lỗ hẹp Tổn thương lớp nội mạc Mảnh sùi vô trùng Vi trùng vào máu Mảnh sùi nhiễm trùng Valentin Fuster Infective... Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 16 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nốt Osler (Osler nodes) 17 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Vết Roth (Roth’s spots ) Xuất huyết võng mạc với vùng tâm sáng Swanton’s Cardiology: A concise
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG, CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG, CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG

Từ khóa liên quan