Sự cần thiết của Đạo đức báo chí phật giáo trong môi trường báo chí Việt nam hiện nay

12 280 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2017, 20:18

MỤC LỤCA.DẪN NHẬPB. NỘI DUNGI. Lược sử về báo chí Phật giáo Việt Nam1. Sự ra đời của báo chí phật Giáo 2. Vai trò và vị trí của báo chí phật giáo trong đời sống xã hội. II. Đạo đức báo chí Phật giáo1.Đạo đức báo chí2.Đạo đức báo chí Phật giáo ở Việt NamIII. Sự cần thiết của Đạo đức báo chí phật giáo trong môi trường báo chí Việt nam hiện nay.C. KẾT LUẬN THƯ MỤC THAM KHẢO 1 LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC A DẪN NHẬP Trong vài năm trở lại đây, vấn đề tơn giáo trở thành điểm nóng an ninh giới Nhiều chiến khốc liệt diễn để lại hậu khơn lường kinh tế, trị, xã hội, văn hố mà vỏ bọc che lấp chiêu xung đột tơn giáo Cả trước lẫn nay, giới Việt Nam lực thù địch, chống phá hồ bình sử dụng tơn giáo phương tiện hữu hiệu truyền thống để mưu cầu lợi ích riêng Chúng ta biết tơn giáo sản phẩm nhân loại Sự hình thành, tồn phát triển có tích cực tiêu cực Bản thân tơn giáo quốc gia vấn đề nhạy cảm nhất, dễ bị tổn thương, dễ bị kích động, dễ bị lợi dụng, lơi kéo chống phá an ninh quốc gia độc lập dân tộc Lịch sử Việt Nam chứng minh rằng, hầu hết giai đoạn nước ta lực phản động quốc tế ln tìm cách tác động vào tơn giáo, hòng tiếp tay cho phần tử xấu chống phá đất nước Phật Giáo tơn giáo tồn lâu đời phát triển mạnh Việt Nam Trên đất nước ta có hàng ngàn ngơi chùa Trong đó, hàng trăm danh lam cổ tự có giá trị văn hóa nghệ thuật, tạo nên ảnh hưởng, tác động quan trọng đến văn hóa chung, hình thành sở văn hóa Phật Giáo nước ta Hơn nữa, suốt 2.000 năm từ du nhập đến nay, Phật Giáo Việt Nam ln hòa nhập vào sức sống dân tộc qua giai đoạn lịch sử thăng trầm, thịnh suy đất nước Đặc biệt, sau 20 năm đổi mới, hội nhập phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân, có Phật Giáo ngày bảo đảm phồn thịnh Phật Giáo hồ quyện với văn hố dân tộc dòng chảy khơng thể tách rời Chính việc truyền bá thơng tin Phật Giáo nhiệm vụ quan trọng báo chí Việc nghiên cứu nhìn nhận Phật Giáo góc độ báo chí điều cần thiết Như vậy, Người làm báo Phật giáo Việt Nam nhà báo hoạt động đất nước Việt Nam, phải trung thành với tổ quốc dân tộc Việt Nam tư cách cơng dân, chịu điều chỉnh luật báo chí tơn trọng quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất tính chất nghề nghiệp Bên cạnh đó, người làm báo Phật giáo Việt Nam Phật tử Do đó, người làm báo Phật giáo Việt Nam biết giữ gìn giới luật nhà Phật theo tư cách cư sĩ hoạt động lãnh vực truyền thơng Phật giáo Trước hết, người làm báo Phật giáo Việt Nam phải khẳng định tinh thần phụng sự, tâm niệm phụng chúng sinh cúng dường chư Phật LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC B NỘI DUNG I Lược sử báo chí Phật giáo Việt Nam Sự đời báo chí phật Giáo Báo chí Phật giáo Việt Nam xuất phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, gợi hứng từ phong trào chấn hưng Phật giáo giới điều kiện văn học báo chí quốc ngữ có phát triển định Vì báo chí Phật giáo phương tiện quan trọng làm lan tỏa tư tưởng chấn hưng Phật giáo Do đó, phát triển báo chí Phật giáo Việt Nam gắn liền với diễn trình chấn hưng Phật giáo Việt Nam Trong lúc phục vụ cho việc đẩy mạnh phong trào chấn hưng Phật giáo, báo chí Phật giáo Việt Nam thực nhiệm vụ hoằng pháp, xây dựng văn học Phật giáo văn học chữ quốc ngữ, bảo tồn di sản văn hóa cổ Việt Nam phần lớn văn hóa mang nội dung Phật giáo Khi đề cập đến báo Phật giáo nhà nghiên cứu lịch sử báo chí lấy mốc thời gian thập niên 30-45 làm khởi điểm phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam làm cho hoạt động báo chí Phật giáo giai đoạn mà giáo lý Đức Phật nhà nghiên cứu quan tâm tranh luận diễn đàn ngơn luận Có thể nói báo Phật giáo xuất giai đoạn cụ Phan Bội Châu Phan Châu Trinh với phong trào Duy Tân đời sĩ phu u nước xiển dương cải cách văn hóa Quốc học nước nhà tiền đề góp phần thúc đẩy phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam Một số nhà sử học cho năm 1865 năm tờ Gia Định báo tiếng quốc ngữ xuất đầu tiên, tiếp đến báo Đại Nam Đồng Văn Nhật báo, Đại Việt Tân báo với số tạp chí đời Đơng Dương tạp chí, Nam Phong, Phụ nữ Tân văn, An Nam tạp chí Các tờ báo giai đoạn đầu thơng tin, đăng thơng báo quyền lúc Sau năm 1908 việc thơng tin mở rộng với xã luận, diễn đàn nhiều vấn đề đặt với diễn đàn tranh đấu đòi dân sinh, phản ánh nguyện vọng quần chúng nhân dân, người quan tâm.Trong bối cảnh Hội nghiên cứu Phật Học đời nhằm chỉnh lý lệch lạc Phật giáo hồn cảnh lịch sử chế độ thực dân Pháp, làm ngơn luận cho Hội Phật học tạp chí Phật học như: Tờ báo Phật giáo đời phải nói tờ Pháp Âm tạp chí xuất năm 1928 HT Khánh Hồ chủ biên kêu gọi Tăng Ni đồn kết chấn hưng, học Quốc ngữ giải nạn thất học Tăng già, tiếc tạp chí xuất số đình Tháng năm 1932 tạp chí Từ Bi Âm Hội LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC Nam kỳ nghiên cứu Phật học, tháng năm 1933 tạp chí viên Âm An Nam Phật học Trung kỳ đời Huế, tháng 11 năm 1934 tạp chí Đuốc Tuệ Phật giáo Bắc Kỳ Tổng đốc Hồng Trọng Phu Nguyễn Năng Quốc đứng đầu, năm 1935 Tiếng Chng Sớm hai sơn mơn Hồng Phúc Bà Đá (Hà Nội) Năm 1935 tạp chí Duy Tâm Hội Lưỡng Xun Phật học (Trà Vinh), năm 1937 Tạp chí Tam Bảo Đà Thành Phật học (Đà Nẵng) năm 1938 Tạp chí Tiến Hóa Hội Phật học kiêm tế, tạp chí Pháp Âm Hội Cư sĩ Tịnh độ xuất số tháng năm 1937 Phật hố Tân Thanh niên số đình Là phương tiện sắc bén phục vụ cho phong trào chấn hưng Phật giáo, báo chí Phật giáo Việt Nam có mặt từ đầu thập niên 1920 Một mục tiêu phong trào chấn hưng Phật giáo đạt tổ chức Phật giáo thống nước Mục tiêu coi thành đạt vào năm 1951 Tổng hội Phật giáo Việt Nam đời sau đại hội Phật giáo tồn quốc quy tụ 51 đại biểu Tăng-già cư sĩ tiêu biểu ba miền Nam Trung Bắc nhóm họp chùa Từ Đàm Huế Như vậy, thời điểm năm 191 cần coi mốc lớn lịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam Hoạt động báo chí Phật giáo Việt Nam thời gian diễn theo hai giai đoạn dựa hồn cảnh lịch sử Giai đoạn đầu từ khởi phát hoạt động báo chí Phật giáo đến ngày 19-8-1945, lúc xảy Cách mạng tháng Tám lật đổ chế độ phong kiến Việt Nam Giai đoạn sau từ Cách mạng tháng Tám đến lúc thành lập Tổng Hội Phật giáo Việt Nam 1951 Vai trò vị trí báo chí phật giáo đời sống xã hội Trong Phật giáo, báo chí coi phương tiện làm sáng tỏ trắng đen, phải trái, chân nguỵ, tà; đánh đổ luận điểm sai lầm số người hiểu sai giáo lý đạo Phật Ngồi biện luận chân lý, báo chí Phật giáo nêu lên tinh thần mang tính nhân văn, văn hố dân tộc Trong giai đoạn năm 1930, trước u cầu lịch sử, người có tâm huyết với Phật giáo nói nên ý hướng họ việc phục hưng Phật học Trong xã thuyết có nhan đề là: “Xướng minh đạo Phật ngày phải thời chưa?” Báo Viên Âm trình bày rõ ràng lý thúc đẩy đưa đến phong trào chấn hưng đạo Phật Theo Viên Âm lý sau: Sự sụp đổ niềm tin quốc dân nơi giá trị cổ truyền ý thức hệ nho giáo đại diện tạo nên hoang mang lớn Vì xướng minh đạo Phật tức xây dựng tảng cho văn hố dân tộc vừa tiến vừa khơng gốc; Nền tảng xác nhận dân tộc tính Việt Nam, đủ tiêu chuẩn khả hấp thụ văn hố Tây phương mà khơng bị đồng hố, phân biệt thích hợp có lợi cho dân tộc trái chống với tồn phát triển quốc gia, nói cách khác phân LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC biệt tà q trình tiếp nhận hình thành văn hố mới; Tinh thần Phật giáo thích hợp với tinh thần khoa học tinh thần tự lực tự cường Khoa học tiếp thu Tây phương đơi với đạo học Phật giáo tránh tác hại sử dụng; Hình thức tơn giáo lễ nghi Phật giáo lâu lưu hành phần phương tiện nhỏ bé Phật giáo, phần khơng thích hợp với người chuộng lý trí khoa học Vậy nên phát huy giáo nghĩa cao sâu Phật giáo để trình bày Phật giáo tân tiến, sống động đáp ứng nhu cầu hệ điều cần thiết Đạo Phật viên dung vơ ngại, bao hàm tất học thuyết gian, tun truyền lý nghĩa sâu xa đạo Phật dung hồ Nho học Tân học mà gây dựng đạo đức triết lý vững vàng cho phong tục nhân tâm Phong tục nhân tâm tiêm nhiễm lý vơ thượng thâm đạo Phật lo chi mà giáo dục nước nhà khơng ngày bền vững Xứ ta nhằm vào thời canh cải Giòng Kinh, Vị chưa chia đục, lòng nhân dân thiếu phương châm; văn hố nhiều, tư tưởng người rộng, dầu cho đạo Nho lại khơng địch nghị luận cổ qi ly kỳ Gia dĩ thuyết này, mai thuyết khác lay động lòng người, nhân tâm biết nương tựa vào đâu mà phân biệt đường tà nẻo Lòng người tờ giấy trắng hai bình mực đen đỏ để hai bên; khơng dính đỏ tất dính đen, mà dính đen khó tránh khỏi điều thương ln hại lý, bại tục đồi phong Ảnh hưởng đạo Phật tinh thần giáo dục xứ ta Vậy ngày cần đem giáo lý vơ thượng đạo Phật mà tun truyền ra, nương vào làm phương châm mà phân biệt chỗ phải chỗ chăng, tránh khỏi hại sai đường lạc nẻo Báo Nam Phong đăng nhiều động viên cho Quốc học Việt Nam Phật giáo Nam Lai Khảo… Tạp chí Đuốc Tuệ đăng nhiều lịch sử cao Tăng Việt Nam với đóng góp họ nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc Báo Đuốc Tuệ đăng tải dịch tác phẩm Phật giáo Việt Nam khố Hư Lục văn nơm Thiền sư xưa sáng tác nêu rõ tinh thần tự do, bình đẳng vơ Phật giáo để chứng tỏ cho hệ ham chuộng tân học thấy hình thức cầu nguyện, cúng lạy mà lâu họ thấy hình thức Đạo Phật bình dân, chân tinh thần Phật giáo thích hợp với tinh thần thực nghiệm khám phá khách quan khoa học đạo Phật tuổi trẻ Đạo Phật khơng mê tín, khơng ỷ lại thần quyền, khơng chán đời, khơng nhu nhược yếu đuối Các tạp chí Phật học ưa đăng nói Phật giáo với khoa học, cho tơn giáo có đạo Phật đạo “khoa học” để hướng cho niên tân học LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC Tuy nhiên nhiều thập niên qua Tăng Ni Phật tử nhắc đến khái niệm báo chí Phật giáo đề cập xem phương pháp truyền bá Chánh pháp đạo Phật Tăng Ni Phật tử có báo chí xã hội, cụm từ bóng dáng mờ nhạt ký ức dù nhiều thập niên qua báo chí Phật giáo góp phần khơng nhỏ cơng xây dựng bảo tồn văn hóa dân tộc làm sáng tinh thần Phật học, mà lịch sử chứng minh cho giai đoạn mà Nguyễn Lang gọi thời kỳ "quang cảnh phục hưng tưng bừng chưa có"1 Việc đấu tranh nội Phật giáo nhằm phục hưng đạo Phật sáng lành mạnh thấy rõ báo chí, từ tinh thần nghiên cứu Phật học đơn thành cơng cụ sắc bén cơng vào tệ nạn nội tình Phật giáo tạp chí Duy Tâm số 18 “Phật giáo nước ta đâu chịu trạng suy đồi” cư sĩ Khánh Vân viết: “có kẻ mượn Phật làm danh, ngày đêm hai buổi cơng phu; thụ trì sóc vọng, sám hối ai, lại thủ dị cầu kỳ, học thêm bùa ngải, luyện roi thần làm bạn với thiên linh cái, đồng nhí ơng lên lúc bà xuống… gọi cứu nhân độ thế… mà lên mặt trụ trì! Hiện trạng bảo chẳng suy đồi, làm bia cho nhà vật mỉa mai? Tạp chí Đuốc Tuệ số 178 tác giả Thanh Quang viết “… xứ ta hạng người xuất gia vào chùa phần nhiều học vài kinh, lo luyện cho hay, tập nhịp học tán cho già, lĩnh đám này, mai lĩnh đám khác; tràng hạt cà sa, thử lật mặt trái họ mà xem có khác người trần tục?” Qua quan điểm trên, hình dung vai trò báo chí Phật giáo thời kỳ chấn hưng năm 30-45 TK 20 Cũng từ vấn đề đối thoại chủ bút, chủ biên mạnh dạn đặt trước dư luận quần chúng tạo thành tranh luận đầy lý thú văn hố Phật giáo nói chung báo chí Phật giáo nói riêng nhằm cổ vũ cho tinh thần “Thay cũ đổi mới”, chấn hưng Phật giáo nước nhà II Đạo đức báo chí Phật giáo Đạo đức báo chí Nhà báo trước hết cơng dân mối quan hệ với Nhà nước thành viên bình đẳng xã hội Nhà báo khơng thể “đứng cao, đứng trên” người khác để u cầu “đối xử đặc biệt” Biết vui với vui người khác, trăn trở với xúc cộng đồng, biết chia sẻ, đồng cảm với khó khăn chung sở, tổ chức, doanh nghiệp, vừa trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ cơng dân, vừa đạo đức lương tâm nghề nghiệp người làm báo Nguyễn Lang ,Việt Nam Phật giáo sử luận q.III: NXB Văn hố Hà Nội 1994 LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC Khác với nghề xã hội, nghề báo tạo dư luận xã hội đưa kiện, người trước phán xét xã hội Vì thế, người làm báo có trách nhiệm nặng nề xã hội người Khơng phải ngẫu nhiên mà nhiều nước giới đề quy tắc đạo đức nhà báo Vì có đạo đức, nhà báo có suy nghĩ, ứng xử hành động cơng việc sống Bản Tun ngơn thơng qua Đại hội giới Liên đồn Nhà báo quốc tế năm 1954 (bổ sung năm 1986) có 11 điều quy tắc ứng xử đạo đức, có ghi: “Nhà báo viết theo thơng tin mà thân biết rõ nguồn gốc Nhà báo khơng lấp liếm thơng tin thiết yếu làm sai lệch tài liệu” (Điều 3) và: “Nhà báo cần coi việc sau vi phạm nghề nghiệp nghiêm trọng: Đạo văn, bóp méo thật có ác ý, vu khống, bơi nhọ, buộc tội vơ cứ, nhận hối lộ hình thức để đăng lấp liếm thơng tin” (Điều 8) Tại hội thảo Hà Nội TP Hồ Chí Minh Bộ quy tắc đạo đức cho Hội Nhà báo Việt Nam thời gian tới, nhiều nhà báo Việt Nam trí với ý kiến Hội đồng Anh- tổ chức quốc tế hợp tác văn hóa Vương quốc Anh - đưa ra, là: Nhà báo phải đưa tin xác khơng đưa thơng tin sai thơng tin bị bóp méo; thơng tin phải lợi ích cơng chúng Đạo đức báo chí nằm ngòi bút Đạo đức nghề báo điều quan trọng hết Làm báo nghề nghề đặc biệt, lẽ, nghề báo có quan hệ với số đơng, thơng tin nhà báo đưa có ảnh hưởng lớn đến cơng chúng góp phần tạo nên dư luận xã hội Do tính chất đặc thù nên đạo đức người làm báo ln coi trọng, thời buổi chế thị trường Nghề báo nghề nhiều người xã hội q trọng, vị nể Nhưng q trọng, vị nể dành cho người làm việc với động lành mạnh, thái độ nghiêm túc, lòng sáng, khơng vụ lợi hay đòi hỏi người khác cơng chúng phải “phục vụ” chu đáo, cầu tồn Nói Nhà báo Tạ Ngọc Tấn: “Xét tương quan xã hội, nhà báo đến với nghề làm báo đường phân cơng xã hội, khơng phải đặc quyền, đặc lợi Nhưng nghề báo mang dấu ấn cá nhân đậm nét Bất sai lầm nhà báo ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nghề nghiệp mình, giới báo chí Vì thế, hành nghề cách có lương tâm, giữ gìn danh dự lĩnh nghề nghiệp u cầu lớn đạo đức với người làm báo” Làm báo nghề cực nhọc, khơng phong lưu hay ăn, nói, gói mang số người lầm tưởng Muốn tâm sáng, lòng trung, bút sắc cách nói nhà báo lão thành Hữu Thọ phải sức học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh báo chí tự hồn thiện kỹ năng, trình độ LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC đạo đức để trở thành nhà báo chun nghiệp vừa nhà báo có tâm có tầm để phục vụ tốt cho Cách mạng, cho nhân dân Đạo đức báo chí phật giáo Việt Nam Như phần lớn biết, nghề làm báo nghề lúc chạy đua với thời gian ln đối diện với thị phi ân ốn, phê phán khen chê, áp lực, đe dọa… “Đạo đức nghề nghiệp” người làm báo quần chúng đặc biệt quan tâm so với nghề nghiệp khác Do đó, người làm báo người lúc sống căng thẳng với sức ép từ nhiều mặt Qua việc tìm hiểu quan điểm đạo đức báo chí phương tây nước ta, sau xét qua trạng đạo đức báo chí biết đến cố gắng xây dựng hệ thống đạo đức báo chí báo chí khắp giới, khẳng định đạo đức Phật giáo hồn tồn đáp ứng tiêu chuẩn hành nghề khắt khe nghề báo khắp giới Khi hiểu ý nghĩa vơ ngã, vơ thường tính khơng, trang bị đầy đủ giáo hạnh Đức Phật Thích-ca, biết cách vận dụng giáo lý giáo hạnh vào sống hàng ngày, lại có ý thức phụng cộng đồng mong muốn phụng cộng đồng đường truyền thơng báo chí, người có lực trình bày lưu lốt ý kiến ngơn ngữ hồn tồn trở thành nhà báo chân lĩnh vực báo chí Phật giáo.2 Đạo đức Phật giáo y vào giới luật Nếu xem giới luật ngun tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, khơng thay đổi, u cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có bổ sung chuẩn mực đạo đức mang tính hỗ tương Những chuẩn mực đạo đức bổ sung đó, theo phân định số luật Phật giáo, đơi xem giới khơng quan trọng (khinh giới), có lúc xem phép ứng xử (học pháp) người với người Từ thực tiễn đời sống, để đạo đức Phật giáo dễ dàng lan tỏa, việc làm sáng tỏ chuẩn mực đạo đức Phật giáo u cầu thiết Trong vơ vàn chuẩn mực đạo đức Phật giáo thể rải rác kinh, luật, luận, sớ giải… người viết tạm thời đề xuất mười chuẩn mực đạo đức Đó là: khiêm hạ, tàm q, trung thực, kiên định, khơng phóng dật, nhẫn nhục, biết ơn, bng xả, dấn thân tiết tháo Đạo đức chất liệu tạo nên hệ giá trị riêng có người xã hội lồi người Đạo đức Phật giáo ngồi ngun tắc siêu thế, cao, bao hàm chuẩn mực thiết thực, khơng khơ cứng, kiểm nghiệm hiệu http://www.daophatkhatsi.vn/van-hoc-phat-giao/nghien-cuu-van-hoc/868-dao-duc-cua-nguoi-lam-bao-phatgiao.html LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC Mười chuẩn mực đạo đức vừa nêu chưa phải tất cả, thực thi, định đong đầy Theo kinh Tập, tơi nhỏ lại va chạm kiêu mạn xảy ra: “Ai phá hoại kiêu mạn Khơng chút dư tàn Như nước mạnh tàn phá Cây cỏ lau yếu hèn” Đạo đức chất liệu tạo nên hệ giá trị riêng có người xã hội lồi người Đạo đức Phật giáo ngồi ngun tắc siêu thế, cao, bao hàm chuẩn mực thiết thực, khơng khơ cứng, kiểm nghiệm hiệu Mười chuẩn mực đạo đức vừa nêu chưa phải tất cả, thực thi, định đong đầy Trước hết, đạo đức Phật giáo ln thể tính dứt khốt, minh bạch phân biệt thiện ác Kinh Tăng chi khẳng định thiện ác phân biệt cách xa đất với trời, bờ bên với bờ bên đại dương, hướng mặt trời lặn mặt trời mọc ; đồng thời phân biệt rõ ngun nhân thiện khơng tham, khơng sân, khơng si; ngun nhân ác tham, sân, si; lại phân biệt rõ ràng kết thiện đem lại hạnh phúc cho đời đời sau nào, kết ác đem lại bất hạnh cho đời đời sau Tướng thiện ác phân tích rõ ràng khơng sát sanh hay sát sanh, bố thí hay trộm cắp, sống chánh hạnh tà hạnh v.v ý nghĩ thiện hay bất thiện tâm hồn phân tích rõ ràng minh bạch III Sự cần thiết Đạo đức báo chí phật giáo mơi trường báo chí Việt nam Có người nói làm báo Phật giáo bước chân hai hàng bon chen xã hội đời sống an tịnh Thật giống người cư sĩ Phật giáo chân khác, người làm báo Phật giáo người cố gắng bước đơi chân bơng sen, múa may đời người đơi tay bơng sen Người làm báo Phật giáo người có mức độ học hiểu đạo Phật cố gắng áp dụng học hiểu vào đời sống thời người hòa vào xã hội, vào đời sống Đạo Phật khơng áp đặt, khơng độc thoại, nên người làm báo Phật giáo khơng vướng ngại việc trải lòng với đời sống, lắng nghe tiếng nói đời sống Đạo Phật khơng cố chấp vào quan điểm; lập trường, khơng tơn thờ thần tượng nên người làm báo Phật giáo nói riêng trước tiên người biết lắng nghe – lắng nghe xã hội, lắng nghe đời sống, lắng nghe Càng biết lắng nghe, người làm báo thành cơng Biết lắng nghe khơng để chủ quan che lấp điều thấy nghe, khơng để ngã bóp méo thấy nghe, LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC khơng ồn hun náo để tiếp cận trực tiếp với thật Do đó, khó người làm báo Phật giáo khơng phải mâu thuẫn chợ đời điện Phật, đời sống xã hội đời sống tâm linh, cố gắng để ln lắng nghe, giữ tinh thần độc lập, khách quan người Phật tử, nhìn thấy tránh ồn mê thường thấy nơi báo chí, truyền thơng Thế nhà báo Phật giáo người chưa thực đạt tới giác ngộ có lúc bị chao đảo cám dỗ vật chất hay danh dự Vì thế, q trình hành nghề, người làm báo Phật giáo ln kiểm sốt tâm thức mình, cho tâm sở bất thiện sinh khởi nhận thức để tìm cách đối trị Nhà báo Phật giáo khẳng định mục tiêu đưa giáo lý nhà Phật vào đời sống hàng ngày, cho góp phần xây dựng xã hội hiền thiện Với điều tâm niệm đó, nhà báo Phật giáo hồn tồn đáp ứng u cầu việc Tìm kiếm thật để tường thuật; Giảm đến mức tối thiểu tác hại; Hành động cách độc lập Có trách nhiệm mà quan điểm đạo đức báo chí phương tây đúc kết Tuy nhiên, q trình hành nghề, nhà báo Phật giáo nên tham khảo quy tắc đạo đức hành nghề đơn vị báo chí phương tây, có liệt kê thật chi tiết với tính cách hướng dẫn hành vi người làm báo hồn cảnh thật cụ thể Đây điều cần thiết, lẽ giáo lý nhà Phật điều định hướng; đó, sống ngày đa dạng phức tạp, người làm báo Phật giáo cần phải cập nhật kiến thức để đáp ứng trường hợp chưa gặp phải Ngay từ ngày đầu đó, tinh thần dân chủ tranh luận khách quan báo chí Phật giáo nhìn thấy Cũng giai đoạn đầu đó, với truyền thống khơng đứng ngồi xã hội Phật giáo Việt nam, tinh thần dấn thân, bảo tồn văn hóa, cải tạo xã hội tờ báo Phật giáo thể Tinh thần đó, đóa hoa nở tinh khơi, coi tinh thần bước định hướng cho báo chí Phật giáo Việt nam Do đó, người làm báo Phật giáo chân chính, người làm báo tn giữ chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, người thực hành hạnh khiêm cung cúng dường Người trút hết tâm trí, xơng xáo dấn thân nhận lại chẳng Để có tâm bình an, vững vàng, khơng thối chí đường làm báo Phật giáo đó, tơi nghĩ người làm báo Phật giáo cần có tâm “thường bất khinh” hay thực hành hạnh “thường bất khinh” Và điều thấy thực tế Đạo Phật, trái lại tun bố “Con người chủ nhân nghiệp, đồng thời người thừa tự nghiệp”, nghĩa người hành động ý chí tự mình, người phải chịu hậu hành động 10 LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC Nhưng lại nói, người thừa tự nghiệp khơng phải nơ lệ nghiệp Con người, với nỗ lực đạo đức tối đa hồn tồn chuyển nghiệp q khứ, hạn chế nghiệp q khứ, chí xóa bỏ chuyển thành nghiệp thiện, nghiệp lành Cũng người, nghiệp nhân tạo đời q khứ, phải sanh với thân thể gầy yếu, nhưng, người với cố gắng liên tục tối đa rèn luyện thân thể, hồn tồn trở thành khỏe mạnh, chí trở thành lực sĩ hay võ sĩ Đạo Phật khẳng định khả người vơ tận, nguời có ý chí phấn đấu, thân hồn cảnh cải tạo theo hướng tiến bộ, người thật muốn cố gắng Khơng phải ngẫu nhiên ngày Phật giáo nhân loại tơn vinh tơn giáo có triết lý sống nhân văn thiết thực Cụ thể, đạo Phật tơn giáo xuất phát từ thực người người, nhằm hướng người đến hạnh phúc an lạc Sở dĩ tơn vinh tồn giáo lý Đức Phật thể nếp sống đạo đức có đặc trưng riêng biệt, bật mà trải nghiệm nhận chân giá trị hạnh phúc Và thế, đạo Phật có mặt đời sống khơng diễn bày qua chùa chiền, tượng Phật, kinh sách, nghi lễ cầu an, mà trước hết nếp sống đạo đức Tăng, Ni, Phật tử, quan hệ ứng xử mẫu mực người với xã hội Khi người nhận chân đặc trưng đạo đức Phật giáo gì, chắn hạnh phúc mỉm cười với thực hành theo nếp sống Để có vị trí vai trò vậy, báo chí Phật giáo cần phải tổ chức chu đáo, người làm việc ngành báo chí Phật giáo phải huấn luyện cặn kẽ để hiểu rõ nhiệm vụ hệ thống báo chí Phật giáo Trên hết, người hoạt động lĩnh vực báo chí Phật giáo phải khẳng định tinh thần phụng cộng đồng Kinh điển nhắc nhở, “phụng chúng sinh cúng dường chư Phật,” vậy, phụng cộng đồng cách khơng vụ lợi phụng Tam Bảo Với tinh thần đó, việc nghiên cứu tiêu chuẩn hoạt động báo chí đạo đức người làm báo điều cần thiết Có nói, tương lai khơng xa, báo chí Phật giáo Việt nam bắt buộc phải tổ chức có quy củ để đóng góp giá trị đạo Phật cho xã hội, xu hướng lên tồn cầu Trong trường hợp đó, đạo đức người làm báo Phật giáo phải hình thành củng cố từ Giáo trình nêu điều hy vọng vị Tăng sinh giúp sức hồn thiện hệ thống đạo đức báo chí Phật giáo áp dụng được, giúp báo chí Phật giáo Việt Nam phát triển xứng 10 11 LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC đáng với cơng lao vị trưởng lão nhà báo tiên phong thời chấn hưng Phật giáo “Phật pháp khơng phải tơn giáo, triết học, mà nhu cầu tất yếu thời đại”3 C KẾT LUẬN Như vậy, báo chí ngày có phạm vi hoạt động rộng lớn Tuy nhiên, đơn vị báo chí thường tập trung vào lĩnh vực chun biệt, thu thập tin tức cập nhật xác, đưa nhận định bình luận sắc sảo phạm vi chun mơn Báo chí Phật giáo đơn vị báo chí tập trung vào thơng tin liên quan đến hoạt động Phật giáo có tính cách Phật giáo Tất nhiên, vấn đề có quan hệ hỗ tương nhiều lĩnh vực khác có quan tâm đơn vị báo chí chun lĩnh vực Do vậy, báo chí Phật giáo cần phải giới thiệu với cơng chúng kiện có quan hệ tương tác với Phật giáo Trong giới đương đại, Phật giáo tơn giáo nhiều người giới khát khao nghiên cứu họ cảm nhận đóng góp thiết thực sống lồi người mà giáo lý Đức Phật Thích-ca mang lại Ngay đất nước ta, ngày có nhiều người cố cơng tìm hiểu đạo Phật để điều chỉnh lối sống mình, gia đình với mục đích có an lạc sống Khi thực người đưa tin xác thực cung cấp nhận định mực Phật giáo hoạt động Phật giáo, báo chí Phật giáo đạt tới vị trí góp phần dẫn đạo văn hóa tư tưởng xã hội; lẽ xã hội, báo chí phương tiện hướng dẫn dư luận yếu tất lĩnh vực Báo chí Phật giáo muốn xã hội hóa, muốn phục vụ đạo pháp dân tộc phải nghĩ đến quần chúng Phật tử quần chúng nhân dân nói chung, phải sâu vào đời sống bình thường, phải số đơng cảm nhận Ngồi phần mang đậm nét Phật giáo, báo chí Phật giáo cần có nội dung phản ánh đời sống thường nhật, rung cảm sống đẹp đẽ, hiền thiện,… Ca ngợi đẹp tinh thần, thái độ, hành xử thể tâm hồn sáng, hiền thiện góp phần vào việc bảo tồn phát huy truyền thống dân tộc, đồng thời bảo tồn, xây dựng phát huy văn hóa Phật giáo “Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp”, với tinh thần đó, khơng phải nghiên cứu giáo lý, đạo đức Phật giáo, thơng tin Phật Giáo hội,… gọi Phật pháp Được biết nhiều nơi giới nước ta, xuất tờ báo tơn giáo người đọc khó nhận tính chất tơn giáo đó, Tịnh Khơng Pháp sư, Thích Nhuận Châu (dịch), Nhận Thức Phật Giáo Nxb Tơn Giáo; năm 2012, trang bìa cuối 11 12 LỊCH SỬ BÁO CHÍ PGVN ĐẠO TĂNG SINH THÍCH GIÁC nội dung dù ln giữ tơn tơn giáo lại thể ngơn ngữ, hình ảnh đời thường Do đó, chúng tơi nghĩ, báo chí Phật giáo, tờ báo chủ trương góp phần bảo tồn phát huy văn hóa Phật giáo nên thực theo chiều hướng vừa trình bày Đó đường mà nhà làm cơng tác văn hóa Phật giáo Thư mục tham khảo Nguyễn Lang Việt nam Phật giáo sử luận tập Lá Bối Sài Gòn 1974 Thích Thanh Từ Thiền Sư Việt Nam, Thành Hội Phật Giáo Hồ Chí Minh, nxb Hồ Chí Minh, năm 1992 Thích Đức Nghiệp, Đạo Phật Việt Nam Tp Hồ Chí Minh Nxb Hồ Chí Minh Năm 1995 Nàrada, Thi Kệ Pháp Cú Kinh, Tịnh Minh (dịch), Tủ Sách Phật Học, 1995 HTThích Minh Châu Kinh Trung Bộ Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: nxb Tôn Giáo, 1997 Thích Minh Châu, Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, TP Hồ Chí Minh, 1998 Nhiều tác giả Giáo dục Phật Giáo thời đại Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam : nxb TP Hồ Chí Minh, 2001 Dòch giả Tuệ Đăng Giới Luật Học Cương Yếu Giáo Hội Phật Giáo Tịnh Khơng Pháp sư, Thích Nhuận Châu (dịch), Nhận Thức Phật Giáo Nxb Tơn Giáo; năm 2012 10 http://www.daophatkhatsi.vn/van-hoc-phat-giao/nghien-cuu-van-hoc/868dao-duc-cua-nguoi-lam-bao-phat-giao.html 12 ... nhân tâm tiêm nhiễm lý vơ thượng thâm đạo Phật lo chi mà giáo dục nước nhà khơng ngày bền vững Xứ ta nhằm vào thời canh cải Giòng Kinh, Vị chưa chia đục, lòng nhân dân thiếu phương châm; văn hố... tắc siêu thế, cao, bao hàm chuẩn mực thiết thực, khơng khơ cứng, kiểm nghiệm hiệu http://www.daophatkhatsi.vn/van-hoc-phat-giao/nghien-cuu-van-hoc/868-dao-duc-cua-nguoi-lam -bao- phatgiao.html LỊCH... người khác để u cầu “đối xử đặc biệt” Biết vui với vui người khác, trăn trở với xúc cộng đồng, biết chia sẻ, đồng cảm với khó khăn chung sở, tổ chức, doanh nghiệp, vừa trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự cần thiết của Đạo đức báo chí phật giáo trong môi trường báo chí Việt nam hiện nay, Sự cần thiết của Đạo đức báo chí phật giáo trong môi trường báo chí Việt nam hiện nay, Sự cần thiết của Đạo đức báo chí phật giáo trong môi trường báo chí Việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan