chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai

31 326 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2017, 08:26

PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết chuyên đề Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 PHẦN 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA PHƯỜNG AN PHÚ 1.1 Đánh giá khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội P An Phú .2 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa 1.1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.1.3 Khí hậu 1.1.1.4 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 1.2 Thực trạng kinh tế - xã hội 1.2.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 1.2.1.1 Thực trạng xã hội 1.2.1.2 Thực trạng sở hạ tầng .7 PHẦN THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA PHƯỜNG AN PHÚ 2.1 Đánh giá tình hình quản Nhà nước đất đai phường An Phú 2.1.1 Thực văn quy phạm pháp luật quản sử dụng đất đai 2.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập quản hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 2.1.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất 2.1.4 Quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .10 2.1.4.1 Quản việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 11 2.1.4.2 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 2.1.4.3 Thống kê, kiểm kê đất đai 13 2.1.4.4 Quản tài đất đai 14 2.1.5 Quản phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 15 2.2 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 16 2.2.1 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử vi phạm đất đai 16 2.2.2 Giải tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo quản sử dụng đất .17 2.3 Thành công hạn chế công tác quản đất đai phường An Phú 17 2.3.1 Một số thành công công tác quản đất đai phường An Phú 17 2.3.2 Mội số hạn chế vấn đề quản đất đai phường An Phú 21 PHẦN 3.KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 22 3.1 Kiến nghị 22 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước đất đai phường An Phú 23 KẾT LUẬN .24 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TN&MT HN MNCD HĐND UBND GCNQSD NN PNN QĐ DT STT Chữ đầy đủ nghĩa Tài nguyên Môi trường Hàng năm Mặt nước chuyên dùng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nông nghiệp Phi nông nghiệp Quyết định Diện tích Số thứ tự DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Tên bảng Kết đo đạc lập đồ địa phường An Phú Kết công tác lập hồ sơ địa phường An Phú Kết đăng ký quyền sử dụng đất phường An Phú năm Kết thu thuế đất đai phường An Phú năm Tổng hợp hồ sơ thực quyền sử dụng đất phường An Phú Bảng 2.6 Bảng 2.7 năm Kết giải tranh chấp, kiến nghị khiếu nại, tố cáo đất đai phường An Phú năm Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng phường An Phú năm 2012 so với năm 2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết chuyên đề Mục tiêu Việt Nam đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Vì năm qua, Đảng Nhà nước ta phấn đấu để đạt mục tiêu kinh tế xã hội đề Đến kinh tế nước ta vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng cao phát triển tương đối toàn diện, văn hoá xã hội có tiến nhiều mặt, việc gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội có chuyển biến tốt, đời sống tầng lớp nhân dân cải thiện Điều góp phần nâng cao chất lượng sống người dân nước Có thể nói, để đạt thành tựu kinh tế, xã hội nổ lực Đảng Nhà nước ta nhiều mặt, có công tác quản Nhà nước đất đai Tuy nhiên, năm gần đây, phát triển mạnh mẽ kinh tế dân số ngày gia tăng gây áp lực lớn vấn đề quản sử dụng đất đai Công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn phường An Phú không nằm thực trạng Từ thị xã An Khê thành lập đến nay, phường bước lên phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng giữ vững, công tác quản đất đai năm qua địa phương đạt số kết đáng kể Tuy nhiên sức ép nhân dân số nơi di cư để sinh sống buôn bán Hơn nữa, tình trạng chuyển nhượng, lấn chiếm đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích, công tác tra, kiểm tra chưa thường xuyên làm cho tình hình quản Nhà nước đất đai phường phức tạp, gặp nhiều khó khăn cần phải khắc phục thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tiến hành thực chuyên đề: “quản Nhà nước đất đai phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết đạt tồn hạn chế công tác quản Nhà nước đất đai phường An Phú - Đề xuất số kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước đất đai phường An Phú Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu, số liệu đồ liên quan tới chuyên đề: - Thống kê tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tình hình quản Nhà nước đất đai phường An Phú Sau tổng hợp, so sánh, phân tích tài liệu, số liệu thu thập PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA PHƯỜNG AN PHÚ 1.1 Đánh giá khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường An Phú 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa Phường An Phú nằm khu vực trung tâm phía Đông Bắc thị xã An Khê có vị trí địa sau: Phía Đông giáp xã Phú An, huyện Đak Pơ Phía Tây giáp phường Tây Sơn Phía Nam giáp xã Phú An, huyện Đak Pơ Phía Bắc giáp phường An Tân Phường An Phú trung tâm giao lưu kinh tế - xã hội thị xã An Khê, có vị trí thuận lợi nằm Quốc lộ 19, cầu nối tỉnh thuộc Duyên hải miền Trung với tỉnh Tây Nguyên, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, trao đổi hàng hoá 1.1.1.2 Địa hình, địa mạo Nằm vùng lòng chảo An Khê – Ka Nát nên phường An Phú có địa hình tương đối phẳng, độ cao thoải dần từ hướng Đông Bắc hướng Tây Nam đổ suối Cái chạy địa giới hành phía Tây Nam giáp xã Phú An, huyện Đak Pơ Khu vực cao có độ cao khoảng 423,0m, nơi thấp có độ cao khoảng 415,0m, độ cao trung bình khoảng 419,0m 1.1.1.3 Khí hậu Mang tính chất khí hậu vùng chuyển tiếp Cao nguyên Đồng bằng, nhiên chịu ảnh hưởng rõ rệt lớn khí hậu vùng Duyên hải miền Trung, đặc biệt khí hậu khu vực tỉnh Bình Định, Phú Yên Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, mùa nắng từ tháng 02 đến tháng 07 mùa mưa từ tháng 08 đến tháng 01 năm sau 1.1.1.4 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên đất: Theo tổng hợp kết điều tra thổ nhưỡng đồ tỷ lệ 1/25.000 kết điều tra bổ sung chuyển đổi tên loại đất theo hệ thống phân loại FAO - UNESSCO năm 1995, địa bàn phường An Phú có loại đất chính: + Nhóm đất đen: Đất đen sản phẩm bồi tụ bazan (Rk) hình thành sản phẩm rửa trôi đất đỏ bazan lắng đọng vùng thấp, đất có màu nâu thẫm có diện tích 94,95 ha, chiếm 24,35% diện tích tự nhiên Là loại đất phì nhiêu nên khai thác để trồng ngô, loại đậu đỗ, mía nhiều loại hoa màu khác + Nhóm đất dốc tụ (D): Được hình thành địa hình thung lũng, sản phẩm bồi tụ từ khu vực sông Ba, có diện tích 106 ha, chiếm 27,18% diện tích tự nhiên, thích hợp cho việc trồng lúa nước rau màu + Nhóm đất xám: Đất xám bạc màu đá cát (Xa) có diện tích 189,05 ha, chiếm 48,47% diện tích tự nhiên phường - Tài nguyên nước: + Nguồn nước mặt Sông suối: Hệ thống sông suối địa bàn Phường có mật độ thấp, khả giữ nước Nguồn nước mặt hạn chế, chủ yếu từ Sông Ba Nguồn nước hồ đập: Tổng diện tích mặt nước hồ đập toàn Phường 27,84 ha, đặc điểm mưa phân bố theo mùa không nên tượng thiếu nước hồ đập thường xảy vào mùa khô + Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm địa bàn phường An Phú có trữ lượng, chất lượng tốt chủ yếu phục vụ sinh hoạt người dân địa phương phần cung cấp cho trồng vào mùa khô - Tài nguyên khoáng sản Nhìn chung khu vực phường An Phú cát sạn sông Ba có trử lượng lớn dùng để khai thác xây dựng, lại khoáng sản khác đa dạng vàng sa khoáng, đá xây dựng trử lượng thấp 1.2 Thực trạng kinh tế - xã hội 1.2.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng, loại hình sản xuất kinh doanh- dịch vụ tăng, góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế Tổng giá trị sản xuất cuối năm 2016 đạt 316,72 tỉ đồng đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 16,23% Cơ cấu ngành năm 2016: Thương mại- dịch vụ chiếm 76,3%, tiểu thủ công nghiệpxây dựng chiếm 20,2%, nông – lâm nghiệp chiếm 3,5% Gía trị sản xuất nông- lâm nghiệp năm 2016 đạt 25,58 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 7,48% Diện tích đất nông nghiệp ngày thu hẹp, quy hoạch phát triển đô thị năm 2016 giảm 2,72ha so với năm 2012 * Về nông nghiệp - Trồng trọt Tổng diện tích gieo trồng toàn phường năm 2016 191 ha, đạt 100% kế hoạch Trong đó: DT lương thực có hạt: 50 đạt 100% kế hoạch DT thực phẩm: 140 đạt 100% kế hoạch DT công nghiệp: 01 đạt 100% kế hoạch - Chăn nuôi Đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt công tác phòng, chống loại dịch bệnh chăn nuôi, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho gia súc, năm 2016 không xảy ổ dịch lớn Tổng đàn gia súc, gia cầm có địa bàn phường là: 8.721 con, đó: - Đàn trâu: 34 - Đàn bò: 1.042/890 con, đạt 117,5%, (trong bò lai: 880 con, chiếm 85%) - Đàn heo: 1.457/1.500 con, đạt 97,13% - Đàn gia cầm: 6.188 * Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ - Tổng số sở đưa vào quản thuế là: 574 sở (giảm 28 sở so với kỳ) - Số sở điều tra đầu năm 533 sở; Trong thương mại 395 sở, dịch vụ 134 sở, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 30 sở vận tải 15 sở - Trong năm 2016 hộ kinh doanh lập hồ sơ xin nghỉ tạm nghỉ kinh doanh 295 trường hợp, giảm 120 trường hợp so với kỳ năm trước Trong đó: + Nghỉ hẳn: 35 trường hợp, giảm 16 trường hợp + Tạm nghỉ: 260 trường hợp, giảm 104 trường hợp 1.2.1.1 Thực trạng xã hội * Về dân số - Điều tra tổng số hộ địa bàn phường đến cuối năm 2012 2.964 hộ với 13.742 Năm 2016 14.836 tăng bình quân hàng năm 0,57% - Tổng số trẻ sinh 200, tỷ suất sinh 14,1%; Số trẻ thứ +: 12, tỷ suất sinh 6%; Số người chuyển đến: 65; Số người chuyển đi: 82; Tăng tự nhiên: 1,06%; Tăng học: -1,21‰ * Dân tộc – Tôn giáo Tình hình tôn giáo địa bàn ổn định, sở tôn giáo hoạt động, sinh hoạt theo kế hoạch đăng ký với quyền địa phương năm Bà có đạo thực tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo Hiện địa bàn phường có 04 thành phần tôn giáo sinh sống với 656 hộ, 2.866 Về Dân tộc: Trên địa bàn phường có 08 thành phần dân tộc người sinh sống với 23 hộ, 53 nhân khẩu, đời sống dân tộc ổn định * Công tác xoá đói giảm nghèo Bằng nguồn kinh phí có phường (từ nguồn quỹ vận động dân), nguồn Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thị xã hỗ trợ vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm địa bàn Phường kịp thời thăm hỏi, động viên tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn đảm bảo tất hộ dân địa bàn vui xuân, đón tết với 153 xuất quà với số tiền 38.200.000đ Trong năm 2016 tiến hành xây dựng sửa chữa 04 nhà với tổng số tiền hỗ trợ 105.779.000đ, cụ thể: hộ ông Trần Quốc Trung công ty bia Sài Gòn hỗ trợ 50.000.000đ; hộ bà Phạm Thị Sương hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ đoàn viên Công đoàn phường 25.779.000đ; hộ bà Nguyễn Thị Hồng ông Bùi Thế Mỹ Uỷ ban mặt trận Tổ quốc thị xã Uỷ ban mặt trận Tổ quốc phường hỗ hợ 30.000.000đ Phối hợp với Ngân hàng sách xã hội thị xã An Khê tiến hành kiểm tra hộ sinh viên, học sinh; hộ nghèo, cận nghèo vay giải việc làm, cụ thể qua kiểm tra có 1.036 hộ vay với tổng số dư nợ 20.688.000.000đ; đồng thời họp xét 161 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, bệnh tật có sinh viên theo học trường vay vốn năm 2016 với 161 hộ 395 sinh viên Tiến hành họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015: Hộ nghèo: 26 hộ với 98 (giảm 06 hộ, 32 khẩu) Hộ cận nghèo: 96 hộ với 398 (giảm 33 hộ, 149 khẩu) Kịp thời chi trả tiền điện hỗ trợ hộ nghèo theo qui định * Tình hình an ninh quốc phòng Trong năm tình hình an ninh trị giữ vững, ngày lễ bảo vệ tuyệt đối an toàn * Về tật tự an toàn xã hội: Ngoài vụ trộm cắp vặt trường hợp gây rối nhỏ xảy địa bàn kịp thời xử chuyển cấp thẩm quyền giải quyết: - Trong năm 2016 địa bàn phường xảy 61 vụ: tăng 02 vụ so với kỳ năm trước; đó: - Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 27 vụ với số tiền là: 55.075.000 đ, tịch thu tang vật nộp ngân sách nhà nước 2.285.000đ; phạt cảnh cáo 03 đối tượng - Tình hình tật tự an toàn giao thông xảy 05 vụ (tai nạn giao thông 02 vụ, va chạm 03 vụ) làm 02 người chết, 07 người bị thương; giảm 07 vụ so với kỳ Tổ chức đảm bảo an ninh tật tự ngày lễ, tết năm; tham gia bảo vệ trường, bảo vệ tử thi vụ tai nạn giao thông địa bàn phường bảo vệ tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai hội đồng thi Quang Trung Nguyễn Khuyến Tổ chức kiểm tra đăng ký tạm trú, lưu trú 45 trường hợp, qua phát xử vi phạm trường hợp với số tiền phạt 2.700.000đ Kiểm tra sở kinh doanh có điều kiện 16 trường hợp, qua phát xử vi phạm trường hợp với số tiền phạt 750.000đ Vận động nhân dân giao nộp 02 súng tự chế bắn cồn; lập biên thu giữ 02 súng tương tự, 01 đầu đạn 125 ly Tham mưu lập hồ sơ đưa 01 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục phường 2014 2015 2016 Tổng 537 405 188 1.803 106 92 41 345 643 29,75 497 50,87 229 21,15 2.148 165,97 (Nguồn: UBND phường An Phú) Giấy CNQSD đất chứng thư pháp quan trọng xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, quan Nhà nước cấp cho người sử dụng đất để họ có sở pháp thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Trong năm, nhờ có phối hợp đồng ngành, cấp có liên quan nên địa phương cấp GCNQSD đất cho 1.985 hộ/2.148 hộ đăng ký (đạt 92,41% số hộ đăng ký), với tổng số 2.094 GCNQSD đất, với diện tích 140,22 Ngoài ra, phường cấp GCNQSD đất cho số trường hợp đăng ký tồn đọng năm trước 87 hộ với 104 GCNQSD đất, diện tích 12,55 Phường phối hợp với quan chức cấp GCNQSD đất cho tổ chức địa bàn phường với tổng diện tích cấp 0,442 Hiện địa bàn Phường số hộ gia đình chưa cấp giấy CNQSD đất người dân không đăng ký quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, đất tranh chấp, đất nằm khu quy hoạch 2.1.4.3 Thống kê, kiểm kê đất đai Do tác động người trình sử dụng đất làm cho đất có biến động, thay đổi diện tích, hình thể, mục đích sử dụng… Mục đích công tác thống kê, kiểm kê đất đai đánh giá trạng sử dụng đất kiểm tra việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho kỳ Đồng thời giúp quan quản Nhà nước chuyên ngành địa phương có sở để đề xuất với cấp thẩm quyền điều chỉnh sách, quy hoạch đất đai, công bố số liệu đất đai niên giám thống kê quốc gia để làm liệu cho hoạt động nghiên cứu chuyên ngành Thực Quyết định số 105/QĐ – UBND ngày 25/10/2009 UBND phường An Phú việc thành lập tổ chuyên môn thực kiểm kê đất đai, sở phường chỉ đạo ban Địa – Xây dựng phường thực quy trình thời gian quy định Đến phường hoàn thành kiểm kê, thống kê toàn diện tích loại đất 13 sử dụng địa phương đồng thời lập đồ trạng sử dụng đất năm 2010 Việc thống kê, kiểm kê đất đai thực cách đầy đủ, nhiên kinh nghiệm cán phường hạn chế nên công tác thống kê, kiểm kê đất đai chưa xác hiệu chưa cao 2.1.4.4 Quản tài đất đai Trên sở khung giá đất hàng năm UBND tỉnh Gia Lai quy định, hàng năm phường tiến hành thu thuế lĩnh vực đất đai với số tiền sau: Bảng 2.4: Kết thu thuế lĩnh vực đất đai địa bàn phường An Phú năm ĐVT: triệu đồng STT Loại thuế Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Thuế nhà đất 390 405 120 131 135 Tiền thuê đất 0 0 Phí, lệ phí địa 202 255 262 320 335 Tiền sử dụng đất 267 288 310 344 431 Thuế chuyển QSD đất 203 194 244 261 310 1.062 1.042 936 1.056 1.211 Tổng (Nguồn: UBND phường An Phú) Nhìn chung, công tác thu thuế liên quan đến đất đai địa bàn phường qua năm đạt vượt chỉ tiêu đề ra, từ năm 2012 trở sách giảm thuế nhà nước nên tiền thuế nhà đất địa bàn giảm suống 2.1.5 Quản phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Luật Đất đai năm 2013 quy định quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Theo đó, đất tham gia thị trường bất động sản gồm: “Đất mà Luật cho phép người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 14 kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất” Đây công nhận mở rộng quyền người sử dụng đất, làm cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản cách đầy đủ Hoạt động phát sinh nhiều năm qua công tác chuyển nhượng, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất Bảng 2.5: Tổng hợp hồ sơ thực quyền sử dụng đất phường An Phú năm Chuyển nhượng Tổng số Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng hồ sơ 297 345 269 159 63 1.133 Tặng cho Diện Hồ sơ tích 105 91 127 75 28 426 (m2) 205.932 107.239 193.215 169.972 9.078 685.436 Thế chấp Diện Hồ sơ tích Diện Hồ sơ tích (m2) (m2) 32 11.200 160 72.550 17 9.656 237 221.778 21 13.228 121 167.780 16 21.682 68 80.650 1.810 29 12.560 92 57.576 615 555.318 (Nguồn: UBND phường An Phú) Trong năm địa bàn phường có 1.133 hồ sơ xin thực quyền sử dụng đất, chủ yếu hộ gia đình, cá nhân, gồm đất đất nông nghiệp + 426 trường hợp chuyển nhượng QSD với diện tích 685.436 m2 + 92 trường hợp cho tặng QSD với diện tích 57.576 m2 + 615 trường hợp chấp QSD đất với diện tích 555.318 m2 2.2 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Để bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất để Nhà nước quản lý, giám sát việc thực quyền người sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 mở rộng từ quyền Luật Đất đai sử đổi bổ sung 2001 (quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp, bảo lãnh) lên thành quyền người sử dụng đất (quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất) UBND phường với chức quản chung tất lĩnh vực đời sống xã hội có công tác quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Thời gian qua, phường có nhiều cố gắng việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ 15 người sử dụng đất theo quy định pháp luật Tuy nhiên, công tác quản lỏng lẻo, với ý thức người sử dụng đất chưa cao nên công tác quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất nhiều tồn sử dụng đất không mục đích, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đất trái phép Kể từ năm 2012 đến nhà nước ban hành nhiều văn quản đất đai củng giao quyền nhiều cho cấp xã, phường nên tình hình sử dụng đát vào nề nếp số vụ việc vi phạm lĩnh vực đất đai giảm suống qua năm 2.2.1 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử vi phạm đất đai Thanh tra, kiểm tra đất đai nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, bất cập việc quản lý, sử dụng đất cán quản người sử dụng đất Trong thời gian qua, tình hình vi phạm Luật Đất đai phường An Phú xảy phổ biến mà nguyên nhân chủ yếu cấp, ngành buông lỏng công tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, xử vi phạm chưa nghiêm Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, số lượng vi phạm Luật Đất đai vẩn xảy công tác tra, kiểm tra địa bàn phát xử vụ xây dựng nhà trái phép, vụ sử dụng đất sai mục đích năm Do công tác quản nhà nước đất đai giúp UBND Phường kiểm tra, quản việc sử dụng đất thường xuyên, kịp thời đạt hiệu cao 2.2.2 Giải tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo quản sử dụng đất Đây biện pháp nhằm điều chỉnh quan hệ đất đai theo yêu cầu mà pháp luật quy định Trong năm phường tiếp nhận 21 đơn liên quan đến đất đai công dân đơn tranh chấp, 11 kiến nghị UBND Phường ban nghành đoàn thể phối hợp giải sau Bảng 2.6: Kết giải tranh chấp, kiến nghị khiếu nại, tố cáo đất đai phường An Phú Tranh chấp Năm Số vụ Đã giải Khiếu nại Số vụ Đã giải 16 Kiếu nại Số vụ Đã giải Tố cáo Số vụ Đã giải 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng 9 3 2 12 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Nguồn: UBND phường An Phú) 0 0 0 - Tranh chấp đất đai xảy vụ, giải vụ, đạt 100% - Tranh chấp đất đai xảy 12 vụ, giải 12 vụ, đạt 100% - Không có trường hợp Khiếu nại, Tố cáo lỉnh vực đất đai Trong năm tình hình tranh chấp, kiến nghị nhân dân lĩnh vực đất đai xảy không đáng kể năm 2016 giảm vụ so với năm 2012 2.3 Thành công hạn chế công tác quản đất đai phường An Phú, thị xã An Khê 2.3.1 Một số thành công công tác quản đất đai phường An Phú, thị xã An Khê Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng, loại hình sản xuất kinh doanh- dịch vụ tăng, góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế Tổng giá trị sản xuất cuối năm 2016 đạt 316,72 đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 16,23% Cơ cấu ngành: Thương mại- dịch vụ năm 2012 chiếm 64,2% tăng lên 76,3% năm 2016, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng năm 2012 chiếm 26,8% giảm xuống 20,2% năm 2016, nông – lâm nghiệp năm 2012 chiếm 9,0% giảm xuống 3,5% năm 2016 Gía trị sản xuất nông- lâm nghiệp năm 2016 đạt 25,58 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 7,48% Diện tích đất nông nghiệp ngày thu hẹp, quy hoạch phát triển đô thị năm 2016 giảm 2,72ha so với năm 2012 Theo số liệu kiểm kê năm 2012, tổng diện tích tự nhiên toàn Phường 390,0 ha, đó: đất nông nghiệp có diện tích 228,06 ha, chiếm 58,48%; đất phi nông nghiệp có diện tích 158,33 ha, chiếm 40,60%; đất chưa sử dụng có diện tích 3,61 ha, chiếm 0,92% Năm 2016, tổng diện tích tự nhiên toàn Phường 390,0 ha, đó: đất nông nghiệp có diện tích 225,14 ha, chiếm 57,73%; đất phi nông nghiệp có diện tích 161,25 ha, 17 chiếm 41,34%; đất chưa sử dụng có diện tích 3,61 ha, chiếm 0,92%, từ năm 2012 đến năm 2016 đất nông nghiệp giảm 2,72ha ngược lại đất phi nông nghiệp tăng lên 2,72ha Bảng 2.7: Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng phường An Phú năm 2010, 2014 TT Loại đất Diện tích Mã Tỷ lệ (ha) Tổng diện tích tự nhiên (%) 390 100,00 Năm 2010 Năm 2014 Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ (ha) (%) (ha) (%) Đất nông nghiệp NNP 228,06 58,48 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 212,11 54,39 1.1.1 Đất trồng năm CHN 121,01 31,03 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 35,05 8,98 53,05 8,98 1.1.1.2 Đất trồng HN khác HNK 85,96 22,04 85,26 21,86 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 91,10 23,36 88,88 22,78 1.2 Đất lâm nghiêp LNP 11,75 3,01 11,75 3,01 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 11,75 3,01 11,75 3,01 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 0 0 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,2 1,08 4,2 1,08 1.4 Đất nông nghiệp khác NKH 0 0 Đất phi nông nghiệp PNN 158,33 40,60 2.1 Đất OTC 75,42 18 225,14 57,73 209,19 120,31 161,25 19,34 78,03 53,64 30, 41,34 20 2.1.1 Đất nông thôn ONT 0 2.1.2 Đất đô thị ODT 75,42 19,34 78,03 2.2 Đất chuyên dùng CDG 63,27 16,22 2.2.1 Đất trụ sở quan CTS 1,49 0,38 19,49 0,38 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 0 0 2.2.3 Đất an ninh CAN 0,26 0,07 0,26 0,07 2.2.4 Đất sản xuất, KD PNN CSK 0,69 0,18 0,56 0,14 61,27 15,71 Đất có mục đích công 0 20 63,58 16,30 2.2.5 cộng CCC 60,83 15,60 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,81 0,46 1,81 0,46 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,54 0,65 2,54 0,65 2.5 Đất sông suối MNCD SMN 15,29 3,92 15,29 3,92 Đất chưa sử dụng CSD 3,61 0,92 3,61 0,92 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 0 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3,61 0,92 0 3,61 0,92 (Nguồn: UBND phường An Phú) - Nhóm đất nông nghiệp Diện tích đất nông nghiệp địa bàn phường chiếm tỷ lệ trung bình, chiếm 58,48% năm 2012 giảm xuống 57,73% năm 2016 so với tổng diện tích tự nhiên Trong nhóm đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lâu năm có diện tích 91,10 chiếm 23,36 % năm 2012 giảm xuống 88,88 chiếm 22,79% năm 2016 so với tổng diện tích đất tự nhiên Đất trồng hàng năm 121,01 chiếm đến 31,03% năm 2010 giảm xuống 120,31ha chiếm 30,8% năm 2014 so với tổng diện tích đất tự nhiên tập trung tổ dân phố 03, 04, 05, 08, 15, 16 Đất trồng năm chủ yếu trồng lúa, có ngô số loại rau Trong đất trồng năm, đất trồng lúa chiếm 15,36% năm 2012 tăng lên 15,56% năm 2016 so với tổng diện tích đất nông nghiệp tổng diện 19 tích đất trồng lúa không thay đổi qua năm tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2016 giảm so với năm 2012 Đất lâm nghiệp năm 2012 11,75ha chiếm 5,15% năm 2016 tăng lên 5,21% năm 2016 so với tổng diện tích đất nông nghiệp tổng diện tích đất nông nghiệp giảm xuống, sản phẩm lâm nghiệp vừa có tác dụng cung cấp cho kinh tế quốc dân vừa có tác dụng phòng hộ bảo vệ môi trường Đất nuôi trồng thủy sản chiếm 1,84% năm 2012 tăng lên 1,86% năm 2016 so với tổng diện tích đất nông nghiệp tổng diện tích đất nông nghiệp giảm xuống, chủ yếu nuôi cá số loại thủy hải sản khác - Nhóm đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp phường An Phú có diện tích 158,33ha, chiếm 40,60% năm 2012 tăng lên 161,25ha, chiếm 41,34% năm 2016 so với tổng diện tích đất tự nhiên toàn Phường + Đất ở: toàn Phường có 75,42ha, chiếm 47,63% năm 2012 tăng lên 78,03ha chiếm 48,39% năm 2016 so với tổng diện tích đất phi nông nghiệp Phần lớn dân cư phân bố ven đường trục tạo thành điểm tuyến dân cư, số phân tán khu vực sản xuất + Đất chuyên dùng (CD): Toàn phường có 63,27 ha, chiếm 39,69% năm 2012 tăng lên 63,58ha chiếm 39,42% năm 2016 so với tổng diện tích đất phi nông nghiệp Trong đó: Đất trụ sở quan, công trình nghiệp: 1,49 (2,35% đất CD) Đất sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng: 0,26 (0,41% đất CD) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: năm 2012 0,69 (0,18% đất CD) năm 2016 giảm xuống 0,56 (0,14% đất CD) Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 60,83 (96,14% đất CD) năm 2016 tăng lên 61,27 (96,36% đất CD) + Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích nhỏ không thay đổi 1,81 ha, chiếm 1,14% diện tích đất phi nông nghiệp năm 2012 1,12% năm 2014 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích không thay đổi 2,54 ha, chiếm 1,60% diện tích đất phi nông nghiệp năm 2012 1,57% năm 2016 20 + Đất sông suối mặt nước chuyên dùng: Có diện tích 15,29ha, chiếm 9,66% diện tích đất phi nông nghiệp năm 2012 9.48% năm 2016 - Nhóm đất chưa sử dụng Theo kết kiểm kê đất đai năm 2012 đến năm 2016, diện tích đất chưa sử dụng địa bàn phường An Phú chủ yếu đất đồi núi chưa sử dụng có diện tích 3,61 ha, chiếm 0,92% tổng diện tích tự nhiên 2.3.2 Mội số hạn chế vấn đề quản đất đai phường An Phú, thị xã An Khê - Phường An Phú có vị trí địa lý, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi, đất đai phì nhiêu, thích hợp phát triển nhiều loại trồng có giá trị kinh tế cao Tuy nhiên, người dân sử dụng đất nông nghiệp không theo quy hoạch vấn đề quan quản cần quan tâm - Văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nhiều, thay đổi liên tục, nhiều nội dung chồng chéo - Quy hoạch đô thị không đồng bộ, sở hạ tầng đường giao thông chưa hoàn thiện - Hiện địa bàn Phường số hộ gia đình chưa cấp giấy CNQSD đất người dân không đăng ký quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, đất tranh chấp, đất nằm khu quy hoạch - Sổ theo dõi biến động đất đai phường chưa kịp thời xử bổ sung, khó nắm bắt biến động xảy trình sử dụng đất - Việc quản chuyển mục đích sử dụng đất chưa thật chặt chẽ Vẫn nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép quyền địa phương không kiểm soát - Với tốc độ đô thị hoá diễn mạnh mẽ địa bàn, nhu cầu đất phi nông nghiệp tăng, dẫn đến tình trạng chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật thường xuyên xảy ra, gây khó khăn cho công tác quản đất đai địa phương - Trình độ, nhận thức phận người dân nhiều hạn chế về bảo vệ sử dụng đất đai địa phương chưa cao gây khó khăn cho công tác quản đất đai quyền địa phương 21 - Đời sống đại phận nhân dân chưa cao, độ tuổi lập gia đình chiếm tỷ lệ lớn cấu dân số, giá đất theo quy định cảu nhà nước lại cao dẫn đến tình trạng xây dựng nhà trái phép, sữ dụng đất sai mục đích vẩn tiếp diễn PHẦN KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Kiến nghị - Kiến nghị UBND thị xã An Khê, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã quan chức quan tâm phối hợp với UBND phường giải vấn đề xúc công tác quản sử dụng đất đai địa phương - Các quan chức cần có phối hợp chặt chẽ để xử nghiêm, dứt điểm trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng xây dựng nhà trái phép địa bàn phường - Phổ biến pháp luật đất đai cách thường xuyên rộng rãi để người dân nắm pháp luật đất đai Nhà nước từ sử dụng đất đai quy định pháp luật - Ứng dụng phần mềm tin học chuyên ngành vào quản hồ sơ địa chính, sở liệu, biên tập đồ nhằm nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn phường 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước đất đai phường An Phú Để phát huy hiệu công tác quản Nhà nước đất đai góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương, năm tới quan chức cần tập trung thực số vấn đề sau: - Cán Địa phường thường xuyên rà soát tình hình sử dụng đất, kiểm tra biến động đất đai, cập nhật thay đổi trạng sử dụng đất nhằm nâng cao tính kịp thời cho sở liệu địa - Đầu tư thiết bị kỹ thuật đáp ứng quy phạm kỹ thuật, hoàn thiện số hoá sở liệu quản đất đai nhằm tăng tính hiệu đại hoá hệ thống quản Nhà nước đất đai - Uỷ ban nhân dân phường cần phối hợp chặt chẽ với ban Địa chính, ban Tư pháp… để có chế giải đáp thắc mắc dân người dân có nhu cầu 22 - Tập trung xử trường hợp tranh chấp hồ sơ chưa có đủ điều kiện cấp GCNQSD đất để người dân sớm đăng ký cấp GCNQSD đất - Phối hợp chặt với ban ngành thị xã An Khê tiếp tục thực tốt việc thu hồi đất sử dụng sai mục đích, đất sử dụng sai quy hoạch hộ gia đình, cá nhân, tổ chức - Thường xuyên tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến người dân KẾT LUẬN Phường An Phú có vị trí địa thuận lợi, địa hình tương đối phẳng, đất đai màu mỡ, sở hạ tầng đầu tư hoàn thiện nên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng, loại hình sản xuất kinh doanh- dịch vụ tăng, góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế Tổng giá trị sản xuất cuối năm 2016 đạt 316,72 đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 16,23% Cơ cấu ngành năm 2016 có thay đổi đáng kể so với năm 2012: Cơ cấu nghành năm 2012: + Thương mại- dịch vụ chiếm: 64,2% + Tiểu thủ công nghiệp- xây dựng chiếm: 26,8% + Nông – lâm nghiệp chiếm: 9,0% Cơ cấu nghành năm 2016: + Thương mại- dịch vụ chiếm 76,3% + Tiểu thủ công nghiệp- xây dựng chiếm: 20.2% + Nông – lâm nghiệp chiếm: 3.5% Hiện trạng sử dụng đất phường An Phú năm 2016 390,00 ha, đó: đất nông nghiệp có diện tích 225,14 ha, chiếm 57,73%; đất phi nông nghiệp có diện tích 161,25 ha, chiếm 41,34%; đất chưa sử dụng có diện tích 3,61 ha, chiếm 0,92% Công tác quản Nhà nước đất đai phường An Phú qua năm sau: - Những kết đạt 23 Đã ban hành nhiều văn pháp luật quản Nhà nước đất đai Công tác xác định địa giới hành chính, lập quản hồ sơ địa giới hành đạt kết tốt Bản đồ địa chính, đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất lập đầy đủ Đã giao đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 88,53 ha, đất 3,25 ha, đất NN 85,28 Ngoài ra, giao 2,56 đất cho tổ chức địa bàn phường Thu hồi 12,26 đất 39 hộ gia đình Cho phép 194 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 7,06 Cấp GCNQSD đất cho 1.985 hộ/2.148 hộ đăng ký (đạt 92,41% số hộ đăng ký), với tổng số 2.094 GCNQSD đất, với diện tích 140,22 cấp GCNQSD đất cho tổ chức với tổng diện tích cấp 0,442 Thống kê, kiểm kê đất đai thực định kỳ tiến độ quy định Đã giải cho 1.133 hồ sơ xin thực quyền sử dụng đất với diện tích 1.298.330 m2 Kết giải 21/21 vụ tranh chấp đất đai đạt 100% Công tác quản tài đất đai thực tốt Những tồn Công tác phân hạng đất nông nghiệp chưa thực Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất chưa thường xuyên, xử vi phạm chưa nghiêm Quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa trọng Tình trạng chuyển nhượng, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà trái phép phổ biến - Một số giải pháp đề xuất Cần có phối hợp chặt chẽ quan chức năng, thực tốt chỉnh biến động, xử nghiêm trường hợp vi phạm Luật Đất đai, nâng cao tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đưa phần mềm tin học chuyên ngành vào quản hồ sơ địa chính, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân 24 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP THỦ TRƯỞNG 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất trị Quốc gia Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Thông tư 28/2004/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định Hồ sơ địa Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định Bản đồ địa Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất Thông tư số 30/2004/TT- BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hệ thống văn hướng dẫn thực Luật Đất đai (NXB Lao động xã hội) Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã An Khê thời kỳ 2000-2010 10 Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê “Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2005, 2010 thị xã An Khê- tỉnh Gia Lai” 11 Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê “Báo cáo thống kê đất đai năm 20052009” phường An Phú 26 12 Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê “Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 thị xã An Khê- tỉnh Gia Lai” 13 Phòng Thống kê thị xã An Khê, Niên giám thống kê năm 2010 27 ... hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn phường 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai phường An Phú Để phát huy hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai. .. mặt, có công tác quản lý Nhà nước đất đai Tuy nhiên, năm gần đây, phát triển mạnh mẽ kinh tế dân số ngày gia tăng gây áp lực lớn vấn đề quản lý sử dụng đất đai Công tác quản lý Nhà nước đất đai địa... .17 2.3 Thành công hạn chế công tác quản lý đất đai phường An Phú 17 2.3.1 Một số thành công công tác quản lý đất đai phường An Phú 17 2.3.2 Mội số hạn chế vấn đề quản lý đất đai phường An Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai

Từ khóa liên quan