Bài thu hoạch BDTX noi dung 3 15 16 OK

15 1,090 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 18:14

UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 15 tháng năm 2016 BÀI THU HOẠCH Kết tự BDTX giáo viên - Năm học 2015 - 2016 Họ tên: TRỊNH THỊ LAN Ngày tháng năm sinh: 16 / 05 / 1992 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐHSP Lớp dạy (Môn dạy): 3/1 Giới tính: Nữ Năm vào ngành: Tổ chuyên môn: Khối Chức vụ: Giáo viên Thực kế hoạch BDTX số 66/KH- CMNTH ngày 08 tháng 09 năm 2015 trường TH Nguyễn Thái Học kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL giáo viên trường TH Nguyễn Thái Học kế hoạch BDTX tổ chuyên môn, cá nhân … Nay cá nhân báo cáo công tác BDTX năm học 2015 -2016 cụ thể sau: Nội Dung Báo cáo kết tự BDTX nội dung bồi dưỡng 3: Đây khối kiến thức tự chọn, nhà trường Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên - Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức kỹ quy định mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX Modul 11: Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật Nhận thức: Giáo dục hòa nhập phương thức giáo dục HS khuyết tật học với HS bình thường trường phổ thông nơi trẻ sinh sống Giáo dục hòa nhập dự quan điểm cực, đánh giá trẻ khuyết tật: trẻ khuyết tật nhìn nhận trẻ em khác Bản chất GD hòa nhập là: giáo dục cho đối tượng học sinh, tách biệt HS với nhau, HS tôn trọng có giá trị Đánh giá kết giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trình thu thập xử lý kịp thời có hệ thống thông tin trạng, hiệu giáo dục trẻ khuyết tật Mục tiêu xác định, công nhận kết giáo dục trẻ khuyết tật Trên sở kết đánh giá, giáo viên tìm giải pháp, đưa định kịp thời, có kho học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật nhằm đạt mục tiêu giáo dục Việc đánh giá kết giáo dục trẻ khuyết tật cần dựa quan điểm: Đánh giá theo quan điểm tổng thể; đánh giá theo quan điểm tích cực , phát triển; đánh giá theo mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân Việc đánh giá có ý nghĩa quan trọng: giúp trẻ khuyết tật phát triển Qua đánh giá thấy mặt tích cực, mặt mạnh mà trẻ đạt được, đồng thời phản ánh hạn chế trẻ gặp phải Từ có biện pháp cụ thể giúp trẻ phát triển Thông qua module giúp cho giáo viên nắm nội dung phương pháp giáo dục cho nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn học, vận động) Tiếp thu nội dung: - Nắm khái niệm trẻ khuyết tật theo phân loại tật: + Trẻ có khó khăn học tập (trẻ khuyết tật trí tuệ) + Trẻ khiếm thị + Trẻ khiếm thính + Trẻ có khó khăn vận động - Nắm nội dung đánh giá phương pháp đánh giá kết giáo dục trẻ khuyết tật Nội dung đánh giá cần theo phương diện: Đánh giá kết lĩnh hội kiến thức, đánh giá rèn luyện kĩ năng, đánh giá thái độ Cần sử dụng phương pháp đánh giá cho phù hợp như: quan sát, đàm thoại/ vấn đáp, xem xét sản phẩm trẻ, trắc nghiệm tập, tập thể đánh giá - Nắm nội dung phương pháp giáo dục cho nhóm trẻ khuyết tật như: + Nguyên nhân gây khuyết tật + Biện pháp giáo dục : • Đối với Trẻ có khó khăn học tập (Trẻ khuyết tật trí tuệ) a Đặc điểm trẻ có khó khăn học: - Chậm phát triển vận động : trẻ chậm biết lật, ngồi, bò đứng - Chậm biết nói khó khăn nói, hiểu biết kĩ xã hội - Không ý thức hậu hành vi mình, khó khăn tự phục vụ - Cảm giác, tri giác thường có biểu hiện: chậm chạp, linh hoạt, phân biệt màu sắc, dấu hiệu, chi tiết vật kém, thiếu tính tích cực quan sát - Chủ yếu hình thức tư cụ thể, khó nhận biết khái niệm - Chậm hiểu mới, quên nhanh vừa tiếp thu, trình ghi nhớ không bền vững, không đầy đủ, ghi nhớ bên vật, khó ghi nhớ bên trong, khái quát - Khó tập trung, dễ bị phân tán, không tập trung vào chi tiết, tập trung nét bên - Kém bền vững, bị phân tán việc nhỏ, thời gian ý trẻ thường trẻ bình thường b Nguyên nhân : Có thể thấy lí trẻ học nhiều có lí thường gặp lại biết đến khiếm khuyết khả học tập có nguồn gốc sinh học Chính nguyên nhân mà cha mẹ, thầy cô giáo làm trầm trọng thêm tình trạng trẻ biện pháp giáo dục không thích hợp Sự thiếu khả học tập trẻ có vấn đề hệ thần kinh trung ương, khu vực chi phối tiếp nhận, xử lí truyền đạt thông tin Theo nhà nghiên cứu, trẻ chậm phát triển trí tuệ khác với trẻ thiểu trí tuệ, em hoàn toàn theo học chương trình phổ thông bình thường phát sớm giúp đỡ kịp thời phù hợp với mức độ phát triển em mặt sư phạm c Biện pháp giáo dục: Khi phát trẻ bị chậm phát triển trí tuệ, cần can thiệp toàn diện, phục hồi chức để kích thích phát triển vận động, kĩ giao tiếp phát triển trí tuệ Giáo viên cần có biện pháp giáo dục : + Có trái tim đầy nhiệt huyết, tri thức chuyên môn cứng cỏi, chia nhiệm vụ học tập bước nhỏ, nhắc nhắc lại nhiều lần, phân phối thời gian học tập, vui chơi hợp lí + Sử dụng tổng hợp triệt để phương pháp : trực quan, làm mẫu, dùng lờiđàm thoại, nhắc nhắc lại nhiều lần, động viên khuyến khích, thực hành trongđiều kiện thực tế, vận dụng kiến thức vừa học vào vui chơi, thi đua, … + Lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lí riêng trẻ + Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục nhà trường gia đình • Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn vận động: a Đặc điểm nguyên nhân trẻ có khó khăn vận động: Trẻ khuyết tật vận động trẻ nguyên nhân khác nhau, gây tổn thất chức vận động làm cản trở đến việc di chuyển, sinh hoạt học tập… Trẻ khuyết tật vận động gồm có hai dạng: - Trẻ khuyết tật vận động chấn thương nhẹ hay bệnh bại liệt gây làm què cụt, khoèo, liệt chân tay - Trẻ khuyết tật vận động tổn thương trung khu vận động não Đối với dạng thứ trẻ có máy sinh học bình thường làm sở vật chất thực hoạt động nhận thức Nói cách khác, trẻ có khiếm khuyết đơn vận động trẻ hoàn toàn có khả nhận thức trẻ bình thường khác Tuy nhiên, phát triển hoạt động nhận thức trẻ phụ thuộc nhiều vào khả tham gia hoạt động môi trường xung quanh Trẻ khuyết tật vận động khó đạt trình độ nhận thức trải nghiệm trẻ bình thường khác Chẳng hạn, trẻ có cảm giác mỏi chân trẻ bại liệt đôi chân được, leo trèo khó có cảm giác độ cao kĩ lấy thăng thể, cảm giác sức đẩy nước không ngâm nước… Đối với dạng thứ hai tổn thương não gây nhiều cản trở cho hoạt động nhận thức trẻ, chí trình độ nhận thức mức độ nặng Hoạt động nhận thức loại trẻ có hạn chế tương tự trẻ chậm phát triển trí tuệ bị ảnh hưởng thêm khuyết tật vận động Song cần lưu ý trường hợp khuyết tật vận động bại não gây nên hoạt động nhận thức trẻ không bị ảnh hưởng song trẻ khó biểu đạt suy nghĩ, hành động, lời nói cách bình thường cản trở khuyết tật vận động b Các biện pháp giáo dục : + Hội nhập thể chất: Cho trẻ lành khuyết tật giao lưu với hay cùngchơi với địa điểm, thời gian định + Hội nhập chức năng: Trẻ lành khuyết tật tham gia trongmột số hoạt động thể thao, vẽ v…v + Hội nhập xã hội: Trẻ học với trường theo chương trình khác nhau, có học chung học riêng tuỳ theo môn học khả học trẻ + Hội nhập hoàn toàn: Trẻ học trẻ lành theo chương trình cứng bắt buộc + Cần chăm sóc yêu thương trẻ, điều giúp trẻ vượt qua lo lắng,căng thẳng thích nghi với môi trường Hiện nay, với khả phát sớm có từ lúc sinh, việc giáo dục phục hồi chức cho trẻ giúpnâng cao khả giao tiếp trẻ làm giảm nhẹ nguy rối nhiễu tâm lý trẻ xuống mức thấp Tóm lại: Để nội dung phương pháp giáo dục đạt hiệu phải nói đến đội ngũ GV GV làngười trực tiếp giảng dạy, trực dõi, nắm bắt thông tin trẻ khuyết tật,có vai trò định hiệu giáo dục hoà nhập GV phải biết xây dựng mục tiêu phù hợp với trẻ khuyết tật, có biện pháp phối hợp tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường xã hội giáo dục trẻ khuyết tật Modul 24: Đánh giá kết học tập tiểu học Nhận thức: Đánh giá giúp nhà sư phạm thu tín hiệu ngược từ phía người học, nắm thực trạng kết học tập phát nguyên nhân thực trạng từ có phương pháp điều chỉnh hoạt động học hoạt động dạy cho phù hợp Việc đánh giá tri thức tiến hành công khách quan đem lại tác động tích cực cho giáo dục Thông qua việc kiểm tra đánh giá người ọc có hội củng cố kiến thức học, hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo phát triển lực thân đồng thời có , sở để tự điều chỉnh phương pháp học tập Việc thực tốt kiểm tra đánh giá tạo động lực cho người học, củng cố lòng kiên định, niềm tin vào lực thân, đồng thời hình thành cho người học lực tự đánh giá Để thực yêu cầu nắm vững tri thức môn học, đòi hỏi người dạy người học phải biết đánh giá tự đánh giá Đánh giá tự đánh giá giúp cho giáo viên điều khiển điều chỉnh hoạt động dạy học, học sinh tự điều khiển, điều chỉnh hoạt động học thân Qua đạt mục tiêu đề đồng thời bước nâng cao chất lượng giáo dục Qua module 24 giúp GV hiểu thêm cách đánh giá kết học tập HS tiểu học như: Chức nguyên tắc đánh giá, xác lập nội dung đánh giá Tiếp thu nội dung: a Các nguyên tắc đánh giá : Có nguyên tắc đánh giá tri thức HS tiểu học Đó nguyên tắc + Đảm bảo tính khách quan + Đảm bảo tính phân hóa + Đảm bảo tính rõ ràng -Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan quan trọng Vì + Đánh giá sản phẩm làm người học vốn có, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người đánh giá + Đánh giá phải phản ánh trình độ thật việc nắm kiến thức môn học, tức phản ánh tình hình người học nắm đơn vị tri thức cách có ý thức Các em biết truyền đạt kiến thức ngôn ngữ nói cách độc lập quán, hình thức truyền đạt phù hợp với nội dung cần truyền đạt + Giáo viên mắc sai lầm tỏ thương hại học sinh mà đánh giá cho điểm (hoặc nhận xét) em rộng rãi Làm khiến thân em tập thể lầm tưởng tình hình thực tế Nhưng khống nên đánh giá cho điểm khắt khe Người dạy cần kết hợp đòi hỏi cao với thái độ quan tâm, chăm lo đến người học + Đánh giá phải khách quan thái độ tự chủ nghĩa, rộng rãi, nâng điểm hay câu hỏi dễ hay khó có hại b Các chức đánh giá Đánh giá mang chức dạy học Đánh giá mang chức phát triển Đánh giá mang chức giáo dục c Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tri thức học sinh tiểu học Tiêu chuẩn đánh giá: hản ánh giá trị, độ tin cậy, tính khách quan phù hợp vật, tượng( sản phẩm làm HS) Tiêu chuẩn đánh giá phản ánh chất lượng giáo dục góc độ định lượng định tính d Nội dung dạy học Có thành phần: + Hệ thống tri thức phản ánh giới quan + Hệ thống thao tác kĩ năng, kĩ xảo + Hệ thống hoạt động sáng tạo điển hình + Hệ thống tiêu chuẩn thái độ, niềm tin, giới quan, nhân sinh Kết luận - Tiêu chuẩn đánh giá thích hợp phản ảnh giá trị, đủ độ tin cậy, bảo đảm khách quan phù hợp - Đo giá trị đủ độ tin cậy đảm bảo đầy đủ yêu cầu đánh giá - Kết có nhiều ý nghĩa khác nhau, ta chấp nhận tiêu đề kết theo ngữ cảnh nội dung đánh giá - Năng lực tiếp nhận tri thức khác cá nhân dẫn đến kết học tập hoạt động khác người học điều kiện học tập coi đồng Người gọi có lực hoạt động nghĩa kết giáo dục đạt cao mức chung lớp - Chất lượng: Là đáp ứng mục đích đào tạo phẩm chất lực người học, bao gốm nhận thức xã hội, lòng ham mê học tập, lĩnh hội vững tri thức tính tích cực sáng tạo; khối lượng tri thức tiếp nhận trình độ hiểu biết linh hoạt lĩnh hội - Các kết giáo dục học sinh, đo hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tri thức định lượng định tính Modul 25: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết học tập tiểu học Nhận thức: Kiểm tra, đánh giá phận, khâu quan trọng trình dạy học Kiểm tra, đánh giá không xác định múc độ đạt mục tiêu dạy học, mà tác động trở lại trình dạy học Tính khách quan, xác kiểm tra, đánh tính hiệu trình phụ thuộc nhiều vào kĩ thuật kiểm tra, đánh người giáo viên sử dụng Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá kết học tập thành tố nằm tất khâu trình đánh giá kết học tập Với xu hướng đổi kiểm tra, đánh giá này, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá kết học tập đòi hỏi phải thục theo hướng chuẩn hoá, đại hoá Thông qua Module giúp cho giáo viên sử dụng kĩ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học bao gồm kĩ thuật quan sát đánh giá giáo dục, kĩ thuật kiểm tra miệng đánh giá kết học tập học sinh; kĩ thuật kiểm tra thực hành đánh giá kết học tập học sinh tiểu học; biện pháp rèn kĩ đánh giá cho HS tiểu học Tiếp thu nội dung: - Nắm đuợc kiểu quan sát: quan sát trình, quan sát sản phẩm Ưu, nhược điểm phương pháp quan sát Nắm bước tiến hành quan sát như: Lập kế hoạch quan sát; Xác định tiêu chí đánh giá phương tiện hỗ trợ quan sát; Ghi chép nội dung quan sát; Xử lý thông tin quan sát được; Tổng hợp thông tin đưa kết luận - Nắm khái niệm kiểm tra miệng , vai trò kiểm tra miệng đánh giá, hình thức kiểm tra miệng thường dùng; nguyên tắc hoạt động kiểm tra miệng, lưu ý tiến hành kiểm tra miệng - Nắm bước xây dựng nội dung kiểm tra thực hành Gồm bước bản: + Xác định kĩ cần đánh giá + Chọn thiết kế tập tình + Luôn tập trung vào ý định đánh giá + Cung cấp hay gợi ý cho HS hiểu biết cần thiết + Xây dựng phương hướng tiến trình thực tập cách rõ ràng - Hiểu phải rèn kĩ tự đánh giá cho HS tiểu học Cần phải rèn kĩ tự đánh giá cho Hs tiểu học vì: Tự đánh giá kĩ quan trọng hoạt động sống người Tự đánh giá thân giúp cho ta chọn hướng phù hợp từ phát huy hết tiềm vốn có Chính vậy, trình dạy học tiểu học, cần hình thành phát triển cho trẻ kĩ tự đánh giá Tự đánh giá bao gồm đánh giá thân đánh giá người khác Thông qua việc tự đánh giá kết học tập, Hs thấy yếu nhận thức để tự điều chỉnh, đồng thời biết cách nhìn nhận, đánh giá người khác cách khách quan công Đánh giá lực thân giúp HS tự tin chủ động hoc tập sống Nhờ đó, em lựa chọn, lập kế hoạch kiểm soát hoạt động hoc tập thân, thoải mái với nhữ kết ma đạt Đây sở em dần hình thành phương pháp tự học- điều kiện thiết yếu để hòa nhập với xã hội đại Để hình thành kĩ tự đánh giá cho HS tiểu học, giáo viên sử dụng biện pháp sau: Biện Pháp 1: Đưa yêu cầu, câu hỏi để HS suy nghĩ việc học Biện Pháp 2: Hướng dẫn cho HS viết nhật kí học tập Biện Pháp 3: Tổ chức hoạt động trao đổi việc học tập rèn luyện theo nhóm tiết sinh hoạt hay ngoại khóa Biện Pháp 4: Đưa tiêu chí đánh giá để làm cho HS tự đánh giá đánh giá bạn tiết học Tránh đánh giá theo dạng chung chung: “ đúng, rõ rang, hay, tốt…” Biện Pháp 5: Phối hợp với gia đình tạo hội cho HS kể lại, nhận xét trình kết học tập với cha mẹ.; tạo hội cho HS báo cáo với cha mẹ buổi họp đối mặt ( cha, mẹ, GVCN HS) sử dụng phiếu thong báo Biện Pháp 6: Lập phiếu để giúp HS dễ dàng thể nhận xét tự đánh giá Modul 29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nhận thức: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSP ƯD) loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh hưởng Tác động can thiệp việc sử dụng phương pháp dạy học, sách giáo khoa, phương pháp quản lý, sách mới… giáo viên, cán quản lý (CBQL) giáo dục Người nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tác động cách có hệ thống phương pháp nghiên cứu phù hợp Hai yếu tố quan trọng NCKHSP ƯD tác động nghiên cứu: - Thực giải pháp thay nhằm cải thiện trạng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa quản lí - So sánh kết trạng với kết sau thực giải pháp thay việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp Hoạt động NCKHSP ƯD phần trình phát triển chuyên môn giáo viên – CB QLGD kỷ 21 Với NCKHSP ƯD, giáo viên – CBQL giáo dục lĩnh hội kỹ tìm hiểu thông tin, giải vấn đề, nhìn lại trình, giao tiếp hợp tác “Trong trình NCKHSP ƯD nhà giáo dục nghiên cứu khả học tập học sinh mối liên hệ với phương pháp dạy học Quá trình cho phép người làm giáo dục hiểu rõ phương pháp sư phạm tiếp tục giám sát trình tiến học sinh” Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lớp học “Ý tưởng NCKHSP ƯD cách tốt để xác định điều tra vấn đề giáo dục nơi vấn đề xuất hiện: lớp học trường học Thông qua việc thực NCKHSP ƯD vào bối cảnh để người hoạt động môi trường tham gia vào hoạt động nghiên cứu, phát ứng dụng vấn đề giải nhanh hơn” Đánh giá phát triển chuyên môn Vì cần nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? NCKHSP ƯD, áp dụng cách trường học, đem đến nhiều lợi ích, nó: - Phát triển tư giáo viên cách hệ thống theo hướng giải vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới phát triển trường học - Tăng cường lực giải vấn đề đưa định chuyên môn cách xác - Khuyến khích giáo viên nhìn lại trình tự đánh giá - Tác động trực tiếp đến việc dạy học công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học) - Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên Giáo viên tiến hành NCKHSP ƯD tiếp nhận chương trình, phương pháp dạy học cách sáng tạo có phê phán cách tích cực Tiếp thu nội dung: Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Để giáo viên tiến hành NCKHSP ƯD có hiệu tình thực tế, cần tiến hành theo khung gồm bước sau: Suy ngẫm trạng: Giáo viên - người nghiên cứu tìm hạn chế trạng viêc dạy học, quản lý giáo dục hoạt động khác nhà trường.Xác định nguyên nhân gây hạn chế đó, lựa chọn 01 nguyên nhân mà muốn thay đổi Giải pháp thay thế: Giáo viên - người nghiên cứu suy nghĩ giải pháp thay cho giải pháp liên hệ với ví dụ thực thành công áp dụng vào tình Vấn đề nghiên cứu: Giáo viên - người nghiên cứu xác định vấn đề cần nghiên cứu (dưới dạng câu hỏi) nêu giả thuyết Thiết kế: Giáo viên - người nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập liệu đáng tin cậy có giá trị Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm thời gian thu thập liệu Đo lường: Giáo viên - người nghiên cứu xây dựng công cụ đo lường thu thập liệu theo thiết kế nghiên cứu Phân tích: Giáo viên - người nghiên cứu phân tích liệu thu giải thích để trả lời câu hỏi nghiên cứu Giai đoạn sử dụng công cụ thống kê Kết quả: Giáo viên - người nghiên cứu đưa câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đưa kết luận khuyến nghị * Tóm lại : Khung NCKHSP ƯD sở để lập kế hoạch nghiên cứu Áp dụng theo khung NCKHSP ƯD, trình triển khai đề tài, người nghiên cứu không bỏ qua khía cạnh quan trọng nghiên cứu Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục Vận dụng Module 11: Tôi vận dụng Module vào việc đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập theo Thông tư 30/2014 sau: Đánh giá học sinh khuyết tật học sinh học lớp học linh hoạt Dựa quy định đánh giá học sinh tiểu học, việc đánh giá học sinh khuyết tật học sinh học lớp học linh hoạt bảo đảm quyền chăm sóc giáo dục tất học sinh Đối với học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập, khả học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập Những môn học hoạt động giáo dục mà học sinh khả đáp ứng yêu cầu chung đánh giá theo yêu cầu kế hoạch giáo dục cá nhân Đối với học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt, khả học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt Những môn học hoạt động giáo dục mà học sinh khả đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt đánh giá theo yêu cầu kế hoạch giáo dục cá nhân Đánh giá học sinh học lớp học linh hoạt: giáo viên vào nhận xét, đánh giá thường xuyên qua buổi học lớp linh hoạt kết đánh giá định kì môn Toán, môn Tiếng Việt thực theo quy định Điều 10 Quy định Vận dụng Modul 24: Tôi vận dụng Module học để đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 sau: Nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu học Đánh giá tiến học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện học sinh; giúp học sinh phát huy tất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ số biểu lực, phẩm chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh Vận dụng Modul 25: Thông qua module thân biết vận dụng kĩ thuật đánh giá để thực hành sử dụng đánh giá kết học tập học sinh theo Thông tư 30/2014 Nội dung cách thức đánh giá a Nội dung đánh giá Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh: a) Tự phục vụ, tự quản; 10 b) Giao tiếp, hợp tác; c) Tự học giải vấn đề Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh: a) Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục; b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; d) Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước b Cách thức đánh giá: Đánh giá thường xuyên Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện, học sinh, thực theo tiến trình nội dung môn học hoạt động giáo dục khác, bao gồm trình vận dụng kiến thức, kĩ nhà trường, gia đình cộng đồng Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện Đánh giá thường xuyên hoạt động học tập, tiến kết học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học, hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Tham gia đánh giá thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh (tự đánh giá nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động nhóm, lớp); khuyến khích tham gia đánh giá cha mẹ học sinh * Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển lực học sinh Các lực học sinh hình thành phát triển trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Giáo viên đánh giá mức độ hình thành phát triển số lực học sinh thông qua biểu hành vi sau: a) Tự phục vụ, tự quản b) Giao tiếp, hợp tác c) Tự học giải vấn đề *Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển phẩm chất học sinh 11 Các phẩm chất học sinh hình thành phát triển trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Giáo viên đánh giá mức độ hình thành phát triển số phẩm chất học sinh thông qua biểu hành vi sau: a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục: b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết: nói thật, nói việc; không nói dối, không nói sai người khác; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa; thực nghiêm túc quy định học tập; không lấy mình; biết bảo vệ công; giúp đỡ, tôn trọng người; quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn; d) Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ công, giữ gìn bảo vệ môi trường; tự hào người thân gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà trường quê hương; thích tìm hiểu địa danh, nhân vật tiếng địa phương * Đánh giá định kì kết học tập Hiệu trưởng đạo việc đánh giá định kì kết học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học vào cuối học kì I cuối năm học môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc kiểm tra định kì Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm câu hỏi, tập thiết kế theo mức độ nhận thức học sinh: Bài kiểm tra định kì giáo viên sửa lỗi, nhận xét ưu điểm góp ý hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm (không) điểm thập phân *Tổng hợp đánh giá Vào cuối học kì I cuối năm học, hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm họp với giáo viên dạy lớp, thông qua nhận xét trình kết học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh về: a) Quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục khác, đặc điểm bật, tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; khiếu, hứng thú môn học, hoạt động giáo dục, xếp loại học sinh môn học, hoạt động giáo dục thuộc hai mức: Hoàn thành Chưa hoàn thành; 12 b) Mức độ hình thành phát triển lực: biểu bật lực, tiến bộ, mức độ hình thành phát triển theo nhóm lực học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại học sinh thuộc hai mức: Đạt Chưa đạt; c) Mức độ hình thành phát triển phẩm chất: biểu bật phẩm chất, tiến bộ, mức độ hình thành phát triển theo nhóm phẩm chất học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại học sinh thuộc hai mức: Đạt Chưa đạt; d) Các thành tích khác học sinh khen thưởng học kì, năm học Giáo viên chủ nhiệm ghi nhận xét, kết tổng hợp đánh giá vào học bạ Học bạ hồ sơ chứng nhận mức độ hoàn thành chương trình xác định nhiệm vụ, điều cần khắc phục, giúp đỡ học sinh bắt đầu vào học kì II năm học Vận dụng Modul 29: Thông qua Module 29 thân biết thêm cách tiến hành nghiên cứu khoa học ứng dụng phù hợp với điều kiện nhà trường nay, có khả vận dụng nghiên cứu vào thực tiễn Bản thân nhận thấy nghiên cứu khoa học ứng dụng nhiệm vụ giáo viên nhà trường, chọn đề tài cần lưu ý điểm sau đây: + Phải xuất phát từ kinh nghiệm thân, tập thể nhà trường, gắn liền với công việc cụ thể làm, môn học dạy, tránh tình trạng tự bịa, xa rời thực tế, báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tính thực tiễn, không thuyết phục đồng nghiệp + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục thân nhà trường cách cụ thể + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải có đề xuất mới, cỏ khả ứng dụng, để phổ biến tới đồng nghiệp + Kết nghiên cứu phải phù hợp với xu chung giáo dục, ngẫu nhiên + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải phù hợp với thành tựu tiên tiến khoa học giáo dục nước giới + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có giá trị khoa học chép người khác, sửa chữa vội vàng, qua loa theo phong trào để lấy thành tích + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải hoạt động có mục đích thiết thực, có kế hoạch, có sản phẩm, nhằm tìm ý tưởng khoa học sáng tạo, độc đáo cá nhân 13 Đối với GV: không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết CNTT, biết khai thác thông tin mạng Internet, có kĩ sử dụng thành thạo trang thiết bị dạy học đại * Phần tự nhận xét đánh giá Bản thân tự nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đề ra, đầy đủ Modul, có ghi chép vào sổ BDTX rõ ràng theo yêu cầu quy định ngành Các nội dung bồi dưỡng nghiên cứu kĩ nhận xét phần, áp dụng vào nhiệm vụ giao Trong năm học 2015 – 2016 thực tốt nội dung bồi dưỡng thường xuyên Trên thu hoạch kết công tác BDTX cá nhân Mong đ/c tổ chuyên môn góp ý Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH (Ký ghi rõ họ tên) Trịnh Thị Lan *Kết đánh giá tổ chuyên môn: TH11: điểm; TH24: điểm; TH25: điểm; TH29: điểm; Điểm trung bình Nội dung 3: Bằng số Bằng chữ Hiệu trưởng Tổ trưởng 14 15 ... 2 015 – 2 016 thực tốt nội dung bồi dưỡng thường xuyên Trên thu hoạch kết công tác BDTX cá nhân Mong đ/c tổ chuyên môn góp ý Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH (Ký ghi rõ họ tên) Trịnh... kế hoạch đề ra, đầy đủ Modul, có ghi chép vào sổ BDTX rõ ràng theo yêu cầu quy định ngành Các nội dung bồi dưỡng nghiên cứu kĩ nhận xét phần, áp dụng vào nhiệm vụ giao Trong năm học 2 015 – 2 016. .. dục, kĩ thu t kiểm tra miệng đánh giá kết học tập học sinh; kĩ thu t kiểm tra thực hành đánh giá kết học tập học sinh tiểu học; biện pháp rèn kĩ đánh giá cho HS tiểu học Tiếp thu nội dung: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch BDTX noi dung 3 15 16 OK, Bài thu hoạch BDTX noi dung 3 15 16 OK, Bài thu hoạch BDTX noi dung 3 15 16 OK