Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1 (tóm tắt trích đoạn)

2 915 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2017, 10:22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc - , ngày tháng năm BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA HỘ GIA ĐÌNH (Về việc bảo đảm an toàn cho hộ liền kề xây dựng) Địa điểm: Thành phần tham gia ký biên a) Đại diện gia đình ông/bà (Gọi tắt bên A) - Ông/Bà: - Địa chỉ: - Điện thoại: b) Đại diện bên xây dựng lô đất số .(Gọi tắt bên B) - Ông/Bà: - Địa chỉ: - Điện thoại: c) Đại diện tổ dân phố (Bên làm chứng) - Ông/Bà: .Tổ trưởng tổ dân phố - Điện thoại: Thời gian ký biên bản: - Bắt đầu: h phút, ngày tháng năm - Kết thúc: .h phút, ngày tháng năm - Tại: Hiện trạng công trình bên A bên B Từ ngày tháng năm , bên B tổ chức triển khai xây dựng công trình nhà mặt phần tiếp giáp nhà bên A Để tránh tranh chấp hai bên xây dựng công trình liền kề, bên A bên B bàn bạc, thống điều khoản cam kết sau: Các điều khoản cam kết bên B với bên A: Điều 1: Bên B cam kết xây dựng diện tích cấp phép, không mở loại cửa sổ, chớp lật, thông gió, làm ô văng mái che mái vẩy lấn sang nhìn sang đất nhà bên A Điều 2: Trong trình xây dựng công trình bên B có tác động xấu đến nhà bên A như: nứt, lún, nghiêng, xé tường, bong tróc vôi vữa, biến dạng nhà, ngấm nước qua tường, đùn sủi tác động ảnh hưởng đến kết cấu nhà bên A bên B phải có trách nhiệm giám định, sửa chữa đền bù, khắc phục cố, trả nguyên trạng ban đầu cho nhà bên A Mọi chi phí giám định, sửa chữa, đền bù bên B hoàn toàn chi trả (Có kèm ảnh chụp cụ thể trạng nhà bên A trước bên B tiến hành xây dựng kèm theo để làm đối chứng) Điều 3: Bên B phải đảm bảo an toàn xây dựng, có che chắn công trình, không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm có gia đình bên A Điều 4: Khi có cố xảy yêu cầu bên B phải có mặt trường để bên A bàn bạc phương án giải hợp lý Kết luận: Bên A bên B có trách nhiệm thi hành điều khoản cam kết, trường hợp tranh chấp không giải đưa trước pháp luật để giải tranh chấp theo luật định Biên lập thành có giá trị nhau, bên A, bên B bên làm chứng bên giữ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B NGƯỜI LÀM CHỨNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ...bù, khắc phục cố, trả nguyên trạng ban đầu cho nhà bên A Mọi chi phí giám định, sửa chữa, đền bù bên B ho n toàn chi trả (Có kèm ảnh chụp cụ thể trạng nhà bên A trước... hợp lý Kết luận: Bên A bên B có trách nhiệm thi hành điều khoản cam kết, trường hợp tranh chấp không giải đưa trước pháp luật để giải tranh chấp theo luật định Biên lập thành có giá trị nhau, bên... làm đối chứng) Điều 3: Bên B phải đảm bảo an toàn xây dựng, có che chắn công trình, không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm có gia đình bên A Điều 4: Khi có cố xảy yêu cầu bên B phải có mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1 (tóm tắt trích đoạn), Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1 (tóm tắt trích đoạn), Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1 (tóm tắt trích đoạn)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn