Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh hòa bình

66 181 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:52

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐT Đào tạo BD Bồi dưỡng CCHC Cải cách hành CP Chính phủ ĐT-BD Đào tạo- bồi dưỡng NĐ Nghị định QĐ Quyết định UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng CBCC làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.2 Cơ cấu độ tuổi CBCC làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.3 Trình độchuyên môn đội ngũ CBCC làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.4: Trình độ lý luận trị CBCC làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.5: Bảng tổng hợp trình độ quản lý nhà nước cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.6 Trình độ tin học CBCC làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bảng 2.7 Trình độ ngoại ngữ CBCC làm việc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bảng 2.8 Kết đào tạo bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2012-2016 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng thực tập Văn phòng - Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, em quan sát, học hỏi nhiều điều công việc kĩ năng, nghiệp vụ quản trị nhân lực trách nhiệm công việc, tác phong nghề nghiệp, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở để em vững vàng, tự tin với nghề nghiệp chọn Để hoàn thành báo cáo thực tập này, trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập tạo điều kiện cho chúng em đến quan quan sát làm việc thực tế Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Mặc dù em có tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo, nhiên tránh khỏi thiếu sót, vậyem mong nhận đóng góp tận tình quý thầy cô bạn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với quốc gia, nói nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng định tồn tại, phát triển khẳng định vị quốc gia giới Thời gian trước người ta thường coi trọng loại máy móc thiết bị, coi công nghệ trung tâm phát triển mà xem nhẹ vai trò người Tuy nhiên năm gần đây, đời kinh tế tri thức đẩy mạnh xu hướng toàn cầu hóa đặt yêu cầu nguồn nhân lực nói chung lực lượng lao động nói riêng Khả phát triển quốc gia phụ thuộc lớn vào chất lượng người, vốn tri thức, khả sáng tạo điều khiển máy móc công nghệ họ Đất nước Việt Nam nước trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa với mục tiêu xây dựng nước ta thành nước công nghiệp, có sở vật chất kỹ thuật đại mà đội ngũ nhân lực phải có kinh nghiệm phải có trình độ cao Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng nhà nước quan tâm đặt công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức vào vị trí có tầm quan trọng có ý nghĩa định việc xây dựng hoàn thiện nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu “Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ cán Thực tế chứng minh nơi CBCC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi công việc vận hành trôi chảy, thông suốt Đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình không nằm dòng chảy năm qua cán công chức nơi không ngừng rèn luyện, phấn đấu thực tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội đất nước thời kỳ Để phát huy vai trò đội ngũ công chức đòi hỏi quyền cấp phải quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức Tuy nhiên việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhiều hạn chế chất lượng, chưa phù hợp với yêu cầu chức công việc chưa tương xứng với phát triển địa phương Vì vậy, với kiến thức tiếp thu trường đại học Nội vụ Hà Nội qua thời gian kiến tập Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình em xin trình bày thực trạng công tác ĐTBD CB, CC Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình số ý kiến kiến nghị giải pháp qua đề tài: “Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ” Do kiến thức em nhiều hạn chế, đồng thời thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên báo cáo nhiều thiếu sót Em mong nhận bảo, giúp đỡ thầy cô nhận xét, đóng góp bạn để báo cáo em đạt kết tốt Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng hoạt động ĐTBD CB, CC đội ngũ đông đảo người làm việc phòng, ban, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Nôi vụ tỉnh Hòa Bình Cụ thể: cán lãnh đạo quản lý; công chức hành (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự); viên chức nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận đào tạo bồi dưỡng CBCC thực tiễn chất lượng CBCC Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, tiểu luận báo cáo đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Phạm vi nghiên cứu đề tài Về không gian: Bao gồm phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Về thời gian: Trong giai đoạn năm 2011- 2016 Về nội dung: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thời gian tới Phương pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp phân tích tài liệu: Tiến hành thu thập thông tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề Những thông tin bao gồm báo, công trình nghiên cứu đăng tải tạp chí, sách chuyên ngành hay dạng số liệu thống kê Các thông tin thu thập sử dụng cách có chọn lọc Phương pháp điều tra xã hội học: Tiến hành dựa cách chọn mẫu theo tiêu chuẩn quy định chung theo yêu cầu nghiên cứu đề tài Trực tiếp phát phiếu điều tra tới CB, CC Kết đạt dạng thông tin sơ cấp xử lý; Phương pháp quan sát: Quan sát tất công việc diễn quan đặc biệt chuyên viên làm mảng đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Về mặt lý luận: Xác định cách có hệ thống sở lý luận công tác bố trí sử dụng nhân lực; Về mặt thực tiễn: Chỉ thiếu sót công tác bố trí sử dụng nhân lực để từ có biện pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác bố trí sử dụng nhân lực; Đóng góp thêm tư liệu nghiên cứu khoa học quản trị nhân lực quan hành nhà nước; Các giải pháp đề xuất nghiên cứu góp phần vào việc giải vấn đề tồn đọng, nảy sinh công tác quản lý nhân lực Sở Nội vụ nói riêng quan hành nhà nước nói chung Qua đó, đưa giải pháp tối ưu nhất, hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, giúp cho CBCC thực tốt nhiệm vụ cấp giao hoàn thành nhiệm vụ đề Trên sở đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC thời gian Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo kết cấu thành 03 chương sau: Chương 1: Khái quát Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Chương 3: Giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH VÀ VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH 1.1 Tổng quan Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 1.1.1 Thông tin chung Sở Nội Vụ Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình Sđt:02183852108 Fax: 02183 857 904 1.1.2 Tóm lược trình hình thành phát triển Sau năm tái lập tỉnh sau 10 năm thực đường lối đổi mới, bước vào giai đoạn cách mạng mới, ngành Tổ chức nhà nước tỉnh Hòa Bình phải gánh vác trách nhiệm to lớn Ban Tổ chức quyền tỉnh quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực chức Quản lý nhà nước lĩnh vực tổ chức máy, xây dựng quyền, công chức, viên chức nhà nước, sách cán xã, lập hội quần chúng tổ chức phi phủ Ban Tổ chức quyền tỉnh đạo chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống tổ chức với phòng Tổ chức cấp huyện, thị xã sở, ban, ngành cấp tỉnh Trong năm (1996-2000) thực Nghị đại hội Đảng tỉnh Hòa Bình lần thứ XII, theo yêu cầu nhiệm vụ trị, lãnh đạo Ban Tổ chức quyền tỉnh có thay đổi, bổ sung lớn tổ chức máy Tháng năm 2000, đồng chí Quách Thế Tản nhận nhiệm vụ phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Tuấn Hải bổ nhiệm quyền Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Xuân Thành bổ nhiệm phó Trưởng ban Sự thay đổi đánh dấu trưởng thành lực uy tín Ban Tổ chức quyền tỉnh nói chung đồng chí ban lãnh đạo nói riêng Ngày 18/10/1996, UBND tỉnh Hòa Bình định thành lập phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức quyền tỉnh Tổng số cán nhân viên Ban thời điểm có 21 đồng chí bố trí vào phòng: Phòng Hành tổng hợp, phòng Tổ chức công chức phòng Xây dựng quyền Tháng nắm 2000, phòng Tổ chức công chức tách làm hai phòng: Tổ chức cán phòng Quản lý công chức Việc thành lập phòng chuyên môn ban khẳng định lớn mạnh không ngừng đội ngũ cán công chức, chuyên môn hóa ngày rõ nét để đảm đương nhiệm vụ trị ngày to lớn Trong năm 1997-2000, Ban Tổ chức quyền tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh định thành lập, đổi tên, chuyển giao 84 đơn vị thuộc sở, ban, ngành huyện, thị xã; đồng thời phối hợp với ngành chức rà soát xếp hạng 51 doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh, đề xuất với UBND tỉnh kiện toàn đổi doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa số doanh nghiệp Bên cạnh đó, giai đoạn này, ban Tổ chức quyền thực khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực như: quản lý cán công chức, kiện toàn Hội đồng nhân dân cấp, thi đua khen thưởng, quản lý địa giới hành Căn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo tinh thần Nghị đại hội tỉnh Đảng lần thứ XIII, với việc thực chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010, ban Tổ chức - Ngoài ra, phận học viên ý thức học tập chưa cao, chưa tham gia đầy đủ thời gian tập huấn - Nhận thức phận cán bộ, công chức vai trò, vị trí, nhiệm vụ máy hành với yêu cầu nhiệm vụ chưa rõ ràng, chưa thấy rõ yêu cầu đòi hỏi kiến thức, kỹ công tác thực thi nhiệm vụ mình, từ chưa thực tích cực phấn đấu vươn lên, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao chất lượng công việc tinh thần trách nhiệm đạo đức người công chức CHƯƠNG : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH 3.1 Những giải pháp chung - Thứ nhất, thay đổi cách thức xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo nhằm tìm thiếu hụt khoảng cách lực, trình độ công chức hành so với yêu cầu vị trí công việc mà họ đảm nhiệm Để việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả, cấp ủy, quan quản lý, sử dụng công chức hành cần sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích thực trạng số lượng, chất lượng công chức theo cấu lứa tuổi, trình độ chuyên môn Cần tiến hành điều tra để biết công chức đảm nhiệm lĩnh vực nào, thiếu kiến thức, kỹ để từ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho họ Xác định nhu cầu, nguyện vọng thân công chức, yếu tố quan trọng, có công chức hiểu rõ thiếu kiến thức gì, cần đào tạo, bồi dưỡng để thực nhiệm vụ Để thực đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu, cần có thống mục tiêu, nội dung, phương thức lộ trình đào tạo theo nhu cầu quan quản lý đào tạo (Sở Nội vụ), sở đào tạo (Trường trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng trị tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh sở đào tạo khác) quan quản lý công chức (các sở, ban, ngành) - Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần tiến hành đồng Tức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiến hành phải đặt mối quan hệ với cải cách hành nói chung đồng thực nhiệm vụ Cần phải tiến hành đồng mối quan hệ với cải cách hành đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trọng tâm cải cách quan trọng Bên cạnh đó, nội dung cải cách khác góp phần quan trọng, hỗ trợ cho việc thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiệu Cụ thể kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm Do đó, hoạt động cải cách tài công đặt yêu cầu đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách, đảm bảo quyền định ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp có vai trò quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ngoài ra, đồng công tác đào tạo, bồi dưỡng thể phối kết hợp đổi mới, nâng cao tất mặt hoạt động Chúng ta không trọng tới nội dung đào tạo, bồi dưỡng mà phải ý đến chất lượng đội ngũ giảng viên, sở vật chất, phương pháp giảng dạy, … Mặt khác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải tiến hành đồng việc thực nhiệm vụ Bởi đào tạo, bồi dưỡng liên quan trực tiếp đến chất lượng nhân lực Mọi hoạt động, nhiệm vụ thực thi hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Do vậy, tổ chức triển khai thực nhiệm vụ cần phải quan tâm, ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng - Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng công việc lâu dài liên tục Đây định hướng có ý nghĩa quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đó không vấn đề nhận thức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng sở lý thuyết, mà cần thực tốt thực tiễn Đào tạo, bồi dưỡng công việc lâu dài liên tục yêu cầu công việc thay đổi để bắt kịp phù hợp với tình hình Những kiến thức, kỹ mà cán bộ, công chức phần đáp ứng cho công việc Khi có thay đổi, kiến thức, kỹ không phù hợp Do vậy, đào tạo, bồi dưỡng liên tục cách để cán bộ, công chức ngày hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ Mỗi cán bộ, công chức qua đào tạo, bồi dưỡng lần mà kéo dài suốt trình làm việc người Bởi mục đích đào tạo, bồi dưỡng bù đắp, bổ sung thiếu hụt kiến thức, trình độ chuyên môn hay cung cấp hoàn toàn kiến thức, kỹ cho cán bộ, công chức Nhận thức đào tạo, bồi dưỡng công việc lâu dài liên tục không cần nhà quản lý, lãnh đạo, người làm công tác quản lý cán bộ, công chức mà thân cán bộ, công chức phải nhận thức rõ điều Có vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày nâng cao, đáp ứng yêu cầu mà hành đặt ra, không phục vụ tốt mà phục vụ tốt tương - Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cần phải kiểm soát hiệu Bởi thực tế cho thấy, nhiều cán bộ, công chức sau tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng hiệu công việc không tăng Vẫn tượng tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện cấp, giữ chỗ, để thăng quan tiến chức Điều gây lãng phí thời gian tiền bạc nhà nước thân cán bộ, công chức Từ thực trạng đó, việc kiểm soát hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng vô cần thiết Kiểm soát hiệu từ trình kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ mà học viên thu nhận trình học tập Đồng thời cần trọng kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sau cán bộ, công chức trở quan công tác Do đó, để kiểm soát tốt hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức việc xây dựng chế kiểm tra, đánh giá kết đào tạo, bồi dưỡng cần đổi tiến hành nghiêm túc, thống nhất, xác, khách quan Từ giúp người học có trách nhiệm cao trình đào tạo, bồi dưỡng 3.2 Gỉai pháp cụ thể Dựa giải pháp chung công tác đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thực có hiệu quả, khắc phục bất cập công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cần thực tốt giải pháp sau: - Thứ nhất, Nâng cao chất lượng công chức từ tuyển dụng Khi tiến hành tuyển dụng phải xây dựng kế hoạch thông báo công khai, rộng rãi để người có nhu cầu tham gia thi tuyển Kế hoạch cần phải nên cụ thể số lượng, tiểu chuẩn, vị trí công tác…nhằm thu hút nhiều thành phần tham gia sở lựa chọn người có khả trình độ phù hợp với vị trí công việc, kể vị trí lãnh đạo, quản lý Khi tiến hành cử công chức đào tạo cần phải ý đảm bảo số lượng, chất lượng công chức làm việc quan nhằm tránh tình trạng giải công việc chậm trễ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch công chức Quy hoạch phải đảm bảo quy trình, tính khả thi, tính đồng hợp lý Gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng công chức Phối hợp với trường cao đẳng, đại học để tuyển dụng sinh viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trường nhằm tạo đội ngũ công chức trẻ tương lai Có kế hoạch khảo sát, phát người có lực, có trình độ chuyên môn để tuyển chọn theo yêu cầu công việc quan Có thể tuyển chọn người có lực, phẩm chất để đưa đào tạo trước tuyển dụng, bố trí nhằm phát huy lực trước mắt phát triển lực lâu dài - Thứ hai, đổi nội dung chương trình, giáo trình tài liệu,giảng viên giảng dạy theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn người học Xây dựng chương trình, giáo trình tài liệu phục vụ giảng dạy cho hệ thống cán bộ, công chức không đơn giản, đòi hỏi nỗ lực thời gian nghiên cứu nhiều nhà khoa học hành Cán bộ, công chức cần trang bị kiến thức nào? Khối lượng, thời gian đào tạo đủ? Định hướng nói khó, bắt tay vào làm khó nhiều Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trung Quốc Singapore cho thấy nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Việt Nam thiên lý thuyết thiếu tính ứng dụng thực tiễn, thiên đào tạo chung mà chưa trọng đòi hỏi thực tiễn vị trí công việc với tính đặc thù riêng biệt.Thời gian qua, nội dung thời lượng khung cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận trị, trung cấp lý luận trị hành chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên liên tục thay đổi, cải cách dường hiệu chưa cao, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn học viên Phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hiện nay, trung tâm bồi dưỡng trị huyện, tồn số lượng giảng viên hữu có kỹ truyền đạt kém, thuyết trình lan man, không vào trọng tâm vấn đề Do vậy, để nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước hết sở đào tạo, bồi dưỡng cần có gắn kết, tạo quan hệ mật thiết với quan, tổ chức Đảng, Nhà nước Đoàn thể xã hội Tù giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Đây động lực để đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn mình, đổi phương pháp giảng dạy theo hướng người học trung tâm, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, đính hướng như: nêu tình huống, thảo luận, đóng vai, - Thứ bai, Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng, hiệu khóa đào tạo, bồi dưỡng Thực tiễn cho thấy có nội dung, chương trình đào tạo tốt phương pháp giảng dạy không phát huy tính chủ động, sáng tạo người học kết thu không cao Tập trung vào phương pháp nêu vấn đề, tình hướng dẫn, gợi mở, đối thoại để rèn luyện phương pháp, kỹ giải vấn đề, xử lý tình Để việc học tập có kết quả, đạt chất lượng cao, sau học, cụm chuyên đề nên cho học viên nghiên cứu, khảo sát thực tế, thực tập rút kinh nghiệm với thời gian thích hợp Nội dung nghiên cứu, khảo sát thực tế phải sát với nội dung học, có giảng viên hướng dẫn, sau đợt nghiên cứu, thực tập học viên phải có thu hoạch Công chức học tốt nội dung trình bày theo nhiều cách thức khác như: giảng viên truyền đạt, học viên chép, xen kẽ thảo luận, làm tập tình theo nhóm, kết hợp khảo sát thực tế Đối với công tác bồi dưỡng, tập trung trọng tâm theo hướng “cầm tay việc”, hướng dẫn kỹ thực hành, thời gian hợp lý, thuận lợi cho công chức vừa học vừa công tác, nghiên cứu học tập mô hình kinh nghiệm Sở phải xây dựng kế hoạch ĐTBD Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo yêu cầu sau: Phải vào thực trạng đội ngũ công chức (trình độ chuyên môn, độ tuổi, sức khoẻ…) mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức thời kỳ đề cho loại công chức Xây dựng kế hoạch đào tạo phải dựa xác, dự báo phát triển đội ngũ tương lai có biện pháp cụ thể để thực yêu cầu lập Khi lập kế hoạch phạm vi hẹp,thì cụ thể, chí có số cụ thể, danh sách cụ thể người cử đào tạo, bồi dưỡng Phải có tính thống nhất, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải thông qua quan có thẩm quyền quản lý công chức; tiến hành trao đổi trước thông báo định cá nhân đơn vị quản lý trực tiếp công chức - Thứ tư, Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu đào tạo bồi dưỡng công chức đào tạo, bồi dưỡng Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành Sở, việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá khâu thiếu được, công cụ để đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu Đồng thời, giúp phát sai sót trình đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời có biện pháp để khắc phục Công tác kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng Sở tiến hành song chưa thường xuyên, mang tính hình thức, hiệu thấp Vấn đề đặt cần đổi phương thức kiểm tra, đánh để đạt hiệu cao công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành tỉnh Kiểm tra, đánh giá phải tiến hành thường xuyên tất khâu trình đào tạo để phát kịp thời sai sót có điều chỉnh cần thiết Đánh giá khâu cuối chu trình quản lý đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực kế hoạch, đánh giá đào tạo - Thứ năm, Đào tạo kỹ “mềm” cho công chức hành Sở Kỹ mềm hiểu khả thích ứng với môi trường làm việc, giải khủng hoảng, xây dựng niềm tin, làm việc nhóm, tinh thần sáng tạo, học hỏi, tiếp cận mới, thiết lập quan hệ Kỹ mềm bao gồm: kỹ giao tiếp, kỹ quản lý thời gian, kỹ lập kế hoạch, kỹ tổ chức, kỹ làm việc nhóm, kỹ thuyết trình, kỹ lãnh đạo, quản lý… Trong xu toàn cầu hóa công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đòi hỏi đội ngũ công chức phải ngày chuyên nghiệp để phù hợp Một nội dung chương trình tổng thể cải cách hành Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phải xây dựng đội ngũ công chức hành chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu hành đại Sự thành thục kỹ tiêu chí quan trọng đánh giá tính chuyên nghiệp đội ngũ công chức hành Trên thực tế, thành công nghiệp có 25% kiến thức chuyên môn, 75% lại định “Kỹ mềm” họ trang bị - Thứ sáu, Sử dụng đa dạng hóa nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cách hợp lý Sử dụng quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng tốt có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng.Tăng cường sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đa dạng hoá kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhiều nguồn khác như: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn kinh phí cá nhân, Nguồn kinh phí đầu vào quan trọng trình đào tạo, bồi dưỡng Hơn nữa, nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nước Do việc sử dụng hiệu nguồn kinh phí, sử dụng tức góp phần đem lại hiệu tổng thể cho trình đào tạo, bồi dưỡng Hàng năm Sở cần thực phân bổ ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cách hợp lý Bởi với định hướng đào tạo, bồi dưỡng trình diễn liên tục việc phân bổ phần ngân sách thường xuyên dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cần thiết Một số giải pháp khác - Lựa chọn đối tượng Lựa chọn đối tượng tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cách khách quan, trung thực Tránh tình trạng lựa chọn theo cảm tính chủ quan, theo mối quan hệ gây ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng sách đãi ngộ phù hợp với công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng trường đào tạo, bồi dưỡng phí lại, học tập, ăn ở… - Phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo để đào tạo bồi dưỡng công chức Tăng cường liên kết, phối hợp với sở đào tạo tỉnh để phát triển nguồn nhân lực cách: Cử, gửi cán quản lý, cán chuyên môn đào tạo sở đào tạo chuyên ngành, nhiệm vụ thực - Thực nghiêm văn hóa công sở, nâng cao tinh thần đạo đức, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đội ngũ CBCC Sở Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá kết thực nhiệm vụ cá nhân để qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên, vinh danh công chức đạt thành tích cao công tác đề nghị tổ chức khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đóng góp lớn vào phát triển ngành Tăng cường giáo dục cho công chức tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận lực với nhiệm vụ giao, bảo đảm cho công chức thực chế độ, nhiệm vụ quyền hạn, nghĩa vụ công chức; tinh thần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định, quy chế địa phương đơn vị Những công chức trình độ, lực hạn chế so với tiêu chuẩn quy định, cần bồi dưỡng cập nhật kiến thức bố trí đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, tạo niềm tin tự tin cho công chức thực nhiệm vụ Duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê phê bình công chức Thực nghiêm chế độ nhận xét, đánh giá công chức, đặc biệt khâu thông báo công khai công chức ưu, khuyết điểm công chức để họ có kế hoạch phấn đấu Trên giải pháp dựa phân tích thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình để từ làm sở, tảng đảm bảo nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm với nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu trước mắt, ổn định lâu dài 3.3 Khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Nhìn chung công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình năm gần đạt thành tựu đáng khen, đem lại cho máy nhân lực Sở có thay đổi theo chiều hướng tích cực, góp phần vào công tác đào tạo bồi dưỡng cán cho phù hợp với mục đích yêu cầu quan phòng, ban đưa Ngày nay, bước vào thời kỳ hội nhập có nhiều vấn đề mới, nhiều mối quan hệ nảy sinh đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đất nước phát triển song hành với tiến nhân loại Do đó, em xin đưa ý khuyến nghị để góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán công chức Sở thời gian tới: - Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành TW Chính phủ cần đạo Bộ Nội vụ phân cấp mạnh vấn đề quản lý công chức Ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức đồng bộ, có tầm chiến lược, mang tính dài hơi, không nên để tình trạng có văn đời 01 năm phải thay sửa đổi Tăng cường tính công khai, minh bạch, xây dựng áp dụng chuẩn mực rõ ràng tuyển dụng, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhằm thu hút nhân tài cho máy hành Nhà nước - Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị tỉnh nói chung nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán dài hạn, trọng quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán trẻ diện quy hoạch dài hạn, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sở nhằm tạo lĩnh khả lãnh đạo, quản lý toàn diện đồng thời góp phần nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ nguồn cán từ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bên cạnh bồi dưỡng thường xuyên trình độ lý luận trị, cần thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học kiến thức bổ trợ khác để đáp ứng thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục bố trí kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Nội vụ đề án tạo nguồn cán công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 Cần có sách, chế độ đảm bảo kinh phí, điều kiện thời gian hình thức khen thưởng, kỷ luật hợp lý KẾT LUẬN Những thách thức, yêu cầu đặt hành nước ta động lực thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày phải đổi theo hướng thiết thực hiệu Từ bước đưa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày tăng lên Tuy đào tạo, bồi dưỡng biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức biện pháp trọng tâm có ý nghĩa quan trọng tiến trình cải cách hành Nhận thức lực, trình độ đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội lớn, Đảng Nhà nước đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho cán bộ, công chức để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC Quán triệt tinh thần đạo UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với quan, tổ chức có liên quan triển khai thực nghiêm túc có hiệu việc đào tạo nâng cao chất lượng cán công chức năm qua Con đường đất nước ta – đường lên Chủ nghĩa xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi CBCC phải dồc lực, tinh thần trí tuệ, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu phát triển theo dòng chảy chung đất nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2011) ,Thông tư 03/2011/TT-BNV Bộ Nôi vụ ngày 25/01/2011 hướng dẫn thực Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức Bùi Thị Thu Trang, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp sở, Trường Chính trị Tô Hiệu, 2012, http://www.truongchinhtritohieuhp.gov.vn/index.php/nghien-cuu-khoahoc/noi-san/368-s-42012/16708-mt-s-gii-phap-nang-cao-cht-lng-ao-to-bidng-can-b-cong-chc-cp-c-s Luật Cán công chức, 2008 Luật viên chức, 2012 Quy chế làm việc Sở nội vụ, 2006 Một số văn bản: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2003 Thủ tướng Chính phủ quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 10 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, 60 năm truyền thống ngành tổ chức nhà nước tỉnh Hòa Bình (1945-2005), 2007 11 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, Báo cáo số lượng, chất lượng công chức tháng đầu năm 2015, ngày 05/7/2015 12 11 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, Báo cáo hoạt động quan Sở Nội vụ năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017,ngày 15/01/2017 ... nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH VÀ VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH... quát Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH 2.1 Cơ sở lí luận công tác đào tạo cán bộ, công chức 2.1.1 Một... thực trạng công tác ĐTBD CB, CC Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình số ý kiến kiến nghị giải pháp qua đề tài: Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ” Do kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh hòa bình, Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh hòa bình, Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh hòa bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn