Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường đại học Trà Vinh

5 530 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:50

Bài viết ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng, đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên là sinh viên năm thứ Ba và thứ Tư, sinh viên Khoa Kinh tế Luật, thu nhập hàng tháng của sinh viên, sinh viên biết thông tin về chi phí mỗi lần giao dịch qua thẻ và thời gian mỗi lần giao dịch với máy ATM. 38 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Analyzing decisive factors to Tra Vinh University’s students in using ATM card Nguyễn Thị Búp1 Tóm tắt Abstract Mục tiêu nghiên cứu viết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Đa số sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đông Á Nhà trường có lồng ghép thẻ sinh viên với thẻ ATM Ngân hàng Đông Á; sinh viên quan tâm đến chi phí sử dụng thẻ Bài viết ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định yếu tố ảnh hưởng, đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên sinh viên năm thứ Ba thứ Tư, sinh viên Khoa Kinh tế - Luật, thu nhập hàng tháng sinh viên, sinh viên biết thông tin chi phí lần giao dịch qua thẻ thời gian lần giao dịch với máy ATM Trong đó, yếu tố sinh viên năm ba có ảnh hưởng mạnh đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh The objective of the study is to analyze the decisive factors to ATM card use of Tra Vinh University’s students Most Tra Vinh University’s students have been using a card that functions both as an ATM card in Dong A Bank and student card; and students are less concerned the card using cost This paper applies the Binary Logistic recurrent model to determinate the effective factors on students’ decision in ATM card use The research showed that the decisive factors to ATM card use of Tra Vinh University’s students are third-year student and four-year students, students of the School of Economics-Law, student monthly income, students’ knowledge about transaction fee and time with ATM Of all the factors, the thirdyear student most strongly influences on ATM card use of Tra Vinh University’s students Từ khóa: thẻ ATM, giao dịch qua thẻ, sử dụng thẻ ATM, mô hình Binary Logistic, yếu tố ảnh hưởng Đặt vấn đề1 Nền kinh tế Việt Nam gia nhập cách sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ toán qua thẻ ATM vấn đề đặt cho tất ngân hàng, bối cảnh ngân hàng, tổ chức tài ngày cạnh tranh gay gắt Khi nói tới ngân hàng đại, người ta nghĩ tới ngân hàng có tảng công nghệ thông tin mạnh, sản phẩm dịch vụ đa dạng, có khả phục vụ khách hàng lúc nơi ATM máy giao dịch tự động, kênh phân phối sản phẩm hệ thống ngân hàng phổ biến ngày Thẻ ATM thiết bị cho phép ngân hàng tự động giao dịch với khách hàng, thực việc nhận dạng khách hàng thông qua thẻ hay thiết bị tương thích, giúp khách hàng kiểm tra số dư tài khoản, rút tiền, chuyển khoản, toán tiền hàng, dịch vụ,… Sự đời thẻ toán giúp cho người dân xã hội thay đổi đáng kể đến phương thức Thạc sĩ, Bộ môn Kế Toán, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh Key words: ATM card, card transaction, using ATM card, Binary logistic model, effective factors chi tiêu, giao dịch toán phù hợp với thời đại công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Từ việc sử dụng tiền mặt chi tiêu, người dân quen dần với cách thức toán không dùng tiền mặt, không mà giúp cho người dân “gần” với ngân hàng Việc phát hành thẻ hình thức huy động vốn hiệu quả, làm tăng nguồn vốn cho ngân hàng kinh doanh Nghiệp vụ kinh doanh thẻ góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao cạnh tranh cho ngân hàng Phát hành thẻ đem lại thu nhập cho ngân hàng như: phí làm thẻ, phí giao dịch, phí chuyển khoản,.v.v Khách hàng sử dụng thẻ ATM phần lớn người lao động có việc làm ổn định Bên cạnh đó, sinh viên đối tượng có nhu cầu tiếp cận sử dụng dịch vụ thẻ ATM, có sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Bởi vì, sinh viên đa phần sống xa nhà nên việc sử dụng thẻ ATM phương tiện giúp gia đình gửi tiền để chi tiêu hàng tháng, đóng học phí sử dụng cho nhiều mục đích khác Tuy nhiên, lý Soá 16, thaùng 12/2014 38 39 khác nên số lượng lớn sinh viên chưa am hiểu hết công dụng thẻ ATM nên chưa sử dụng thẻ ATM Đây phân khúc thị trường có tiềm phát triển sinh viên sử dụng thẻ ngân hàng tương lai có việc làm họ có khả sử dụng thẻ ngân hàng Do đó, đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh” triển khai nghiên cứu sở để ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Trà Vinh mở rộng thị trường ATM nhóm khách hàng tiềm Giải vấn đề 2.1 Số liệu sử dụng mô hình nghiên cứu Số liệu sử dụng Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ điều tra bảng câu hỏi soạn sẵn chỉnh lý sau vấn thử phương pháp ngẫu nhiên phân tầng theo khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh Cuộc điều tra tiến hành vào tháng 4/2014 với đối tượng vấn sinh viênsử dụng thẻ ATM sử dụng thẻ ATM Kích cỡ mẫu 150; đó, số sinh viênsử dụng thẻ ATM 106, chiếm tỷ trọng 70,7% Mô hình nghiên cứu Trên sở hệ thống số liệu thu thập được, viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích đặc điểm cá nhân mẫu khảo sát thực trạng sử dụng thẻ ATM sinh viên trường Đại Học Trà Vinh Sau đó, tác giả sử dụng mô hình hồi quy binary logistics để xác định yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Mô hình binary logistics có dạng sau: (1) Trong đó: P1 xác suất xảy tượng quan tâm (đó là, định sử dụng thẻ ATM trường hợp viết này), hệ số tương quan Xi biến độc lập, Ui sai số Từ biểu thức (1) ta xác định mức độ ảnh hưởng biến Xi đến xác suất sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Để làm điều đó, giả sử biến khác không đổi ta viết: (do ) (2) Vì nên (3) Từ (2) (3), suy ra: hay (4) Công thức (4) cho phép xác định mức độ ảnh hưởng biến Xi đến khả sử dụng thẻ ATM sinh viên Để làm điều đó, nhà nghiên cứu (như Pindyck and Rubinfeld 2004; Youn and Gu 2010) sử dụng giá trị ban đầu P1=50% sau tượng ngẫu nhiên (chẳng hạn sinh viên sử dụng thẻ ATM) có hai khả xảy xác suất xảy hai khả 50% Bảng 1: Bảng mô tả biến mô hình Binary Logistics Biến Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 Diễn giải Biến giả, sử dụng thẻ ATM 1, ngược lại Biến giả, giới tính nam 1, ngược lại Biến giả, sinh viên năm Nhất 1, ngược lại Biến giả, sinh viên năm Hai 1, ngược lại Biến giả, sinh viên năm Ba 1, ngược lại Biến giả, sinh viên năm Tư 1, ngược lại Biến giả, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật 1, ngược lại Biến giả, xuất thân từ nông thôn 1, ngược lại Biến giả, cha mẹ nông dân 1, ngược lại Thu nhập (triệu đồng/tháng) Biến giả, sinh viên biết số dư thẻtrả lãi 1, ngược lại Biến giả, sinh viên biết chi phí sử dụng thẻ hàng năm 1, ngược lại Biến giả, sinh viên biết chi phí lần giao dịch thẻ 1, ngược lại Khoảng cách đến máy ATM gần (m) Thời gian giao dịch với máy ATM (giờ) Thời gian giao dịch (phút) Biến giả, tin tưởng giao dịch xác 1, ngược lại Biến giả, nhận tư vấn, khuyến khích mở thẻ 1, ngược lại Dấu kỳ vọng + +/+/+ + + + + + + + Soá 16, thaùng 12/2014 39 40 2.2 Kết nghiên cứu 2.2.1 Thực trạng sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Trong 150 sinh viên khảo sát, có 34% nam 66% sinh viên Khoa Kinh tế, Luật Sinh viên khảo sát việc sử dụng thẻ học từ năm thứ đến năm Tư, cụ thể, năm Nhất có 38 sinh viên (chiếm tỷ trọng 25,3%), năm Hai có 26 sinh viên (chiếm tỷ trọng 17,3%), sinh viên năm Ba có 46 (chiếm tỷ trọng 30,7%) sinh viên năm tư có 40 (chiếm tỷ trọng 26,7%) Đa số sinh viên xuất thân từ nông thôn (125 sinh viên, chiếm tỷ trọng 83,3%) có cha mẹ làm nghề nông (42 sinh viên, chiếm tỷ trọng 72,0%) Chi tiết trình bày Bảng sau đây: Bảng 2: Đặc điểm cá nhân mẫu khảo sát Chỉ tiêu Giới tính Học năm Nam Nữ Thứ Nhất Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Kinh tế, Luật Khác Nông thôn Khác Nông dân Khác Số quan sát 51 99 38 26 46 40 99 51 125 25 108 42 Tỷ trọng (%) 34,0 66,0 25,3 17,3 30,7 26,7 66,0 34,0 83,3 16,7 72,0 28,0 Sinh viên Khoa Xuất thân Nghề nghiệp cha mẹ Nguồn: Số liệu khảo sát tác giả, 2014 Đa số sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đông Á (chiếm tỷ trọng 74%) Nhà trường kết hợp thẻ sinh viên với thẻ ATM Ngân hàng Đông Á Do tính lồng ghép đó, nhiều sinh viên sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đông Á Bên cạnh đó, sinh viên sử dụng thẻ ATM ngân hàng khác với tỷ lệ thấp nhiều lần so với sinh viên sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đông Á Mục đích sử dụng thẻ sinh viên chủ yếu nhận tiền gửi từ gia đình phục vụ cho việc học nhận học bổng (đối với trường hợp sinh viên sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đông Á) Về nhận thức chi phí sử dụng thẻ, sinh viên quan tâm đến chi phí sử dụng thẻ Cụ thể, có 48,0% sinh viên biết số dư thẻtrả lãi, 34,7% sinh viên biết chi phí sử dụng thẻ hàng năm 35,3% sinh viên biết chi phí lần giao dịch Bảng 3: Nhận thức chi phí sử dụng thẻ sinh viên Chỉ tiêu Số quan sát Biết số dư thẻtrả lãi Biết chi phí sử dụng thẻ hàng năm Biết chi phí lần giao dịch Tỷ trọng (%) 72 48,0 52 34,7 53 35,3 Nguồn: Số liệu khảo sát tác giả, 2014 Theo kết khảo sát Bảng 4, khoảng cách trung bình từ nơi sinh viên học Trà Vinh đến máy ATM trung bình 1.500m Gần 100m xa 12.000m Điều cho thấy mức độ bao phủ máy ATM địa bàn thành phố Trà Vinh tương đối lớn Đây ưu điểm cho tiện lợi sử dụng thẻ ATM địa bàn Thời gian giao dịch với máy có giá trị trung bình 23,89 giờ/ngày, độ lệch chuẩn 0,66 Như vậy, hầu hết sinh viên giao dịch với máy ATM gần 24/24 giờ/ ngày Mỗi lần giao dịch máy ATM sinh viên trung bình 6,66 phút kể thời gian chờ đến lượt vào máy, thời gian nhanh phút lâu 15 phút Bảng 4: Thông tin tiện lợi sử dụng thẻ ATM Số quan sát Nhỏ Trung bình Khoảng cách đến máy ATM gần (m) 150 0,1 1,51 12,0 1,47 Thời gian giao dịch với máy ATM (giờ) 150 20,0 23,89 24,0 0,66 Thời gian lần giao dịch (phút) 150 2,0 6,66 15,0 3,06 Chỉ tiêu Hình Tình hình sinh viên sử dụng thẻ ATM ngân hàng Lớn Độ lệch chuẩn Nguồn: Số liệu khảo sát tác giả, 2014 Soá 16, thaùng 12/2014 40 41 Khi sử dụng thẻ ATM khoảng 85,3% sinh viên tin tưởng giao dịch xác Sự tin tưởng tạo an tâm cho người dùng giúp thu hút người sử dụng Tỷ trọng sinh viên nhận khuyến khích tư vấn mở thẻ từ ngân hàng tương đương với tỷ trọng sinh viên tin tưởng xác Đây điều kiện để thu hút sinh viên sử dụng thẻ ATM ngân hàng 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Bảng cho biết biến X4 (sinh viên năm thứ 3), biến X6 (sinh viên Khoa Kinh tế, Luật) biến X9 (thu nhập hàng tháng) có ý nghĩa với độ tin cậy 99%; biến X5 (sinh viên năm Tư), biến X12 (biết chi phí lần giao dịch) biến X15 (thời gian lần giao dịch) có ý nghĩa với độ tin cậy 95% Mô hình phù hợp cao với độ tin cậy 99%, giá trị -2LL = 116,489, phần trăm độ xác 83,9%, hệ số tương quan biến < 0,6 nên không xảy tượng đa cộng tuyến Bảng 5: Kết ước lượng mô hình Logistic Biến số Sinh viên năm thứ Hai (X3) Sinh viên năm thứ Ba (X4) Sinh viên năm thứ Tư (X5) Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật (X6) Xuất thân sinh viên nông thôn (X7) Thu nhập hàng tháng (X9) Biết chi phí lần giao dịch (X12) Khoảng cách đến máy ATM gần (X13) Thời gian giao dịch với máy ATM (X14) Thời gian lần giao dịch (X15) Hằng số (C) -2LL = 116,489*** Phần trăm xác: 83,9% Hệ số tương quan biến < 0,6 Hệ số ước lượng -0,942 3,329 1,643 2,803 -1,240 0,001 1,435 -0,214 0,061 0,140 -2,311 Wald 2,072 11,508*** 5,195** 8,728*** 2,255 7,881*** 4,171** 2,009 2,042 4,637** 2,780 Ghi chú: *,**,*** có ý nghĩa mức 10%, 5%, 1% Nguồn: Số liệu khảo sát tác giả, 2014 Nhìn vào Bảng 5, biến X4 có tác động mạnh đến định sử dụng sinh viên Trường Đại học Trà Vinh; Kế đến biến X6, X5, X12, X15 cuối biến X9 Biến X4 X5 có tác động chiều với định sử dụng thẻ ATM sinh viên, tức sinh viên năm Ba, năm Tư có khả sử dụng thẻ ATM cao sinh viên năm Nhất, năm Hai Tác động biên biến X4 lên khả định sử sụng thẻ ATM sinh viên xác định với xác suất ban đầu 0,5 tác động 0,5 x (1-0,5) x 3,329 = 0,832, tác động biên biến X5 0,411 Giống kỳ vọng ban đầu, điều giải thích sinh viên năm Ba, năm Tư biết nhiều thông tin lợi ích thẻ ATM so với hạn chế nên bạn mạnh dạn sử dụng thẻ ATM Biến X6 có tác động chiều với định sử dụng thẻ ATM sinh viên mức ý nghĩa α=1%, điều có nghĩa sinh viên Khoa Kinh tế, Luật có khả sử dụng thẻ ATM cao sinh viên khoa khác Cụ thể, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật có khả sử dụng thẻ cao sinh viên khoa khác 70,075% Kết ước lượng giải thích sinh viên Khoa Kinh tế, Luật có điều kiện học học phần có liên quan đến thẻ ATM nên hiểu rõ lợi ích, công dụng cách thức sử dụng thẻ ATM so với sinh viên khoa khác, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật có khả sử dụng thẻ cao Biến X9 có tác động chiều với khả sử dụng thẻ sinh viên với mức ý nghĩa α = 1%, nghĩa sinh viên có thu nhập cao có khả sử dụng thẻ cao Tuy nhiên hệ số biến X9 Soá 16, thaùng 12/2014 41 42 nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến khả sử dụng thẻ thấp đa số sinh viên nhận tiền từ gia đình nên chênh lệch thu nhập sinh viên tương đối thấp Chênh lệch thu nhập chủ yếu số sinh viên có làm thêm vào buổi tối để kiếm thu nhập trang trãi học phí sinh hoạt hàng ngày Biến X12 có tác động chiều với khả sử dụng thẻ ATM sinh viên mức ý nghĩa α = 5%, tức sinh viên biết nhiều thông tin chi phí giao dịch có khả sử dụng thẻ ATM cao Cụ thể, sinh viên biết thông tin chi phí lần giao dịch có khả sử dụng thẻ ATM cao so với sinh viết thông tin 25,875% Như kỳ vọng ban đầu đặt ra, sinh viên có thông tin chi phí lần giao dịch thẻ biết thông tin lợi ích hình thức giao dịch qua thẻ ATM nên có khả sử dụng thẻ ATM cao Ngược với kỳ vọng ban đầu, biến X15 có tác động chiều với khả sử dụng thẻ ATM sinh viên mức ý nghĩa α = 5%, tức thời gian giao dịch với máy ATM lâu khả sử dụng thẻ cao Điều giải thích có nhiều sinh viên sử dụng thẻ Đông Á nên thời gian giao dịch thẻ ATM Đông Á phải thời gian tương đối lâu giao dịch thẻ ATM ngân hàng khác Các biến X3, X7, X13 X14 ý nghĩa thống kê hay nói cách khác không đủ chứng cho biến ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Kết luận Bài viết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic, nhóm nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sinh viên năm thứ Ba thứ Tư, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, thu nhập hàng tháng sinh viên, sinh viên biết thông tin chi phí lần giao dịch qua thẻ thời gian lần giao dịch với máy ATM Bên cạnh đó, viết chưa phát biến sinh viên năm hai, xuất thân sinh viên, khoảng cách đến máy ATM gần biến thời gian giao dịch với máy ATM ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà VinhTrà Vinh, số người sử dụng thẻ ATM thấp người dân có thói quen dùng tiền mặt Do vậy, ngân hàng thương mại cần làm để khai thác nhu cầu sử dụng thẻ ATM khách hàng tiềm năng? Từ kết khảo sát cho thấy, với đối tượng sinh viên năm cuối khoa Kinh tế - Luật có thu nhập hàng tháng tác động nhiều đến định sử dụng thẻ ATM Vì vậy, để sinh viên người dân quan tâm đến việc sử dụng thẻ ATM, ngân hàng thương mại cần: tổ chức buổi tư vấn nhằm quảng bá sản phẩm dịch vụ thẻ, giúp sinh viên hiểu sử dụng thẻ ATM hình thức giữ tiền gửi tiền an toàn, thẻ ATM thực chức toán vay vốn từ ngân hàng thương mại, ngân hàng sách xã hội; với tiện ích thu hút sinh viên sử dụng thẻ ATM cách hiệu Tài liệu tham khảo Hoàng, Trọng Chu, Nguyễn, Mộng Ngọc 2007 Thống kê ứng dụng NXB Thống kê: TP Hồ Chí Minh Hoàng, Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Phân tích nghiên cứu liệu với SPSS NXB Hồng Đức: TP Hồ Chí Minh Lê, Thế Giới Lê, Văn Huy 2006 “Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng therATM Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, số 4, trang 19-20 Trần, Phạm Tín Phạm, Lê Thông 2012 “Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Thành phố Cần Thơ” Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 70 + 71, trang 48 -54 Soá 16, thaùng 12/2014 42 ... cho biến ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Kết luận Bài viết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Ứng dụng mô hình... nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sinh viên năm thứ Ba thứ Tư, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, thu nhập hàng tháng sinh viên, sinh viên biết... đề tài: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ ATM sinh viên Trường Đại học Trà Vinh triển khai nghiên cứu sở để ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Trà Vinh mở rộng thị trường ATM nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường đại học Trà Vinh, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường đại học Trà Vinh, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường đại học Trà Vinh

Từ khóa liên quan