Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non

28 402 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 19:34

ti sỏng kin kinh nghim Mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi trng Mm Non PHN M U Bỏc H kớnh yờu ca chỳng ta cũn sng Bỏc rt quan tõm n cụng vic chm súc, giỏo dc th h tr ca t nc ,c bit l cỏc chỏu thiu niờn nhi ng Bỏc luụn quan tõm t ba n gic ng v s tin b ca cỏc chỏu Bỏc H núi : Vỡ li ớch mi nm trng cõy, Vỡ li ớch trm nm trng ngi Thc hin li dy ca Bỏc,ó v ang thc hn tt s nghip Trng ngió khụng ngng i mi nõng cao cht lng cỏc hot ng giỏo dc tr ,c bit l hot ng Lm Quen Ch Cỏi nhn hỡnh thnh tr nhõn cỏch ngi Vit Nam XHCN ca th k 21.Mun a t nc i lờn ch ngha xó hi thỡ cn phi coi trng giỏo dc v c bit l giỏo dc Mm Non.Vỡ theo nh nh Bỏc Hc v i Asmacasencụ Nhng c s cn bn ca vic giỏo dc ngi ó c hỡnh thnh trc tui ,nhng gỡ dy thi k ny chim 90% tin trỡnh giỏo dc ca cuc i.V sau giỏo dc tip tc nhng ú l lỳc hỏi hoa,nm qu cũn nhng n hoa thỡ ó c vun trng nm u tiờn Tr la tui Mm Non núi chung v c bit l tr 5-6 tui núi riờng, t ca tr ang c hỡnh thnh v phỏt trin mnh m tng s cao nht ca cuc i ngi.Trong thi k ny tõm lý ca tr din rt phc tp,nú thng xuyờn thay i ,lỳc hng thỳ say sa,lỳc li khụng hng thỳ,tr li khụng bit c, bit vit nờn mi tri thc nhn c ch yu thụng qua s ch bo giỳp ca cụ giỏo nờn tri thc ú khụng c bn vng Vy mun cho tr tip cn tri thc cn phi cú kin thc, tip nhn c kin thc thỡ phi hc,kin thc i vo ngi u t ụi mt,qua suy ngh v ng li trớ nh, c nh vy ngi phi bit ch.Nhng bit nh th no v bit t lỳc no? õy l iu m Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim nhng ngi cú trỏch nhim v giỏo dc núi chung v cụ giỏo Mm Non núi riờng ang phi tỡm nhng bin phỏp tr 5-6 tui lm quen vi c - vit mt cỏch hp lý v cú hiu qu cao.Thụng qua hot ng Lm Quen Vi Ch Cỏi trng Mm Non tr c phỏt trin ton din v cỏc mt :c ,Trớ ,Th ,M,lao ng v rốn luyn nng lc tip thu cỏc hot ng giỏo dc khỏc trng Mm Non v cỏc mụm hc trng tiu hc sau ny, nht l mụm c v vit Chớnh vỡ l ú m tụi ó i sõu nghiờn cu v trc tip ỏp dng Mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi trng Mm Non Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim PHN NI DUNG I.C S Lí LUN Việc hớng dẫn cho trẻ mẫu giáo tuổi Làm quen chữ hội tốt để sớm hình thành trẻ lực hoạt động ngôn ngữ thái độ, phát triển trí tuệ kỹ hc ting vit Qua giáo dục tình cảm phát triển t mở rộng vốn hiểu biết trẻ góp phần vào việc phát triển nhân cách toàn diện Chuẩn bị cho trẻ hành trang Tiếng việt vững để trẻ bớc vào lớp Trẻ mẫu giáo bớc vào trờng phổ thông bớc ngoặt lớn cuc i ca tr , õy tr bt u phi lm quen vi vic hc v nhng quy tc nghiờm ngt, mẫu giáo trẻ quen với vui chơi hoạt động chủ đạo, nhng trẻ vào tiểu học học tập lại vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với chữ trẻ mẫu giáo đa chơng trình tiếng việt lớp vào dạy mà trẻ mẫu giáo tuổi đợc sử dụng yếu tố vui chơi nhiệm vụ học tập sáng tạo thông qua hoạt động học tập. giỳp tr 5-6 tui nhanh chúng phỏt õm c ch cỏi Ting vit cn phi cú s ch bo dỡu dt ca b,b ml s chm súc giỏo dc ca giỏo viờn Mm Non.Mun tr say sa hng thỳ vi hot ng ũi hi ngi giỏo viờn Mm Non phi n lc ,linh hot ,sỏng to vic tỡm tũi nhng phng phỏp hỡnh thc t chc giỏo dc tr Nhận thức đợc tầm quan trọng nhiều năm qua đặc biệt năm đầu triển khai chuyên đề Làm quen vi ch cỏi Bản thân cố gắng thực tốt chuyên đề học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, nghiên cứu biện pháp hữu hiệu nhằm truyền thụ đến trẻ cho trẻ lĩnh hội cách nhẹ nhàng thoải mái nht *i tng nghiờn cu:Tr Mu giỏo 5-6 tui *i tng kho sỏt thc nghim : Tr Mu giỏo 5-6 tui,Lp A1 khu Mu Giỏo Thiờn ụng Trng Mm Non M Hng *Phng phỏp nghiờn cu:Quan sỏt-Trũ chuyn-Theo dừi-Kim tra trc tip Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim *Phm vi v k hoch nghiờn cu: ti Mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi trng Mm Non M Hng.c thc hin nm hc 2012-2013.Bt u t thỏng 8/2012 n ht thỏng 5/2013 II.C S THC TIN Chớnh vỡ vy, l mt giỏo viờn cú tinh thn trỏch nhim, y lũng nhit tỡnh, yờu ngh mm tr bn thõn tụi luụn xỏc nh c mc ớch , ý ngha, tm quan trng ca hot ng lm quen vi ch cỏi i vi s phỏt trin ca tr v tỡm bin phỏp hu ớch nht *Thun li: -Ban giỏm hiu nh trng luụn to iu kin giỳp giỏo viờn v chuyờn mụn,c s vt cht , dựng trang thit b dy hc,ng viờn s sỏng to ca giỏo viờn ,khớch l ch em ng dng cụng ngh thụng tin vo cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr - Nm hc 2012-2013 tụi c nh trng phõn cụng ph trỏch lp tui A1 khu Thiờn ụng v tng s tr l 29 chỏu ,phn ln tr ó c hc qua lp Mu Giỏo nh -Phũng hc tng i rng ,thoỏng mỏt v y iu kin hot ng Trng luụn coi trng n vic to mụi trng ch vit phong phỳ, hp dn lụi cun tr - 100% tr tui lp ,t l chuyờn cn cao, cú n np hc tt -a s ph huynh lp quan tõm v ng h v mi mt cho giỏo viờn v tr *Khú khn: i vi tr nhn thc cha ng u,nhiu chỏu phỏt õm cha chun, mau nh mt ch, nhng li rt nhanh quờn a s tr cha bit cn bỳt ỳng cỏch, t th ngi cha ỳng Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim Mt s tr lp tụi cha hc qua lp 3-4 tui mi ln u n trng vy nhn thc cũn rt kộm v s tr nam nhiu hn so vi tr n ,nờn tr rt hiu ng iu kin kinh t ca a phng cũn nghốo nn, s quan tõm ca gia ỡnh dnh cho cỏc chỏu l khụng ng u, 100% ph huynh nụng thụn nờn nhn thc cũn hn ch.Mt s ph huynh cha quan tõm n vic hc ca em mỡnh Vo u nm hc cho tr lm quen vi ch cỏi, tụi ó kho sỏt trờn 29 tr v hot ng lm quen vi vi ch cỏi v kt qu c biu hin nh sau: t TT Ni dung th nghim Nhn bit ỳng mt cỏc ch cỏi Tr phỏt õm cỏc ch cỏi rừ rang chớnh xỏc Tụ trựng khớt lờn nột chm m,hon thnh v tụ sch s Khụng t Tng s T l % tr Tng s tr T l % 13 25 87 10 26 90 27 94 III.BIN PHP THC HIN T thc trng ca lp,tụi ó rt bn khon suy ngh v mnh dn mt s bin phỏp giỳp tr lp tụi hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi, c th nh sau : 1.Bin phỏp 1: To hứng thú cho trẻ hoạt động làm quen chữ cái: Hot ng lm quen vi ch cỏi l hot ng tng i khụ khan so vi cỏc hot ng khỏc,vỡ th giỳp tr tham gia vo hot ng mt cỏch tớch cc v khc sõu nhng kin thc thỡ trc ht tr phi cú s hng thỳ say sa hot ng. tr hng thỳ vi hot ng Lm Quen Ch Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim Cỏi tooi ó suy ngh v tỡm tũi cỏc hỡnh thc t chc khỏc t c kt qu cao hot ng *Gõy hng thỳ cho tr qua nhng bi hỏt ,bi th cõu Trc vo hot ng mi tụi mi cho tr hỏt,c th hoc cõu v ch ,cú nhiu ch cỏi lm quen bi Vớ d:Khi cho tr lm quen ch cỏibtụi cho tr hỏt bi hỏt Bỳp bờ bng bonghỏt ng thi a em bỳp bờ lc l trc tr,sau ú gi hi tr bi hỏt cú nhng ch cỏi gỡ c nc li t u n ht bi hỏt ,ri a ch cỏib cho tr hc phỏt õm Hay cho tr lm quen ch cỏii,t,ctụi a cõu tr th oỏn ch cỏi s hc,cõu ch i : Mt nột s thng nghiờng cho Trờn thờm du chm cho ta ch gỡ ? Gii c cõu tr ó cú th bit c ch cỏi v ghi nh sõu hn *Gõy hng thỳ cho tr qua dựng trc quan t chc mt hot ng giỏo dc tr Mu giỏo núi chung v t chc hot ng lm quen ch cỏi núi riờng mang li kt qu cao thỡ khụng th thỡ khụng th thiu c nhng dựng chi.Vỡ tr Mu giỏo t cũn mang tớnh trc quan hnh ng ,mun trertieeps nhn c kin thc thỡ buc phi cú dựng trc quan sinh ng Chớnh vỡ th t chc bt kỡ mt hot ng giỏo dc no tụi cng luụn chỳ trng vo vic chun b dựng dy hc c bit l hot ng Lm Quen Ch Cỏi Vớ d :Khi cho tr lm quen ch cỏi G.Y.(ch Phng tin giao thụng) Tụi chun b mt bc tranh v v nh ga vi nhiu ngi np qua li,cú tu ú,trờn bu tri cú nhiu mỏy bay ang bay,tôi đa tranh vẽ nhà ga hỏi tranh vẽ gì? (Nhà ga) nhà ga có dòng ngời qua lại dòng ngời qua lại có ngời soát vé đặc biệt có đoàn tàu dừng lại đón khách, trả khách qua tranh trẻ hiểu rõ tăng thêm tính tò mò hấp dẫn Sau cô giới thiệu dới tranh Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim có từ Nhà ga bạn lên chữ đợc học cô cho trẻ làm quen chữ G Tiếp đến chữ Y tụi hi tr bc tranh v nh ga,cú tu ha,cũn gỡ na? Trả lời (máy bay ) cô trẻ đàm thoại máy bay dùng để làm gì? Bay đâu? Cô đa máy bay nhựa cho trẻ quan sát đàm thoại lên rút cho cô hai chữ giống từ máy bay trẻ lên rút chữ Y Mun tr hng thỳ hn tụi cũn ng viờn tr tớch cc tham gia lm dựng cựng cụ chun b cho hot ng chuẩn bị cho trò chơi tiết lúc trời trẻ trò chuyện trò chơi phơng tiện giao thông vào bến huy động trẻ su tầm bìa cát tông tranh ảnh, hoạ báo phơng tiện nh: Máy bay, đoàn tàu, ôtô, thuyền buồm hớng dẫn trẻ cắt sát mép hình ảnh Khi vào trò chơi cô giới thiệu bến phơng tiện giao thông phải vào bến đợc làm quen tìm tòi cắt dán tạo cho khéo léo đôi tay thuận lợi viết chữ, dán chữ lên phơng tiện giao thông, trẻ hứng thú với đồ dùng làm Ví dụ: Với chủ v mùa xuân với hot ng làm quen chữ L, M, N, cho trẻ su tầm hoa khô, khô, loại hột, hạt vật liệu điều phải chứa chữ L , M , N nh na, hạt mơ tụi trẻ gn lờn t bỡa v lm thnh mt bc tranh v hoa lỏ,khụsau ú tụi vit ch tng ng, với cách làm đồ dùng đồ chơi nh thấy có hiệu đáng kể Trớc hết cú th tip kin c chi phớ u t v quan trng hn l hứng thú tham gia làm đồ dùng cho tiết học, trẻ hng thỳ có phần Kết từ việc cô trẻ chuẩn bị làm đồ dùng học tập thấy trẻ hứng thú vào tiết học, thân tụi lờn lp tự tin hơn, gần gũi với trẻ *Gõy hng thỳ cho tr qua cõu chuyn tip gia cỏc hot ng vi Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim Thi gian t chc mt hot ng cú ch ớch cho tr Mu giỏo 5-6 tui l khỏ di t 35-40 phỳt/1 hot ng.Vỡ vy nu khụng chỳ ý n hỡnh thc t chc thỡ tr s cm thy rt mi mt v chỏn nn, nờn sau mt hot ng tụi li chun b nhiu cõu chuyn tip nh nhng giỳp tr cú thi gian th gión v ún nhn kin thc tip theo d dng hn C nh vy hot ng tit hc trụi qua nh nhng v tr hng thỳ sụi ni t u n kt thỳc tit hc *Gõy hng thỳ cho tr qua ging núi,nột mt c ch iu b ca cụ giỏo õy l mt cng rt quan trng gúp phn to nờn thnh cụng cho hot ng ,nht l hot ng Lm Quen Ch Cỏi tr thng cm thy nng n khụng hng thỳ c bit l nhng tr tip thu bi chm Tụi luụn nh nhng hng dn ng viờn tr nhiu hn,luụn vui v tr tr li cha ỳng Khi hng dn tr Lm quen ch cỏi mi tụi luụn tỡm ỏch gii thớch rừ rang,ngn gn,d hiu,tụi phi luyn phỏt õm tht chun lm mu cho tr c bit vi nhng ch cỏi khú:r.s,l Trong hot ng Lm Quen Ch Cỏi nhiu tr rt s hc tụ ch cỏi trờn nột chm m.Vỡ nhiu tr cha tng c cn bỳt nờn vic dy tr l rt khú khn,nu giỏo viờn khụng nh nhng õn cn giỳp tr thỡ tr s hong s v khụng th tụ c i vi tr khỏ tụi hng dn lm mu 1-2 ln l tr cú th t lm c cũn nhng tr yu tụi n bờn cnh gi m hng dn li tr t cỏch cm bỳt ,gi v,t th ngi v t bỳt t õu nhiu ln õn cn hng dn tr nh vy,nờn a sú tr lp tụi tụ rt khớt ch v tr rt hng thỳ lm quen vi tụ ch cỏi 2.Bin phỏp 2:To mụi trng lm quen vi ch cỏi thc hin tt chng trỡnh giỏo dc tr Mu Giỏo Lm Quen Ch Cỏi thỡ vic xõy dng v to mụi trng giỏo dc l rt quan trng,cú ý ngha ln gúp phn cho s thnh cụng ca hot ng.Mụi trng gúp phn Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim gi tr tớnh tũ mũ ,nhu cu nhõn thc ,tỡm hiu v khỏm phỏ thỳc y tr tớch cc hot ng Nh chỳng ta ó bit c thự ca tr Mm Non Hc m chi,chi m hc hn th na t ca tr cũn mang tớnh trc quan hnh ng,mun tip cn c i tng tr phi c nghe thy nhỡn thy v s thy,do ú vic to mụi trng cú ni dung giỏo dc l vụ cựng cn thit c bit l i vi hot ng Lm Quen Ch Cỏi.Vỡ vy t u nm hc tụi ó lờn k hoch sp xp cỏc gúc ,xỏc nh gúc chi chớnh i vi tr tui Gúc hot ng Lm Quen vi Ch Cỏi l mt nhng gúc chớnh rt quan trng i vi chng trỡnh giỏo dc tr Mu giỏo 5-6 tui lm ni bt c gúc Lm Quen Ch Cỏi tụi ó la chn mng tng chớnh rng rói trang trớ phự hp vi tng ch im,sp xp khoa hc d nhỡn,d thay i sang ch im mi.Hàng ngày vào lúc vui chơi hay rnh rỗi trẻ thờng cắt dán chữ cái, loại hay vật để trang trí gúc theo chủ điểm,ngoi tụi cũn su tm cỏc bi th cõu chuyn,cõu ,ca dao tc ng,cỏc b ch cỏi,tranh lụ tụ ch cỏi ,bn c ch cỏi,tranh kốm theo mi ch tng ng vi ch cỏi l t tng ng v hỡnh nh minh nh :Ch O hỡnh nh Qa búng ,Con bũ; Ch ễ hỡnh annhr cỏi ụ,cụ giỏo t ú giỳp tr nhn dng c cỏch chớnh xỏc ch cỏi,v phỏt õm ỳng Sau õy l hỡnh nh tr ang hot ng ti gúc Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang ti sỏng kin kinh nghim Lm Quen Ch Cỏi gi hot ng gúc (hỡnh nh gúc) Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 10 ti sỏng kin kinh nghim úNh ú m tr hng thỳ hn tham gia vo ot ng Lm Quen Ch Cỏi *Tớch hp hot ng to hỡnh Sau trẻ hoạt động nhiều hot ng tạo hình phù hợp với trạng thái tĩnh Tôi cho trẻ tụ màu khoảng trống có chứa chữ va c lm quen trẻ đợc cắt dán, xé dán chữ hoc cho tr nn ch , luyn ụi bn tay cho dai v phỏt trin cỏc c tay ngún tay õy l iu rt cm thit Vớ d :cho tr lm quen vi ch cỏi B,D, tụi ct nhng nột ch cũn thiu yờu cu tr tỡm v dỏn tip cho hon thin ch cỏi ó hc hoc cho nn ch cỏi va hc Sn phm ca tr c lu li gúc to hỡnh v c chi nhng bui chi khỏc nờn tr rt ho hng,tip thu kin thc tt hn 4.Bin phỏp 4:Thụng qua hot ng mi lỳc mi ni khc sõu nhng ch cỏi ó hc,tụi t chc cho tr nn t sột nhng ch cỏi qua nhng nột c bn,vit bng phn trờn sõn xi mng ca trng hoc dựng dõy mm chỏu gp cỏc ng nột ca ch cỏi ú,to ch cỏi bng bn tay T chc cho tr chi cỏc trũ chi dõn gian cú c ng dao nh trũ chi: Rng rn lờn mõy lỳc c cỏc t Rng,rn,lỳc lccỏc chỏu phi cong li vỡ cú ch: l v r qua ú tr phỏt õm chun hn Bờn cnh ú to mụi trng ngụn ng núi phong phỳ,tụi xõy dng nhng nhúm bn nh lp cú chỏu yu,chỏu khỏ cỏc chỏu cựng chi,núi chuyn vi 5.Bin phỏp :ng dng cụng ngh thụng tin Cựng vi s phỏt trin cụng nghip húa,hin i húa t nc l s phỏt trin nh v bóo ca cụng ngh thụng tin,nú cú mt trờn hu ht cỏc lnh vc ca i sng.i vi ngnh giỏo dc t nm hc 2008-2009 ó trin khai i tr tng cng y mnh ng dng cụng ngh thụng tin vo Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 14 ti sỏng kin kinh nghim ging dy Cho n cụng ngh thụng tin khụn cũn xa l gỡ i vi mi giỏo viờn Chớnh vỡ vy,tụi ó nghiờn cu v thit k mt s giỏo ỏn in t v tụi thy rng tr rt thớch thỳ vi nhng bi dy cú s dng cụng ngh thụng tin lp tc thu hỳt c s chỳ ý v kớch thớch hng thỳ ca tr,tr c ch ng nhiu hn khỏm phỏ bi dy.Bi nhng hỡnh nh m tr c nhỡn thy to v rừ rng,sng ng nh nhng t, ch cỏi ang bay, nhy mỳa ln rt sinh ng Khi c tip xỳc nhng hỡnh nh ú tr khụng cũn thy cng thng lo lng na m cú cm giỏc nh ang c bay nhy cựng vi nhng hỡnh nh ú.Nh ú tr cú th núi tờn nhng hỡnh nh va nhỡn thy m tr phỏt õm chun hn,cũn cho tr hc tit tụ tr rt thớch thỳ v Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 15 ti sỏng kin kinh nghim ho hng tham gia hot ng Di õy tụi xin trỡnh by mt s giỏo ỏn in t : 6.Bin phỏp :Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn vi ph huynh Ngoài học lớp, lúc đón trả tr trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng hot ng làm quen chữ đặc biệt dạy trẻ theo hớng Mm Non Trẻ yếu mặt yêu cầu phụ huynh hng dn thờm cho tr Vỡ vy, giỳp tr hc tt thỡ cn cú s cng tỏc gia giỏo viờn v ph huynh hc sinh Vy lm th no tuyờn truyn vi ph huynh mt cỏch thuyt phc, t kt qu, phi hp vi ph huynh tht tt? ú l mt cụng vic khụng n gin Trong cụng tỏc tuyờn truyn, phi hp vi ph huynh, tụi ó thc hin cỏc bin phỏp sau: - Hng ngy, tụi thng xuyờn trao i vi ph huynh v tỡnh hỡnh hc ca tr v nh ph huynh kt hp dy thờm, cho tr ụn luyn - Lờn k hoch, thụng bỏo chng trỡnh dy tr ghi rừ ni dung dy vo bng treo ngoi ca lp ph huynh theo dừi, ụn luyn thờm cho nh Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 16 ti sỏng kin kinh nghim - ỏnh vi tớnh vi cỏc ni dung tr ó c hc lp a cho ph huynh v nh cựng tham kho v dy tr - Gii thiu cỏc loi sỏch v cú tớnh giỏo dc ti ph huynh - Trao i mt s nhc im ca tr v cỏch phỏt õm, nhn mt ch, cỏch tụ, cm bỳt, v ph huynh nm c Sau s dng cỏc bin phỏp tuyờn truyn ti ph huynh, ph huynh ó hiu bn cht, tỏc dng ca dy tr, nm bt c phng phỏp dy tr T ú ph huynh luụn luụn kt hp cht ch vi giỏo viờn dy tr Thờm vo ú tụi ng ph huynh ng h nhng nguyờn vt liu ph liu lm dựng chi cho cỏc chỏu ,chỳ ý cho ph huynh bit t nhng vt liu n gin cú th tr thnh dựng chi cho tr.Ph huynh rt vui v ngc nhiờn bt gp nhng t lch c ,tr thnh nhng t tranh cú ch ,cú ch cỏi cho tr hc c kốm nhng t mỏy bay,tu ú l dựng rt cú hiu qu cho tr Lm Quen Ch Cỏi hoc trờn nhng mỏy bay bng v trai,hp sa,hp bỏnh ph huynh gúp nht IV.KT QU THC HIN Sau mt thi gian thc hin ti : Mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi trng Mm Non Hngtụi thy tr ca lp tụi cú nhiu tin b rừ rt Lm Quen Ch Cỏi.Tr nhn bit ch cỏi nhanh v ghi nh lõu ,phỏt õm rừ rang mch lc c vi nhng ch cỏi khú :r,s,lc bit l k nng tụ ch tr lm rt tt,v hn na l tr khụng cũn cm giỏc s hói hot ng m rt hng thỳ say sa hot ng,kt qu c th l: Kết trẻ: Theo đánh giá lớp *i vi tr: u nm t TT Ni dung th nghim Cui nm Khụng t Tng s tr T l % Tng s tr t T l Tng % s tr Khụng t T l Tng % s tr T l % Nhn bit ỳng mt cỏc ch cỏi 13 25 87 26 90 10 Tr phỏt õm cỏc ch cỏi rừ rng chớnh xỏc 10 26 90 27 94 Tụ trựng khớt lờn nột 27 94 28 97 Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 17 ti sỏng kin kinh nghim chm m,hon thnh v tụ sch s * i vi giỏo viờn Qua năm giảng dạy trẻ, lúc bớc vào giảng dạy phơng pháp ca cha linh hoạt sáng tạo nên kết tiết học cha cao Từ ỏp dụng biện pháp nghệ thuật lên lớp có cách sáng tạo linh hoạt hn v tụi thy t tin v sỏng to hn dy tr ,bit kt hp an xen cỏc hỡnh thc cng nh lng ghộp phng phỏp ging dy,bit tn dng cỏi mi l vo cỏc hot ng cỏc chỏu hng thỳ hn Bên cạnh thành tích phải cố gắng nhiều nữa, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn để phát huy đạt đợc kết cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ *i vi ph huynh a s ph huynh lp u hiu rừ tm quan trng ca cụng tỏc giỏo dc tr trng,c bit l ni dung cho tr hot ng lm quen vi ch cỏi ,do vy ph huynh ó ng h rt nhit tỡnh v mi mt nh tinh thn,vt cht,bờn cnh ú ph huynh rt quan tõm ti vic hc ch ca em mỡnh xuyờn trao i v tỡnh hỡnh hc ca tr trờn lp v nh rốn luyn thờm nh vit ỳng cỏch,phỏt õm chun hnTo cho giỏo im ta tt hn KT LUN V KIN NGH 1.Kt lun Mun cho tr lm quen vi vic c v vit cỏch tớch cc, giỏo viờn cn phi: Bám vào nội dung yêu cầu dạy trọng tâm dạy tích hợp hot ng khác vào tiết dạy cách hợp lý nhằm đem lại kết cao ngôn ngữ diễn đạt cô ngắn gọn cụ thể, cô phát âm mẫu xác, rõ ràng lời giới thiệu bài, bớc chuyển tiếp linh hoạt gõy đợc ý trẻ đặc biệt cô giáo phải nắm vững yêu cầu phơng pháp ca hot ng Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 18 ti sỏng kin kinh nghim - Cần quan tâm gần gũi trẻ khuyến khích để trẻ chủ động phát huy tính độc lập môn tập luyện bồi dỡng thêm cho trẻ - Cho trẻ ôn luyện làm quen chữ nơi, cho trẻ -To mụi trng ch vit v ngoi lp mt cỏch phong phỳ, vi nhiu hỡnh thc hp dn v c thay i thng xuyờn theo ch .To tỡnh cm gn gi gia cụ v chỏu ,nm bt tõm lý,trỡnh v cỏ tớnh ca tr, kiờn nhn v nh nhng giỳp tr theo phng phỏpChi m hc,hc bng chi Tn dng mi nguyờn vt liu n gin lm nhiu hc c, dựng chi v cho tr hc mi lỳc mi ni:Bng dõy mm,bng phn v trờn sõn,to nhng ch bng nhng ng nột trờn c th tr Thng xuyờn trao i vi ph huynh to s gn gi,to nim tin v thng nht vic hng dn tr vi vic c v vit ch cỏi Bn thõn cụ giỏo phi hy sinh nhiu thi gian tham kho ,u t t cỏch t chc cỏch hot ng cho phự hp vi cỏc chỏu cho n vic lm thờm nhiu tranh nh dựng chi.Cụ giỏo khụng ngng rốn luyn cho mỡnh tỏc phong ,hc hi ni ng nghip 2.Kin ngh: thc hin tt ti ny chỳng tụi l nhng ngi lm cụng tỏc giỏo dc trc tip ging dy nhng ni cú hon cnh khú khn,ph huynh cha quan tõm n tỡnh hỡnh hc ca tr ca cỏc chỏu. tr tip thu hot ng lm quen ch cỏi tt hn ,hng thỳ hn.Rt mong mun lónh o cp trờn quan tõm nhiu hn na vic b xung thờm trang thit b dựng cho mụn hc ch cỏi núi riờng tr thờm nhiu dựng phc v tit hc hon thnh sỏng kin kinh nghim ny,mc dự c s quan tõm giỳp ca cỏc ch em ng nghip v c bit l Ban giỏm hiu nh trng.Nhng khụng trỏnh nhng thiu sút rt mong c s úng gúp ca ban lónh o cỏc cp trờn sỏng kin ngy cng tt hn Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 19 ti sỏng kin kinh nghim Ngi vit XC NHN CA TH TRNG N V Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 20 ti sỏng kin kinh nghim Trờn õy l mt vi bin phỏp tụi ó dng v cú hiu qu cho lp A1 ca tụi.õy l mt cụng vic tụi ó thc hin v tụi cũn ang nghiờn cu ,tip tc thc hin lõu di b xung cho nhng kinh nghin ca tụi c hon chnh hn v mang li kt qu hu hiu cho tr hn na mụn hc Lm quen ch cỏi IV học kinh nghiệm: Từ thực tế nh kết cao trớc hết phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho tiết học cho cô trẻ, đồ dùng có màu sắc hình dáng đẹp, an toàn để kích thích tính tò mò trẻ, Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 21 ti sỏng kin kinh nghim đồ dùng phải có sức hấp dẫn, biết lựa chọn trò chơi câu đố hát phù hợp với nội dung dạy chủ điểm tạo tình bất ngờ thú vị Trên số kinh nghiệm dạy môn LQCC mà rút đợc trình giảng dạy nhằm giúp trẻ phát triển mặt đạo đức nhân cách phẩm chất thẩm mỹ trí tuệ ngôn ngữ Tôi mong đợc góp ý xây dựng bạn đồng nghiệp cấp lãnh đạo giúp ngày có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay giảng dạy môn yêu thích V ý kiến đề xuất: Xin đợc đề xuất với Phòng giáo dục, Sở giáo dục đào tạo chọn sáng kiến kinh nghiệm hay phổ biến rộng rãi cho đợc tham khảo học tập - Hàng năm hỗ trợ tạo điều kiện cho giáo viên học tập trờng bạn (Nh tỉnh phía nam) - Cần có thêm tranh ảnh minh hoạ phục vụ cho chơng trình./ Vi vic ỏp dngnhng hỡnh thc dy tr lm quen ch vit, tr lp tụi hc rt sụi ni, hng thỳ, thuc nhanh, nh lõu nhng ch cỏi ó c hc Qua kho sỏt ca lp, tụi thy 90% tr nh nhanh ,chớnh xỏc 29 ch cỏi,phỏt õm chớnh xỏc õm 29 ch cỏi, 88% tr tỡm nhanh ,chớnh xỏc 29 ch cỏi t trn vn, 87% tr tỡm nhanh ,chớnh xỏc cỏc ch cỏi thụng qua cỏc bi th, cõu truyn, 100% tr hmg thỳ gi hc Gi hc din vui v, nh nhng, tr t nhanh nhn, linh hot, ngụn ng ca tr phỏt trin tin b, nhng cõu tr li ca tr rừ rng, mch lc, iu ny cng gúp phn cho nhng mụn hc khỏc t kt qutt ú l v tr cũn v bn thõn, qua quỏ trỡnh thc hin, tụi cm thy mỡnh c nõng cao hn v chuyờn mụn, phng phỏp, c bit l hỡnh thc dy tr linh hot, sỏng to, t tin hn V BI HC KINH NGHIM Mun cú nhiu hỡnh thc dy tr tr d nm bt c ch cỏi nhanh, d nh, lõu quờn, giỏo viờn cn : - Cú b ch cỏi chun v mu - Nm vng phng phỏp dy mụn lm quen ch vit Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 22 ti sỏng kin kinh nghim - S dng dựng trc quan cú hiu qu - Xõy dng mụi trngch vit p, hp dn,phự hp vi tr - Su tm cỏc trũ chi hay,mi l ,hp dn tr - Chu khú tỡm tũi, hc hi, tip cn nhng iu mi l nhm gõy hng thỳ cho tr - Cú nhiu hỡnh thcmi, sinh ng gõy hp dn cho tr - Da vo c im ca tr lp nghiờn cu a nhng hỡnh thc, phng phỏp dy phự hp vi tr lp mỡnh m bo tớnh khoa hc s phm - Rốn tr mi lỳc, mi ni - Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ti ph huynh - c bit, luụn yờu ngh, mn tr, cú tõm huyt vi ngh Trờn õy l mt s kinh nghim nhca tụi nm hc va qua Kinh nghim ó c ph bin cho cỏc bn ng nghip trng cựng tham kho, chc chn cũn rt nhiu thiu sút, rt mong s gúp ý ca cp trờn cng nh ca cỏc bn ng nghip tụi cú nhiu kinh nghim hn vic dy tr lm quen ch vit BE LAM THIấP TNG Cễ ti : TAO HINH Lp : LA I Muc ich yờu cõu: - Kiờn thc: Tre hiờu y nghia tõm thiờp dung lam gi? Tr hiu ý ngha ca ngy nh giỏo Vit Nam thụng qua cỏc hot ng cựng cụ Day tre tng nhng li chuc mng cụ thõt tinh cam, lờ phep, trõn nhng san phõm cua minh - Ky nng: Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 23 ti sỏng kin kinh nghim + Tre biờt cach trang tri mụt tõm thiờp bng cac hoa tiờt, hoa gõn gui vi cuục sụng cua tre: bụng hoa, la, hinh gn song, hinh dich dc, cac hinh hinh hoc + Biờt cach phụi mau phu hp gia hinh va thiờp: Mau sang kờt hp vi mau tụi va phai Mau tụi kờt hp vi mau sang nhat - Tao nờn tõm thiờp dờ thng, nhe nhang, ep mt Tỡnh cm: - Giỏo dc tr kớnh trng v yờu mn cụ giỏo bng vic chm ngoan hc gii II Chuõn bi: Trc mụt ngay, cụ cho tre chon hinh anh be thich ct t bỏo, tap chi mụt bc tranh Chuõn bi mụt sụ thiờp cu ghi li chuc hoc mụt sụ mõu gi y cua cụ Chuõn bi mụt sụ nguyờn võt liờu: mau, kim tuyờn, cat mau, keo, hụ III Hoat ụng chung: HOT NG CA Cễ HOT NG CA TR Hot ng 1: n nh - Gii Tr hỏt cựng vi Thiu Hot ng 2: Trũ chuyn vi cụ tr v ngy 20/11 Vn ng nh v hỏt bi hỏt Cụ giỏo em Bi hỏt ny núi v Cỏc hụm hỏt rt l hay Th cỏc cho cụ bit: Bi hỏt ny núi v ai? cụ giỏo Tr tr li Cụ giỏo ca tờn gỡ? - Trũ chuyn v ngh giỏo viờn v ý ngha Tỏc gi :Ngụ Th Nga Tr lng nghe cụ Trang 24 ti sỏng kin kinh nghim ngy 20 / 11 lp, cụ thng lm nhng cụng vic gỡ ? Nhng cụng vic ca cụ giỏo lm cú ging nh m khụng ? cụ c vui, phi nh th no? Con cú bit cú nhng ngy l no dnh riờng cho cụ khụng? Ngy 20/11 cũn gi l ngy gỡ? Vo ngy ú, n trng cm thy th no? Con s lm gỡ vo ngy l ú? Cụ h thng: cụng vic ca cụ v tr li cõu hi giỏo ngy , qua cỏc tit dy Cụ nờu lờn ý ngha ca ngy 20/11 tr hiu Hot ng 3: cụ dy tr lm thip Cụ lm mu cho tr xemv gii thiu, - Tr quan sỏt v lng nghe cụ hng dn hng dn cỏch lm: Cỏc cú mun lm thip tht p tng cụ mỡnh khụng? Bóo thi, bóo thi: - Thi cỏc vo bn ca mỡnh.v trờn bn cụ ó chun b rt l nhiu hoa - Tr t ngi vo ch ca mỡnh nhiu hỡnh cỏc hóy dựng cỏc vt liu m cụ chun b lm mt tm thip tht p tng cụ ngy 20/11 nhộ! Hot ng 4: Tr thc hnh lm thip Cụ cho tr thi ua lm thip tng cụ nhõn ngy 20/11 cựng vi nhng li chỳc - Mi tr lm mt tm thip mng theo ý ngh v cỏch sỏng to Trong lỳc din hot ng lm thip thỡ riờng Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 25 ti sỏng kin kinh nghim cụ i vũng quanh hng dn thờm cho tr cũn yu - Tr lm theo s hng dn Nhng tr nhanh thỡ cụ hng dn tr núi ca cụ nhng li chỳc mng Cụ giỳp tr ghi nhng li chỳc m tr suy - Tr núi nhng li chỳc ngh vo thip ca tng tr mt mng dnh tng cho cụ Thip cỏc ó lm xong cha nh? Bõy gi cỏc hóy mang thip lờn ni trng by cụ v cỏc bn cựng xem tỏc - Tr lm theo yờu cu ca cụ phm nhộ! Hot ng 5: Nhn xột, khen thng Cụ nhn xột sn phm ca tr Khen thng nhng tr lm thip p - Tr trng by sn phm cụ cựng cỏc bn nhn xột Mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi trng Mm Non M Hng PHN M U PHN NI DUNG Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 26 ti sỏng kin kinh nghim I.C S Lí LUN II.THC TRNG CA TI Nm hc 2012-2013 tụi c nh trng phõn cụng ph trỏch lp tui A1 khu Thiờn ụng v tng s tr l 29 chỏu ,trong s ny ó cú 15 chỏu hc qua lp mu giỏo nh ,con 14 chỏu cha c hc qua lp móu giỏo nh ,vỡ iu kin kinh t ca a phng cũn nghốo nn, s quan tõm ca gia ỡnh dnh cho cỏc chỏu l khụng ng u, 100% ph huynh nụng thụn Chớnh vỡ vy, l mt giỏo viờn cú tinh thn trỏch nhim, y lũng nhit tỡnh, yờu ngh mm tr bn than tụi luụn xỏc nh c mc ớch , ý ngha, tm quan trng ca ch cỏi i vi s phỏt trin ca tr v tỡm bin phỏp hu ớch nht *Thun li: *Khú khn: TT Ni dung th nghim t Khụng t Tng T l Tng T l s tr % s tr % Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 27 ti sỏng kin kinh nghim III.BIN PHP THC HIN T nhng thc trng ca lp tụi nh vy,tụi ó rt bn khon suy ngh v tụi ó mt s bin phỏp giỳp tr 5-6 tui hc tt hot ng Lm Quen Ch Cỏi,c th nh sau : 1.Bin phỏp 1:To mụi trng hc Tỏc gi :Ngụ Th Nga Trang 28 ... tr lm quen ch cỏớ cú cỏc gúc chi khỏc Hoặc có vẽ trẻ đợc viết tên trẻ vào phía trái, làm nh trẻ đợc sử dụng hoạt động làm quen chữ cái, trẻ học đến nhóm chữ cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm chữ. .. với vui chơi hoạt động chủ đạo, nhng trẻ vào tiểu học học tập lại vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với chữ trẻ mẫu giáo đa chơng trình tiếng việt lớp vào dạy mà trẻ mẫu giáo tuổi đợc sử... vo dy tr Lm Quen Ch Cỏi * Tớch hp hot ng hc: Khi t chc hot ng làm quen học làm quen chữ thờng tích hợp hot ng văn học phù hợp với hot ng lm quen chữ Đây mà môn mà Bộ giáo dục chọn làm chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non , Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non , Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non

Từ khóa liên quan