Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm non

40 887 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 19:34

T VN Cú th núi rng vic bo v v chm súc giỏo dc tr em l trỏch nhim ca nh nc, ca xó hi, ca nh trng v ca mi gia ỡnh i vi vic giỏo dc v phỏt trin k nng sng cho tr t la tui mm non thụng quac cỏc hot ng hc cng nh hot ng chi, giao lu ca tr hng ngy trng, gia ỡnh gi vai trũ vụ cựng quan trng s phỏt trin tr nh v mi mt nh: thm m, o c, trớ tu, th lc v lao ng Thụng qua cỏc hot ng hng ngy nh hot ng hc mang tớnh ngh thut, giỳp tr hon thin hn nhõn cỏch cng nh k nng sng ca mỡnh t la tui mm non Trong xó hi hin nay, giỏo dc k nng sng ó tr thnh mt nhu cu thit yu Bi s bựng n ca thụng tin, vi nhng húa khụng phự hp thun phong m tc ca dõn tc, vi nhng suy thoỏi v o c, vi nhng ua ũi ca th h tr, cựng vi nhng mt trỏi ca cụng ngh thụng tin, mt trỏi ca xó hi, vi muụn ngn cm by gii tr hin tip cn rt nhiu loi tỏc ng, tt cú, xu cú, thng xuyờn chu tỏc ng an xen ca nhng yu t tớch cc v tiờu cc, luụn b t vo hon cnh phi la chn nhng giỏ tr, phi ng u vi nhng khú khn, thỏch thc, nhng ỏp lc tiờu cc t gia ỡnh v xó hi Vic giỏo dc k nng sng cho tr mm non ngy cng tr nờn thit yu nhm gúp phn o to " ngi mi " vi y cỏc mt: " c, trớ, th, m " Nh Bỏc H ó tng núi : Vỡ li ớch 10 nm trng cõy Vỡ li ớch trm nm trng ngi S d Bỏc núi nh vy l khng nh mt ln na vi chỳng ta rng vic giỏo dc tr tr tr thnh nhng cụng dõn tt cho xó hi cho t nc l mt nhim v hng u Giỏo dc k nng sng tr la tui mm non cng vụ cựng quan trng, bi vỡ la tui ny ó hỡnh thnh nhng hnh vi cỏ nhõn, tớnh cỏch, nhõn cỏch Tr cú kin thc v k nng sng thỡ tr s bit mỡnh phi giao tip vi ụng b, b m nh th no, bit cỏch bo v mỡnh trc ngi l sao, bit cỏch phi hp vi cỏc bn chi nh th no cho ỳng Ngay la tui mm non tr ó bt u nhn thc c th no l ỳng, th no l sai, iu gỡ cn lm v iu gỡ khụng c lmGiỏo dc k nng sng cho tr l giỳp tr bit cỏch chm súc v bo v bn thõn mỡnh, to s t tin cho tr giỳp tr thớch nghi c vi mụi trng xung quanh, khụng nhng th cũn giỳp cho tr bit cỏch giao tip v ng x cuc sng hng ngy, tr bit cỏch phi hp vi cỏc bn chi nhúm giỳp tr cú k nng sng khụng cú ngha l phi dy tr nhng gỡ cao siờu vt quỏ tm hiu bit ca tr, m chỳng ta giỳp tr tri nghim nhng hot ng hng ngy ca mt xó hi thu nh nh: lm vic, sinh hot, ng, giao tip cuc sng, xoay quanh bn thõn, gia ỡnh, v mụi trng xó hi, nhng ngi l khụng quen bit giỳp tr sng hi hũa, thớch nghi v thoi mỏi i sng xó hi, bit cỏch i phú vi nhng tỡnh bt thng phỏt sinh hay khụng b mt bỡnh tnh trc nhng nguy c t ngt, tr cn c hc v rốn luyn t nh, t nhng bn nng t nhiờn nh vic hc n, hc núi, hc i, ng, ng ngh, n vic hc cú kin thc v nhn thc v bn cht ca cuc sng, tụn trng mụi trng sng, mụi trng thiờn nhiờn xung quanh ta, v giao tip, ng x trung thc, khụn ngoan, lch s vi mi ngi Giỏo dc k nng sng trờn thc t lp C3 ca tụi tr cha c mnh dn t tin, kh nng t phc v kộm, tham gia cỏc hot ng tr cha on kt, hp tỏc hc v chi Vy lm th no giỏo dc k nng sng cho tr - tui cú hiu qu v giỳp tr phỏt trin mt cỏch ton din nht v mi mt, ú l cõu hi luụn t cho tụi T nhng trn tr suy ngh trờn tụi ó chn ti:" Mt s bin phỏp giỏo dc k nng sng cho tr mu giỏo - tui trng mm non " * Mc ớch nghiờn cu: Kho sỏt thc trng k nng sng ca tr mu giỏo tui trng mm non Duyờn H Xõy dng mt s bin phỏp giỏo dc k nng sng cho tr mu giỏo - tui ti trng mm non Duyờn H * i tng nghiờn cu: Cỏc bin phỏp giỏo dc k nng sng cho tr mu giỏo -4 tui * Phm vi ỏp dng: Lp mu giỏo C3 trng Mm Non Duyờn H Thanh Trỡ H Ni nm hc 2013 2014 GII QUYT VN I C S Lí LUN Giỏo dc k nng sng l mt phn quan trng chng trỡnh chm súc v giỏo dc tr mm non Hin nay, vic a giaú dc k nng sng vo nh trng, nht l t bc hc mm non ó c thc hin hu ht cỏc nc trờn th gii v mi nc cú mt phng thc giỏo dc khỏc Ti Vit Nam thỡ vic a giỏo dc k nng sng vo la tui mm non cng c chỳ trng vo cỏc nm gn õy Cú th núi rng mụi trng xó hi cú tỏc ng, nh hng rt ln ti vic hỡnh thnh k nng sng cho tr iu ú c biu hin qua hnh vi phự hp v tớch cc tng tỏc vi ngi khỏc, vi hoỏ v mụi trng xung quanh Vỡ vy th gii xung quanh tr luụn luụn muụn sc mu Tr s nm bt v cm nhn t t Bi vy vai trũ ca xó hi, gia ỡnh, nh trng v c bit l cụ giỏo cú vai trũ quan trng vic phỏt trin sc kho theo ngha rng nht v mt th cht, tinh thn v xó hi K nng sng l kh nng th hin, thc thi nng lc tõm lý xó hi ny i vi tr mm non núi chung v tr mu giỏo tui núi riờng, vic dy tr k nng sng l rt cn thit nhng dy tr k nng gỡ? Dy nh th no? Thỡ ngi giỏo vin phi bit la chn ni dung cho phự hp vi la tui v nhn thc ca tr nh: - T nhn thc bn thõn l dy tr t nhn nhng s trng, nng lc ca bn thõn - K nng hp tỏc vi bn bố l dy tr tham gia cỏc hot ng cựng cỏc bn, tr luụn bit nhng nhn, cựng hp tỏc vi cỏc bn hon thnh nhim v tt nht - K nng sng t tin dy tr luụn mnh dn, t tin tham gia mi hot ng ca trng, ca lp - K nng t lp l dy tr bit hnh ng mt cỏch ch ng, nng ng - Tớnh trỏch nhim l dy tr bit hon thnh cụng vic c giao - K nng quan h xó hi l dy tr cỏc mi quan h xó hi, bit giao tip v hũa hp vi mi ngi - K nng thớch tũ mũ ham hc hi, kh nng thu hiu l dy tr bit tũ mũ, khỏm phỏ nhng iu mi l v mi vt xung quanh Qua ú, phỏt trin cho tr ton din v c, Trớ, Th, M II C S THC TIN Trng mm non Duyờn H nm ven sụng Hng ngoi bói Trng c phõn b khu theo a bn dõn c thụn xó Nm hc 2013 2014 tụi c nh trng phõn cụng dy lp mu giỏo C3 Lp cú cụ , cụ t trỡnh trờn chun, cụ ang theo hc i hc Lp cú 25 chỏu, 12 chỏu nam , 13 chỏu n ú cú chỏu t k, s ú cú nhiu tr c b m nuụng chiu t nh dn n tớnh li v mt s tr li nhỳt nhỏt quỏ khụng tham gia vo cỏc hot ng ca trng, ca lp Vi c im tỡnh hỡnh nh vy thc hin ti ny tụi thy cú mt s thun li v khú khn sau: Thun li: - Luụn c s hng dn, ch o sỏt v chuyờn mụn ca phũng giỏo dc huyn, ban giỏm hiu nh trng - c s quan tõm, to iu kin v c s vt cht ca ban giỏm hiu nh trng - Bn thõn tụi cú trỡnh i hc nhiu nm dy lp tui, cú tinh thn trỏch nhim, luụn quan sỏt nm bt c c im tõm sinh lý, thúi quen ca tng tr lp L mt giỏo viờn tõm huyt vi ngh, cú lũng yờu thng tr, tn tỡnh vi cụng vic Luụn cú ý thc phn u lờn, thng xuyờn tỡm tũi, nghiờn cu ti liu chớ, thụng tin trờn mng cú liờn quan n vic chm súc giỏo dc tr ỏp dng vo vic chm súc giỏo dc tr hng ngy nht l vic giỏo dc k nng sng cho tr - Giỏo viờn lp on kt bit cựng a cỏc bin phỏp giỏo dc k nng sng cho phự hp vi kh nng nhn thc ca tr - Mt s ph huynh nhit tỡnh chia s vi giỏo viờn lp v tỡnh hỡnh ca tr nh v luụn quan tõm n tr, thng xuyờn dnh thi gian trao i vi cụ giỏo cựng chm súc v giỏo dc tr - Hc sinh ca lp u c hc qua cỏc t nh tr, mu giỏo bộ, nh - Tr cú kin thc ca cỏc la tui - 100% tr hc bỏn trỳ ti trng Kho khn: - C s vt cht nh trng cũn khú khn, din tớch lp cht hp - Cha cú nhiu ti liu sỏch bỏo v giỏo dc k nng sng cho tr giỏo viờn nghiờn cu , tham kho - ụi vi giao viờn: cha biờt võn dung t nhng kờ hoach inh hng chung rốn luyn k nng sng cho tre mõm non - Tr cũn nhỳt nhỏt, cha mnh dn cỏc hot ng - Tr c b m nuụng chiu nờn cha cú nhng k nng sng cn thit phự hp theo tui - Xut phỏt t c im chung ca trng, ca lp v tm quan trng ca vic giỏo dc k nng sng cho tr nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tụi ó nghiờn cu III BIN PHP Xỏc nh nhng k nng sng c bn cn dy tr: a Xỏc nh nhng k nng sng dy tr, giỳp tr hon thin tt hn k nng sng ca mỡnh l mt giỏo viờn mm non trc tiờn chỳng ta phi hiu c khỏi nim th no l k nng sng K nng sng l kh nng thớch nghi v hnh vi tớch cc cho phộp cỏ nhõn cú kh nng i phú hiu qu vi nhu cu v thỏch thc ca cuc sng hng ngy i vi tr la tui mm non thỡ k nng sng l tt c nhng kin thc, nhng hnh vi, ngụn ng, cỏch ng x m tr ó hc hi c qua nhng gi hc, gi chi, qua giao tip vi mi ngi xung quanh mỡnh.c im tõm sinh ly tre em di sau tuụi thi co nhiu k nng quan trng m tr cn phi bit trc trung vo hc hoỏ Thc tờ kt qu ca nhiu nghiờn cu u cho thy cỏc k nng quan trng nht tr phi hc vo thi gian u ca nm hc chớnh l nhng k nng sng nh: Nhn thc, s hp tỏc, tớnh t tin, t lp, tinh thn trỏch nhim, quan h xó hi C th: - Ky nng t nhn thc: õy la mt nhng k nng quan trng cn cú tr vo giai on ny T nhn thc giỳp tr nhn nng lc, s trng ca bn thõn phỏt huy mt cỏch ti a ng thi nhn nhng im yu tr lng trc nhng khú khn, thỏch thc qua ú tr ch ng tỡm cỏch khc phc nhng thiu sút Xem xột v tỡm hiu c im ca cỏc s vt, hin tng: tũ mũ, khỏm phỏ cỏc s vt xung quanh nh t cõu hi, ti sao? Vỡ sao? Nhn bit mi quan h n gin ca cỏc s vt hin tng, gii quyt cỏc n gin VD: Chỏu nhn bit c tờn gi, c im ca bn thõn mỡnh, bit s thớch v nhng dựng chi m mỡnh yờu thớch - Ky nng sng t tin : Mt nhng k nng u tiờn l phỏt trin s t tin, lũng t trng ca tr Giỏo viờn thng xuyờn trũ chuyn, cựng chi, cựng hc vi tr phỏt trin s t tin tr, tr cn c yờu thng v tụn trng Qua ú, giỳp chỏu bit mnh dn, khụng s núi trc ụng ngi, tr cm thy t tin mi tỡnh hung, dỏm lm iu mỡnh ngh v bit by t cm xỳc ca mỡnh vi ngi khỏc m khụng e ngi Bit gii thiu v bn thõn v gia ỡnh mỡnh trc ỏm ụng, bit mỡnh ang hc lp no, thớch cỏi gỡ v i ch nh mỡnh õu Nhn bit cỏc u khuyt im ca bn thõn Bit cỏch ng x vi mi ngi xung quanh Hc cỏch lng nghe mi ngi v i ỏp.Nhn bit nhng hon cnh khụng an ton, cỏch gi an ton cho mỡnh ni cụng cng (trong sõn trng, cụng viờn, siờu th, ngoi ng, gp ngi l,) VD: Tr t gii thiu v bn thõn mỡnh trc bn bố hoc t tin mỳa hỏt, biu din ngh - K nng t lp: T lp giỳp tr tr thnh nhng ngi nng ng, cú kh nng t bt u hot ng hc v sinh hot hng ngy, bit hnh ng mt cỏch ch ng, nng ng - Tớnh trỏch nhim: giỳp tr c gng lm ht kh nng, luụn hon thnh cụng vic ca mỡnh v bit quan tõm, giỳp , chm súc ngi khỏc VD: Tr bit giỳp cụ sp xp chi gn gng hay th hin tt vai chi ca mỡnh Ngoi nghi thc húa n ung l mt nột húa m thi i cụng nghip húa, hin i húa nhng ớt c quan tõm chỳ ý ti v ớt ngi bit c rng: Vn húa n ung l mt nhng tiờu ỏnh giỏ nhõn cỏnh ca ngi Vi thờ, tre cõn c ren luyờn k nng thc hin cỏc nghi thc hoa n ung - Ky nng sụng hp tỏc: Bng cỏc trũ chi, cõu chuyn, bi hỏt tụi giỳp tr hc cỏch cựng lm vic vi bn, õy l mt cụng vic khụng nh i vi tr la tui ny Kh nng hp tỏc s giỳp tr bit cm thụng v cựng lm vic vi cỏc bn VD: Tr cựng v mt bc tranh hoc tr cựng tham gia chi gúc xõy dng - K nng quan h xó hi: Cn day tre bit hp tỏc lm vic, chi vi nhau, sng hũa thun vi cỏc bn õy l mt k nng c bn v khỏ quan trng i vi tr Tr cn nhng k nng quan h xó hi nh lm th no hũa hp vi mi ngi, giao tip, chn hnh vi ỳng n VD: Qua cỏc hot ng nh l hi, cỏc gi chi, gi hot ng gúc tr bit úng vai ngi khỏc, hc cỏch s x, trao i ý kin, chia s vi ngi khỏc, bit nhng nhn chi, hng dn bn chi nu bn cha lm c - K nng thớch tũ mũ, ham hc hi, kh nng thu hiu: õy l mt k nng quan trng cn cú tr vo giai on ny l tr khao khỏt c hc Giỏo viờn cn s dng nhiu t liu v ý tng khỏc gi tớnh tũ mũ, t nhiờn ca tr Nhiu nghiờn cu v cỏc cõu chuyn cho thy rng cỏc hot ng v cỏc t liu khỏc l thng gi suy ngh nhiu hn nhng th cú th oỏn trc c VD: Qua cõu hi ca tr thc mc núi vi cụ: Cụ i ti hố li ma nhiu Cú tr li hi: Cụ i ụng li lnh b.Kho sỏt Sau nghiờn cu v xỏc nh ỳng k nng sng tụi ó tin hnh kho sỏt ỏnh giỏ k nng sng ca tr lp, kt qu kho sỏt nh sau: S tr KN KN nhn sng t thc tin C 25 TL 64 t lp C Tớnh KN trỏch sng nhim hp tỏc C C KN KN ham QHXH hc hi C C C C C C C C C C 1 9 1 16 T K nng 15 36 10 60 16 40 64 15 36 10 60 17 40 68 17 32 68 15 32 10 60 40 % Kt qu: Viờc xac inh c cac ky nng c ban phu hp vi la tuụi ó giup tụi luụn ch ng, sỏng to dng cỏc phng phỏp giỏo dc phự hp vi c im tõm sinh lý tr, la chon ung nhng nụi dung tõm day tre nhng k nng sng c bn, giỳp tr nm c kin thc tui cú h thng 2.To mụi trng thõn thin dy tr v k nng sng: Sau kho sỏt xỏc nh c nhng k nng m tr ang cú tụi nhõn thy nhng k nng sng ca tr cũn rt hn ch Vic rốn k nng sng cho tr khụng ch thụng qua cỏc hot ng m mụi trng thõn thin cng giỳp tr tip nhn nhng k nng sng mt cỏch thõn thin, t nhiờn, thoi mỏi Vy mụi trng thõn thin l gỡ? Phi lm nh th no cú c mụi trng thõn thin giỏo dc k nng sng tt nht cho tr? Mụi trng thõn thin gia cụ giỏo v ph huynh: Thụng tin thng xuyờn, kp thi vi cha m hc sinh Phi hp to s thng nht chm súc v giỏo dc Tỡm hiu thụng tin v tr To mi quan h thõn thin gia giỏo viờn v cha m To s an tõm cho cha m ú l vai trũ dn dt ca giỏo viờn Thng xuyờn t chc cỏc hot ng chung vi ph huynh lp tng thờm s hiu bit v s gn gi Thu hỳt, m rng s tham d ca ph huynh vo quỏ trỡnh giỏo dc Khụng nhn xột s tiờu cc ca tr vi cha m Thụng bỏo tỡnh hỡnh v cựng a gii phỏp tớch cc Mụi trng thõn thin gia cụ giỏo v hc sinh: Tụi luụn nh nhng, gn gi tr L ngi bn thõn thit ca tr, quan tõm, luụn lng nghe v chia s vi tr Tụn trng s thớch riờng ca tr ng viờn, khuyn khớch tr tr lm sai Mụi trng thõn thin gia tr vi tr: To cho tr mụi trng giao tip thụng qua cỏc gi hc, gi chi Tr c giao lu vi To nhiu tỡnh hung, t chc cỏc trũ chi giỳp tr gn gi vi Trang trớ mụi trng lp hc: Trng, lp hc an ton, sch s, thoỏng mỏt, ỏnh sỏng, dựng, chi phự hp vi la tui l nhng iu kin thun li giỳp tr hot ng Chớnh vỡ vy mụi trng hc l yu t khụng th thiu quỏ trỡnh hỡnh thnh v giỏo dc k nng sng cho tr Vỡ vy gii phỏp khụng th thiu l to mụi trng phự hp giỏo dc Mụi trng nh trng phi theo phng chõm ly tr lm trung tõm, to cho tr bit cỏch gii quyt Mụi trng hot ng giỏo dc tr ú ngi ln phi luụn mu mc v lm gng cho tr noi theo To mụi trng thõn thin vi tr ,gn gi thng yờu v luụn giỳp tr thy t tin , thoi mỏi, c th tụi ó xõy dng nh sau: i vi gúc hc tụi ó xõy dng v to cỏc k nhiu sỏch bỏo kt hp trang trớ theo nhiu ch khỏc nhau: Th vin trng mm non t sỏch gia ỡnh dinh dng cho tr th hố ca Tụi thit k nhiu ngn sỏch, truyn nhiu kớch c, va tm tay vi tr Ngoi tụi tip tc thc hin vic xõy dng th vin cho ti nhúm lp Khuyn khớch cỏc bc cha m tng cng c sỏch cho tr nghe Thit k, b trớ to khụng gian hp lý cỏc gúc chi, xõy dng ni dung chi c th cỏc gúc theo tng ch , t tờn gúc cho d hiu nhng li hp dn nh Ha s tớ hon, Bộ lm bỏc s, k chuyn sỏng to 10 Tr biu din ngh t tin hn VD: Qua hot ng nờu gng ngoan Tụi thng xuyờn gi nhng tr nhỳt nhỏt ỏnh giỏ, nhn xột mỡnh, nhn xột bn l ngoan hay cha ngoan T ú ó hỡnh thnh tr s t tin mnh dn, t nhn thc Hỡnh nh nờu gng ngoan Bờn cnh nhng li núi khớch l, nờu gng, khuyn khớch nhng hnh vi, li núi tt ca tr, cụ giỏo cn tuyờn dng v khen thng tr kp thi VD: Trong gi hc to hỡnh, cụ tuyờn dng nhng tr v p, hon thnh c sn phm, ý tng sỏng to ca hoc gi chi, cụ tuyờn dng tr th hin tt vai chi ca mỡnh, 26 Cụ ng viờn, giỳp tr kp thi Giỏo viờn cn s dng cỏc hỡnh thc khen thng, ỳng lỳc, kp thi Cn tuyờn dng v khuyn khớch tr tr t ho, t nhn bit c hnh ng va lm l ỳng v tip tc phỏt huy Nh tr bit giỳp ngi khỏc, nht ca ri tr li cho ngi ỏnh mt, Th hin thỏi ng tỡnh hoc cha ng tỡnh ca ngi ln trc vic lm, hnh vi, c ch ca tr, T ú a nhn xột, t nhn xột tng tỡnh hay hon cnh c th Ngi ln khụng s dng cỏc hỡnh pht lm nh hng n s phỏt trin tõm - sinh lớ ca tr VD: Khi tr ỏnh bn, cụ t thỏi khụng ng tỡnh v gii thớch cho tr bit l khụng c ỏnh bn, ú hnh vi sai Dy chỏu bit xin li bn, bit yờu thng v chia s cựng bn * Kt qu: i vi tr nh vic ng viờn, khen ngi tr mi lỳc, mi ni l iu vụ cựng cn thit Vỡ vy tụi luụn chỳ trng vic khen ngi, ng viờn tr kp thi Tr lp tụi khụng cũn nhỳt nhỏt mi lm mt vic gỡ ú giỳp cụ, giỳp cỏc bn na õy l bin phỏp tt giỳp tr hỡnh thnh nhng k nng sng tt nht Cụ giỏo l ngi bn, l tm gng cho tr 27 giỳp tr hỡnh thnh nhng k nng sng mt cỏch tt nht cụ giỏo luụn l ngi bn, l tm gng tr soi vo, tr hc lm ngi Chớnh vỡ vy khụng phng phỏp no hiu qu bng phng phỏp dựng nhõn cỏch giỏo dc nhõn cỏch Khi cụ l ngi bn tht s gn gi vi tr thỡ tr mi tht s t tin th hin ht tớnh cỏch v nng lc ca mỡnh Cụ giỏo cn l tm gng mu mc v hnh vi, li n ting núi, cỏch ng s, cỏch gii quyt õy l nhng yờu cu rt cao v ũi hi mi cụ giỏo cng luụn t rốn luyn mỡnh cụng tỏc giỏo dc tr hiu qu hn c im ca tr la tui ny l thớch tũ mũ, ham tỡm tũi khỏm phỏ v c bit l thớch bt chc ngi ln, bt chc cụ giỏo Vỡ vy, dy tr k nng sng, chớnh ngi ln chỳng ta hóy t mỡnh l ngi sng cú k nng v hỡnh thnh k nng sng ca tr thụng qua vic hỡnh thnh ý thc cho tr vic thc hin cỏc hnh ng giao tip cng nh vic bo v chớnh bn thõn tr Ngay t gia ỡnh tr ó c hc tip thu c nhng k nng sng t tm gng ngi thõn tr truyn t li Hng ngy tr n lp phn ln thi gian ngy tr c hc v sinh hot cựng cụ Cụ giỏo va l bn, va l ngi m hin th hai ca tr, cựng chi, cựng hc, chm chỳt t ba n, gic ng cho tr Vỡ vy vai trũ ca cụ giỏo rt quan trng vic hỡnh thnh nhng thúi quen n np cho tr, l tm gng cho tr noi theo 28 Cụ ang cựng chi vi tr ti gúc nu n Vi k nng t phc v hay v sinh cỏ nhõn , tụi cng luụn cú ý thc ct dựng ỳng quy nh nh ct tỳi sỏch gn gng vo t ca giỏo viờn, ngi xong ng lờn tụi luụn ct gh vo ỳng ch, trc chia cm cho tr hoc sau cho tr i v sinh xong tụi tay bng x phũng Qua nhng hnh ng ú ca cụ tr nhỡn thy c hng ngy cựng vi s ging gii ca cụ giỏo dn dn giỳp tr hiu, bt chc v hỡnh thnh ý thc ct dựng gn gng nh; ct ba lụ ỳng quy nh, xp dộp lờn giỏ gn gng, tay trc n v sau i v sinhTrong trng hp tr cú hnh vi khụng tt no ú tụi cng cú phn ng li lm gng cho tr tr bit cỏch ng s v gii quyt VD: Trc gi n, cụ tay trc chia cm v nhc tr tay sch s trc n cm n cm xong nhc tr ct gh, ct bỏt, lau ming, ung nc, sỳc ming bng nc mui Trong cụ giỏo núi chuyn vi hoc núi chuyn vi trthỡ cỏch giao tip ca cụ s nh hng trc tip n tr, tr thng bt chc nhng hnh ng, c ch, li núi ca cụ vỡ vy nhng li núi c ch ca cụ giỏo phi ỳng mc 29 Trong mi hot ng hc tp, sinh hot, cụ giỏo luụn l tm gng vic gi gỡn sch s mụi trng lp hc: khụng vt rỏc ba bói, b rỏc vo ỳng ni quy nh, thng xuyờn cựng tr v sinh v ngoi lp, lau dn dựng, chi, nh c, nht rỏc quanh sõn trng, lp hc Khi c giỳp cụ tr thy mỡnh c lm vic cú ớch, thớch c lm vic, t ú hỡnh thnh cho tr thúi quen, n np gi v sinh chung Kt qu: Vi cỏch lm gng v luụn l ngi bn gn gi nht vi tr nh vy tụi ó giỳp tr lp tụi cú k nng giao tip, k nng t phc v bn thõn ,v sinh cỏ nhõn, hot ng theo th Mi hot ng, hnh vi, ngụn ng ng x chun mc ca cụ ó giỳp tr cú nhiu tin b, tr cú thúi quen, np tt mi hot ng Tuyờn truyn, phi kt hp vi ph huynh dy tr k nng sng: Vic giỏo dc tr k nng sng khụng ch c thc hin trng m cũn phi c giỏo dc tr sng gia ỡnh, ni cụng cng Cụ giỏo cn trao i vi ph huynh thng xuyờn ph huynh thy tm quan trng ca vic giỏo dc k nng sng Giỏo viờn cú th gi ý vi ph huynh su tm cỏch dy k nng sng cho tr trờn sỏch, bỏo, tivi, c bit cỏc trang mng xó hi Gia ỡnh v nh trng l nhõn t quan trng vic hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr Vỡ vy vic giỏo dc tr phi kt hp gia gia ỡnh v nh trng mi t c kt qu tt Chớnh vỡ vy tụi ó tuyờn truyn v kt hp vi ph huynh a nhng bin phỏp c th sau: Tuyờn truyn vi nhng ph huynh quan tõm n v nhng ph huynh khụng quan tõm n Vi nhng ph huynh quan tõm n tụi tuyờn truyn v tỡnh hỡnh ca tr cựng phi hp vi ph huynh a nhng bin phỏp tt nht cụng tỏc chm súc giỏo dc tr i vi nhng ph huynh cha cú nhiu thi gian quan tõm n tụi tuyờn truyn v nhn mnh v vai trũ ca cha m i vi s phỏt trin ton din ca tr Qua ú giỳp ph huynh cú s hiu bit ỳng n v giỏo dc, quan tõm n hn 30 VD: cỏc gi ún tr tr , hp ph huynh tụi trao i, v nm bt tỡnh hỡnh ca tr nh v t ú cú nhng bin phỏp giỏo dc i vi tng tr Tuyờn truyn kt hp vi ph huynh Tuyờn truyn vi ph huynh khuyn khớch tr núi lờn ý ngh ca mỡnh, núi chuyn vi mi ngi gia ỡnh v mong mun ca mỡnh hỡnh thnh cho tr k nng t kim soỏt bn thõn, rốn luyn tớnh t tin cho tr Tuyờn truyn vi cỏc bc ph huynh tranh th thi gian c sỏch, k cỏc cõu chuyn c tớch qua cỏc truyn tranh cho tr nghe qua ú rốn luyn o c cho tr, giỳp tr hon thin mỡnh, bit cỏch c sỏch, dy tr yờu thng bn bố, yờu thng ngi, gi m tớnh tũ mũ, ham hc hi tr Tụi tuyờn truyn vi ph huynh rng ngi ln phi gng mu, yờu thng, tụn trng i x cụng bng v m bo an ton cho tr, to iu kin cho tr vui chi Tụi tuyờn truyn vi ph huynh cn dy tr nhng nghi thc húa n ung, bit cỏch s dng cỏc dựng n ung; hn na tr s c dy 31 cỏch s dng cỏc dựng ỳng chc nng mt cỏch chớnh xỏc v thun thc Do quan im sng nờn hu ht cỏc bc cha m ớt quan tõm n vic giỏo dc k nng sng cho tr hoc cú giỏo dc thỡ cng khụng thng xuyờn Tụi trao i vi ph huynh thi gian tr nh khụng lm h tr tr li, nờn khuyn khớch tr t phc v, giỳp b m nhng cụng vic va sc vi tr nh trụng em, nht rau, quột nh Khi nm bt c tỡnh hỡnh ca tr tụi ó ng viờn khuyn khớch tr kp thi Tuyờn truyn vi ph huynh v vic dy k nng sng cho tr thụng qua nhng hot ng , ngng bui trũ chuyn hay nhng chuyn tham quan m tr c rốn luyn nhiu v k nng sng Chớnh vỡ th m cụ giỏo cn cú s hp tỏc vi gia ỡnh cú s giỏo dc hũa hp VD: Trong gi nờu gng tụi thng nờu tờn nhng bn chm ngoan bit giỳp b m, giỳp cụ giỏo, nhng nhn, on kt vi cỏc bn cỏc bn khỏc lm theo Kt qu: - Mt s ph huynh trc õy cú s giỏo dc cha ỳng n, cha khoa hc, khụng cho lm nhng vic m giỏo viờn giao cho tr thc hin v nh ó nhn thc c , h ó rt nhit tỡnh phi hp v rt yờn tõm a n lp Ph huynh hng ng, thng xuyờn trao i v cựng phi kt hp vi giỏo viờn cựng rốn k nng sng cho tr v rt tin tng cụ giỏo bi h t nhn thy s tin b rừ rt ca mỡnh Vi nhng kt qu kh quan nh vy tụi thy mỡnh cn phi phỏt huy hn na, nghiờn cu ti liu v tớch cc hn na vic tip tc giỏo dc v rốn k nng sng cho tr lm tt nhim v ca mỡnh Qua ú giỳp tr tr thnh mt cụng dõn tt, cú ớch cho xó hi IV KT QU Sau mt thi gian ỏp dng v thc hin cỏc bin phỏp trờn vo quỏ trỡnh giỏo dc k nng sng cho tr mu giỏo - tui Qua thi gian nghiờn cu, kho sỏt thc trng v nhng bin phỏp thc hin, tụi ó t kt qu ú l s n lc c gng ca bn thõn tụi Bờn cnh ú tụi luụn nhn c s ch i sỏt ca ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc bn ng nghip giỳp to iu kin 32 thun li v c s vt cht, tinh thn, ng viờn tụi hon thnh tt nhim v Tụi ó thu c kt qu nh sau: V phớa tr: - Tr khe mnh, cú thúi quen v sinh mi lỳc mi ni,cú ý thc hc nm c kin thc tui, ngoan ngoón, bit võng li ụng b b m, ngi ln tui Tr i hc u hn, t t l chuyờn cn at t 90% tr lờn, cú k nng lao ng t phc v, trc nht, sp xp bn n, t xp khay khn n, t chun b khn n, .trong cỏc gi n, bit phõn cụng trc nht sp xp chn, chiu, gi trc va sau ngu - Tr mnh dn, t tin ch ng cỏc hot ng - Tr bit cỏch ng x vi mi ngi xung quanh, cú thúi quen l giỏo thng xuyờn -Tr bit hp tỏc vi cỏc bn lp, bit liờn kt vi cỏc bn nhúm chi, cm thụng, cựng lm vic vi bn, tr khụng ỏnh bn, bit on kt giỳp bn, bit nhn u khuyt im ca mỡnh v ca bn -Tr bit gii thiu v bn thõn, v gia ỡnh mỡnh, bit tờn a ch ca gia ỡnh, trng, lp hc ca mỡnh Cht lng ỏnh giỏ kho sỏt tr cui nm ca lp cao hn so vi u nm, c th: KN S nhn tr t tin thc C 25 Tớnh KN sng K nng trỏch t lp C nhim C KN sng KN KN ham hp tỏc QHXH hc hi C C C C C C C C C C C 1 9 1 24 23 23 33 24 24 22 TL % 96 92 92 96 96 88 12 2.V phớa giỏo viờn: Tụi hiu hn v tõm lý ca tr theo tng tui, t ú tụi s dng cỏc bin phỏp thớch hp nht giỳp tng cỏ nhõn tr Bn thõn tụi hay trũ chuyn vi tr, tr li nhng cõu hi vt ca tr, khụng quỏt mng tr, gii quyt hp lý, cụng bng vi mi tỡnh xy gia cỏc tr lp Trong ging dy, tụi chỳ ý n hot ng cỏ nhõn, hot ng nhúm nhiu hn, mnh dn, t tin iu khin cỏc cuc hp ph huynh hc sinh, bit t chun b, phi hp cht ch, trao i thng xuyờn vi cha m tr Cú nhiu kinh nghim hn cụng tỏc ging dy cng nh cụng tỏc nuụi dng Tụi bit mỡnh cn lm gỡ tt nht cho tr Vỡ vy cỏc t tra, kim tra t xut ca trng cng nh ca phũng giỏo dc lp tụi c xp loi tt V phớa ph huynh: Ph huynh cm thy tin tng vo kt qu giỏo dc ca nh trng, khụng chờ bai ch trớch cụ giỏo ngc li luụn thụng cm, chia s nhng khú khn ca cụ giỏo, cung cp nguyờn vt liu giỳp giỏo viờn trang trớ lp, lm chi Ph huynh thy yờn tõm gi mỡnh cho nh trng, cho cụ giỏo Ph huynh luụn coi trng tr, cú thúi quen liờn kt phi hp cht ch vi cụ giỏo vic dy tr cỏc k nng sng, trao i vi giỏo viờn bng nhiu hỡnh thc Ph huynh hiu c nờn giỏo dc cho tr nhng k nng sng tt nht tr cũn S lng ph huynh hc sinh tham gia d hp ụng hn so vi nhng nm trc 34 35 Kết thúc vấn đề I KT LUN: Vy giỳp tr hỡnh thnh k nng sng tt cho tr chỳng ta cn tỡm hiu tht k c im tõm lý ca tr theo tng tui t ú giỳp tr cú k nng sng tht tt Cú nhiu ngi cho nú l mt cỏi gỡ ú tru tng v mi m nhng thc cht cuc sng hng ngy tr nh hay trng tr u c rốn luyn " K nng sng " c bn dy tr k nng sng, chớnh ngi ln chỳng ta hóy chng t mỡnh l ngi sng cú k nng v hỡnh thnh k nng sng cho tr thụng qua mi hot ng K nng sng bt u t vic nh nht, gn gi vi cuc sng hng ngy ca tr v to dn cho tr cỏc thúi quen tt a tr thớch nghi c k nng sng nhanh hay chm, hỡnh thnh c lõu di hay khụng s ph thuc vo mc tr c thc hin cỏc k nng sng ú Vic dy tr k nng sng cú tm quan trng rt ln i vi s phỏt trin ton din ca tr, vic a tr thớch nghi nhanh hay chm, hỡnh thnh nhng k nng sng ph thuc rt nhiu vo mc ỳng n vic dy tr ca mi chỳng ta Vỡ trỡnh nhn thc v tip thu ca mi chỏu khỏc nhau, hon cnh sng tng gia ỡnh mi chỏu khụng ng u Vỡ vy qua quỏ trỡnh thc hin bn thõn nhn thy mun thc hin tt vic ny thỡ cha m tr v giỏo viờn cn cú lũng quyt tõm, s bn b, thng xuyờn n lc c gng, phi tn tõm, tn lc V phi luụn c gng l tm gng tr hc theo Vỡ vy , giỏo dc k nng sng cho tr c hiu l giỏo dc nhng k nng mang tớnh cỏ nhõn v xó hi nhm giỳp tr cú th chuyn ti nhng gỡ mỡnh bit, nhng gỡ mỡnh cm nhn v nhng gỡ mỡnh quan tõm thnh nhng kh nng thc th giỳp tr bit phi lm gỡ v lm nh th no nhng tỡnh khỏc ca cuc sng th gii ngy mai c tt p hn, 36 ngi sng cú trỏch nhim, cú s t tin, t lp, ngi vi ngi sng vi cú tỡnh, cú ngha hn Chỳng ta hóy bt u dy tr k nng sng t bõy gi, t lỳc ny Vi kt qu t c ca lp C3 trng mm non Duyờn H c th hin sỏng kin cho thy nu bit phi hp rốn cỏc k nng sng cho tr núi chung, cho tr - tui núi riờng s t c kt qu cao II BI HC KINH NGHIM T nhng kt qu ó t c nh trờn bn thõn tụi ó rỳt mt s bi hc kinh nghim vic dy tr k nng sng nh sau: Ngi ln luụn l tm gng sỏng mu mc cho tr noi theo, luụn yờu thng, tụn trng, i x cụng bng vi tr v m bo an ton cho tr Giỏo viờn cn nm vng cỏc ni dung rốn k nng sng cho tr Giỏo viờn cn nm bt c c dim tõm sinh lớ, nng lc ca tr, cn linh hot sỏng to quỏ trỡnh t chc cỏc hot ng rốn k nng sng cho tr Khuyn khớch, chia s vi tr mi lỳc mi ni, ng viờn, khen ngi tr kp thi Giỏo viờn cn to c hi tr chi, t o giỳp tr tỡm nhiu cỏch hc khỏc nhau, nhng kinh nghim tr nhn c cỏc trũ chi l nn tng to nờn s hng hỏi hc lõu di tr ng thi, tr tham gia vo trũ chi, tr cn bit lp k hoch chi, sỏng to vi cỏc cỏch chi v c gng t mc ớch õy chớnh l nhng k nng c bn sng v lm vic sau ny Hỡnh thnh v phỏt trin tr nhng thúi quen, nghi thc húa n ung Khụng ngng hc hi kinh nghim ca ng nghip phỏt huy nhng mt tt, rỳt kinh nghim nhng vic cha lm c Bờn cnh ú, cn phi cú s phi kt hp gia giỏo viờn cựng lp v s giỳp nhit tỡnh ca Ban giỏm hiu thỡ vic dy tr s t kt qu cao hn Cn phi kt hp cht ch gia gia ỡnh v nh trng cụng tỏc chm súc, nuụi dng tr nht l dy tr k nng sng t c iu ú, ũi 37 hi phi lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ng ti ton th cỏc bc ph huynh h nhn thc ỳng n v vic dy tr k nng sng quan trng nh th no? T ú giỳp h thy rừ vai trũ v trỏch nhim ca gia ỡnh vic chm súc giỏo dc tr III KHUYN NGH V XUT: Kớnh mong Phũng giỏo dc huyn , ban giỏm hiu nh trng t chc cỏc bui hi tho, ta m v giỏo dc nhng k nng sng cho tr mm non chỳng tụi c hc tp, trao i kinh nghim Trờn õy l mt s kinh nghim ca tụi vic dy k nng sng cho tr mu giỏo nh trng mm non Duyờn H Rt mong c s úng gúp ý kin ca Ban giỏm hiu, cỏc ch em ng nghip bn sỏng kin ca tụi hon thin hn Tụi xin chõn thnh cm n! Xác nhận thủ trởng đơn vị Duyên Hà, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Tôi xin cam đoan SKKN không chép ngời khác Ngời viết Phm Th Thu Hin 38 TI LIU THAM KHO Giỏo dc giỏ tr sng v k nng sng cho tr mm non Nh xut bn i hc quc gia H Ni PGS - TS Nguyn Th M Lc - TS inh Th Kim Thoa - Thc s Phan Th Tho Hng Nhim v nm hc ca B, S, Phũng giỏo dc, trng mm non Duyờn H Giỏo trỡnh phỏt trin tõm lớ tr em la tui mm non Nh xut bn giỏo dc Vit nam Nguyn nh Tuyt - Nguyn Th Nh Mai Hng dn t chc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi Nh xut bn giỏo dc Vit Nam TS Trn Th Ngc Trõm - TS Lờ Thu Hng PGS Ts Lờ Th nh Tuyt Mt s chuyờn v rốn k nng sng cho tr - Bỏo giỏo dc v thi i 39 40 ... trường mầm non Duyên Hà Xây dựng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo bé - tuổi trường mầm non Duyên Hà * Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo bé -4 ... đặt cho Từ trăn trở suy nghĩ chọn đề tài:" Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo bé - tuổi trường mầm non " * Mục đích nghiên cứu: Khảo sát thực trạng kỹ sống trẻ mẫu giáo bé – tuổi. .. sóc giáo dục trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày việc giáo dục kỹ sống cho trẻ - Giáo viên lớp đoàn kết biết đưa biện pháp giáo dục kỹ sống cho phù hợp với khả nhận thức trẻ - Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm non , Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm non , Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn