207 câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp án

21 863 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2017, 21:04

Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Quản trị doanh nghiệp ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1C 11D 21A 31C 41D 51D 61B 71B 81B 91D 101A 111C 121B 131C 141A 151C 161B 171B 181C 191A 201C 2A 12D 22D 32D 42D 52C 62C 72D 82C 92A 102A 112C 122C 132A 142C 152D 162C 172C 182B 192D 202D GV: Trịnh Anh Tuấn 3D 13D 23C 33D 43A 53B 63A 3A 83D 93C 103C 113B 123D 133D 143C 153B 163A 173D 183B 193A 203B 4A 14A 24D 34D 44B 54C 64C 74A 84B 94C 104C 114A 124C 134D 144D 154D 164C 174C 184C 194A 204B 5B 15D 25A 35B 45C 55B 65D 75C 85D 95C 105A 115C 125D 135B 145C 155C 165A 175D 185C 195C 205C 6C 16C 26D 36C 46D 56A 66B 76D 86A 96C 106C 116D 126A 136C 146D 156B 166B 176A 186B 196D 206A 7C 17D 27B 37D 47D 57D 67B 77C 87B 97D 107D 117B 127B 137D 147D 157D 167D 177D 187A 197B 207C 8A 18D 28A 38B 48C 58A 68D 78A 88C 98A 108B 118C 128A 138B 148C 158C 168C 178A 188A 198D 9B 19B 29C 39C 49A 59B 69D 79B 89D 99C 109B 119D 129C 139B 149B 159A 169C 179C 189A 199D 10B 20A 30D 40D 50A 60A 70B 80A 90A 100B 110C 120C 130D 140C 150A 160B 170C 180B 190D 200B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Từ góc độ tái sản xuất xã hội doanh nghiệp hiểu đơn vị a Sản xuất cải vật chất b Phân phối cải vật chất c Sản xuất phân phối cải vật chất d Phân phối lợi nhuận cho xã hội Theo luật doanh nghiệp 2005 doanh nghiệp là: a Một tổ chức kinh tế b Một tổ chức trị c Một tổ chức xã hội d Một tổ chức trịhội Doanh nghiệp tổ chức kinh tế đầu tư vốn? a Nhà nước b Đoàn thể c Tư nhân d Do Nhà nước, đoàn thể tư nhân Mục đích hoạt động chủ yếu doanh nghiệp là: a Thực hoạt động sản xuất – kinh doanh hoạt động công ích b Thực hoạt động sản xuất kinh doanh c Thực hoạt động công ích d Thực hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm Quản trị doanh nghiệp thuật ngữ đời gắn liền với phát triển của: a Nền công nghiệp hậu tư b Nền công nghiệp tiền tư c Nền công nghiệphội chủ nghĩa d Nền công nghiệp đại Luật doanh nghiệp Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm nào? a Năm 1977 b Năm 2001 c Năm 1999 d Năm 2000 Hiện nước ta thành phần kinh tế? a thành phần b thành phần c thành phần d thành phần Luật doanh nghiệp nhà nước thông qua vào năm: a Năm 1995 b Năm 1997 c Năm 1999 d Năm 2001 Trong thành phần kinh tế sau, thành phần đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân? a Nhà Nước b Tư Nhân c Tư Bản Nhà Nước d vốn đầu tư nước 10 Trong loại hình doanh nghiệp sau, loại hình chủ sở hữu? a Tư nhân b Nhà nước tư nhân c Liên doanh d Nhà nước 11 Theo luật pháp Việt Nam, thành phần kinh tế tuân thủ theo quy định luật phá sản? a Hợp tác xã b Nhà Nước c Tư Bản Nhà Nước d Cá thể tiểu chủ 12 Trong khái niệm doanh nghiệp Nhà Nước, khái niệm đúng? a Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức kinh tế Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý b Doanh nghiệp Nhà nước tư cách pháp nhân, quyền nghĩa vụ dân c Doanh nghiệp Nhà nước tên gọi, dấu riêng trụ sở lãnh thổ Việt Nam d Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức kinh tế Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý; tư cách pháp nhân, quyền nghĩa vụ dân sự; tên gọi, dấu riêng trụ sở lãnh thổ Việt Nam 13 Hội đồng thành viên công ty TNHH tổ chức, cá nhân, số lượng tối đa không vượt quá: a b 11 c 21 d 50 14 Hội đồng thành viên công ty TNHH tổ chức, cá nhân số lượng tối thiểu a b 11 c 21 d 50 15 Hội đồng thành viên công ty TNHH quyền, nghĩa vụ sau đây: a Quyết định phương hướng phát triển công ty, định cấu tổ chức quản lý b Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn phương thức đầu tư dự án đầu tư c Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Hội đồng thành viên, ban điều hành toàn hệ thống e Quyết định phương hướng phát triển, định cấu tổ chức quản lý; định tăng giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn, phương thức đầu tư dự án đầu tư; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Hội đồng thành viên, ban điều hành toàn hệ thống 16 Trong loại hình doanh nghiệp sau, loại hình phát hành cổ phiếu thị trường? a Công ty TNHH b Doanh nghiệp Nhà Nước c Công ty cổ phần d Công ty tư nhân 17 Công ty cổ phần cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau đây: a Ưu đãi biểu b Ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại c Ưu đãi khác điều lệ công ty quy định d Ưu đãi biểu quyết; ưu đãi cổ tức; ưu đãi hoàn lại; ưu đãi khác điều lệ công ty quy định 18 Cổ phiếu giá trị pháp lý: a Chủ sở hữu b Hưởng cổ tức c quyền biểu Đại hội đồng cổ đông d Chủ sở hữu; hưởng cổ tức; quyền biểu Đại hội đồng cổ đông 19 Trái phiếu giá trị pháp lý: a Chủ sở hữu b Hưởng cổ tức c quyền biểu Đại hội đồng cổ đông d Chủ sở hữu; hưởng cổ tức; quyền biểu Đại hội đồng cổ đông 20 Trong công ty cổ phần, số cổ đông tối thiểu để thành lập công ty là: a người b người c người d 11 người 21 Loại hình doanh nghiệp quy định số vốn tối thiểu? a Doanh nghiệp cá thể tiểu chủ b Công ty TNHH c Công ty cổ phần d Doanh nghiệp nhà nước 22 Mục tiêu doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau, song suy đến doanh nghiệp phải theo đuổi: Bảo đảm hoạt động doanh nghiệp diễn liên tục, trôi chảy Bảo đảm tính bền vững phát triển cua doanh nghiệp Hoạt động hiệu để tìm kiếm lợi nhuận Bảo đảm hoạt động doanh nghiệp diễn liên tục, trôi chảy; hoạt động mang tính bền vững phát triển, đồng thời để tìm kiếm lợi nhuận 23 Mục tiêu số doanh nghiệp là: a Bảo đảm hoạt động doanh nghiệp diễn liên tục trôi chảy b Bảo đảm tính bền vững phát triển doanh nghiệp c Hoạt động hiệu để tìm kiếm lợi nhuận d Đảm bảo cho doanh nghiệp bán hàng hóa 24 Theo Henry Fayol, ông chia trình quản trị doanh nghiệp thành chức Cách chia nhất? a Hoach định, tổ chức, huy, phối hợp kiểm tra b Tổ chức, phối hợp, kiểm tra, huy hoạch định c Chỉ huy, kiểm tra, phối hợp, hoạch định tổ chức d Dự kiến, tổ chức, phối hợp, huy kiểm tra 25 Abraham Maslow xây dựng “Lý thuyết nhu cầu người” gồm loại xếp từ thấp đến cao Hãy xếp theo cách đắn a Vật chất, an toàn, xã hội, kính trọng tự hoàn thiện b Xã hội, kính trọng, an toàn, tự hoàn thiện vật chất c An toàn, vật chất, tự hoàn thiện, kính trọng, xã hội d Vật chất, an toàn, xã hội, tự hoàn thiện, kính trọng 26 Tố chất giám đốc doanh nghiệp: a kiến thức, óc quan sát, phong cách tự tin b lực quản lý kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng ê kíp giúp việc c khát vọng làm giàu đáng, ý chí, nghị lực, tính kiên nhẫn lòng tâm d kiến thức, óc quan sát, phong cách, tự tin, lực quản lý kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng ê kíp giúp việc; khát vọng làm giàu đáng, ý chí, nghị lực, tính kiên nhẫn lòng tâm 27 Đặc điểm lao động chủ yếu giám đốc doanh nghiệp là: a Lao động trí óc b Lao động quản lý kinh doanh c Lao động nhà sư phạm d Lao động nhà hoạt động xã hội 28 Khái niệm theo nghĩa rộng sau trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp đúng? a Sản xuất, trao đổi, phân phối tiêu thụ b Trao đổi, phân phối, tiêu thụ sản xuất c Phân phối, tiêu thụ, sản xuất trao đổi d Tiêu thụ, sản xuất, trao đổi phân phối 29 cấu sản xuất doanh nghiệp bao gồm phận: a Sản xuất chính, sản xuất phụ, phân xưởng ngành (buồng máy) b Sản xuất phụ trợ, phục vụ sản xuất, sản xuất phụ phân xưởng c Sản xuất chính, sản xuất phụ, sản xuất phụ trợ phục vụ sản xuất d Phục vụ sản xuất, sản xuất phụ, nơi làm việc phận sản xuất 30 Các cấp sản xuất doanh nghiệp bao gồm: a Phân xưởng, ngành (buồng máy) nơi làm việc b Bộ phận sản xuất phụ trợ, nơi làm việc phân xưởng c Bộ phận sản xuất chính, ngành (buồng máy) nơi làm việc d Phân xưỏng, ngành (buồng máy) nơi làm việc 31 Hiện doanh nghiệp sản xuất chế biến nước ta kiểu cấu sản xuất a b c d 32 Các nhân tố sau ảnh hưởng đến cấu sản xuất doanh nghiệp? a Chủng loại, đặc điểm kết cấu chất lượng sản phẩm b Chủng loại, khối lượng tính chất lý hoá nguyên vật liệu c Máy móc thiết bị công nghệ, trình độ chuyên môn hoá hợp tác hoá doanh nghiệp a b c d d Chủng loại, đặc điểm kết cấu, chất lượng sản phẩm, khối lượng tính chất lý hoá nguyên vật liệu, máy móc thiết bị công nghệ, trình độ chuyên môn hoá hợp tác hoá doanh nghiệp 33 Các cấp quản trị doanh nghiệp bao gồm: a Cấp cao b Cấp trung gian (cấp thừa hành) c Cấp sở (cấp thực hay cấp thấp) d Cấp cao – cấp trung gian – cấp sở 34 loại quan hệ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp: a Quan hệ tư vấn b Quan hệ chức c Quan hệ trực thuộc d Quan hệ tư vấn, quan hệ chức quan hệ trực thuộc 35 Ai quản trị điều hành cấp doanh nghiệp: a Quản đốc phân xưởng b Giám đốc, tổng giám đốc c Trưởng ngành, đốc công d Kế toán trưởng 36 Kiểu cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp khoa học hiệu mô hình doanh nghiệp lớn hoạt động ngành? a cấu tổ chức quản trị không ổn định b cấu tổ chức trực tuyến c cấu tổ chức trực tuyến - chức d cấu tổ chức chức 37 Khi xây dựng mô hình tổ chức máy quản trị doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn mô hình nào? a Theo sản phẩm b Theo lãnh thổ, địa lý c Theo khách hàng hay thị trường d Còn tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề doanh nghiệp mà lựa chọn mô hình cho phù hợp 38 Nhược điểm cấu trúc ma trận là? a Mất ổn định tổ chức doanh nghiệp b Dễ gây lộn xộn, nguyên nhân gây tranh chấp quyền lực phận c Phối hợp thực hệ thống dự án phức tạp d Hiện tượng “cha chung không khóc” đổ lỗi phận 39 Cấu trúc đa dạng hay hỗn hợp là? a Sử dụng riêng loại cấu trúc b Sự kết hợp c thể sử dụng đơn lẻ hay hỗn hợp loại cấu trúc d Sử dụng loại cấu trúc 40 Lãnh đạo thành công việc tác động đến người khác để họ thực hoạt động nhằm đạt kết mong muốn cho dù người nhận tác động: a mong muốn hay không b chấp nhận hay không c Tâm phục phục d mong muốn hay không, chấp nhận hay không phải tâm phục phục 41 Những công việc nhằm giúp doanh nghiệp thích nghi với môi trường kinh doanh? a Kế hoạch hoá quản trị b Kế hoạch hoá chiến lược c Kế hoạch hoá doanh nghiệp d Kế hoạch hóa tất yếu tố doanh nghiệp nhằm phù hợp với môi trường kinh doanh 42 Định nghĩa sau không đúng? a Công nghệ tất dùng để biến đổi đầu vào thành đầu b Công nghệ hệ thống kiến thức áp dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ c Công nghệ khoa học nghệ thuật dùng sản xuất phân phối hàng hoá dịch vụ d Công nghệ biện pháp áp dụng quảndoanh nghiệp 43 Công nghệ bao gồm yếu tố cấu thành đây: a Kỹ thuật, người, thông tin tổ chức b Con người, kỹ thuật thông tin c Thông tin, người tổ chức d Kỹ thuật, người tổ chức 44 Nhân tố sau định đến hiệu đổi công nghệ doanh nghiệp: a Năng lực công nghệ doanh nghiệp b Khả tài c Tư tưởng người lãnh đạo d Trình độ tổ chức quản lý trình độ công nhân 45 Điều kiện để lựa chọn phương án công nghệ tối ưu dựa vào: a Phương án giá thành cao b Phương án chi phí cao c Phương án giá thành thấp d Phương án chi phí thấp 46 Những tính chất đặc trưng chất lượng sẩn phẩm? a Tính kinh tế b Tính kỹ thuật tính tương đối chất lượng sản phẩm c Tính xã hội d Tính kinh tế, tính kỹ thuật tính tương đối chất lượng sản phẩm đồng thời chất lượng sản phẩm mang tính xã hội 47 Vai trò chất lượng kinh tế thị trường là: a Ngày trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu, điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp b Là yếu tố đảm bảo hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp c Là điều kiện quan trọng để không ngừng thoả mãn nhu cầu phát triển liên tục người d Yếu tố cạnh tranh hàng đầu, yếu tố đảm bảo hạ giá thành, tăng lợi nhuận điều kiện quan trọng để không ngừng thoả mãn nhu cầu phát triển liên tục người 48 Doanh nghiệp là: a Tế bào xã hội b Tế bào trị c Tế bào kinh tế d Tế bào cộng đồng 49 Quản trị khái niệm sử dụng tất quốc gia mà: a Chế độ trị - xã hội khác b Chế độ trị - xã hội giống c Chế độ trị - xã hội đối lập tư d Chế độ trị - xã hội dân chủ 50 Doanh nghiệp chức là: a Sản xuất kinh doanh b Lưu thông, phân phối c Tiêu thụ sản phẩm d Thực hiện, dịch vụ 51 Sản phẩm doanh nghiệp là: a Hàng hoá b Dịch vụ c Ý tưởng d Ý chí 52 Hoạt động kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp thương mại: a Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt b Mua người thừa, bán cho người thiếu c Yêu cầu tham gia người trung gian nhà sản xuất người tiêu thụ d Mua chỗ đắt bán chỗ rẻ 53 Thực chất hoạt động doanh nghiệp thương mại là: a Hoạt động mua bán b Hoạt động dịch vụ thông qua mua bán c Hoạt động dịch vụ cho người bán d Hoạt động dịch vụ cho người mua 54 Nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại là: a Tạo giá trị sử dụng b Tạo giá trị c Thực giá trị d Tạo giá trị dự phòng 55 Hoạt động chủ yếu doanh nghiệp thương mại bao gồm trình: a Tổ chức b Kinh tế c Kỹ thuật d Tổ chức, kinh tế lẫn kỹ thuật 56 Trong doanh nghiệp, nhân vật trung gian là: a Khách hàng b Khách hàng bán lẻ c Khách hàng bán buôn d Người tiêu dùng 57 Trong doanh nghiệp thương mại, nhân vật trung gian là: a Khách hàng b Khách hàng bán lẻ c Khách hàng bán buôn d Người tiêu dùng 58 Ngân hàng thương mại Việt Nam là: a Doanh nghiệp chủ sở hữu b Doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu c Công ty TNHH d Công ty trách nhiệm vô hạn 59 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín là: a Doanh nghiệp chủ sở hữu b Doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu c Công ty TNHH d Công ty trách nhiệm vô hạn 60 Theo tinh thần văn 681/CP-KTN Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta số vốn bao nhiêu? a Nhỏ tỷ đồng b Nhỏ tỷ đồng c Nhỏ tỷ đồng d Nhỏ tỷ đồng 61 Theo tinh thần văn 681/CP-KTN Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống cho doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta số lao động bao nhiêu? a Ít 100 người b Ít 200 người c Ít 300 người d Ít 400 người 62 Môi trường kinh doanh chung (môi trường kinh tế vĩ mô chủ yếu) không bao gồm: a Môi trường kinh tế b Môi trường trị pháp luật c Môi trường tự nhiên d Môi trường văn hoá xã hội 63 Môi trường kinh doanh bên doanh nghiệp là: a Hệ thống toàn tác nhân bên doanh nghiệp b Môi trường kinh doanh đặc trưng (môi trường vi mô) c Môi trường kinh doanh chung (môi trường vĩ mô) d Môi trường kinh tế 64 Môi trường kinh doanh bên doanh nghiệp là: a Các yểu tố vật chất b Các yếu tố tinh thần c Văn hoá tổ chức doanh nghiệp d Các yếu tố xã hội 65 Những chuẩn bị cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp là: a Nghiên cứu thị trường b Chuẩn bị vốn, nhân lực c Tìm kiếm hội kinh doanh d Kinh nghiệm, kiến thức, đoán 66 kỹ khác mà nhà quản trị cần có: a b c d 67 Hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm góp phần đạt mục tiêu chung nhưng: a Trực tiếp b Gián tiếp c Bán trực tiếp d Bán gián tiếp 68 Quản trị là: a Khoa học b Nghệ thuật c Công tác hành d Vừa khoa học vừa nghệ thuật 69 Thực chất quản trị doanh nghiệp là: a Mang tính khoa học b Mang tính nghệ thuật c Một nghề d Vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật nghề nghiệp 70 Theo quan điểm quản trị học đại quản trị doanh nghiệp chức bản? a b c d 71 Cách tiếp cận trường phái đánh dấu giai đoạn phân kỳ phát triển tư tưởng đại đóng góp chủ yếu học thuyết quản trị doanh nghiệp thuộc: a Trường phái quản trị Khoa học b Trường phái quản trị kỹ thuật c Trường phái quản trị hành d Trường phái quản trị tâm ly – xã hội 72 Các quan điểm tiếp cận quản trị doanh nghiệp là: a Quan điểm tiếp cận trình b Quan điểm tiếp cận tình c Quan điểm tiếp cận hệ thống d Quan điểm tiếp cận so sánh 73 Mục tiêu lâu dài, thường xuyên đặc trưng tổ chức doanh nghiệp là: a Lợi nhuận b Cung cấp hàng hoá - dịch vụ c Trách nhiệm xã hội d Đạo đức doanh nghiệp 74 Quyết định sứ mệnh doanh nghiệp, mục tiêu doanh nghiệp thời kỳ, mục tiêu phận lựa chọn phương án chiến lược hay biện pháp tác nghiệp, liên quan đến chức năng: a Hoạch định b Tổ chức c Lãnh đạo d Kiểm soát 75 Quyết định áp dụng biện pháp khen, thưởng văn hướng dẫn nhân viên quyền thực công việc liên quan đến chức năng: a Hoạch định b Tổ chức c Lãnh đạo d Kiểm soát 76 Lựa chọn phương pháp đo lượng kết quả, đưa đánh giá kết định hành động điều chỉnh áp dụng liên quan tới chức năng: a Hoạch định b Tổ chức c Lãnh đạo d Kiểm soát 77 Hoạch định đòi hỏi điều kiện trả lời câu hỏi thân doanh nghiệp: a Chúng ta làm gì? b Chúng ta làm gì? c Chúng ta đâu, muốn đâu? d Chúng ta đâu? 78 Xét thời gian hoạch định chia thành: a Hoạch định dài, ngắn hạn b Hoạch định tác nghiệp c Hoạch định chiến lược d Hoạch định sở 79 Trên phương diện chiến lược phát triển doanh nghiệp, hoạch định chia thành: a Hoạch đinh dài hạn b Hoạch định chiến lược tác nghiệp c Hoạch định ngắn hạn d Hoach định theo mục tiêu 80 Điểm cuối việc hoạch định, điểm kết thúc công việc tổ chức đạo, kiểm tra là: a Mục tiêu b Chiến lược c Chính sách d Thủ tục 81 Một kế hoạch lớn, chương trình hành động tổng quát, chương trình mục tiêu việc xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp thuộc loại hoạch định: a Mục tiêu b Chiến lược c Chính sách d Thủ tục 82 Những điều khoản hay quy định chung để khai thông suy nghĩ hành động định là: a Mục tiêu b Chiến lựơc c Chính sách d Thủ tục 83 Các kế hoạch thiết lập phướng pháp cần thiết cho việc điều hành hoạt động tương lai là: a Mục tiêu b Chiến lược c Chính sách d Thủ tục 84 Giai đoạn thứ hoạch định là: a Dự báo b Chuẩn đoán c Ước lượng d Ước tính 85 Giai đoạn cuối hoạch định là: a Tìm phương án b Lựa chọn phương án c So sánh phương án d Quyết định 86 Tìm thực chất vấn đề đặt doanh nghiệp mà nhà quản trị phải giải là: a Chuẩn đoán b Tìm phương án c So sánh lựa chọn phương án d Quyết định 87 Tìm khả để đạt mục tiêu là: a Chẩn đoán b Tìm phương án c So sánh lựa chọn phương án d Quyết định 88 Việc xác định khả khác phép triệt tiêu khác biệt kế hoạch là: a Chẩn đoán b Tìm phương án c So sánh lựa cọn phương án d Quyết định 89 Việc lựa chọn phương thức hành động khác là: a Chẩn đoán b Tìm phương án c So sánh lựa chọn phương án d Quyết định 90 Lập kế hoạch chiến lược tiến hành ở: a Cấp điều hành cấp cao b Cấp điều hành trung gian c Cấp sở d Cấp dịch vụ 91 Yếu tố không ảnh hưởng chủ yếu đến người tiêu dùng là: a Văn hoá b Xã hội c Tâm lý d Chính trị 92 Yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến người tiêu dùng là: a Thị trường b chế c Chính sách d Chính trị 93 Trong trình quản trị doanh nghiệp, tổ chức coi chức bản, công tác quan trọng nhằm thực hiện: a Chiến lược b Hoạch định c Mục tiêu d Yêu cầu 94 Tổ chức hiểu trình hai mặt bao gồm công tác tổ chức cấu trúc tổ chức Mối quan hệ chúng là: a Tách rời b Độc lập c Liên quan mật thiết chi phối lẫn d liên quan tương 95 Công việc tổ chức coi là: a Thành lập mạng lưới hoạt động doanh nghiệp b Xây dựng mạng lưới khách hàng c Hoạt động với việc phân công lao động khoa học, phân hạn quyền quản trị xác định tổ chức d Tổ chức công việc cần phải làm mối liên hệ phận 96 Cấu trúc tổ chức không xem xét đặc trưng sau: a Tính tập trung b Tính phức tạp c Tính tổng hợp d Tính tiêu chuẩn hoá 97 Cấu trúc tổ chức định sở cho: a Hoạch định b Lãnh đạo c Kiểm soát d Kế hoạch tác nghiệp 98 Nguyên tắc cấu trúc tổ chức là: a Đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh b Đảm bảo tính tối ưu c Đảm bảo tính linh hoạt d Đảm báo tính tin cậy 99 Nhân tố không ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến cấu trúc tổ chức doanh nghiệp là: a Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ b Môi trường kinh doanh quy mô doanh nghiệp c Kinh tế ngành, nghề kinh doanh d Công nghệ kinh doanh, trình độ quản trị trang thiết bị quản trị doanh nghiệp 100 Cấu trúc đơn giản tổ chức doanh nghiệp loại cấu trúc: a Không cấu trúc b Gần cấu trúc c Nhiều yếu tố “mô hình hoá” d Nhiều yếu tố “công thức hoá” 101 Cấu trúc tổ chức đơn giản thể cao: a Tính tập trung b Tính tối ưu c Tính linh hoạt d Tính linh động 102 Cấu trúc chức tiêu biểu cho loại hình cấu trúc: a Truyền thống b Cổ điển c Hiện đại d Nguyên thủy 103 Ưu điểm cấu trúc tổ chức theo chức là: a Đáp ứng yêu cầu thị trường hay khách hàng b Hợp tác chặt chẽ phận, tăng cường tính hệ thống c Linh hoạt hiệu cao việc sử dụng nhân d Không đòi hỏi nhà quản trị phải kiến thức toàn diện 104 Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp theo ngành hàng, mặt hàng kinh doanh tiêu biểu cho loại hình cấu trúc: a Truyền thống b Cổ điển c Hiện đại d Chức 105 Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp theo ngành hàng, mặt hàng tiêu biểu ưu điểm sau: a Các cấp quản trị nắm bắt thống hiểu mục tiêu chung b Giảm chi phí giá thành sản phẩm c Phát huy đầy đủ lực sở thích nhân viên d Tăng cường khả cạnh tranh chất lượng 106 Đặc điểm cấu trúc tổ chức cho khách hàng là: a Hoạt động tập trung b Hoạt động phi tập trung c Hoạt động phân nhánh d Hoạt động phân tán 107 Cấu trúc tổ chức định hướng theo khách hàng ưu điểm là: a Ít trùng lặp hoạt động b Ít trùng lặp chức c Tránh trùng lặp sử dụng nguồn lực d Toàn hoạt động doanh nghiệp hướng vào kết cuối 108 Đặc điểm cấu trúc tổ chức theo khu vực là: a chế hoạt động kinh doanh theo khách hàng b chế hoạt động kinh doanh theo lãnh thổ c chế hoạt động kinh doanh theo ngành hàng d chế hoạt động kinh doanh theo ý đồ thân doanh nghiệp 109 Nhược điểm cấu trúc tổ chức theo khu vực là: a Linh hoạt dễ thống mục tiêu phận chung với mục tiêu chung b Lãng phí nguồn lực nhân lực c Cấp giá trị cao tăng cường công tác điều hành trực tiếp d Gia tăng thách thức môi trường văn hoá, xã hội đặt cho doanh nghiệp 110 Cấu trúc tổ chức ma trận đáp ứng yêu cầu: a Của môi trường kinh doanh, thoả mãn nhu cầu khách hàng b Trao đổi thông tin cá nhân, nhóm, khu vực c Quản trị điều hành tập trung d Tạo cấu trúc động, linh hoạt, khai thác tối đa nguồn lực 111 Hệ thống tổ chức thứ hai hệ thống: a Chính thức b Bán thức c Phi thức 10 d Không tồn 112 Lãnh đạo hiệu là: a Lãnh đạo thành công b Lãnh đạo không thành công c Lãnh đạo thành công sở chấp nhận, tự nguyện, nhiệt tình, tự giác người nhận tác động d Lãnh đạo để phát triển 113 Xu hướng phục tùng người đem lại quyền lợi, giải nguyện vọng nguyên tắc lãnh đạo về: a Đảm bảo kết hợp hài hoà mục tiêu b Thoả mãn nhu cầu mong muốn nhân viên c Làm việc theo chức trách quyền hạn d Uỷ quyền uỷ nhiệm 114 Sự thống nhất, hoà hợp nguyện vọng, ước muốn nguyên tắc lãnh đạo về: a Đảm bảo kết hợp hài hoà mục tiêu b Thoả mãn nhu cầu mong muốn nhân viên c Làm việc theo chức trách quyền hạn d Uỷ quyền uỷ nhiệm 115 Phạm vi công việc theo quy định hướng dẫn thống áp dụng doanh nghiệp nguyên tắc lãnh đạo về: a Đảm bảo kết hợp hài hoà mục tiêu b Thoả mãn nhu cầu mong muốn nhân viên c Làm việc theo chức trách quyền hạn d Uỷ quyền uỷ nhiệm 116 Việc cấp phải thực thi nhiệm vụ (chức trách) cấp trên, giải công việc cấp nguyên tắc lãnh đạo về: a Đảm bảo kết hợp hài hoà mục tiêu b Thoả mãn nhu cầu mong muốn nhân viên c Làm việc theo chức trách quyền hạn d Uỷ quyền uỷ nhiệm 117 Người lãnh đạo không nên phát huy cách mức khả đây: a Khả thuyết phục b Khả mệnh lệnh, áp đặt c Khả đánh giá cá nhân d Khả động viên người khác cách khéo léo 118 Người lãnh đạo doanh nghiệp không thiết phát huy tố chất đây: a Gan dạ, tin cậy b Thống nhất, nhạy bén c Quá coi trọng tình cảm d Phán xét, tôn trọng 119 Kiểm soát doanh nghiệp là: a Quá trình đo lường kết thực b Quá trình thẩm định kết thực c Quá trình chẩn đoán kết thực d Quá trình đo lường so sánh kết đạt so với mà nhà quản trị mong muốn, đồng thời điều chỉnh sai lệch (nếu có) 120 Nội dung kiểm soát trả lời câu hỏi đây: a Quan sát đâu, nào? b Quan sát nào? c Tại quan sát? d Quan sát lần? 121 Kiểm soát vai trò to lớn quản trị doanh nghiệp hạn chế là: a Chất lượng hoạt động doanh nghiệp ngày nâng cao b Kìm hãm tự sáng tạo cá nhân c Đánh giá kịp thời, xác ảnh hưởng môi trường kinh doanh d Doanh nghiệp thực chương trình, kế hoạch với hiệu cao 122 Phân loại kiểm soát theo thời gian là: a Kiểm soát trước b Kiếm soát sau c Kiểm soát liên tục 11 d Kiểm soát tất hay không kiểm soát 123 Phân loại kiểm soát theo tần suất kiểm soát là: a Kiểm soát định kỳ b Kiểm soát liên tục c Kiểm soát mục tiêu hay kết d Kiểm soát tất hay không kiểm soát 124 Phân loại kiểm soát theo nội dung là: a Kiểm soát toàn b Kiểm soát phận c Kiểm soát theo mục tiêu hay kết d Kiểm soát cá nhân 125 Các giai đoạn kiểm soát doanh nghiệp là: a Xác định tiêu chuẩn đo lường kết b Thông báo kết kiểm soát c Các giải pháp, biện pháp điều chỉnh d Thực hoạt động điều chỉnh 126 Hệ thống kiểm soát doanh nghiệp không cần phải đảm bảo yêu cầu sau: a Hệ thống kiểm soát cần mang tính chủ quan b Hệ thống kiểm soát cần mang tính khách quan c Hệ thống kiểm soát phải thiết kế theo kế hoạch, phù hợp với công tác tổ chức nhân doanh nghiệp d Hệ thống kiểm soát cần phải linh hoạt hiệu 127 Mối quan hệ hệ thống kiểm soát hệ thống quản trị cấp cao doanh nghiệp quan hệ: a Cấp trên, cấp b Tương tác quy định, hỗ trợ lẫn c Hợp tác, trợ giúp d Chấp hành mệnh lệnh 128 Quản trị nhân doanh nghiệp là: a Tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân b Đào tạo phát triển nhân c Đãi ngộ nhân d Phát triển nhân 129 Quản trị nhân là: a Biện pháp thủ tục tổ chức b Nghệ thuật tuyển dụng nhân c Hoạt động tạo trì phát triển sử dụng hiệu nhân d Đào tạo phát triển người để đạt mục tiêu tối đa suất, chất lượng công việc 130 Yếu tố định sản xuất kinh doanh là: a Lãnh đạo b Tổ chức c Kiếm soát d Nhân 131 Loại vốn quan trọng là: a Vốn vật chất b Vốn tài c Vốn người d Vốn công nghệ 132 Nội dung quản trị nhân là: a Mô hình, cấu trúc tổ chức b Phân tích công việc c Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân d Đãi ngộ nhân 133 Mục đích phân tích công việc là: a Tuyển chọn người b Sử dụng người c Chọn người, việc d Tuyển chọn sử dụng người, việc 134 Kết phân tích công việc thường trình bày dạng: a Báo cáo kết phân tích công việc 12 b Mô tả công việc c Bản tiêu chuẩn công việc d Mô tả đưa tiêu chuẩn công việc 135 Nguồn tuyển dụng nhân doanh nghiệp thường là: a Nguồn bên b Nguồn bên c Các trường đại học dạy nghề d Các công ty giới thiệu việc làm 136 Tuyển dụng nội là: a Đề bạt b Thuyên chuyển công tác c Tuyển d Tuyển em người doanh nghiệp 137 Ông A làm giám đốc công ty trực thuộc tổng công ty, yêu cầu nhiệm vụ tổng công ty, ông đảm nhận chức phó Tổng Giám đốc, trường hợp ông A được: a Đề bạt b Thuyên chuyển c Bổ nhiệm d Đề bạt, thuyên chuyển bổ nhiệm 138 Ông A làm giám đốc công ty trực thuộc tổng công ty, yêu cầu nhiệm vụ tổng công ty, ông đảm nhận chức phó Tổng Giám đốc, trường hợp ông A là: a Tuyển dụng b Tuyển dụng nội c Tuyển dụng bên d Tuyển dụng ưu tiên 139 Mục đích nâng cao tay nghề, kỹ cho người lao động là: a Tuyển dụng nhân b Đào tạo, huấn luyện nhân c Đãi ngộ nhân d Huấn luyện nhân 140 Đãi ngộ tài nhiệm vụ doanh nghiệp bao gồm: a Tiền lương b Tiền thưởng c Bao gồm tiền lương, tiền thưởng phúc lợi d Phúc lợi trợ cấp 141 Đãi ngộ tài trực tiếp là: a Lương thưởng b Phúc lợi c Trợ cấp d Tiền lương trợ cấp 142 Đãi ngộ tài gián tiếp là: a Tiền lương b Tiền thưởng c Trợ cấp, phúc lợi d Tiền lương tiền thưởng 143 Đãi ngộ phi tài là: a Đãi ngộ thông qua công việc b Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc c Lương thưởng d Sự quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động 144 Các chức danh nhân doanh nghiệp theo cấp độ quản trị gồm: a Cấp cao b Cấp trung gian c Cấp thấp d Cấp cao, cấp trung gian cấp thấp 145 Các chức danh nhân doanh nghiệp theo nội dung công việc quản trị là: a Các nhà quản trị chức b Các nhà quản trị tổng hợp c Các nhà hoạch định chiến lược 13 d Các nhà quản trị chuyên ngành 146 Một số chức danh quản trị quan trọng doanh nghiệp thương mại không bao gồm: a Kinh doanh, tiếp thị b Xuất nhập khẩu, kho hàng c Tài văn phòng, lao động đào tạo, công nghệ d sở hạ tầng 147 Đối với nhà quản trị, tiền lương là: a Giá sức lao động b Yếu tố kích thích vật chất c Công cụ trì, phát triển nhân d Giá sức lao động, yếu tố kích thích vật chất, đồng thời công cụ trì, phát triển nhân 148 Từ góc độ tái sản xuất xã hội, doanh nghiệp hiểu đơn vị: a Sản xuất cải vật chất b Phân phối cải vật chất c Phân phối sản xuất cải vật chất d Trao đổi hàng hóa – dịch vụ 149 Công nghệ phân loại theo tính chất công nghệ: a Công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu b Sản xuất, dịch vụ, thông tin, điện tử c Ô tô, xi măng, xe đạp, lượng d Then chốt, mũi nhọn, truyền thống 150 Công nghệ phân loại theo sản phẩm công nghệ: a Công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu b Sản xuất, dịch vụ, thông tin, điện tử c Ô tô, xi măng, xe đạp, lượng d Then chốt, mũi nhọn, truyền thống 151 Công nghệ phân loại theo ngành kinh tế công nghệ: a Công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu b Sản xuất, dịch vụ, thông tin, điện tử c Ô tô, xi măng, xe đạp, lượng d Then chốt, mũi nhọn, truyền thống 152 Công nghệ phân loại theo tính thiết yếu công nghệ: a Công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu b Sản xuất, dịch vụ, thông tin, điện tử c Ô tô, xi măng, xe đạp, lượng d Then chốt, mũi nhọn , truyền thống 153 Thương mại điện tử là: a Kinh doanh dựa máy tính b Kinh doanh tảng công nghệ thông tin c Thương mại dựa máy tính d Thương mại tảng công nghệ thông tin 154 Định giá sản phẩm, hàng hoá dịch vụ dựa trên: a Cầu thị trường b Chi phí c Dựa cạnh tranh d Cầu thị trường, chi phí sản xuất yếu tố cạnh tranh 155 Hiện sống kỷ nguyên: a Kỷ nguyên công nghệ b Kỷ nguyên thông tin c Kỷ nguyên công nghệ thông tin d Kỷ nguyên công nghiệp dựa kiến thức 156 Sự đổi sản phẩm hàng hoá, dịch vụ không trải qua giai đoạn: a Hình thức phát triển b Cực thịnh c Bão hoà d Chuẩn hoá / suy thoái 157 Ngân hàng thương mại doanh nghiệp: a Sản xuất 14 b Thương mại c Dịch vụ d Kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt 158 Định nghĩa nói không định nghĩa sau: a Séc coi tiền tệ b Séc coi đồng tiền pháp lý c Tiền gửi ngân hàng tiền tệ đồng tiền pháp lý d Tiền gửi ngân hàng tiền tệ mà đồng tiền pháp lý 159 Tìm câu trả lời câu đây: a Quản lý nhân sự việc tuyển dụng, trì, phát triển, sử dụng, đãi ngộ xử lý môi quan hệ lao động, động viên phát huy lực tối đa người tổ chức b Quản lý nguồn nhân lực làm phát huy tối đa nguồn lực người c Quản lý nhân lực nhân lực tác động tới người hay nhóm người tổ chức nhằm hoàn thành muc tiêu d Quản lý nhân đạo tạo môi trường lành mạnh để thành viên tự nguyện làm việc hết trách nhiệm khả sáng tạo 160 Tìm câu trả lời câu trả lời sau: a Tuyển mộ nhân nhằm thu hút người nhu cầu xin việc tới công ty để nộp đơn xin việc để đáp ứng nguyện vọng b Tuyển mộ nhân trình tìm kiếm, thu hút người đủ khả (trong doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển c Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh nghiệp nhu cầu d Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn lôi người đến doanh nghiệp để lựa chọn 161 Chương trình hội nhập môi trường làm việc sẽ: a Giúp người lao động tránh lỗi sai trình làm việc, tránh mặc cảm tự ty, e dè người lao động chưa quen với môi trường b Giúp người lao động nhanh chóng thích nghi hội nhập môi trường sớm phát huy khả c Cung cấp cho người lao động thông tin đầy đủ doanh nghiệp công việc d Tạo ấn tượng tốt hình ảnh công ty mắt người lao động giúp họ tránh thất vọng ảo tưởng 162 Việc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước thường dựa vào: a Hoàn toàn ngân sách nhà nước cấp b Ngân sách trích từ khoản lợi nhuận doanh nghiệp c Từ quỹ đào tạo doanh nghiệp ngân sách hỗ trợ nhà nước d Ngân sách từ quỹ hỗ trợ bên doanh nghiệp 163 Hoạch định nguồn lực nhằm mục đích: a Triển khai chương trình nhằm cung cấp lực lượng số lượng, phân bổ nơi, lúc đáp ứng nhu cầu tổ chức doanh nghiệp thời kỳ kinh doanh b Cung cấp số lượng chất lượng lao động cần thiết doanh nghiệp c Đáp ứng nhu cầu chuẩn bị cách hệ thống công việc liên quan tới nhân tổ chức d Để biết lúc thừa, lúc thiếu nhằm bổ sung kịp thời 164 Căn để thăng chức: a Dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành công việc, thời gian làm việc doanh nghiệp b Dựa vào khả trình độ đáp ứng nhu cầu công việc c Dựa vào yêu cầu xếp doanh nghiệp, lực quản lý, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc d Dựa vào thành tích công tác thân cống hiến cho doanh nghiệp 165 Trong doanh nghiệp phận quan trọng máy móc thiết bị là: a Thiết bị gia công b Thiết bị phân xưởng c Bộ phận sản xuất d Thiết bị quản lý 166 Thiết bị gia công bao gồm: a Những máy móc dụng cụ, phụ tùng cho hoạt động 15 b Tất máy công cụ, dụng cụ, thiết bị phụ trợ hệ thống thiết bị khác sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, xử lý bao gói chi tiết gia công hay sản phẩm c Tổng thể máy móc, dụng cụ, phụ tùng thiết bị phân xưởng, phận sản xuất d Những thiết bị chuyên dụng thiết kế sử dụng để sản xuất nhiều chi tiết sản phẩm đặc biệt 167 Theo hình thức tổ chức quản lý công tác sửa chữa có: a Sửa chữa phân tán b Sửa chữa tập trung c Sửa chữa hỗn hợp d Sửa chữa phân tán, tập trung hỗn hợp 168 Nếu xét mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thường phân loại máy móc thiết bị nhằm a Để dễ dàng cho việc quản lý đổi máy móc thiết bị b Phân biệt phận dùng để thực xác một loại công việc chuyên môn hoá c Phân bịêt rõ mục đích sử dụng loại máy móc thiết bị sửa chữa kỹ thuật công nghệ giai đoạn sản phẩm d Giải mối quan hệ máy móc thiết bị sửa chữa kỹ thuật công nghệ giai đoạn sản phẩm 169 Phân loại máy móc thiết bị theo kết cấu lắp đặt loại sau: a Dụng cụ khí thiết bị cố định, dụng cụ khí, thiết bị di động, dụng cụ cầm tay, thiết bị phụ trợ b Dụng cụ thiết bị cố định, dụng cụ khí thiết bị cầm tay, thiết bị văn phòng c Dụng cụ thiết bị phụ trợ, dụng cụ cầm tay, thiết bị chuyên dụng, dụng cụ khí thiết bị chuyên dụng d Dụng cụ khí thiết bị di động, thiết bị văn phòng, thiết bị vạn năng, dụng cụ cầm tay 170 Phân loại máy móc thiết bị theo công dụng loại sau: a Thiết bị văn phòng, thiết bị vạn b Thiết bị vạn năng, dụng cụ cầm tay c Thiết bị vạn năng, thiết bị chuyên dùng d Dụng cụ khí, thiết bị chuyên dùng 171 Kiểm tra định kỳ là: a Việc bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ quy định kế hoạch b Căn vào tiến độ kiểm tra quy định kế hoạch định kỳ xem xét, phát phận hư hỏng cần sửa chữa c Bao gồm việc kiểm tra thay dầu mỡ, giữ gìn máy móc d Bao gồm việc kiểm tra thay dầu mỡ sửa chữa máy móc 172 Theo đặc điểm nội dung công tác sửa chữa a Một hình thức sửa chữa: sửa chữa nhỏ b Hai hình thức sửa chữa: nhỏ vừa c Ba hình thức sửa chữa: nhỏ, vừa, lớn d Bốn hình thức sửa chữa: nhỏ, vừa, lớn, phân tán 173 Công nghệ bao gồm: a yếu tố cấu thành: phần vật tư kỹ thuật b yếu tố cấu thành: phần người, phần vật tư kỹ thuật c yếu tố cấu thành: phần người, phần vật tư kỹ thuật, phần thông tin tổ chức d yếu tố cấu thành: phần người, vật tư kỹ thuật, thông tin, tổ chức 174 Sửa chữa vừa là: a Loại hình đặc điểm tháo rời máy khỏi bệ khối lượng sửa chữa lớn b Là hình thức sửa chữa mà tháo rời máy khỏi bệ trình sửa chữa thay sửa chữa chi tiết phận c Là hình thức sửa chữa phải tháo rời máy khỏi bệ, khối lượng sửa chữa vừa phải d Là hình thức sửa chữa phải tháo rời máy khỏi bệ, khối lượng sửa chữa phải thay nhiều, phận chi tiết máy đồng thời trình sửa chữa kết hợp với việc đại hoá máy móc thiết bị 175 Chi tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm: a Chi tiêu cho trình mua hàng b Chi tiêu cho trình sản xuất c Chi tiêu cho hoạt động kinh doanh 16 d Chi tiêu cho trình mua hàng, trình sản xuất, hoạt động kinh doanh 176 Sửa chữa tập trung là: a Hình thức sửa chữa mà việc phận doanh nghiệp đảm nhận b Hình thức sửa chữa mà phân xưởng tổ chức sửa chữa c Đang sửa chữa vừa lớn phận sửa chữa doanh nghiệp đảm nhận d Hình thức tập trung nhiều phận bị hư hỏng lúc doanh nghiệp tiến hành sửa chữa 177 Thuật ngữ: “công nghệ - technogia” bắt nguồn từ: a Tiếng Anh b Tiếng Pháp c Tiếng Đức d Tiếng Hy Lạp 178 Hao mòn là: a Sự giảm giá đơn vị máy móc thiết bị khoảng thời gian b Sự gia tăng giá trị máy móc thiết bị tiến hành lý c Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụ kinh doanhdoanh nghiệp khả thu hồi lại d Sự giảm giá trị máy móc thiết bị mà doanh nghiệp phải bù đắp cách đầu tư 179 Thị trường chuyển giao công nghệ bao gồm: a Thị trường phần cứng b Thị trường phần mềm c Thị trường phần cứng lẫn phần mềm d Thị trường yếu tố sản xuất 180 Nhu cầu đổi công nghệ bắt nguồn từ: a Nhu cầu doanh nghiệp b Thị trường c Các sách d Quy định pháp luật 181 Trong kết cấu giá thành sản phẩm, tỷ trọng nguyên vật liệu chiếm vào khoảng: a 20 – 40% b 40 – 60% c 60 – 80% d 80 – 100% 182 Hoạt động chuyển giao công nghệ phát triển mạnh nước a Chậm phát triển b Đang phát triển c Phát triển d Tất quốc gia 183 Công việc toàn công tác tính giá thành sản phẩm là: a Xác định chi phí bỏ trình sản xuất sản phẩm b Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm c Xác định chi phí trực tiếp gián tiếp d Xác định giá thành tất sản phẩm 184 Công nghệ là: a Việc áp dụng khoa học vào công nghệ cách sử dụng kết nghiên cứu xử lý cách hệ thống phương pháp b Hệ thống kiến thức quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu thông tin bao gồm kỹ kiến thức thiết bị phương pháp sử dụng sản xuất chế tạo dịch vụ quản lý thông tin c Tất dùng để biến đổi đầu vào thành đầu d Tất áp dụng váo trình sản xuất 185 Phần cứng công nghệ là: a Bao gồm toàn máy móc thiết bị nguyên vật liệu, phương tiện coi cốt lõi công nghệ b Chỉ vấn đề kỹ lao động liệu thông tin, vấn đề tổ chức quản lý c Các phương tiện kỹ thuật máy móc trang bị công cụ lượng nguyên vật liệu d Chỉ vấn đề tổ chức quản lý 186 Phần vật tư kỹ thuật coi là: a Sức mạnh công nghệ b Cốt lõi công nghệ c Động lực công nghệ 17 d Chủ yếu công nghệ 187 Chuyển giao công nghệ là: a Hoạt động nhằm đưa công nghệ tiên tiến đến tay người tiêu dùng (trước hết nhà sản xuất kinh doanh chủ yếu hình thức mua bán thị trường, đặc biệt thị trường quốc tế) b Hoạt động chuyển giao bí máy móc thiết bị cho doanh nghiệp hình thức mua bán, biếu, tặng, cho c Đưa thiết bị nghiên cứu khoa học từ nơi nước sang nơi khác nước khác d Những tham quan nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hội nghị khoa học quốc tế mà người mua người bán gặp giới thiệu thoả thuận công nghệ chuyển giao 188 Thị trường phần cứng là: a Thị trường mà người mua bán trang thiết bị sản xuất đặt trả bán với giá ổn định thị trường b Thị trường mà người ta mua bán thiết bị phát minh sáng chế nằm giai đoạn nghiên cứu thử, giá loại sản phẩm thường không ổn định không theo quy luật giá trị c Thị trường mà người ta mua bán thiết bị phát minh sáng chế đưa vào áp dụng thực tế, giá loại sản phẩm thường không ổn định không theo quy luật giá trị d Thị trường mà người ta tìm hiểu thiết bị phát minh sáng chế nằm giai đoạn nghiên cứu, giá loại sản phẩm thường không ổn định không theo quy luật giá trị 189 Chuyển giao dọc là: a Quá trình chuyển giao diễn nghiên cứu chuyển sang nghiên cứu ứng dụng triển khai công nghệ hoá b Quá trình chuyển giao công nghệ triển khai từ nơi, khu vực, ngành quốc gia khác c Quá trình chuyển giao công nghệ với điều kiện, yếu tố giá không đổi, chi phí máy móc thiết bị nặng, vốn tăng lên chi phí lao động giảm xuống d Quá trình chuyển giao công nghệ yếu tố lao động máy móc thiết bị tăng lên chi phí lao động giảm xuống 190 Chuyển giao công nghệ là: a Bên giao bên nhận thuộc hai quốc gia khác b Bên giao bên nhận thuộc quốc gia c Không cần thiết đến quốc tịch hai bên miễn việc giao nhận xảy quốc gia d Việc giao nhận hai bên (có thể không quốc gia) xảy quốc gia mà không cần biết quốc tịch hai bên 191 Chuyển giao công nghệ trực tiếp xảy khi: a Quá trình chuyển giao mặt hai bên giao nhận b Quá trình chuyển giao mặt hai bên giao nhận đựơc thực qua hay nhiều trung gian c Quá trình chuyển giao thực bên giao bên nhận không thuộc tổ chức d Quá trình chuyển giao thực bên giao bên nhận thuộc tổ chức 192 Khi lựa chọn phương án công nghệ tối ưu quan điểm giá thành: a Phương án giá thành lớn xem phương án tối ưu b Phương án giá thành lớn chi phí xem phương án tối ưu c Phương án giá thành nhỏ chi phí xem phương án tối ưu d Phương án giá thành hạ xem phương án tối ưu 193 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp là: a Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hoá mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hịên hoạt động sản xuất kinh doanh loại b Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hoá mà doanh nghiệp để sản xuất tiêu thụ sản phẩm c Biểu tiền toàn hao phí chi tiêu mà doanh nghiệp kỳ kinh doanh d Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hoá mà doanh nghịêp phải năm để thực hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm 194 Chi phí sản xuất kinh doanh tạo nên: a Giá thành sản phẩm 18 b Giá trị sản phẩm c Giá sản phẩm d Giá bán buôn sản phẩm 195 Chi phí sản xuất xã hội tạo nên: a Giá thành sản phẩm b Giá trị sản phẩm c Giá thành giá trị sản phẩm d Giá sản phẩm 196 Để quản lý sản phẩm hiệu kinh tế doanh nghiệp phải quản lý giá thành sản phẩm thông qua loại hạch toán a Hạch toán thống kê b Hạch toán kế toán c Hạch toán nghiệp vụ d Bao gồm ba loại hạch toán là: thống kê, kế toán nghiệp vụ 197 Chi phí biến đổi: a Là chi phí không thay đổi sản lượng sản phẩm làm tăng hay giảm giới hạn đầu tư định b Là chi phí thay đổi tương ứng, tăng giảm tỷ lệ thuận với tình hình thay đổi sản lượng c Là chi phí quan hệ trực tiếp với trình sản xuất loại sản phẩm tính vào giá thành đơn vị sản phẩm d Là chi phí liên quan đến hoạt động chung phân xưởng doanh nghiệp tính giá thành cách gián tiếp phương pháp phân bổ 198 Khi chuyển giao công nghệ doanh nghiệp cần xem xét mối quan hệ giữa: a Vốn – chi phí – giá thành b Vốn – công nghệ - giá thành c Vốn – công nghệ - chi phí d Vốn – công nghệ - tiêu thụ 199 Những nước khả đổi công nghệ cao gọi công nghệ cao cấp thường bắt đầu công nghệ hàm lượng cao về: a Lao động b Vốn c Nguyên nhiên liệu d Lao động, vốn, nguyên liệu tri thức 200 Nhân tố quan trọng chi phối kinh tế đại làm cho kinh tế trở nên động hơn: a Chuyển giao công nghệ b Đổi công nghệ c Không cần thiết d Chuyển giao đổi công nghệ 201 Toàn trình đổi công nghệ bao gồm việc tạo triển khai ứng dụng toàn công nghệ vào thực tiễn cấu thành giai đoạn tính bao gồm: a Truyền bá, đổi phát minh b Đổi mới, truyền bá phát minh c Phát minh, đổi truyền bá d Truyền bá, phát minh đổi 202 Tiêu chuẩn để khả cấp sáng chế: a Tính sáng tạo b Tính lạ c Tính ích d Bao gồm tính sáng tạo, tính lạ tính hữu ích 203 Hình thức đổi công nghệ diễn thường xuyên là: a Đổi b Đổi c Đổi hệ thống d Đổi công nghệ hệ sau 204 Giá thành công xưởng bao gồm giá thành phân xưởng và: a Chi phí sản xuất b Chi phí quảndoanh nghiệp c Chi phí sử dụng máy móc thiết bị d Chi phí quản lý phân xưởng 19 205 Quá trình đổi công nghệ tiên tiến bao gồm bước theo thứ tự sau: a Dự đoán công nghệ, thực công nghệ, khai thác công nghệ khuyến khích công nghệ b Dự đoán công nghệ, khai thác công nghệ, thực công nghệ, khuyến khích công nghệ, công nghệ c Dự đoán công nghệ, công nghệ, thực công nghệ, khai thác công nghệ, khuyến khích công nghệ d Khuyến khích công nghệ, dự đoán công nghệ, khai thác công nghệ, thực công nghệ, công nghệ 206 Các hình thức đổi công nghệ bao gồm: a Đổi bản, đổi tiên tiến, đổi hệ thống, đổi công nghệ hệ sau b Đổi hệ thống, đổi bản, đổi dọc, đổi công nghệ hệ sau c Đổi bản, đổi ngang, đổi dọc, đổi hệ thống d Đổi công nghệ hệ sau, đổi dọc, đổi tiên tiến, đổi ngang 207 Chi phí là: a Toàn chi phí doanh nghiệp bỏ để sản xuất sản phẩm b Toàn chi phí nguyên vật liệu, lao động doanh nghiệp bỏ để sản xuất sản phẩm c Biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động văn hóa mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh định d Biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động văn hoá mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh định 20 ... chất giám đốc doanh nghiệp: a Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách tự tin b Có lực quản lý kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng ê kíp giúp việc c Có khát vọng làm giàu đáng, có ý chí, có nghị lực,... tổ chức doanh nghiệp là: a Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ b Môi trường kinh doanh quy mô doanh nghiệp c Kinh tế ngành, nghề kinh doanh d Công nghệ kinh doanh, trình độ quản trị trang... lớn quản trị doanh nghiệp có hạn chế là: a Chất lượng hoạt động doanh nghiệp ngày nâng cao b Kìm hãm tự sáng tạo cá nhân c Đánh giá kịp thời, xác ảnh hưởng môi trường kinh doanh d Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 207 câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp án, 207 câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp án, 207 câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn