Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

85 349 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2017, 16:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM K kjO NGUYỄN ANH TÙNG Tên đề tài “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 13 TỶ LỆ 1:1000 XÃ NHẠO SƠN – HUYỆN SÔNG LÔ – TỈNH VĨNH PHÚC” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TÙNG Tên đề tài “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 13 TỶ LỆ 1:1000 XÃ NHẠO SƠN – HUYỆN SÔNG LÔ – TỈNH VĨNH PHÚC” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : T.S Vũ Thị Thanh Thủy THÁI NGUYÊN - 2016 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trƣờng, thân em đƣợc dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, nhƣ thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng ban phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trƣờng, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em đƣợc trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Công ty cổ phần trắc địa xây dựng Thăng Long Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – T.S VŨ THỊ THANH THỦY trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Thăng Long , chú, anh Đội đo đạc xã Nhạo Sơn tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày , tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Anh Tùng DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐĐC BTNMT CSDL QĐ TT UTM VP VN-2000 Nguyên nghĩa Bản đồ địa Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng Cơ sở liệu Quyết định Thông Tƣ Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc Vĩnh Phúc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2: Các tiêu kỹ thuật đƣờng chuyền kinh vĩ 16 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2015 38 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Nhạo Sơn 40 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lƣới đƣờng chuyền địa 42 Bảng 4.4 Số lần đo quy định 43 Bảng 4.5: Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độchính xác đo góc từ - giây) không lớn giá trịquy định 43 Bảng 4.6 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lƣới khống chế đo vẽ 44 Bảng 4.7: Số liệu điểm gốc 45 Bảng 4.8: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai .46 Bảng 4.9 : Thống kê diện tích loại đất tờ đồ số 13 .72 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa 14 Hình 2.3: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 27 Hình 4.1 : Bản đồ xã Nhạo Sơn 32 Hình 3.2: Sơ đồ lƣới kinh vĩ I 48 Hình 3.3 : Kết đo vẽ số điểm chi tiết 49 Hình 3.4: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 50 Hình 3.5 : File số liệu sau đƣợc sử lý 53 Hình 4.6 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 54 Hình 3.7 : Một số điểm đo chi tiết 55 Hình 4.8 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean 61 Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất 62 Hình 4.10: Các đất sau đƣợc sửa lỗi 63 Hình 4.11 : Bản đồ sau phân mảnh 63 Hình 4.12 : Thửa đất sau đƣợc tạo tâm 64 Hình 4.13 : Đánh số tự động 65 Hình 4.14: Thửa đất sau đƣợc gán liệu từ nhãn 66 Hình 4.15 : Vẽ nhãn 67 Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn 68 Hình 4.17 : Tạo khung đồ địa 69 Hình 4.18 : Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh 69 MỤC LỤC Phần Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.2.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4: Lƣới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5: Phép chiếu UTM 10 2.1.6 Nội dung phƣơng pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phƣơng pháp thành lập đồ địa 13 2.2.1 Các phƣơng pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phƣơng pháp toàn đạc 14 2.3 Thành lập lƣới khống chế trắc địa 15 2.3.1 Khái quát lƣới tọa độ địa 15 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lƣới đƣờng chuyền kinh vĩ 15 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.4.1.1 Phƣơng pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết: 17 2.4.1.2 Phƣơng pháp tính toạ độ điểm chi tiết: 18 2.4.2 Phƣơng pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 18 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.5.2 Phần mềm famis 22 2.5.2.1.Giới thiệu chung 22 2.5.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 23 2.5.2.3 Các chức làm việc với số liệu đo đạc mặt đất 23 2.5.2.4 Các chức làm việc với sở liệu đồ địa 24 2.5.2.5 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 27 2.6 Giới thiệu sơ lƣợc máy toàn đạc điện tử 28 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 28 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 28 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung 29 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Vô Tranh 29 3.3.2 Thành lập lƣới khống chế đo vẽ 30 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 30 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Nhạo Sơn 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 34 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 35 4.1.3.1 Tăng trƣởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 35 4.1.3.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 35 4.1.3.5 Tình hình sở hạ tầng xã 36 4.1.4 Tình hình quản lý đất đai xã 37 4.2 Công tác thành lập lƣới khống chế đo vẽ xã Nhạo Sơn 41 4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 41 4.2.2 Bố trí đo vẽ đƣờng chuyền kinh vĩ 44 4.2.3 Bình sai lƣới kinh vĩ 45 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 48 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 48 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap Microstation thành lập đồ địa 49 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống; đặc biệt hoạt động sống ngƣời; đất sản xuất tồn ngƣời Không nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất chiếm giữ vị trí quan trọng; đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau; tƣ liệu sản xuất ngành nông nghiệp Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nƣớc Công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai, chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tƣ liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Hiện dƣới hoạt động ngƣời thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi không ngừng Để bảo vệ quỹ đất đai nhƣ để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Nhạo Sơn , huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, với phân 62 xác định theo mép hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất công trình + Hệ thống giao thông biểu thịphạm vi chiếm đất đƣờng sắt, đƣờng (kể đƣờng trong khu dân cƣ, đƣờng khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụmục đích công cộng) công trình có liên quan đến đƣờng giao thông nhƣ cầu, cống, hè phố, lề đƣờng, giới đƣờng, phần đắp cao, xẻ sâu + Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất sông, ngòi, suối, kênh, mƣơng, máng hệ thống rãnh nƣớc Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể đƣờng bờ ổn định đƣờng mép nƣớc ởthời điểm đo vẽ thời điểm điều vẽ ảnh Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thể ranh giới theo phạm vi chiếm đất công trình 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ nhƣ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo đƣợc tâm ( topology) Công việc chuyển sang bƣớc 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mô hình lƣu trữ liệu đồ ( không gian ) đƣợc chuẩn hóa Nó không lƣu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thƣớc, hình dạng đối tƣợng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nhƣ nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mô hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo 63 Nhƣ nói tâm đƣợc tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên trình thực vẽ không tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Chức sửa lỗi thông dụng đồ số nhƣ : Bắt (Overshoot), bắt chƣa tới (Undershoot), trùng (Dupplicate) Chọn Tạo topology/Tự động tìm, sửa lỗi [Clean], xuất hình MRFClean Chọn Parameter xuất hình MRFClean Parameters, chọn Tolerances Nhập hệ số cho lớp đồ cần sửa lỗi (0.1 mm x M, M mẫu số tỷ lệ đồ) Chọn MRFClean, vị trí có lỗi xuất cờ (Flag) ngầm định chữ D Hình 4.8 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa đƣợc lỗi thông thƣờng nhƣ : Bắt quá, bắt chƣa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể nhƣ hình minh hoạ dƣới 64 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Sửa lỗi Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức nhƣ vƣơn dai đối tƣợng, cắt đối tƣợng Các hình minh hoạ dƣới hình công cụ Modifi Microstaion lỗi đƣợc tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau đƣợc sửa lỗi 65 Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phƣơng pháp chia mảnh 66 Hình 4.11 : Bản đồ sau phân mảnh 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất đồ 10) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chƣơng trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Một góc đất tờ đồ gốc sau đƣợc tạo tâm 67 Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : Hình 4.13 : Đánh số tự động Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chon kiểu đánh zích zắc, 68 kích vào hộp thoại Đánh số Chƣơng trình thực đánh số từ xuống dƣới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bƣớc gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trƣớc tiến hành bƣớc thông tin đất phải đƣợc thu thập đầy đủ đƣợc gắn nằm Các lớp thông tin đất đƣợc gắn lớp bƣớc gán thông tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Hình 4.14: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bƣớc gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gan thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ), gán địa chủ sử dụng 69 đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn nhƣng công cụ thƣờng dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tƣợng đồ hoạ theo cách định dạng cho trƣớc Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị đƣợc tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đƣờng dẫn chứa emap.ma Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình4.15 : Vẽ nhãn 70 Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chƣơng trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa đƣợc cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chƣa Có nhƣng trƣờng hợp thông tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật đƣợc thộng tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chƣa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin nhƣ (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại 71 đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin đƣợc cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ Hình 4.17 : Tạo khung đồ địa 72 Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút „ Chọn đồ „ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ đƣợc tính dựa tham số tỷ lệ Sau hoàn tất trình nêu Đã hoàn thành công việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ đƣợc in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thƣớc dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những 73 sai số nằm giới hạn cho phép Nhƣ vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ Khi đồ đƣợc kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ STT Loại Đất ( kí hiệu ) Số Thửa Diện Tích (m2) BCS 12 2094.8 BHK 17 1237.7 DGT 1497.3 DTL 2642.8 LUC 209 87582.6 NTD 67 NTS 30491.6 ONT+CLN 1464.4 Bảng 4.9 Thống kê diện tích loại đất tờ đồ số 13 Tổng số : 251 Tổng diện tích :127078.2 (m2) 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình, đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 74 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Nh ạo Sơn chƣa có nên không đáp ƣ́ng đƣơ ̣c nhu cầ u quản lý đấ t đai củ a xã nên Công ty Cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long đƣơ ̣c sƣ̣ phê duyê ̣t của Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Vĩnh Phúc tiế n hành đo vẽ thành lập bản đồ điạ chính cho toàn xã Nhạo Sơn Công ty Cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long hoàn thành sản phẩm khối lƣợng hạng mục công việc công trình so với hợp đồng, khối lƣợng thi công có phát sinh, cụ thể nhƣ sau: - Thành lập lƣới đo vẽ bao gồm: 07 điể m điạ chính và 61 điể m lƣới kinh vĩ có độ xác tƣơng đối cao - Đã thành lập đƣợc mảnh đồ địa 1:1000 thuộc xã Nhạo Sơn , huyện Sông Lô , Tỉnh Vĩnh Phúc ,số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 13 số 26 tờ đồ phân mảnh, tờ đồ đƣợc đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hoá công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lƣu trữ, quản lý khai thác 75 - Nhà nƣớc cần tập trung kinh phí đầu tƣ xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nƣớc cần quan tâm bồi dƣỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty cổ phần trắc địa địa Xây dựng Thăng Long , Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho hộ gia đình, cá nhân xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ [2] Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên [3] Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên [4] TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT [5] Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 [6] Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử [7] Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb [8] Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT [9] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên [10] Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 [11] Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nông nghiệp Hà Nội ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TÙNG Tên đề tài ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 13 TỶ LỆ 1:1000 XÃ NHẠO SƠN – HUYỆN... thành lập đồ địa tỷ lệ 1:1000 xã Nhạo Sơn , huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu tổng quát Thành lập lƣới khống chế đo vẽ xã Nhạo Sơn Thành lập tờ BĐĐC tỷ lệ 1:1000 cho xã Nhạo Sơn 1.3... pháp thành lập đồ địa 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa Hiện đo vẽ thành lập đồ địa ta chọn phƣơng pháp sau: - Đo vẽ đồ địa trực tiếp thực địa loại máy toàn đạc điên tử máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã Nhạo Sơn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan