Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 42 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

71 546 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2017, 09:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LĂNG VĂN TÚ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 42 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LĂNG VĂN TÚ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 42 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Địa Môi trƣờng : K44 - ĐCMT - N01 : Quản lý Tài nguyên : 2012 - 2016 : TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên - 2016 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - TS Nguyễn Thanh Hải trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, cán tổ đo đạc xã Tử Du tận tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Lăng Văn Tú ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 10 Bảng 2.2 Độ xác tỷ lệ đồ 11 Bảng 2.3 Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 18 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2014 35 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 39 Bảng 4.3 Số liệu điểm gốc .42 Bảng 4.4: Bảng kết tạo độ độ cao sau bình sai 42 Bảng 4.5: Kết đo số điểm chi tiết xã Tử Du .44 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 14 Hình 2.2: Trình tự đo 15 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa 17 Hình 2.4: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 25 Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du 29 Hình 4.2: Máy đo định vị vệ tinh GPS Hi- Target V30X 40 Hình 4.3: Phần mềm bình sai HGO ( Hi-target Geomatics Office ) 41 Hình 4.4: Lưới kinh vĩ sau thành lập 43 Hình 4.5: Kết nối với cổng USB 45 Hình 4.6: Phần mềm T-Com 45 Hình 4.7: Màn hình làm việc Phần mềm T-Com 46 Hình 4.8: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 46 Hình 4.9: Màn hình làm việc CVF.EXE 47 Hình 4.10: Phần mềm sử lý số liệu 47 Hình 4.11: File số liệu sau sử lý 48 Hình 4.12: Khởi động Microstation 48 Hình 4.13: Khởi động Famis 49 Hình 4.14: Nhập số liệu FAMIS 49 Hình 4.15: Nhập số liệu từ số liệu đo gốc 50 Hình 4.16: Triển điểm chi tiết lên vẽ 50 Hình 4.17: Tạo mô tả trị đo 51 Hình 4.18: Một số điểm đo chi tiết 51 Hình 4.19: Một góc tờ đồ trình nối 52 Hình 4.20: Các đất sau nối 52 Hình 4.21: Công cụ tự động tìm lỗi MRFClean 53 Hình 4.22: Các lỗi thường gặp 54 Hình 4.23: Màn hình hiển thị lỗi đất 54 Hình 4.24: Các đất sau sửa lỗi 55 Hình 4.25: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ 55 Hình 4.26: Thửa đất sau tạo tâm 56 Hình 4.27: Gán thông tin đất 57 Hình 4.28: Sửa bảng nhãn 58 Hình 4.29: Vẽ nhãn famis 58 Hình 4.30: Tạo khung đồ 59 Hình 4.31: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 59 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt BĐĐC Bản đồ địa CP Chính Phủ CSDL Cơ sở liệu CT - TTg Chỉ thị thủ tướng Chính phủ GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KH-UB Kế hoạch Ủy Ban Nhân Dân HN-72 Hệ quy chiếu quốc gia HN-72 QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TL Tỉnh lộ TN & MT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 VP Vĩnh Phúc v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài .2 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa .3 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC .3 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Cơ sở thực tiễn 13 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 13 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc .13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 18 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 18 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 18 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ .19 2.5 Đo vẽ chi tiết 19 2.5.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết 20 2.5.2 Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết .20 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 20 2.6.2 Phần mềm famis 21 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 vi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành .26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Tử Du- huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc 26 3.3.2 Tình hình quản lý đất đai xã .26 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 26 3.3.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 27 3.4.2 Phương pháp đo vẽ chi tiết, chỉnh lý biến động 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 30 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du 35 4.2.1 Tình hình sử dụng đất xã Tử Du năm 2014 35 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai xã Tử Du 36 4.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ .38 4.3.1 Công tác ngoại nghiệp .38 4.3.2 Công tác nội nghiệp 41 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 44 4.4.1 Đo vẽ chi tiết 44 4.4.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong sống đất đai tham gia vào tất hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội Đóng vai trò tư liệu sản xuất đặc biệt thiếu sống hàng ngày với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp sinh hoạt mình, có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế- xã hội an ninh quốc phòng Song song với biến động không ngừng quỹ đất việc chia tách, sát nhập điều chỉnh địa giới hành số đơn vị hành theo nhu cầu quản lý chung làm cho địa giới hành cấp có nhiều thay đổi làm cho quỹ đất bố trí theo đơn vị hành Trong công tác quản lí đất đai nước ta nhiều vấn đề cần giải quyết, hoàn thiện đại Vì vậy, yêu cầu đặt cho công tác quản lý nhà nước đất đai giai đoạn phải nắm quản lý chặt chẽ tới đất Để thực yêu cầu công tác đo đạc, lập đồ địa vấn đề đặt hàng đầu công tác quản lý nhà nước đất đai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa cấp giầy chứng nhận quyền sử dụng đất Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xây dựng hệ thống đồ địa cho địa phường địa bàn tỉnh có xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Tử Du, với phân công, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, với hướng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Thanh Hải em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 42 xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng công nghệ tin máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 42 xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 xã Tử Du - Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa công tác quản lý nhà nước đất đai cho UBND cấp dễ dàng hiệu - Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử công tác thành lập đồ địa quản lý sở liệu tài nguyên đất tỉnh Vĩnh Phúc 1.3 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học: - Bổ sung tư liệu cho học tập - Vận dụng phát huy kiến thức học tập vào nghiên cứu - Nâng cao kiến thức, kĩ rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác nghiên cứu sau - Giúp cho sinh viên gắn lí thuyết với thực tiễn để củng cố thêm cho học lớp * Ý nghĩa thực tiễn : + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy toàn đạc điện tử công tác đo đạc thành lập đồ địa giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo công nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường 49 Hình 4.13: Khởi động Famis - Làm việc với Cơ sở liệu trị đo  Nhập số liệu  Import Tìm đường dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ Hình 4.14: Nhập số liệu FAMIS 50 Hình 4.15: Nhập số liệu từ số liệu đo gốc Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có đuôi.asc ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Để biết thứ tự điểm nối với thành ranh đất thực địa ta làm bước sau: Hình 4.16: Triển điểm chi tiết lên vẽ 51 4.4.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo Hiển thị trị đo Từ menu Cơ sở liệu trị đo  Hiển thị  Tạo mô tả trị đo  chọn thông số hiển thị DX = (Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = ) DY = (Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = ) Chọn kích thước chữ = lớn tuỳ theo để thuận tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiết màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận Hình 4.17: Tạo mô tả trị đo Vậy ta file thứ tự điểm chi tiết gồm có tâm điểm số thứ tự điểm sau: Hình 4.18: Một số điểm đo chi tiết 52 4.4.2.3 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Line chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm theo sơ đồ, số hiệu điểm tờ đồ, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo Hình 4.19: Một góc tờ đồ trình nối Hình 4.20: Các đất sau đƣợc nối 53 4.4.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ  quản lý đồ  kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm (topology) Công việc chuyển sang bước 4.4.2.5 Sửa lỗi Topology mô hình lưu trữ liệu đồ (không gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mô hình đảm bảo việc tự động tính diện tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên trình thực vẽ không tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm vào Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Tự động tìm,sửa lỗi (CLEAN ) Vào Parameters  Tolerances đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Hình 4.21: Công cụ tự động tìm lỗi MRFClean 54 - Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : Hình 4.22: Các lỗi thƣờng gặp Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Sửa lỗi (FLAG) Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng, Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.23: Màn hình hiển thị lỗi đất 55 Hình 4.24: Các đất sau đƣợc sửa lỗi 4.4.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ phương pháp chia mảnh ấn tạo bảng chắp chọn vị trí mảnh Hình 4.25: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ 56 4.4.2.7 Biên tập mảnh đồ địa số 42 sau: * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ  quản lý đồ  kết nối với sở liệu Hình 4.26: Thửa đất sau đƣợc tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ  đồ địa  đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất ,chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải theo kiểu zích zắc * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa 57 Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn tiên hành gán nhãn lớp Từ menu Cơ sở liệu đồ  Gán thông tin địa ban đầu  Gán liệu từ nhãn Hình 4.27: Gán thông tin đất Trong bước gán nhãn ta gán (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 51,52,53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 51 cho tên chủ sử dụng, 52 cho mục đích sử dụng, 53 cho địa chỉ, thông tin địa ban đầu để lớp ta gán lớp đấy, gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Sửa bảng nhãn thửa: Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng lên ranh giới thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thông tin vào bảng nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ  gán thông tin Địa ban đầu  sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng CSDL địa xem thông tin bảng đầy đủ thông tin chưa thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép thay đổi bổ sung thông tin 58 Hình 4.28: Sửa bảng nhãn * Vẽ nhãn thửa: Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Từ menu Cơ sở liệu đồ  Sử lý đồ  Vẽ nhãn Hình 4.29: Vẽ nhãn famis Đánh dấu vào Mdsd2003 vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc gán nhãn số ứng với số đánh 59 * Tạo khung đồ địa Từ cửa sổ chương trình Famis, tạo khung đồ vào Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo khung đồ Xuất hộp thoại Tạo khung đồ ĐC 2003: - Chọn tỷ lệ đồ: 1:1000 - Điền số hiệu mảnh đồ địa chính, mảnh đồ gốc - Điền tên địa danh, tên xã, tên huyện, tên tỉnh Hình 4.30: Tạo khung đồ Chọn đồ cách kích đúp chuột vào khu vực cần tạo khung sử dụng Fence để tạo khung đồ Toạ độ góc khung tự động hiển thị cửa sổ tạo khung Hình 4.31: Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh 60 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ Tiến hành fence đồ lại từ menu File  Print/Plot  Plot 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Tử Du, huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc đo vẽ từ năm 1987 đến có nhiều thay đổi sử dụng đất, việc đo vẽ lại đồ địa để thuận cho công tác quản lý hồ sơ địa phù hợp với yêu cầu - Thành lâ ̣p lưới đo vẽ bao gồ m : 148 điể m lưới kinh vi ̃ có đô ̣ chính xác cao từ 12 điểm địa ban đầu - Từ số liệu đo chi tiết đưa vào máy tính xử lý, phần mềm MicroStation, famis biên tập hoàn thiện mảnh đồ địa số 42 từ 2050 điểm chi tiết, tổng số 323 thửa, in tờ đồ địa giấy, độ xác đồ đáp ứng tiêu kĩ thuật quy định phạm vi hành Bộ TN MT 5.2 Kiến nghị - Trang bị hệ thống máy móc đại đôi với đội ngũ cán có trình độ chuyên môn cao để vận hành chúng - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật viên, cán địa nhằm sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước - Trong phạm vi đề tài, có ý kiế n nhà trư ờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên cấp, ngành tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn kiến thức tin học vào công tác thành lập đồ quản lý Nhà nước đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên & Môi trường, (2006), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis Bộ Tài nguyên Môi trường , (2008), Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000 1:10.000, Hà Nội Bộ Tài Nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, (2006), Giáo trình đồ địa chính, Thái Nguyên, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tổng cục Địa chính, (1999), Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Tổng cục Địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 10 UBND xã Tử Du, (2014), Báo cáo thống kê kiểm kê đất đai xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 11 UBND xã Tử Du, Báo cáo quy hoạch sử dụng đất xã Tử Du đến năm 2020 12 Viện nghiên cứu Địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội Một số hình ảnh đề tài ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LĂNG VĂN TÚ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 42 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA... Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng công nghệ tin máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 42 xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc. .. trường tỉnh Vĩnh Phúc, với hướng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Thanh Hải em tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 42 xã Tử Du - Huyện Lập Thạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 42 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 42 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 42 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan