giáo an tuần 8 đủ- lơp 4

53 751 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:46

TUẦN 8 Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2005 Tập đọc (tiết 15) NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu ý nghóa của bài : Bài thơ ngộ nghónh , đáng yêu , nói về ước mơ của các bạn nhỏ khi ước mơ về một tương lai tốt đẹp . 2. Kó năng: Đọc trơn toàn bài . Đọc đúng nhòp thơ . Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên , vui tươi , thể hiện niềm vui , niềm khao khát của các bạn nhỏ khi ước mơ về một tương lai tốt đẹp . 3. Thái độ: Biết ước mơ về tương lai tốt đẹp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK . - Băng giấy viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Ở Vương quốc Tương Lai . - Kiểm tra 2 nhóm HS đọc phân vai bài Ở Vương quốc Tương Lai : + Nhóm 1 : 8 em đọc màn 1 , trả lời câu hỏi 2 . + Nhóm 2 : 6 em đọc màn 2 , trả lời câu hỏi 3 . 3. Bài mới : (27’) Nếu chúng mình có phép lạ . a) Giới thiệu bài : Vở kòch Ở Vương quốc Tương Lai đã cho các em biết các bạn nhỏ mơ ước những gì . Bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ cũng nói về mơ ước của thiếu nhi . Chúng ta hãy đọc để xem đó là những mơ ước gì . ( Cho xem tranh minh họa bài thơ) b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện đọc . MT : Giúp HS đọc đúng bài văn . PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành . - Đọc diễn cảm cả bài . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 4 em tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ . Đọc 2 – 3 lượt . - Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghóa các từ đó . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em đọc cả bài . Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . MT : Giúp HS cảm thụ bài văn . PP : Đàm thoại , giảng giải , thực hành . - Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong Hoạt động nhóm . - Đọc thầm , đọc lướt , trao đổi , thảo luận các câu hỏi cuối bài . - Đọc cả bài . - Câu : Nếu chúng mình có phép lạ được TUẦN 8 bài ? - Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì ? - Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ . Những điều ước ấy là gì ? - Nhận xét về ước mơ của các bạn nhỏ trong bài thơ . - Em thích ước mơ nào trong bài thơ ? Vì sao ? lặp lại mỗi lần bắt đầu một khổ thơ , lặp lại 2 lần khi kết thúc bài thơ . - Nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết . - Đọc cả bài . - Khổ 1 : Muốn cây mau lớn để cho quả . - Khổ 2 : Trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc . - Khổ 3 : Trái đất không còn mùa đông . - Khổ 4 : Trái đất không còn bom đạn , những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn . - Đọc lại khổ 3 , 4 , giải thích ý nghóa của những cách nói sau : + Ước không còn mùa đông . ( Ước thời tiết lúc nào cũng dễ chòu , không còn thiên tai , không còn những tai họa đe dọa con người ) + Ước hóa trái bom thành trái ngon . ( Ước thế giới hòa bình , không còn bom đạn , chiến tranh ) - Đó là những ước mơ lớn , những ước mơ cao đẹp : ước mơ về một cuộc sống no đủ , được làm việc , không còn thiên tai , thế giới chung sống hòa bình . - Phát biểu tự do và giải thích vì sao em thích ước mơ đó . Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm . MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài văn . PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành . - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 2 – 3 khổ thơ . + Đọc mẫu khổ thơ . + Sửa chữa , uốn nắn . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 4 em đọc tiếp nối nhau 5 khổ thơ . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp . + Thi đọc diễn cảm trước lớp . + Nhẩm học thuộc lòng bài thơ . + Thi học thuộc lòng từng khổ , cả bài . 4. Củng cố : (3’) - Hỏi : Bài thơ có ý nghóa gì ? ( Bài thơ nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có những phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn ) 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Dặn về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ . TUẦN 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2005 Chính tả (tiết 8) TRUNG THU ĐỘC LẬP I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài Trung thu độc lập . 2. Kó năng: Nghe – viết đúng một đoạn trong bài Trung thu độc lập . Tìm và viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng r / d / gi để điền vào ô trống , hợp với nghóa đã cho 3. Thái độ: Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Ba , bốn tờ phiếu khổ to ghi sẵn nội dung BT2 a hoặc b . - Bảng lớp viết nội dung BT3a hoặc b + một số mẩu giấy có thể gắn lên bảng để HS thi tìm từ . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Gà Trống và Cáo . - Mời 1 em đọc cho hai bạn viết ở bảng lớp , cả lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ bắt đầu bằng ch / tr hoặc có vần ươn / ương đã được luyện viết ở BT2 tiết trước . 3. Bài mới : (27’) Trung thu độc lập . a) Giới thiệu bài : Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – viết MT : Giúp HS nghe để viết đúng chính tả đoạn văn . PP : Làm mẫu , trực quan , thực hành . - Đọc đoạn văn cần viết trong bài Trung thu độc lập . - Đọc cho HS viết . - Đọc toàn bài cho HS soát lại . - Chấm , chữa bài - Nêu nhận xét . Hoạt động lớp . - Cả lớp theo dõi trong SGK . - Đọc thầm lại đoạn văn , chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai , cách trình bày . - Viết bài vào vở . Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả . MT : Giúp HS làm đúng các bài tập . PP : Động não , đàm thoại , thực hành . - Bài 2 : ( lựa chọn ) + Nêu yêu cầu BT . + Phát phiếu riêng cho 3 – 4 em làm . Hoạt động lớp , nhóm . - Đọc thầm truyện vui hoặc đoạn văn , làm bài vào vở . - Những em làm bài trên phiếu trình bày TUẦN 8 - Hỏi HS về nội dung truyện vui và đoạn văn . - Bài 3 : ( lựa chọn ) + Tổ chức cho HS chơi trò chơi Thi tìm từ nhanh : @ Mời 3 , 4 em tham gia , mỗi em được phát 3 mẩu giấy , ghi lời giải , ghi tên mình vào mặt sau giấy rồi dán lên dòng ghi nghóa của từ ở trên bảng . kết quả . - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - Đánh dấu mạn thuyền : Anh chàng ngốc đánh rơi kiếm dưới sông , tưởng chỉ cần đánh dấu mạn thuyền chỗ kiếm rơi là mò được kiếm , không biết rằng thuyền đi trên sông nên việc đánh dấu mạn thuyền chẳng có ý nghóa gì . - Chú dế sau lò sưởi : Tiếng đàn của chú dế sau lò sưởi khiến cậu bé Mô-da ao ước trở thành nhạc só . Về sau , Mô-da đã trở thành nhạc só chinh phục được cả thành Viên . - Đọc yêu cầu BT , làm bài vào vở , bí mật lời giải . @ 2 em điều khiển cuộc chơi sẽ lật băng giấy lên , tính điểm theo các tiêu chuẩn : lời giải đúng / sai , nhanh / chậm . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức viết đúng , viết đẹp tiếng Việt . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Nhắc HS ghi nhớ để không viết sai chính tả những từ ngữ đã được luyện tập  Rút kinh nghiệm: TUẦN 8 Kể chuyện (tiết 8) KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu truyện , trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghóa câu chuyện . 2. Kó năng: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe , đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông , phi lí . Chăm chú nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn . 3. Thái độ: Có ước mơ cao đẹp mang lại niềm vui , hạnh phúc cho mọi người. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa truyện Lời ước dưới trăng phóng to . - Một số sách , báo , truyện viết về ước mơ . - SGK . - Bảng lớp viết đề bài . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Lời ước dưới trăng . - Kiểm tra 1 em kể 1 , 2 đoạn truyện Lời ước dưới trăng theo tranh phóng to , trả lời các câu hỏi SGK . 3. Bài mới : (27’) Kể chuyện đã nghe , đã đọc . a) Giới thiệu bài : - Mỗi em chắc đều biết một vài chuyện nói về ước mơ . Có những ước mơ cao đẹp , chắp cánh cho con người bay xa . Cũng có những ước mơ viển vông , phi lí , chỉ mang lại kết quả buồn chán . Tiết KC hôm nay tạo điều kiện để các em được kể cho nhau nghe những câu chuyện đó . - Kiểm tra HS tìm đọc truyện ở nhà và chọn truyện ; mời một số em giới thiệu nhanh những truyện các em mang đến lớp . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài . MT : Giúp HS nắm yêu cầu của đề bài . PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải . - Gạch dưới những chữ quan trọng của đề bài để HS không kể chuyện lạc đề : được nghe , được đọc , ước mơ đẹp , viển vông , phi lí . - Nói : Theo gợi ý , có 2 truyện vốn đã có Hoạt động lớp . - 1 em đọc đề bài . - 3 em nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý SGK . Cả lớp theo dõi . - Đọc thầm lại gợi ý 1 . TUẦN 8 trong SGK . Ngoài ra , còn có thêm các truyện khác ngoài SGK . Các em hãy chọn kể những truyện này để được cộng thêm điểm . - Lưu ý HS : + Phải kể có đầu có cuối , đủ 3 phần : mở đầu , diễn biến , kết thúc . + Kể xong câu chuyện , cần trao đổi với các bạn về nội dung , ý nghóa câu chuyện + Với những truyện khá dài , có thể chỉ kể 1 , 2 đoạn . - Suy nghó , trả lời câu hỏi : Em sẽ chọn kể chuyện về ước mơ cao đẹp hay về một ước mơ viển vông , phi lí ? Nói tên truyện em lựa chọn . - Đọc thầm lại gợi ý 2 , 3 . Hoạt động 2 : HS thực hành kể chuyện , trao đổi về ý nghóa câu chuyện . MT : Giúp HS kể được truyện , nêu được ý nghóa truyện . PP : Động não , đàm thoại , thực hành . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Kể chuyện theo cặp , trao đổi về ý nghóa câu chuyện . - Thi kể chuyện trước lớp . Mỗi em kể chuyện xong , cùng các bạn trao đổi , đối thoại về nhân vật , chi tiết , ý nghóa truyện . - Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn chọn được truyện hay , bạn kể chuyện hấp dẫn , bạn đặt được câu hỏi hay . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ước mơ cao đẹp mang lại niềm vui , hạnh phúc cho mọi người . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe ; xem trước để chuẩn bò nội dung cho BT kể chuyện tiết sau .  Rút kinh nghiệm: TUẦN 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2005 Luyện từ và câu (tiết 15) CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Nắm quy tắc viết hoa tên người , tên đòa lí nước ngoài . 2. Kó năng: Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người , tên đòa lí nước ngoài phổ biến , quen thuộc . 3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức viết hoa đúng các danh từ riêng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to ghi sẵn nội dung BT1,2 ( phần Luyện tập) - Khoảng 20 lá thăm để HS chơi trò du lòch ở BT3 ( phần Luyện tập ) . Một nửa số thăm đó ghi tên thủ đô của 1 nước , nửa kia ghi tên 1 nước . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (5’) Luyện tập viết tên người , tên đòa lí VN . - Kiểm tra 2 em viết ở bảng lớp 2 câu thơ sau , mỗi em viết 1 câu theo lời đọc của GV : Muối Thái Bình ngược Hà Giang Cày bừa Đông Xuất , mía đường tỉa Thanh . Chiếu Nga Sơn , gạch Bát Tràng Vải tơ Nam Đònh , lụa hàng Hà Đông . 3. Bài mới : (27’) Cách viết tên người , tên đòa lí nước ngoài . a) Giới thiệu bài : Các em đã biết cách viết tên người , tên đòa lí VN . Tiết học hôm nay giúp các em nắm được quy tắc viết tên người , tên đòa lí nước ngoài ; biết vận dụng quy tắc đã hco5 đẻ viết đúng những tên người , tên đòa lí nước ngoài phổ biến , quen thuộc . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Nhận xét . MT : Giúp HS nắm cách viết hoa tên người , tên đòa lí nước ngoài . PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải . - Bài 1 : + Đọc mẫu các tên riêng nước ngoài , hướng dẫn HS đọc đúng theo chữ viết : Mô-rít-xơ Mát-téc-lích , Hi-ma-lay-a … - Bài 2 : Hoạt động lớp . - 3 ,4 em đọc lại các tên người , tên đòa lí nước ngoài . - 1 em đọc yêu cầu BT . - Cả lớp suy nghó , trả lời miệng các câu hỏi sau : + Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận , mỗi bộ phận gồm mấy tiếng ? TUẦN 8 - Bài 3 : - Nói thêm : Những tên người , tên đòa lí nước ngoài trong bài tập là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt . + Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào ? ( Viết hoa ) + Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào ? ( Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có gạch nối ) - Đọc yêu cầu BT , suy nghó , trả lời câu hỏi : Cách viết một số tên người , tên đòa lí nước ngoài đã cho có gì đặc biệt ? ( Viết giống như tên riêng VN – tất cả các tiếng đều viết hoa : Thích Ca Mâu Ni , Hi Mã Lạp Sơn ) Hoạt động 2 : Ghi nhớ . MT : Giúp HS rút ra được ghi nhớ . PP : Đàm thoại , giảng giải . Hoạt động lớp . - 2 , 3 em đọc ghi nhớ SGK , cả lớp đọc thầm lại . - 1 em lấy ví dụ để minh họa cho nội dung 1 . - 1 em lấy ví dụ để minh họa cho nội dung 2 . Hoạt động 3 : Luyện tập . MT : Giúp HS làm được các bài tập . PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . - Bài 1 : + Nhắc HS : Đoạn văn có những tên riêng viết sai quy tắc chính tả . Các em cần đọc đoạn văn , phát hiện từ viết sai , chữa lại cho đúng . + Phát phiếu cho 3 , 4 em làm bài . + Hỏi : Đoạn văn viết về ai ? ( Viết về nơi gia đình Lu-y Pa-xtơ sống , thời ông còn nhỏ . Lu-y Pa-xtơ [ 1822 – 1895 ] là nhà bác học nổi tiếng thế giới đã chế ra các loại vắc-xin trò bệnh , trong đó có bệnh than , bệnh dại . - Bài 2 : + Phát phiếu cho 3 , 4 em khác làm bài . + Kết hợp giải thích thêm về tên người , tên đòa danh . Hoạt động lớp , cá nhân , nhóm . - Đọc nội dung của bài , làm việc cá nhân : đọc thầm đoạn văn , phát hiện những tên riêng viết sai quy tắc , viết lại cho đúng . - Những em làm bài trên phiếu dán bài ở bảng lớp , trình bày . - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - Đọc yêu cầu BT , làm bài cá nhân . - Những em làm bài trên phiếu dán bài ở bảng lớp , trình bày . - Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng . TUẦN 8 - Bài 3 : Trò chơi du lòch . + Giải thích cách chơi : @ Bạn gái trong tranh cầm lá phiếu có ghi tên nước Trung Quốc , bạn viết lên bảng tên thủ đô là Bắc Kinh . @ Bạn trai trong tranh cầm lá phiếu có ghi tên thủ đô Pa-ri , bạn viết lên bảng tên nước là Pháp . - Tổ chức cho HS làm bài theo cách thi tiếp sức . Cách chơi : @ Chia lớp thành 3 , 4 nhóm ; sau đó dán 3 , 4 tờ phiếu lên bảng . @ Các nhóm nhìn tất cả các phiếu , trao đổi trong khoảng 1 phút . Mỗi nhóm được chỉ đònh làm 1 phiếu , chuyền bút cho nhau điền tên nước hoặc thủ đô vào chổ trống trong bảng . - Đọc yêu cầu BT , quan sát kó tranh minh họa SGK để hiểu yêu cầu của bài . - Nhận xét , bình chọn nhóm những nhà du lòch giỏi nhất . - Cả lớp viết bài theo lời giải đúng . 4. Củng cố : (3’) - 1 em nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong bài . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Khen những nhà du lòch giỏi . Dặn những em viết chưa đủ tên các đòa danh trong BT3 về nhà viết tiếp .  Rút kinh nghiệm: TUẦN 8 Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2005 Tập đọc (tiết 16) ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hiểu ý nghóa của bài : Để vận động cậu bé lang thang đi học , chò phụ trách đã quan tâm tới ước mơ của cậu , làm cho cậu rất xúc động , vui sướng vì được thưởng đôi giày trong buổi đến lớp đầu tiên . 2. Kó năng: Đọc lưu loát toàn bài . Nghỉ hơi đúng , tự nhiên ở những câu dài để tách ý . Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể và tả chậm rãi , nhẹ nhàng , hợp với nội dung hồi tưởng lại niềm ao ước ngày nhỏ của chò phụ trách khi nhìn thấy đôi giày ba ta màu xanh ; vui , nhanh hơn khi thể hiện niềm xúc động , vui sướng khôn tả của cậu bé lang thang lúc được tặng đôi giày . 3. Thái độ: Giáo dục HS có những ước mơ cao đẹp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK . - Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần hướng dẫn luyện đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Nếu chúng mình có phép lạ . - Kiểm tra 2 , 3 em đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ , trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc . 3. Bài mới : (27’) Đôi giày ba ta màu xanh . a) Giới thiệu bài : - Cho HS quan sát tranh minh họa bài đọc . - Nói : Bài đọc Đôi giày ba ta màu xanh sẽ cho các em biết chò phụ trách Đội trong truyện bằng tình thương yêu và sự quan tâm đến ước mơ của một cậu bé sống lang thang trên đường phố đã nghó ra cách gì để mang lại cho cậu niềm vui , sự tin yêu trong buổi đầu cậu đến lớp . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1 . MT : Giúp HS đọc đúng , cảm thụ đoạn 1 của bài văn . PP : Đàm thoại , giảng giải , thực hành . - Đọc diễn cảm toàn bài . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Vài em đọc đoạn 1 : Từ đầu … các bạn tôi . - Đọc phần chú thích cuối bài để hiểu nghóa các từ . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em thi đọc cả đoạn . [...]... bài rồi chữa bài GIẢI Hai lần số sách giáo khoacho mượn là : 65 + 17 = 82 (quyển) Số sách giáo khoa cho mượn là : 82 : 2 = 41 (quyển) Số đọc thêm là : 41 – 17 = 24 (quyển) Đáp số : 41 quyển SGK 24 quyển sách đọc thêm TUẦN 8 Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập Hoạt động lớp (tt) MT : Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 4 : - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Hai... + 277 + 123 + 42 2 = ( 1 78 + 42 2 ) + ( 277 + 123 ) = 600 + 40 0 = 1000 Hoạt động 2 : Củng cố giải toán , tìm Hoạt động lớp thành phần chưa biết TUẦN 8 MT : Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 4 : - Bài 5 : - Tự tóm tắt , làm bài rồi chữa bài GIẢI Hai lần số lít nước ở thùng bé : 600 – 120 = 48 0 (lít) Số lít nước chứa trong thùng bé : 48 0 : 2 = 240 (lít) Số lít... quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1a : - Tự làm bài rồi chữa bài 10 000 – 89 89 = 1011 Thử lại : 1011 + 89 89 = 10 000 - Bài 2a : - Tự làm bài rồi chữa bài b) 4 68 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200 5625 – 5000 : ( 726 : 6 – 113 ) = 5625 – 5000 : ( 121 – 113 ) = 5625 – 5000 : 8 = 5625 – 625 = 5000 - Bài 3a : - Tự làm bài rồi chữa bài a) 98 + 3 + 97 + 2 = ( 98 + 2 ) + ( 97 + 3 ) = 100 + 100 = 200 b) 1 78. .. Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1 : - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Hai lần tuổi con là : TUẦN 8 - Bài 2 : - Bài 3 : + Cho nửa lớp làm bài theo cách tìm số bé trước , nửa lớp còn lại làm bài theo cách tìm số lớn trước 58 – 28 = 30 (tuổi) Tuổi con là : 20 : 2 = 10 (tuổi) Tuổi bố là : 58 – 10 = 48 (tuổi) Đáp số : Bố : 48 tuổi Con : 10 tuổi - Tự làm bài rồi chữa... Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1 : - Nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài và chữa bài - Bài 2a : - Nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài và + Khuyến khích HS giải thích cách làm chữa bài - Bài 3a : - Nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài và chữa bài a) x – 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 b) x + 2 54 = 680 x = 680 – 2 54 x = 42 6 Hoạt động 2 : Củng cố giải toán và... nhất từ ngôn ngữ kòch sang lời kể + Dán tờ phiếu ghi 1 mẫu chuyển thể - Từng cặp đọc trích đoạn Ở Vương quốc Tương Lai , quan sát tranh minh họa , suy nghó , tập kể lại theo trình tự thời gian - Vài ba em thi kể - Lớp nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS kể theo thứ Hoạt động lớp , nhóm đôi TUẦN 8 tự không gian MT : Giúp HS kể được truyện theo thứ tự không gian PP : Trực quan , đàm thoại , thực... số bạn trai là : 28 + 4 = 32 (bạn) Số bạn trai là : 32 : 2 = 16 (bạn) Số bạn gái là : 16 – 4 = 12 (bạn) Đáp số : 12 bạn gái 16 bạn trai - Tự làm bài rồi chữ bài 4 Củng cố : (3’) - Nêu lại 2 cách giải loại toán vừa học 5 Dặn dò : (1’) - Làm các bài tập: Bài 2, 4/ 47 - Chuẩn bò:Luyện tập  Rút kinh nghiệm: TUẦN 8 Toán (tiết 38) LUYỆN TẬP I MỤC... các bài toán PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1a : - Bài 2 : - Bài 3 : Hoạt động lớp - Tự làm bài rồi chữa bài Khi chữa bài , nhắc lại cách tìm số bé , số lớn khi biết tổng và hiệu của chúng - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Hai lần tuổi em là : 36 – 8 = 28 (tuổi) Tuổi em là : 28 : 2 = 14 (tuổi) Tuổi chò là : 14 + 8 = 22 (tuổi) Đáp số : Chò : 22 tuổi Em : 14 tuổi - Tự làm bài rồi chữa... thùng lớn : 240 + 120 = 360 (lít) Đáp số : Bé : 240 lít Lớn : 360 lít - Tự làm bài rồi chữa bài a) x x 2 = 10 b) x : 6 = 5 x = 10 : 2 x =5x6 x =5 x = 30 4 Củng cố : (3’) - Nêu lại các nội dung vừa luyện tập 5 Dặn dò : (1’) - Làm các bài tập: Bài 1b, 2b, 5 / 48 - Chuẩn bò: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt  Rút kinh nghiệm: TUẦN 8 Toán (tiết 40 ) GÓC NHỌN... 1 : 1200 – 120 = 1 080 (sản phẩm) Số sản phẩm của phân xưởng 1 : 1 080 : 2 = 540 (sản phẩm) Số sản phẩm của phân xưởng 2 : 540 + 120 = 660 (sản phẩm) Đáp số : 540 sản phẩm 660 sản phẩm - Bài 5 : - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Hai lần số thóc thửa ruộng thứ nhất : 52 + 8 = 60 (tạ) Số thóc thửa ruộng thứ nhất thu : 60 : 2 = 30 (tạ) = 3000 (kg) Số thóc thửa ruộng thứ hai thu : 30 – 8 = 22 (tạ) = 2200 (kg) . bài rồi tự làm bài và chữa bài . a) x – 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 b) x + 2 54 = 680 x = 680 – 2 54 x = 42 6 Hoạt động 2 : Củng cố giải toán và tính chu. ba ta màu xanh như đôi giày ba ta của anh họ chò . - Cổ giày … vắt ngang . - Không . Chò chỉ tưởng tượng mang đôi giày thì bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn ,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo an tuần 8 đủ- lơp 4, giáo an tuần 8 đủ- lơp 4, giáo an tuần 8 đủ- lơp 4, Thái độ: Biết ước mơ về tương lai tốt đẹp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bài cũ : 3’ Ở Vương quốc Tương Lai . Bài mới : 27’ Nếu chúng mình có phép lạ . a Giới thiệu bài :, Củng cố : 3’ Kó năng: Nghe – viết đúng một đoạn trong bài Trung thu độc lập . Tìm và Khởi động : 1’ Hát . 2. Bài cũ : 3’ Gà Trống và Cáo . Bài mới : 27’ Trung thu độc lập . a Giới thiệu bài :, Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Lời ước dưới trăng . Bài mới : 27’ Kể chuyện đã nghe , đã đọc . a Giới thiệu bài :, Củng cố : 3’ Dặn dò : 1’, Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Nếu chúng mình có phép lạ . Bài mới : 27’ Đôi giày ba ta màu xanh . a Giới thiệu bài :, Khởi động : 1’ Hát . 2. Bài cũ : 3’ Luyện tập phát triển câu chuyện . Bài mới : 27’ Luyện tập phát triển câu chuyện tt . a Giới thiệu bài :, Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Cách viết tên người , tên đòa lí nước ngoài ., Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Luyện tập phát triển câu chuyện ., Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa ., Củng cố : 3’ Dặn dò : 1’, Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo . Bài mới : 27’ n tập . a Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . Củng cố : 3’ Dặn dò : 1’, Khởi động : 1’ Hát . 2. Bài cũ : 3’ Một số dân tộc ở Tây Nguyên ., Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Cắt , khâu túi rút dây . Bài mới : 27’ Cắt , khâu túi rút dây tt . a Giới thiệu bài : Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ n tập 2 bài hát : Em yêu hòa bình , Bạn ơi lắng nghe, MỤC TIÊU : ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1. Đòa điểm : Sân trường ., Bài mới : 27’ Học hát bài : Trên ngựa ta phi nhanh . a Giới thiệu bài : Củng cố : 3’ Bài cũ : 3’ Vẽ tranh đề tài : Phong cảnh quê hương .