BÀI TOÁN MAX,MIN SỐ PHỨC Thầy Trần Hoài Thanh

2 1,110 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2017, 11:27

Bài viết cung cấp tài liệu cho các em học sinh cấp 3 để có thể trang bị những kiến thức về mảng Số Phức. Giúp các em tự tin với nhiều bài toán Số Phức. Được biên soạn bởi Thày giáo trẻ nhiệt huyết Trần Hoài Thanh. CHIA S TÀI LI U MI N PHÍ TR N HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO H C ONLINE QUA CÁC VIDEO FREE T I: https://tinyurl.com/casiotracnghiem BÀI TOÁN MAX, MIN S PH C D NG 1: Bài 1: Cho z th a mãn: z  z   4i , s ph c có mô đun nh nh t là? A.z   4i C.z  B.z  3  4i  2i D.z   2i Gi i: CASIO: Th đáp án Nh p: X  Conjg ( X )   4i ( n Shift 2 đ hi n Conjg ậ S ph c liên h p) Sau CALC : X = 3+4i => K t qu khác => Lo i A……… Th k t qu = ghi nh n s ph c z th a mãn: z  z   4i N u có đáp án tr nên cho k t qu = ta nh n s ph c có mô đun nh nh t !!! => áp án D T LU N: z  z   4i t z =x+yi ta có: x  y   x  3   y    6 x  y  25   x  2 8 y  25 8 y  25  100 y  400 y  625   y Khi đó: z  x  y    36   2 Dùng CASIO b m: MODE gi i pt b c 2: ta có GTNN = 25/4 => z  x  y  / t đc y = => x  8 y  25 => x = 3/2=> z = 3/2 +2i D NG 2: Bài 1: Cho z th a mãn: z   4i  , Tìm GTLN, GTNN c a z ? Khi s ph c z th a mãn z bao nhiêu? Ta có: z   4i  z   4i  CHIA S TÀI LI U MI N PHÍ TR N HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO H C ONLINE QUA CÁC VIDEO FREE T I: https://tinyurl.com/casiotracnghiem Suy ra: 4   4i  z    4i   z  => M O NHANH: Ta có: z   4i   z  (3  4i)   4   4i  z    4i   z  V i z  t z = x+yi x;y th a mãn:  x  y   x   z      2  y   z   4i   x  3  ( y  4)  Bài 2: Cho z th a mãn: z   4i  , Tìm GTLN, GTNN c a z  ? Gi i: Ta có: z   4i   z   (3  4i)      4i  z    4i     z    V y tài li u th y nêu cách tính nhanh GTLN, GTNN c a môđun s ph c b t kì d a vào u ki n đ Ngoài d ng n a, th y s c p nh t fb kênh youtube: https://tinyurl.com/casiotracnghiem ... x;y th a mãn:  x  y   x   z      2  y   z   4i   x  3  ( y  4)  Bài 2: Cho z th a mãn: z   4i  , Tìm GTLN, GTNN c a z  ? Gi i: Ta có: z   4i   z   (3
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN MAX,MIN SỐ PHỨC Thầy Trần Hoài Thanh, BÀI TOÁN MAX,MIN SỐ PHỨC Thầy Trần Hoài Thanh, BÀI TOÁN MAX,MIN SỐ PHỨC Thầy Trần Hoài Thanh

Từ khóa liên quan