Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga Thiện

22 816 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2017, 16:51

Đối với trẻ mầm non: Tình trạng trẻ còn thụ động, không biết ứng phó trong các hoàn cảnh nguy cấp, không biết cách tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó việc thiếu kỹ năng sống là nguyên nhân sâu xa nhất MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………… …1 1.1 Lý chọn đề tài……………………………………………………………1 1.2 Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………1 1.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………….2 1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… ………….2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM………………………………….2 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh ngiệm…………………………………… 2.2 Thực trạng dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Nga thiện năm vừa qua……………………………………… 2.2.1 Thuận lợi………………………………………………………………… 2.2.2 Khó khăn………………………………………………………………….4 2.2.3 Kết khảo sát ban đầu………………………………………………….5 2.3 biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn – tuổi trường mầm non Nga Thiện…………………………………………………… Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung giáo dục kỹ sống phù hợp để dạy trẻ Biện pháp 2: Tích hợp giáo dục kỹ sống nội dung, hoạt động giáo dục chương trình giáo dục Mầm non……………………………… Biện pháp 3: Giúp trẻ phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trường………………….…………11 Biện pháp 4: Tích cực tạo điều kiện để trẻ trải nghiệm thực tế tạo hội cho trẻ rèn luyện kỹ sống qua tình huống……………………… 13 Biện pháp 5: Sưu tầm thơ, câu chuyện có nội dung giáo dục kỹ sống chương trình để tạo môi trường giáo dục kỹ sống phong phú cho trẻ………………………………………………………………………… 15 Biện Pháp 6: Phối hợp với gia đình, cộng đồng tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện……………………………………………………………………….17 2.4 Hiệu quả………………………………………………………………… 17 * Hiệu trẻ…………………………………………………………… 18 * Hiệu thân……………………………………………………… 18 * Hiệu đồng nghiệp……………………………………………………18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ………………………………………………… 19 3.1 Kết luận……………………………………………………………………19 3.2 Kiến Nghị……………………………………………………………… 19 * Đối với phòng GD&ĐT………………………………………………………19 * Đối với nhà trường………………………………………………………… 19 * Đối với giáo viên…………………………………………………………… 19 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, phát triển có tính đột phá vượt bậc kỹ thuật khoa học, công nghệ kinh tế - xã hội đưa người lên vị trí văn minh cao lịch sử hình thành tồn nhân loại Song phát triển nguồn lực người yếu tố cốt lõi thiếu trình bắt kịp với nhịp sống thời đại Do đó, để phát triển người toàn diện, phát triển phải bắt đầu đặt móng từ sớm, từ lứa tuổi Mầm Non Ở Việt nam, từ năm học 2008 - 2009, Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Trong mục tiêu chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT- BGD&ĐT ngày 25 tháng năm 2009) có mục tiêu giáo dục phát triển tình cảm kỹ xã hội Để thực mục tiêu trên, nội dung quan trọng cần đưa vào giáo dục trẻ dạy số kỹ sống cho trẻ mầm non Về phía bậc phụ huynh: Hiện nay, phụ huynh thường coi trọng văn hóa hơn, hay nói chạy theo “Thành tích” Một số khác lại cho nhỏ không nên bắt vào khuôn phép mà nét hồn nhiên bao bọc, nựng con, tất việc làm giúp Đối với giáo viên mầm non: Giáo viên thường quan tâm đến việc để kích thích tính tích cực học tập trẻ, để trẻ tham gia trải nghiệm vào hoạt động vui chơi hay học tập tích cực để từ trẻ lĩnh hội kinh nghiệm sống giúp trẻ mạnh dạn, tự tin sẵn sàng ứng phó với tình sống Đối với trẻ mầm non: Tình trạng trẻ thụ động, ứng phó hoàn cảnh nguy cấp, cách tự bảo vệ thân trước nguy hiểm tìm kiếm giúp đỡ từ người khác Có nhiều nguyên nhân khác việc thiếu kỹ sống nguyên nhân sâu xa Với vai trò giáo viên lớp – tuổi, năm học gần lo lắng liệu học sinh có đủ kỹ sống để ứng phó với tình thực tế, đặc biệt trẻ bước vào lớp hay không? Vì chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Nga Thiện” làm đề tài nghiên cứu cho năm học 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Nga Thiện - Nghiên cứu đưa số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non - Giúp trẻ chuyển tải biết (Nhận thức), cảm nhận (Thái độ), quan tâm( Giá trị) thành khả thực thụ giúp trẻ biết phải làm làm (Hành vi) tình khác sống hàng ngày Từ phát triển toàn diện nhân cách trẻ 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ mẫu giáo - tuổi hoạt động giáo dục giúp trẻ có kỹ sống tích cực trường Mầm non Nga Thiện – Nga Sơn – Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan đến thực tiễn công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra: Điều tra mức độ trẻ đạt nhóm kỹ sống Tìm hiểu biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ đạt kết cao - Phương pháp quan sát: Quan sát biểu hiện, hành vi, kỹ trẻ thông qua ngôn ngữ hoạt động hàng ngày - Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại với đồng nghiệp để trao đổi kinh nghiệm hay dạy kỹ sống cho trẻ Đàm thoại với phụ huynh để tìm hiểu đặc điểm trẻ gia đình Đàm thoại trực tiếp với trẻ trình thực biện pháp giáo dục - Phương pháp trực quan: Bao gồm phương pháp làm mẫu, làm gương giúp trẻ quan sát bắt chước thực hành thường xuyên kỹ sống cần hình thành - Phương pháp thực hành: Trò chơi, giao việc, trải nghiệm Những phương pháp giúp trẻ bắt chước, tập thử tích cực thực hành thường xuyên kỹ sống giáo viên cần dạy trẻ - Phương pháp toán học: Xử lý số liệu khảo sát, đạt kết quả, mức độ đạt được, để rút kinh nghiệm hay cho vấn đề nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kỹ sống khả để có hành vi thích ứng tích cực giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày - Theo UNESCO, kỹ sống gắn với trụ cột giáo dục, là: Học để biết, gồm kỹ tư như: giải vấn đề, tư phê phán, định, nhận thức hậu quả…; Học làm người gồm kỹ cá nhân như: Ứng phó với căng thẳng, giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thông; Học để làm, gồm kỹ thực công việc nhiệm vụ kỹ đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm Như vậy, kỹ sống hành động tích cực, có liên quan đến kiến thức thái độ trực tiếp hướng vào hoạt động cá nhân, tác động vào người khác, hướng vào hoạt động làm thay đổi môi trường xung quanh, giúp cá nhân ứng phó có hiệu yêu cầu, thách thức sống Lứa tuổi mầm non giai đoạn học - tiếp thu - lĩnh hội giá trị sống để phát triển nhân cách Kỹ sống kỹ tảng để hình thành phát triển mặt thể chất, tình cảm - xã hội, ngôn ngữ, nhận thức, giúp trẻ sẵn sàng học lớp trường tiểu học sau Cụ thể là: - Giáo dục kỹ sống giúp trẻ an toàn, khỏe mạnh, khéo léo bền bỉ, có khả thích ứng với thay đổi điều kiện sống - Trẻ biết kiểm soát cảm xúc, thể tình yêu thương, đồng cảm với người xung quanh - Có kỹ sống giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, tự trọng tôn trọng người khác, có khả giao tiếp tốt, trẻ biết lắng nghe, nói lịch sự, hòa nhã, cởi mở, ham hiểu biết, sáng tạo, có kỹ thích ứng với hoạt động học tập lớp như: Sẵn sàng hòa nhập, nỗ lực vượt qua, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có trách nhiệm với thân, với công việc, với mối quan hệ xã hội… Từ đó, chương trình giáo dục mầm non đưa nội dung đơn giản gần gũi, thiết thực với trẻ như: Giao tiếp ứng xử phù hợp với người gần gũi xung quanh, kỹ nhận hoàn thành nhiệm vụ, kỹ học tập Các kỹ không tách rời mà có liên quan chặt chẽ với nhau, thể đan xen vào nhau, thực hành tình xảy hàng ngày Cho nên việc giáo dục vận dụng tốt giúp trẻ có nhân cách tốt 2.2 Thực trạng dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nga Thiện năm học vừa qua Trường mầm non Nga Thiện thuộc xã đồng chiêm, địa bàn kinh tế gặp nhiều khó khăn, trường phấn đấu lên trường chuẩn Đội ngũ cán giáo viên trẻ, trình độ đạt chuẩn trở lên Ban giám hiệu nhà trường tích cực bồi dưỡng cho Giáo viên chuyên môn, xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện giúp có đủ nguyên vật liệu, tài liệu để làm đồ dùng dạy học đồ chơi cho trẻ Năm học 2015 - 2016 phân công chủ nhiệm nhóm lớp - tuổi với tổng số cháu 29, có 15 cháu nữ, 14 cháu nam Đa số trẻ ngoan ngoãn, mạnh dạn, hồn nhiên, đạt yêu cầu tất lĩnh vực, biết cảm thụ hay đẹp sống xung quanh Trong trình giáo dục kỹ sống cho trẻ trường gặp thuận lợi khó khăn sau: 2.2.1 Thuận lợi * Đối với trẻ: Trẻ học qua lớp mẫu giáo nhỡ nên có kiến thức kỹ định Trẻ mạnh dạn ham học hỏi thích khám phá tìm hiểu giới xung quanh.Các cháu có số kỹ nhận thức thân, kỹ giao tiếp quan hệ xã hội, kỹ quản lí cảm xúc * Đối với giáo viên: Là giáo viên trẻ, động, có tâm huyết với nghề, có trình độ Đại học, tích cực nghiên cứu tài liệu giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non từ có biện pháp giáo dục phù hợp * Đối với nhà trường: Trường, lớp có đủ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị cần thiết hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Không gian hoạt động sẽ, an toàn, hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh * Đối với phụ huynh: Sự “bùng nổ” nhu cầu học kỹ sống trẻ em dấu hiệu đáng mừng xã hội Điều thể quan tâm bậc phụ huynh việc giáo dục em Phụ huynh sát cánh nhà trường công tác phối kết hợp giữ gia đình trẻ cô giáo đạt hiệu cao 2.2.2 Khó khăn * Đối với trẻ: Trẻ lớp đa số em nông thôn nên hiểu biết kỹ sống nhiều hạn chế Một số trẻ ngoan ngoãn nhanh trí có nhiều kỹ tốt, với hướng dẫn, động viên cô giáo trẻ biết phát huy kỹ tốt Ngược lại, số trẻ nhận thức chậm hay nghịch ngợm kết dạy kỹ sống cô trẻ đạt kết thấp Bên cạnh có số trẻ bố mẹ người thân cưng chiều khiến vốn kỹ sống trẻ chưa có * Đối với giáo viên: Là giáo viên trẻ vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm.Thường quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức cho trẻ qua học trọng đến việc rèn luyện kỹ sống Khối lượng công việc lớn, nhiều thời gian cho công tác phối hợp với gia đình xã hội việc giáo dục trẻ * Đối với nhà trường: Mặc dù nhà trường hỗ trợ đầu tư, nhiên kinh phí việc tổ chức số hoạt động ngoại khoá vào ngày lễ, ngày tết nhằm dạy Kỹ sống cho trẻ hạn chế chưa thường xuyên * Đối với phụ huynh: Sự quan tâm gia đình dành cho cháu không đồng đều, 100% phụ huynh nông thôn Một số phụ huynh làm ăn xa để cháu nhà với anh chị ông bà già, thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ 2.2.3 Kết khảo sát ban đầu Xuất phát từ thực tế tiến hành khảo sát lần tổng số 29 trẻ lớp với nội dung để khảo sát trẻ tuổi nhóm kỹ sống dạy cho trẻ em lứa tuổi mầm non sau: T T Nội dung khảo sát Số trẻ Kết trẻ Đạt T % K % TB % CĐ Y % - Nhóm kỹ nhận thức thân 29 20,7 24,1 10 34,5 20,7 - Nhóm kỹ quản lí cảm xúc 29 17,3 27,6 27,6 27,6 - Nhóm kỹ giao tiếp quan hệ xã hội 29 20,7 24,1 27,6 27,6 - Nhóm kỹ học tập 29 17,3 24,1 27,6 - Nhóm kỹ tương tác 29 17,3 17,3 24,1 12 41,3 31 Qua bảng khảo sát cho thấy kết chung trẻ thấp: Trẻ đạt (TốtKhá) chưa cao, tỷ lệ trẻ chưa đạt nhiều Từ thực trạng để giáo dục kỹ sống cho trẻ nghiên cứu tìm tòi sáng tạo áp dụng hình thức giáo dục phù hợp giúp trẻ tiếp thu cách nhẹ nhàng, thoải mái Từ giúp trẻ phát triển cách toàn diện 2.3 Các biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn - tuổi trường mầm non Nga Thiện Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung giáo dục kỹ sống phù hợp để dạy trẻ Việc lựa chọn kỹ sống phù hợp để dạy trẻ có vai trò quan trọng, giúp trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học mà giúp trẻ rèn luyện kỹ qua thực tế học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kỹ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì tiến hành dạy trẻ kỹ sau: * Kỹ sống tự tin: Hình thành kỹ tự tin ghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác, trẻ tự tin làm theo ý tưởng, tự tin bày tỏ cảm xúc với người khác mà không e ngại Do đó, tôn trọng trẻ, cổ vũ khích lệ khả trẻ lúc nơi cách kịp thời nói cho trẻ biết “Con làm được” Ví dụ: Khi trẻ xung phong lên kể ước mơ trước lớp, khen ngợi trẻ giỏi, mạnh dạn, tự tin từ ngoan ngoãn, nghe lời người lớn chăm học chắn sau ước mơ trở thành thực Để lần sau trẻ muốn không e ngại nói lên trả lời hay bày tỏ ý kiến trước đám đông Hình ảnh trẻ tự tin nói mơ ước thân * Kỹ hợp tác: Để dạy trẻ kỹ hợp tác tạo hội cho trẻ chơi làm việc theo nhóm với trẻ khác tất hoạt động Ví dụ: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Đôi bạn hợp tác nhóm bạn hợp tác”: Đôi bạn hợp tác để chơi trò chơi guốc đôi thật khéo léo ăn ý Hoặc cho trẻ tìm thêm số bạn để chơi trò chơi Nhóm bạn dùng vòng thể dục xếp cạnh cho thành ống chui bạn lại thực hành chui qua cổng Hình ảnh trẻ chơi trò chơi đôi bạn, nhóm bạn * Kỹ tự nhận thức thân: - Kỹ giúp trẻ nhận thức khác với bạn khác, nhận thức cá nhân có điểm riêng biệt cần tôn trọng, phát triển suy nghĩ tích cực thân Trẻ nhận điểm yếu giúp trẻ dự đoán khó khăn trình hoạt động từ tìm cách khắc phục khó khăn Với vai trò người giáo viên, tôn trọng cá tính cá nhân trẻ lớp đồng thời dạy trẻ biết chấp nhận đa dạng với bạn khác, từ có biện pháp giáo dục phù hợp để hạn chế điểm yếu, phát huy điểm mạnh trẻ Ví dụ: Tôi trò chuyện giúp trẻ tìm hiểu thân thông qua số câu hỏi như: Con ai? Con thích không thích gì? Con thấy có tính tốt đẹp nào? Hình ảnh trẻ trò chuyện cô * Kỹ giao tiếp quan hệ xã hội: Tôi tạo hội cho trẻ tham gia vào mối quan hệ với trẻ khác từ dạy trẻ học cách kiểm soát xung đột điều chỉnh hành vi mình, cách giải vấn đề Ví dụ: Có trẻ đánh nhau, điều cần làm hỏi hai trẻ lý lại để trẻ có hội thể suy nghĩ lời nói việc Sau giải thích cho trẻ hiểu bạn đúng, bạn chưa Giáo dục trẻ lần sau chơi đoàn kết với bạn * Kỹ học tập: Mặc dù kiến thức mà trẻ học trường mầm non sơ đẳng có vai trò quan trọng, tảng vững cho việc học văn hóa trường phổ thông sau Với trẻ lớp tôi, hoạt động xác định cụ thể mục tiêu, hướng dẫn cụ thể nội dung, gợi ý cách thực cho trẻ trao đổi cách thực với bạn để trẻ tìm cách thực riêng mình, đồng thời khuyến khích tuyên dương kịp thời sáng tạo trẻ, giúp đỡ trẻ thực kém, động viên trẻ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao với tâm trạng thoải mái hứng thú Ví dụ: Trong hoạt động tạo hình vẽ nhà (Theo đề tài) Tôi cho trẻ quan sát nhận xét số tranh vẽ nhà chuẩn bị trước để gợi ý cách vẽ cho trẻ Trong trình trẻ thực bao quát để kịp thời tuyên dương trẻ có sáng tạo biết vẽ thêm chi tiết trang trí cho tranh, đồng thời giúp đỡ trẻ chưa biết cách thực hoàn thành sản phẩm Sau sử dụng biện pháp thấy trẻ tự tin hơn, biết trao đổi, thảo luận hợp tác với nhau, hăng hái tham gia vào hoạt động học, từ trẻ n hanh chóng thực mong muốn đồng thời khả hòa nhập với cộng đồng nâng cao Biện pháp 2: Tích hợp giáo dục kỹ sống nội dung, hoạt động giáo dục chương trình giáo dục Mầm non * Giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động có chủ định Hoạt động có chủ định hoạt động giúp trẻ lĩnh hội nhiều kiến thức, kỹ sống Những kiến thức mà trẻ lĩnh hội có hệ thống, từ đơn giản đến phức tạp mang tính logic cao Giúp trẻ học kỹ sống nhanh xác Vì vậy, tiến hành lựa chọn nội dung phù hợp để giáo dục trẻ thông qua hoạt động có chủ định Ví dụ: Đối với hoạt động KPKH chủ đề “Gia đình” với đề tài “Tìm hiểu số đồ dùng gia đình” Ngoài việc cung cấp kiến thức cho trẻ để trẻ hiểu tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, chức đồ dùng Tôi lồng ghép vào hình ảnh giáo dục an toàn cho trẻ chơi sử dụng đồ dùng dùng trò chơi cho trẻ phân loại hành vi đúng, hành vi sai cách dán hành vi tương ứng với khuôn mặt cười, hành vi sai tương ứng với khuôn mặt mếu Hình ảnh trẻ phân loại hành vi - sai Ví dụ: Với hoạt động khám phá khoa học “Một số tượng tự nhiên” Tôi cho trẻ khám phá trải nghiệm hình ảnh mưa, tượng tự nhiên, sấm, chớp, sét Tôi tạo tình để giáo dục kỹ sống cho trẻ, để giúp trẻ có kiến thức ứng phó với mưa, tượng tự nhiên cách để bảo vệ sức khỏe như: Khi trời mưa phải làm gì? (Mặc áo mưa, đội mũ); Khi có sấm sét phải nào? (Không đứng gốc to) Cứ thông qua hoạt động có chủ định khéo léo lồng nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Trẻ lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, thoải mái, không gò ép, thụ động Từ đó, nhóm kỹ học tập trẻ nâng lên rõ rệt 10 * Giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi Đối với trẻ mầm non, vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ trường Thông qua hoạt động chơi, trẻ đóng vai khác xã hội, trẻ đóng vai tái lại trẻ nhìn thấy sống Tất kiến thức kinh nghiệm sống mà trẻ có trẻ thể qua họat động vui chơi Chính vậy, trọng đến việc tạo tình trẻ chơi để trẻ tìm cách giải quyết, quan sát điều trẻ thể kiến thức mà trẻ có Qua giúp trẻ phát triển kỹ ý thức thân, quan hệ xã hội, giao tiếp, thực công việc, ứng phó với thay đổi có nhiều hội trải nghiệm Ví dụ: Ở trò chơi hoạt động góc, sau trẻ chơi xong, trẻ để đồ chơi bừa bãi, hỏi trẻ “Con cất đồ chơi chưa?”, “Con nhìn xem bạn làm gì?”, “Con cất đồ chơi với bạn nhé” Dần dần tạo cho trẻ có kỹ xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, nơi quy định Hình ảnh trẻ chơi hoạt động góc Với trò chơi “Đi ô tô” hoạt động trời ý xem cách thể trẻ để có gợi mở kịp thời như: Các bác không thò đầu, thò tay xe chạy Như vậy, việc thực trò chơi nhẹ nhàng giáo dục trẻ kỹ sống đơn giản qua việc tái hiện, mô hoạt động người lớn, tạo “xã hội thu nhỏ” để trẻ thực hành trải nghiệm lĩnh hội kiến thức rèn kỹ sống tham gia vào chơi Từ đó, nhóm kỹ hợp tác nhóm kỹ tự tin hình thành phát triển theo 11 * Giáo dục kỹ sống cho trẻ lúc nơi Không hoạt động học, hoạt động vui chơi Tôi tiến hành cho trẻ rèn luyện kỹ sống lúc nơi, hoạt động như: Giờ đón - trả trẻ; Hoạt động tự chọn hoạt động tích hợp lồng ghép vào môn học khác * Ở hoạt động đón - trả trẻ Trong thời gian trẻ chưa thực bước vào hoạt động học nên tâm lý thoải mái, cởi mở, không căng thẳng Do tiến hành trò chuyện với trẻ nội dung chủ đề trẻ thực Ví dụ: Ở chủ đề “Bản thân” đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng nơi quy định Đây lúc mà rèn cho trẻ kỹ sống gọn gàng ngăn nắp Đồng thời giáo dục trẻ ứng xử giao tiếp có văn hóa, chào hỏi lễ phép với cô giáo, bố mẹ, biết thưa gửi, gọi dạ, bảo vâng, biết nhận lỗi mắc lỗi Việc cho trẻ rèn luyện kỹ sống lúc nơi giúp trẻ rèn luyện kỹ sống thục bên cạnh trẻ có thêm hiểu biết giới xung quanh trẻ cách sâu rộng Nhờ bước vào học trẻ rèn luyện kỹ tự tin để tham gia trả lời câu hỏi cách sôi hứng thú Và học trở thành trò chuyện cô trẻ không mang tính áp đặt, gò bó * Ở hoạt động ăn – ngủ - Trong ăn: Tôi thường tạo tình để giáo dục trẻ nghi thức văn hóa ăn uống giao tiếp như: Phải ăn hết xuất, ăn không nói chuyện riêng, ho, hắt phải lấy tay che miệng, ăn chậm, nhai kỹ, không ăn miếng to, ăn vội vàng, phải giữ gìn vệ sinh chung ăn uống, không làm cơm rơi vãi Trước ăn phải mời cô, mời bạn người xung quanh Khi ăn xong phải cất bát, thìa, ghế nơi quy định, uống nước súc miệng lau miệng - Trong ngủ: Tôi cho trẻ làm vệ sinh cá nhân sau trẻ tự lấy gối, ngủ giờ, không nói chuyện, ngủ dậy biết cất gối, đồ dùng cá nhân gọn gàng Như vậy, sau áp dụng biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động lúc nơi thấy trẻ tự tin giao tiếp, sống gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh nơi quy định, thực việc ấy, biết nhường nhịn bạn, vui chơi đoàn kết Từ kết đạt nhóm kỹ nhận thức thân, nhóm kỹ giao tiếp quan hệ xã hội, nhóm kỹ hợp tác trẻ hình thành phát triển Biện pháp 3: Giúp trẻ phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trường Nội dung phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có nội dung: Nhà trường cần tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức 12 trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi Cụ thể tổ chức thực hoạt động bật sau: - Tháng 10, với chủ đề Gia đình trẻ đến thăm nhà bạn theo tổ, nhóm trẻ Hoạt động nhằm phối hợp với bậc cha mẹ để giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình - Tháng trẻ vui chơi trò chơi dân gian dịp đầu xuân như: Nhảy lò cò, cướp cờ, chơi đu sân vận động nhà văn hoá xã, giúp trẻ có dịp đến tham quan tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng địa phương - Tháng 2, tháng trẻ tham gia hội thi “Hội khỏe bé Mầm non” cấp lớp cấp trường, qua hội thi trẻ tập luyện, chơi trò chơi tập thể, thể mình, từ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp hoạt động tập thể Hình ảnh trẻ tham gia hội thi “Hội khỏe bé Mầm non” cấp trường - Tháng 4, với chủ đề Quê hương – Đất nước trẻ tham quan công trình công cộng (Như trạm y tế, Động từ thức, đền thờ Nữ tướng Lê Thị Hoa) nhằm rèn luyện kỹ giao tiếp, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước người 13 Hình ảnh trẻ thăm đền thờ nữ tướng Lê Thị Hoa - Tổ chức hoạt động nghệ thuật cho trẻ qua hội thi “Triển lãm tranh”, tổ chức hoạt động phát triển tư qua số hội thi có tham gia trực tiếp cha mẹ để chơi với trẻ qua rèn luyện tính kiên nhẫn, kỹ hợp tác với cha mẹ, ông bà để chiến thắng yêu cầu thử thách luật chơi, phát triển kỹ giao tiếp, kỹ sống tự tin, phát triển tình cảm, nhận thức trẻ Khi áp dụng biện pháp vào giáo dục kỹ sống cho trẻ thấy trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hứng thú tham gia vào hoạt động cách tự tin hơn, vui vẻ, sôi nổi, hòa đồng với bạn bè cô giáo, biết động viên gắng hoàn thành nhiệm vụ giao cách tốt Từ đó, làm giàu thêm kỹ sống cho trẻ, trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp, tham gia trò chơi cách thành thạo, tích cực tham gia hoạt động lớp, trường tổ chức thành tích đạt lớp luôn dẫn đầu Biện pháp 4: Tích cực tạo điều kiện để trẻ trải nghiệm thực tế tạo hội cho trẻ rèn luyện kỹ sống qua tình Trước giáo dục kỹ sống dạy trẻ nhận biết số nguy không an toàn cách phòng tránh thường giáo dục trẻ với lời dặn dò nhắc nhở đơn giản nên kết không cao, trẻ không thực hành trải nghiệm Vì vậy, năm học này, nghiên cứu lựa chọn tình bất trắc thường xảy đưa tình cụ thể để dạy trẻ có kỹ ứng biến gặp tình khó khăn, biết cách suy nghĩ giải Từ kiến thức giáo dục kỹ sống cung cấp trên, suy nghĩ tìm tình tạo điều kiện để trẻ thực hành trải nghiệm thực tế như: 14 Ví dụ: Khi thực chủ đề “Bản thân” Trước thông qua câu chuyện “Chú vịt xám” nội dung hát “Đàn Vịt con” dùng lời giáo dục trẻ: + “Khi chợ đến nơi công cộng phải với bố mẹ, không chạy lung tung để khỏi bị lạc” Tôi chưa đưa tình dạy trẻ “Nếu chẳng may bị lạc trẻ phải xử lý nào?” Với cách giáo dục thấy kết đạt trẻ chưa đạt hiệu Trẻ ghi nhớ cách thụ động, thường chóng quên Và điều cốt yếu trẻ không hiểu cốtlõi vấn đề không nên làm xảy phải làm Do việc giáo dục vào hoạt động chiều, đưa tình huống: + “Khi bé chợ mẹ mà bị lạc, bé làm gì? Tôi cho trẻ suy nghĩ, trẻ đưa cách giải riêng trẻ Lắng nghe ý kiến trẻ, cho trẻ suy nghĩ trả lời theo ý kiến mình, gợi mở cho trẻ câu hỏi: + Theo làm có không? Tại sao? Sau đó, giúp trẻ rút phương án tối ưu nhất: + “Khi bị lạc mẹ, bình tĩnh, không khóc chạy lung tung mà đứng yên chỗ chờ Vì bố, mẹ quay lại chỗ để tìm Tuyệt đối không theo người lạ dù người có hứa đưa với bố mẹ Vì kẻ xấu lợi dụng hội bắt cóc làm hại đó” Với tình hình phức tạp xã hội nay, nhiều tình bất trắc xảy trẻ bị bắt cóc, xâm hại Tôi đưa tình để dạy trẻ như: + “Nếu có người không quen biết cho quà làm nào?” Ở tình này, với đặc điểm lứa tuổi trẻ Mầm non trẻ thích cho quà không nhận Khi trẻ thảo luận, đưa giả thiết, tình xấu: + “Nếu kẻ xấu nguy hiểm cho con” Tôi phân tích, giải thích cho trẻ giúp trẻ có phương án giải là: + “Tuyệt đối không nhận quà, ăn bánh kẹo người lạ bị người xấu tẩm thuốc mê trúng mưu kẻ xấu Khi gặp trường hợp bé nên nói “Cháu cám ơn, bố mẹ cháu không cho nhận quà người lạ” Với chủ đề “Gia đình”, việc giáo dục trẻ nhận biết tránh đồ dùng nguy hiểm bàn là, phích nước, bếp đun Tôi đưa tình trẻ biết tránh mối nguy hiểm khác như: + “Nếu nhà mình, có người đến gọi mở cửa làm gì?” Tôi cho trẻ nói suy nghĩ, cách giải Trong thảo luận với trẻ gợi mở: có trường hợp kẻ xấu gây hại cho bé lấy trộm đồ 15 gia đình lại người thu tiền điện, người quen biết với bố mẹ bé để giúp trẻ suy đoán tìm cách giải Sau giúp trẻ rút phương án tối ưu trường hợp này: + “Tuyệt đối không mở cửa, kể người quen bố mẹ, người thu tiền điện, hẹn họ nhắn lại tối đến gặp bố mẹ” Trong thời gian gần đây, cháy nổ hiểm hoạ rình rập với tất nhà Chính vậy, với trẻ mẫu giáo trẻ nhỏ tuổi song nghĩ cần dạy cho trẻ số kỹ ứng biến chẳng may có điều xảy Tôi đưa tình huống: + “Nếu bé thấy có khói, cháy bé phải làm nào?” Qua tình dạy trẻ: + “Khi thấy có khói cháy đâu, trước hết bé phải chạy xa chỗ cháy Hãy hét to để báo với người nhà người xung quanh nghe thấy Nếu người nhà chạy báo cho hàng xóm” Từ tình cụ thể sống mà dễ xảy trẻ, cách cho trẻ thảo luận, yêu cầu trẻ suy nghĩ, vận dụng vốn hiểu biết có để tìm cách giải vấn đề Thông qua cô giúp trẻ tìm phương án tối ưu nhất, kinh nghiệm mà ta cần dạy trẻ Thông qua hoạt động giúp trẻ có tư lôgic, có khả tư duy, so sánh, phán đoán vấn đề đặc biệt trẻ biết cách diễn đạt suy nghĩ mình, từ phát triển kỹ sống cho trẻ, đặc biệt nhóm kỹ nhận thức thân phát triển mạnh Biện pháp 5: Sưu tầm thơ, câu chuyện có nội dung giáo dục kỹ sống chương trình để tạo môi trường giáo dục kỹ sống phong phú cho trẻ Trước thông qua nội dung thơ, câu chuyện, có nội dung giáo dục kỹ sống Song thực tế, chương trình số lượng hát, thơ, câu chuyện có nội dung hạn chế Xuất phát từ đặc điểm tâm lý trẻ mầm non thích nghe kể chuyện Nội dung câu chuyện thường để lại ấn tượng cho trẻ khó phai mờ Chính sưu tầm số câu chuyện phù hợp lồng vào tình để giáo dục trẻ Giúp trẻ tiếp nhận cách hứng thú, tự nguyện Trong sống sinh hoạt thường ngày, có nhiều tình bất trắc trẻ dễ gặp, nhiên đưa vào dạy trẻ Với chủ đề “Giao thông” đưa tình giáo dục cho trẻ qua câu chuyện sưu tầm Tôi trình chiếu cho trẻ xem hình ảnh không an toàn, hành vi đúng, sai tham gia giao thông Tôi nhấn mạnh vào tình không an toàn câu chuyện sau: CHUYỆN: “CHIẾC MŨ BẢO HIỂM” Chuyện kể bạn Hải mẹ đưa đến trường quên mũ bảo hiểm, Hải định không cho mẹ quay lấy Thế Hải mẹ bị ngã xe, 16 may không xảy hậu nghiêm trọng Mẹ ân hận xin lỗi công an nói với Hải: - Mẹ lần sau dù có vội hay muộn đến phải nhớ đội mũ bảo hiểm nhé! Bé đội mũ bảo hiểm trước xe máy Sau cho trẻ nghe chuyện trò chuyện với trẻ nội dung câu chuyện, thấy có nhiều cháu nhận thường xuyên không đội mũ bảo hiểm xe máy học Sau đó, nhiều bậc phụ huynh chia sẻ với cô giáo: Bản thân phụ huynh nhớ cho đội mũ bảo hiểm xe máy đến trường, phần vướng, phần công an thường không phạt trường hợp nên phụ huynh hay bỏ qua Nhưng bây giờ, đòi đội mũ bảo hiểm học Tôi thấy rằng, qua câu chuyện trẻ nhận thức cần thiết việc đội mũ bảo hiểm xe Biết không thực tốt xảy rủi ro Từ tạo cho trẻ ý thức chấp hành luật giao thông từ bé Với chủ đề “Bản thân” đưa tình giáo dục cho trẻ qua câu chuyện: CHUYỆN: “Ổ KHOÁ” Chuyện kể bạn Kiên mẹ đưa đến nhà người quen chơi Khi vào nhà vệ sinh để rửa tay bạn Kiên tò mò vặn chốt cửa Cửa chốt Kiên không mở được… Kiên sợ khóc oà lên… Cuối bác Luyến phải thuê thợ cắt kính vào cắt để thò tay vào mở khoá cửa… Khi Kiên bình tĩnh, mẹ ôn tồn giải thích nhắc nhở Lần sau, đâu không nghịch khoá nhé, khoá nhà có cách sử dụng khác - Với câu chuyện giáo dục trẻ: Khi vào nhà vệ sinh tự ý mở chốt khoá cửa Bên cạnh đưa tình khác trẻ như: Không tự ý xả nước vòi dễ xảy bỏng sử dụng bình nóng lạnh 17 - Ngoài câu chuyện kể sưu tầm thơ: “Khách đến nhà”, “Dạ vâng”, “Nhận quà”, “Chào hỏi”, “Biết lỗi”, “Lời cô bé nhớ” Đây thơ có nội dung giáo dục trẻ kỹ giao tiếp ứng xử với người là: Biết chào có khách đến nhà, lễ phép với người lớn, nhận quà biết nói cảm ơn biết nói “xin lỗi” mắc lỗi Hay thơ “Nhặt rụng” có nội dung giáo dục trẻ kỹ sống sẽ, gọn gàng Như vậy, thông qua việc sử dụng biện pháp thấy tất nhóm kỹ trẻ phát triển hơn, đặc biệt nhóm kỹ giao tiếp quan hệ xã hội Biện pháp 6: Phối hợp với gia đình, cộng đồng tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện Đây giải pháp vô quan trọng Nó không đơn lôi quan tâm bậc phụ huynh để họ tham gia phối hợp dạy kỹ sống cho trẻ, mà tạo hội để bậc phụ huynh hiểu công tác chăm sóc giáo dục trẻ vất vả Từ thực tốt lượng thông tin hai chiều để phối kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức như: - Tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh hiểu không nên làm hộ con, phải dạy trẻ tính tự lập từ bé Trẻ hướng dẫn sớm cách tự vệ, nhận biết mối nguy hiểm từ xung quanh cách xử lý vững vàng vượt qua thử thách tình Điều chứng minh rõ ràng từ thực tế Chính vậy, cách bảo vệ trẻ tốt dạy trẻ biết cách tự bảo vệ thân - Trò chuyện, trao đổi với bậc phụ huynh, thông qua đón trả trẻ hàng ngày để họ hiểu gia đình, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để trẻ có kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, không đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ - Thông qua buổi họp phụ huynh theo định kỳ Bản thân phối hợp cách chặt chẽ hợp lý với cha mẹ trẻ để họ tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, dự hoạt động ngày; cách cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời - Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ nghĩ thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân trẻ Thông qua biện pháp phối hợp với phụ huynh thấy tất nhóm kỹ khảo sát đạt kết tốt Trẻ tự tin, hòa đồng xử lí tình cách tự tin hơn, nhanh nhạy 18 2.4 Hiệu - Từ áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm với cố gắng nỗ lực thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp đạt số kết việc dạy trẻ lớp KNS thể kết sau: * Hiệu trẻ - Từ nỗ lực thân, với giúp đỡ đồng nghiệp hợp tác của bậc phụ huynh giúp đạt số kết việc dạy trẻ kỹ sống bản, thể kết sau: T T Nội dung khảo sát Số trẻ Kết trẻ Đạt T % K % TB % CĐ Y % - Nhóm kỹ nhận thức 29 thân 19 65,6 17,2 17,2 0 - Nhóm kỹ quản lí 29 cảm xúc 16 55,2 24,1 20,7 0 - Nhóm kỹ giao tiếp 29 quan hệ xã hội 16 55,2 27,6 17,2 0 - Nhóm kỹ học tập 29 15 51,7 24,1 20,7 3,5 - Nhóm kỹ tương tác 29 16 55,2 27,6 13,7 3,5 Qua bảng khảo sát lần cho thấy sau áp dụng biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ, kết chung trẻ tăng lên rõ rệt: Trẻ đạt (Tốt - Khá) tăng cao, (Trung bình) giảm chiếm tỷ lệ ít; Đặc biệt trẻ chưa đạt chiếm Điều cho thấy kết khả quan công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ sau áp dụng đề tài nghiên cứu tỷ lệ đạt cao * Hiệu thân Bản thân chịu khó trò chuyện với trẻ, trả lời câu hỏi trẻ, giải hợp lý, công với tình xảy trẻ lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ * Hiệu đồng nghiệp Thông qua biện pháp triển khai trẻ – tuổi lớp mình, tham mưu với đồng nghiệp việc lựa chọn nội dung kỹ phù hợp với lứa tuổi biện pháp phù hợp để giáo viên áp dụng giáo dục kỹ sống cho trẻ tốt nhất, đem lại hiệu nhóm lớp tương đối Đồng thời thông qua sáng kiến riêng 19 thân mà giúp cho giáo viên trường có thêm kinh nghiệm hay việc dạy trẻ kỹ sống trường mầm non KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ đóng vai trò vô quan trọng, không giúp trẻ phát triển tư duy, óc quan sát, ghi nhớ, ý có chủ định mà giúp trẻ so sánh, phân tích, tổng hợp Còn kinh nghiệm bổ ích thực tiễn sống hàng ngày diễn xung quanh trẻ Giúp trẻ có hành trang vững vàng, tâm lí tự tin bước vào sống Qua trình nghiên cứu đề tài này, thấy nghiên cứu tìm hiểu việc giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non nói chung trẻ mẫu giáo lớn nói chung quan trọng Nó góp phần cho giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động, mà giúp cho trẻ – tuổi có hành trang tốt để sẵn sàng bước vào lớp đầy tự tin mong đợi bậc phụ huynh 3.2 Kiến nghị * Đối với phòng GD&ĐT - Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tham mưa với sở GD&ĐT việc bồi dưỡng thêm chuyên đề, đặc biệt chuyên đề “Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non” - Tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền, UBND huyện cần quan tâm đến điều kiện, sở vật chất trường Mầm non chưa đạt chuẩn nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung giáo dục kỹ sống cho trẻ nói riêng - Tổ chức có hiệu buổi học chuyên đề, buổi bồi dưỡng chuyên môn kỹ sống cho cán giáo viên mầm non * Đối với nhà trường - Quan tâm trang bị sở vật chất phù hợp, đầy đủ phục vụ cho công tác giáo dục trẻ - Tổ chức số buổi học chuyên đề để cung cấp thêm kiến thức giáo dục kỹ sống cho trẻ đến tất giáo viên trường - Mua bổ sung thêm tài liệu, hình ảnh, đồ dùng đồ chơi công tác giáo dục trẻ nói chung giáo dục kỹ sống cho trẻ tuổi nói riêng - Tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh đầu năm để tư vấn thông tin giáo dục kỹ sống cho trẻ * Đối với giáo viên - Nắm vững đặc điểm tâm sinh lí trẻ lớp phụ trách, nắm vững nội dung chương trình, phương pháp hình thức tổ chức, từ tổ chức hoạt động phù hợp, hứng thú, mang lại chất lượng cho việc giáo dục trẻ Không 20 ngừng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để tổ chức hoạt động giáo dục ngày phong phú, sinh động, lôi trẻ - Phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh công tác chăm sóc giáo dục trẻ Trên kinh nghiệm nhỏ rút trình giảng dạy nuôi dưỡng chăm sóc trẻ Những kinh nghiệm không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Những vấn đề cấp trên, đồng chí, đồng nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng, khắc phục trình chăm sóc giáo dục trẻ nói chung giáo dục kỹ sống nói riêng năm học đạt kết tốt XÁC NHẬN CỦA Nga Thiện, Ngày 10 tháng 04 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người thực Trần Thị Hà Yên Thị Lệ TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 Tâm lí học trẻ em lứa tuổi Mầm non Nguyễn Thị Ánh Tuyết – NXB giáo dục 1994 Nguyễn Thị Ngọc Châm, tài liệu “tập huấn giáo viên Mầm non hè năm 2002” Phan Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2002) “Giáo dục học trẻ em” Đại học quốc gia Hà Nội Trần Thị Trọng, Phạm Thị Sửu (chủ biên), chương trình chăm sóc, giáo dục Mẫu giáo hướng dẫn thực (5 – tuổi), nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lí, giáo viêm Mầm non năm học 2013 – 2014 Bộ giáo dục đào tạo 22 ... Các biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn - tuổi trường mầm non Nga Thiện Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung giáo dục kỹ sống phù hợp để dạy trẻ Việc lựa chọn kỹ sống phù hợp để dạy trẻ. .. hàng ngày Cho nên việc giáo dục vận dụng tốt giúp trẻ có nhân cách tốt 2.2 Thực trạng dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nga Thiện năm học vừa qua Trường mầm non Nga Thiện thuộc... 5-6 tuổi trường mầm non Nga Thiện làm đề tài nghiên cứu cho năm học 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Nga Thiện - Nghiên cứu đưa số biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga Thiện, Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga Thiện, Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga Thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn