Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện quế võ, bắc ninh

163 231 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2017, 10:28

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠ THỊ KIM QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠ THỊ KIM QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Chí Thiện THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu riêng Mô hình nghiên cứu mà xây dựng kết quả, số liệu nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Tạ Thị Kim Quyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đồng ý hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Trần Chí Thiện, thực đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quế Võ, Bắc Ninh” Để hoàn thành Luận văn này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Trần Chí Thiện Trong suốt trình nghiên cứu, Thầy hướng dẫn nhiệt tinh, động viên hoàn thành tiến độ Sự hiểu biết sâu sắc khoa học kinh nghiệm Thầy tiền đề giúp đạt kết nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy cô giáo khoa Quản lý kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh giúp đỡ nâng cao kiến thức chuyên môn suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Có kết nghiên cứu này, bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp đồng hành ủng hộ suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực để thực đề tài cách tốt không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy cô Hội đồng bạn đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Tạ Thị Kim Quyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp nghiên cứu .3 Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Vai trò Ngân hàng Thương mại phát triển kinh tế .6 1.1.3 Hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.2 Chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Thương mại 10 1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 10 1.2.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Thương mại 14 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Thương mại 17 1.3 Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng .18 1.3.1 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL .18 1.3.2 Mô hình số hài lòng khách hàng (CSI Model) 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.3 Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 23 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 28 1.4.1 Nhu cầu khách hàng .28 1.4.2 Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ tiền gửi tiết kiệm .29 1.4.3 Quy trình cung cấp dịch vụ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 29 1.4.4 Nhân viên giao dịch ngân hàng 30 1.4.5 Cơ sở vật chất ngân hàng 30 1.5 Cơ sở thực tiễn liên quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Thương mại Việt Nam 32 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Thương mại 32 1.5.2 Bài học kinh nghiệm huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm cho Agribank Quế .36 1.6 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 37 1.6.1 Các nghiên cứu nước 37 1.6.2 Các nghiên cứu nước 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu .40 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .40 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 46 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 46 2.3 Các tiêu nghiên cứu chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 48 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi tiết kiệm 49 2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng .50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.3.3 Khả đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngân hàng thông qua cân đối nguồn vốn huy động từ TGTK Dư nợ 51 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH .52 3.1 Giới thiệu chung Agribank Quế Võ, Bắc Ninh 52 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 52 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Quế Võ, Bắc Ninh 53 3.1.3 Các hình thức huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 54 3.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ tiền gửi Agribank Quế .57 3.2.1 Tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi Agribank Quế 58 3.2.2 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 60 3.2.3 Khả đáp ứng nhu cầu kinh doanh Agribank Quế 65 3.2.4 Kết khảo sát chất lượng dịch vụ tiền gửi Agribank Quế Võ 66 3.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi Agribank Quế Võ, Bắc Ninh 93 3.3.1 Kết đạt 93 3.3.2 Một số tồn 93 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH .94 4.1 Định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Agribank Việt Nam .95 4.1.1 Định hướng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 95 4.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Agibank Bắc Ninh 97 4.1.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Agribank Quế 98 4.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi Agribank Quế .100 4.2.1 Giải pháp nâng cao uy tín, hình ảnh Agribank Quế .100 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân Agribank Quế 101 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng gửi tiền Agribank Quế .103 4.2.4 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 106 4.2.5 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế .109 4.2.6 Giải pháp cải tiến ứng dụng công nghệ đại hóa Agribank Quế 110 4.3 Một số kiến nghị 112 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .112 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 113 4.3.3 Kiến nghị với Agribank Bắc Ninh 113 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC .119 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Tên viết tắt tiếng Anh: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Quế Võ : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Quế Võ CN : Chi nhánh CLDV : Chất lượng dịch vụ NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NVGD : Nhân viên giao dịch KH : Khách hàng TCTD : Tổ chức tín dụng TGTK : Tiền gửi tiết kiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mô tả biến quan sát Sự tin tưởng khách hàng chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm Agribank Quế 41 Bảng 2.2: Mô tả biến quan sát Tính đảm bảo ngân hàng chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm với khách hàng Agribank Quế 42 Bảng 2.3: Mô tả biến quan sát Tính hữu hình ngân hàng chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm với khách hàng Agribank Quế 42 Bảng 2.4: Mô tả biến quan sát Sự cảm nhận khách hàng chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm Agribank Quế 43 Bảng 2.5: Mô tả biến quan sát Tính trách nhiệm Agribank Quếchất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm với khách hàng 43 Bảng 2.6: Mô tả biến quan sát Giá dịch vụ gửi tiền tiết kiệm Agribank Quế 44 Bảng 2.7: Mô tả biến quan sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 44 Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm dư nợ Agribank Quế 58 Bảng 3.2: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn Agribank Quế 59 Bảng 3.3 Tỷ trọng vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm tổng nguồn huy động Agribank Quế 61 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền Agribank Quế Võ 61 Bảng 3.5 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm theo đối tượng khách hàng Agribank Quế 62 Bảng 3.6: Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn gửi tiền tiết kiệm Agribank Quế Võ63 Bảng 3.7 Cơ cấu vốn huy động tiền gửi tiết kiệm tổ chức kinh tế Agribank Quế 64 Bảng 3.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư Agribank Quế 65 Bảng 3.9 Tình hình cân đối vốn huy động dư nợ từ tiền gửi tiết kiệm Agribank Quế 65 Bảng 3.10: Giá trị Cronbach’s Alpha tiêu chí đo CLDV TGTK 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 137 Item Statistics Std Deviation 695 670 750 670 815 Mean VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 2.45 2.45 2.20 2.55 2.15 N 240 240 240 240 240 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted VC1 9.35 5.216 670 790 VC2 9.35 5.517 590 812 VC3 9.60 4.961 689 784 VC4 9.25 5.377 643 798 VC5 9.65 5.015 589 817 Scale Statistics Mean Variance 11.80 7.826 Std Deviation 2.797 N of Items PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx ChiSquare Bartlett's Test of Sphericity df Sig .822 9040.841 300 000 Rotated Component Matrixa QT1 QT2 QT3 938 936 919 036 047 066 Component 189 206 248 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 181 196 177 http://www.lrc.tnu.edu.vn 162 149 138 138 QT4 916 018 237 CP1 158 554 389 CP2 -.012 920 098 CP3 017 800 293 CP4 299 641 -.092 CP5 -.004 691 -.004 CP6 -.029 932 081 NV1 368 074 835 NV2 336 166 851 NV3 400 148 829 NV4 061 346 539 NV5 109 060 620 NC1 185 432 251 NC2 260 -.004 209 NC3 435 206 220 NC4 231 264 055 NC5 341 456 284 VC1 305 245 207 VC2 -.030 388 270 VC3 096 205 206 VC4 179 -.096 485 VC5 203 -.054 -.025 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .192 483 087 135 039 336 116 190 161 142 468 541 748 722 538 757 556 094 250 018 148 298 139 231 082 344 292 -.204 069 306 224 280 255 -.107 -.006 258 408 318 204 665 580 779 620 760 PHỤ LỤC HỆ SỐ TƯƠNG QUAN CORRELATIONS /VARIABLES=Trachnhiem Tintuong HuuHinh Dambao Camnhan Giaca quytrinhcungung Phatrtien Nhanviengiaodich Nhucaukhachhang Cosovatchat chatluongdichvu /PRINT=TWOTAIL NOSIG /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING=PAIRWISE Correlations Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 139 Notes Output Created Comments 03-JUN-2015 09:35:06 /Users/macbook/Downloads/Data xu ly-3.sav DataSet1 Data Active Dataset Filter Input Weight Split File N of Rows in Working 240 Data File User-defined missing values are Definition of Missing treated as missing Missing Value Statistics for each pair of variables Handling Cases Used are based on all the cases with valid data for that pair CORRELATIONS /VARIABLES=Trachnhiem Tincay HuuHinh Dambao Camnhan Giaca quytrinhcungung Phatrtien Nhanviengiaodich Syntax Timhieunhucau Cosovatchat chatluongdichvu /PRINT=TWOTAIL NOSIG /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING=PAIRWISE Processor Time 00:00:00.03 Resources Elapsed Time 00:00:00.00 [DataSet1] /Users/macbook/Downloads/Data xu ly-3.sav Descriptive Statistics Tinh Trach Nhiem Su Tin tuong Tinh Huu Hinh Tinh Dam Bao Su Cam Nhan Gia Ca Qui Trinh Cung Cap Dich Vu Tien Gui Tiet Kiem Chien Luoc Phat Trien da dang hoa san pham tiet kiem Nhan vien Giao dich NH Nhu Cau Khach Hang Co So Vat Chat Cua NH chatluongdichvu Mean Std Deviation N 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 9.95 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 10.747 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Correlations Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 140 Tinh Trach Nhiem Su Tin tuong Tinh Huu Hinh Tinh Dam Bao Tinh Cam Nhan Gia Ca Qui Trinh Cung Cap Dich Vu Tien Gui Tiet Kiem Chien Luoc Phat Trien da dang hoa san pham tiet kiem Nhan vien Giao dich ngan hang Nhu Cau Khach Hang Co So Vat Chat Cua Ngan Hang chatluongdichvu Tinh Trach Tinh Huu Tinh Dam Tinh Cam Su Tin Cay Nhiem Hinh Bao Nhan Pearson Correlation 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation -.483** -.107 -.046 025 -.149* Sig (2-tailed) 000 097 480 702 021 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 072 -.183** 055 024 -.013 Sig (2-tailed) 270 005 393 712 836 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation -.096 -.030 052 -.084 053 Sig (2-tailed) 140 645 426 197 410 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation 019 -.396** 069 -.224** -.009 Sig (2-tailed) 764 000 290 000 887 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation -.223** 059 -.197** 091 078 Sig (2-tailed) 000 366 002 160 226 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation -.300** -.396** -.448** -.411** -.308** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 240 240 240 240 240 Correlations Gia Ca Tinh Trach Nhiem Su tin tương Tinh Huu Hinh Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Qui Trinh Chien Luoc Nhan vien Cung Cap Phat Trien da Giao dich Dich Vu dang hoa san ngan hang TGTK pham tiet kiem Nhu Cau KH 000 -.483 072 -.096 019 1.000 240 000 240 270 240 140 240 764 240 000 -.107 -.183 -.030 -.396 1.000 240 097 240 005 240 645 240 000 240 000 -.046 055 052 069 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 141 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Tinh Dam Bao Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Tinh Cam Nhan Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Gia Ca Sig (2-tailed) N Pearson Qui Trinh Cung Cap Correlation Dich Vu Tien Gui Tiet Sig (2-tailed) Kiem N Pearson Chien Luoc Phat Trien Correlation da dang hoa san pham Sig (2-tailed) tiet kiem N Pearson Nhan vien Giao dich Correlation ngan hang Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhu Cau Khach Hang Sig (2-tailed) N Pearson Co So Vat Chat Cua Correlation Ngan Hang Sig (2-tailed) N Pearson Correlation chatluongdichvu Sig (2-tailed) N 1.000 240 480 240 393 240 426 240 290 240 000 025 024 -.084 -.224 1.000 240 702 240 712 240 197 240 000 240 000 -.149 -.013 053 -.009 1.000 240 021 240 836 240 410 240 887 240 109 -.281 006 -.025 240 093 240 000 240 930 240 702 240 109** 000 000 000* 093 240 240 1.000 240 1.000 240 1.000 240 -.281 000** 000 000 000 240 1.000 240 240 1.000 240 1.000 240 006 000 000 000 930 240 1.000 240 1.000 240 240 1.000 240 -.025 000** 000 000** 702 240 1.000 240 1.000 240 1.000 240 240 000 000 -.077 ** ** 000 000 237 240 1.000 240 1.000 240 1.000 240 1.000 240 -.451** 170** 085** -.010** 168** 000 240 008 240 188 240 874 240 009 240 Correlations Tinh Trach Nhiem Su Tin tuong Tinh Huu Hinh Tinh Dam Bao Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Co So Vat Chat chatluongdichvu Cua Ngan Hang -.223 -.300 000 000 240 240 059 -.396 366 000 240 240 -.197 -.448 002 000 240 240 091 -.411 http://www.lrc.tnu.edu.vn 142 Su Cam Nhan Gia Ca Qui Trinh Cung Cap Dich Vu Tien Gui Tiet Kiem Chien Luoc Phat Trien da dang hoa san pham tiet kiem Nhan vien Giao dich ngan hang Nhu Cau Khach Hang Co So Vat Chat Cua Ngan Hang chatluongdichvu Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 160 240 078 226 240 -.077 237 240 000** 1.000 240 000 1.000 240 000 1.000 240 000 1.000 240 1** 240 144** 026 240 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC HỒI QUY TUYẾN TÍNH Nhu cầu khách hàng Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 000 240 -.308 000 240 -.451 000 240 170 008 240 085** 188 240 -.010 874 240 168** 009 240 144 026 240 1** 240 143 Forward (Criterion: NC4 Probabilityof-F-to-enter
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện quế võ, bắc ninh , Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện quế võ, bắc ninh , Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện quế võ, bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn