Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

2 533 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 13:59

Giải tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 76, 77 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 2+7= 4+5= 3+ 6= +1= 0+9= 4+4= 1+7= 5+2= 8–5= 7–4= 0+8= 6–1= Hướng dẫn giải 2+7=9 4+5=9 3+ 6=9 +1=9 0+9=9 4+4=8 1+7=8 5+2=7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 8–5=3 7–4=3 0+8=8 6–1=5 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 4+5= 6+3= 1+8= 4+1+4= 6+1+2= 1+2+6= 4+2+3= 6+3+0= 1+5+3= Hướng dẫn giải 4+5=9 6+3=9 1+8=9 4+1+4=9 6+1+2=9 1+2+6=9 4+2+3=9 6+3+0=9 1+5+3=9 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: Hướng dẫn giải a) + = 9; b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9 , Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9 , Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Từ khóa liên quan