luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty cổ phần dệt may nam định

125 354 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 08:10

i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn TS Nguyễn Viết Tiến Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét tác giả thu thập từ nguồn khác ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát gian lận nào, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn trước Trường Đại học Thương mại pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, tác giả nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin gửi đến quý thầy khoa Kế toán- Kiểm toán trường Đại học Thương Mại, đặc biệt TS Nguyễn Viết Tiến dùng kiến thức tâm huyết hướng dẫn tận tình, chu đáo khoa học; giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo, Phòng kế toán Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định phận kế toán công ty mà tác giả khảo sát cung cấp số liệu thực tế giúp tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Trong trình khảo sát, trình nghiên cứu làm luận văn, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy để luận văn hoàn thiện mặt lý luận thực tiễn doanh nghiệp iii MỤC LỤC Bảng 2.1 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm mã Áo DEKYUNG: WD 3D 13042 Error: Reference source not found v Bảng 2.2 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm Quần FMX 173304 Error: Reference source not found v Bảng 3.2 Bảng phân tích chi phí sản chung Error: Reference source not found v Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế toán CPNVLTT 27 .v Sơ đồ 1.2 Sơ đồ kế toán chi phí NCTT 29 v Sơ đồ 1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo phương pháp khai thường xuyên 33 .v Sơ đồ 1.5 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm định kỳ 34 v Sơ đồ 1.6: Trình tự tính giá thành theo phương pháp kết chuyển 47 .v ZTP = CPSX gđi thành phẩm 47 v Sơ đồ 1.7: Trình tự tính giá thành phân bước theo phương pháp kết chuyển song song (Phương pháp phân bước tính Z bán thành phẩm) 48 .v Bảng 2.1 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm mã Áo DEKYUNG: WD 3D 13042 58 v Bảng 2.2 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm Quần FMX 173304 59 v Bảng 3.2 Bảng phân tích chi phí sản chung 92 v Khi nhận hợp đồng gia công sản phẩm, phòng kế toán vào hợp đồng tính mức tiêu hao NVL cần thiết cho sản xuất Khối lượng NVL xuất dùng xác định sở tính định mức NVL sử dụng xây dựng sở tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình công nghệ sản xuất nghiên cứu tình hình sử dụng thực tế Công ty may Phòng chuẩn bị sản xuất lập 58 3.4.1 Về phía Nhà nước .93 3.4.2 Về phía doanh nghiệp .94 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BHXH BHYT BHTN KPCĐ GTSP GTGT NC NVL CCDC CPSX SPDD SXKD SXC TSCĐ QĐ TT CP TNHH NN MTV VL SX TK Tên đầy đủ Tiếng Việt Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí công đoàn Giá thành sản phẩm Giá trị gia tăng Nhân công Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Chi phí sản xuất Sản phẩm dở dang Sản xuất kinh doanh Sản xuất chung Tài sản cố định Quyết định Thông tư Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên Vật liệu Sản xuất Tài khoản v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm mã Áo DEKYUNG: WD 3D 13042 .Error: Reference source not found Bảng 2.2 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm Quần FMX 173304 Error: Reference source not found Bảng 3.2 Bảng phân tích chi phí sản chung Error: Reference source not found SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế toán CPNVLTT 27 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ kế toán chi phí NCTT 29 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo phương pháp khai thường xuyên 33 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm định kỳ 34 Sơ đồ 1.6: Trình tự tính giá thành theo phương pháp kết chuyển 47 ZTP = CPSX gđi thành phẩm .47 Sơ đồ 1.7: Trình tự tính giá thành phân bước theo phương pháp kết chuyển song song (Phương pháp phân bước tính Z bán thành phẩm) 48 Bảng 2.1 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm mã Áo DEKYUNG: WD 3D 13042 58 Bảng 2.2 Định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm Quần FMX 173304 .59 Bảng 3.2 Bảng phân tích chi phí sản chung .92 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai yếu tố vô quan trọng Nó giúp doanh nghiệp tái sản xuất tìm kiếm lợi nhuận Giá thành thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau chu kỳ sản xuất kinh doanh nghĩa sản xuất sản phẩm chi phí để sản xuất sản phẩm phải nằm giới hạn bù đắp Nếu giá thành vượt qua giới hạn này, chứng tỏ mục đích kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp không đạt tới Mặt khác, giá thành công cụ để xem xét hiệu biện pháp tổ chức kỹ thuật sản xuất kinh doanh thể nói giá thành gương phản chiếu toàn toàn biện pháp, cách thức tổ chức quản lý sử dụng yếu tố đầu vào trình sản xuất doanh nghiệp giá thành mục tiêu kinh tế ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phỉa vận dụn phương thức tổ chức, quản lý sản xuất cho hiệu để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp đứng vững điều kiện Đảm bảo hạch toán chi phí tính giá thành xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp yêu cầu vô quan trọng mang tính xuyên suốt trình thực công tác kế toán doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định” để làm luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đề tài nghiên cứu nhiều công trình nghiên cứu nước nước thể nói đề tài nhiều người lựa chọn cho nghiên cứu mình.Tuy nhiên, người lại cách nhìn nhận, suy nghĩ khác làm đa dạng vấn đề cần làm sáng tỏ nhiều đề tài nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất như: - Luận văn thạc sỹ học viên Phạm Thị Chang, bảo vệ trường Đại học thương mại năm 2015 với đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty cổ phần Mirae Fiber” Luận văn làm rõ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán tài kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Bên cạnh đó, tác giả phân tích, đánh giá ưu nhược điểm công ty, từ nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục phù hợp Những đề xuất, kiến nghị luận văn xuất phát từ yêu cầu thực tế với sở lý luận khoa học nên phù hợp tính khả thi cao Tuy nhiên, tác giả lại chưa đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần Mirae Fiber góc độ kế toán quản trị - Thứ hai, luận văn thạc sỹ học viên Nguyễn Thị Thúy bảo vệ trường đại học thương mại năm 2014 với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành than công ty TNHH MTV Than Thống Nhất- VINACOMIN” Tác giả sâu nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Vinacomin Từ đó, đưa ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế Tác giả luận văn trình bày số giải pháp để hoàn thiện kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm phù hợp với yêu cầu quản lý công ty chế độ kế toán hành Tuy nhiên, giải pháp công tác kế toán quản trị mang tính khái quát, chung chung, tính ứng dụng chưa cao - Thứ ba, đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương”, luận văn Thạc tác giả Trần Thị Thanh Loan năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn trình bày sở lý luận chung thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khái niệm, nội dung, phân loại chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phương pháp tính giá thành sản phẩm góc độ kế toán tài chính, kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Từ đưa ưu điểm đạt được, vấn đề tồn tìm nguyên nhân để giải Từ nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương như: giải pháp chế độ tiền lương, tiền thưởng phúc lợi cho người lao động, hình thức kế toán, tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất, công tác lập dự toán chi phí sản xuất… - Thứ tư, đề tài: “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH xây dựng Hoàng Tiến” tác giả Hồ Thị Hoa, năm 2014, trường Đại học Nha Trang Tác giả vào khảo sát ngành xây lắp, tìm hiểu công tác kế toán chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp Với kết thu được, tác giả đưa kiến nghị hoàn thiện tổ chức máy kế toán, hệ thống chứng từ sổ sách, hoàn thiện việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí công cụ, dụng cụ, tác giả đề xuất số giải pháp làm giảm giá thành công trình Tuy nhiên, luận văn số điểm hạn chế tác giả chưa nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH xây dựng Hoàng Tiến góc nhìn kế toán quản trị, chưa đề xuất được giải pháp để nâng cao chất lượng quản trị hệ thống - Thứ năm, đề tài: “Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng Hải Vân” tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga, năm 2015, trường Đại học Nha Trang Theo tác giả toàn thể ban lãnh đạo phận kế toán thấy vai trò kế toán chi phí giá thành sản phẩm xi măng công ty việc hạ chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận doanh nghiệp Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp liên quan đến công tác hạch toán cần chất, đổi tượng kế toán phản ánh tỷ trọng yếu tố giá thành sản phẩm, từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích biến động chi phí công tác kế toán quản trị, đưa sách hợp lý để giảm giá thành sản phẩm Qua nghiên cứu công trình cho thấy đề tài đưa nội dung mặt lý luận hai góc độ kế toán tài kế toán quản trị, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cụ thể theo phạm vi nghiên cứu đề tài Tuy nhiên chưa đề tài nghiên cứu chuyên sâu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phân tích, cung cấp thông tin phục vụ cho nhu cầu nhà quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài giá trị mặt lý luận, đặc biệt ý nghĩa thực tiễn cao đề tài không trùng lặp với đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất góc độ kế toán tài kế toán quản trị Khảo sát, đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định năm qua Đưa giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dệt may doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định hai góc độ kế toán tài kế toán quản trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm dệt may doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định hai góc độ kế toán tài kế toán quản trị  Phạm vi nghiên cứu - Đề tài thực khảo sát số doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định - Đề tài đặt vấn đề nghiên cứu phạm vi số liệu năm 2014-2016 - Nội dung nghiên cứu: Việc nghiên cứu thực trên hai phương diện kế toán tài kế toán quản trị Về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tập trung vào sản phẩm dệt, may 5 Các câu hỏi đặt trình nghiên cứu - sở lý luận kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gì? - Thực trạng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định nào? ưu điểm hạn chế gì? - Cần phải giải pháp để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định hai góc độ kế toán tài kế toán quản trị Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận thông tin Luận văn vận dụng sở lý thuyết kế toán chi phí tính giá thành sản phầm để sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phầm Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng để thu thập xử lý thông tin + Nghiên cứu định tính: Thực thông qua việc quan sát, vấn đối tượng cung cấp thu thập thông tin nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Phòng Kế hoạch, phân xưởng sản xuất, phận thu mua, phận kiểm tra chất lượng giúp cho tác giả nhìn tổng quan công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm + Nghiên cứu định lượng: Tác giả lượng hóa khái niệm, đo lường mối quan hệ yếu tố thông qua việc áp dụng công cụ phân tích, thống kê, sử dụng phương pháp kế toán như: PP chứng từ kế toán, PP đối ứng tài khoản, PP tính giá PP tổng hợp - cân đối kế toán - Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu đề tài nghiên cứu thu thập thông qua nguồn sau: + Nguồn liệu sơ cấp: qua điều tra thu thập thông tin từ phòng ban, phân xưởng sản xuất Công ty Cụ thể: phiếu khảo sát, vấn sâu nhân viên, quan sát trực tiếp, quan sát gián tiếp Phụ lục 2.6: Đơn giá tiền lương cho tiểu tác sản phẩm gia công mã hàng DEAKYUNG- Áo lớp: WD3D 13042 Công ty may II Tổ: 14 Phòng CBSX Mã hàng DEAKYUNG- áo lớp: WD3D 13042 Tháng 05-06/2016 STT Tên tiểu tác Cấp bậc TG % Hệ số Đơn giá Mực sửa vỏ vẽ: TT hc 175 0.61 213.5 TS hc 123 0.61 149.5 can vải trước + sau hc *2 x 2 210 0.61 256.2 Tay to hc 175 0.61 213.5 Tay bé hc 140 0.61 170.8 Là + vẽ túi tay hc *1 88 0.61 106.8 Là miệng + túi bút tay hc * 2 175 0.61 213.5 Bo tay hc 105 0.61 128.1 Cổ bo hc 70 0.61 85.4 10 Bạ gấu trước + sau hc * 158 0.61 192.2 11 12 Xếp số + bóc giấy sau thêu *1 + in *1 53 0.61 64.1 Mực sửa lót- vẽ: TT hc 140 0.61 170.8 13 TS hc 105 0.61 128.1 14 Tay hc *2 x2 210 0.61 256.2 15 Là ốp gáy + vẽ hc 123 0.61 149.5 16 Nẹp vẽ hc 123 0.61 149.5 17 Ghi sổ, đánh số lại, bóc tách + KT BTP hc 140 0.61 170.8 18 Film: lộn dán film vào TT 105 0.61 128.1 19 Ép cột I túi hông hc (có ép lại sau lột) 193 0.61 234.9 20 Lột film 53 0.61 64.1 21 Máy gá-có dựng 560 0.69 772.8 22 ĐK *1 + LD hc 158 0.69 217.4 23 I túi bẹp lót * 280 0.69 386.4 24 Lót-CơI nẹp *1: Gim dựng nẹp hc*2 280 0.61 341.6 25 May đáp vào lót hc 70 0.61 85.4 26 Bổ cơI hc 140 210 0.61 170.8 27 Lộn chặn ngạnh trê hc 0.69 289.8 28 Mí cơI hc (có tem bó) 315 0.69 434.7 29 May đáy túi + đặt giằng hc 105 0.61 128.1 30 Chốt giằng túi hc 42 0.61 51.2 31 LD + chắp nẹp ve vào TT hc 315 0.69 434.7 32 Mí nẹp ve hc 2.5 228 0.65 295.8 33 TS: cắt tem hc 53 0.61 64.1 34 LD + may nhãn vào ốp gáy hc (có nhét tem cỡ) 2.5 123 35 LD + may ốp gáy vào thân + ghim hc (có tem bó) 245 0.69 338.1 36 LD + ghim tem vào sườn hc (có ghim chập) 70 0.61 85.4 37 Vắt sổ lót: chắp tay mang tay sau hc 280 0.69 386.4 38 Chắp vai hc 175 0.69 241.5 39 LD + tra tay hc 455 0.69 627.9 40 Chắp sườn hc 385 0.69 531.3 41 Lộn tay hc 53 0.61 64.1 42 Vắt sổ lót: đáy túi lót*1 + hông *2 184 0.61 224.2 43 Túi tay 70 0.61 85.4 44 Sườn vỏ hc 158 0.61 192.2 45 Vỏ- Cơi túi hông: may đáp vào lót hc 175 0.61 213.5 46 Bổ cơi hc (có tem bó) 280 0.61 341.6 47 Lộn chặn ngạch hc 420 48 Mí cơi hc (có tem bó) 630 0.69 869.4 49 May đáy túi + đặt giằng hc 210 0.61 256.2 50 LD + may trang trí TT (film-có rút + cắt 0.65 0.96 159.3 579.6 sau ép) 263 0.61 320.3 51 Túi tay: bóc túi bóng đầu khóa 35 0.61 42.7 52 Luồn dây da vào tay khéo khóa + may chặn hc 53 0.61 64.1 53 LD + ghim chập túi bút để đóng hc 88 54 LD + may đường túi bút + ghim hc 123 0.61 149.5 55 Ghim đầu khóa hc*1 (trên+ dưới) 53 0.61 64.1 56 LD + mí túi vào chân khóa hc 88 0.69 120.8 0.61 106.8 57 LD + đóng túi vào tay hc (túi không là) 245 0.69 338.1 58 Tở dây dệt+ đo cắt hc 35 0.61 42.7 59 LD + Mí dây dệt vào khóa hc (2 đầu may gói)2 đường 228 0.69 314.0 60 Chắp áo: Chắp can vai vào TT + bấm hc 210 0.69 289.8 61 Chắp can vai vào TS + bấm hc 210 0.69 289.8 62 Chắp vai hc 175 0.69 241.5 63 LD+ chắp mang tay sau + bấm hc 315 0.69 434.7 64 LD + tra tay + đặt giằng hc 840 0.69 1159.2 65 Bấm nhả khoanh nách hc 210 0.61 256.2 66 LD + Chắp sườn + đặt giằng hc- thg thêm giằng sườn 525 0.69 724.5 67 Bo tay: LD + can bo + gọt, lộn hc 210 0.69 289.8 68 LD + ghim chập bo tay hc 280 0.61 341.6 69 LD + tra bo vào cửa tay vỏ hc (có lộn để may) 420 0.69 579.6 70 Lộn tay 53 0.61 64.1 71 kim:may miệng túi bút tay*2 105 0.69 144.9 72 LD + đóng túi bút vào túi 105 0.69 144.9 73 Vai hc 158 0.69 217.4 74 Mang tay sau hc 263 0.69 362.3 75 Diễu kim: Can vai vào TT hc 158 0.69 217.4 76 Can vai vào TS hc 158 0.69 217.4 77 LD + diễu khoanh nách hc 315 0.69 434.7 78 ĐK hc 158 0.69 217.4 79 Bạ gấu: LD + can bạ gấu + gọt sửa hc 105 0.61 128.1 80 LD + chắp bạ vào gấu vỏ + gọt sửa hc 420 0.69 579.6 81 Mí gạt bạ gấu vỏ hc 280 0.61 341.6 82 Cổ: LD + ghim chập bo cổ + gọt sửa hc 193 0.61 234.9 83 LD + tra cổ vỏ hc 385 0.78 600.6 84 Ghép áo 53 0.61 64.1 85 LD + tra cổ lót hc 385 0.78 600.6 86 Bấm nhả + gọt sửa cổ hc 123 0.61 149.5 87 ĐK: may đầu lại ĐK hc 53 0.61 64.1 88 Gọt, lộn ĐK hc 88 0.61 106.8 89 Ghim đậu ĐK + gọt sửa hc 140 0.61 170.8 90 LD + may trang trí ĐK hc 525 0.61 640.5 91 Khóa nẹp: bóc túi bóng đầu khóa 35 0.61 42.7 92 Luồn dây da vào tay kéo khóa + may chặn hc 53 0.61 64.1 93 LD + tra khóa vỏ hc 700 0.78 1092.0 94 LD + may ĐK vào khóa hc 228 0.69 314.0 95 LD + quây khóa lót + chốt giằng túi + bấm, gọt hc 3.5 770 0.74 1139.6 96 LD + chốt giằng áo hc (vai + nách) + sườn 263 0.61 320.3 97 Quây: LD + chắp đoạn đầu gấu + gọt sửa hc 158 0.69 217.4 98 LD + quây gấu đoạn lại hc 385 0.61 469.7 99 Lộn tay để quây 88 0.61 106.8 100 LD + quây cửa tay hc 2.5 420 0.65 546.0 101 Gọt, lộn áo hc 525 0.61 640.5 102 LD + vít bụng tay hc (có lộn lại) 210 0.61 256.2 103 Diễu kim: nẹp khóa vòng cổ hc 718 0.69 990.2 104 Cửa tay hc (có lộn để may) 420 0.69 579.6 105 LD + may đè gấu hc 630 0.69 869.4 106 Chuyên dùng: LD + dùi + đóng cúc mặt + chân hc*2 336 0.69 463.7 107 Bọ hc 270 0.69 371.9 108 Phụ chuyền: Nhặt + cậy ghim hc 420 0.61 512.4 109 Tẩy hàng + vệ sinh hàng trước nhập kho hc 350 0.61 427.0 110 Là công đoạn: ĐK trước sau diễu, may trang trí 123 0.61 149.5 111 TT hc 123 0.61 149.5 112 Tay hc 123 0.61 149.5 113 Vai hc 88 0.61 106.8 114 Khoanh nách 140 0.61 170.8 115 Sườn vỏ hc 123 0.61 149.5 116 Gấu 88 0.61 106.8 117 Lót hc 175 0.61 213.5 Tổng may 118 Kéo khóa + cài cúc hc 119 Là SP + thấm bụi hc 26101 88 0.61 106.8 2.5 595 0.65 773.5 Tổng 683 Tổng đơn giá KTĐM TP/CBSX 35,483 GIÁM ĐỐC Phụ lục 2.7 Bảng tiểu tác sản phẩm gia công mã hàng DEAKYUNG- Áo lớp: WD3D 13042 tổ 14 thực tháng 6/2016 Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Trỗi- TP Nam Định Tổ:14 Mã hàng: WD3D 13042 Tiểu tác Mã số nhân Họ tên Phạm Thị Tấm Vũ Thị Xuân Bùi Thị Hoa Trịnh Thị Lanh Trương Thị Hà Trịnh Phương Thúy Đinh Thu Hà Trần Thị Tho Nguyễn Mai Hiên Nguyễn Thị Hương Tống Thị Huyền Trịnh Thị Châm Trần Thị Phương Đỗ Thị DinhVăn Bình Tống Văn Hưng Số lượng: viên 1 8 14 16 17 2123 72 74 3336 15 + 45 4650 2432 + 79 + 82 6163 + 66 65 3744 69 70 102 NT161 NT164 TV303 NT156 NT159 NT168 NT173 NT158 NT179 NT165 NT157 NT155 NT186 NT177 NT169 NT183 101 67 68 78 99 60 8589 81 83 9597 +80 91 93 94 105 100 5159 + 84 + 71 7577 98 +103 +104 + 92 1820 106119 +7 +109 800 800 400 800 800 800 800 800 800 800 800 15 800 800 800 785 800 200 200 400 400 Phụ lục 2.8: Bảng chấm công tháng 6/2016 – Tổ may 14 Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định BẢNG CHẤM CÔNG Công ty May II Tháng 06 năm 2016 Tổ may 14 Ngày tháng TT … 20 Họ tên Tổng cộng Chức vụ Phạm Thị Tấm Vũ Thị Xuân Bùi Thị Hoa Trịnh Thị Lanh …………… Tống Văn Hưng Ký hiệu chấm công: - Ốm, điều dưỡng: Ô - Con ốm: - Thai sản: - Tai nạn: TS T - Chủ nhật CN - Nghỉ lễ - Nghỉ bù: NL NB CN CN CN CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CN x x x x x x x x x - Nghỉ nửa ngày không lương: - Nghỉ không lương: - Ngừng việc: - Nghỉ phép: - Nghỉ nửa ngày tính phép - Làm nửa ngày công: 1/2K K N P 1/2P NN … … Người chấm công (Ký, họ tên) Nghỉ ko lương Nghỉ lễ Nghỉ phép 0 0 0 0 0 0 26 0 Ngày 31 tháng 06 năm 2016 31 31 x x x x 27 27 27 27 x Ngày nghỉ Phụ trách phận Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.9 Bảng toán lương tháng 6/2016 tổ 14- Công ty May II Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2016 TỔ MAY 14 STT Họ tên Phạm Thị Tấm Vũ Thị Xuân Bùi Thị Hoa Trịnh Thị Lanh Trương Thị Hà ……… Cộng Mã số NT161 NT164 TV303 NT156 NT159 Tiền lương Nghề Tổng tiền Khuyến đóng bảo nghiệp lương sản khích 3.503.000 3.503.000 3.503.000 3.503.000 3.503.000 CN may CN may CN may CN may CN may 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Công phép Tổng C Tiền cộng 2 2 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Các khoản phải nộp BHXH BHYT BHTN 8% 280.240 280.240 280.240 280.240 280.240 1.5% 52.545 52.545 52.545 52.545 52.545 1% 35.030 35.030 35.030 35.030 35.030 Cộng Còn Ký phải nộp lĩnh nhận 367.815 367.815 367.815 367.815 367.815 Nam định, ngày 12 tháng 07 năm 2016 Giám đốc công ty Trưởng phòng kế toán Người lập biểu Phụ lục 2.10 Sổ chi tiết tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp tháng 6/2016- Công ty May II Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/06/2016 đến ngày 31/06/2016 Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp Loại tiền: VND Số dư đầu kỳ: Ngày, tháng ghi sổ 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 Chứng từ Số hiệu PKT LUONG PKT BAOHIEM PKT BAOHIEM PKT BAOHIEM PKT BAOHIEM PKT PKT PKT PKT PKT Diễn giải Ngày tháng 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 31/06/2016 Chi phí tiền lương tháng 6/2016 Trích bảo hiểm vào Z tháng 6/2016 Trích bảo hiểm vào Z tháng 6/2016 Trích bảo hiểm vào Z tháng 6/2016 Trích KPCĐ vào Z tháng 6/2016 KC –TK 622 154 62201 154105 KC –TK 622 154 62202 154105 KC –TK 622 154 62203 154105 KC –TK 622 154 62204 154105 KC –TK 622 154 62206 154105 Tài khoản đối ứng 3341 3383 3384 3386 3382 154105 154105 154105 154105 154105 Số tiền Nợ 3.533.239.954 204.214.500 34.035.750 11.345.250 18.544.000 3533.239.945 18.544.000 204.214.500 34.035.750 11.345.250 Số dư Nợ 3.533.239.954 3.737.454.454 3.771.490.204 3.782.835.454 3.801.379.454 268.139.500 249.595.500 45.381.000 11.345.250 Tổng phát sinh nợ: 3.801.379.454 Tổng phát sinh có: 3.801.379.454 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 06 năm 2016 NGƯỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG Phụ lục 2.11 Bảng tính khấu hao TSCĐ tháng 6/2016- Công ty May II Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Kỳ 06 năm 2016 STT … 24 25 … 134 135 … 138 … 141 Tên tài sản Sổ thẻ Ngày tính hao Số kỳ khấu hao (tháng) 01/01/2004 01/11/2003 01/01/2004 180 600 180 14.220.140.477 693.968.538 7.075.188.000 508.861.864 01/07/2002 84 16.465.978.357 65.167.846 01/11/2003 84 316.971.429 11 96 1.311.986.496 437.382.636 404.304.545 12.428.455 2.618.148 4.211.506 541.084.507 437.382.636 42.115.060 770.901.989 01/10/2015 01/11/2015 188.053.750 1.784.502 89.653.033 98.400.717 Nhà cửa, vật kiến trúc Đường nội bộ, san 1.0014 Nhà SX tầng 4.290 m2 1.0015 San cải tạo phân xưởng cắt 1.0016 ……… Máy móc, thiết bị Máy kim cố định LH-515 2.0018 Máy kim ĐT cắt lại mũi tự 2.0031 động DDL5550 … Phương tiện, vận tải Ô tô chỗ INNOVA 3.0003 Ô tô tải 1.25 HUYNDAI 3.0004 …… Thiết bị, dụng cụ quản lý Máy photo copy Aficio MP 4.0001 1600LE … Nồi nấu cơm 180L 4.0004 TỔNG CỘNG Nguyên giá 15/01/2011 60 39.790.000 15/11/2015 84 32.429.500 32.186.159.080 Giá trị khấu hao kỳ 46.909.831 4.539.702 11.237.112 2.369.232 Giá trị khấu hao lũy kế 4.289.323.747 566.856.891 2.063.885.603 442.523.375 142.430.258 7.302.189.085 65.167.846 Giá trị lại 9.930.816.730 124.111.647 5.011.302.397 66.338.489 9.163.789.272 316.971.429 362.189.485 39.790.000 386.065 203.553.046 3.680.486 12.222.250.372 28.749.014 19.963.908.708 Ngày 31 tháng 06 năm 2016 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.12a Chi phí sản xuất đầu kỳ (tháng 6/2016 Công ty May II) Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II CHI PHÍ SẢN XUẤT QUẦN ÁO ĐẦU KỲ Kỳ 06 năm 2016 STT Mã sản phẩm 155.301.0257 155.301.0258 … … 155.301.0282 10 155.301.0283 11 155.301.0284 12 155.301.0285 13 155.302.0124 14 155.302.0134 15 155.302.0318 16 155.302.0142 Tên sản phẩm MENS OCTANE JKT FMJ MENS BOOST Jacket FMJ … MEN’S COLD CROSS RR Kids squadron JKT FCJ/FYJ WMNS tempant FWP MEN’S LIGHT LONG JUMPER Quần Youth Squadron Pant FYP Quần FMP 170104 MÉN COLD CROSS RR PANT PTS, Pants BIB Premium Men TỔNG ĐVT SL Tỷ lệ Chiếc 659 Chiếc Vật liệu P.liệu, bao bì Điện Lương Bảo hiểm Khấu hao 60 125.281 8.759.230 2.507.904 78.600.170 7.496.817 426 60 172.574 9.811.421 1.722.553 57.146.339 Chiếc 770 40 493.236 Chiếc 169 80 Chiếc 372 Chiếc CP khác CPC Tổng cộng 5.480.812 26.621.072 129.591.286 5.070.764 3.651.957 18.065.017 95.640.625 16.318.182 1.437.311 1.026.945 5.129.966 24.405.640 587.672 19.442.175 1.712.500 1.223.565 6.112.153 26.997.583 40 851.035 28.155.546 2.479.951 1.771.901 8.851.289 42.109.722 210 50 216.191 7.152.440 629.989 450.121 2.248.521 10.697.262 Chiếc 646 70 183.760 11.131.617 1.756.772 58.130.029 5.123.482 3.661.668 18.279.535 98.266.863 Chiếc 36 100 7.669 587.417 201.384 5.293.662 582.293 433.358 2.119.875 9.255.658 Chiếc 401 70 51.700 2.825.453 1.083.996 33.493.543 3.150.936 2.281.283 11.318.119 54.205.030 Chiếc 192 50 505.130 16.711.682 1.471.970 1.051.70 5.253.669 24.994.160 18.538.193 579.341.376 54.330.076 39.786.658 195.496.678 977.035.669 5.950 NL 105.006 1.400.053 7.814.212 88.142.053 Lập ngày 31 tháng 06 năm 2016 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.12b Tổng chi phí sản xuất kỳ (tháng 6/2016 Công ty May II) Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KỲ Kỳ 06 năm 2016 STT Mã sản phẩm Tên sản ĐVT 155.301.0064 phẩm Áo 155.301.0132 Artic Youth Áo Jacket Chiếc Team Chiếc ONTRACK … … Youth … 37 155.302.0146 PTS Team Chiếc Arctic Men TỔNG SL N Vật liệu P.liệu, bao Điện L bì Lương Bảo hiểm Khấu hao CP khác CPC 525 129.182 7.248.314 2.530.120 98.176.087 7.450.637 5.656.008 4.620.000 31.478.377 157.288.725 300 50.153 4.097.275 1.499.330 58.178.422 4.415.192 3.351.710 5.412.000 18.653.858 95.657.940 180 58.329 4.591.679 834.853 32.394.778 2.458.457 1.866.292 5.280.000 10.386.800 57.871.188 25.047.40 74.849.658 256.392.049 91.055.955 3.533.239.954 268.139.500 203.556.046 106.282.000 1.132.869.464 5.666.381.626 Lập ngày 31 tháng 06 năm 2016 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.12c Tổng chi phí giá thành quần áo đầu kỳ + sản xuất kỳ (tháng 6/2016 Công ty May II) Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II Tổng cộng TỔNG CHI PHÍ Z QUẦN ÁO ĐẦU KỲ + SẢN XUẤT TRONG KỲ Kỳ 06 năm 2016 STT Mã sản phẩm 155.301.0064 155.301.0132 … … 40 155.302.0146 Tên sản phẩm Áo Team Artic Youth Áo ĐVT SL Chiếc N Vật liệu P.liệu, bao bì Điện Lương Bảo hiểm Khấu hao CP khác CPC Tổng cộng 525 129.182 7.248.314 2.530.120 98.176.087 7.450.637 5.656.008 4.620.000 31.478.377 157.288.725 Chiếc 300 50.153 4.097.275 1.499.330 58.178.422 4.415.192 3.351.710 5.412.000 18.653.858 95.657.940 Chiếc 180 58.329 4.591.679 834.853 32.394.778 2.458.457 1.866.292 5.280.000 10.386.800 57.871.188 30.997.40 76.249.711 344.535.684 109.594.148 4.112.581.330 332.469.576 243.339.704 106.282.000 1.328.366.142 6.643.417.295 L Jacket ONTRACK Youth … PTS Team Arctic Men TỔNG Lập ngày 31 tháng 06 năm 2016 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.12d Tổng chi phí giá thành quần áo số lượng sản phẩm nhập kho (tháng 6/2016 Công ty May II) Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty May II TỔNG CHI PHÍ Z QUẦN ÁO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM NHẬP KHO Kỳ 06 năm 2016 STT Mã sản phẩm 155.301.0064 155.301.0132 … … 34 155.302.0146 Tên sản phẩm Áo Team Artic Youth Áo ĐVT SL Chiếc NL Vật liệu P.liệu, bao bì Điện Lương Bảo hiểm Khấu hao CP khác CPC Tổng cộng Z đơn vị 525 129.182 7.248.314 2.530.120 98.176.087 7.450.637 5.656.008 4.620.000 31.478.377 157.288.725 299.579.57 Chiếc 300 50.153 4.097.275 1.499.330 58.178.422 4.415.192 3.351.710 5.412.000 18.653.858 95.657.940 318.859.80 Chiếc 1.159 7.536.381 8.249.322 2.275.590 88.299.608 6.701.104 5.087.018 28.311.669 146.460.692 126.368.16 25.802.00 71.962.024 304.486.450 99.565.362 3.729.052.399 292.950.604 220.989.026 Jacket ONTRACK Youth … GIRL LADIE’S PANTS TỔNG AND 72.666.482 1.204.997.254 Lập ngày 31 tháng 06 năm 2016 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 5.996.669.601 ... xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Chương 3: Các kết luận giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tổng công. .. tài: Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty cổ phần Mirae Fiber” Luận văn làm rõ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán tài kế toán quản trị doanh nghiệp. .. doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định năm qua Đưa giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dệt may doanh nghiệp thuộc Tổng công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty cổ phần dệt may nam định , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty cổ phần dệt may nam định , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty cổ phần dệt may nam định , Khi nhận được hợp đồng gia công sản phẩm, phòng kế toán căn cứ vào hợp đồng tính ra mức tiêu hao NVL cần thiết cho sản xuất. Khối lượng NVL xuất dùng được xác định trên cơ sở của tính định mức NVL sử dụng được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật của q

Từ khóa liên quan