luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn hƣng yên

131 417 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 08:10

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Luận văn chép công trình trước Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên ĐÀO THỊ HẰNG 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ viết tắt BHXH BHYT BHTN CPSX CPSXC CCDC GTGT KKTX KKĐK KPCĐ NVL NVLTT NCTT PX SP SPDD SX TK TSCĐ VAS Tên đầy đủ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất chung Công cụ dụng cụ Giá trị gia tăng khai thường xuyên Kiểm định kỳ Kinh phí công đoàn Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Phân xưởng Sản phẩm Sản phẩm dở dang Sản xuất Tài khoản Tài sản cố định Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3 MỤC LỤC 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ Sơ đồ Sơ đồ Cơ cấu quản lý công ty nhựa địa bàn Hưng Yên Quy trình sản xuất bao bì nhựa công nghệ đùn – thổi Mô hình máy kế toán công ty nhựa LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết Trong giai đoạn nay, kinh tế nước ta hội nhập với nước giới Các doanh nghiệp ngày phải cạnh tranh mạnh mẽ, phải phải đảm bảo lấy thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, bảo toàn vốn có lãi Chìa khóa để giải vấn đề việc hạch toán chi phí giá thành mức thấp điều kiện doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh thị trường Ngoài làm tốt công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đắn thực trạng trình sản xuất, quản lý cung cấp thông tin cách xác kịp thời cho máy lãnh đạo để sách, biện pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chính vậy, hạch toán chi phí giá thành có vai trò quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Ngành nhựa Việt Nam ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao năm gần với tốc độ trung bình 10 năm trở lại mức từ 15-20% số chất dẻo ước đạt mức 40kg/người/năm nhiên mức thấp so với nước lân cận (thấp so với số chung nước phát triển có mức tiêu thụ nhựa 50-100kg/người/năm), cho thấy tiềm phát triển ngành nhựa lớn Tuy nhiên, ngành nhựa nước ta nói chung ngành nhựa địa bàn Hưng Yên nói riêng phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ bên Bên cạnh chi phí đầu vào giá điện, nước, nguyên vật liệu… ngày tăng.Do đó, doanh nghiệp nhựa kinh doanh khó khăn Mặt khác, doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên hạch toán chưa tốt dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát vật tư, tiền vốn, lao động….Vì hạch toán cách đầy đủ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cần thiết để kiểm tra giám sát đồng thời phục vụ cung cấp thông tin kịp thời cho việc định Vì lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên” Tổng quan tình hình nghiên cứu Luận văn thạc sỹ: Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xi măng tác giả Vũ Thị Hương năm 2011 Luận văn hệ thống hoá, phân tích lý luận chung kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm, trình bày rõ ưu điểm tổ chức công tác kế toán CPSX tính giá thành công tác tổ chức kế toán CPSX doanh nghiệp phù hợp với quy trình công nghệ, hỗ trợ cho trình kiểm soát, tập hợp chi phí để xác định giá thành sản phẩm, việc bố trí nhân khâu trình hạch toán hợp lý, có phân công rõ ràng… Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm phải xác định nội dung chi phí, tính chất chi phí, địa điểm phát sinh để phân loại xác, cần phải có phân công rõ ràng giai đoạn trình sản xuất để kiểm soát tốt chi phí, hệ thống tài khoản sử dụng phải quy định chế độ kế toán… Tuy nhiên giải pháp chưa có tính khả thi luận văn nghiên cứu kế toán chi phí giá thành góc độ kế toán tài Luận văn thạc sỹ: “Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần số 5” tác giả Nguyễn Thị Kim Chinh, năm 2014 Luận văn hệ thống hóa vấn đề kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Tác giả khảo sát thực trạng công tác tính giá thành công ty cổ phần xây dựng số 5, đưa ưu nhược điểm Từ đó, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện phạm vi chi phí sản xuất, hoàn thiện kế toán tập hợp phân bổ chi phí, hoàn thiện đánh giá sản phẩm hỏng, hoàn thiện kế toán chi phí tính giá thành điều kiện khoán Tuy nhiên, giải pháp mang nặng tính lý thuyết, chưa đưa bước thực giải pháp Các giải pháp nêu phạm vi doanh nghiệp lĩnh vực kế toán tài mà chưa đề cập đến kế toán quản trị Luận văn thạc sỹ: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tịa doanh nghiệp sản xuất thép công nghiệp địa bàn Vĩnh Phúc” tác giả Nguyễn Thị Thúy năm 2014 Luận vănluận chung chi phí giá thành góc độ kế toán tài kế toán quản trị, tìm hiểu kinh nghiệm kế toán chi phí giá thành nước có kinh tế phát triển, đưa Trong phần thực trạng, tác giả thiếu sót doanh nghiệp việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp chưa thực kế toán nguyên vật liệu chưa tuân thủ chuẩn mực 02, chưa trích trước tiền lương công nhân sản xuất Tác giả đề giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu, kế toán chi phí nhân công, kế toán chi phí sản xuất chung, phân loại chi phí sản xuất, đề xuất xây dựng định mức chi phí… Tác giả hoàn thiện chi phí sản xuất giá thành góc độ kế toán quản trị kế toán tài Tuy nhiên đề tài hạn chế phần thực trạng chưa phân tích sâu, nhiều phần đưa nhận định chung chung, phần giải pháp cho xây dựng định mức chi phí chưa có số liệu cụ thể minh chứng Qua việc tổng hợp nghiên cứu trước, tác giả thấy việc nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có hệ thống sở lý luận hướng dẫn cách tổng quát Tuy nhiên, chưa có lý thuyết nghiên cứu cụ thể cho ngành nhựa nên tác giả lựa chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn tỉnh Hưng Yên” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa, làm rõ vấn đề lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất nhựa Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí giá thành sản xuất doanh nghiệp sản xuất nhựa Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu kế toán chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa, chủ yếu sản xuất nhựa bao bì địa bàn Hưng Yên bao gồm: Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt; Công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn; Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Phạm vi số liệu: Năm 2012; 2013; 2014 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp cụ thể sau: Phương pháp thu thập liệu: Phương pháp sử dụng phiếu điều tra, phương pháp quan sát, phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp sử dụng phiếu điều tra: Phương pháp sử dụng phiếu điều tra thực thông qua việc tiến hành phát phiếu khảo sát tới nhà quản lý người trực tiếp thực công tác kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm đơn vị khảo sát Nội dung phiếu khảo sát gồm câu hỏi thiết kế dạng câu hỏi trắc nghiệm để giúp người khảo sát thuận lợi trình trả lời Phương pháp tốn thời gian, công sức việc thu thập liệu sơ cấp, đặc biệt đối tượng khảo sát số lớn, tính bảo mật thông tin cao.Tổng số phiếu đưa khảo sát dự kiến 50 phiếu, số phiếu khảo sát thu 50 phiếu Kết điều tra phản ánh thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp khảo sát Phương pháp quan sát: tiến hành trực tiếp phòng kế toán công ty khảo sát Sử dụng phương pháp quan sát, tác giả tiến hành quan sát trình luân chuyển tập hợp chứng từ, loại chứng từ, loại báo cáo, sổ kế toán… sử dụng phận kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm ống thép doanh nghiệp sản xuât nhựa địa bàn Hưng Yên Thông qua phương pháp quan sát khảo sát thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp khảo sát, qua đối chiếu với kết thu từ phương pháp sử dụng phiếu điều tra, vấn Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu hệ thống hoá khái niệm bản, vấn đề lý luận quan trọng đề tài làm cở cho việc điều tra thực tiễn Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán số nước tiên tiến; nghiên cứu tác giả nghiên cứu vấn đề Phương pháp xử lý, phân tích liệu: Phương pháp so sánh, phươnp pháp tổng hợp liệu Phương pháp so sánh: Trong trình nghiên cứu, nội dung phương pháp cụ thể hóa việc so sánh, đối chiếu lý luận với thực tế kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm nhựa doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn tỉnh Hưng Yên để thấy điểm mạnh, điểm yếu mà doanh nghiệp đạt được, đối chiếu số liệu chứng từ gốc với số liệu sổ nhật ký chung, sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh Đây giai đoạn phân tích để xem xét phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hành với thực trạng kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm nhựa doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn tỉnh Hưng Yên Từ làm sở đưa kiến nghị, đề xuất tác giả doanh nghiệp Phương pháp tổng hợp liệu: tác giả tiến hành thu thập liệu cần thiết, tổng hợp kết từ phiếu điều tra, vấn Kết tổng hợp để phân tích liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Tổng hợp kết phiếu điều tra theo nội dung tương ứng để đưa kết luận, đánh giá từ tổng quan đến chi tiết vấn đề, từ phát điểm thiếu sót kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp khảo sát nhằm mục đích đưa giải pháp hoàn thiện Ý nghĩa việc nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa nói chung, doanh nghiệp địa bàn Hưng Yên nói riêng Đánh giá khách quan thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên Chỉ tồn công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Trên sở góp phần đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên 10 tên Loan ệt Anh Anh BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 08 năm 2014 Lương Số Lương Phụ cấp công thời gian Tiền ăn độc hại Các khoản trích tính vào chi phí đóng BHXH bảo BHYT BHTN Các khoản trừ v KPCĐ BHXH BHYT 24 2,538,462 300,000 hiểm 480,000 2,750,000 (18%) 495,000 (3%) 82,500 (1%) 27,500 (2%) (8%) 55,000 220,000 (1.5% 41,250 26 2,750,000 300,000 25 2,644,231 300,000 520,000 2,750,000 500,000 2,750,000 495,000 495,000 82,500 82,500 27,500 27,500 55,000 220,000 55,000 220,000 41,250 41,250 26 2,750,000 300,000 520,000 2,750,000 495,000 82,500 27,500 55,000 220,000 41,250 26 2,750,000 300,000 520,000 2,750,000 495,000 82,500 27,500 55,000 220,000 41,250 Văn 10,780,00 539 11,385,000 1,897,500 632,500 1,265,000 5,060,000 948,75 Phụ lục 2.20 Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Số 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên Phân xưởng 01 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 6221: Chi phí nhân công trực tiếp PX Tháng 08 năm 2014 Chứng từ Ngày Số Diễn giải TK Số phát sinh Nợ 30/08/2014 Phải trả tiền lương 30/08/2014 Chi phí BHXH 3383 14,355,000 30/08/2014 Chi phí BHYT 3384 2,392,500 30/08/2014 Chi phí BHTN 3389 797,500 30/08/2014 Chi phí KPCĐ 3382 1,595,000 117 334 107,492,400 Có 30/08/2014 K/c 622 SP túi T-shirt 2030T125 31,190,748 30/08/2014 K/c 622 SP túi T-shirt 2535T100 12,024,601 30/08/2014 K/c 622 SP túi T-shirt 2535T62 14,245,360 30/08/2014 K/c 622 SP túi Die -cut 3550D47 5,052,633 30/08/2014 K/c 622 SP túi Die -cut 3042D45 3,886,965 … Tổng phát sinh 126,632,400 126,632,400 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Hưng Yên) 118 Phụ lục 2.21 Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp Tháng 08 năm 2014 Chứng từ Ngày TK Số Số phát sinh Diễn giải Nợ Có 30/08/2014 Phải trả tiền lương 334 338 37,478,076 30/08/2014 Chi phí BHXH 338 5,940,000 30/08/2014 Chi phí BHYT 338 990,000 30/08/2014 Chi phí BHTN 338 660,000 30/08/2014 Chi phí KPCĐ 3,300,000 30/08/2014 K/c CPNC cho túi T01 11,122,380 30/08/2014 K/c CPNC cho túi T02 6,404,850 30/08/2014 K/c CPNC cho túi T02 5,897,800 30/08/2014 K/c CPNC cho túi D01 7,322,600 30/08/2014 K/c CPNC cho túi D02 3,960,600 …… ……… 45,398,076 45,398,076 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt) 119 120 Phụ lục 2.22 Công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp Tháng 08 năm 2014 Số phát Chứng từ Diễn giải S Ngày TK ố sinh Nợ Có 30/08/2014 Phải trả tiền lương 334 81,481,154 30/08/2014 Chi phí BHXH 3383 2,732,400 30/08/2014 Chi phí BHYT 3384 455,400 30/08/2014 Chi phí BHTN 3389 303,600 30/08/2014 Chi phí KPCĐ 3382 151,800 30/08/2014 K/c CPNC cho túi Osho 28,702,900 30/08/2014 K/c CPNC cho túi Rose 8,079,893 30/08/2014 K/c CPNC cho túi Thank you 17,366,216 30/08/2014 K/c CPNC cho túi Takeya -white 10,814,245 …… ……… 96,661,154 96,661,154 (Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn) 121 Phụ lục 2.23 Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Số 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên Phân xưởng 01 BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG (Tháng 8/2014) ST T Ghi Họ tên … 30 Cộng Nguyễn Văn Đính x x x x 26 Nguyễn văn Thuân x x x x 26 Lê Hữu Quý x x x Nguyễn Văn Minh x x x 25 x Tổng 26 103 (Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn) c 2.24 y cổ phần nhựa Hưng Yên Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên ưởng 01 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 08 năm 2014 tên Số Lương 122 Tiền Lương Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trừ vào côn Văn Đính văn Thuân Quý Văn Minh g 26 26 25 26 thời gian ăn 4,200,000 4,200,000 4,038,461 4,200,000 16,638,46 520,000 520,000 500,000 520,000 103 đóng bảo hiểm 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 BHXH BHYT BHTN (18%) 756,000 756,000 756,000 756,000 (3%) 126,000 126,000 126,000 126,000 (1%) 42,000 42,000 42,000 42,000 3,024,000 504,000 168,000 KPCĐ BHXH BHYT (2%) 84,000 84,000 84,000 84,000 (8%) 336,000 336,000 336,000 336,000 (1.5%) 63,000 63,000 63,000 63,000 336,000 1,344,000 252,000 Phụ lục 2.25 Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Số 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên Phân xưởng 01 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 12 tháng 08 năm 2014 Xuất cho: Phân xưởng Lý do: Xuất kho công cụ phục vụ sản xuất Xuất kho: PX1 Số lượng STT Tên vật tư Mã vật tư ĐV Yêu cầu Thực xuất CĐH1000 1 PD500 2 Băng dính điện BDD cuộn 20 20 Dây chịu nhiệt 1x4 D14 m 100 100 Phích cắm PC 6 Bánh máy đùn BR 1 Cân đồng hồ (loại 1000kg) Bóng đèn 500W + đui \ Tổng 123 Phụ lục 2.26 Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Số 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên Phân xưởng 01 TRÍCH BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ (Tháng 8/2014) ST Tên TSCĐ T A B Thời gian sử dụng Mức trích Nguyên giá khấu hao Giá trị KH lũy kế lại kỳ Máy móc thiết bị Máy đùn thổi 10 4,003,638,704 33,363,655 3,202,910,963 800,727,741 Máy cắt dán túi 10 1,483,999,992 12,366,666 1,063,533,327 420,466,665 Máy in 10 1,370,280,000 11,419,000 1,141,900,000 228,380,000 Máy kiểm tra độ bền xé 10 266,520,000 2,221,000 253,194,000 13,326,000 … Nhà xưởng Đường ống công nghệ 351,702,000 5,861,700 316,531,800 … 35,170,200 0 C Phương tiện vận tải Xe nâng hàng 1T 144,000,000 2,000,000 120,000,000 24,000,000 Xe nâng hàng 2.5T 259,142,856 3,599,206 43,190,472 215,952,384 … 14,466,999,83 Tổng cộng 124 54,224,150 10,839,421,90 3,627,577,93 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Hưng Yên) Phụ lục 2.27 Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên Số 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng Yên Phân xưởng 01 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 6271: Chi phí sản xuất chung Tháng 08 năm 2014 S STT Ngày 12/8/2014 TKĐ ố Diễn giải Chi tiền sửa chữa máy móc thiết bị Chi công cụ dụng cụ phục vụ Ư Số phát sinh Nợ Có 111 1,629,935 383,225 9,532,900 12/8/2014 12/8/2014 … 30/08/201 PXSX Chi tiền điện PXSX 1531 111 30/08/201 Trích khấu hao phân xưởng 2141 54,224,150 16,638,46 30/08/201 Chi phí tiền lương quản lý PX1 3341 30/08/201 Trích BHXH 3383 3,024,000 30/08/201 Trích BHYT 3384 504,000 30/08/201 Trích KPCĐ 3382 168,000 30/08/201 Trích BHTN 3389 336,000 30/08/201 K/c 627 SP túi T-shirt 2030T125 23,669,415 30/08/201 K/c 627 SP túi T-shirt 2535T100 11,097,809 K/c 627 SP túi T-shirt 2535T62 13,147,404 125 30/08/201 30/08/201 K/c 627 SP túi Die -cut 3550D47 5,854,143 K/c 627 SP túi Die -cut 3042D45 … 3,587,378 87,664,50 87,664,50 0 Cộng (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Hưng Yên) Phụ lục 2.28 Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 Tháng 8/2014 ST S TKĐ T … Ngày 12/8/2014 12/8/2014 12/8/2014 12/8/2014 … 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 126 ố Diễn giải Ư Số phát sinh Nợ Chi tiền sửa chữa máy móc thiết bị Chi công cụ dụng cụ phục vụ PXSX Chi tiền điện, nước PXSX Chi tiền tiếp khách 111 2,243,557 1531 1,036,298 111 12,217,788 111 500,000 Trích khấu hao phân xưởng Chi phí tiền lương quản lý PX1 Trích BHXH Trích BHYT 2141 24,435,577 3341 8,000,000 3383 1,440,000 3384 240,000 Có 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 Trích KPCĐ Trích BHTN K/c CPSXC cho túi T01 K/c CPSXC cho túi T02 K/c CPSXC cho túi T03 K/c CPSXC cho túi D01 K/c CPSXC cho túi D02 … Cộng 3382 3389 160,000 800,000 19,773,120 11,386,400 10,485,120 8,054,860 4,356,660 81,451,924 81,451,924 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt) Phụ lục 2.29 Công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 Tháng 8/2014 ST S T … Ngày Số phát sinh Diễn giải Ư 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 … 30/8/2014 30/08/201 Chi tiền văn phòng phẩm PXSX Chi tiền mua nước cho PXSX để uống Xuất công cụ dụng cụ phục vụ SX 111 111 1531 758,500 250,000 1,127,500 Chi phí thử màu 152 663,750 30/08/201 Xuất NVL phục vụ sản xuất 1521 663,750 24,258,25 30/08/201 Trích khấu hao phân xưởng 2141 30/08/201 Chi phí tiền lương quản lý PX1 3341 7,500,000 30/08/201 Trích BHXH 3383 1,404,000 30/08/201 Trích BHYT 3384 234,000 30/08/201 Trích KPCĐ 3382 156,000 Trích BHTN 3389 78,000 127 ố TKĐ Nợ Có 30/08/201 30/08/201 K/c CPSXC cho túi Osho 20,580,943 30/08/201 K/c CPSXC cho túi Rose 5,793,555 30/08/201 K/c CPSXC cho túi Thank you 12,452,160 30/08/201 K/c CPSXC cho túi Takeya -white 7,754,177 … 69,309,29 69,309,29 3 Cộng (Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn) Phụ lục 2.30 Công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT Tháng 08 năm 2014 ST T Tên sản phẩm Túi T - shirt Osho Rose Thank you … Túi Grip Bag Takeya - White Ichihara Green Corana … Túi rác cuộn 128 ĐV SL DDĐK CPNVLTT CPNCTT CPSXC kg kg kg 3,258 160,531,356 1,056 6,778,459 45,189,729 1,845 97,126,848 28,702,900 20,580,943 8,079,893 5,793,555 17,366,216 12,452,160 kg 1,268 6,779,26 60,482,582 10,814,245 7,754,177 kg 1,655 1,537,29 79,756,008 14,260,321 10,225,129 638 30,745,820 5,497,332 3,941,771 422 655,469 13,109,399 2,343,951 1,680,692 kg 69,309,29 Tổng 12,268 540,612,484 96,661,154 (Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn) ụ lục 2.31 ng ty cổ phần nhựa Hưng Yên 115 Nguyễn Thiện Thuật - Minh Khai - TP Hưng n n xưởng 01 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 08 năm 2014 SL(kg Tổng giá Gía t Tên SP ) DDĐK CPNVLTT CPNCTT CPSXC DDCK thành vị Túi T -shirt 19,365,88 10,714,35 2030T125 4,253 161,382,375 31,190,748 23,669,415 224,894,070 2535T100 1,890 1,380,704 75,666,886 12,024,601 11,097,809 100,170,000 2535T62 2,363 2,041,413 89,641,397 14,245,360 13,147,404 405,714 118,669,860 … Túi Die cut 3550D47 882 230,060 33,818,815 5,052,633 5,854,143 185,331 44,770,320 3042D45 661 24,480,033 3,886,965 3,587,378 765,124 32,719,500 … Túi Roll Roll thực phẩm 617 16,312,532 2,592,305 2,690,163 21,595,000 Roll rác 755 15,398,517 2,447,055 2,539,428 20,385,000 … Tổng 597,712,500.00 126,632,400.00 87,664,500.00 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Hưng Phụ lục 2.32 Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt Địa chỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 129 (Tháng 8/2014) Giá STT Tên sản phẩm SL(kg) Túi T- shirt T01 2,874 T02 1,655 T03 1,524 … Túi đục lỗ D01 1,786 D02 966 D03 437 … Túi rác R01 333 R02 228 Tổng CPNVLTT CPNCTT 8,524,800 6,543,600 959,040 798,000 thành thành đơn vị SPSXC 92,686,500 11,122,380 19,773,120 53,373,750 6,404,850 11,386,400 49,149,000 5,897,800 10,485,120 57,848,540 7,322,600 31,288,740 3,960,600 14,154,430 1,791,700 Tổng giá 123,582,000 43,000 71,165,000 43,000 65,531,920 43,000 8,054,860 4,356,660 1,970,870 73,226,000 41,000 39,606,000 41,000 17,917,000 41,000 1,172,160 638,400 10,656,000 32,000 7,980,000 35,000 11,800 380,550,000 45,398,076 81,451,924 507,400,000 (Nguồn: Phòng kế toán tài công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt) ục 2.33 ty cổ phần nhựa Huy Hoàn hỉ: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 08 năm 2014 Tên sản phẩm Túi T - shirt Osho Rose Thank you … Túi Grip Bag Takeya - White Ichihara - Green Corana … Túi rác cuộn ĐV SL DDĐK CPNVLTT CPNCTT CPSXC DDCK Tổng giá thành kg kg kg 3,258 1,056 1,845 6,778,459 160,531,356 45,189,729 97,126,848 28,702,900 8,079,893 17,366,216 20,580,943 5,793,555 12,452,160 10,714,353 4,856,342 199,100,846 65,841,636 122,088,882 kg kg 1,268 1,655 638 6,779,260 1,537,291 60,482,582 79,756,008 30,745,820 10,814,245 14,260,321 5,497,332 7,754,177 10,225,129 3,941,771 1,209,651 4,785,360 77,841,353 106,235,358 41,722,214 kg 422 655,469 13,109,399 2,343,951 1,680,692 12,453,929 5,335,582 130 Tổng 12,268 540,612,484 96,661,154 69,309,293 (Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần nhựa Huy Hoàn 131 ... sản xuất doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, phân loại chi phí giá thành. .. giá ngành sản xuất sản phẩm dở dang tổng giá thành sản phẩm tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ 1.2 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí giá thành sản phẩm. .. doanh nghiệp sản xuất nhựa Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhựa địa bàn Hưng Yên Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn hƣng yên , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn hƣng yên , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn hƣng yên , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN HƯNG YÊN., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC CÔNG TY NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN HƯNG YÊN., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm