Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

72 1,665 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2017, 11:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== LÊ THỊ KIM NHUNG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC SINH SẢN SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Sinh học Người hướng dẫn khoa học ThS HOÀNG THỊ KIM HUYỀN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp “Thiết kế chuyên đề dạy học Sinh Sản Sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh” xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới: Các thầy cô giáo Tổ Phương pháp, thầy cô Khoa Sinh – KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người tận tâm, bảo nhiệt tình cho suốt trình học tập Các thầy cô giáo Trường THPT Lê Qúy Đôn- Nam Định THPT B Phủ Lý giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em thu thập thông tin phục vụ khóa luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo ThS Hoàng Thị Kim Huyền người dành cho em quan tâm chu đáo, hường dẫn nhiệt tình lời gợi ý quý báu trình thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài ngày hoàn thiên hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Sinh học trường phổ thông Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội,ngày 29 tháng năm 2016 Sinh viên Lê Thị Kim Nhung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thông tin kết nghiên cứu khóa luận trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng hướng dẫn ThS Hoàng Thị Kim Huyền Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày29 tháng năm 2016 Sinh viên Lê Thị Kim Nhung DANH MỤC VIẾT TẮT KÍ HIỆU TÊN ĐẦY ĐỦ CTC Chương trình chuẩn GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa SSVT Sinh sản vô tính THPT Trung học phổ thông MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 7.2 Phương pháp quan sát sư phạm 7.3 Phương pháp chuyên gia 7.4 Phương pháp thực nghiệm Những đóng góp đề tài PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu đề tàì 1.1.1.Tình hình giới 1.1.2 Tình hình Việt Nam 1.2 Cơ sở lý luận đề tài 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Vai trò dạy học theo định hướng phát triển lực 1.2.3 Ưu điểm hạn chế dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực học sinh 1.2.4 Yêu cầu thiết kế chuyên đề định hướng phát triển lực 1.2.5 Quy trình thiết kế chuyên đề định hướng phát triển lực học sinh 10 1.3 Cơ sở thực tiễn 11 1.3.1 Thực trạng việc sử dụng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 11 1.3.2 Định hướng đổi 12 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 14 SINH SẢN SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 14 2.1 Phân tích nội dung chương IV Sinh Sản- sinh học 11 14 2.1.1 Mô tả chuyên đề 14 2.1.2 Mạch kiến thức chuyên đề 15 2.1.3 Thời lượng 17 2.2 Tổ chức dạy học theo chuyên đề 17 2.2.1 Mục tiêu 17 2.2.2 Định hướng lực hình thành 18 2.2.3 Phương pháp 18 2.2.4 Bảng mô tả mức độ nhận thức 21 2.2.5 Hệ thống câu hỏi kiểm tra/ đánh giá theo cấp độ 27 2.2.6 Chuẩn bị giáo viên học sinh 30 2.3 Tiến trình dạy học chuyên đề 31 2.4 Đánh giá chất lượng dạy học theo chuyên đề 53 2.4.1 Mục đích 53 2.4.2 Nội dung đánh giá 53 2.4.3 Phương pháp đánh giá 53 2.4.4 Kết đánh giá 53 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Kết luận 55 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kì hội nhập phát triển, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, giáo dục xem quốc sách hàng đầu dân tộc Trong nhiều vấn đề cải tổ,vấn đề không phần quan trọng giáo dục hệ trẻ thành người tài Do đòi hỏi phải trang bị cho lượng tri thức phổ thông định sinh học để phù hợp với quy trình phát triển nhân loại , cần phải chủ động sáng tạo phương pháp dạy học [10] Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 khẳng định giải pháp quan trọng để phát triển giáo dục “ Đổi nội dung, phương pháp dạy học theo đinh hướng phát triển lực học sinh” Bước sang năm học 2014 – 2015, với chủ trương đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, Bộ GD&ĐT tổ chức nhiều lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán nhà trường hầu hết môn học đổi PPDH theo định hương phát triển lực Việc đổi phương pháp dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực học sinh dạy học có vai trò quan trọng để học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo, tư logic, kích thích hứng thú niềm vui học tập học sinh Phương pháp dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực không đơn việc nhắc lại tóm tắt kiến thức mà gộp chúng lại thành chuỗi kiến thức có liên quan logic với cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách khoa học dễ hiểu qua phát huy khả tư duy, sáng tạo tìm hứng thú học học sinh Trong trường THPT Trần Quốc Tuấn nhiều giáo viên tập huấn chuyên đề thực chưa đạt hiệu định việc thiết kế chuyên đề chưa giáo viên môn nhà trường quan tâm nhiều dạy học theo phương pháp truyền thống chưa trọng đến việc phát huy lực học sinh Chính để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học thông qua chuyên đề mạnh dạn nghiên cứu đề tài:“ Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh” Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh , phát huy khả chủ động sáng tạo học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trường phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài cần nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận việc thiết kế chuyên đề dạy học - Tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy học theo chuyên đề trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề sinh sản sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh - Đánh giá chuyên đề dạy học thiết kế Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung phần Sinh sản - Sinh học 11 - Quy trình thiết kế dạy học theo chuyên đề 4.2 Khách thể nghiên cứu - Học sinh giáo viên trường THPT - Quy trình dạy học sinh học 11 trường THPT Giả thuyết khoa học - Nêu tổ chức chuyên đề dạy học thuộc chương IV Sinh sản sinh học 11 có nội dung phù hợp, phương pháp hợp lý giúp học sinh nâng cao kiến thức, phát huy lực chủ động sáng tạo, tư logic học sinh Tạo hứng thú học tập với môn Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Chương IV chương trình sinh học 11 – CTC - Địa bàn nghiên cứu: trường trung học phổ thông Lê Qúy Đôn THPT Phủ Lý B - Thời gian nghiên cứu: 9/20154/2016 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Để xây dựng sở lí thuyết cho đề tài nghiên cứu tài liệu: - Lý luận dạy học Sinh học - SGK Sinh học 11 – CTC - Sách giáo viên Sinh học 11 - Chuẩn kiến thức, kỹ môn Sinh học 11 7.2 Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát dạy giáo viên trường phổ thông để tìm hiểu thực trạng trường phổ thông 7.3 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến đánh giá thầy cô giáo có kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề thiết kế chuyên đề theo định hướng phát triển lực 7.4 Phương pháp thực nghiệm Tiến hành dạy thử tiết dạy học theo chuyên đề trường phổ thông Những đóng góp đề tài - Xây dựng chuyên đề dạy học chương IV- Sinh học 11 - Bổ sung lý luận chuyên đề dạy học môn sinh học theo định hướng phát triển lực cho học sinh - Đánh giá thực trạng dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực cho học sinh - Thiết kế số giáo án mẫu để giảng dạy theo chuyên đề Sinh sản sinh học lớp 11 THPT, tài liệu tham khảo cho GV sinh học THPT D Bầu nhuỵ Bài tập 18: Auxin có tác động : A Kích thích rụng B Kích thích phát triển nụ bên C Ức chế phát triển chiều dài thân D Kích thích kéo dài tế bào phát triển rễ 2.4 Đánh giá chất lượng dạy học theo chuyên đề 2.4.1 Mục đích Đánh giá chất lượng dạy học theo chuyên đề thiết kế đưa điều chỉnh thích hợp để ngày hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu dạy học sinh học 2.4.2 Nội dung đánh giá Chúng đánh giá dạy học theo chuyên đề thiết kế tiêu chí : - Tính khoa học chuyên đề thiết kế - Tính khả thi chuyên đề thiết kế - Tính thực tiễn chuyên đề thiết kế - Tính cần thiết ứng dụng chuyên đề thiết kế - Tính phù hợp chuyên đề thiết kế 2.4.3 Phương pháp đánh giá Sử dụng phương pháp chuyên gia 2.4.4 Kết đánh giá * Kết nhận xét, đánh giá giáo viên như: - Tính khoa học: chuyên đề có tính khoa học cao , cấu trúc chuyên đề hợp lý - Tính thực tiễn: phù hợp với tình hình thực tiễn nay,có nhiều nội dung phù hợp với đổi ngành - Tính khả thi: chuyên đề áp dụng trường THPT hiệu 53 - Tính cần thiết ứng dụng: chuyên đề cần thiết theo hướng đổi - Tính phù hợp: chuyên đề áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh THPT Giúp GV định hướng phát triển lực cho HS Tổ chức xếp lại lượng kiến thức phù hợp với đối tượng HS khác  đảm bảo chắn mặt kiến thức để nâng cao chất lượng học 54 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đề tài sau thời gian nghiên cứu bổ sung sở lý luận dạy học theo chuyên đề góp phần hệ thống hóa sở lí luận việc dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực cho học sinh nói chung, cho dạy chương IV Sinh sản - Trên sở tìm hiểu tình trạng đưa nhận định vế việc tìm hiểu dạy học theo chuyên đề THPT + Bước đầu xác định thực trạng việc sử dụng chuyên đề dạy học chương IV Sinh Sản – sinh học 11 GV số trường THPT + Đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho GV THPT sinh viên Chuyên đề triển khai áp dụng góp phần đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học nói chung chương IV Sinh Sản sinh học 11 nói riêng Từ nhận xét GV phổ thông cho thấy đề xuất giáo án có tính khả quan, áp dụng khâu giảng bài, phát huy lực cho HS Kiến nghị - Tăng cường bồi dưỡng cho GV phổ thông đổi phương pháp giảng dạy, cần triển khai dạy học theo chuyên đề cho đông đảo đội ngũ GV nhà trường, khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu sâu chuyên đề cho phù hợp với môn học, địa phương - Tăng cường đổi kiểm tra đánh giá HS theo định hướng lực kết hợp đánh giá kết học tập với đánh giá trình - Do điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn với phạm vi nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp, kết nghiên cứu dừng lại nhận 55 xét bước đầu Tôi mong muốn tiếp tục nghiên cứu việc thiết kế chuyên đề khác dạy học phần lại môn sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh lớp học khác chương trình THPT 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công văn số 5555/ BGDĐT – GDTrH, Bộ giáo dục đào tạo Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (1998), Lý luận dạy học (phần đại cương), NXB, Giáo dục Một số giáo án giáo viên hướng dẫn chương IV Sinh sản sinh học 11 - CTC trường THPT Nghị TW Khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo Nguyễn Quang Mai (2004) Sinh lý học động vật người ,NXB, khoa học kĩ thuật Nguyễn Thành Đạt (2008), Sách giáo viên sinh học 11, nhà xuất giáo dục Nguyễn Thành Đạt (2008), Sinh học 11, nhà xuất giáo dục Nguyễn Như Khanh (2007) Sinh học phát triển thực vật, NXB giáo dục Nguyễn Kỳ (1995) Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB,giáo dục 10 Mai Thị Châm khóa luận tốt nghiệp Đại Học Hoạt động ngoại khóa chương IV – Sinh Sản(2014) 11 pgdbinhthanh.hcm.edu.vn/ /day-hoc-theo-dinh-huong-phat-trien-nang.luc 12 Tạ Thúy Lan (2007) Giải phẫu snh lý, NXB, Đại Học Sư Phạm 13 Trần Bá Hoành (chủ biên), Trịnh Nguyên Giao, 2007, Giáo trình đại cương phương pháp dạy học sinh học, Nhà xuất sư phạm 14 Trần Khánh Phương(2008) Thiết kế giảng sinh học 11, tập 2, ban bản,NXB,Hà Nội 57 15 Tài liệu tập huấn xây dựng chuyên đề K37 – K38(2015), Trường Đại học sư phạm Hà nội 58 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ( Giành cho giáo viên ) NHẰM CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẬY HỌC MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT Kính mong thầy (cô) hợp tác giúp đỡ cách trả lời câu hỏi sau: Câu Theo thầy (cô) dạy học theo chuyên đề gì? Câu Những kĩ mà học sinh lĩnh hội sau tham gia dạy học theo chuyên đề gì? A Kĩ khai thác tích cực kiến thức theo chiều sâu B Kĩ học tập làm việc theo nhóm C Kĩ giao tiếp, trình bày, hợp tác giải vấn đề D Cả phương án Câu Trong dạy học Sinh học 11 thầy (cô) thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề chưa? Nếu có mức độ nào? A Đã tổ chức, Thường xuyên B Đã tổ chức, Ít sử dụng C Chưa tổ chức Câu Theo thầy (cô) thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề ? A Bài học có chứa nội dung hay chủ đề lớn, thường bao gồm phần nội dung hay chủ đề nhỏ có liên quan đến gắn kết chặt chẽ với B Bài áp dụng C Ý kiến khác Câu Thầy cô đánh tầm quan trọng việc thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề dạy học sinh học? A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng D Ý kiến khác: Câu Những ưu điểm việc thiết kế tổ chức dạy học theo chyên đề dạy học sinh học? A Kích thích tham gia tích cực học sinh hoạt động B Giúp học sinh có nhiều kiến thức thực tế C Giúp học sinh phát triển kĩ sống, kĩ giao tiếp, trình bày, hợp tác, lắng nghe, tích cực giải vấn đề,… D Tất ý kiến Câu Những khó khăn thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề gì? A Mất thời gian B Nhiệm vụ nêu phải cụ thể, đảm bảo tất học sinh hiểu có khả hoàn thành nhiệm vụ C Khó khăn khả làm việc nhóm D Khó khăn khâu tổ chức - thực Câu Để hoàn thiện tiết học dạy học theo chuyên đề có hiệu quả, thầy (cô) có định hướng, đề xuất gì? Em xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy (cô)! Thầy (cô) vui lòng cho biết thông tin sau: Họ tên GV: Nơi công tác: Tỉnh (Thành phố) : Thâm niên công tác: Phụ lục PHIIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHỦ ĐỀ Để đánh giá chất lượng đề tài “Thiết kế chuyên đề Sinh Sản dạy học môn Sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh” xin thầy cô nhận xét nội dung có chủ đề Tính khoa học Tính thực tiễn Tính khả thi Tính cần thiết ứng dụng Tính phù hợp Những góp ý khác Người nhận xét Xác nhận ban giám hiệu nhà trường: Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP SỐ Đặc điểm Sinh sản bào tử Sinh sản sinh dưỡng Đại diện Rêu ,dương xỉ, tảo Lá bỏng ,khoai lang, rau ngót… Nguồn gốc Bào tử phận sinh dưỡng (rễ, thân, lá) thể mẹ Xen kẽ hệ Có Không Phát tán Nhanh,rộng Chậm hẹp Nhờ gió nước PHIẾU HỌC TẬP SỐ BẢNG Các phương Khái niệm thức sinh sản Mức tiến Ưu điểm hoá Sinh sản vô Sinh sản hợp tính giao tử đực giao tử cái, Thấp Giữ vững vật chất di tổ hợp di truyền, truyền giống giống mẹ Sinh sản hữu Sinh sản có kết hợp tính giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể Cao SGK Phụ lục BẢNG Đối tượng Quá trình hình thành Kết Hạt phấn Từ tế bào mẹ (2n) bao phấn Từ tế bào 2n tạo nhị hoa qua trình giảm phân hạt phấn hình thành tế bào (n) Mỗi tế bào tiến hành nguyên phân lần hình thành hạt phấn Hạt phấn gồm tế bào + Tế bào bé tế bào sinh sản + Tế bào lớn ống phấn BẢNG Thụ phấn Quá Thụ tinh Thụ tinh kép trình Thụ tinh hợp Nhân thứ giao tử đực thứ vận chuyển nhân giao tử thụ thụ tinh với tế bào trứng tạo hạt phấn từ đực nhân tế bào hợp tử Nhân thứ giao tử đực nhị đến trứng túi phôi để thứ hai hợp với nhân lưỡng bội núm nhụy hình thành hợp tử 2n túi phôi hình thành nhân tam bội 3n để hình thành nội nhủ Thụ tinh kép có thực vật hạt kín Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hình thức Đẻ trứng Đẻ sinh sản - Không mang thai nên - Ở động vật có vú, chất dinh dưỡng không khó khăn từ thể mẹ qua thai tham gia hoạt phong phú, nhiệt độ thể mẹ Ưu điểm động sống thích hợp với phát triển thai - Trứng thường có vỏ - Tỉ lệ chết phôi thai thấp bọc bên chống lại tác nhân bất lợi - Môi trường bất lợi làm - Mang thai gây khó khăn hoạt phôi phát triển sống động vật tỉ lệ nở thấp Nhược điểm - Tốn nhiều lượng để nuôi - Trứng phát triển dưỡng thai nhi thể nên dễ bị tác - Sự phát triển phôi thai phụ động môi trường thuộc vào sức khỏe thể mẹ Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP SỐ Phương pháp Chiết cành Tóm tắt quy trình Ưu điểm Chọn cành – khoanh vỏ - bó - Nhân nhanh giống bầu – cắt cành đem trồng - Cây giữ nguyên đặc tính mẹ - Cây trồng nhanh cho thu hoạch Giâm cành Chọn cành – cắt cành, giâm - Nhân nhanh giống vào cát ẩm – chuyển vườn trồng - Cây giữ nguyên đặc tính mẹ - Cây trồng nhanh cho thu hoạch Ghép mắt Chuẩn bị mắt ghép – mở gốc - Nhân nhanh giống ghép – đặt mắt ghép, buộc kín - Tận dụng khả cho suất cho mắt ghép - Khả chống chịu tốt gốc gép Nuôi cấy mô tế Chuẩn bị mẩu mô – nuôi - Nhân nhanh giống bào cấy môi trường dinh bệnh dưỡng – – vườn trồng - Cây giống tạo có độ đồng cao - Bảo tồn nguồn gen quí Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP SỐ Ở nam Nơi sản sinh Hooc môn Vai trò + GnRH Vùng đồi Kích thích tuyến yên tiết FSH LH + FSH Tuyến yên Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng + LH Tuyến yên Kích thích tế bào kẽ tiết Testôstêrôn +Testôstêrôn Tế bào kẽ tinh Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng hoàn Ở nữ Hooc môn Nơi sản sinh Vai trò + GnRH Vùng đồi Kích thích tuyến yên tiết FSH LH + FSH Tuyến yên Kích thích nang trứng phát triển tiết + LH Tuyến yên ơstrôgen + Ơstrôgen Thể vàng Làm trứng chín ,rụng tạo thể vàng prôgestêrôn Làm niêm mạc tử cung dày lên Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tên biện pháp tăng sinh sản động vật Biện pháp làm thay đổi số Tác dụng Sử dụng hoocmon Kích thích trứng chín hàng loạt, rụng chất kích thích nhiều trứng Sử dụng trứng để thụ tổng hợp tinh nhân tạo Thay đổi yếu tố môi Tăng số trứng/ngày trường Nuôi cấy phôi -Tăng nhanh số lượng động vật quý (động vật đơn thai) - Giải vấn đề sinh sản số phụ nữ vô sinh Thụ tinh nhân tạo -Tăng hiệu thụ tinh -Sử dụng hiệu đực tốt Sử dụng hoocmon - Điều khiển giới tính số loài theo yêu cầu sản xuất Tách tinh trùng Biện pháp điều khiển giới tính Chọn tinh trùng mang NST giới tính X Y để thụ tinh với trứng Chiếu tia tử ngoại Điều khiển giới tính vật nuôi theo ý muốn Thay đổi chế độ ăn Điều khiển giới tính vật nuôi theo ý muốn Xác định sớm giới Giúp phát sớm giới tính vật tính giai đoạn phôi nuôi để giữ lại hay loại bỏ ... Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh. .. chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 11 1.3.2 Định hướng đổi 12 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 14 SINH SẢN SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT... luận việc thiết kế chuyên đề dạy học - Tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy học theo chuyên đề trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề sinh sản sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh , Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh , Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Từ khóa liên quan