Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4

34 536 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

TUẦN 4 Tiết 1 : TẬP ĐỌC NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các tên người, tên đòa lý nước ngoài: Xa-da-cô, Xa-xa-ki, Hi-rô-xi-ma, Na-ga-sa-ki. - Đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm buồn, nhấn mạnh những từ miêu tả hậu quả nặng nề của chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống của cô bé Xa-da-cô, mơ ước hòa bình của thiếu nhi. 2. Kó năng: - Hiểu nội dung, ý nghóa của bài. - Hiểu được các từ ngữ: bom nguyên tử,phóng xạ, truyền thuyết, sát hại . 3. Thái độ: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em toàn thế giới. II. Chuẩn bò: - Thầy: 2 tranh minh họa, bản đồ thế giới - Bảng phụ hướng dẫn học sinh rèn đoạn văn. - Trò : Mỗi nhóm vẽ tranh III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Lòng dân - Lần lượt 6 học sinh đọc vở kòch (phân vai) phần 1 và 2 - Giáo viên kiểm tra nhóm 6 học sinh - Giáo viên hỏi về nội dung  ý nghóa vở kòch - Học sinh trả lời  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ được học bài "Những con sếu bằng giấy" 32’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng văn bản. - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải, trực quan - Luyện đọc - Nêu chủ điểm - Giáo viên đọc bài văn - Học sinh qua sát tranh Xa-da-cô gấp những con sếu - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp từng đoạn - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp từng đoạn - Rèn đọc những từ phiên âm, đọc đúng số liệu - Học sinh lần lượt đọc từ phiên âm - Giáo viên đọc - Học sinh chia đoạn (4 đoạn) + Đoạn 1: Mó ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản + Đoạn 2: Hậu quả hai quả bom đã gây ra + Đoạn 3: Khát vọng sống của Xa-da-cô, Xa- da-ki Trang 1 + Đoạn 4: Ứơc vọng hòa bình của học sinh Thành phố Hi-rô-xi-ma - Lần lượt học sinh đọc tiếp từng đoạn - (Phát âm và ngắt câu đúng) - Giáo viên giúp học sinh giải nghóa các từ khó - Học sinh đọc thầm phần chú giải * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, cá nhân Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn - Học sinh lần lượt đọc từng đoạn - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài + Năm 1945, chính phủ Mó đã thực hiện quyết đònh gì? - Dự kiến: Ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản - Ghi bảng các từ khó - Giải nghóa từ bom nguyên tử + Kết quả của cuộc ném bom thảm khốc đó? - Dự kiến: nửa triệu người chết - 1952 có thêm 100.000 người bò chết do nhiễm phóng xạ + Xa-da-cô bò nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào? - Dự kiến: Lúc 2 tuổi, mười năm sau bệnh nặng + Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống bằng cách nào? - Dự kiến: Tin vào truyền thuyết nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo sung quanh phòng sẽ khỏi bệnh + Biết chuyện trẻ em toàn nước Nhật làm gì? - Dự kiến: gửi tới tấp hàng nghìn con sếu giấy + Xa-da-cô chết vào lúc nào? gấp đựơc 644 con + Xúc động trước cái chết của bạn T/P Hi-rô-si- ma đã làm gì? - Dự kiến: xây dựng đài tưởng nhớ nạn nhân bò bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh là hình một bé gái giơ cao 2 tay nâng 1 con sếu. Dưới dòng chữ "Tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình"  Giáo viên chốt + Nếu đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-da-cô? * Hoạt động 3: Rèn luyện học sinh đọc diễn cảm - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kỹ thuật đọc diễn cảm bài văn - Học sinh nêu cách ngắt, nhấn giọng. - Giáo viên đọc diễn cảm - Lần lượt học sinh đọc từng đoạn - Đoạn 1: Đọc nhấn mạnh từ ngữ nêu tội ác của Mỹ - Đoạn 2: giọng trầm buồn khát vọng sống của cô bé - Đoạn 3: giọng nhấn mạnh bày tỏ sự xúc động Trang 2 * Hoạt động 4: Củng cố - Giáo viên cho học sinh thi đua bàn, thi đọc diễn cảm bài văn - Thi đua đọc diễn cảm  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương - Học sinh nhận xét 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc giọng tự nhiên theo văn bản kòch. - Chuẩn bò :"Bài ca về trái đất" - Nhận xét tiết học Tiết 2 : CHÍNH TẢ (Nghe – viết) ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. 2. Kó năng: Nghe và viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ.” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bò: - Thầy:Mô hình cấu tạo tiếng. - Trò: Bảng con, vở, SGK III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Giáo viên dán 2 mô hình tiếng lên bảng: chúng tôi mong thế giới này mãi mãi hòa bình - 1 học sinh đọc từng tiếng - Lớp đọc thầm - Học sinh làm nháp - 2 học sinh làm phiếu và đọc kết quả bài làm, nói rõ vò trí đặt dấu thanh trong từng tiếng  Giáo viên nhận xét - cho điểm - Lớp nhận xét 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Quy tắc đánh dấu thanh 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Thực hành - Giáo viên đọc toàn bài chính tả trong SGK - Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm bài chính tả - Giáo viên lưu ý cách viết tên riêng người nước ngoài và những tiếng, từ mình dễ viết sai - Giáo viên đọc từ, tiếng khó cho học sinh viết - Học sinh gạch dưới từ khó - Học sinh viết bảng - HS khá giỏi đọc bài - đọc từ khó, từ phiên âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra tấn - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu đọc 2, 3 lượt - Học sinh viết bài - Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết Trang 3 - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tả một lựơt – GV chấm bài - Học sinh dò lại bài * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp Phương pháp: Luyện tập, thực hành, giảng giải  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - 1 học sinh điền bảng tiếng nghóa và chốt.  Giáo viên chốt lại - 2 học sinh phân tích và nêu rõ sự giống và khác nhau +Giống : hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái (đó là các nguyên âm đôi) +Khác : tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghóa không có _Học sinh nêu quy tắc đánh dấu thanh áp dụng mỗi tiếng _ HS nhận xét  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt quy tắc : + Trong tiếng nghóa (không có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nghuyên âm đôi + Trong tiếng chiến (có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài và giải thích quy tắc đánh dấu thanh ở các từ này - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm đôi Phương pháp: Đ. thoại, thảo luận - Phát phiếu có ghi các tiếng: đóa, hồng,xãhội, củng cố (không ghi dấu) - Học sinh thảo luận điền dấu thích hợp vào đúng vò trí  GV nhận xét - Tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò : Một chuyên gia máy xúc - Nhận xét tiết học Tiết 3 : TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó. 2. Kó năng: Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi. II. Chuẩn bò: - Thầy: Phấn màu - bảng phụ - Trò: Vở bài tập - SGK - vở nháp III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Ôn tập giải toán Trang 4 - Kiểm tra lý thuyết cách giải 2 dạng toán điển hình tổng - tỉ và hiệu - tỉ. - 2 học sinh - Học sinh sửa bài 3/18 (SGK)  Giáo viên nhận xét và cho điểm. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành giải các bài toán có lời văn (tt). 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: thực hành, đ.thoại  Bài 1: - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét chốt lại dạng toán. - Học sinh đọc đề - Phân tích đề - Lập bảng (SGK) - Học sinh làm bài - Lần lượt học sinh điền vào bảng  Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường Lưu ý : Chỉ nêu nhận xét như trên, chưa đưa ra khái niệm , thuật ngữ “ tỉ lệ thuận” - Lớp nhận xét - thời gian gấp bao nhiêu lần thì quãng đường gấp lên bấy nhiêu lần.  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu HS đọc đề - Học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề Trong 1 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? - Phân tích và tóm tắt - Học sinh tìm dạng toán - Nêu dạng toán - Giáo viên yêu cầu HS nêu phương pháp giải. - Nêu phương pháp giải: “Rút về 1 đơn vò”  Giáo viên nhận xét GV có thể gợi ý để dẫn ra cách 2 “tìm tỉ số”, theo các bước như SGK Lưu ý : HS chỉ giải 1 trong 2 cách * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Thực hành  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu HS đọc đề. - Học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt. - Phân tích và tóm tắt - Nêu dạng toán - Nêu phương pháp giải: “Dùng tiû số” - Học sinh tóm tắt: 3 ngày : 1200 cây 12 ngày : cây  Giáo viên chốt lại 2 phương pháp - Học sinh sửa bài  Bài 3: - Giáo viên cho học sinh tóm tắt bài toán - Học sinh dựa vào tóm tắt để tìm ra cách giải - Giáo viên nhận xét - 2 học sinh lên bảng giải - Giáo viên dựa vào kết quả ở phần a, và phần b - Cả lớp giải vào vở Trang 5 để liên hệ giáo dục dân số. - Học sinh nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại kiến thức vừa ôn - Thi đua 2 dãy giải toán nhanh (bảng phụ)  Giáo viên nhận xét - tuyên dương - Học sinh nhận xét 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà làm bài - Ôn lại các kiến thức vừa học - Chuẩn bò: “Luyện tập” - Nhận xét tiết học Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết đònh những vấn đề của trẻ em. 2. Kó năng : Học sinh có kỹ năng ra quyết đònh, kiên đònh với ý kiến của mình. 3. Thái độ : Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: Ghi sẵn các bước ra quyết đònh trên giấy to. - Học sinh: SGK III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Nêu ghi nhớ - 2 học sinh 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2) 31’ 4. Phát triển các hoạt động: 10’ * Hoạt động 1: Xử lý tình huống bài tập 3. Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình - Nêu yêu cầu - Làm việc cá nhân → chia sẻ trao đổi bài làm với bạn bên cạnh → 4 bạn trình bày trước lớp. - Kết luận: Em cần giúp bạn nhận ra lỗi của mình và sửa chữa, không đỗ lỗi cho bạn khác. - Em nên tham khảo ý kiến của những người tin cậy (bố, mẹ, bạn …) cân nhắc kỹ cái lợi, cái hại của mỗi cách giải quyết rồi mới đưa ra quyết đònh của mình. - Lớp trao đổi bổ sung ý kiến 9’ * Hoạt động 2: Tự liên hệ Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình - Hãy nhớ lại một việc em đã thành công (hoặc - Trao đổi nhóm Trang 6 thất bại) - 4 học sinh trình bày + Em đã suy nghó như thế nào và làm gì trước khi quyết đònh làm điều đó? + Vì sao em đã thành công (thất bại)? + Bây giờ nghó lại em thấy thế nào? → Tóm lại ý kiến và hướng dẫn các bước ra quyết đònh (đính các bước trên bảng) → → → 12’ * Hoạt động 3: Củng cố, đóng vai - Chia lớp làm 3 nhóm Phương pháp: Sắm vai - Mỗi nhóm thảo luận, đóng vai một tình huống - Nêu yêu cầu - Các nhóm lên đóng vai + Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn em vứt rác ra sân trường? + Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bạn em rủ em bỏ học đi chơi điện tử? + Nhóm 3: Em sẽ làm gì khi bạn rủ em hút thuốc lá trong giờ chơi? - Đặt câu hỏi cho từng nhóm - Nhóm hội ý, trả lời + Vì sao em lại ứng xử như vậy trong tình huống? - Lớp bổ sung ý kiến + Trong thực tế, thực hiện được điều đó có đơn giản, dễ dàng không? + Cần phải làm gì để thực hiện được những việc tốt hoặc từ chối tham gia vào những hành vi không tốt? → Kết luận: Cần phải suy nghó kỹ, ra quyết đònh một cách có trách nhiệm trước khi làm một việc gì. - Sau đó, cần phải kiên đònh thực hiện quyết đònh của mình 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Ghi lại những quyết đònh đúng đắn của mình trong cuộc sống hàng ngày → kết quả của việc thực hiện quyết đònh đó. - Chuẩn bò: Có chí thì nên. - Nhận xét tiết học Thứ 3 : Tiết 2 : TẬP ĐỌC BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT I. Mục tiêu: Trang 7 Xác đònh vấn đề, tình huống Liệt kê các giải pháp Đánh giá kết quả các giải pháp (lợi, hại) Lựa chọn giải pháp tối ưu 1. Kiến thức: Hiểu các từ ngữ: khói hình nấm, bom A, bom H, vàng, trắng, đen. 2. Kó năng: Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng. 3. Thái độ: Toàn thể thế giới đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trái đất. II. Chuẩn bò: - Thầy: Tranh ảnh hình khói nấm. Tranh SGK phóng to, bảng phụ. - Trò : Mỗi tổ vẽ tranh để minh họa cho câu hỏi SGK/46 III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Những con sếu bằng giấy - Giáo viên kiểm tra 2 học sinh đọc bài. - Học sinh lần lượt đọc bài - Học sinh tự đặt câu hỏi - Học sinh trả lời  Giáo viên nhận xét, cho điểm. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ được học bài thơ “Bài ca về trái đất”. - Học sinh lắng nghe 33’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng văn bản - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải * Luyện đọc - Rèn phát âm đúng âm tr. - 1 học sinh giỏi đọc - Rèn phát âm đúng: bom H, bom A - Lần lượt từng em đọc tiếp nối từng khổ thơ. - Giáo viên theo dõi và sửa sai - Đọc câu, đoạn có từ, có âm tr - Giáo viên cho học sinh lên bảng ngắt nhòp. - 1 học sinh lên bảng ngắt nhòp từng câu thơ. - 1, 2 học sinh đọc cả bài * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, cá nhân Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Yêu cầu học sinh đọc khổ 1, 2, 3 - Lần lượt học sinh đọc - Yêu cầu học sinh đọc câu 1: hình ảnh trái đất có gì đẹp? - Học sinh đọc yêu cầu câu 1 - Học sinh thảo luận nhóm - Thư kí ghi lại câu trả lời của các bạn và trình bày. - Dự kiến : Trái đất giống như quả bóng xanh bay giữa giữa bầu trời xanh. Có tiếng chim bồ câu - những cánh hải âu vờn sóng biển.  Giáo viên nhận xét - chốt ý. - Các nhóm trình bày kết hợp với tranh. - Yêu cầu học sinh đọc câu 2: Em hiểu hai câu thơ cuối khổ thơ? - Học sinh đọc câu 2 - Lần lượt học sinh nêu  Giáo viên chốt cả 2 phần. - Dự kiến: Mỗi loài hoa dù có khác - có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý cũng thơm. Cũng như trẻ em trên thế giới dù khác nhau màu da nhưng đều bình đẳng, đều đáng Trang 8 quý, đáng yêu. - Những hình ảnh nào đã mang đến tai họa cho trái đất? - Học sinh lần lượt trả lời - Yêu cầu học sinh nêu nghóa: bom A, bom H, khói hình nấm.  Giáo viên chốt bằng tranh - Yêu cầu học sinh đọc câu 3: chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất? - Học sinh lần lượt trả lời - Dự kiến: + Phải chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, bom hạt nhân. Vì chỉ có hòa bình, tiếng hát, tiếng cười mới mang lại sự bình yên, sự trẻ mãi không già cho trái đất. + Bảo vệ môi trường + Đoàn kết các dân tộc - Yêu cầu học sinh nêu ý chính - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động cá nhân, lớp Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải - Giáo viên đọc diễn cảm - Lần lượt học sinh đọc diễn cảm từng khổ thơ. - Học sinh nêu cách đọc - Giọng đọc - nhấn mạnh từ - Gạch dưới từ nhấn mạnh - Học sinh thi đọc diễn cảm * Hoạt động 4: Củng cố - Giáo viên cho học sinh hát - Cùng hát: “Trái đất này là của chúng em” - Giáo viên cho học sinh thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ. - Thi đua dãy bàn  Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc đúng nhân vật - Chuẩn bò: “Một chuyên gia máy xúc” - Nhận xét tiết học Tiết 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là từ trái nghóa. 2. Kó năng: Biết tìm từ trái nghóa trong câu và tập đặt câu với cặp từ trái nghóa. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức chọn lựa cẩn thận từ trái nghóa khi dùng cho phù hợp. II. Chuẩn bò: - Thầy: Bảng phụ - Trò : Từ điển III. Các hoạt động: Trang 9 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập 4 - Học sinh sửa bài 4  Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp nhận xét 1’ 3. Giới thiệu bài mới: “Tiết luyện từ và câu hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về một hiện tượng ngược lại với từ đồng nghóa đó là từ trái nghóa” - Học sinh nghe 33’ 4. Phát triển các hoạt động: 10’ * Hoạt động 1: Nhận xét, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghóa của các cặp từ trái nghóa - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp Phương pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại  Phần 1:  Giáo viên theo dõi và chốt: + Chính nghóa: đúng với đạo lí + Phi nghóa: trái với đạo lí  “Phi nghóa” và “chính nghóa” là hai từ có nghóa trái ngược nhau  từ trái nghóa. - Yêu cầu học sinh đọc phần 1, đọc cả mẫu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh so sánh nghóa của các từ gạch dưới trong câu sau: Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết - Học sinh lần lượt nêu nghóa của 2 từ gạch dưới - Học sinh giải nghóa (nêu miệng) - Có thể minh họa bằng tranh - Cả lớp nhận xét  Phần 2: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu + Lưu ý: học sinh có thể dùng từ điển để tìm nghóa hai từ: “vinh”, “nhục” - Học sinh nêu (chết # sống) (vinh # nhục) - Cả lớp nhận xét  Phần 3: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài theo nhóm - Đại diện nhóm nêu  Giáo viên chốt: Từ trái nghóa đặt cạnh nhau sẽ làm nổi bật những gì đối lập nhau - Dự kiến: 2 ý tương phản của cặp từ trái nghóa làm nổi bật quan niệm sống rất khí khái của con người VN mang lại tiếng tốt cho dân tộc 8’ * Hoạt động 2: Ghi nhớ - Hoạt động nhóm, lớp Phương pháp: Thảo luận nhóm, giảng giải, đàm thoại - Giáo viên nêu câu hỏi để rút ra ghi nhớ + Thế nào là từ trái nghóa - Các nhóm thảo luận + Tác dụng của từ trái nghóa - Đại diện nhóm trình bày 2 ý tạo nên ghi nhớ 10’ * Hoạt động 3: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp Phương pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại, thực hành  Bài 1: - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm bài cá nhân Trang 10 [...]... đôi - Học sinh sửa bài dạng tiếp sức  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét Trang 15 10’ 5 1’ * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết tìm - Hoạt động nhóm, lớp một số từ trái nghóa theo yêu cầu và đặt câu với các từ vừa tìm được Phương pháp: Thảo luận nhóm, bút đàm, thực hành  Bài 4: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi - Nhóm trưởng phân... lớp * Hoạt động 4: Trò chơi “Tập làm diễn giả” Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, đóng vai + Bước 1: - Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn _HS 1(người dẫn chương trình) + Bước 2: HS trình bày _HS 2 ( bạn khử mùi) _HS 3 ( cô trứng cá ) _HS 4 ( bạn nụ cười ) _HS 5 ( vận động viên ) + Bước 3: _GV khen ngợi và nêu câu hỏi : +Các em đã rút ra được điều gì qua phần trình bày của các bạn ? 5 Tổng kết - dặn... làm “Rút về đơn vò”  Giáo viên nhận xét  Bài 3:  Giáo viên chốt lại 4 1’ * Hoạt động 5: Củng cố - Cho học sinh nhắc lại cách giải dạng toán quan hệ tỷ lệ 5 Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: Luyện tập - HS đọc đề - Nêu tóm tắt HS giải - Học sinh sửa bài - Phương pháp “Dùng tỉ số” - Hoạt động nhóm bàn (bảng phụ) Tiết 5 : MỸ THUẬT VẼ THEO MẪU (Khối hộp và khối cầu) I.Mục tiêu : 1 Kiến thức... ý chính * Hoạt động 3 : Thực hành 15 - Quan sát vật mẫu, thực hành vẽ - Đến từng quan sát và hướng dẫn * Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá - Nhận xét, tự đánh giá một số bài 4 - Gợi ý HS nhận xét - Xếp loại một số bài vẽ tốt và chưa tốt - Nhận xét tiết học Dặn dò : Sưu tầm tranh ảnh các con vật, quan sát các con vật quen thuộc Chuẩn bò đất nặn cho bài học sau Thứ 5 : Tiết 1 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP... nêu cách giải - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt ý - Hoạt động cá nhân (thi đua ai nhanh hơn) * Hoạt động 4: Củng cố Trang 25 1’ Phương pháp: Thực hành, động não - Yêu cầu học sinh nhận dạng bài tập qua tóm tắt sau: + 4 ngày : 28 m mương 30 ngày : ? m mương 5 Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học Tiết 3 : KĨ THUẬT ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (t2) I... - Nhắc lại 2 cách đính khuy 4 lỗ - Thực hành đính khuy 4 lỗ theo 2 cách Hoạt động lớp - Trưng bày sản phẩm - Nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu Trang 26 - Đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức : A , A+ trong SGK - 2 , 3 em lên đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu 4 Củng cố : (3’) - Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS tính cẩn thận 5 Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết... điểm  Bài 2: 5 1’ - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm bài theo nhóm đôi - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại: Chọn 1 từ duy nhất dù có thể có từ trái nghóa khác vì đây là các thành ngữ có sẵn - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài  Bài 3: - Tổ chức cho học sinh học theo nhóm - Học sinh làm bài theo 4 nhóm - Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét - 2, 3 học sinh đọc yêu cầu đề bài  Bài 4: - Học sinh... Học sinh làm bài cá nhân - Lưu ý học sinh cách viết câu - Lần lượt học sinh sửa bài tiếp sức - Hoạt động nhóm, lớp * Hoạt động 4: Củng cố Phương pháp: Trò chơi, đàm thoại - Các tổ thi đua tìm cặp từ trái nghóa (ghi bảng từ) - Nhận xét 5 Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 4 - Chuẩn bò: “Luyện tập về từ trái nghóa” - Nhận xét tiết học I Mục tiêu: 1 Kiến thức: 2 Kó năng: 3 Thái độ: Tiết 3 : TOÁN LUYỆN... hình ảnh minh họa bằng phim trong - Trò : SGK III Các hoạt động: Trang 18 TG 1’ 4 1’ 30’ 10’ 12’ 5 3’ 1’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1 Khởi động: 2 Bài cũ:  Giáo viên nhận xét HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - 1, 2 học sinh kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến, hoặc đã tham gia 3 Giới thiệu bài mới: “Tiếng vó cầm ở Mó Lai” 4 Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Giáo viên kể chuyện 1 lần - Học... nhóm bàn bạc, thảo luận nêu ý nghóa của câu chuyện - Chọn ý đúng nhất * Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua - Các tổ thi đua tìm bài thơ, bài hát hay truyện đọc nói về ước vọng hòa bình 5 Tổng kết - dặn dò: - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Nhận xét tiết học I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Tiết 4 : TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tt) Trang 19 Học sinh bước đầu làm quen . SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4 2. Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập 4 - Học sinh sửa bài 4  Giáo viên nhận xét, cho điểm. sức 5 * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp Phương pháp: Trò chơi, đàm thoại - Các tổ thi đua tìm cặp từ trái nghóa (ghi bảng từ) - Nhận xét 1’ 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4, Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4, Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4, Bài cũ: Lòng dân - Lần lượt 6 học sinh đọc vở kòch phân vai Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ được học bài Những con, Khởi động: Bài cũ: - Giáo viên dán 2 mô hình tiếng lên bảng: Giới thiệu bài mới: - Quy tắc đánh dấu thanh, Bài cũ: Ôn tập giải toán Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành giải các, Khởi động: Bài cũ: - Nêu ghi nhớ Giới thiệu bài mới: - Có trách nhiệm về việc làm của mình tiết 2, Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức : Mục tiêu: Chuẩn bò:, Khởi động: Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ được học bài thơ “Bài ca, Khởi động: Giới thiệu bài mới: “Tiết luyện từ và câu hôm nay sẽ giúp các em, Khởi động: Bài cũ: Kiểm tra cách giải dạng toán tỷ lệ - 2 học sinh Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn tập, giải các bài, Khởi động: Bài cũ: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Giới thiệu bài mới: Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già, Bài cũ: “Từ trái nghóa” - Giáo viên cho học sinh sửa bài tập. Giới thiệu bài mới: “Tiết học hôm nay, các em sẽ vận dụng những, Chuẩn bò: Chuẩn bò: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò:, Giới thiệu bài mới: “Vệ sinh tuổi dậy thì”, Bài cũ: Luyện tập - Giáo viên kiểm tra hai dạng toán tiû lệ đã học, Khởi động: Bài cũ: - Giáo viên kiểm tra bài chuẩn bò của học sinh Giới thiệu bài mới: 33’ 4. Phát triển các hoạt động: Tổng kết - dặn dò: - Xem lại các văn đã học, Chuẩn bò: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Chuẩn bò: Chuẩn bò: Các hoạt động: TG, Khởi động: Bài cũ: “Khí hậu” - Nêu câu hỏi

Từ khóa liên quan