Mẫu xác nhận dành cho sinh viên cần vay vốn (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)

2 512 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2017, 10:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA LUẬT Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ GIẤY XÁC NHẬN KHOA LUẬT TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI Địa chỉ: Nhà E1 - ĐHQGHN, 144 đường Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Nội Điện thoại: 3.754.9714 XÁC NHẬN: Họ tên sinh viên ……………… Sinh ngày: Giới tính Nam……………Nữ……………… Số CMT Cấp ngày Nơi cấp Mã trường theo học Tên trường Ngành học Hệ đào tạo Chính quy tập trung Khoá: Lớp ………………Mã sinh viên ………… Khoa ………………………………………………………………………………………… Ngày nhập học ……………………Thời gian trường (tháng/năm)……………………… (Thời gian học trường ……………tháng) Số tiền đóng học phí hàng tháng: .đồng Thuộc diện: - Không miễn giảm - Giảm học phí - Miễn học phí - Mồ côi Kỷ luật (ghi rõ mức độ kỷ luật có) Sinh viên sau nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường…… vào TK ……………… số hàng………………………………… TK ……………tại ngân Nội, ngày tháng năm 2011 TL CHỦ NHIỆM KHOA KT.TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&KH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ThS Đỗ Thị Bích Nguyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu xác nhận dành cho sinh viên cần vay vốn (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội), Mẫu xác nhận dành cho sinh viên cần vay vốn (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội), Mẫu xác nhận dành cho sinh viên cần vay vốn (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)

Từ khóa liên quan