Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá

16 126 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2017, 21:34

Áp dụng pháp luật xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Lê Xuân Anh Khoa Luật Luận văn ThS Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số 60 38 01 01 Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế Năm bảo vệ: 2014 Keywords Pháp luật Việt Nam; Xét xử sơ thẩm; Người chưa thành niên phạm tội; Tòa án Content MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh thiế u niên là nguồ n nhân lực tương lai của đấ t nước, có vai trò quan trọng, xung kích công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vấ n đề chăm sóc , giáo dục hệ trẻ phòng ngừa, ngăn chă ̣n ng ười chưa thành niên pha ̣ m tô ̣i là mô ̣t viê ̣c làm không chỉ có ở Viê ̣t Nam mà tấ t cả quốc gia giới cũng đặc biệt quan tâm, nghiên cứu và thực hiê ̣n Bởi thế ̣ trẻ là tư ơng lai của đấ t n ước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng v bảo vệ tổ quốc vì ngày mai tươi sáng, "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" Vì vậy, viê ̣c bảo vê ̣, chăm sóc giáo dục hệ trẻ những mối quan tâm hàng đầu , vấn đề chiến lược của Đảng và Nhà nư ớc ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta dặn : "Bồ i dưỡng thế ̣ cách mạng cho đời sau là viê ̣c làm rấ t quan trọng và cầ n thiế t" [13] Người chưa thành niên phạm tội tượng thực tế, tồn tất xã hội Trong những năm qua nhất thời điểm nay, tình trạng người chưa thành niên phạm tội Việt Nam diễn biến rất phức tạp Việc giải vấn đề người chưa thành niên phạm tội việc làm cần thiết để giữ nghiêm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, cũng vấn đề phức tạp tế nhị Tội phạm người chưa thành niên gây nỗi đau của gia đình, đồng thời vấn đề nhức nhối của xã hội Dưới tác động nhiều mặt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của xu hướng hội nhập quốc tế… đời sống kinh tế, đời sống xã hội của nước nhà có bước phát triển vượt bậc Song những ảnh hưởng từ mặt trái của kinh tế thị trường, từ những luồng văn hoá phẩm độc hại xâm nhập thông qua đường khác trình mở cửa hội nhập có tác động tiêu cực đến tư tưởng lối sống của không ít cá nhân, đó có người chưa thành niên Tình trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, tính chất mức độ phạm tội ngày nghiêm trọng phức tạp Trong thời gian qua, với việc xây dựng chủ trương đường lối chính sách phát triển tất lĩnh vực Đảng Nhà nước ta giành quan tâm, chăm lo về mọi mặt cho trẻ vị thành niên Phần lớn em đáp ứng được mong mỏi của gia đình xã hội, sống có lý tưởng, không ngừng tu dưỡng về đạo đức, nỗ lực học tập tiếp thu kiến thức nhằm cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, bên cạnh đó phận không nhỏ thiếu niên độ tuổi chưa thành niên không chịu rèn luyện, sống buông thả, đua đòi dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật Chính vì vậy, quan điểm của Đảng Nhà nước ta về vấn đề giải tội phạm về người chưa thành niên đơn giản xử vụ án, trừng phạt tội phạm đó, điều quan trọng phải tìm mọi cách để làm giảm bớt những hoạt động phạm pháp tốt hết ngăn ngừa đừng để việc sai trái ấy xảy ra, quán triệt tinh thần đó, Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003 dành nguyên chương riêng biệt (Chương XXXII) quy định về thủ tục tố tụng người chưa thành niên Đây sở pháp lý để áp dụng xử lý người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định nảy sinh nhiều vướng mắc bất cập Qua trình nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình việc giải vụ án mà bị cáo người chưa thành niên, chúng thấy, những người tiến hành tố tụng không những phải nắm vững quy định của pháp luật, tuân thủ chặt chẽ thủ tục tố tụng đặc biệt mà phải có kiến thức nhất định về đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi chưa thành niên để phục vụ cho công tác xét xử đạt chất lượng cao Thanh Hoá tỉnh duyên hải Bắc miền trung có diện tích đất tự nhiên lớn, điều kiện địa lý có đồng bằng, miền núi trung du, những tỉnh có số lượng dân cư lớn Trong những năm vừa qua hòa chung công đổi hội nhập phát triển của nước, tình hình kinh tế- xã hội địa bàn tỉnh Thanh Hoá có những bước phát triển tích cực, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp được hình thành Khu vực kinh tế vừa nhỏ phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa diễn nhanh, diện mạo xã hội có nhiều thay đổi kể nông thôn thành thị Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường nảy sinh nhiều hành vi phạm tội mới, đó tội phạm người chưa thành niên phạm tội gây có những diễn biến phức tạp, những hành vi không diễn thành thị mà nó lan rộng địa bàn vùng sâu vùng xa Số lượng người chưa thành niên phạm tội năm sau cao năm trước, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày nghiêm trọng Bên cạnh đó hoạt động xét xử tội phạm người chưa thành niên gây bộc lộ những bất cập, hạn chế Đây nguyên nhân dẫn đến việc số vụ án bị tòa án cấp sửa hoặc hủy, quyền của người chưa thành niên phạm tội có lúc, có nơi chưa được tôn trọng bảo vệ, tác dụng giáo dục, phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên gây bị hạn chế Thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân, áp dụng pháp luật xét xử hình sự, nghiên cứu biện pháp phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội, định hình phạt người chưa thành niên phạm tội… nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tạo sở lý luận nhằm đưa những giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xét xử góp phần ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên phạm tội cách hiệu Thực trạng ADPL xét xử sơ thẩm vụ án người chưa thành niên phạm tội Thanh Hoá cũng không ít những hạn chế yếu Xuất phát từ những lý trước những đòi hỏi của đấu tranh phòng chống tội phạm, việc nghiên cứu sâu để ADPL xét xử những vụ án mà bị cáo người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình Việt Nam nói chung áp dụng pháp luật hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân Tỉnh Thanh Hoá nói riêng vấn đề có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý luận cũng thực tiễn áp dụng pháp luật Từ những lý đó tác giả chọn đề tài: "Áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội – Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá" làm luận văn thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến người chưa thành niên phạm tội áp dụng pháp luật xét xử hình sự, xét xử người chưa thành niên phạm tội được số nhà khoa học cán làm công tác thực tiễn tiến hành, công bố nhiều công trình khoa học Có số luận án tiến sỹ, luận văn thạc sĩ, số giáo trình giảng dạy, viết tạp chí số sách chuyên khảo nghiên cứu về vấn đề Cụ thể có những công trình tiêu biểu sau đây: - Một số sách chuyên khảo luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật tòa án nhân dân xét xử hình áp dụng pháp luật người chưa thành niên phạm tội: + GS.TSKH Đào Trí Úc “Những vấn đề lý luận pháp luật” sâu phân tích về áp dụng pháp luật hoạt động xét xử của tòa án nhân dân + Luận án tiến sỹ Luật học của Lê Xuân Thân về “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử Tòa án nhân dân Việt Nam nay”, 2004 + Luận văn thạc sỹ Luật học của Vũ Thị Thu Quyên về “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền người chưa thành niên phạm tội Việt Nam nay”, 2003 + Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật: “Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước Pháp quyền” TSKH Lê Cảm TS Nguyễn Ngọc Chí đồng chủ biên - Một số viết tạp chí chuyên ngành tác giả: + Đỗ Thị Phượng: Sự cần thiết phải thành lập Tòa án Người chưa thành niên Việt Nam; Tạp chí Tòa án nhân dân số 21,22-11/2009 + Cao Thị Oanh: Hoàn thiện quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội; Tạp chí Luật học số 10/2007 + Nguyễn Tất Viễn: “Tòa án người chưa thành niên”, Tạp chí Vì trẻ thơ, số chuyên đề, năm 2000 + Lê Cảm: “Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng hình sự", Tạp chí Kiểm sát số 2/2004 + Đặng Thanh Nga: “Khía cạnh tâm lý tội phạm vị thành niên cần ý điều tra truy tố xét xử”, Tạp chí Tâm lý học số 5/2002 + Dương Tuyết Miên: “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Luật học số 4/2002 + Trần Văn Dũng: “Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí Luật học số 5/2000 + Chương Minh Mạnh: “Phân loại tội phạm với việc quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên”, Tạp chí Kiểm sát số 8/2002 Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống góc độ lý luận chung vấn đề nhà nước pháp luật về việc áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân nói chung của tòa án nhân dân cấp tỉnh Thanh Hoá nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Về đối tượng nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau - Những vấn đề lý luận về ADPL nói chung ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội nói riêng - Thực tiễn ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Thanh Hoá - Những tồn nguyên nhân phát sinh tồn của việc ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội * Về phạm vi nghiên cứu đề tài Trên sở lý luận về ADPL hoạt động xét xử luận văn chủ yếu sâu nghiên cứu thực tiễn ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá từ năm 2009-2014 Mục đích nhiệm vụ luận văn Về mục đích: Mục đích nghiên cứu sở lý luận về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội; Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo ADPL đúng đắn xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn Về nhiệm vụ: - Phân tích sở lý luận về áp dụng pháp luật áp dụng pháp luật hoạt động xét xử người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xây dựng khái niệm, nêu lên đặc điểm làm rõ quy trình ADPL xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Đánh giá những thành tựu hạn chế về ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân - Nêu lên những quan điểm đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận văn được nghiên cứu dựa sở lý luận của Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp luật: quan điểm của Đảng Nhà nước ta về tăng cường pháp chế đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, nhân dân, vì nhân dân Nhất quan điểm đạo của Đảng về cải cách tư pháp Nghị số 08-NQ/TW, ngày 02/01/2002 Nghị số 49NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận của Triết học MácLênin, kết hợp phương pháp: thực tiễn, tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích Ý nghĩa luận văn Ở mức độ nhất định, kết nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng ADPL hoạt động xét xử người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân giai đoạn Bên cạnh đó, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy nghiên cứu số chuyên đề khác, việc giảng dạy, học tập liên quan đến hoạt động xét xử nói chung, xét xử người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá nói riêng Mặt khác nội dung của luận văn có thể sử dụng nhằm xây dựng kỹ nghề nghiệp, thao tác nghiệp vụ cho cán làm công tác xét xử trước yêu cầu của công cải cách tư pháp Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn gồm chương Reference DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính Trị (2002), Nghị số 08 -NQ/TW ngày tháng năm 2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 48- NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội Bộ Tư pháp – Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 111/2013NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành giáo dục xã, phường, thị trấn, Hà Nội Trần Văn Dũng (2000), “Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí Luật học, (5) Lương Duy (1993), “Những vi phạm tố tụng người chưa thành niên phạm tội”, Đặc san pháp luật, (6) Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa IX, NXB Chính Trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Đình Gấm (2002), “Nguyên nhân tâm lý xã hội của tội phạm vị thành niên”, Tạp chí Tâm lý học, (5) 13 Hồ Chí Minh (1969), Di chúc 14 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 việc định hình phạt tù NCTN phạm tội, Hà Nội 15 Liên hợp quốc (1990), Công ước quốc tế quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1997), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đinh Xuân Nam (2008), “Thực trạng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật của người chưa thành niên”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (21) 18 Đỗ Thị Phượng, Bùi Đức Lợi (2005), Những vấn đề lý luận thực tiễn tư pháp hình người chưa thành niên phạm tội, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp, Hà Nội 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Hà Nội 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003 sửa đổi, bổ sung 2009, Hà Nội 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, Hà Nội 25 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2013, Hà Nội 26 Trịnh Đình Thể (2006), Áp dụng sách hình người chưa thành nhiên phạm tội, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động xét xử hàng năm từ năm 2009 đến năm 2013, Thanh Hóa 28 Viện ngôn ngữ học (2005), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 29 Vụ pháp chế hình - Hành chính, Bộ Tư pháp (2010), Báo cáo kết khảo sát, đánh giá quy định Bộ luật hình liên quan đến người chưa thành niên, Hà Nội Áp dụng pháp luật xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Lê Xuân Anh Khoa Luật Luận văn ThS Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số 60 38 01 01 Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế Năm bảo vệ: 2014 Keywords Pháp luật Việt Nam; Xét xử sơ thẩm; Người chưa thành niên phạm tội; Tòa án Content MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh thiế u niên là nguồ n nhân lực tương lai của đấ t nước, có vai trò quan trọng, xung kích công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vấ n đề chăm sóc , giáo dục hệ trẻ phòng ngừa, ngăn chă ̣n ng ười chưa thành niên pha ̣ m tô ̣i là mô ̣t viê ̣c làm không chỉ có ở Viê ̣t Nam mà tấ t cả quốc gia giới cũng đặc biệt quan tâm, nghiên cứu và thực hiê ̣n Bởi thế ̣ trẻ là tư ơng lai của đấ t n ước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng v bảo vệ tổ quốc vì ngày mai tươi sáng, "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" Vì vậy, viê ̣c bảo vê ̣, chăm sóc giáo dục hệ trẻ những mối quan tâm hàng đầu , vấn đề chiến lược của Đảng và Nhà nư ớc ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta dặn : "Bồ i dưỡng thế ̣ cách mạng cho đời sau là viê ̣c làm rấ t quan trọng và cầ n thiế t" [13] Người chưa thành niên phạm tội tượng thực tế, tồn tất xã hội Trong những năm qua nhất thời điểm nay, tình trạng người chưa thành niên phạm tội Việt Nam diễn biến rất phức tạp Việc giải vấn đề người chưa thành niên phạm tội việc làm cần thiết để giữ nghiêm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, cũng vấn đề phức tạp tế nhị Tội phạm người chưa thành niên gây nỗi đau của gia đình, đồng thời vấn đề nhức nhối của xã hội Dưới tác động nhiều mặt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của xu hướng hội nhập quốc tế… đời sống kinh tế, đời sống xã hội của nước nhà có bước phát triển vượt bậc Song những ảnh hưởng từ mặt trái của kinh tế thị trường, từ những luồng văn hoá phẩm độc hại xâm nhập thông qua đường khác trình mở cửa hội nhập có tác động tiêu cực đến tư tưởng lối sống của không ít cá nhân, đó có người chưa thành niên Tình trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, tính chất mức độ phạm tội ngày nghiêm trọng phức tạp Trong thời gian qua, với việc xây dựng chủ trương đường lối chính sách phát triển tất lĩnh vực Đảng Nhà nước ta giành quan tâm, chăm lo về mọi mặt cho trẻ vị thành niên Phần lớn em đáp ứng được mong mỏi của gia đình xã hội, sống có lý tưởng, không ngừng tu dưỡng về đạo đức, nỗ lực học tập tiếp thu kiến thức nhằm cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, bên cạnh đó phận không nhỏ thiếu niên độ tuổi chưa thành niên không chịu rèn luyện, sống buông thả, đua đòi dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật Chính vì vậy, quan điểm của Đảng Nhà nước ta về vấn đề giải tội phạm về người chưa thành niên đơn giản xử vụ án, trừng phạt tội phạm đó, điều quan trọng phải tìm mọi cách để làm giảm bớt những hoạt động phạm pháp tốt hết ngăn ngừa đừng để việc sai trái ấy xảy ra, quán triệt tinh thần đó, Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003 dành nguyên chương riêng biệt (Chương XXXII) quy định về thủ tục tố tụng người chưa thành niên Đây sở pháp lý để áp dụng xử lý người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định nảy sinh nhiều vướng mắc bất cập Qua trình nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình việc giải vụ án mà bị cáo người chưa thành niên, chúng thấy, những người tiến hành tố tụng không những phải nắm vững quy định của pháp luật, tuân thủ chặt chẽ thủ tục tố tụng đặc biệt mà phải có kiến thức nhất định về đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi chưa thành niên để phục vụ cho công tác xét xử đạt chất lượng cao Thanh Hoá tỉnh duyên hải Bắc miền trung có diện tích đất tự nhiên lớn, điều kiện địa lý có đồng bằng, miền núi trung du, những tỉnh có số lượng dân cư lớn Trong những năm vừa qua hòa chung công đổi hội nhập phát triển của nước, tình hình kinh tế- xã hội địa bàn tỉnh Thanh Hoá có những bước phát triển tích cực, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp được hình thành Khu vực kinh tế vừa nhỏ phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa diễn nhanh, diện mạo xã hội có nhiều thay đổi kể nông thôn thành thị Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường nảy sinh nhiều hành vi phạm tội mới, đó tội phạm người chưa thành niên phạm tội gây có những diễn biến phức tạp, những hành vi không diễn thành thị mà nó lan rộng địa bàn vùng sâu vùng xa Số lượng người chưa thành niên phạm tội năm sau cao năm trước, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày nghiêm trọng Bên cạnh đó hoạt động xét xử tội phạm người chưa thành niên gây bộc lộ những bất cập, hạn chế Đây nguyên nhân dẫn đến việc số vụ án bị tòa án cấp sửa hoặc hủy, quyền của người chưa thành niên phạm tội có lúc, có nơi chưa được tôn trọng bảo vệ, tác dụng giáo dục, phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên gây bị hạn chế Thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân, áp dụng pháp luật xét xử hình sự, nghiên cứu biện pháp phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội, định hình phạt người chưa thành niên phạm tội… nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tạo sở lý luận nhằm đưa những giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xét xử góp phần ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên phạm tội cách hiệu Thực trạng ADPL xét xử sơ thẩm vụ án người chưa thành niên phạm tội Thanh Hoá cũng không ít những hạn chế yếu Xuất phát từ những lý trước những đòi hỏi của đấu tranh phòng chống tội phạm, việc nghiên cứu sâu để ADPL xét xử những vụ án mà bị cáo người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình Việt Nam nói chung áp dụng pháp luật hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân Tỉnh Thanh Hoá nói riêng vấn đề có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý luận cũng thực tiễn áp dụng pháp luật Từ những lý đó tác giả chọn đề tài: "Áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội – Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá" làm luận văn thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến người chưa thành niên phạm tội áp dụng pháp luật xét xử hình sự, xét xử người chưa thành niên phạm tội được số nhà khoa học cán làm công tác thực tiễn tiến hành, công bố nhiều công trình khoa học Có số luận án tiến sỹ, luận văn thạc sĩ, số giáo trình giảng dạy, viết tạp chí số sách chuyên khảo nghiên cứu về vấn đề Cụ thể có những công trình tiêu biểu sau đây: - Một số sách chuyên khảo luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật tòa án nhân dân xét xử hình áp dụng pháp luật người chưa thành niên phạm tội: + GS.TSKH Đào Trí Úc “Những vấn đề lý luận pháp luật” sâu phân tích về áp dụng pháp luật hoạt động xét xử của tòa án nhân dân + Luận án tiến sỹ Luật học của Lê Xuân Thân về “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử Tòa án nhân dân Việt Nam nay”, 2004 + Luận văn thạc sỹ Luật học của Vũ Thị Thu Quyên về “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền người chưa thành niên phạm tội Việt Nam nay”, 2003 + Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật: “Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước Pháp quyền” TSKH Lê Cảm TS Nguyễn Ngọc Chí đồng chủ biên - Một số viết tạp chí chuyên ngành tác giả: + Đỗ Thị Phượng: Sự cần thiết phải thành lập Tòa án Người chưa thành niên Việt Nam; Tạp chí Tòa án nhân dân số 21,22-11/2009 + Cao Thị Oanh: Hoàn thiện quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội; Tạp chí Luật học số 10/2007 + Nguyễn Tất Viễn: “Tòa án người chưa thành niên”, Tạp chí Vì trẻ thơ, số chuyên đề, năm 2000 + Lê Cảm: “Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng hình sự", Tạp chí Kiểm sát số 2/2004 + Đặng Thanh Nga: “Khía cạnh tâm lý tội phạm vị thành niên cần ý điều tra truy tố xét xử”, Tạp chí Tâm lý học số 5/2002 + Dương Tuyết Miên: “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Luật học số 4/2002 + Trần Văn Dũng: “Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí Luật học số 5/2000 + Chương Minh Mạnh: “Phân loại tội phạm với việc quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên”, Tạp chí Kiểm sát số 8/2002 Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống góc độ lý luận chung vấn đề nhà nước pháp luật về việc áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân nói chung của tòa án nhân dân cấp tỉnh Thanh Hoá nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Về đối tượng nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau - Những vấn đề lý luận về ADPL nói chung ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội nói riêng - Thực tiễn ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Thanh Hoá - Những tồn nguyên nhân phát sinh tồn của việc ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội * Về phạm vi nghiên cứu đề tài Trên sở lý luận về ADPL hoạt động xét xử luận văn chủ yếu sâu nghiên cứu thực tiễn ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá từ năm 2009-2014 Mục đích nhiệm vụ luận văn Về mục đích: Mục đích nghiên cứu sở lý luận về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội; Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo ADPL đúng đắn xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn Về nhiệm vụ: - Phân tích sở lý luận về áp dụng pháp luật áp dụng pháp luật hoạt động xét xử người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xây dựng khái niệm, nêu lên đặc điểm làm rõ quy trình ADPL xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Đánh giá những thành tựu hạn chế về ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân - Nêu lên những quan điểm đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận văn được nghiên cứu dựa sở lý luận của Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp luật: quan điểm của Đảng Nhà nước ta về tăng cường pháp chế đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, nhân dân, vì nhân dân Nhất quan điểm đạo của Đảng về cải cách tư pháp Nghị số 08-NQ/TW, ngày 02/01/2002 Nghị số 49NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận của Triết học MácLênin, kết hợp phương pháp: thực tiễn, tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích Ý nghĩa luận văn Ở mức độ nhất định, kết nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng ADPL hoạt động xét xử người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân giai đoạn Bên cạnh đó, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy nghiên cứu số chuyên đề khác, việc giảng dạy, học tập liên quan đến hoạt động xét xử nói chung, xét xử người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá nói riêng Mặt khác nội dung của luận văn có thể sử dụng nhằm xây dựng kỹ nghề nghiệp, thao tác nghiệp vụ cho cán làm công tác xét xử trước yêu cầu của công cải cách tư pháp Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn gồm chương Reference DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính Trị (2002), Nghị số 08 -NQ/TW ngày tháng năm 2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 48- NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội Bộ Tư pháp – Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 111/2013NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành giáo dục xã, phường, thị trấn, Hà Nội Trần Văn Dũng (2000), “Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội”, Tạp chí Luật học, (5) Lương Duy (1993), “Những vi phạm tố tụng người chưa thành niên phạm tội”, Đặc san pháp luật, (6) Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa IX, NXB Chính Trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Đình Gấm (2002), “Nguyên nhân tâm lý xã hội của tội phạm vị thành niên”, Tạp chí Tâm lý học, (5) 13 Hồ Chí Minh (1969), Di chúc 14 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 việc định hình phạt tù NCTN phạm tội, Hà Nội 15 Liên hợp quốc (1990), Công ước quốc tế quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1997), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đinh Xuân Nam (2008), “Thực trạng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật của người chưa thành niên”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (21) 18 Đỗ Thị Phượng, Bùi Đức Lợi (2005), Những vấn đề lý luận thực tiễn tư pháp hình người chưa thành niên phạm tội, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp, Hà Nội 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Hà Nội 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003 sửa đổi, bổ sung 2009, Hà Nội 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, Hà Nội 25 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2013, Hà Nội 26 Trịnh Đình Thể (2006), Áp dụng sách hình người chưa thành nhiên phạm tội, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động xét xử hàng năm từ năm 2009 đến năm 2013, Thanh Hóa 28 Viện ngôn ngữ học (2005), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 29 Vụ pháp chế hình - Hành chính, Bộ Tư pháp (2010), Báo cáo kết khảo sát, đánh giá quy định Bộ luật hình liên quan đến người chưa thành niên, Hà Nội ... thành niên phạm tội, định hình phạt người chưa thành niên phạm tội nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của... sau đây: - Một số sách chuyên khảo luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật tòa án nhân dân xét xử hình áp dụng pháp luật người chưa thành niên phạm tội: + GS.TSKH... thành niên phạm tội, định hình phạt người chưa thành niên phạm tội nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống về áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá, Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá, Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn