Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

8 3,841 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Qui nhơn Quảng trị Nam Định Hà Nội Phú xuân 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Phủ Thừa Thiên 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. H×nh 63 LÝnh cËn vÖ thêi nguyÔn H×nh 62 Quan vâ thêi NguyÔn Thành Phần Biện Pháp Kết quả Nhận xét Nông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp 2./ Kinh tế dưới triều nguyễn - Chú trọng khai hoang - Di dân lập ấp Lập lại chế độ quân điền (không có tác dụng) - Đê điều không được sửa chữa - Lập nhiều xưởng sản xuất tập trung thợ giỏi - Mở rộng khai mỏ - Địa phương nhiều làng nghề nổi tiếng - Tạo điều kiện cho buôn bán trong nước với Trung Quốc và các nước Đông Nam á. - Ngăn cấm các nước Phương Tây - Lập thêm các huyện mới: Tiền Hải(Thái Bình) Kim Sơn (Ninh Bình) - Diện tích khai hoang tăng- Dân mất đất- lưu vong - Sa sút kém phát triển - Tài năng mai một Cách khai thác lạc hậu hoạt động thất thường - Thuế cao - Buôn bán tấp lập - Kiểm soát chặt chẽ qua các Điếm Canh. - Có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm - Phát triển đáng kể. - Tăng thêm sự nhòm ngó của các nước Phương Tây Hình 64: Thương cảng hội an cuối thế kỷ 18 Bài 1. Khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng nhấtVề nguyên nhân thất bại của vương triều tây sơn ? a) Lực lượng quân Nguyễn ánh mạnh áp đảo được quân của triều Tây Sơn b) Quân Nguyễn ánh được tư bản pháp giúp về quân sự c) Vua Quang Trung mất vương triều Tây Sơn suy yếu d) Nguyễn ánh chiếm được Quy Nhơn Phú Xuân khiến quân của vương triều tây sơn mất chỗ dựa cơ bản 3 .Luyện tập * Tích cực: + Chú ý khai hoang lập nhiều xưởng sản xuất thủ công, chú ý đến buôn bán trong và ngoài nước + Chú ý khai thác mỏ Bài 2. nêu những mặt tích cực và mặt hạn chế về các chính sách về kinh tế của nhà nguyễn ? * Hạn chế: + Chế độ quân điền không có tác dung Ruộng đát phần lớn nằm trong tay địa chủ + Di dân lập ấp Dân mất ruộng, + Đánh thuế cao + Hạn chế việc buôn bán với các nước tư bản phương tây . Định Hà Nội Phú xuân 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Hình. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Phủ Thừa Thiên 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. H×nh 63 LÝnh cËn vÖ thêi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn, Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn, Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Từ khóa liên quan