Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

25 1,234 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 16:22

1 Cơ sở đề xuất giải pháp 1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp Trong xu đổi toàn diện giáo dục, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn thực yêu cầu mục tiêu dạy học phát triển lực phẩm chất người học Học tập với chủ đề tích hợp liên môn môi trường thuận lợi để HS vận dụng tổng hợp kiến thức mối liên quan với để giải vấn đề thực tiễn Công nghệ 10 với nội dung trồng trọt, bảo quản, chế biến kinh doanh có liên quan mật thiết với sinh học 10, nên phù hợp cho việc thực xây dựng chủ đề tích hợp liên môn với nội dung kiến thức liên quan đến hai môn học này, thể ứng dụng chúng tượng, trình tự nhiên Nhưng với phương pháp, kĩ thuật dạy học điều kiện thực tế hạn hẹp không gian; tài liệu học tập; phương tiện học tập cách thức tổ chức để tạo môi trường học tập sinh động, hấp dẫn, tạo động cơ, hứng thú, đồng thời phát triển lực học tập cho học sinh? Chính lí trên, thực giải pháp: "Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Công nghệ 10 Sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển lực học sinh” Học tập với chủ đề tích hợp liên môn môi trường tạo điều kiện cho HS phát triển lực phát giải vấn đề, lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác,… giúp HS nâng cao khả vận dụng kiến thức, kĩ học vào thực tiễn sống 1.2 Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp Tại trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT việc xây dựng chủ đề tích hợp/ tích hợp liên môn trọng, từ năm học 2012 đến năm học 2016, tiến hành thực việc xây dựng chủ đề tích hợp chủ đề tích hợp liên môn với môn Công nghệ 10 Cụ thể vào năm 2012 đến năm 2014, xây dựng hai chủ đề tích hợp: “Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” chủ đề “Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” Đến năm học 2015-2016, xây dựng phát triển thành chủ đề tích hợp môn CÔNG NGHỆ 10 SINH HỌC 10 là: “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” Trang - 1- Và đến năm học 2016 - 2017, tiếp tục thực chủ đề tích hợp liên môn CÔNG NGHỆ 10 SINH HỌC 10; 11 là: “Bảo quản nông sản” Việc thực chủ đề tích hợp liên môn ảnh hưởng làm thay đổi cách thức dạy học, hướng tới thực dạy học lấy HS làm trung tâm, qua nhằm làm thay đổi phát triển lực học tập HS lan tỏa, ảnh hưởng đến giáo viên số môn khác nhà trường 1.3 Mục tiêu giải pháp Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn với mục tiêu bồi dưỡng phát triển lực học sinh Kết thực nghiệm với chủ đề tích hợp liên môn có điểm trung bình khảo sát lực học sinh sau tác động vượt trội so trước tác động 1.4 Căn đề xuất giải pháp 1.4.1 Dạy học tích hợp liên môn Dạy học tích hợp liên môn dạy nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học "Tích hợp" nói đến phương pháp mục tiêu hoạt động dạy học "liên môn" đề cập tới nội dung dạy học Đã dạy học "tích hợp" chắn phải dạy kiến thức "liên môn" ngược lại, để đảm bảo hiệu dạy liên môn phải cách hướng tới mục tiêu tích hợp Dạy học tích hợp liên môn xác định nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác Đối với kiến thức liên môn có môn học chiếm ưu bố trí dạy chương trình môn không dạy lại môn khác 1.4.2 Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn Chúng rà soát nội dung môn học công nghệ 10 sinh học 10,11 có liên quan với chương trình giáo dục phổ thông hành, tìm kiến thức chung để xây dựng thành chủ đề dạy học tích hợp liên môn Các nội dung chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản phần kinh doanh chương trình môn công nghệ 10 có mối liên hệ với nhau, đặc biệt phần nội dung chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản liên quan nhiều đến trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật chương trình sinh học 10 Trang - 2- Các nội dung đưa vào chương trình môn học, thời điểm dạy học kiến thức môn khác nhau, gây khó khăn cho học sinh vận dụng kiến thức Chủ đề “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” khắc phục bất cập trên, xây dựng sở tích hợp liên môn Công nghệ 10 Sinh học 10 - kiến thức sở quan trọng giúp cho học sinh hiểu sở khoa học số phương pháp chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, có quy trình công nghệ chế biến thịt hộp, trình công nghệ làm ruốc cá, chế biến sữa bột Vì vậy, với việc sử dụng kiến thức vi sinh vật môn Sinh học 10 theo định hướng liên môn, đề nghị tích hợp nội dung trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật nội dung yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật môn Sinh học vào nội dung chế biến sản phẩm chăn nuôi thủy sản chủ đề Bài 27 chương trình Sinh học lớp 10 (Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật) với nội dung “các yếu tố độ ẩm, nhiệt độ, áp suất thẩm thấu ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật” sở khoa học đề xuất số phương pháp bảo quản sản phẩm chăn nuôi thủy sản Bài 12 “Hô hấp thực vật” chương trình sinh học lớp 11 với nội dung “các yếu tố môi trường nước, nhiệt độ, nồng độ CO2 ảnh hưởng đến trình hô hấp tế bào thực vật sở khoa học đề xuất số phương pháp bảo quản số sản phẩm trồng trọt Theo định hướng liên môn, đề nghị tích hợp nội dung nêu Sinh học 10, 11 với kiến thức Công nghệ 10, kiến thức quan trọng giúp cho HS hiểu sở khoa học số phương pháp bảo quản nông sản đề xuất biện pháp để tăng hiệu cho công tác bảo quản 1.4.3 Kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng chủ đề tích hợp liên môn Kĩ thuật dạy học khái niệm nhỏ nhất, thực tình hành động Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động GV tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Kĩ thuật dạy học tích cực lựa chọn sử dụng chủ đề tích hợp liên môn gồm: Kĩ thuật tia chớp Trang - 3- Là kĩ thuật áp dụng thời điểm nào; người nêu ngắn gọn nhanh chóng (nhanh tia chớp) ý kiến câu hỏi tình trạng vấn đề, nhằm thu thập thông tin phản hồi, cải thiện tình trạng giao tiếp không khí học tập lớp Kĩ thuật lược đồ tư Lược đồ tư sơ đồ nhằm trình bày cách rõ ràng ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết làm việc cá nhân hay nhóm chủ đề, vẽ giấy, bảng hay thực máy tính Kĩ thuật “3 lần 3” Là kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động tham gia tích cực học sinh Học sinh yêu cầu trình bày : điều tốt, điều chưa tốt, đề nghị cải tiến vấn đề Sau thu thập ý kiến xử lý thảo luận ý kiến phản hồi Kĩ thuật “ổ bi” Là kỹ thuật dùng thảo luận nhóm Chia học sinh thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm hai vòng ổ bi đối diện để tạo điều kiện cho học sinh nói chuyện với học sinh nhóm khác Khi thảo luận, học sinh vòng trao đổi với học sinh đối diện vòng Sau phút học sinh vòng ngồi yên, học sinh vòng chuyển chỗ theo chiều kim đồng hồ, tương tự vòng bi quay, để hình thành nhóm đối tác Kĩ thuật “Khăn trải bàn” Áp dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” để tổ chức cho HS vận dụng kiến thức giải tình Chia cho nhóm tờ giấy khổ A0 Trên tờ giấy chia thành phần, gồm ô trống tờ giấy phần xung quanh giống khăn trải bàn Các thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với phần xung quanh, nhóm trưởng phân công thành viên trả lời câu hỏi phiếu học tập Các thành viên độc lập suy nghĩ viết câu trả lời vào phần giấy trước mặt Sau trình bày, thảo luận, thư ký nhóm ghi ý kiến chung nhóm vào ô tờ giấy Nếu có nội dung thắc mắc chưa hiểu, thư ký nhóm ghi vào phần chung nhóm để yêu cầu GV giải đáp Trang - 4- 1.5 Phương pháp thực giải pháp 1.5.1 Xác định kiến thức tích hợp nội môn liên môn chủ đề tích hợp liên môn 1.5.2 Xây dựng chủ đề với nội dung phương pháp dạy học phù hợp chủ đề tích hợp liên môn, lựa chọn kỹ thuật dạy học phù hợp với phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá 1.5.3 Tổ chức dạy thực nghiệm với “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG GV gợi mở nêu tên chủ đề: “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên sử dụng kĩ thuật “tia chớp” kĩ thuật sơ đồ tư để HS xác định tiểu chủ đề Nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ đưa ý kiến xây dựng lược đồ tư cho chủ đề:  Chủ đề chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản có tiểu chủ đề?  Nội dung tiểu chủ đề gì?  Hãy vẽ sơ đồ tư cho tiểu chủ đề nêu trên? Bước 2: Thực nhiệm vụ HS hoạt động cá nhân để suy nghĩ tìm câu trả lời, sau chia sẻ, trình bày Bước 3: Báo cáo thảo luận  HS trình bày nội dung HS thảo luận nội dung lược đồ với tiểu chủ đề  GV nhận xét ngắn gọn: Chủ đề “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản”, bao gồm tiểu chủ đề: Tiểu chủ đề 1: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản Tiểu chủ đề 2: Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản  GV giới thiệu nguồn tài liệu liên quan cần tra cứu cho học sinh  Dẫn dắt sang hoạt động HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Chia HS lớp thành nhóm, phân công nhiệm vụ thực nghiên cứu nội dung tiểu chủ đề cho nhóm cụ thể Trang - 5- Học sinh hoạt động trải nghiệm, thể kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân việc nghiên cứu chủ đề chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản Nội dung Tiểu chủ đề 1: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên giới thiệu tổ chức cho học sinh nghiên cứu nội dung tiểu chủ đề “Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” với nhiệm vụ:  Thu thập thông tin phương pháp quy trình chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản (Bài 46 SGK Công nghệ 10)  Thu thập thông tin trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật nội dung yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật, cụ thể là: trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật (Bài 23 - Sinh học 10) yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật (Bài 27 - Sinh học 10) Yêu cầu học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Thịt chế biến phương pháp nào? Trình bày quy trình công nghệ chế biến thịt hộp Tại phải trùng chế biến thịt hộp? Cá chế biến phương pháp nào? Vi sinh vật có vai trò trình chế biến nước mắm từ cá? Trình bày quy trình công nghệ làm ruốc cá Sữa chế biến phương pháp nào? Trình bày quy trình công nghệ chế biến sữa bột Bước 2: Thực nhiệm vụ HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số Bước 3: Báo cáo, thảo luận  Đại diện nhóm báo cáo kết thực nhiệm vụ phiếu học tập số lược đồ tư nhóm  Các nhóm khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến  GV nhận xét, giải thích kết luận nội dung tiểu chủ đề Khen ngợi, động viên HS, nhóm HS hoàn thành nhiệm vụ học tập Nội dung Tiểu chủ đề 2: “Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Trang - 6- Giáo viên giới thiệu tổ chức cho học sinh nghiên cứu nội dung tiểu chủ đề “Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” với nhiệm vụ:  Tìm kiếm thu thập thông tin cách đọc sách, báo, tài liệu nghiên cứu nội dung tiểu chủ đề “Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” học: 50, 51, 52 56 SGK Công nghệ 10  Yêu cầu học sinh học sinh tìm hiểu, điều tra, vấn vấn đề thuộc nhiệm vụ giao Ghi chép lại điều quan sát, điều tra, vấn được, phân tích liệu giải thích kết luận rút qua thực dự án  Yêu cầu học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hãy trình bày lĩnh vực kinh doanh? Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng sản phẩm chăn nuôi, thủy sản mà em chọn để kinh doanh gì? em lại chọn lĩnh vực mặt hàng kinh doanh trên? Người tiêu dùng có nhu cầu sở thích sản phẩm chăn nuôi, thủy sản nào? Ở địa phương em sẵn có nguồn nguyên liệu sản phẩm chăn nuôi, thủy sản để chế biến kinh doanh? Hãy lập kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình theo mặt hàng lĩnh vực mà em chọn Làm để đánh giá hiệu việc kinh doanh em? Bước 2: Thực nhiệm vụ HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số Bước 3: Báo cáo, thảo luận  Đại diện nhóm báo cáo kết thực nhiệm vụ phiếu học tập số lược đồ tư nhóm  Các nhóm khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến  GV nhận xét, giải thích kết luận nội dung tiểu chủ đề Khen ngợi, động viên HS, nhóm HS hoàn thành nhiệm vụ học tập HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH VẬN DỤNG Sau tổ chức cho HS thực hoạt động hình thành kiến thức, GV tổ chức cho HS thực hành vận dụng kiến thức theo bước: Bước Chuyển giao nhiệm vụ GV giao tập tình sau cho HS: Trang - 7- Tình Còn vài tháng đến tết nguyên đán, thịt nguội (Giò lụa, giò thủ, Jambon,…) ăn gia đình người Việt ưa dùng Nhóm đề xuất xây dựng quy trình chế biến thịt nguội từ sản phẩm chăn nuôi, thủy sản PHIẾU HỌC TẬP SỐ Món thịt nguội mà nhóm đề xuất gì, thuộc phương pháp chế biến nào? Để chế biến mà nhóm đề xuất cần chuẩn bị nguyên vật liệu gì? Quy trình công nghệ chế biến nào? Sản phẩm chế biến xong cần phải đạt yêu cầu gì? Tình Nhà bạn Kim Anh đường Hùng Vương, có mặt rộng rãi, gần vòng xoay thị trấn Ngãi Giao gia đình bạn lại có nhiều người chưa có việc làm họ có kinh nghiệm việc chế biến phở Bạn có ý định mở cửa bán hàng Phở (với nguyên liệu thịt heo, thịt bò, gà Nhóm Kim Anh phân tích tìm câu trả lời cho câu hỏi: việc lựa chọn lĩnh vực mặt hàng kinh doanh nêu có phù hợp không? Tại sao? PHIẾU HỌC TẬP SỐ Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng kinh doanh mà gia đình Kim Anh chọn gì? Vì lý mà gia đình bạn Kim Anh lại có dự định lựa chọn vây? Tại thị trấn Ngãi Giao, thị trường có nhu cầu dùng phở không? Tại sao? Trong kinh doanh mặt hàng phở, gia đình Kim Anh có lợi gì? Tại Ngãi Giao nguồn nguyên vật liệu để chế biến phở gì? Có đủ để cung cấp cho cửa hàng Kim Anh không? Bước Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm: Áp dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” để tổ chức cho HS vận dụng kiến thức lĩnh hội hoạt động làm tập giải tình Bước Báo cáo thảo luận - Đại diện nhóm HS báo cáo kết làm tập tình Các nhóm khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến - HS tự nhận xét, đánh giá kết thực hành dựa vào mức độ làm tập tình - GV nhận xét chung Khen ngợi, động viên HS, nhóm HS hoàn thành nhiệm vụ học tập tập thực hành Trang - 8- 1.5.4 Kết thực nghiệm sư phạm Chúng tiến hành thực nghiệm sư phạm (lớp TN) với lớp 10A1, năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Du a Nghiên cứu thay đổi lực HS lớp TN  Sử dụng kết khảo sát hứng thú học tập HS trước tác động sau tác động để xác định thay đổi lực HS  Nghiên cứu sử dụng phép kiểm chứng T-test phụ thuộc xác định thay đổi lực học tập HS trước sau tác động Lớp KT trước Tác động tác động TN O1 Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: "Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản" KT sau tác động O2 Bảng 1: Thiết kế nghiên cứu tác động ảnh hưởng đến lực học sinh + Qua kiểm chứng T-test phụ thuộc 01  02 xác định thay đổi lực HS trước sau tác động b Quy trình nghiên cứu thay đổi lực HS  GV thực khảo sát lực HS trước sau tiến hành chủ đề tích hợp liên môn: "Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản" c Đo lường * Năng lực HS trước tác động  Với kết cấu nội dung khảo sát lực HS lớp TN trước tác động1, hướng dẫn HS đánh dấu chọn xác định ý kiến lực cho câu hỏi khảo sát mức độ sau: Không bao giờ; Thỉnh thoảng; Thường xuyên; Rất thường xuyên  Sau khảo sát, mã hóa tương ứng kết HS chọn với điểm số từ 1: Không 4: Rất thường xuyên có kết sau: Phụ lục khảo sát lực HS (trang 22) Trang - 9- Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 11 13 17 11 22 18 Không 12 22 12 14 11 12 13 Thỉnh thoảng 17 10 10 Thường xuyên 4 4 14 Rất thường xuyên 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Điểm TC Ghi Bảng 2: Thống kê kết khảo sát lực HS trước tác động  Kết khảo sát cụ thể hóa qua biểu đồ: Biểu đồ 1: Khảo sát lực học sinh trước tác động  Độ tin cậy liệu khảo sát lực HS trước tác động kiểm chứng độ tin cậy Spearman – Brown2 Lớp TN Hệ số tương quan Độ tin cậy Kết luận độ tin cậy chẵn – lẻ (rhh) Spearman – Brown liệu rhh = 0,6850 rSB = 0,8131 Dữ liệu đáng tin cậy Bảng 3: Kiểm chứng độ tin cậy liệu khảo sát lực HS trước tác động * Năng lực HS lớp TN sau tác động Phụ lục kiểm chứng độ tin cậy liệu khảo sát lực HS trước tác động (trang 20) Trang - 10-  Chúng sử dụng khảo sát lực HS trước tác động lần để khảo sát lực HS sau tác động3, sau hướng dẫn HS đánh dấu chọn xác định ý kiến lực cho câu hỏi mức độ sau: Không bao giờ; Thỉnh thoảng; Thường xuyên; Rất thường xuyên  Sau khảo sát, mã hóa tương ứng kết HS chọn với điểm số từ 1: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 1 Không 17 12 18 14 14 15 22 21 Thỉnh thoảng 24 12 13 14 12 12 11 Thường xuyên 4 4 14 Rất thường xuyên 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Điểm Câu Không 4: Rất thường xuyên có kết sau: TC Ghi Bảng 4: Thống kê kết khảo sát lực HS sau tác động  Kết khảo sát cụ thể hóa qua biểu đồ: Biểu đồ 2: Khảo sát lực học sinh sau tác động Phụ lục khảo sát lực HS (trang 22) Trang - 11-  Độ tin cậy liệu khảo sát lực HS sau tác động kiểm chứng độ tin cậy Spearman – Brown4 Lớp TN Hệ số tương quan Độ tin cậy Spearman Kết luận độ tin cậy chẵn – lẻ (rhh) – Brown liệu rhh = 0,5759 rSB = 0,7309 Dữ liệu đáng tin cậy Bảng 5: Kiểm chứng độ tin cậy liệu khảo sát lực HS sau tác động d Phân tích liệu * Giá trị trung bình độ lệch chuẩn5 (SD) Số Lớp TN Độ lệch chuẩn (SD) Giá trị trung bình HS Trước tác động Sau tác động Trước tác động Sau tác động 35 21,62 25,5 5,6 4,3 Bảng 6: Xác định giá trị TB độ lệch chuẩn lực HS  Kết so sánh giá trị trung bình điểm khảo sát lực HS cụ thể hóa qua biểu đồ: Biểu đồ 3: So sánh điểm trung bình khảo sát lực HS trước sau tác động * Mức độ ảnh hưởng6 (ES) Sau tác động, xét độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn: SMD  25.5  21.6  0.9041 4.3 * Giá trị p phép kiểm chứng T-test7 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục kiểm chứng độ tin cậy liệu khảo sát lực HS sau tác động (trang 21) danh sách học sinh điểm thực nghiệm (trang 19) danh sách học sinh điểm thực nghiệm (trang 19) danh sách học sinh điểm thực nghiệm (trang 19) Trang - 12- Kết kiểm chứng T-test phụ thuộc điểm trung bình khảo sát lực HS sau: Kiểm tra trước Kiểm tra sau tác tác động động 21,6 25,5 Lớp Giá trị trung bình Giá trị chênh lệch Trung bình 4,1 Giá trị p 0,000000053 Có ý nghĩa (p0.05) Có ý nghĩa Bảng 7: Kiểm chứng T-test phụ thuộc điểm TB lực HS lớp TN * Hệ số tương quan8 (r) Lớp TN Trước tác động - Sau tác động Giá trị r Tương quan 0,8194 Rất lớn Bảng 8: Xác định hệ số tương quan khảo sát lực HS 1.6 Đối tượng phạm vi áp dụng Đối tượng nghiên cứu việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực xây dựng tập tình hai chủ đề tích hợp liên môn môn Công nghệ 10 môn Sinh học 10 là: “Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, thủy sản” chủ đề “Bảo quản nông sản” Tuy nghiên cứu chứng minh tính khả thi việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực xây dựng tập tình chủ đề tích hợp liên môn mang lại thay đổi tích cực lực cho HS, để thực mang lại hiệu có số trở ngại sau:  Đòi hỏi giáo viên cần hiểu rõ kiến thức môn liên quan nội dung dạy học  Giáo viên cần có kỹ tổ chức dạy học tích cực  Giáo viên có khả kinh nghiệm tạo thiết kế chủ đề câu hỏi kiểm tra đánh giá đa dạng, phong phú nội dung kể kiến thức nội môn với kiến thức liên môn Phụ lục danh sách học sinh điểm thực nghiệm (trang 19) Trang - 13- Quá trình hình thành nội dung giải pháp 2.1 Quá trình hình thành giải pháp - Ý tưởng liên quan đến thiết kế hình thành từ năm học 2013 - 2014 năm học 2014 - 2015, thiết kế chủ đề dạy học tích hợp với kiến thức nội môn - Tiếp theo, từ năm học 2015 - 2016 năm học 2016 - 2017, phát triển chủ đề việc kết hợp kiến thức nội môn liên môn (Công nghệ 10 Sinh học 10,11) thành chủ đề tích hợp liên môn áp dụng giảng dạy cho lớp 10/mỗi năm học trường THPT Nguyễn Du - Trong trình thực giải pháp, nhận đồng thuận ủng hộ từ BGH toàn thể hội đồng giáo dục nhà trường Đối tượng HS để thực nghiệm sư phạm có mặt lực học tập tương đối đồng đều, em cộng tác tích cực hoạt động học đánh giá hiệu giải pháp 2.2 Nội dung giải pháp Giải pháp thực với việc xây dựng hai chủ đề tích hợp liên môn:  Chế biến kinh doanh sản phẩm chăn nuôi thủy sản  Bảo quản nông sản Dự án thiết kế trọng hoạt động học với nội dung đa dạng phù hợp dùng cho chủ đề gồm nhiều học môn Công nghệ 10 kết học với Sinh học 10; 11 mà có nhiều kiến thức liên quan với nhau, môi trường cho HS tương tác với nhiều điều kiện thực tế cách chủ động, điều mang lại hiệu việc học HS, lực HS bồi dưỡng phát triển liên tục - lực như: ICT, tự học, tự nghiên cứu, ngôn ngữ, giải vấn đề, sáng tạo hợp tác Điểm Stt Chủ đề tích hợp Điểm liên môn Chế biến kinh - Sự kết hợp kĩ thuật tia chớp lược đồ tư doanh sản phẩm hoạt động khởi động chăn nuôi thủy sản - Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn hoạt động vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn địa Trang - 14- phương - Bài tập tình xây dựng với câu chuyện gần gũi gắn liền với thực tiễn giới hạn địa điểm, thời gian cụ thể Bảo quản nông - Sự kết hợp kĩ thuật tia chớp lược đồ tư sản hoạt động khởi động - Sử dụng kĩ thuật ổ bi với hình thức “Hãy nói với nhau” nội dung tiểu chủ đề, điều kiện HS ngồi bàn học (2HS/bàn) với đối tác khác - Sử dụng kĩ thuật lần đánh giá kết hoạt động nhóm với việc nhận xét điều tốt, điều chưa tốt, đề nghị cải tiến nội dung tiểu chủ đề trở thành lần (đặt thêm câu hỏi phản biện) - Bài tập tình xây dựng với câu chuyện gần gũi gắn liền với thực tiễn giới hạn địa điểm, thời gian cụ thể Hiệu giải pháp 3.1 Thời gian áp dụng giải pháp Từ năm học 2015 - 2016 năm học 2016 - 2017, áp dụng giải pháp cho lớp 10/mỗi năm học trường THPT Nguyễn Du 3.2 Hiệu đạt 3.2.1 Thực nghiệm Trong trình thực nghiệm đưa kết luận cụ thể rằng: lực HS bồi dưỡng phát triển liên tục học tập với chủ đề tích hợp liên môn Thông qua kết khảo sát lực HS lớp TN sau tác động có điểm trung bình 25,5 so sánh trước tác động có điểm trung bình 21,6; Độ chênh lệch hai nhóm 4,1; Điều có nghĩa sau tác động, lớp TN có điểm trung bình khảo sát lực học sinh cao trước tác động Phép kiểm chứng T-test phụ thuộc với kết p = 0,000000053 < 0,05, kết khẳng định chắn rằng: chênh lệch điểm trung bìnhcủa lớp TN qua Trang - 15- khảo sát trước sau tác động ngẫu nhiên mà tác động giải pháp Xác định chênh lệch giá trị trung bình theo tiêu chí Cohen SMD = 0,9041 cho thấy có mức độ ảnh huởng lớn với việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn 3.2.2 Đánh giá chuyên gia Giải pháp thẩm định đánh giá thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học từ hội đồng chuyên môn cấp Tỉnh cấp Quốc gia năm học 2015 – 2016 với kết xếp hạng cụ thể sau:  Giải nhì cấp Tỉnh, định số 160/ QĐ-SGD, ngày 21 tháng 03 năm 2016  Giải nhì cấp Quốc gia, định số 1714/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng năm 2016 KẾT LUẬN 4.1 Những kết đạt giải pháp Việc áp dụng thực tế dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn từ năm học 2015 – 2016 năm học 2016 – 2017, mang lại kết khả thi Trong điều kiện dạy học mà nghiên cứu, HS hứng thú tham gia hoạt động học tập cách tích cực, tự giác đồng thời qua việc học với chủ đề tích hợp liên môn góp phần giúp HS phát triển lực cá nhân, phẩm chất người học, tăng khả vận dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 4.2 Tính - Các chủ đề tích hợp liên môn xây dựng hoàn toàn sở lí luận dạy học đại chủ trương đổi toàn diện giáo dục - Dự án thể tính uyển chuyển, sáng tạo việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực xây dựng tập tình câu chuyện gắn liền với thực tiễn bối cảnh địa điểm, thời gia cụ thể chủ đề tích hợp liên môn phù hợp điều kiện thực tế lớp học không gian, thời gian, tài liệu học tập điều kiện hình thức tổ chức dạy học khác - Là môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho học sinh bồi dưỡng, phát triển lực cá nhân cách bền vững phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập, Trang - 16- 4.3 Việc áp dụng khả áp dụng Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với điều kiện thực tế dạy học khác giới hạn không gian; tài liệu học tập; phương tiện học tập chủ đề tích hợp liên môn không dùng riêng cho môn Công nghệ mà giải pháp phù hợp cho tất môn học khác cấp học từ cấp THCS đến cấp THPT 4.4 Ý nghĩa giải pháp  Giải pháp đưa vào sử dụng dạy học môn Công Nghệ trường THPT Nguyễn Du tỉnh BR-VT  Kết thực nghiệm sư phạm chứng minh hiệu giải pháp thay đổi lực HS Giải pháp góp phần cải thiện chất lượng dạy – học môn Công nghệ, điểm trung bình môn năm học có thay đổi rõ rệt  Sử dụng chủ đề tích hợp liên môn phương thức để nâng cao hiệu dạy học, làm tăng hứng thú HS Tích cực hóa, giúp người học yêu thích môn học  Sử dụng chủ đề tích hợp liên môn tức người GV thực việc thiết kế hoạt động dạy theo quan điểm dạy học mới, thể tính đa dạng, phong phú linh hoạt hoạt động – học phù hợp giai đoạn  Việc thực dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn ảnh hưởng tích cực đến nhiều GV tổ môn khác trường, nhiều GV nghiên cứu áp dụng làm theo 4.5 Đề xuất, khuyến nghị Để nâng cao chất lượng dạy học cho môn Công nghệ, có số khuyến nghị sau:  Cần có chế độ sách khen thưởng, động viên kịp thời với GV tích cực nghiên cứu xây dựng chủ đề tích hợp liên môn, tích cực đổi phương pháp; kĩ thuật hình thức tổ chức dạy học  Tổ chức thường xuyên buổi hội thảo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để giao lưu trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm trường, tạo hiệu ứng tốt cho HS, GV  Trao dồi kỹ sư phạm, nghiên cứu biện pháp làm tăng tính tích cực HS, tạo động học tập tốt, có ý thức trách nhiệm với công việc Trang - 17-  Tăng cường học hỏi qua nhiều hình thức, trao đổi, chia sẻ, tham gia hội giảng, dự TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Công nghệ trung học phổ thông, GD Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007) Tài liệu bồi dưỡng giảng dạy thực chương trình, SGK lớp 10 môn công nghệ, GD Bộ Giáo dục & Đào tạo (2013), Công nghệ 10 , GD Bộ Giáo dục & Đào tạo (2013), Sinh học 10 , GD Bộ Giáo dục & Đào tạo (2013), Sinh học 11 , GD Đặng Thành Hưng (2005), Tương tác hoạt động thầy trò lớp học, ĐHQGHN Nguyễn Văn Khôi (2005, Lý luận dạy học công nghệ, ĐHSP Trang - 18- PHỤ LỤC Danh sách học sinh & điểm thực nghiệm lớp 10A1 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Mã học sinh TN 01 TN 02 TN 03 TN 04 TN 05 TN 06 TN 07 TN 08 TN 09 TN 10 TN 11 TN 12 TN 13 TN 14 TN 15 TN 16 TN 17 TN 18 TN 19 TN 20 TN 21 TN 22 TN 23 TN 24 TN 25 TN 26 TN 27 TN 28 TN 29 TN 30 TN 31 TN 32 TN 33 TN 34 Họ tên Phan Tam Anh Phạm Nguyễn Phương Anh Trần Diệu Anh Lê Quang Bảo Lê Bảo Châu Đinh Trần Bích Chi Trương Quốc Cường Phạm Thùy Dung Phạm Thị Quỳnh Duyên Nguyễn Thị Thùy Dương Bùi Gia Hân Trần Đức Hậu Hoàng Ngọc Hiếu Nguyễn Thanh Xuân Huy Hoàng Trần Nguyễn Phước Hưng Nguyễn Nhật Tú My Hoàng Gia Nghiệp Hồ Thị Ngọc Đặng Kim Phát Bùi Như Phước Nguyễn Đạo Quý Lê Minh Tâm Phạm Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Anh Thư Lê Hoàng Trọng Tín Nguyễn Trần Thiện Toàn Hồ Nguyễn Bảo Trân Nguyễn Tuyết Trinh Ngô Minh Tuấn Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Thùy Vân Bùi Đức Việt Trương Thị Minh Yến Trước TĐ 15 23 28 26 20 18 21 17 19 20 33 26 16 26 29 15 19 23 18 16 17 20 19 27 19 14 27 33 35 25 18 18 16 19 Sau TĐ 18 22 30 27 23 23 25 22 24 22 33 29 25 28 29 22 27 27 29 27 23 25 26 32 21 17 32 29 35 27 24 23 18 23 19 27 Trung vị 19,5 25 Giá trị trung bình 21,62 25,5 5,6 4,3 Mốt Độ lệch chuẩn Kiểm chứng T-test phụ thuộc trước sau tác động Giá trị tương quan r: trước TĐ sau TĐ SMD 0,00000005318 0,8194269 0,9041109 Trang - 19- T.điểm T.điểm chẵn T.điểm lẻ Câu 10 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Mã học sinh Câu Stt HS Kiểm chứng độ tin cậy liệu khảo sát lực học sinh (10A1) 2.1 Trước tác động TN 01 1 2 1 1 15 TN 02 1 4 10 13 23 TN 03 2 4 4 16 12 28 TN 04 1 4 4 14 12 26 TN 05 2 2 11 20 TN 06 1 1 10 18 TN 07 1 4 2 11 10 21 TN 08 1 1 17 TN 09 3 3 1 1 11 19 10 TN 10 3 2 1 12 20 11 TN 11 4 4 3 2 16 17 33 12 TN 12 3 3 3 13 13 26 13 TN 13 2 2 2 1 16 14 TN 14 3 3 12 14 26 15 TN 15 3 2 4 2 15 14 29 16 TN 16 1 1 1 15 17 TN 17 2 1 11 19 18 TN 18 2 4 2 11 12 23 19 TN 19 2 2 1 11 18 20 TN 20 2 2 2 10 16 21 TN 21 2 2 2 1 17 22 TN 22 2 1 3 11 20 23 TN 23 2 1 3 1 10 19 24 TN 24 2 2 13 14 27 25 TN 25 1 2 10 19 26 TN 26 1 1 1 14 27 TN 27 3 3 3 12 15 27 28 TN 28 4 4 4 20 13 33 29 TN 29 4 4 4 3 18 17 35 30 TN 30 2 4 3 2 13 12 25 31 TN 31 2 2 2 11 18 32 TN 32 1 1 10 18 33 TN 33 2 3 1 1 10 16 34 TN 34 2 1 2 10 19 rhh 0,6850 rSB 0,8131 Trang - 20- T.điểm T.điểm chẵn T.điểm lẻ Câu 10 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Mã học sinh Câu Stt HS 2 Sau tác động TN 01 1 2 2 10 18 TN 02 1 4 13 22 TN 03 2 4 4 16 14 30 TN 04 2 4 4 15 12 27 TN 05 3 2 2 2 11 12 23 TN 06 3 2 2 2 10 13 23 TN 07 2 2 4 2 13 12 25 TN 08 2 2 2 11 11 22 TN 09 3 3 2 2 13 11 24 10 TN 10 3 2 2 13 22 11 TN 11 4 4 3 2 16 17 33 12 TN 12 3 3 3 15 14 29 13 TN 13 3 3 2 14 11 25 14 TN 14 3 3 3 3 2 14 14 28 15 TN 15 3 2 4 2 15 14 29 16 TN 16 2 2 2 2 10 12 22 17 TN 17 3 3 2 13 14 27 18 TN 18 3 2 4 2 14 13 27 19 TN 19 3 3 3 14 15 29 20 TN 20 3 3 3 15 12 27 21 TN 21 2 2 2 12 11 23 22 TN 22 3 2 3 12 13 25 23 TN 23 3 3 3 13 13 26 24 TN 24 3 4 3 14 18 32 25 TN 25 1 2 2 10 11 21 26 TN 26 2 2 17 27 TN 27 3 3 3 3 16 16 32 28 TN 28 2 4 15 14 29 29 TN 29 4 4 4 3 18 17 35 30 TN 30 2 4 3 2 14 13 27 31 TN 31 2 2 3 2 13 11 24 32 TN 32 2 2 14 23 33 TN 33 2 3 1 11 18 34 TN 34 2 2 3 13 10 23 rhh 0,5759 rSB 0,7309 Trang - 21- Tôi chủ động, tự giác thực nhiệm vụ học tập Tôi tìm kiếm, chọn lọc, ghi chép thông tin cần thiết Tôi đặt câu hỏi khác vật Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung câu khảo sát Không Stt Thỉnh thoảng Bộ khảo sát lực học sinh (Trước sau tác động) tượng, phát yếu tố tình quen thuộc Tôi so sánh, bình luận giải pháp đề xuất Tôi chủ động tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn vấn đề cần giải Tôi khái quát kiến thức giải vấn đề Tôi tiếp nhận mong muốn cộng tác từ người khác Tôi phân công công việc phù hợp cho thành viên nhóm Tôi diễn đạt ý tưởng cách tự tin 10 Tôi trình bày xác nội dung chủ đề học 8.1 File ảnh  Báo cáo kết nghiên cứu tiểu chủ đề chế biến sản phẩm chăn nuôi thủy sản Trang - 22-  Báo cáo kết nghiên cứu tiểu chủ đề kinh doanh sản phẩm chăn nuôi thủy sản  Kết hoạt động nhóm - lược đồ tiểu chủ đề chế biến sản phẩm chăn nuôi thủy sản  Kết hoạt động nhóm xây dựng lược đồ tiểu chủ đề kinh doanh sản phẩm chăn nuôi thủy sản Trang - 23-  Học sinh thảo luận thực tập vận dụng  Kết tập tập vận dụng  Kết thực hành cho tiểu chủ đề chế biến sản phẩm chăn nuôi thủy sản Trang - 24-  Kết hoạt động nhóm học sinh - Lược đồ tiểu chủ đề bảo quản sản phẩm trồng trọt  Lược đồ tiểu chủ đề bảo quản sản phẩm chăn nuôi, thủy sản Trang - 25- ... "liên môn" đề cập tới nội dung dạy học Đã dạy học "tích hợp" chắn phải dạy kiến thức "liên môn" ngược lại, để đảm bảo hiệu dạy liên môn phải cách hướng tới mục tiêu tích hợp Dạy học tích hợp liên. . .Và đến năm học 2016 - 2017, tiếp tục thực chủ đề tích hợp liên môn CÔNG NGHỆ 10 SINH HỌC 10; 11 là: “Bảo quản nông sản” Việc thực chủ đề tích hợp liên môn ảnh hưởng làm thay đổi cách thức dạy. .. thức tích hợp nội môn liên môn chủ đề tích hợp liên môn 1.5.2 Xây dựng chủ đề với nội dung phương pháp dạy học phù hợp chủ đề tích hợp liên môn, lựa chọn kỹ thuật dạy học phù hợp với phương pháp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan