Sáng kiến kinh nghiệm SKKN giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thị

19 417 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 07:41

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ" A PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với xu “đổi phương pháp dạy học”, hình thức thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đưa vào để thay hình thức thi tự luận số môn học, có môn Hóa học Với hình thức thi trắc nghiệm, khoảng thời gian ngắn học sinh phải giải lượng lớn câu hỏi, tập Điều yêu cầu học sinh phải nắm vững, hiểu rõ kiến thức mà phải thành thạo kĩ giải tập đặc biệt phải có phương pháp giải tập trắc nghiệm hợp lí Thực tế cho thấy có nhiều học sinh có kiến thức vững vàng kì thi không giải hết yêu cầu đề Lí chủ yếu em tiến hành giải tập hóa học theo cách truyền thống, việc làm nhiều thời gian nên từ không tạo hiệu cao việc làm thi trắc nghiệm Vì việc xây dựng “các phương pháp giải nhanh tập hóa học” việc cần thiết để giúp em học sinh đạt hiệu cao kì thi Tuy nhiên, hóa học môn khoa học thực nghiệm, sử dụng phương pháp toán học để giải toán hóa học cách nhanh gọn đơn giản giúp học sinh hiểu sâu sắc chất hóa học điều dễ dàng Trong trình giảng dạy, thấy em học sinh gặp phải nhiều khó khăn việc giải dạng toán: “Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 NaOH”, “dung dịch H+ tác dụng với dung dịch hỗn hợp CO32 HCO3 ”… thực dạng tập khó dạng toán thường gặp kì thi ĐH-CĐ Là giáo viên, hướng dẫn cho học sinh sử dụng phương pháp truyền thống để giải tập dạng nhiều thời gian học sinh dễ nhầm lẫn thứ tự phản ứng xẩy dẫn đến việc lựa chọn đáp án sai Phương pháp đồ thị phương pháp sử dụng viết nhiều tài liệu, nhiên qua tham khảo tài liệu thấy phương pháp đồ thị dừng lại việc áp dụng cho toán đơn giản, toán dung dịch gồm chất Những dạng toán phức tạp (sẽ đề cập đến đề tài sáng kiến kinh nghiệm này) chưa có tài liệu tham khảo tác giả đề cập đến Trong trình giảng dạy mình, đặc biệt dạy khối dạy ôn thi đại học, nhận thấy sử dụng “phương pháp đồ thị” để giải tập dạng tiết kiệm nhiều thời gian Học sinh nhanh chóng xác việc lựa chọn đáp án viết nhiều phương trình thực phép toán phức tạp, dễ nhầm lẫn Thay vào học sinh phải sử dụng phép toán đơn giản tỉ lệ tam giác đồng dạng Khi làm theo phương pháp này, em nhìn vào đồ thị hiểu trình phản ứng xảy mà trước mơ hồ không hiểu rõ Với lí trên, chọn đề tài “Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm Hóa học” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI * Xây dựng dạng đồ thị phương pháp sử dụng phương pháp đồ thị cho dạng toán - Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 NaOH - Dung dịch H+ tác dụng với dung dịch hỗn hợp CO 32 HCO 3 - Dung dịch OH- tác dụng với dung dịch hỗn hợp Al3+ H+ - Dung dịch H+ tác dụng với dung dịch hỗn hợp AlO 2 OH  * Bằng thực nghiệm sư phạm đánh giá kiểm tra hiệu phương pháp PHẠM VI ÁP DỤNG Phương pháp đề tài áp dụng vào tiết dạy tự chọn phần kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm lớp 12 áp dụng cho lớp ôn thi ĐH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hoàn thành nhiệm vụ đặt sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Nghiên cứu sở lí luận, sở pháp lí, thực nghiệm sư phạm B NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ CỞ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP Phương pháp đồ thị giải toán hóa học phương pháp dựa vào đồ thị mô tả phụ thuộc sản phẩm (thường số mol chất kết tủa, chất bay hơi) vào chất tham gia phản ứng để xác định yêu cầu toán Từ đồ thị có nhiều phương pháp khác để xác định giá trị cần tính, có lẽ đơn giản sử dụng tỉ lệ tam giác đồng dạng ( Định lý Talet học môn toán cấp 2) Từ học sinh cần sử dụng phép tính đơn giản tìm kết Phương pháp sử dụng hiệu vào số dạng tập như: - Sục CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 - Dung dịch OH- tác dụng với dung dịch chứa a mol Al3+ - Dung dịch H+ tác dụng với dung dịch chứa a mol AlO 2 Các toán trước thường giải việc viết phương trình ion thu gọn tính theo phương trình, với phương pháp học sinh phải viết nhiều phương trình, thực nhiều phép tính dẫn đến nhiều thời gian nhầm lẫn việc xác định kết Khi học sinh nắm vững dạng đồ thị toán, việc xác định kết thực nhanh chóng dễ dàng, phương pháp đồ thị không làm chất Hóa học mà giúp học sinh giải thích dự đoán cách xác tượng thực nghiệm Nó có hiệu tập định lượng mà hiệu số tập định tính giải thích tượng dự đoán tượng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ VÀO MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN Dùng phương pháp đồ thị để giải dạng tập số tác giả khai thác viết phổ biến tài liệu tham khảo Với phương châm thừa kế phát triển, mạnh dạn đưa phương pháp đồ thị vào dạng tập phức tạp 2.1 Dung dịch H+ tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa a mol CO 32 b mol HCO 3 2.1.1 Cho từ từ dung dịch H+ vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol CO 32 b mol HCO 3 Trường hợp H+ thiếu nên phản ứng xảy là: H+ + CO 32 a H+ (a+b)   HCO 3 a + HCO 3 (a+b)   (1.1) a CO2 + H2O (1.2) (a+b) Hiện tượng: Ban đầu chưa có khí bay lên (xảy phương trình (1.1)), sau có khí bay lên (xảy phương trình (1.2)) Số mol khí thoát cực đại (a+b) mol số mol H+ (2a+b) Đồ thị đường số (1) 2.1.2 Cho từ từ dung dịch hỗn hợp chứa a mol CO 32 b mol HCO 3 vào dung dịch H+ Trường hợp H+ dư nên phản ứng đồng thời xẩy là: 2H+ + 2a H+ CO 32   CO2 + H2O a + b HCO 3 b a   CO2 + H2O b Hiện tượng: Lập tức có khí bay lên Đồ thị đường số (2) 2.1.3 Trộn nhanh dung dịch H+ với dung dịch hỗn hợp chứa a mol CO 32 b mol HCO 3 Trường hợp lượng khí CO2 thoát nằm khoảng, lượng khí thoát bé phản ứng xẩy trường hợp Lượng khí thoát lớn HCO 3 tác dụng hoàn toàn với H+ sau CO 32 phản ứng Để lượng khí thoát cực đại phản ứng xẩy là: H+ + b 2H+ 2a HCO 3   CO2 + H2O b + CO 32   CO2 + H2O a Đồ thị đường số (3) *Áp dụng b a Dung dịch A dung dịch HCl 0,25M Dung dịch B dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,1M NaHCO3 0,2M Tính thể tích CO2(đktc) thoát trường hợp sau: a Cho từ từ khuấy 100ml dung dịch A vào 100ml dung dịch B A 0,448 B 0,504 C 0,336 D 0,4032 b Cho từ từ khuấy 100ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A A 0,56 B 0,504 C 0,3808 D 0, 42 c Trộn nhanh 100ml dung dịch A với 100ml dung dịch B A 0,336 ≤ V CO ≤ 0,504 B 0,336 ≤ V CO ≤ 0,56 C 0,42 ≤ V CO ≤ 0,504 D 0,336 ≤ V CO ≤ 0,42 2 2 Giải: Ta có n H =0,025 mol; a = n Na CO =0,01 mol; b = n NaHCO =0,02 mol  3 Từ ta có đồ thị hình vẽ: a Xét tam giác đồng dạng ABC ADE ta có: DE AE  BC AC => x1 0,025  0,01  0.03 0,04  0,01 => x1 = 0,015 (mol) => V1 = 0,336(lít) => Đáp án C b tam giác đồng dạng OBC AEF ta có: x EF OE 0,025  =>  BC OC 0.03 0,04 => x2 = 0,01875 (mol) => V2 = 0,42 (lít) => Đáp án D c x1 ≤ n CO ≤ x3; x3  0,02 0,025  0,02  0,03  0,02 0,04  0,02 =>x3 = 0,0225(mol) =>V3 = 0,504(lít) Vậy 0,336 ≤ V CO ≤ 0,504 => Đáp án A * Bài tập áp dụng Dung dịch A dung dịch HCl 2,7M, dung dịch B dung dịch hỗn hợp Na2CO3 NaHCO3 - Cho từ từ 100ml dung dịch A vào 100ml dung dịch B 3,808 lít khí - Cho từ từ 100ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A 4,536 lít khí a Tính CM dung dịch A A [Na2CO3] = 1M [NaHCO3] =1M B [Na2CO3] = 1M [NaHCO3] =2M C [Na2CO3] = 2M [NaHCO3] =1M D [Na2CO3] = 1,5M [NaHCO3] =1,5M b Trộn nhanh 100ml dung dịch A với 100ml B thể tích khí (lít) thoát lớn bao nhiêu? A 5,264 B 4,536 C 6,048 D 6,72 (Các thể tích khí đo đktc) 2 Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Ca(OH)2 b mol NaOH Các phản ứng xẩy là: CO2 + a CO2   a + b CO2 Ca(OH)2 2NaOH b CaCO3 + (2.1) a   b + CaCO3  + H2O Na2CO3 + H2O (2.2) b Na2CO3 + H2O   2NaHCO3 (2.3) b CO2 + H2O   Ca(HCO3)2 (2.4) a a Đồ thị toán dạng sau: (Hình II.2) *Áp dụng định tính: VD1: Nêu tượng xẩy sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 NaOH? - Đầu tiên xuất kết tủa, kết tủa tăng dần đến cực đại (xẩy phản ứng (2.1), đồ thị đoạn OA) - Khi đạt đến cực đại, lượng kết tủa giữ nguyên khoảng thời gian (xẩy phản ứng (2.2)+(2.3), đồ thị đoạn AB) - Cuối kết tủa tan dần hết (xẩy phản ứng (2.4), đồ thị đoạn BC) VD2: Hấp thụ hoàn toàn x mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Ca(OH)2 b mol NaOH Điều kiện để xuất kết tủa cực đại là: A a ≤ x ≤ (2b+a) B a ≤ x ≤ (2a+b) C b ≤ x ≤ (a+b) D a ≤ x ≤ (a+b) Nếu học sinh dung phương pháp tính theo phương trình phản ứng để giải tập nhiều thời gian dẫn đến nhầm lẫn, Nhưng sử dụng đồ thị kết tủa cực đại ứng với đoạn AB hình II.2 Từ học sinh dễ dàng xác định đáp án đáp án D *Áp dụng định lượng VD1: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO (đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH) 0,2M Thu m(g) kết tủa Giá trị m là: (Đề TSĐH khối A-2008) A 11,82 B 9,85 C 17,73 D 19,70 Giải: n CO = 0,2 mol; n NaOH = 0,05 mol; n Ba(OH ) = 0,1 mol 2 Đồ thị sau: Dựa vào tỉ lệ đồng dạng tam giác CBA CDE ta có: x 0,25  0,2 CE ED  =>  0,1 0,25  0,15 CA AB => x= 0,05 => m= 0,05.197 = 9,85(g) =>Đáp án B VD2: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ca(OH)2 0,1M thu 2(g) kết tủa Giá trị V là: A 0,448 2,24 B 0,448 1,12 C 1,12 2,24 D 0,896 1,12 Giải: n Ca (OH ) =0,03 mol; n NaOH =0,06 mol; n CaCO =0,02 mol Đồ thị sau: Ta có: n1 0,02  0,03 0,03 => n1 = 0,02 mol => V1= 0,448 lít 0,12  n2 0,02  0,03 0,012  0,09 => n2 =0,1 mol => V2 = 2,24 lít => Đáp án A * Bài tập áp dụng Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ca(OH)2 0,1M Điều kiện xác để thu kết tủa cực đại là: A 0,672 ≤ V ≤ 1,344 B 0,672 ≤ V ≤ 2,016 C V = 1,344 D 1,344 ≤ V ≤ 2,016 Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 8,288 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ aM NaOH 0,1M, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,06 B 0,04 C 0,048 D 0,032 Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn gam bột lưu huỳnh cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M NaOH 0,5M Khối lượng kết tủa thu là: A 54,25 B 43,40 C 32,55 D 10,85 2.3 Cho từ từ dung dịch OH- vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Al3+ b mol H+ Các phản ứng xẩy là: OH- + H+   H2O b b 3OH- + Al3+ 3a   Al(OH)3  a OH- + Al(OH)3 a (3.1) (3.2) a   AlO 2 + 2H2O a Đồ thị có dạng: (Hình II.3) (3.3) * Áp dụng định tính VD1: Nêu tượng xẩy cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp AlCl3 HCl - Đầu tiên chưa xuất kết tủa (xảy phản ứng (3.1), đồ thị đoạn OA) - Một lúc sau xuất kết tủa kết tủa tăng dần đến cực đại (xảy phản ứng (3.2), đồ thị đoạn AB) - Cuối kết tủa tan dần đến hết (xảy phản ứng (3.3), đồ thị đoạn BC) VD2: Cho dung dịch chứa x mol NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol AlCl b mol HCl, khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn Điều kiện xác để có kết tủa là: A x < b x > (4a + b) B b < x < (3a + b) C b < x < (4a + b) D x < (4a + b) Dựa vào đồ thị hình II.3, học sinh đễ dàng nhận để có kết tủa nOH nằm khoảng AC chọn đáp án C  * Áp dụng định lượng VD1: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn thu 7,8(g) kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa là: (Đề TSĐH khối A-2008) A 0,05 B 0,25 C 0,35 D 0,45 Giải: n Al = 0,2 mol; n H =0,2 mol; n Al (OH )  = 0,1 mol Đồ sau: 3  Yêu cầu xác định V lớn nên xác định n2 Xét tam giác đồng dạng ABC DEC ta có: Vậy V= 0,9 =0,045 1,0  n2 AB CE  => 0,1  DE CB 0,2 1,0  0,8 => n2=0,9 => Đáp án D VD2: Cho từ từ 400ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch hỗn hợp H 2SO4 xM Al2(SO4)3 0,5M thu 11,7 gam kết tủa Xác định x A 0,375 0,875 B 0,75 1,75 C 0,175 0,875 D 0,375 0,175 Giải: n NaOH =0,8 mol; n Al =0,2 mol; n Al (OH ) =0,15 mol; gọi n H =b mol 3  Ta có đồ thị * Xét trường hợp 1: n NaOH =0,8 mol = n1 n1  b 0,15 0,8  b   0,2 (b  0,6)  b 0,6 => b = 0,35mol => x1 = [H2SO4] = * Xét trường hợp 2: n NaOH =0,8 mol = n2 0,35 =0,875M * 0,2 (b  0,8)  n2 0,15 0,15 (b  0,8)  0,8 => b=0,15mol => x2 = [H2SO4]= =0,375M   * 0,2 0,2 (b  0,8)  (b  0,6) 0,2 => Chọn đáp án A * Bài tập áp dụng Câu 1: Cho dung dịch chứa 0,8 mol NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol AlCl3 0,2 mol HCl, khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt điều kiện a là: A a ≤ 0,2 B a ≤ 0,15 C a ≤ 0,4 D a ≤ 0,6 Câu 2: Cho V lít dung dịch NaOH 0,5M tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp AlCl3 1,5M HCl 1M, lượng kết tủa thu 15,6 gam, giá trị lớn V là: A 1,2 B C 2,4 D 1,8 Câu 3: Cho 400ml dung dịch NaOH aM vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol HCl 0,15 mol AlCl3 thu 9,36(g) kết tủa Giá trị a là: A 0,36 0,58 B 0,9 1,45 C 1,15 1,45 D 0,46 0,58 2.4 Cho từ từ dung dịch H+ vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol AlO 2 b mol OHCác phản ứng xảy sau: H+ + OHb   H2O (4.1) b H  + AlO 2 + H2O   Al(OH)3  a a 3H  + Al(OH)3 3a (4.2) a   Al3+ + 3H2O a Từ đồ thị dạng tập sau: (4.3) * Áp dụng định tính VD1: Nêu tượng xảy cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp NaAO2 NaOH - Đầu tiên chưa xuất kết tủa (xảy phản ứng (4.1), đồ thị đoạn OA) - Một lúc sau xuất kết tủa kết tủa tăng dần đến cực đại (xảy phản ứng (4.2), đồ thị đoạn AB) - Cuối kết tủa tan dần đến hết (xảy phản ứng (4.3), đồ thị đoạn BC) VD2: Cho dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO b mol NaOH Khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Điều kiện xác x là: A x ≤ b x ≥ (4a + b) B b ≤ x ≤ (4a + b) C x ≤ b D x ≥ (4a + b) Dựa vào đồ thị hình II.4 Học sinh dễ dàng nhận thấy để thu dung dịch suốt (không có kết tủa) nH nằm khoảng AC Từ chọn đáp án xác A  * Áp dụng định lượng VD1: Cho 200ml dung dịch HCl vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaAlO 0,15M NaOH 0,1M thu 0,78 (g) kết tủa Nồng độ M dung dịch HCl là: A 0,01 0,03 B 0,01 0,02 C 0,02 0,03 D 0,01 0,04 Giải: n AlO  0,015 ; n OH =0,01; n Al (OH )  =0,01   Đồ thị sau n  0,01 0,01  0,015 0,025  0,01 * EF AF  BC AC * 0,07  n2 GH DH 0,01   BC DC 0,015 0,07  0,025 => =>n1 =0,02 => C1 = => n2 = 0,04 => C2 = 0,02 = 0, 0,04 0, 0,1 (M) = 0,2 (M) => Đáp án B *Bài tập áp dụng Câu 1: Cho từ từ 200ml dung dịch H2SO4 1M vào 400ml dung dịch hỗn hợp NaOH aM NaAlO2 0,5M thu 11,7 gam kết tủa Xác định a A 0,625 0,125 C 0,625 0,25 B 0,25 0,05 D 0,25 0,125 Câu 2: Cho 300ml dung dịch HCl 2M vào 200ml dung dịch NaAlO2 1M NaOH aM thu 7,8 gam kết tủa Xác định a A 0,5 B 0,2 2,5 C 0,5 2,5 D 0,1 0,5 Câu 3: Cho 200ml dung dịch HCl vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaAlO2 1M NaOH 0,5M thu 15,6 gam kết tủa keo Nồng độ M dung dịch HCl là: A 0,35 0,75 B 3,75 C 1,75 D 1,75 THỰC NGHIỆM Mục đích thực nghiệm sư phạm Mục đích thực nghiệm sư phạm nhằm giải vấn đề sau: 3.1.1 Khẳng định hướng đắn cần thiết đề tài sở lý luận thực tiễn 3.1.2 Kiểm chứng tính ưu việt phương pháp đồ thị việc giải số dạng tập trắc nghiệm chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 3.1.3 Góp phần đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học phổ thông 3.2 Chọn lớp thực nghiệm Để có số liệu khách quan xác, chọn dạy lớp 12A2 12A4 Lớp thực nghiệm (TN) lớp 12A2 lớp đối chứng (ĐC) lớp 12A4 Hai lớp có trình độ tương đương mặt: - Số lượng học sinh, độ tuổi, nam , nữ - Chất lượng học tập nói chung môn Hoá nói riêng Đặc điểm kết học tập học kỳ I lớp chọn sau Đặc điểm Lớ Lớp p ĐC TN Học lực Lớp TBCHK TN Sĩ số 25 26 Khá giỏi Nam 15 17 Nữ 10 Lớp TN: Lớp thực nghiệm Lớp ĐC: Lớp đối chứng 3.3 Nội dung thực nghiệm Lớp Học lực Lớp TN Lớp ĐC Môn hoá 41,4 % 43,6 % Khá giỏi 46,5 % 44,3 % T.Bình 48,6 % 50,4 % T.Bình 50,5 % 50,7 % Yếu 10% 6% Yếu 3% 5% ĐC I Trong tiết dạy tự chọn buổi dạy khối (ôn thi ĐH), hướng dẫn học sinh giải tập chương kim loại kiềm, kiềm thổ, Nhôm Tôi tiến hành thực nghiệm nội dung tập theo hai phương pháp khác - Hướng dẫn cho học sinh giải theo phương pháp thông thường (tính theo phương trình phản ứng, áp dụng định luật bảo toàn Hóa học…) lớp ĐC 12A4 - Hướng dẫn cho học sinh giải theo phương pháp đồ thị lớp TN 12A2 3.4 Kiểm tra kết thực nghiệm thảo luận Để xác định hiệu quả, tính khả thi phương pháp Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nắm bắt kiến thức học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng tiến hành kiểm tra, kết kiểm tra (đề kiểm phần phụ lục) sau Kết Lớp thực nghiệm 12A2 Lớp đối chứng 12A4 Học sinh đạt điểm 9,10 47,6% 4,4% Học sinh đạt điểm 7,8 28,6% 46,7% Học sinh đạt điểm 5,6 21,0% 44,2% Học sinh đạt điểm ≤ 2,8% 4,7% Từ kết kiểm tra cho thấy: - Khi không dùng phương pháp đồ thị số học sinh hoàn thành tất câu hỏi (đa số em không làm hết 20 phút), nhiều em lựa chọn đáp án sai - Khi sử dụng phương pháp đồ thị tỉ lệ học sinh hoàn thành xác ≥ 90% yêu cầu đề cao (≈ 50%) Từ kết cho thấy phương pháp đồ thị có hiệu việc giải dạng tập C KẾT LUẬN Đổi phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức, hiểu rõ chất hứng thú với việc học mà giúp học sinh đạt kết cao thi cử điều trăn trở giáo viên trẻ với số năm công tác Trong trình công tác tìm tòi mạnh dạn đưa vào số phương pháp hoạt động giảng dạy Tôi xây dựng phương pháp đồ thị với mong muốn giúp em học sinh có phương pháp giải số dạng tập cách nhanh chóng Phương pháp không mới, nhiều tác giả đề cập đến xây dựng lại phương pháp dựa quan điểm Hóa học phát triển mở rộng phương pháp cho nhiều dạng tập khác nhau, phức tạp Phương pháp đồ thị mà nêu kết thời gian giảng dạy lớp học khối, lớp ôn thi ĐH CĐ trường THPT số Bát Xát Sau trao đổi với đồng nghiệp phương pháp này, nhận đóng góp quý báu ủng hộ đồng nghiệp trường Tôi đưa phương pháp vào giảng dạy cho em học sinh bước đầu thu kết khả quan thể qua kiểm tra kì thi thử ĐH mà trường tổ chức Còn số dạng toán hóa học khác giải phương pháp đồ thị - Xét biến đổi pH dung dịch điện phân dung dịch hỗn hợp số chất - Xét biến đổi lượng kết tủa nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 dung dịch AgNO3… Tôi viết với mong muốn chia sẻ sáng kiến thân với đồng nghiệp, mong bạn đồng nghiệp phát huy cách hiệu đề tài nhằm nâng cao hiệu dạy học Đồng thời thân mong muốn nhận tiếp tục phát triển rộng phương pháp góp ý bạn để hoàn thiện phương pháp dạy học HẾT [...]... giúp các em học sinh có được phương pháp giải một số dạng bài tập một cách nhanh chóng Phương pháp không mới, đã được nhiều tác giả đề cập đến nhưng tôi đã xây dựng lại phương pháp dựa trên quan điểm Hóa học và đã phát triển và mở rộng phương pháp này cho nhiều dạng bài tập khác nhau, phức tạp hơn Phương pháp đồ thị mà tôi nêu ra trên đây là kết quả của một thời gian giảng dạy các lớp học khối, các... tiến hành thực nghiệm cùng một nội dung bài tập theo hai phương pháp khác nhau - Hướng dẫn cho học sinh giải theo phương pháp thông thường (tính theo phương trình phản ứng, áp dụng các định luật bảo toàn trong Hóa học ) ở lớp ĐC 12A4 - Hướng dẫn cho học sinh giải theo phương pháp đồ thị ở lớp TN 12A2 3.4 Kiểm tra kết quả thực nghiệm và thảo luận Để xác định hiệu quả, tính khả thi của phương pháp Việc kiểm... Khi không dùng phương pháp đồ thị số học sinh hoàn thành tất cả các câu hỏi rất ít (đa số các em không làm hết bài trong 20 phút), nhiều em lựa chọn đáp án sai - Khi sử dụng phương pháp đồ thị tỉ lệ học sinh hoàn thành chính xác ≥ 90% yêu cầu đề ra khá cao (≈ 50%) Từ kết quả trên cho thấy phương pháp đồ thị rất có hiệu quả trong việc giải các dạng bài tập trên C KẾT LUẬN Đổi mới phương pháp để nâng cao... các đồng nghiệp về phương pháp này, tôi cũng đã nhận được những sự đóng góp quý báu và sự ủng hộ của các đồng nghiệp trong và ngoài trường Tôi đã đưa phương pháp này vào giảng dạy cho các em học sinh và bước đầu thu được kết quả khả quan được thể hiện qua các bài kiểm tra cũng như trong các kì thi thử ĐH mà trường tổ chức Còn một số dạng bài toán hóa học khác cũng có thể giải bằng phương pháp đồ thị. .. 1,75 hoặc 3 THỰC NGHIỆM 3 1 Mục đích thực nghiệm sư phạm Mục đích của thực nghiệm sư phạm nhằm giải quyết các vấn đề sau: 3.1.1 Khẳng định hướng đi đúng đắn và cần thiết của đề tài trên cơ sở lý luận và thực tiễn 3.1.2 Kiểm chứng tính ưu việt của phương pháp đồ thị trong việc giải một số dạng bài tập trắc nghiệm ở các chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 3.1.3 Góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao... chất lượng nắm bắt kiến thức của học sinh ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng được tiến hành bằng các bài kiểm tra, kết quả của một trong các bài kiểm tra đó (đề kiểm ở phần phụ lục) như sau Kết quả Lớp thực nghiệm 12A2 Lớp đối chứng 12A4 Học sinh đạt điểm 9,10 47,6% 4,4% Học sinh đạt điểm 7,8 28,6% 46,7% Học sinh đạt điểm 5,6 21,0% 44,2% Học sinh đạt điểm ≤ 4 2,8% 4,7% Từ kết quả các bài kiểm tra cho... lượng dạy học, không những giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức, hiểu rõ bản chất và hứng thú với việc học mà còn giúp học sinh đạt kết quả cao hơn trong thi cử là một điều trăn trở của một giáo viên trẻ chỉ với một số năm công tác như tôi Trong quá trình công tác tôi cũng đã tìm tòi và mạnh dạn đưa vào một số phương pháp mới trong hoạt động giảng dạy của mình Tôi xây dựng phương pháp đồ thị này... viết với mong muốn được chia sẻ sáng kiến của bản thân với các đồng nghiệp, mong các bạn đồng nghiệp phát huy một cách hiệu quả những cái được của đề tài này nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Đồng thời bản thân tôi cũng mong muốn nhận được sự tiếp tục phát triển rộng hơn nữa về phương pháp này hoặc sự góp ý của các bạn để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa về phương pháp dạy học của mình ... nâng cao chất lượng dạy học hiện nay ở phổ thông 3.2 Chọn lớp thực nghiệm Để có số liệu khách quan và chính xác, tôi chọn dạy 2 lớp 12A2 và 12A4 Lớp thực nghiệm (TN) là lớp 12A2 và lớp đối chứng (ĐC) là lớp 12A4 Hai lớp này có trình độ tương đương nhau về các mặt: - Số lượng học sinh, độ tuổi, nam , nữ - Chất lượng học tập nói chung và môn Hoá nói riêng Đặc điểm và kết quả học tập học kỳ I ở 2 lớp được... 3a (4.2) a   Al3+ + 3H2O a Từ đây đồ thị của dạng bài tập này như sau: (4.3) * Áp dụng định tính VD1: Nêu hiện tượng xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp NaAO2 và NaOH - Đầu tiên chưa xuất hiện kết tủa (xảy ra phản ứng (4.1), đồ thị là đoạn OA) - Một lúc sau xuất hiện kết tủa và kết tủa tăng dần đến cực đại (xảy ra phản ứng (4.2), đồ thị là đoạn AB) - Cuối cùng kết tủa ... thi trắc nghiệm Vì việc xây dựng “các phương pháp giải nhanh tập hóa học việc cần thiết để giúp em học sinh đạt hiệu cao kì thi Tuy nhiên, hóa học môn khoa học thực nghiệm, sử dụng phương pháp. .. theo phương pháp này, em nhìn vào đồ thị hiểu trình phản ứng xảy mà trước mơ hồ không hiểu rõ Với lí trên, chọn đề tài “Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm Hóa học ... nghiệm Nó có hiệu tập định lượng mà hiệu số tập định tính giải thích tượng dự đoán tượng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ VÀO MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN Dùng phương pháp đồ thị để giải dạng tập số tác giả khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thị , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thị , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thị

Từ khóa liên quan