Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint

1 2,870 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint Bạn có thể tạo "đồng hồ đếm lùi" trong PowerPoint theo cách như sau: tạo 11 khung chữ (text box) bằng nhau, mỗi khung chứa một con số: 00, 01, .,10 (nếu bạn muốn đếm lùi từ 10 về 00). Sau đó, bạn đặt các khung chồng lên nhau: 00 ở dưới cùng, tiếp theo là 01, 02, , 10. Bạn cho các khung biến đi sau 1 giây, bắt đầu từ khung trên cùng. Cụ thể, bạn nên bắt đầu với khung hình trống. Bạn tạo khung chữ 00, bấm-phải vào nó, chọn Format Text Box để quy định màu nền. Bạn bấm vào đường viền khung chữ, ấn Ctrl+C rồi ấn Ctrl+V để sao chép và dán khung 00 mới chồng lên khung 00 ban đầu. Sau khi điều chỉnh cho khung 00 mới chồng khít lên khung ban đầu, bạn sửa 00 thành 01. Cứ thế, bạn tạo được 11 khung chữ chồng lên nhau. Bạn ấn Ctrl+A để chọn tất cả 11 khung, chọn Slide Show > Custom Animation > Add Effect > Exit > Disappear. Thao tác này tạo ra hiệu ứng "biến mất" đối với mọi khung chữ được chọn. Trong bảng Custom Animation (CA), bạn chọn After Previous trong ô Start để các khung tiếp nối nhau biến mất. Để ý thứ tự biến mất của các khung trong danh sách ở phía dưới bảng CA, bạn thấy chúng bị ngược (khung 00 biến mất trước tiên). Bạn cần "nắm kéo" các mục trong danh sách đó để xếp lại theo thứ tự đúng. Cuối cùng là việc quy định thời gian hiển thị (1 giây) của từng khung chữ trước khi biến đi. Trong danh sách ở bảng CA, bạn bấm vào mục đầu tiên, giữ phím Shift và bấm mục cuối cùng để chọn tất cả, bấm-phải vào một mục trong số đó, chọn Timing. Trên hộp thoại Disappear, bạn gõ 1 trong ô Delay rồi bấm OK. Vậy là xong, bạn gõ F5 để xem thử. . Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint Bạn có thể tạo " ;đồng hồ đếm lùi& quot; trong PowerPoint theo cách như sau: tạo 11 khung chữ (text. chồng lên khung 00 ban đầu. Sau khi điều chỉnh cho khung 00 mới chồng khít lên khung ban đầu, bạn sửa 00 thành 01. Cứ thế, bạn tạo được 11 khung chữ chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint, Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint, Tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint

Từ khóa liên quan