Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

26 535 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:55

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG TRỊNH LAN PHƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG ( VPBANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN VINH Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Kim Xuyến Phản biện 2: TS Hồ Hồng Hải Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: 15 15 ngày 20 tháng 08 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Xu hướng tự hoá lĩnh vực tài tạo hội cho NHTM mở rộng hoạt động mặt địa lý, giúp cho ngân hàng hạn chế tổn thương thay đổi điều kiện kinh tế nước Tuy nhiên, cạnh tranh tổ chức tài phạm vi toàn cầu tạo thị trường tài rủi ro Trong bối cảnh đó, không ngân hàng hay tổ chức tài tồn lâu dài mà hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Việc xây dựng hệ thống quản trị nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng NHTM Việt Nam mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt xu hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế NHTM Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế Vì vậy, hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động NHTM Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp cần thiết Vì thế, việc chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” cho luận văn tốt nghiệp cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bước đầu đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Định hình hệ thống dạng thức thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng - Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng NHTM nói chung Đối tƣợng nghiên cứu Xuất phát từ cần thiết vấn đề cần nghiên cứu, sở yêu cầu với khả nghiên cứu, luận văn lựa chọn đối tượng nghiên cứu “Rủi ro tín dụng” “Quản trị rủi ro tín dụng” Phạm vi nghiên cứu - Nội dung phương pháp quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chủ yếu đề cập tới việc hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Một số giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chƣơng TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro [3],[5] Theo ủy ban Basel giám sát ngân hàng: “Quản trị rủi ro trình liên tục cần thực cấp độ tổ chức tài yêu cầu bắt buộc để tổ chức tài đạt mục tiêu đề trì khả tồn minh bạch tài chính” 1.1.2 Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp [1],[2],[3] Quản trị rủi ro tác nghiệp trình Tỏ chức tín dụng tiến hành hoạt động tác động đến rủi ro tác nghiệp, bao gồm việc thiết lập cấu tổ chức, xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản lý rủi ro tác nghiệp để thực trình quản lý rủi ro xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát kiểm tra kiểm soát rủi ro tác nghiệp nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy 1.1.3 Sự cần thiết phải thực quản trị rủi ro tác nghiệp xu thời đại ngày Trong xu ngày nay, toàn cầu hóa hội nhập khu vực với nước giới phát triển mạnh mẽ, hoạt động ngân hàng có nhiều biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro có rủi ro tác nghiệp Tham gia hôi nhập quốc tế cón nghĩa chấp nhận đối đầu với rủi ro, để tồn phát triển ngân hàng phải quản lý rủi ro, rủi ro mà người ta quen tới : rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản… ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến loại rủi ro khác tiềm ẩn khó lường “rủi ro tác nghiệp” Rủi ro tác nghiệp chuyển thẳng sang tổn thất nghiêm trọng, trực tiếp tới ngân hàng, chí làm rung chuyển hệ thống tài tiền tệ đất nước, có trường hợp nghiêm trọng làm đổ vỡ hệ thống ngân hàng tác động đến thị trường tiền tệ giới Môi trường cạnh tranh gay gắt mức độ rủi ro tác nghiệp có xu ngày gia tăng, điều giải thích lý sau: Môi trường cạnh tranh gay gắt đồi hỏi chất lượng phải cao hơn, áp lực công việc, hiệu công việc cao lên Tốc độ khối lượng giao dịch lớn lên trình xử lý, thao tác nghiệp vụ mắc lỗi, sai sót Sự gia tăng dịch vụ ngân hàng điện tử (internet banking, phone banking, auto bank, phone banking…) kéo theo loạt tội phạm xuất lĩnh vực ngân hàng Ngân hàng tích cực áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh để thỏa mãn ngày tốt nhu cầu khách hàng Song đại hóa cao hoạt động ngân hàng ngày phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin, rủi ro công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng Từ phân tích cho thấy việc quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng cần thiết để ngân hàng tồn phát triển bền vững 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng [5],[9] Rủi ro biến cố không mong đợi xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghiệp vụ tài định Trong tài liệu “ Financial Institutions Management – A Modern Perpective ” A.Saunder H.Lange định nghĩa rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nghĩa khả luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay ngân hàng thực đầy đủ số lượng thời hạn Các định nghĩa đa dạng tựu chung lại rút nội dung rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng người vay sai hẹn thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn vay lãi vay Sự sai hẹn trễ hạn không toán - Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài chính, tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn Trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ mức độ cao phá sản - Đối với nước phát triển (như Việt Nam), ngân hàng thiếu đa dạng kinh doanh dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ cong nghèo nàn, tín dụng coi dịch vụ sinh lời chủ yếu chí gần nhất, đặc biệt ngân hàng nhỏ Vì rủi ro tín dụng cao hay thấp định hiệu kinh doanh ngân hàng - Mặt khác, rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi định (lợi nhuận kỳ vọng cao rủi ro tiềm ẩn lớn) - Rủi ro yếu tố khách quan rủi ro loại trừ mà hạn chế xuất tác hại chúng gây Tuy nhiên, cần hiểu rủi ro tín dụng theo nghĩa xác suất, khả năng, xảy không xảy tổn thất Điều có nghĩa khoản vay dù chưa hạn tiềm ẩn nguy xảy tổn thất, ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn thấp nguy rủi ro tín dụng cao danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro Cách hiểu giúp cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chủ động phòng ngừa, trích lập dự phòng, đảm bảo chống đỡ bù đắp tổn thất xảy rủi ro 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng [6], [7], 1.2.2.1 Nguyên nhân khách quan * Môi trường tự nhiên: Những biến động lớn thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt điều kiện kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp thủ công nghiệp,… Điều kiện tự nhiên yếu tố khó dự báo, thường xảy bất ngờ với thiệt hại lớn n m tầm kiểm soát người Vì có thiên tai, dịch họa xảy ra, khách hàng ngân hàng có nguy tổn thất lớn, nguồn thu bị ảnh hưởng…điều đồng nghĩa với việc ngân hàng gánh chịu rủi ro với khách hàng Rủi ro diễn biến bất lợi môi trường tự nhiên loại rủi ro bất khả kháng xảy thường đem lại thiệt hại lớn cho đơn vị kinh doanh cho ngân hàng tài trợ * Môi trường pháp lý: * Môi trường kinh tế: * Môi trường thông tin: 1.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan * Nguyên nhân từ phía khách hàng vay: * Nguyên nhân từ phía ngân hàng: * Nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng: 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng [16] * Đối với kinh tế: Bắt nguồn từ chất chức ngân hàng tổ chức trung gian tài chuyên huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu vay lại Do đó, thực chất quyền sở hữu khoản cho vay quyền sở hữu người gửi tiền vào ngân hàng Bởi vậy, rủi ro tín dụng xảy ngân hàng chịu thiệt mà quyền lợi người gửi tiền bị ảnh hưởng * Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng thiệt hại, mát mặt tài mà ngân hàng phải gánh chịu liên quan tới việc người vay vốn không trả hạn hay không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng Nói hàm ý rủi ro tín dụng có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài ngân hàng Nói tóm lại, rủi ro tín dụng ngân hàng xảy mức độ khác nhau: nhẹ ngân hàng bị giảm lợi nhuận không thu hồi lãi cho vay, nặng ngân hàng không thu vốn lãi, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ vốn Nếu tình trạng kéo dài không khắc phục được, ngân hàng bị phá sản, gây hậu nghiêm trọng cho kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng [2],[3],[5] 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nh m đạt mục tiêu an toàn, hiệu phát triển bền vững Đồng thời, phải tăng cường biện pháp phòng ngừa, hạn chế giảm thấp nợ hạn, nợ xấu kinh doanh tín dụng, từ tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh ngắn hạn dài hạn NHTM 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng [7],[8] 1.3.2.1 Quản lý khách hàng vay vốn Các ngân hàng thường sử dụng chế sàng lọc để chọn lựa khách hàng tốt cho vay, tiêu chí thường sử dụng để đánh giá khách hàng gồm: tiêu chí tài tiêu chí phi tài a) Mô hình định tính (truyền thống): b) Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: 1.2.2.2 Quản lý danh mục cho vay Rủi ro yếu tố song hành hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng, ngân hàng xây dựng sách hợp lý để kiểm soát rủi ro theo quy định mức độ cho phép Ngân hàng tiến hành phân loại khoản nợ vào nhóm nợ hạn, nợ cần đặc biệt lưu ý, nợ chuẩn, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn Ngân hàng phải thường xuyên kiểm soát danh mục cho vay, đặc biệt khoản nợ xấu, nợ có vấn đề để có biện pháp xử lý kịp thời có rủi ro xảy 1.2.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng việc ngân hàng sử dụng phương pháp để đánh giá quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng nh m hạn chế rủi ro xảy Hoạt động kiểm soát thực liên tục xuyên suốt trình cho vay giúp cho ngân hàng có điều kiện theo dõi khoản cho vay cách chặt chẽ, đồng thời tăng khả cạnh tranh tín dụng với ngân hàng khác Một biện pháp ngân hàng thường sử dụng để đánh giá quản lý rủi ro tín dụng thông qua tiêu đo lường sau: a) Nợ hạn / Tổng dư nợ: Đây tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng T ệ nợ hạn Số dƣ nợ hạn Tổng dƣ nợ Tỷ lệ khách hàng có nợ hạn thấp tốt ngược lại, thể sách tín dụng khả quản lý rủi ro ngân hàng * Theo khả thu hồi: Nợ hạn có khả thu hồi: khoản nợ hạn thời gian hạn ngắn ý thức trả nợ khách hàng đánh giá tốt Tỷ lệ NQH có khả thu hồi NQH có khả thu hồi / Tổng NQH Nợ hạn khả thu hồi: mức độ cao nợ hạn có khả thu hồi, thông thường khoản nợ nhóm - nợ có khả vốn, gồm: - Các khoản nợ hạn 360 ngày - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn - Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý Tỷ lệ NQH khả thu hồi Tổng dư nợ nhóm / Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ hạn có khả thu hồi cao, rủi ro thấp Và ngược lại, tỷ lệ nợ hạn khả thu hồi cao, rủi ro cao * Theo mức độ bảo đảm gồm NQH có Tài sản đảm bảo NQH tài sản đảm bảo Tỷ lệ NQH có TSBĐ NQH có TSBĐ / Tổng NQH 10 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh trước đây) thành lập ngày 12/8/1993 Sau 23 năm hoạt động, VPBank nâng vốn điều lệ lên 8.056 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lên 208 điểm giao dịch, với đội ngũ 12.400 cán nhân viên 2.1.2 Tầm nhìn - sứ mệnh - Chiến lược Phát triển Giá trị Cốt lõi VPBank Tầm nhìn thực hóa b ng chiến lược gồm gọng kìm chính: Tăng trưởng hữu liệt, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân SME, đồng thời khai thác hội phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn tín dụng tiêu dùng Xây dựng hệ thống tảng vững tổ chức, nhân sự, công nghệ, vận hành, v.v Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói văn hóa doanh nghiệp VPBank, xây dựng vun đắp dựa giá trị cốt lõi:  Khách hàng trọng tâm;  Hiệu quả;  Tham vọng;  Phát triển người;  Tin cậy;  Tạo khác biệt 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Tình hình hoạt động Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 2.1.4.1 Hoạt động nguồn vốn Nguồn vốn tảng quan trọng phát triển ngân hàng Đối với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, b ng nhiều hình thức, thể loại huy động, ngân hàng tập trung khai 11 thác lượng vốn lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng Tình hình hoạt động kinh doanh qua năm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thể qua bảng, biểu sau: Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh qua năm Đơn vị triệu đồng (Nguồn BCTC hợp VPBank 2015 kiểm toán) 12 Năm 2015 năm VPBank có tốc độ tăng trưởng mạnh, nhờ có công chuyển đổi mô hình bán hàng chi nhánh, chuẩn hóa sản phẩm củng cố hệ thống hỗ trợ bán năm trước song song với định hướng nâng cao hiệu hoạt động nước, quy mô VPBank năm 2015 tiếp tục tăng đáng kể so với năm trước Cơ cấu bảng cân đối tiếp tục cải thiện hướng tới mục tiêu an toàn hiệu sử dụng vốn Theo bảng cho ta thấy, cuối năm 2015 cho vay đạt 116.804 tỷ đồng tăng 34.425 tỷ đồng so với năm 2014, cho vay khách hàng vay cá nhân tăng 25.927 tỷ đồng, cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng 12.498 tỷ đồng Song song với tăng trưởng quy mô, công tác quản trị rủi ro thường xuyên quan tâm, trọng kiểm soát xử lý nợ xấu Năm 2015 mô hình lớp kiểm soát rủi ro VPBank tiếp tục hoàn thiện, khả quản trị rủi ro nâng cao thông qua việc nghiên cứu triển khai hệ thống công cụ hỗ trợ đo lường tiên tiến để kiểm soát rủi ro Công tác giám sát rủi ro triển khai rộng đảm bảo danh mục tài sản với chất lượng tốt Kết kinh doanh đạt khả quan số Bảng 2.2: Bảng kết kinh doanh VPBank 2014 - 2015 (Nguồn Báo cáo tài hợp kiểm toán 2015) 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng đầu tư Cũng Ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực chức vay vốn 13 từ dân cư tổ chức kinh tế vay Điều có ý nghĩa to lớn mặt xã hội tái sản xuất xã hội, Ngân hàng, hoạt động cho vay có ý nghĩa sống còn, phản ánh khả tạo lợi nhuận cho Ngân hàng Bảng 2.3: Cho vay khách hàng (Nguồn Báo cáo thường niên VPBank 2015) 2.1.3.4 Tình hình cung ứng dịch vụ khác 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng 2.2.1 Sơ lược hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong giai đoạn (2012 - 2015), tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 20% Mục tiêu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng kiểm soát tốt đồng thời quản lý chất lượng tín dụng, có phân loại khoản nợ để theo dõi khoản nợ xấu cần xử lý Bên cạnh tăng trưởng tín dụng có chuyển biến theo hướng tích cực việc cấu lại danh mục cho vay như: cho vay theo kỳ hạn (tăng dần nợ trung dài hạn để đảm bảo ổn định, vững khoản vay này), cho vay theo ngành nghề (tập trung vào ngành trọng điểm đất nước), cho vay theo thành phần kinh tế (tập trung vào doanh nghiệp quốc doanh), cho vay theo TSĐB (tăng tỷ lệ cho vay với khoản vay có tài sản đảm bảo) 14 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.2.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xây dựng ban hành sách quản lý rủi ro tín dụng với nội dung sau đây: - Xây dựng hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng: Xây dựng hệ thống văn quy chế, quy trình đồng bộ, chặt chẽ, quy định pháp luật tạo hành lang cho hoạt động tín dụng Ban hành hướng dẫn đầy đủ, kịp thời văn chế độ có liên quan đến họat động tín dụng để áp dụng thống toàn hệ thống Hệ thống văn bản, chế độ, quy chế, quy định liên quan đến họat động tín dụng phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán liên quan đến công tác tín dụng phải nắm vững văn chế độ thực thi tác nghiệp đầy đủ, xác Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy định cho vay, bảo lãnh hướng dẫn khác theo yêu cầu hệ thống chuẩn mực Thường xuyên rà soát văn ban hành liên quan đến công tác tín dụng để đảm bảo tính tuân thủ ban hành văn bản, tính hiệu lực phù hợp so với thực tế phù hợp nội dung văn hiệu lực - Xây dựng sách tín dụng phù hợp: + Xây dụng chế phân cấp, ủy quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: Tuân thủ quy định pháp luật họat động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu quả; Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành họat động tín dụng, tuân thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát; Phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm hoạt động đơn vị; Phù hợp mức độ phức tạp đối tượng cho vay, loại rủi ro tín dụng, thời hạn cấp tín dụng, mức độ cạnh tranh tổ chức tín dụng điựa bàn + Xác định thị trường lĩnh vực cho vay Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng: Ngân hàng xem xét, định lựa chọn đối tượng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí: theo ngành sản phẩm mũi nhọn; theo vùng; theo đối tượng khách hàng; theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng 15 + Xây dựng giới hạn an toàn hoạt động tín dụng: Căn vào quy định pháp luật định hướng Ngân hàng Nhà nước, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh Ngân hàng xem xét định giới hạn an toàn như: Giới hạn tín dụng cho toàn hệ thống; Giới hạn tín dụng cho ngành, sản phẩm; Giới hạn tín dụng khách hàng; Giới hạn tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn + Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng: Căn sở phân loại khách hàng theo tiêu tài phi tài mà ngân hàng có sách cụ thể áp dụng nhóm khách hàng khách hàng + Tài sản bảo đảm tiền vay: quy định bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực theo quy định pháp luật hành phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng - Xây dựng hệ thống công cụ đo lường định dạng rủi ro tín dụng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tiến hành phân loại khách hàng phân loại khoản vay từ xây dựng công cụ mô hình đo lường rủi ro hoạt động tín dụng phù hợp với hoạt động Ngân hàng - Quản lý, giám sát danh mục cho vay: định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xây dựng danh mục cho vay an toàn, hiệu quả, vốn cho vay phân bổ hợp lý Căn vào tình hình kinh tế kế hoạch phát triển tín dụng hàng năm ngân hàng đề thường xuyên theo dõi giám sát giới hạn dư nợ khoản mục danh mục cho vay - Trích lập quỹ dự phòng rủi ro: việc phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng thực theo quy định NHNN thời kỳ - Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng: ngân hàng nghiên cứu áp dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cảnh báo rủi ro làm sở liệu hoạt động tín dụng cách đầy đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật, nh m giúp cấp lãnh đạo quản trị có hiệu hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất tình trạng thiếu thông tin 2.2.2.2 Tổ chức thực * Tại Hội sở chính: 16 a Ủy ban tín dụng: có trách nhiệm báo cáo lên Hội đồng Quản trị tất vấn đề trọng yếu liên quan đến loại rủi ro b Khối Quản lý rủi ro: c Phòng pháp chế: d Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ: e Khối KHCN, KHDN: f Phòng Tài - Kế toán: g Khối Công nghệ thông tin: * Tại Chi nhánh, Sở Giao dịch: a Giám đốc Chi nhánh/ Sở Giao dịch b Cán tác nghiệp: 2.2.2.3 Quản lý khách hàng vay vốn Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp sử dụng phương pháp chấm điểm nhóm tiêu tài phi tài khách hàng: kết hợp với phương pháp chuyên gia thống kê để xếp hạng khách hàng Phương pháp chấm điểm hệ thống Việt Nam Thịnh Vượng phổ biến, tổ chức quốc tế Moody’s, S&P sử dụng, theo việc xếp hạng khách hàng thực thông qua việc chấm điểm tiêu liên quan đến tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội xây dựng cho khách hàng TCTD, tổ chức kinh tế khách hàng cá nhân theo mô hình sau: 2.2.2.4 Quản lý danh mục cho vay Hoạt động phân tích theo nội dung sau: * Danh mục cho vay theo kỳ hạn: Từ cuối năm 2012 đến năm 2015 tỷ lệ dư nợ trung dài hạn tăng ổn định (từ 59,9% đến 63,31%) tương đương với mức tăng gần 2.954 tỷ đồng, điều giúp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngày có nhiều điều kiện để phát triển chiều sâu, đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn địa bàn, nguồn vốn vay thường sử dụng để đầu tư mở rộng sản xuất, tăng cường trang thiết bị thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần nâng cao hiệu vốn tín dụng Ngân hàng, tạo nguồn thu nhập ổn định Dư nợ ngắn hạn tương đối ổn định (chiếm bình quân khoảng 36,77%) tổng dư nợ 17 Bảng 2.4: Danh mục cho vay theo kỳ hạn Đơn vị tỷ đồng * Danh mục cho vay theo ngành nghề kinh tế: * Danh mục cho vay theo thành phần kinh tế: 2.2.2.5 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng - Mức ủy quyền phán tín dụng khách hàng Ngân hàng Trong công tác quản lý tín dụng hàng năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực xác định giới hạn tín dụng cho khách hàng Việc xác định giới hạn tín dụng làm cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng lập kế hoạch tiếp cận khách hàng đồng thời sở để quản lý rủi ro: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng coi trọng việc giám sát khoản vay từ trước, sau cho vay Việc kiểm tra giám sát khoản vay thực thông qua phương án quản lý tiền vay, quản lý nguồn thu Cán tín dụng chủ động xây dựng phương án quản lý, kiểm tra giám sát tiền vay, nguồn thu để đảm bảo an toàn vốn vay, thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi vay hạn Đồng thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn khách hàng * Giám sát trước cho vay: * Giám sát thời gian cho vay: * Giám sát sau cho vay: 2.2.2.6 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro * Tình hình trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng: 2.2.2.7 Các hoạt động khác Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng coi nguồn nhân lực yếu tố cốt lõi tài sản quý giá Ngân hàng Chính sách nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu 18 cạnh tranh hàng đầu Chính sách nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đặt mối quan hệ Ngân hàng nhân viên trung tâm sách Do đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trọng tới yếu tố này, từ tuyển dụng đầu vào, đào tạo, sách lương thưởng đến môi trường làm việc * Chính sách tuyển dụng: * Chính sách lương - thưởng: * Chính sách đào tạo phát triển: * Nâng cao phẩm chất đạo đức cán bộ: 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 2.3.1 Những ưu điểm hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đạt kết đáng kể Cụ thể: Dư nợ cho vay tăng trưởng mức cao, quản lý rủi ro tốt kinh doanh hiệu quả, ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh lớn thị trường Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đạt tốc độ tăng trưởng cao huy động vốn cấp tín dụng Ngân hàng tận dụng hệ thống giao dịch ngân hàng trực tuyến danh mục sản phẩm huy động cho vay phong phú, đa dạng để tập trung thực thi chiến lược thâm nhập thị trường hai địa bàn trọng yếu Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, với chiến lược phát triển thị trường vùng kinh tế phát triển 2.3.2 Những tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, nhiều tồn cần khắc phục để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hiệu hoạt động tín dụng nói riêng * Việc tuân thủ sách tín dụng chưa triệt để: * Chất lượng thông tin phân tích tín dụng kém: * Bộ phận kiểm toán nội chưa phát huy hết vai trò: * Quy trình nghiệp vụ tín dụng phụ thuộc vào đánh giá chủ quan cán tín dụng: * Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu quả: 19 2.3.3 Nguyên nhân tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gặp phải cạnh tranh gay gắt thị trường ngân hàng Ngoài ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, liên doanh có nhiều quỹ tín dụng, tổ chức tài tham gia vào hoạt động tín dụng làm cho thị phần khách hàng ngày thu nhỏ, quy trình tín dụng chặt chẽ, thời gian nhiều khách hàng tiềm ngược lại gây rủi ro tín dụng tiềm ẩn cho ngân hàng 20 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 3.1 Cơ hội thách thức VPBank thời kỳ hội nhập Việt Nam Thịnh Vƣợng ngân hàng đại hàng đầu VPBank phấn đấu trở thành tập đoàn dịch vụ tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam Đồng thời, với tôn hoạt động: An toàn trước, hiệu sau, chiến lược kinh doanh VPBank hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm b ng cách đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu phong phú khách hàng thị trường Hƣớng đến phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến Một cạnh tranh gay gắt thị phần, thu hút nhân tài, mở rộng mạng lưới chi nhánh chạy đua công nghệ tránh khỏi Chính vậy, VPBank chủ động vấn đề nhân đào tạo nguồn nhân lực với đầu tư công nghệ đại từ ngày đầu thành lập ban trù bị VPbank xác định vấn đề cốt lõi thành bại ngân hàng 3.2 Định hƣớng phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh VPBank 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Xây dựng sách cho vay thích hợp, đồng thời thực tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay * Xây dựng sách cho vay thích hợp: Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô mở rộng mạng ƣới ngân hàng 3.2.2 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng 3.3 Tổ chức phận quản ý rủi ro chuyên việt 3.3.1 Nâng cao trình độ cán 3.3.2 Quản trị thông tin tín dụng cải cách máy tín dụng 21 Trong công tác tín dụng, thông tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay không Các thông tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán tín dụng dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng,… dựa việc sử dụng phần mềm tin học Đây để đánh giá xác khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư Cải cách máy tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng Tách chức tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập, định tín dụng quản lý nợ với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan Thực giám sát kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên cán cấp liên quan tới cấp tín dụng phận kiểm tra giám sát tín dụng độc lập Để nâng cao hiệu quả, khả cạnh tranh hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề không đơn giản, không thân NHTM mà liên quan tới hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, thực giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, theo hướng minh bạch, đại phù hợp với thông lệ quốc tế Tác giả xin nêu số giải pháp hoạt động tín dụng để NHTM khai thác tốt lợi so sánh trước đối thủ Ngân hàng nước thực cam kết mở cửa thị trường ngân hàng./ 3.3.3 Nhóm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 22 Tuy nhiên, với rủi ro tín dụng ngân hàng tiềm ẩn dù khách hay chủ quan, xin nêu số kiến nghị sau: Nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành Tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ 3.4.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan Việc thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường tài dịch vụ ngân hàng làm cho môi trường cạnh tranh thị trường tài nước ta ngày trở nên gay gắt, rủi ro hoạt động tổ chức tham gia BHTG tăng lên Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt quan giám sát làm để thị trường tài hoạt động ổn định phát triển bền vững, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền nhà đầu tư Để làm điều cần xử lý tốt số vấn đề sau đây: Thứ nhất, xây dựng Luật Giám sát, Luật BHTG đồng với Luật NHNN, Luật TCTD, Luật kinh doanh chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm để hoạt động giám sát thực thi theo luật; đồng thời để giám sát hiệu hoạt động định chế tài tổ chức BHTG cần có vai trò độc lập với quan quản lý Nhà nước Thứ hai, xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát đảm bảo cho hoạt động giám sát tài chính, ngân hàng có hiệu thống nhất; xây dựng hệ thống cảnh báo hệ thống thông tin quản lý để kịp thời chấn chỉnh hoạt động định chế tài Thứ ba, hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đủ mạnh để hỗ trợ toàn diện hoạt động giám sát, đặc biệt phần mềm giám sát phân tích số liệu, đánh giá hoạt động định chế tài phục vụ cho việc cảnh báo sớm quan giám sát; xây dựng kho liệu để quan giám sát khai thác chung nh m đảm bảo thống không gây phiền hà cho quan chịu giám sát 23 Thứ tư, tăng cường chế phối hợp hiệu quan giám sát phân công nhiệm vụ giám sát cụ thể theo lĩnh vực, chuyên ngành; việc trao đổi, cung cấp thông tin, sử dụng kết giám sát quan giám sát; công tác đào tạo cán nghiệp vụ nh m nâng cao hiệu giám sát, tránh chồng chéo bỏ sót việc giám sát hoạt động tài - ngân hàng 24 KẾT LUẬN Trong điều kiện ngày nay, ngành ngân hàng cầu nối giúp chủ động, củng cố nâng cao vị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định không mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành NHTM, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam trình hội nhập với thông lệ quốc tế phát triển bền vững Thông qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói chung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng qua năm, đánh giá thành tích tồn công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phân tích nguyên nhân tồn - Đưa giải pháp nh m phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, số kiến nghị với Chính Phủ, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nh m tăng cường hiệu công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cung cấp cho em kiến thức vô quý báu bổ ích suốt trình học tập nghiên cứu trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Đặc biệt, em xin trân trọng biết ơn giúp đỡ, đóng góp, hướng dẫn, bảo nhiệt tình, chu đáo TS.Nguyễn Xuân Vinh trình hoàn thành khóa luận [...]... tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM nói chung, tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng qua các năm, đánh giá những thành tích cũng như những tồn tại trong... Chính sách tuyển dụng: * Chính sách lương - thưởng: * Chính sách đào tạo và phát triển: * Nâng cao phẩm chất đạo đức cán bộ: 2.3 Đánh giá về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 2.3.1 Những ưu điểm trong hoạt động quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã đạt được... vốn bao gồm: 1.2.2.5 Xử lý nợ xấu 1.2.3 Các phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel II 10 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh trước đây) được thành... nhiều khách hàng tiềm năng nhưng ngược lại sẽ gây ra những rủi ro tín dụng tiềm ẩn cho ngân hàng 20 Chƣơng 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 3.1 Cơ hội và thách thức của VPBank trong thời kỳ hội nhập Việt Nam Thịnh Vƣợng sẽ à ngân hàng hiện đại hàng đầu VPBank phấn đấu trở thành một tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam Đồng thời,... theo thành phần kinh tế: 2.2.2.5 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng - Mức ủy quyền phán quyết tín dụng đối với một khách hàng của Ngân hàng Trong công tác quản lý tín dụng hàng năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng Việc xác định giới hạn tín dụng làm căn cứ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng lập kế hoạch tiếp cận khách hàng đồng thời... nước), cho vay theo thành phần kinh tế (tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh), cho vay theo TSĐB (tăng tỷ lệ cho vay với các khoản vay có tài sản đảm bảo) 14 2.2.2 Thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.2.1 Các chính sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã xây dựng và ban hành chính sách quản lý rủi ro tín dụng với những nội dung... Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ngân hàng Ngoài các ngân hàng thương mại quốc doanh, các ngân hàng thương mại cổ phần, liên doanh còn có rất nhiều quỹ tín dụng, các tổ chức tài chính tham gia vào hoạt động tín dụng làm cho thị phần khách hàng ngày càng thu nhỏ, nếu quy trình tín dụng quá chặt chẽ,... doanh của ngân hàng - Xây dựng hệ thống các công cụ đo lường và định dạng rủi ro tín dụng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tiến hành phân loại khách hàng và phân loại khoản vay từ đó xây dựng các công cụ và mô hình đo lường rủi ro của hoạt động tín dụng phù hợp với hoạt động của Ngân hàng - Quản lý, giám sát danh mục cho vay: định hướng các hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. .. trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, phân tích nguyên nhân của những tồn tại này - Đưa ra các giải pháp nh m phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, cùng một số kiến nghị với Chính Phủ, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nh m tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng Em xin chân thành cảm ơn các... xã hội, còn đối với Ngân hàng, hoạt động cho vay có ý nghĩa sống còn, nó phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng Bảng 2.3: Cho vay khách hàng (Nguồn Báo cáo thường niên VPBank 2015) 2.1.3.4 Tình hình cung ứng các dịch vụ khác 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng 2.2.1 Sơ lược về hoạt động tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong giai đoạn này (2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

Từ khóa liên quan