ADN không phải là vật chất di truyền duy nhất

4 335 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:15

ADN vật chất di truyền Nghiên cứu cho thấy đặc điểm di truyền qua hệ không định ADN, mà vật liệu khác tế bào Các nhà khoa học nghiên cứu protein tìm thấy tế bào, gọi histone, vốn mã di truyền lại đóng vai trò lõi mà chuỗi ADN cuộn quanh Histone biết đến với chức điều khiển việc tắt mở gen Nhóm nghiên cứu khám phá protein xảy thay đổi tự nhiên làm ảnh hưởng đến cách chúng điều khiển gen Các thay đổi lưu giữ từ hệ qua hệ khác tác động đến di truyền đặc điểm sinh học Với phát này, ADN lần chứng minh không cho việc di truyền đặc điểm sinh học Nó mở hướng nghiên cứu vào cách thức thời điểm mà phương thức di truyền xảy tự nhiên, liệu có mối liên kết với số đặc điểm cụ thể hay tình trạng sức khỏe Nó cho nhà nghiên cứu biết liệu thay đổi histone protein gây điều kiện tự nhiên – stress hay chế độ dinh dưỡng – ảnh hưởng đến chức gen di truyền cho hệ sau Nghiên cứu khẳng định trông chờ từ lâu giới khoa học thay đổi diễn protein histone điều khiển gen di truyền qua hệ Tuy nhiên, mức độ phổ biến trình phải tiếp tục theo dõi Nhóm nghiên cứu kiểm tra giả thuyết cách tiến hành thí nghiệm men có chế điều khiển gen tương tự tế bào người Các thay đổi đưa vào protein histone, bắt chước trình xảy cách tự nhiên, làm cho tắt gen gần Hiệu ứng truyền qua hệ sau tế bào men Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát nhân tế bào bạch cầu chất protein gọi nuclein Về sau thấy chất có tính acid nên gọi acid nucleic Acid nucleic có loại desoxyribonucleic (DNA) ribonucleic (RNA) Năm 1914, R Feulgen (nhà hóa học người Đức) tìm phương pháp nhuộm màu đặc hiệu DNA Sau nghiên cứu cho thấy DNA nhân giới hạn NST Nhiều kiện cho gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền DNA chứng minh đến năm 1952 công nhận Các chứng minh gián tiếp Nhiều số liệu cho thấy có mối quan hệ DNA chất di truyền - DNA có tế bào tất vi sinh vật, thực vật, động vật giới hạn nhân thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể Đó cấu trúc mang nhiều gen xếp theo đường thẳng - Tất tế bào dinh dưỡng loại sinh vật chứa lượng DNA ổn định, không phụ thuộc vào phân hóa chức trạng thái trao đổi chất Ngược lại, số lượng RNA lại biến đổi tùy theo trạng thái sinh lý tế bào - Số lượng DNA tăng theo số lượng bội thể tế bào Ở tế bào sinh dục đơn bội (n) số lượng DNA 1, tế bào dinh dưỡng lưỡng bội (2n) có số lượng DNA gấp đôi - Tia tử ngoại (UV) có hiệu gây đột biến cao bước sóng 260nm Đây bước sóng DNA hấp thu tia tử ngoại nhiều Tuy nhiên số liệu trên, thành phần cấu tạo NST DNA có protein Do cần có chứng minh trực tiếp khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật có vú) Vi khuẩn có hai dạng: - Dạng S (gây bệnh): có vỏ bao tế bào polysaccharid, ngăn cản bạch cầu phá vỡ tế bào Dạng tạo khuẩn lạc láng môi trường agar - Dạng R (không gây bệnh) vỏ bao tế bào polysaccharid, tạo khuẩn lạc nhăn Thí nghiệm tiến hành sau: a Tiêm vi khuẩn dạng S sống gây bệnh cho chuột, sau thời gian nhiễm bệnh, chuột chết b Tiêm vi khuẩn dạng R sống không gây bệnh cho chuột, chuột sống c Tiêm vi khuẩn dạng S bị đun chết cho chuột, chuột chết d Tiêm hỗn hợp vi khuẩn dạng S bị đun chết trộn với vi khuẩn R sống cho chuột, chuột chết Trong xác chuột chết có vi khuẩn S R Hiện tượng cho thấy vi khuẩn S tự sống lại sau bị đun chết, tế bào chết truyền tính gây bệnh cho tế bào R Hiện tượng gọi biến nạp Đến 1944, ba nhà khoa học T Avery, Mc Leod, Mc Carty tiến hành thí nghiệm xác định rõ tác nhân gây biến nạp Nếu tế bào S bị xử lý protease RNAase hoạt tính biến nạp còn, cứng tỏ RNA protein tác nhân gây bệnh Nhưng tế bào chết S bị xử lý DNAase hoạt tính biến nạp không nữa, chứng tỏ DNA nhân tố biến nạp Kết thí nghiệm tóm tắc sau: DNA S + tế bào R sống chuột chết (có S, R ) Kết luận: tượng biến nạp chứng minh sinh hóa xác nhận DNA mang tín hiệu di truyền.Nhưng vai trò DNA chưa công nhận cho thí nghiệm protein Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, A Hershey M Chase tiến hành thí nghiệm với bacteriophage T2xâm nhập vi khuẩn E.coli Phage T2 cấu tạo gồm vỏ protein bên ruột DNA bên Thí nghiệm nhằm xác định xem phage nhiễm vi khuẩn bơm chất vào tế bào vi khuẩn: DNA, protein hay hai Vì DNA chứa nhiều phosphor, lưu huỳnh; protein chứa lưu huỳnh không chứa phosphor nên phân biệt DNA protein nhờ đồng vị phóng xạ Phage nuôi vi khuẩn mọc môi trường chứa đồng vị phóng xạ P32 S35 S35 xâm nhập vào protein P32 xâm nhập vào DNA phage Thí nghiệm: phage T2 nhiễm phóng xạ tách đem nhiễm vào vi khuẩn không nhiễm phóng xạ, chúng gắn lên mặt tế bào vi khuẩn Cho phage nhiễm khoảng thời gian đủ để bám vào vách tế bào vi khuẩn bơm chất vào tế bào vi khuẩn Dung dịch lắc mạnh ly tâm để tách rời tế bào vi khuẩn khỏi phần phage bám bên vách tế bào Phân tích phần tế bào vi khuẩn thấy chứa nhiều P32 (70%) S35, phần bên tế bào vi khuẩn chứa nhiều S35 P32 Thế hệ phage chứa khoảng 30% P32 ban đầu Thí nghiệm chứng minh trực tiếp DNA phage T2 xâm nhập vào tế bào vi khuẩn sinh sản để tạo hệ phage mang tính di truyền có khả đến nhiễm vào vi khuẩn khác - ADN thành phần NST, mà NST sở vật chất tính di truyền cấp độ tế bào, vìvậy ADN sở vật chất tính di truyền cấp độ phân tử - ADN chứa thông tin di truyền đặc trưng cho loài số lượng, thành phần trình tự phân bố nucleotit - ADN có khả tự nhân đôi, đảm bảo cho NST hình thành trình nguyên phân, giảm phân xảy bình thường, thông tin di truyền loài ổn định cấp độ tế bào cấp độ phân tử - ADN chứa gen thực chức di truyền khác nhauthông qua chế phiên mã dịch mã - ADN có khả đột biến cấu trúc : mất, thêm, thay nucleotit tạo nên alen - Nhiều chứng chứng minh vai trò mang thông tin di truyền axit nucleic : + Khả hấp thụ tia tử ngoại cực đại bước sóng 260nm + Thí nghiệm biến nạp F.Griffiht (1928), O.T.Avery, C.M.Macleod (1944) Fraenket_conrat, Singer (1957)
- Xem thêm -

Xem thêm: ADN không phải là vật chất di truyền duy nhất, ADN không phải là vật chất di truyền duy nhất, ADN không phải là vật chất di truyền duy nhất

Từ khóa liên quan