Giới thiệu công nghệ phun phủ nhiệt, HVOF

30 1,826 21
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:31

Giới thiệu về các công nghệ phun phủ nhiệt tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới. 1 MỤC LỤC Định nghĩa phun phủ nhiệt (Thermal Spray) Nguyên lý hoạt động chung Ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt Phân loại phương pháp phun phủ nhiệt Giới thiệu công nghệ phun phủ nhiệt HVOF Ứng dụng HVOF Cấu tạo hệ thống hoàn chỉnh Ưu ,Nhược điểm HVOF so với phương pháp khác Xu hướng phát triển công nghệ phun phủ nhiệt 10 Kết luận Công nghệ phun phủ nhiệt trình phủ vật liệu tan chảy ( đốt nóng) lên lớp Các nguyên liệu ( lớp phủ tiền thân) gia nhiệt điện ( Plasma hồ quang) phản ứng hóa học (đốt cháy) Phun phủ nhiệt cung cấp lớp phủ dày (độ dày khoảng 20 µm đến vài mm) phụ thuộc trình phun phủ nguyên liệu , diện tích lớn tỉ lệ bám dính cao so với phương pháp mạ điện, vật lý, hay lắng đọng Vật liệu cho phun phủ vật liệu như: Kim loại, hợp kim, gốm , nhựa vật liệu tổng hợp Các vật liệu cấp dạng bột dây, nung nóng đến trạng thái nóng chảy nóng chảy chưa hoàn toàn gia tốc đến bền mặt dạng hạt với kích thước micromet Kết lớp phủ tạo nên tích tụ nhiều hạt phun lên bề mặt Bề mặt không nóng lên đáng kể cho phép phun phủ lên dễ cháy Chất lượng phủ thường đánh giá cách đo độ xốp , oxit, độ cứng vĩ mô – vi mô, độ bám dính độ nhám bề mặt Nhìn chung chất lượng lớp phủ tỉ lệ thuận với vận tốc hạt phun phủ -Dịch từ Wikipedia- 2 Nguyên Nguyên lý lý hoạt hoạt động động chung chung Vật liệu phun phủ nung chảy sức nóng khí cháy tạo phản ứng hóa học đốt cháy phản ứng hóa học thể chất (Plasma) Các hạt sau tăng tốc đến bề mặt áp suất dòng khí biến dạng bám vào bề mặt tạo thành lớp phủ Lớp phủ kiểm tra đánh giá chất lượng khí phân tích cấu trúc tế vi 3 Ứng Ứng dụng dụng của phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 3 Ứng Ứng dụng dụng của phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt Phun phủ kim loại sử dụng cho mục đích sau: + Phục hồi bề mặt mòn chi tiết máy + Tạo lớp bề mặt có tính cao chi tiết chế tạo + Sữa chữa khuyết tật xuất gia công khí + Bảo vệ chống gỉ môi trường khí môi trường đặc biệt như: Nhiệt độ, áp suất cao, hóa chất vv… + Thay kim loại quý giảm giá thành sản phẩm + Công nghiệp trang trí Ở Việt nam công nghệ phun phủ kim loại sử dụng đem lại hiệu định 4 Phân Phân loại loại các phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 4 Phân Phân loại loại các phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 4 Phân Phân loại loại các phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 4 Phân Phân loại loại các phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 10 4 Phân Phân loại loại các phương phương pháp pháp phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt 16 17 5 Giới Giới thiệu thiệu công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ HVOF HVOF 18 5 Giới Giới thiệu thiệu công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ HVOF HVOF 19 5 Giới Giới thiệu thiệu công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ HVOF HVOF Tính lớp phủ xử lý HVOF • • • • • • • • • High density - Mật độ hạt phun phủ cao High bond strength - Độ bám dính cao Optimum Hardness - Tối ưu độ cứng Improved Toughness - Cải thiện độ bền vật liệu Higher Coating Thickness - Chiều dày lớp phủ cao Benefcial Residual Stress - Tạo sức căng dư bền Excellent Wear Resistance - Chống mài mòn tốt Superb Corrosion Resistance - Chống ăn mòn cực tốt Fine Surface Finishes - Bề mặt gia công tinh đẹp 20 6 Ứng Ứng dụng dụng công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ HVOF HVOF 21 5 Giới Giới thiệu thiệu công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ HVOF HVOF Công nghệ phun phủ HVOF dùng nhiên liệu khí G as Công nghệ phun phủ HVOF dùng nhiên liệu Lỏng 22 5.Giới Giớithiệu thiệucông côngnghệ nghệphun phunphủ phủHVOF HVOF 23 7 Cấu Cấu tạo tạo hệ hệ thống thống phun phun phủ phủ HVOF HVOF 24 7 Cấu Cấu tạo tạo hệ hệ thống thống phun phun phủ phủ HVOF HVOF 25 7 Cấu Cấu tạo tạo hệ hệ thống thống phun phun phủ phủ HVOF HVOF 26 8 Ưu Ưu và nhược nhược điểm điểm của HT HT phun phun phủ phủ HVOF HVOF a) Những ưu điểm công nghệ phun phủ: 1) Sự đa dạng vật liệu phun lớp khác Ví dụ ta phun kim loại lên thủy tinh, gốm, vật liệu hữu 2) Có thể tạo lớp phun toàn bề mặt chi tiết vùng cục bộ, phương pháp khác (nhúng, mạ ) lại khó đạt 3) Thiết bị phun tương đối đơn giản gọn 4) Bằng cách lựa chọn thành phần lớp phun tổ hợp lớp phun tạo vật liệu có tính đặc biệt khác hẳn với vật liệu truyền thống 5) Có thể dùng phương pháp phun để chế tạo chi tiết có hình dáng khác 6) Công nghệ phun cho suất cao thao tác không phức tạp 27 8 Ưu Ưu và nhược nhược điểm điểm của HT HT phun phun phủ phủ HVOF HVOF b) Một số nhược điểm phương pháp phun phủ: 1) Khi tạo lớp phun bề mặt chi tiết có kích thước lớn trình hiệu tổn hao vật liệu phun không kinh tế 2) Ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng điều kiện làm việc công nhân 3) Quá trình phun tạo hợp chất độc không khí sản phẩm cháy tạo thành, có hại cho sức khoẻ Nếu không cẩn thận gây nạn lao động trình thao tác hệ sử dụng tay Giá thành đầu tư cao 28 9 Xu Xu hướng hướng phát phát triển triển công công nghệ nghệ phun phun phủ phủ nhiệt nhiệt Về công nghệ tương lai phương pháp phun phủ phát triển tiếp HVOF, Cold Gas Spray, Plasma tối ưu tính giá thành hệ thống Vì khả tiết kiệm vật liệu quý nâng cao suất chất lượng sản phẩm 29 10 10 Kết Kết luận luận 1- Phun phủ hướng công nghệ tiên tiến giơí để tạo sản phẩm khí có tính chất tổ hợp đặc biệt, sử dụng vật liệu kim loại hợp kim truyền thống kết hợp với hợp kim đặc biệt chi tiết máy làm nâng cao tính sử dụng tiết kiệm vật liệu quý 2- Công nghệ phun phủ có nhiều phương pháp Tuỳ theo điều kiện thiết bị phun phủ sử dụng mà tính chất vật liệu phun mà lựa chon phương pháp phun phù hợp 3- Phương pháp phun phủ có nhiều ưu điểm bật mà công nghệ khác Tuy nhiên công nghệ đòi hỏi số thiết bị chuyên dụng nhập ngoại có số nhược điểm nên ứng dụng công nghệ cho chi tiết phục hồi chế tạo với bề mặt làm việc có tính đặc biệt 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu công nghệ phun phủ nhiệt, HVOF, Giới thiệu công nghệ phun phủ nhiệt, HVOF, Giới thiệu công nghệ phun phủ nhiệt, HVOF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn