Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

124 245 1
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H PHẠM VĂN CƯỜNG U Ế  H HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ IN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP K TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY, Đ A ̣I H O ̣C TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ- 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  ́H U Ế PHẠM VĂN CƯỜNG TÊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP IN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY, O ̣C K TỈNH QUẢNG BÌNH MÃ SỐ: 60 34 01 02 Đ A ̣I H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN VĂN HÒA HUẾ- 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Ế Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn U cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ́H Huế, ngày 20 tháng năm 2014 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Tác giả luận văn i Phạm Văn Cường LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đơn vị cá nhân giúp đỡ tạo điều kiện cho trình học tập nghiên cứu Trước hết xin gửi lời cám ơn đến TS Phan Văn Hòa, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Thầy, Cô Ế giáo giảng dạy lớp Cao học K13A-QTKD giúp đỡ suốt trình học U tập, nghiên cứu ́H Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện giúp TÊ đỡ công tác, học tập nghiên cứu thành công đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo cán Chi cục thuế huyện H Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình chủ doanh nghiệp tham gia điều tra giúp đỡ K Xin chân thành cảm ơn IN trình thu thập số liệu điều tra nghiên cứu đề tài Huế, ngày 20 tháng 07 năm 2014 ̣I H O ̣C Tác giả luận văn Đ A Phạm Văn Cường ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: PHẠM VĂN CƯỜNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Niên khóa: 2012 – 2014 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY – TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống thuế Việt Nam, thuế GTGT sắc thuế quan trọng, chiếm tỷ trọng 20% tổng thu nội địa NSNN Việc nghiên cứu cách hệ thống toàn diện lý luận thực tiển quản lý thuế GTGT doanh nghiệp yêu cầu thiết ngành thuế Với 200 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế GTGT doanh nghiệp nhân tố quan trọng việc đóng góp nguồn thu cho NSNN Lệ Thủy Vì vậy, việc nghiên cứu công tác quản lý thuế GTGT có ý nghĩa thực tiễn đến việc hoàn thành nhiệm vụ thu Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ báo cáo tình hình thu thuế GTGT chi cục thuế Lệ Thủy qua năm 2009 – 2013 Số liệu sơ cấp điều tra thông qua vấn trực tiếp người nộp thuế GTGT – chủ doanh nghiệp Phương pháp phân tích so sánh thống kê sử dụng để đánh giá kết công tác quản lý thuế GTGT chi cục Ngoài ra, phương pháp phân tích nhân tố hồi quy bội sử dụng nghiên cứu nhằm xem xét yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT Kết nghiên cứu đóng góp luận văn + Công tác quản lý thuế GTGT chi cục có chuyển biến tích cực Điều thể qua số đặc điểm như: tỷ lệ DN kê khai thuế, nộp thuế so với số DN cấp mã số thuế có xu hướng tăng dần qua năm + Công tác quản lý thuế coi trọng quyền lợi ích DN, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước + Luận văn xác định bốn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đánh giá DN đối cới công tác quản lý thuế GTGT bao gồm: Năng lực phục vụ đội ngũ cán thuế; Sự tin cậy công tác toán thuế; Sự minh bạch quy trình toán thuế sở vật chất, hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý thuế Trên sở đề xuất số giải pháp nâng cao kết quản lý thuế GTGT như: Tăng cường quản lý hóa đơn chứng từ; đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; nâng cao chất lượng cán thuế Chi cục thuế; tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế nhằm phát sai phạm gian lận thuế iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Cán công chức Cơ quan Thuế Cơ sở kinh doanh DN DNTN ĐTNT EU GDP GTGT HC-NS-TV-AC HĐND Doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân Đối tượng nộp thuế (European Union): Liên minh nước Châu Âu (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm nước Giá trị gia tăng Hành chính- nhân sự- tài vụ- ấn Hội đồng nhân dân HTKK HTX KBNN KD KHĐT KK-KTT&TH MST NNT NSNN QL QLN&CCNT QLT SXKD TCT TNCN TNDN TNHH TT&HTNNT TTĐB UBND VA XHCN Hỗ trợ kê khai Hợp tác xã Kho bạc Nhà nước Kinh doanh Kế hoạch đầu tư Kê khai kế toán thuế tin học Mã số thuế Người nộp thuế Ngân sách nhà nước Quản lý Quản lý nợ cưởng chế nợ thuế Quản lý thuế Sản xuất kinh doanh Tổng cục Thuế Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt Ủy ban nhân dân Giá trị tăng thêm Xã hội chủ nghĩa Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế CBCC CQT CSKD iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ xi U Ế PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu H Cấu trúc luận văn IN PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG - TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ̣C 1.1 Tổng quan thuế O 1.1.1 Khái niệm thuế ̣I H 1.1.2 Đặc điểm thuế 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế thị trường Đ A 1.1.4 Bản chất, chức thuế 1.1.5 Phân loại thuế 1.2 Tổng quan thuế giá trị gia tăng 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế giá trị gia tăng 1.2.2 Nội dung Luật thuế giá trị gia tăng 11 1.3 Nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 15 1.3.1 Sự cần thiết quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 15 1.3.2 Mục tiêu, yêu cầu phương thức quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 17 v 1.3.3 Nội dung nghiệp vụ quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 20 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 29 1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 29 1.4.1.1 Hệ thống sách, pháp luật thuế 29 1.4.1.2 Sự phối hợp ban ngành chức 30 1.4.1.3 Ý thức xã hội việc chấp hành Luật pháp Nhà nước 30 Ế 1.4.2 Nhóm nhân tố liên quan đến công tác quản lý quan quản lý thuế 30 U 1.4.2.1 Tính minh bạch, rõ ràng qui trình quản lý thuế 30 ́H 1.4.2.2 Năng lực hoạt động máy quản lý thuế 31 TÊ 1.4.2.3 Điều kiện sở vật chất phục vụ công tác quản lý thuế 31 1.4.2.4 Sự tuân thủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ, quan hệ toán 32 H 1.4.2.5 Công tác kiểm tra, tra quan quản lý Nhà nước 32 IN 1.5 Các tiêu để đánh giá hiệu công tác quản lý thuế giá trị gia tăng32 1.5.1 Mức độ hoàn thành dự toán giao 32 K 1.5.2 Tốc độ tăng thu 33 ̣C 1.5.3 Tỷ lệ nợ tổng số thu ngân sách 33 O 1.5.4 Tỷ lệ đối tượng quản lý thu so với số đối tượng đăng ký hoạt động 33 ̣I H 1.6 Một số vấn đề doanh nghiệp 33 1.6.1 Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp 33 Đ A 1.6.2 Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 34 1.6.3 Vai trò doanh nghiệp kinh tế 35 1.7 Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng giới việt nam 37 1.7.1 Ở nước giới 37 1.7.2 Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Việt nam 40 1.8 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 41 vi CHƯƠNG - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH 44 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 2.1.1 Đặc điểm huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 44 2.1.2 Tình hình Chi cục thuế huyện Lệ Thủy 47 2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Ế chi cục thuế Huyện Lệ Thủy 51 U 2.2.1 Khái quát tình hình thực sắc thuế doanh nghiệp địa ́H bàn huyện 51 2.2.2 Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 53 TÊ 2.2.2.1 Quản lý đăng ký, kê khai thuế doanh nghiệp 53 2.2.2.2 Quản lý công tác lập, giao dự toán thu theo dõi thực dự H toán .56 IN 2.2.2.3 Quản lý công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 58 K 2.2.2.4 Quản lý thu, nộp thuế quản lý nợ thuế .58 2.2.2.5 Quản lý miễn, giảm thuế giá trị gia tăng 61 ̣C 2.2.2.6 Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 62 O 2.2.2.7 Công tác kiểm tra thuế 66 ̣I H 2.2.2.8 Giải khiếu nại, tố cáo 70 2.3 Phân tích đánh giá doanh nghiệp công tác quản lý thuế GTGT chi Đ A cục thuế Lệ Thủy – Quảng Bình 70 2.3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 70 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 72 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 74 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thuế GTGT chi cục thuế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 78 vii 2.3.5 Kiểm định giá trị trung bình ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 80 2.3.6 Đánh giá chung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng chi cục Thuế huyện Lệ Thủy –tỉnh Quảng Bình 87 2.3.6.1 Những kết đạt thời gian qua 87 2.3.6.2 Những khó khăn hạn chế tồn công tác quản lý thuế giá Ế trị gia tăng 88 U CHƯƠNG - GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ́H THU THUẾ GTGT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY 91 TÊ 3.1 Phương hướng mục tiêu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp chi cục thuế huyện Lệ Thủy 91 H 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế GTGT chi IN cục thuế huyện Lệ Thủy 92 K PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 ̣C Kiến nghị 100 O PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU ̣I H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ Đ A NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN viii - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức phương pháp làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ cán bộ, công chức thuế - Cơ cấu lại nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả, phù hợp Cơ cấu lại nguồn nhân lực theo địa bàn quản lý theo hướng tập trung nguồn nhân lực cho địa bàn trọng điểm có số thu lớn, tập trung nhiều đối tượng nộp thuế doanh nghiệp; tăng cường nguồn nhân lực cho chức quản lý thuế chính, đặc Ế biệt chức kiểm tra thuế đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý thuế U theo chức năng, hạn chế sai pham xảy công tác quản lý thuế; cấu ́H lại nguồn nhân lực theo đối tượng quản lý, tập trung nguồn nhân lực để quản lý thuế doanh nghiệp lớn, đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng quản lý tính TÊ tuân thủ doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu huy động nguồn thu cho NSNN - Đổi công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảm bảo khách quan, thẳng H thắn, công khai, minh bạch, toàn diện công tâm sở đánh giá cán theo IN lực hiệu công việc Công tác thi đua khen thưởng cần lưu ý khen K thưởng cán thừa hành, tránh tình trạng khen thưởng tập trung vào cán lãnh đạo, quản lý, nhằm động viên cán làm việc có chất lượng, trách nhiệm O ̣C - Tăng cường công tác luân phiên, luân chuyển cán bộ: Xây dựng qui chế ̣I H thực luân phiên, luân chuyển, đảm bảo mục tiêu phát triển cán chuyên sâu theo chức quản lý thuế đảm bảo quyền lợi hợp pháp công chức thuế Đ A - Tăng cường đội ngũ cán làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực thi công vụ cán thuế - Chọn lọc cán trẻ đào tạo bản, cho đào tạo bậc cao hơn; có chiến lược lâu dài cho số cán để họ có đủ khả năng, trình độ đảm đương vị trí then chốt ngành điều kiện kinh tế hội nhập khu vực quốc tế 3.2.6 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý thuế GTGT - Chi cục Thuế huyện phải củng cố hoàn thiện cấu tổ chức đội thuế để phù hợp với công tác quản lý thuế Cải tiến tổ chức máy đảm bảo phù 97 hợp với chức năng, nhiệm vụ phận Tăng cường cán kiểm tra số lượng chất lượng đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ - Để công tác kiểm tra thuế trụ sở DN cần áp dụng phân tích đánh giá rủi ro kiểm tra thuế, tổ chức nhóm phân tích kỹ hồ sơ khai thuế, xác minh củng cố đầy đủ chứng cứ, hồ sơ tài liệu phục vụ cho trình kiểm tra - Xây dựng ban hành quy chế phối hợp Cơ quan thuế, Kho bạc, Công an quan hữu quan quản lý thu thuế nhằm góp phần ngăn ngừa, hạn Ế chế tình trạng gian lận, trốn thuế Phối hợp với quan Kho bạc, ngân hàng mở U thêm nhiều điểm thu NSNN, đẩy mạnh dịch vụ toán không dùng tiền mặt ́H hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng để bước hạn chế giao dịch toán tiền mặt NNT TÊ 3.2.7 Hoàn thiên công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thông qua việc nâng cao lực phục vụ quan thuế, đồng cảm tin cậy H người nộp thuế IN Qua phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia K tăng, yếu tố lực phục vụ cán thuế, đồng cảm tin cậy người nộp thuế có ảnh hưởng mạnh cảm nhận doanh nghiệp chất O ̣C lượng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, ̣I H yếu tố người quan thuế người nộp thuế có vị trí quan trọng chất lượng dịch vụ công nói chung công tác quản lý thuế GTGT nói riêng Hàng Đ A tháng hàng quý, doanh nghiệp đến Chi cục để tham gia kê khai, nộp thuế, khả phục vụ cán thuế Chi cục thường để lại ấn tượng tốt doanh nghiệp đến giao dịch, cho họ tin tưởng đồng cảm quan trọng Chính thế, việc nâng cao lực phục vụ cán nhân viên thuế thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình thái độ, trách nhiệm họ, bước nâng cao mức độ tin cậy đồng cảm doang nghiệp người nộp thuế giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 98 PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Công tác quản lý thuế GTGT chi cục có chuyển biến tích cực Điều thể qua số đặc điểm như: tỷ lệ DN kê khai thuế, nộp thuế so với số DN cấp mã số thuế có xu hướng tăng dần qua năm, đến năm 2013 tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt 95,7%; thực dự toán thu ngân sách Doanh Ế nghiệp địa bàn từ năm 2009 đến năm 2013 hoàn thành hoàn thành vượt U mức kế hoạch giao tỷ lệ nợ tổng thuế GTGT phải nộp có xu nhướng giảm hoàn ́H thuế Chi cục Thuế giải hoàn thuế kịp thời - Công tác quản lý thuế coi trọng quyền lợi ích DN, khuyến khích TÊ DN địa bàn đầu tư đổi mới, mở rộng quy mô SXKD, giải việc làm cho người lao động địa phương, khai thác có hiệu lợi tiềm kinh tế H địa bàn góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh tăng IN trưởng kinh tế từ tăng thu cho ngân sách địa phương K - Hiệu kinh tế xã hội việc quản lý thuế Chi cục thuế huyện Lệ Thủy góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phần cân đối thu chi ̣C ngân sách địa phương O Để đánh giá yếu tố liên quan đến hoạt động chi cục có ảnh hưởng đến ̣I H công tác quản lý thuế GTGT chi cục thuế Lệ Thủy, tiến hành điều Đ A tra 158 doanh nghiêp có tham gia toán thuế GTGT chi cục Kết xử lý số liệu cho thây: + Với tư cách người nộp thuế, DN đánh giá tốt công tác quản lý thuế GTGT chi cục + Có bốn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đánh giá DN đối cới công tác quản lý thuế GTGT bao gồm: Năng lực phục vụ đội ngũ cán thuế; Sự tin cậy công tác toán thuế; Sự minh bạch quy trình toán thuế sở vật chất, hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý thuế Trên sở lý luận phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT 99 Chi cục thuế huyện Lệ Thủy thực theo quan điểm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời trì, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp để tăng cường quản lý thuế GTGT nhằm tăng số thu địa bàn thời gian tới bao gồm: Quản lý hóa đơn chứng từ; công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; nâng cao chất lượng cán thuế Chi cục thuế; giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế nhằm phát sai phạm gian lận thuế; KIẾN NGHỊ Ế Trên sở định hướng quan điểm công tác thu thuế GTGT, để U nâng cao hiệu công tác quản lý thuế GTGT thời gian tới, số kiến nghị 2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước ́H đề xuất nhằm thực giải pháp trước mắt cần tập trung giải TÊ - Nhà nước cần xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật DN số sách có liên quan khác nhằm tạo môi trường pháp lý đồng nhất, hướng DN IN đăng ký kê khai nộp thuế H tuân thủ nghiêm qui định pháp luật hoạt động kinh doanh thực K - Về quản lý thuế: Hoàn thiện Luật quản lý thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, công bằng, công khai hóa qui trình nghiệp vụ quản lý O ̣C quan thuế theo hướng tạo điều kiện cho NNT phù hợp với thông lệ quốc ̣I H tế, đẩy mạnh triển khai áp dụng thuế điện tử - Đẩy mạnh toán qua ngân hàng, hạn chế giao dịch tiền mặt: Trong Đ A công tác quản lý thu thuế nhiều giao dịch kinh tế toán tiền mặt, đề xuất hạ thấp mức toán phải thực toán qua ngân hàng (hiện quy định toán từ 20 triệu đồng trở lên phải thực toán qua ngân hàng) - Về sách thuế GTGT: Hoàn thiện sách thuế GTGT để phù hợp với đặc điểm Việt Nam thông lệ quốc tế như: Qui định đối tượng không chịu thuế, thuế suất, thống phương pháp tính thuế GTGT, quy trình thẩm quyền hoàn thuế theo hướng minh bạch đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 100 2.2 Đối với UBND ban ngành cấp huyện - Có sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động SXKD, thu hút đầu tư, ổn định lâu dài theo tình hình thực tiễn sách phát triển kinh tế- xã hội địa phương - Tập trung công tác khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh ổn định, thu hút đầu tư - Công tác lập giao dự toán thu ngân sách hàng năm phải sát với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội địa phương Ế - Chỉ đạo quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương phòng kế U hoạch Tài chính, Ban quản lý dự án huyện, phòng Thống kê, Kho bạc, Công an, ́H Quản lý thị trường… phối hợp chặt chẽ với CQT việc quản lý thu thuế, xử lý TÊ vi phạm thuế chống thất thu thuế - Có biện pháp hữu hiệu nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao tính tuân thủ việc thực nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa phương thuộc phạm vi H quản lý IN - Tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, phỗ biến sách thuế K có thay đổi nhằm giúp DN tiếp cận chủ trương, sách để DN thực đúng, đủ nghĩa vụ ̣C - Tổ chức tốt biện pháp quản lý thu thuế như: quản lý chặt chẽ NNT, đối O tượng tính thuế tăng cường công tác kiểm tra thuế Vận động doanh nghiệp áp ̣I H dụng hình thức khai, nộp thuế đại khai thuế qua internet, nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại Đ A 2.3 Đối với doanh nghiệp: + Cần sát nhập, hợp doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài, để tạo nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu + Chấn chỉnh công tác thực chế độ kế toán thống kê, việc mỡ, ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, áp dụng công nghệ mã vạch hai chiều nhằm thực tốt chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, tiến tới áp dụng khai thuế qua mạng ====================================== 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tư Tưởng văn hoá Trung Ương (2006), "Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010", Hà Nội, tr 12 Trọng Bảo (2008), "Lựa chọn tiêu chí phương pháp tính số tổng hợp chất lượng quản lý thuế", Tạp chí thuế Nhà nước, 186(20), tr 12-13 Ế Bộ Tài (2011), Một số vấn đề kinh tế tài Việt Nam 2010 - U 2011, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội ́H Bộ Tài (2011), Luật quản lý thuế, sách thuế năm 2011 TÊ văn thi hành, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Hoàng Minh Châu (2007), "Đổi sách thuế nhằm khuyến khích H phát triển doanh nghiệp tư nhân", Tạp chí Tài doanh nghiệp, (07), tr IN 29 Chi cục thuế huyện Lệ Thủy, Báo cáo thuế hàng năm 2009-2013 K Nguyễn Thị Thùy Dương (2011), Quản lý thuế Việt Nam điều kiện ̣C hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội O Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2002), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất ̣I H thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Hiệu - Lê Xuân trường (2008), Hệ thống thuế số nước Đ A ASEAN Trung Quốc, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nxb Tài Chính, Hà Nội 11 Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (2008), Luật thuế Giá trị gia tăng Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp & 225 tình giải đáp vướng mắc thuế, Nhà xuất Tài 12 Học viện Tài (2010), Giáo trình lý thuyết thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 102 13 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức 14 Vũ Kinh Luân (2012), Quản lý thuế nội địa doanh nghiệp dân doanh địa bàn thành phố Eahleo tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ 15 Niên giám thống kê huyện Lệ Thuỷ năm 2013 16 Tổng cục thuế (2003), Những vấn đề chung thuế - Bài giảng Kiểm thu viên, Hà Nội, (1) tr 1- 21 U Quyết định số 1209/TTC/QĐ/TCCB ngày 29/7/2004 Ế 17 Tổng cục Thuế (2004), Quy trình quản lý thu thuế doanh nghiệp, ́H 18 Tổng cục thuế (2003), Những vấn đề chung thuế - Bài giảng Kiểm thu viên, Hà Nội, (1) tr 1- 21 TÊ 19 Tổng Cục thuế (2008), “Quy trình kê khai, miễn giảm, hoàn, kiểm tra & quản lý nợ thuế”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội H 20 Nguyễn Ngọc Tú (2008), “Vận hành chế tự khai, tự nộp thuế Vương quốc IN Anh”, Tạp chí thuế Nhà nước, 37 (203) 21 Nguyễn Tấn Hưng (2012), Nghiên cứu chất lượng dịch vụ hành thuế K doanh nghiệp Văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Định, Luận Văn ̣C Thạc sĩ kinh tế - Đại học kinh tế Đà Nẵng O 22 Nguyễn Văn Ngọc, Phan Tấn Phát (2013), “Sự lòng người nộp thuế đối ̣I H với dịch vụ công phòng tuyên truyền hỗ trợ Cục thuế tỉnh Bến Tre” - Đ A Luận Văn Thạc sĩ kinh tế - Đại học Nha Trang 103 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Kính gửi Ông/Bà, Tôi học viên cao học trường Đại học Kinh tế Huế Tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá chất lượng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế Lệ Thủy quan điểm doanh nghiệp Mục đích khảo sát để giúp hiểu đánh giá doanh nghiệp công tác quản lý thuế Ế GTGT Chi cục thuế huyện Lệ Thủy Ý kiến Ông/Bà hữu ích cho việc U tìm kiếm giải pháp để cải thiện chất lượng hoạt động quản lý thuế GTGT chi ́H cục thuế huyện Lệ Thủy Mong câu trả lời Ông/Bà thẳng thắn TÊ trung thực Xin lưu ý với Ông/Bà quan điểm sai Tất ý kiến Ông/Bà có giá trị cho nghiên cứu Tôi mong cộng tác Ông/Bà H Ông/Bà giao dịch (quyết toán) thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Lệ IN Thủy? K  Không (dừng vấn) ̣C  Có (tiếp tục vấn) Nếu làm việc thuế GTGT chi cục Thuế huyện Lệ Thủy, xin Ông/Bà ̣I H O vui lòng cho biết mức độ đồng ý Ông/Bà phát biểu Đ A Sự minh bạch, rõ ràng quy trình, thời gian toán thuế GTGT Ký hiệu Phát biểu Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung hòa Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 5 Các quy định nhà nước liên MB1 quan đến thuế GTGT chi cục thuế Lệ Thủy công khai rõ ràng đến doanh nghiệp Bộ thủ tục hành thuế GTGT MB2 (xác nhận thuế, hoàn thuế miễn giảm thuế) cung cấp rõ ràng 104 đến DN Việc công bố thời gian kiểm tra, kết MB3 kiểm tra thuế GTGT công khai, minh bạch Năng lực phục vụ cán thuế Hoàn toàn Không Trung Đồng toàn không đồng ý hòa ý đồng Cán thuế hướng dẫn DN hoàn thành thủ tục hành thuế GTGT cách chuyên nghiệp ý 5 5 TÊ NL1 ́H đồng ý Ế Phát biểu U Ký hiệu Hoàn đáp vướng mắc DN liên K quan đến thuế GTGT IN NL2 H Cán thuế có đủ kiến thức để giải Cán thuế linh hoạt giải tình liên quan đến ̣C NL3 O nộp thuế GTGT ̣I H Thời gian xử lý hồ sơ thuế GTGT nhanh chóng theo yêu cầu Cán thuế tạo điều kiện cho Đ A NL4 NL5 DN kê khai nộp thuế GTGT 105 Mức độ tin cậy kết xử lý thuế GTGT Hoàn Ký hiệu Phát biểu Hoàn toàn Không Trung Đồng toàn không đồng ý hòa ý đồng đồng ý ý Cán thuế lưu ý không để xảy TC1 sai sót trình toán 2 TC4 5 DN nhận kết toán thuế GTGT xác ́H U hồ sơ thuế GTGT kịp thời Thông tin DN bảo mật DN nhận kết giải IN TC5 vấn thuế GTGT chi cục Thuế TÊ TC3 DN tin tưởng vào công tác tư H TC2 Ế thuế GTGT DN K Cơ sở vật chất phục vụ trình toán thuế GTGT ̣C Hoàn Phát biểu O Ký hiệu VC2 toàn Không Trung Đồng toàn không đồng ý hòa ý đồng ̣I H đồng ý Phần mềm hoàn thuế GTGT dễ hiểu dễ sử dụng Đ A VC1 Hoàn Phần mềm hoàn thuế GTGT đáng tin cậy ý 5 5 Máy móc, thiết bị công nghệ thông VC3 hỗ trợ hoàn thuế GTGT đại đáp ứng nhanh yêu cầu DN VC4 Phòng chờ làm thủ tục hoàn thuế GTGT rộng rãi, thoáng mát 106 Sự hài lòng người nộp thuế Hoàn Ký Phát biểu hiệu Hoàn toàn Không Trung Đồng toàn không đồng ý hòa ý đồng đồng ý ý DN hài lòng với kết kiểm tra HL1 trước hoàn thuế GTGT chi 2 thuế GTGT chi cục Lệ Thủy thuế GTGT chi cục Lệ Thủy 5 U DN hài lòng thời gian xử lý nộp DN hài lòng với kết kiểm tra 2 H HL4 thuế GTGT chi cục Lệ Thủy ́H HL3 DN hài lòng kết xữ lý hồ sơ TÊ HL2 Ế cục Lệ Thủy IN Xin Ông/Bà cho biết thêm số thông tin doanh nghiệp: K Doanh nghiệp Ông/Bà thuộc loại hình nào? Loại hình khác  ̣C Doanh nghiệp tư nhân  Công ty TNHH  Hợp tác xã  Từ 2- tỷ  ̣I H Dưới tỷ  O Quy mô vốn Doanh nghiệp: Từ 5- 10 tỷ  Trên 10 tỷ  Độ tuổi chủ doanh nghiệp: Đ A Dưới 30 tuổi  Từ 30 - 40 tuổi  Từ 40 – 50 tuổi  Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà 107 Trên 50 tuổi  PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Frequency Table MB1 Đ A ̣C O ̣I H Valid Valid Valid Total Total Cumulative Percent 6.3 11.4 36.7 85.4 100.0 Frequency Percent 12 7.6 28 17.7 51 32.3 54 34.2 13 8.2 158 100.0 NL3 Frequency 24 20 36 64 14 158 Percent 15.2 12.7 22.8 40.5 8.9 100.0 U Ế Valid Percent 6.3 5.1 25.3 48.7 14.6 100.0 ́H Total Frequency Percent 16 10.1 29 18.4 40 25.3 55 34.8 18 11.4 158 100.0 NL2 Cumulative Percent 14.6 22.2 48.1 91.1 100.0 TÊ Total Frequency Percent 23 14.6 12 7.6 50 31.6 62 39.2 11 7.0 158 100.0 NL1 K Valid Total Frequency Percent 10 6.3 5.1 40 25.3 77 48.7 23 14.6 158 100.0 MB3 Valid Percent 14.6 7.6 25.9 43.0 8.9 100.0 Valid Percent 14.6 7.6 31.6 39.2 7.0 100.0 Cumulative Percent 14.6 22.2 53.8 93.0 100.0 Valid Percent 10.1 18.4 25.3 34.8 11.4 100.0 Cumulative Percent 10.1 28.5 53.8 88.6 100.0 Valid Percent 7.6 17.7 32.3 34.2 8.2 100.0 Cumulative Percent 7.6 25.3 57.6 91.8 100.0 Valid Percent 15.2 12.7 22.8 40.5 8.9 100.0 Cumulative Percent 15.2 27.8 50.6 91.1 100.0 H Valid Total IN Valid Frequency Percent 23 14.6 12 7.6 41 25.9 68 43.0 14 8.9 158 100.0 MB2 108 NL4 Percent 14.6 13.9 22.8 33.5 15.2 100.0 Valid Percent 14.6 13.9 22.8 33.5 15.2 100.0 Cumulative Percent 14.6 28.5 51.3 84.8 100.0 VC1 Total Đ A Valid Valid Total IN K ̣C Frequency Percent 2.5 5.1 28 17.7 87 55.1 31 19.6 158 100.0 VC4 Frequency 10 28 90 22 158 Percent 6.3 5.1 17.7 57.0 13.9 100.0 Cumulative Percent 4.4 8.9 24.1 77.8 100.0 TÊ Valid Percent 4.4 4.4 15.2 53.8 22.2 100.0 H Total Frequency Percent 3.8 5.1 24 15.2 84 53.2 36 22.8 158 100.0 VC3 O Valid Total ̣I H Valid Frequency Percent 4.4 4.4 24 15.2 85 53.8 35 22.2 158 100.0 VC2 Ế Total Frequency 23 22 36 53 24 158 Cumulative Percent 7.6 23.4 60.8 94.3 100.0 U Valid Total Valid Percent 7.6 15.8 37.3 33.5 5.7 100.0 ́H Valid Frequency Percent 12 7.6 25 15.8 59 37.3 53 33.5 5.7 158 100.0 NL5 Valid Percent 3.8 5.1 15.2 53.2 22.8 100.0 Cumulative Percent 3.8 8.9 24.1 77.2 100.0 Valid Percent 2.5 5.1 17.7 55.1 19.6 100.0 Cumulative Percent 2.5 7.6 25.3 80.4 100.0 Valid Percent 6.3 5.1 17.7 57.0 13.9 100.0 Cumulative Percent 6.3 11.4 29.1 86.1 100.0 109 TC1 Total Đ A Valid Valid Total Cumulative Percent 8.9 21.5 50.6 93.0 100.0 Valid Percent 5.7 1.9 12.7 54.4 25.3 100.0 Cumulative Percent 5.7 7.6 20.3 74.7 100.0 Valid Percent 5.1 13.3 18.4 52.5 10.8 100.0 Cumulative Percent 5.1 18.4 36.7 89.2 100.0 TÊ ́H U Ế Valid Percent 8.9 12.7 29.1 42.4 7.0 100.0 H IN Total Frequency 42 77 24 158 Percent 5.7 3.8 26.6 48.7 15.2 100.0 K Valid Total Frequency Percent 5.1 21 13.3 29 18.4 83 52.5 17 10.8 158 100.0 TC4 ̣C Valid Total Frequency Percent 5.7 1.9 20 12.7 86 54.4 40 25.3 158 100.0 TC3 O Valid Total ̣I H Valid Frequency Percent 14 8.9 20 12.7 46 29.1 67 42.4 11 7.0 158 100.0 TC2 Valid Percent 5.7 3.8 26.6 48.7 15.2 100.0 Cumulative Percent 5.7 9.5 36.1 84.8 100.0 Valid Percent 6.3 13.9 20.3 45.6 13.9 100.0 Cumulative Percent 6.3 20.3 40.5 86.1 100.0 Valid Percent 10.8 8.9 32.9 38.6 8.9 100.0 Cumulative Percent 10.8 19.6 52.5 91.1 100.0 TC5 Frequency Percent 10 6.3 22 13.9 32 20.3 72 45.6 22 13.9 158 100.0 HL1 Frequency 17 14 52 61 14 158 Percent 10.8 8.9 32.9 38.6 8.9 100.0 110 HL2 Percent 10.8 9.5 29.1 38.6 12.0 100.0 Valid Percent 10.8 9.5 29.1 38.6 12.0 100.0 Cumulative Percent 10.8 20.3 49.4 88.0 100.0 Percent 8.2 5.7 24.1 46.2 15.8 100.0 Valid Percent 8.2 5.7 24.1 46.2 15.8 100.0 H IN Total Đ A ̣I H O ̣C K Valid Frequency 13 38 73 25 158 Cumulative Percent 8.2 13.9 38.0 84.2 100.0 TÊ HL4 Ế Total Frequency 17 15 46 61 19 158 U Valid Total Cumulative Percent 19.6 23.4 53.2 89.9 100.0 ́H Valid Valid Percent 19.6 3.8 29.7 36.7 10.1 100.0 Frequency Percent 31 19.6 3.8 47 29.7 58 36.7 16 10.1 158 100.0 HL3 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn