TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM

26 524 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2016, 22:03

NHÓM TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM NỘI DUNG 02 01 04 03 THỰC TRẠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN TẠI VIỆT NAM MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP • Một hình thức đầu tư quốc tế Khái niệm FDI • Chủ đầu tư nước đầu tư toàn hay phần vốn đủ lớn cho dự án nước khác • Mục đích: giành quyền kiểm soát tham gia kiểm soát dự án Một số đặc điểm FDI VN Phần lớn số dự án đăng kí có quy mô nhỏ Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp Phân bố không đồng theo khu vực Nguồn vốn FDI đa dạng Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Kênh vốn đầu tư Kênh công nghệ Kênh nguồn nhân lực việc làm Tác động tràn TÁC ĐỘNG TRÀN Kênh di chuyển lao động Kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ Kênh liên kết Thực trạng Thu hút sử dụng FDI VN THỰC TRẠNG THU HÚT Quy mô tốc độ thu hút • 8/2013: 17434 • Vốn đăng kí: dự án FDI 80000 1800 70000 1600 1400 60000 270 tỉ USD 1200 50000 1000 40000 • Vốn thực hiện: 800 112 tỉ USD 30000 • Tỷ trọng đóng góp FDI vào GDP tăng dần qua năm đạt khoảng GDP vào năm 2011 19% 600 20000 400 10000 1988-1990 1993 200 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*) Số dự án CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Theo lĩnh vực đầu tư: CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG STT Chuyên ngành Công nghiệp khai mỏ Số dự án Vốn đầu tư 82 3273 Công nghiệp chế biến, chế tạo 8725 125858 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước, điều hòa không khí 92 9536 Xây dựng 1046 10292 9945 148959 Tổng số Bảng FDI lĩnh vực công nghiệp và xây dựng Việt Nam (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013) Đơn vị: Triệu USD CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Theo lĩnh vực đầu tư: DỊCH VỤ STT Chuyên ngành Số dự án Vốn đầu tư Dịch vụ lưu trú và ăn uống 341 10739 Vận tải; kho bãi 382 3563 Tài chính, tín dụng 79 1322 Thông tin và truyền thông 937 4029 Kinh doanh bất động sản 407 49043 Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ 1526 1521 Giáo dục đào tạo 179 742 Y tế hoạt động cứu trợ xã hội 91 1339 HĐ văn hóa thể thao 142 3676 10 HĐ dịch vụ khác 128 747 4212 76721 Tổng số Bảng FDI lĩnh vực dịch vụ Việt Nam (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013) Đơn vị: Triệu USD Nguồn: Tổng cục thống kê CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Nhật Bản Theo chủ đầu16% tư: 15% Xin-ga-po Hàn Quốc Đài Loan 3% Quần đảo Vigin thuộc Anh 3% 13% 3% Đặc khu hành Hồng Công (TQ) Hoa Kỳ 4% Ma-lai-xi-a CHND Trung Hoa 5% 13% 5% 7% (Nguồn Tổng cục thống kê) 12% Thái Lan Hà Lan Khác Cơ cấu FDI Việt Nam theo đối tác đầu tư (Luỹ kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2013) CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Theo địa phương nhận FDI: (Nguồn Tổng cục thống kê) THỰC TRẠNG SỬ DỤNG Giải ngân vốn FDI: • Khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện ngày càng gia tăng Năm Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*) Số dự án Tổng vốn thực (Triệu đô la Mỹ) (*) 2000 391,0 2.762,8 2.398,7 2012 1.287,0 16.348,0 10.046,6 Sơ 2013 1.530,0 22.352,2 11.500,0 SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ NGHIÊN CỨU FDI: - Ảnh hưởng tích cực - Giải thích 17% thay đổi GDP - FDI giải thích 10% thay đổi GDP SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CÔNG TÍCH CỰC TIÊU CỰC HỆ SỐ ICOR •   Đơn giản hóa  Khó phản ảnh xác tác động FDI Chỉ đầu tư tài sản hữu hình MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Khắc phục hạn chế số ICOR So sánh FDI đầu tư công Phân tích tác động FDI đến GDP Ảnh hưởng tự thương mại MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG • KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH Biến độc lập Hệ số p-value 0,116 0,008 -0,047 0,352 Biến phụ thuộc 0,473 0,006 (R2 = 99,52%) -0,026 0,84 0,00002 0,934 -0,0002 0.324 NHẬN XÉT • Ngắn hạn – tác động tích cực, rõ nét • Dài hạn – tác động tiêu cực, song không rõ nét Giải pháp để THU HÚT SỬ DỤNG FDI HIỆU QUẢ Nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH Cần thu hút sử dụng có lựa chọn nguồn FDI chạy theo số lượng Về ngắn hạn trung hạn, Việt Nam phải coi trọng đẩy mạnh sản phẩm có ưu xuất Về dài hạn, FDI định hướng vào công nghệ cao, dịch vụ đại, công nghệ phụ trợ Định hướng quy hoạch phát triển doanh nghiệp Việt Nam theo lĩnh vực theo nhóm ngành NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG Phát triển đồng sở hạ tầng, quy hoạch hợp lý khu công nghiệp Hình thành khu công nghệ cao NHÓM GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Chủ động phát triển nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng chuyên môn hoá, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề trình độ quản lý tốt CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE [...]... CỨU FDI: - Ảnh hưởng tích cực - Giải thích được 17% thay đổi trong GDP - FDI chỉ giải thích được 10% sự thay đổi trong GDP SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CÔNG TÍCH CỰC TIÊU CỰC HỆ SỐ ICOR •   Đơn giản hóa  Khó phản ảnh chính xác tác động FDI Chỉ là đầu tư tài sản hữu hình MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Khắc phục hạn chế của chỉ số ICOR So sánh FDI và đầu tư công Phân tích được tác động FDI đến GDP... (Nguồn Tổng cục thống kê) 12% Thái Lan Hà Lan Khác Cơ cấu FDI tại Việt Nam theo đối tác đầu tư (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013) CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Theo địa phương nhận FDI: (Nguồn Tổng cục thống kê) THỰC TRẠNG SỬ DỤNG Giải ngân vốn FDI: • Khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện ngày càng gia tăng Năm Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*) Số dự án Tổng...CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Theo lĩnh vực đầu tư: NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP Chuyên ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Số dự án Vốn đầu tư 500 3358 Bảng FDI trong lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư Nghiệp tại Việt Nam (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013) Đơn vị: Triệu USD Nguồn: Tổng cục thống kê CƠ CẤU FDI TẠI VIỆT NAM Nhật Bản Theo chủ đầu16% tư:... FDI đến GDP Ảnh hưởng tự do thương mại MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG • KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH Biến độc lập Hệ số p-value 0,116 0,008 -0,047 0,352 Biến phụ thuộc 0,473 0,006 (R2 = 99,52%) -0,026 0,84 0,00002 0,934 -0,0002 0.324 NHẬN XÉT • Ngắn hạn – tác động khá tích cực, rõ nét • Dài hạn – tác động tiêu cực, song không rõ nét Giải pháp để THU HÚT và SỬ DỤNG FDI HIỆU QUẢ Nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng NHÓM GIẢI... có lựa chọn nguồn FDI hơn là chạy theo số lượng 2 Về ngắn hạn và trung hạn, Việt Nam phải coi trọng đẩy mạnh các sản phẩm đang có ưu thế về xuất khẩu 3 Về dài hạn, FDI định hướng chính vào công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, công nghệ phụ trợ 4 Định hướng về quy hoạch phát triển các doanh nghiệp Việt Nam theo lĩnh vực và theo nhóm ngành NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG 1 Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, quy hoạch... NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG 1 Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, quy hoạch hợp lý các khu công nghiệp 2 Hình thành các khu công nghệ cao NHÓM GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Chủ động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam theo hướng chuyên môn hoá, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề và trình độ quản lý tốt CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM, TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM, TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan