tiểu luận cao học môn kỹ năng lãnh đạo quản lý kỹ năng tạo động lực cho người lao động ở khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp phú sơn trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong giai đoạn hiện nay

35 995 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 15:23

MỞ ĐẦUTừ những năm 50 của thế kỉ 20 , các nhà nghiên cứu đã đưa ra các thuyết về tạo động lực cho người lao động , nhưng cho đến tận bây giờ vấn đề ấy vẫn chưa được quan tâm đúng mức, bởi mọi người vẫn chưa nhận thấy tầm quan trọng của nó đối với sự tồn tại của một tổ chức. Con người – luôn là yếu tố quyết định đên sự thành bại của một tổ chức , với ý nghĩa đó việc cần làm của chúng ta là làm thế nào để người lao động phát huy được những phẩm chất của mình, từ đó thúc đẩy tổ chức phát triển. Tuy nhiên để làm được điều này không phải là dễ. Đây có thể coi là vấn đề rất phức tạp và trừu tượng vì nó còn liên quan đến vấn đề tâm lí học, mà tâm lí của mỗi người thì lại khác nhau do đó để có thể thống nhất các cá nhân trong một tập thể tạo ra được mục đích chung cho một tổ chức thì phải có những phương pháp và cách thức tác động vào những nhu cầu và mục đích của người lao động. Suy cho cùng người lao động làm việc là để thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích đặt ra cho bản thân và gia đình, vì thế doanh nghiệp nào biêt tác động vào các yếu tố đó thì đã thành công trong việc kích thích hok làm việc và cống hiên cho tổ chức. Đây là mục đích cuối cùng và cũng là mục đích quan trọng nhất không phải chỉ của riêng một doanh nghiệp mà của tất cả các doanh nghiệp đang ồn tại và phát triển trên thị trường1.Lí do chọn đề tài Vấn đề tạo động lực cho người lao động đang là vấn đề ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các doanh nghiệp nàh nước hiện nay. Tổ chức là một tập thể người lao động mà trong đó họ làm việc và cống hiến vì mục đích chung là làm cho tổ chức ngày càng phát triển và có vị thế trên thị trường. Ngược lại, người lao động sẽ nhận được các phần thưởng cả về vật chất và tinh thần từ tổ chức đem lại. Như vậy, xét về mặt khách quan vấn đề tạo động lực là một hoạt động đầu tư mà cả hai bên cùng có lợiHầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức rõ được điều này. Thế nhwung, chỉ một số ít trong số các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tạo động lực cho người lao động còn lại thì mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra ý tưởng. Nếu có triển khai thì cũng chưa mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực tế, công tác tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang được thực hiện nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và vẫn chưa kích thích được người lao động làm việc hết mình cho tổ chức, năng suất lao động vẫn chỉ đạt được ở mức trung bình. Với những vấn đề bát cập ở trên cần có một đề tài nghiên cứu về kỹ năng tạo động lực cho người lao động để làm sao người lao động và chủ các doanh nghiệp có thể hợp tác song phương cùng phát triển. Xuất phát từ lí do này, em chọn đề tài “ Kỹ năng tạo động lực cho người lao động ở khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho môn học Kỹ năng lãnh đạo quản lý MỞ ĐẦU Từ năm 50 kỉ 20 , nhà nghiên cứu đưa thuyết tạo động lực cho người lao động , tận vấn đề chưa quan tâm mức, người chưa nhận thấy tầm quan trọng tồn tổ chức Con người – yếu tố định đên thành bại tổ chức , với ý nghĩa việc cần làm làm để người lao động phát huy phẩm chất mình, từ thúc đẩy tổ chức phát triển Tuy nhiên để làm điều dễ Đây coi vấn đề phức tạp trừu tượng liên quan đến vấn đề tâm lí học, mà tâm lí người lại khác để thống cá nhân tập thể tạo mục đích chung cho tổ chức phải có phương pháp cách thức tác động vào nhu cầu mục đích người lao động Suy cho người lao động làm việc để thỏa mãn nhu cầu lợi ích đặt cho thân gia đình, doanh nghiệp biêt tác động vào yếu tố thành công việc kích thích hok làm việc cống hiên cho tổ chức Đây mục đích cuối mục đích quan trọng riêng doanh nghiệp mà tất doanh nghiệp ồn phát triển thị trường Lí chọn đề tài Vấn đề tạo động lực cho người lao động vấn đề ngày quan tâm nhiều doanh nghiệp nàh nước Tổ chức tập thể người lao động mà họ làm việc cống hiến mục đích chung làm cho tổ chức ngày phát triển có vị thị trường Ngược lại, người lao động nhận phần thưởng vật chất tinh thần từ tổ chức đem lại Như vậy, xét mặt khách quan vấn đề tạo động lực hoạt động đầu tư mà hai bên có lợi Hầu hết doanh nghiệp nhận thức rõ điều Thế nhwung, số số doanh nghiệp thực tốt công tác tạo động lực cho người lao động lại dừng lại việc đưa ý tưởng Nếu có triển khai chưa mang lại hiệu tốt Thực tế, công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực chưa đạt kết mong muốn chưa kích thích người lao động làm việc cho tổ chức, suất lao động đạt mức trung bình Với vấn đề bát cập cần có đề tài nghiên cứu kỹ tạo động lực cho người lao động để người lao động chủ doanh nghiệp hợp tác song phương phát triển Xuất phát từ lí này, em chọn đề tài “ Kỹ tạo động lực cho người lao động khách sạn - khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu cho môn học Kỹ lãnh đạo quản lý Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề tạo động lực tạo động lực cho người lao động góc độ lý thuyết - Phân tích đánh giá việc triển khai vân đề tạo động lực cho người lao đông khách sạn Phú Sơn địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất số giả pháp tạo động lực cho người lao động khách sạn Phú Sơn đại bàn tỉnh Băc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu tạo động lực cho người lao động có nghĩa nghiên cứu hoạt động tạo động lực cho người lao động nói chung cho cho người lao động khách sạn đại bàn tỉnh Băc Ninh nói riêng - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Tại khách sạn Phú Sơn đại bàn tỉnh Bắc Ninh + Phạm vi thời gian: Trong giai đoạn Tình hình nghiên cứu Trên thực tế có nhiều tạp chí, sách viết vấn đề tạo động lực cho người lao động.Nhưng chưa đề cập chuyên vấn đề mà mang tính chất khái quát, định hướng - Hoàn thiện sách tiền lương tối thiểu kinh tế thị trường tác giả Nguyễn Duy Thắng - Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo, quản lý Tiến sĩ Võ Thành Khối, Nhà xuất trị Quốc gia - Giữ chân nhân viên cách Tán giả Vương Minh Kiệt, nhà xuất CĐ-XH Vì việc đời đề tài nghiên cứu chuyên sâu vấn đề tạo động lực cho người lao động cần thiết Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận - Cơ sở lý luận đề tài: dựa quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đạo Đảng Nhà nước việc đổi tạo động lực cho người lao động, thúc đẩy nguồn nhân lực thúc đẩy kinh tế nói chung kinh tế thị trương nói riêng phát triển Cơ sở thực tiễn: Tìm hiểu việc thực kỹ tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp có mối quan hệ từ tìm giải pháp thúc đẩy hai bên phát triển có lợi *Phương pháp nghiên cứu •Với công trình nghiên cứu nhà nghiên cứu thường sử dụng nhiều phương pháp để đạt hiệu cao •Trước hết, sử dụng phương pháp luận để đảm bảo nội dung mang tính khoa học, tiểu luận dựa rên lập trường chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử •Đồng thời kết hợp phương pháp khác như: Phương pháp logic Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thu thập xử lý tài liệu… Ý nghĩa lý luận thực tiến đề tài Ý nghĩa lý luận: Đây bước đột phá quan trọng tư lý luận Đảng,của nhà nước vấn đề người.Ttạo tiền đề lý luận cho việc triển khai đồng quán giải pháp cải cách kinh tế để giải phóng sức sản xuất có mục đích nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất sở chuyển đổi kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN - Ý nghĩa thực tiễn: •Vấn đề thúc đẩy công đổi mới, hội nhập quốc tế bối cảnh toàn cầu hoá diễn theo định hướng xã hội chủ nghĩa đạt kết mong muốn.Việc nghiên cứu, làm rõ đặc trưng yêu cầu tiếp tục việc tạo động lực cho người lao động cho phù hợp, tương thích với đổi kinh tế đòi hỏi không mặt lý luận mà vấn đề thực tiễn trị thiết thực •Vấn đề đổi vừa để đón kịp thời cơ, vừa chủ động chấp nhận vượt qua thách thức để phát triển Qua mở đường cho nhận thức sáng tạo, thúc đẩy moi hành động tích cực, động sáng tạo, giải phóng sức sản xuất dân chủ hoá đời sống xã hội tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm chương, tiết NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận kỹ tạo động lực cho người lao động 1.1 Quan điểm chungvề kỹ tạo động lực 1.1.1 Kỹ gì? Có nhiềukỹ nhue kỹ giao tiếp, kỹ sống Và khái niệm, cách hiểu kỹ phong phú đa dạng hiểu cách đơn giản kỹ khả để thực công việc đó, thường hành động khác với nhận thức 1.1.2.Động lực gì? Động lực khao khát tự nguyện người để nâng cao nỗ lực nhằm đạt mục tiêu hay kết cụ thể Như động lực xuất phát từ thân người Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác có mục tiêu mong muốn khác Chính đặc điểm nên động lực người khác nhà quản lý cần có cách tác động khác đến người lao động 1.1.3 Thế tạo động lực? Đây vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Các nhà quản trị tổ chức muốn xây dựng công ty, xí nghiệp vững mạnh phải dùng biện pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trình làm việc Đây làvấn đề tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Vậy tạo động lực cho người lao động hiểu tất biện pháp nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo động cho người lao động ví dụ như: thiết lập nên mục tiêu thiết thực vừa phù hợp với mục tiêu người lao động vừa thoả mãn mục đích doanh nghiệp, sử dụng biện pháp kích thích vật chất lẫn tinh thần Vậy vấn đề quan trọng động lực mục tiêu Nhưng để đề mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng người lao động, tạo cho người lao động hăng say, nỗ lực trình làm việc nhà quản lý phải biết mục đích hướng tới người lao động Việc dự đoán kiểm soát hành động người lao động hoàn toàn thực thông qua việc nhận biết động nhu cầu họ Nhà quản trị muốn nhân viên doanh nghiệp nỗ lực doanh nghiệp họ phải sử dụng tất biện pháp khuyến khích người lao động đồng thời tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành công việc họ cách tốt Khuyến khích vật chất lẫn tinh thần, tạo bầu không khí thi đua nhân viên có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp Các nhà quản trị nói “Sự thành bại công ty thường phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý nhân viên doanh nghiệp nào” 1.1.4 Kỹ tạo đông lực lao động gì? Kỹ tạo động lực lao động hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật… định để kích thích người lao động làm việc cách tự nguyện, hăng say, nhiệt tình có hiệu công việc Là hoạt động quản trị nhân lực, người quản lý sử dụng kích thích để tăng hiệu thực công việc người lao động Đây tất hoạt động, biện pháp tổ chức, doanh nghiệp thực người lao động nhằm làm cho họ có động lực công việc Tạo động lực cho người lao động vừa mục tiêu, vừa trách nhiệm nhà quản lý Từ đó, tạo động lực để người lao động làm việc cách tích cực, hiệu 1.2.Các lý thuyết tạo động lực Có nhiều học thuyết khác tạo động lực tiếp cận nhiều hình thức riêng Tuy nhiên học thuyết có chung kết luận việc nâng cao động lực cho người lao động dẫn tới tăng suất lao động thắng lợi tổ chức •Học thuyết nhu cầu maslow Maslow cho người có nhiều nhu cầu mong muốn thỏa mãn xếp theo thứ tự định Theo ông người có năm nhu cầu cần thỏa mãn xếp theo thứ tự thỏa mãn nhu cầu Học thuyết Maslow cho nhu cầu số nhu cầu thỏa mãn nhu cầu trở nên quan trọng Sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân di theo thứ bậc nhu cầu thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu thỏa mãn không tạo động lực Do Maslow cho để tạo động lực cho nhân viên người quản lý cần phải hiểu nhân viên nằm thứ bậc nhu cầu •Học thuyết hai yếu tố Herzberg Herzberg đưa lý thuyết hai yếu tố thỏa mãn công việc tạo động lực, ông chia yếu tố thành nhóm sau Nhóm bao gồm yếu tố then chốt để tạo động lực thỏa mãn công việc sau +Sự thành đạt +Sự thừa nhận thành tích +Bản chất bên công việc +Trách nhiệm lao động +Sự thăng tiến Đó yếu tố thuộc công việc nhu cầu thân người lao động Khi nhu cầu thỏa mãn tạo động lưc cho người lao động Nhóm bao gồm yếu tố thuộc môi trường tổ chức +Các chế độ sách quản trị công ty +Sự giám sát công việc +Tiền lương +Các mối quan hệ người tổ chức +Các điều kiện làm việc Học thuyết hàng loạt yếu tốtác động tới tạo động lực thỏa mãn nhu cầu người lao động, đồng thời gây ảnh hưởng tới thiết kế thiết kế lại nhiều công ty •Học thuyết kỳ vọng Victor Vrom Học thuyết kỳ vọng Victor Vrom nhấn mạnh mối quan hệ nhận thức Theo học thuyết nỗ lực nhâts định dẫn tới thành tích định thành tích dẫn tới kết phần thưởng mong muốn Chính theo ông nhà quản lý cần phải làm cho người lao động hiểu mối quan hệ trực tiếp nỗ lực- thành tích, thành tích- kết quả/ phần thưởng •Học thuyết công J Stacy Adam J Stacy Adam đề cập tới vấn đề nhận thức người lao động mức độ đối xử công đắn tổ chức Các cá nhân tổ chức có xu hướng so sánh đóng góp họ quyền lợi họ hưởng với người khác Như theo J Stacy Adam để tạo động lực cho lao động, nhà quản lý phải tạo cân giưa đóng góp quyền lợi mà cá nhân nhận 1.3 Vai trò tạo động lực •Đối với cá nhân người lao động Con người có nhu cầu cần thỏa mãn hai mặt vật chất tinh thần Khi người lao động cảm thấy nhu cầ đáp ứng tạo tâm lý tốt thúc đẩy người lao động làm việc hăng say Đối với cá nhân người lao động động lực lao động hoạt động lao động khó đạt mục tiêu họ lao động hoàn thành công việc giao mà sáng tạo hay cố gắng phấn đấu lao động, họ coi công việc làm nghĩa vụ phai thực theo hợp đồng lao động mà Do nhà quản lý cần phải tạo động lực thúc đẩy tính sáng tạo lực làm việc nhân viên Người lao động hoạt động tích cực mà họ thỏa mãn cách tương đối nhu cầu thân Điều thể lợi ích mà họ hưởng Khi mà người lao động cảm thấy lợi ích mà họ nhận không tương xứng với họ bỏ họ cảm thấy không thỏa mãn nhu cầu gây cảm giác chán nản làm việc không tập trung cao Lợi ích phương tiện để thỏa mãn nhu cầu nên lợi ích mà người lao động nhân phải tương xứng với họ cống hiến tạo động lực cho họ làm việc Động lực lao động giúp cho người lao động tự hoàn thiện Khi có động lực lao động người lao động có nỗ lực lớn để lao động học hỏi, đúc kết kinh nghiệm công việc, nâng cao kiến thức, trình độ để tự hoàn thiện Nếu động lực •Đối với doanh nghiệp Hiện nước ta tiến hành công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Kinh nghiệm Nhật Bản “con rồng Châu Á” cho thấy phải tiến đường riêng phù hợp với đặc điểm trị, kinh tế, văn hoá xã hội Việt Nam Đây nhiệm vụ vô khó khăn phải đuổi kịp trình độ khoa học công nghệ tiên tiến giới thời gian ngắn với điều kiện sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu thiếu vốn đầu tư Một giải pháp tình tăng suất lao động để tạo lợi nhuận cao sở trang thiết bị vốn sẵn có, có tốc độ tích luỹ vốn nhanh Vì lý nêu trên, vấn đề kích thích lao động mối quan tâm nhiều nhà lãnh đạo quản lý Mặt khác, vấn đề vốn đầu tư trang thiết bị giải tăng suất kích thích lao động sáng tạo vấn đề xúc cần đầu tư giải thích đáng để doanh nghiệp quan nghiên cứu nói riêng kinh tế nói chung phát triển nhanh có hiệu quả.Kích thích lao động tạo thúc bên người đến với lao động, thúc tạo dựa tác động khách quan lên ý thức Do đó, kích thích hoạt động lao động nào, người ta phải ý đến yếu tố tâm lý mục đích công việc, nhu cầu, hứng thú, động làm việc cá nhân hàng loạt đặc điểm tâm lý cá nhân tập thể khác, từ hình thành biện pháp kích thích hữu hiệu Có thể kích thích lao động vật chất, giao tiếp băng cách thoả mãn nhu cầu khác người tạo ảnh hưởng đến hành vi, cụ thể định hướng, điều chỉnh hành vi cá nhân Tạo động lực kích thích lao động làm việc có tác dụng : + Tạo gắn kêt lao động với tổ chức giữ nhân viên giỏi, dảm tỉ lệ nghỉ việc + Tăng mức độ hài lòng, niềm tin, gắn bó tận tụy nhân viên doanh nghiệp + Giảm thời gian, chi phí tuyển đào tạo nhân viên + Tăng suất lao động, hiệu sử dụng lao động + Là tảng để tăng doanh số, cải thiện lợi nhuận 10 2.2.7 Nguyên nhân gây hạn chế làm triệt tiêu động lực lao động lực lao động Tình trạng thiếu động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp bắt nguồn từ tính chất công việc, điều kiện Tình trạng thiếu động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp bắt nguồn từ tính chất công việc, điều kiện làm việc cách đánh giá hiệu công việc cấp không làm họ thỏa mãn Về tính chất công việc: Một công việc không hoạch định rõ ràng hay công việc quen thuộc đến mức buồn tẻ nhàm chán gây nhân viên cảm giác thờ ơ, không hứng thú Nhiều nhà quản lý thường không ý đến việc lập mô tả công việc cụ thể từ đầu cho nhân viên dẫn tới việc họ làm việc mà không kiểm soát hiệu công việc mình, không đánh giá tiến thân không cảm nhận lưu tâm cấp với thực Mặt khác, có công việc hoạch định rõ ràng, tiến hành theo quy trình ổn định Tuy nhiên, làm công việc suốt thời gian dài đến mức thành thục, họ không cần cố gắng nhiều để đảm bảo suất, không dành cho công việc chuyên tâm để cải thiện hiệu lao động Họ làm việc với tâm trạng hờ hững, thờ có phần vô trách nhiệm Về điều kiện làm việc: Những nhân viên suy giảm động lực thường người không tìm thấy triển vọng thăng tiến công việc làm việc mà không xác định mục đích, lý tưởng cống hiến Ở khía cạnh khác, nhân viên làm việc lý tưởng hay động phát triển mà ràng buộc lợi ích vật chất từ chủ doanh nghiệp, đến lúc họ cảm thấy bị rơi vào bẫy đặt ra, điểm tựa để trì cân sống công việc, tất yếu họ tới hai đường: làm việc trạng thái vô cảm máy móc tìm kiếm môi trường công việc khác có động lực 21 Về cách đánh giá hiệu công việc: Các nhân viên thường cảm thấy chán nản nỗ lực làm việc họ không cấp ý đánh giá mức, chí nhiều nhận phản hồi tiêu cực Rơi vào trường hợp thường người có thái độ nghiêm túc, hoàn thành thời hạn (song tạo đột biến thành tích phương pháp làm việc) nhà quản lý coi việc hiển nhiên họ phải đạt nên không cần quan tâm, chí quên họ công ty 22 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động khách sạn, khu nghỉ dưỡng Phú Sơn địa bàn tỉnh Bắc Ninh 3.1 Những giải pháp chung dành cho doanh nghiệp Để tạo động lực cho người lao động, người quản lý cần phải có kế hoạch, phương hướng thực cách rõ ràng, chủ yếu tập trung vào số nội dung sau Xây dựng định mức lao động, nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động Để phát huy sức mạnh tập thể tinh thần làm việc hăng say, nhà quản lý nên xây dựng mục tiêu nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên Một cách đưa mục tiêu sống còn, quan trọng mà công ty cần vượt qua, chẳng hạn tăng doanh số so với năm ngoái, hay vượt qua thị phần công ty cạnh tranh… Nếu nhà quản lý biết cách, chắn nhân viên liên kết lại "xả thân" màu cờ sắc áo công ty Những nhiệm vụ cần phải thực là: - Xác định rõ mục tiêu hoạt động doanh nghiệp, phổ biến mục tiêu đến lao động làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu - Xác định mục tiêu cụ thể định mức, tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động, nhân viên phải giao quyền có trách nhiệm Rủi ro định nhân viên giao quyền nhỏ có chương trình huấn luyện, kèm cặp tốt - Đánh giá thương xuyên công mức độ hoàn thành nhiệm vụ người lao động qua giúp người lao động điều chỉnh hành vi cho phù hợp với yêu cầu tổ chức từ giúp họ làm việc tốt Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ người lãnh đạo phải tạo điều kiện thuân lợi công việc giúp cho nhân viên nhận thấy rằng, công việc mà họ làm hợp với chuyên môn, kỹ mình, giúp họ phát triển nghề nghiệp tương lai Song song làm cho nhân viên cảm nhận 23 phần tử quan trọng công ty Người lãnh đạo nên "kéo" tất nhân viên vào hoạt động quan trọng công ty Khi họ yêu công ty làm việc hăng say Các bước thực sau: - Phân công bố trí lao động cách hợp lý đảm bảo ”đúng người việc” tranh tình trạng làm trai ngành trái nghề gây khó khăn công việc cho người lao động - Cung cấp đầy đủ, kịp thời điều kiện cần thiết phục vụ cho công việc thiết kế lại công việc để người lao động cảm thây công việc có nhiều thú vị giúp họ hăng say công việc - Loại trừ trở ngại thực công việc người lao động Kích thích vật chất, tinh thần cho người lao động Trong thân người tồn hai mặt sinh học xã hội, phát triển người gắn liền với phát triển hai mặt Vì muốn thúc đẩy phát triển người cần phải có kích thích hai mặt để tạo đươc sứ mạnh tổng hợp, cụ thể: Kích thích vật chất nhằm tác động vào mặt sinh học, kích thích tinh thần nhằm tác động vào mặt xã hội Nhu cầu người vô hạn, tổ chức đáp ứng tất nhu cầu họ song khả người vô hạn Do nhà quản lý phải có sách cụ thể tạo động lực cho người lao động để họ cống hiến hết khả thân Kích thích vật chất Tạo động lực lao động thông qua tiền lương “Tiền lương khoản tiền mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động sau hoàn thành công việc định” Như tiền lương công cụ đắc lực, động thúc đẩy người làm việc Tiền lương mà người lao động trả phải đảm bảo phản ánh đóng góp người lao động nhu cầu cần thiết 24 sống họ người lao động phát huy tài mình, thúc đẩy động lực lao động Tuy tổ chức phải trả mưc lương thật cao cho người lao động để có động lực điều phụ thuộc vào khả chi trả ý muốn chi trả tổ chức Do để nâng cao vai trò kích thích lao động thông qua tiền lương cần phải xác định đắn mối quan hệ tiền lương với cống hiến người lao động Công tác trả lương cho lao động phải đảm bảo yêu cầu nguyên tắc cỏ để tạo động lực cho người lao động làm việc Tạo động lực lao động thông qua tiền thưởng “ Tiền thưởng công cụ đãi ngộ quan trọng việc tao động lực cho lao động, làm tăng thêm thu nhập cho lao động khuyến khích họ lam việc hăng say hơn” Khi họ đạt thành tích, nhà quản lý phải biết cách khen thưởng kịp thời Việc quan trọng phải làm thường xuyên đợi đến cuối năm Chẳng hạn việc bầu chọn nhân viên xuất sắc, nhân viên có nhiều sáng kiến, nhân viên phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên bán hàng giỏi tiến hành hàng tháng hay hàng quý Việc bầu chọn phải công bằng, hợp lý Việc tiến hành công nhận hay trao giải thưởng phải trang trọng Thông tin khen thưởng phải công bố rộng rãi cho nhân viên, đối tác đặc biệt gia đình người khen thưởng Nhà quản lý nên ý công nhận khen thưởng nhân viên không nằm danh sách nhân viên xuất sắc, làm tốt công việc, gắn bó với công ty Được sếp khen, khen trước mặt người, thành tích liều thuốc "sung" hiệu lực Kích thích tinh thần cho người lao động - Tạo vị tri ổn định cho người lao động làm việc 25 Mỗi người lao động mong muốn có công việc ổn định, xuất phát từ nhu cầu ổn định sống người Ngoài người muốn phat triển khả thân, học hỏi, thể hiên thân Thực tế cho thấy người lao động có công việc ổn định tâm lý họ ổn định mưcs độ tập trung công việc cao Co xu hướng phấn đấu mạnh mẽ để đạt thành tích cao lao động Do người quản lý cần phải tạo cho người lao động tâm lý ổn định công việc, tạo lòng tin từ người lao động giúp họ gắn bó với công việc với tổ chức -Xây dựng bầu không khí lành mạnh, đầm ấm công ty Bầu không khí xã hội công ty biểu giao tiếp xã hội thường ngày người lao động đối nới mối quan hệ xã hội, lãnh đạo, công việc Kích thích lao động tạo thúc bên người đến với lao động, thúc tạo dựa tác động khách quan lên ý thức Do đó, kích thích hoạt động lao động nào, người ta phải ý đến yếu tố tâm lý mục đích công việc, nhu cầu, hứng thú, động làm việc cá nhân hàng loạt đặc điểm tâm lý cá nhân tập thể, từ hình thành biện pháp kích thích hữu hiệu - Tổ chức công tác đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo Ngày khoa học công nghệ phát triển người ngày phải tiếp xúc với công việc đòi hỏi trình độ cao Do họ có nhu cầu hoc tập để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng kíp thời công nghệ thay đổi Các nhà quản lý cần phải trọng công tác đào tạo phát triển để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên công tác đào tạo phải thực cách co quy củ đạt hiệu tốt Công tác đào tạo thể quan tâm tổ chức tới nhân viên từ tạo 26 niềm tin gắn kết người lao động với tổ chức, tạo cho họ động lực để phát huy khả để phục vụ cho tổ chức đồng thời tạo điều kiện để áp dụng tiến kỹ thuật quản lý vao tổ chức Tổ chức phong trào thi đua, lập thành tích Các tổ chức tạo phong trào thi đua lao động để tạo phấn đấu nâng cao suất người lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu kinh tế Người lao động phấn đấu lao động để đạt vượt mục tiêu đề tổ chức có khen thưởng, động viên cụ thể Người lao động so sánh khả năng, lực minh với đồng nghiệp tạo nên ganh đua lao động, kích thích tri tuệ họ Người quản lý cần tạo phong trào thi đua đắn phù hợp tạo tinh thần trách nhiệm, hứng thú, đòi hỏi phấn đấu, cạnh tranh lao động Đi đôi với điều khen thưởng cụ thể động viên họ, tạo cho họ cảm giác cấp quan tâm, hoan thành tốt công việc có hội thăng tiến Ngoài có điều kiện doanh nghiệp nên thành lập câu lạc thể thao, tiểu tổ văn hoá, xây dựng trung tâm thể dục lớn, phòng tập thể dục biệt thự khu nghỉ mát để viên chức nghỉ ngơi giải trí Các quan hệ cá nhân tốt hình thành củng cố thông qua hoạt động tập thể 3.2 mục tiêu chiến lược kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng Phú Sơn 3.2.1.Giải pháp chủ yếu Nhóm giải pháp trước mắt -Thiết lập mục tiêu công ty mục tiêu cho cá nhân +Với thân người lao động khu nghỉ Trước bắt đầu làm việc, lãnh đạo khu nghỉ yêu cầu làm cam kết, đóng tiền đặt cọc tự đề mục tiêu cho công việc Qua 27 giúp người lao động tự đề hướng phấn đấu rõ ràng Nhiệm vụ cụ thể người lao động dựa kết đánh giá công việc, đưa mô tả công việc yêu cầu công việc người thực Từ đưa tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động +Hoàn thiện công tác tính lương, thưởng Để đảm bảo tiền lương thật phát huy vai trò nó, chế độ trả lương Công ty phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo trả lương ngang cho lao động nhau, công khuyến khích lớn người lao động, làm họ hăng say sản xuất góp phần nâng cao suất lao động hiệu kinh doanh Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân Cần phải có sách đổi để tăng lương tương xứng với kết thực công việc người lao động tiền lương phải gắn chặt với số lượng chất lượng lao động, phải phản ánh cống hiến người lao động, phản ánh vai trò vị trí đích thực người lao động khu nghỉ Từ tiền lương kích thích họ hăng say làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Tiền lương trả tiêu lao động xác định, tiêu lao động phản ánh số lượng chất lượng lao động cá nhân cống hiến, thước đo đánh giá người lao động sở để thực nguyên tắc phân phối theo lao động Do đó, mặt tiền lương thị trường lao động, khu nghỉ phải tạo mặt tiền lương có tính đến mức đảm bảo đời sống cho người lao động + Xây dựng, hoàn thiện môi trường làm việc thân thiện Công ty cần tạo môi trường làm việc tốt, thoải mái, dễ chịu nữa, tạo tính 28 đoàn kết phấn đấu cho cán công nhân viên toàn Công ty mục tiêu chung Cán công nhân viên Công ty cảm thấy thoải mái họ có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp họ tôn trọng 3.2.2.Nhóm giải pháp lâu dài + Quy trình tuyển chọn Tuyển dụng hoạt động then chốt hoạt động quản trị nhân lực, hoạt động thu hút người lao động nguồn lao động khác đến đăng ký nộp đơn tìm việc làm nhờ trở thành công nhân viên doanh nghiệp + Xây dựng phong cách lãnh đạo phù hợp Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo khu nghỉ trẻ thực dân chủ công tác lãnh đạo Tuy nhiên, đề cập phần trước luận văn, đội ngũ lãnh đạo trẻ nên kinh nghiệm số kỹ hạn chế Chẳng hạn chưa có quan tâm đến hoàn cảnh gia đình số người lao động khu nghỉ nên chưa thể có biện pháp giúp đỡ hỗ trợ kịp thời + Chính sách luân chuyển công việc Bố trí phận phòng ban công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển chung Công ty Hiện tính chất công việc chiến lược phát triển Công ty thời gian tới cần bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty nên việc bố trí nguồn nhân 29 lực phận phòng ban Công ty cho phù hợp vấn đề cần quan tâm Đối với phòng như: Phòng Kinh doanh, Phòng tài chính, Phòng nhân cần có kế hoạch sử dụng bố trí nguồn lực hợp lý Những phòng ban giảm lao động gián tiếp không cần thiết để giảm bớt chi phí tiền lương cho Công ty Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho người lao động + Đa dạng hóa hệ thống phúc lợi Mục tiêu chương trình phúc lợi Công ty cần phải gắn kết, hòa hợp với sách quản lý nguồn nhân lực Lãnh đạo nên quan tâm loại hình phúc lợi dịch vụ 3.2.3 Một số kiến xuất, đề nghị Để tạo điều kiện cho khu nghỉ dưỡng khắc phục tồn tại, vướng mắc vươn lên trình phát triển cần có quan tâm, giúp đỡ từ phía nhà nước địa phương Vì thế, mong quyền sở có hỗ trợ kịp thời để khác phục khó khăn, bất cập vướng phải để từ đo hướng tới hoàn hảo mà doanh nghiep nói chung khu ngỉ dưỡng Phú Sơn Bắc Ninh nói riêng 30 C KẾT LUẬN Suy cho từ thời kì sơ khai người vân mông muội ván đè tạo động lwucj cho người lao động đề cập tới, nhiên chưa hoàn chỉnh cần phải hiểu thực đầy đủ nhân tố tạo động lực cho người lao động Một doanh nghiệp làm tốt cahwcs chắn doanh nghiệp thành công Các yếu tố thuộc thân người lao động yếu tố xuất phát từ thân người lao động động cơ, động lực thúc người lao động làm việc, thực mục đích, mong muốn, nhu cầu Trong mục tiêu cá nhân trạng thái mong đợi, đích hướng tới cá nhân Mỗi cá nhân có mục tiêu khác họ có hoạt động cách thức hoạt động khác để đạt mục tiêu Mục tiêu cá nhân động thúc người lao động làm việc, họ có mục tiêu rõ ràng hành động họ tốt hơn, hiệu Tùy thuộc vào cấp độ cao hay thấp mục tiêu mà mức độ cố gắng, nỗ lực cá nhân tương ứng, từ hình thành nên động lực lao động với mức độ phù hợp Do đó, tổ chức cần phải có biện pháp để hướng mục tiêu người lao động phù hợp không ngược lại mục tiêu chung tổ chức Muốn vậy, người quản lý cần phải tiếp cận, quan tâm, tìm hiểu đến người lao động Người lao đông cần biến lực thành hành động thật Năng lực, khả người lao động tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đặc tính tâm lý người lao động phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp đảm bảo cho người thực hoạt động nghề nghiệp đạt kết cao Năng lực, khả người lao động cao mục tiêu, yều cầu đặt cao dẫn đến động lực lao động lớn Người quản lý cần hiểu rõ lực, khả người lao động để có 31 biện pháp thúc đẩy phát triển lực, khả làm cho người lao động có động lực cao công việc thân Bên cạnh yếu tố xuất phát từ phía doanh nghiệp quan trọng nhóm nhân tố xuất phát từ nơi người lao động làm việc Từ phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức đến sở vật chất kỹ thuật,… ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho người lao động Người quản lý cần phân tích, tìm hiểu ảnh hưởng để có biện pháp thích hợp việc tạo động lực cho lao động Cần có phong cách lãnh đạo đắn Đây cách thức mà người lãnh đạo (hay người quản lý) dùng để tác động đến hoạt động cá nhân hay tập thể lao động nhằm đạt mục đích tình định Trong trình lao động, người lao động chịu tác dụng người lãnh đạo phong cách lãnh đạo có tạo động lực cho người lao động hay không Thông thường, người lãnh đạo có cách thức quản lý người lao động cách khoa học phù hợp, có quan tâm, tin tưởng tôn trọng đến ý kiến người lao động tạo động lực làm việc đến người lao động Đồng thời văn hóa tổ chức hệ thống mục tiêu, giá trị, niềm tin, sách quản lý, bầu không khí tâm lý, lề lối làm việc quan hệ nhân Những mục tiêu, giá trị, niềm tin,… có tác động lớn đến hành vi, hành động động lực người lao động Với nên văn hóa phù hợp, kích thích tạo điều kiện cho người lao động làm việc làm cho người lao động thấy thoải mái, thấy gắn bó với tổ chức tạo động lực làm việc cho họ, từ đó, làm tăng suất, hiệu công việc Các sách nhân việc thực sách nhân quan tâm mức.Chính sách nhân việc thực sách nhân đóng vai trò quan trong việc tạo động lực cho người lao động Việc đưa sách tiền lương, sách đào tạo, sách tuyển 32 dụng,… cách phù hợp công tạo động lực cho người lao động để họ gắn bó cống hiến cho tổ chức Tất nhân tố phần góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung Các doanh nghiệp nên lấy làm sở để thúc đẩy động lực cho người lao động 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO bacninh.violet.vn Hoàn thiện sách tiền lương tối thiểu kinh tế thị trường tác giả Nguyễn Duy Thắng Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo, quản lý Tiến sĩ Võ Thành Khối, Nhà xuất trị Quốc gia Giữ chân nhân viên cách Tán giả Vương Minh Kiệt, nhà xuất CĐ-XH Nguyễn Văn Tài: Phát triển nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá đại hoá Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh - 2001 Phạm Minh Hạc: Đi vào kỷ XXI phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực KX-05-11 Thành phố Hồ Chí Minh 22/3/2003 Về nguồn nhân lực Việt Nam năm 2010 năm sau, PGS,TS Đức Vượng www.bacninh.gov.vn/ 34 MỤC LỤC 35 [...]... ý kiến người lao động về việc tạo động lực lao động tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn 2.2.5 Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn *Nhân tố từ bản thân người lao động Nhân tố đầu tiên phải kể đến đó là trình độ văn hóa của người lao động Hiện nay, mặt bằng chung có thể nhận thấy là trình độ văn hóa của người lao động tại khu nghỉ còn... tích thực trạng tạo động lực cho người lao động trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn *Đặc điểm của lực lượng lao động tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng Tổng số lao động: 221 lao động Trong đó: Số lượng lao động tại các phòng ban là 15 18 người (chiếm 6,8%) Số lượng lao động trực tiếp là 206 người (chiếm 93,2%) *Nhiệm vụ, tiêu chuẩn thực hiện công việc Xác định rõ mục tiêu của khu nghỉ Xác định... thể lao động nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định Trong quá trình lao động, người lao động chịu tác dụng bởi người lãnh đạo của mình và phong cách lãnh đạo đó có tạo động lực cho người lao động của mình hay không Thông thường, khi người lãnh đạo có cách thức quản lý người lao động một cách khoa học và phù hợp, có sự quan tâm, tin tưởng và tôn trọng đến ý kiến người lao động thì sẽ tạo động. .. nơi người lao động làm việc Từ phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức đến cơ sở vật chất kỹ thuật,… đều ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho người lao động Người quản lý cần phân tích, tìm hiểu những ảnh hưởng đó để có các biện pháp thích hợp trong việc tạo động lực cho lao động của mình Cần có phong cách lãnh đạo đúng đắn Đây là cách thức mà người lãnh đạo (hay người quản lý) dùng để tác động đến hoạt động. .. và đảm bảo cho người đó thực hiện các hoạt động nghề nghiệp đạt kết quả cao Năng lực, khả năng của người lao động càng cao thì mục tiêu, yều cầu đặt ra càng cao và dẫn đến động lực lao động lớn hơn Người quản lý cần hiểu rõ năng lực, khả năng của người lao động của mình như thế nào để có 31 biện pháp thúc đẩy phát triển những năng lực, khả năng đó làm cho người lao động có động lực cao trong công việc... to lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước 2.2 Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại nơi làm việckhách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn 2.2.1.Sơ lược về khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn Khách sạn Phú Sơn Bắc Ninh nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Bắc Ninh, là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Bắc Ninh có chất lượng và tiêu chuẩn 4 sao quốc tế Với kiến trúc kết hợp giữa kiến... góp phần không nhỏ vào việc tạo động lực cho người lao động, bởi người lao động nào cũng muốn tìm được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật 2.2.6 Đánh giá thực trạng tạo động lực tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Phú Sơn Cũng như tất cả các tổ chức khác, việc áp dụng hệ thống công cụ tạo động lực cho người lao động vào khu nghỉ là hết sức quan trọng,... nhà quản lý coi đó là việc hiển nhiên họ phải đạt được nên không cần quan tâm, thậm chí quên mất họ trong công ty 22 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng Phú Sơn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 3.1 Những giải pháp chung dành cho các doanh nghiệp Để tạo được động lực cho người lao động, người quản lý cần phải có những kế hoạch, phương hướng thực hiện. .. trạng tạo động lực cho người lao động tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 2.1 Khái quát về những đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, nằm gọn trong châu thổ sông Hồng, liền kề với thủ đô Hà Nội Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực có mức tăng trưởng kinh... của người lao động phù hợp và không đi ngược lại mục tiêu chung của tổ chức Muốn vậy, người quản lý cần phải luôn tiếp cận, quan tâm, tìm hiểu đến người lao động của mình Người lao đông cần biến năng lực của mình thành hành động thật sự Năng lực, khả năng của người lao động là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và đặc tính tâm lý của người lao động phù hợp với những yêu cầu của nghề nghiệp và đảm bảo cho
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học môn kỹ năng lãnh đạo quản lý kỹ năng tạo động lực cho người lao động ở khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp phú sơn trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong giai đoạn hiện nay, tiểu luận cao học môn kỹ năng lãnh đạo quản lý kỹ năng tạo động lực cho người lao động ở khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp phú sơn trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong giai đoạn hiện nay, tiểu luận cao học môn kỹ năng lãnh đạo quản lý kỹ năng tạo động lực cho người lao động ở khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp phú sơn trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn