Quan điểm tam cương trong triết học nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở việt nam hiện nay

70 583 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2016, 17:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRẦN THỊ QUAN ĐIỂM “TAM CƯƠNG” TRONG TRIẾT HỌCNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIÊC XÂY • • DƯNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Triết học Ngưòi hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Thị Giang HÀ NỘI, 2016 Để có thành công đề tài chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn tói ThS Nguyễn Thị Giang giúp đỡ, hướng dẫn dìu dắt tận tình cô suốt trình em thực đề tài khóa luận Sự giúp đỡ cô giúp em có nghị lực để vượt qua khó khăn hoàn thảnh đề tài khóa luận tốt nghiệpLỜI này.CẢM Qua em bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới nhà trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói chung thầy cô khoa Giáo dục Chính trị - Giáo dục công dân nói riêng tạo điều kiện cho em học tập môi trường tốt, tham gia làm khóa luận Đây điều kiện thuận lợi để em học hỏi, tiếp thu tri thức Đây hội để em khẳng định thân mình, rèn luyện kỹ thực tế như: kỹ giao tiếp, kỹ mềm, kỹ thảo luận nhóm Thông qua em chân thành cảm ơn tới tập thể cán trung tâm thư viện thông tin Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho em mượn tài liệu tham khảo có liên quan tới đề tài khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn tới gia đình bạn bè đồng hành ủng hộ em hoàn thành đề tài khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thưc hiên ■• LỜI CẢM Trần Thi Tươi Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành sư hướng dẫn cô giáo- Thạc sĩ Nguyễn Thị Giang Tôi xin cam đoan rằng: Đây kết nghiên cứu riêng Neu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nôi, ngày tháng năm 2016 Tác giả khóa luận Trần Thi Tươi s MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chon đề tài Gia đình tế bào xã hội Từ gia đình, người sinh trưởng thành thể chất lẫn nhân cách Với hai chức gia đình: tái sinh người để trì nòi giống xã hội hóa cá nhân để hình thành nhân cách, gia đình tồn đời sống nhân loại Sức mạnh trường tồn quốc gia, dân tộc, xã hội - phụ thuộc nhiều vào tồn tại, phát triển gia đình gia đình văn hóa Không thế, gia đình có vai trò quan trọng phát triển kinh tế giữ gìn, kế thừa phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, giữ vững sắc văn hóa dân tộc cách bền vững; đồng thòi loại bỏ hủ tục, lạc hậu tiếp thu giá trị đại xu hướng phát triển gia đình Ở Việt Nam, vấn đề gia đình đặt với vị trí mang tầm chiến lược quốc gia Từ Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỉ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: “Gia đình tể bào xã hội, nói thân yêu nuôi dưỡng đời người, môi trường quan trọng giáo dục nếp sổng hình thành nhân cách Các sách Đảng Nhà nước phải ý tới xây dựng gia đình no ẩm, hòa thuận, tiến Nâng cao ý thức nghĩa vụ gia đình đổi với lớp người” [9, tr 76 - 77] Với tư cách thiết chế xã hội văn hóa, gia đình Việt Nam truyền thống đại nơi hội tụ, gắn kết thành viên gia đình vói Khi vui người ta san sẻ gia đình buồn tìm an ủi, chở che từ gia đình thân yêu Vì thế, người Việt Nam mang tâm hồn Việt, gia đình nơi thiêng liêng nhất, thực nơi ẩn náu yên ổn, kính trọng tình yêu thương Nét đẹp văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam góp phần làm phong phú lên sắc văn hóa dân tộc, ngày giá trị cần kế thừa phát huy Nho giáo cho rằng, gia đình có vị trí quan trọng ổn định phát triển xã hội Vì vậy, hành vi ứng xử giao tiếp thành viên gia đình Nho giáo quy định chặt chẽ, phụ thuộc vào danh phận người Những quy định này, loại bỏ yếu tố bảo thủ, dân chủ nay, có giá trị Ke thừa tư tưởng tích cực Nho giáo gia đình ừong việc xây dựng gia đình mới, gia đình có văn hóa Việt Nam nhằm thực thành công xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc làm cần thiết Theo quan niệm Nho giáo, ngưòi xã hội bị trói buộc Tam cương gồm: vua- tôi, cha-con, vợ-chồng Tam cương quy định hành vi ứng xử người phản ánh hai mặt sống thực quan hệ gia đình quan hệ xã hội Trong quan hệ gia đình, Nho giáo coi trọng việc ứng xử theo Ngũ luân, tức năm mối quan hệ tự nhiên Đó là: quan hệ vua - tôi, cha - con, vợ - chồng, anh em, bạn - bè Đi với mối quan hệ yêu cầu giao tiếp bắt buộc mà thành viên xã hội phải thực Bởi có thực Ngũ luân người trở thành người xã hội Đồng thời, theo tư tưởng Tam cương, Nước nhà to, nhà nhỏ - gia đình hòa thuận nhà to hòa thuận Do đó, xã hội muốn bình trước hết càn có gia đình hòa thuận, hạnh phúc Tư tưởng Tam cương Nho giáo làm cho thành viên gia đình ứng xử vói theo trật tự luân thường đạo lý, góp phần làm cho gia đình có văn hóa, phù họp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Tuy nhiên, tình hình nay, mặt trái chế thị trường vói lối sống thực dụng, tôn thờ đồng tiền, sản phẩm văn hóa độc hại từ bên tràn vào vói tệ nạn xã hội tiến công mạnh mẽ vào gia đình Từ đó, tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử không đăng kí kết hôn, quan hệ tình dục, nạo phá thai trước hôn nhân ngày gia tăng Nhiều giá trị đạo đức gia đình xuống cấp Các tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha đại dịch HIV/AIDS len lỏi thâm nhập vào gia đình Đặc biệt, bạo lực gia đình vấn đề cộm Như vậy, việc xây dựng gia đình văn hóa đứng trước thách thức lớn đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “xây đôi vói chống lấy xây làm chính” Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề nêu nên nghiên cứu quan điểm Tam cương triết học Nho giáo vận dụng giá trị tư tưởng vào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Vì định chọn đề tài: “Quan điểm “Tam cương” triết học Nho giáo ảnh hưởng việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam nay” Lịch sử nghiền cứu đề tài Ở Việt Nam, từ trước đến có nhiều công trình nghiên cứu đến Nho giáo gia đình gia đình văn hóa Có thể khái quát số kết nghiên cứu hai loại hình chủ yếu sau: học thuyết luân lý đạo đức Nho giáo (2004) tác giả Minh Anh, Tạp chí Triết học, số 8, tr.46; Việt Nam phong tục (2001) tá giả Phan Kế Bính, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội; Vai trò nhiệm vụ người phụ nữ Việt Nam gia đình cách mạng (1974) tác giả Lê Duẩn, Nxb Sự thật, Hà Nội; Văn hóa đổi (1994) tác giả Phạm Văn Đồng, Nxb CTQG, Hà Nội; Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế- xã hội (1996) tác giả Phạm Minh Hạc, Nxb KHXH, Hà Nội; Quyền lực vợ- chồng gia đình nông thôn Việt Nam (2007) tác giả Phạm Thị Huệ, Tạp chí xã hội học, số 3, Ừ.47; gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáo (1989) tác giả Trần Đình Hượu, Tạp chí xã hội học, số 2, ta.25; Suy nghĩ việc xây dựng chiến lược gia đình (2003) tác giả Lê Thị Qúy, Tạp chí cộng sản, số 30, tháng 10; Gia đình Việt Nam ừong bối cảnh đất nước đổi (2003) tác giả Lê Thi, Nxb Khoa học Các công trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề lý luận thực tiễn gia đình, văn hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá, biến đổi gia đình văn hoá gia đình bối cảnh mói, vấn đề gia đình Việt Nam từ truyền thống đến tại, ảnh hưởng văn hoá gia đình đối vói phát triển cá nhân xã hội Ngoài ra, nhiều viết tạp chí, báo đề cập đến vấn đề Tuy nhiên, nhìn chung bài, đề tài nghiên cứu cách tổng quát ảnh hưởng Nho giáo lĩnh vực văn hóa tinh thần Việt Nam, song chưa có đề tài đề cập tới vận dụng giá trị tư tưởng Tam cương vào việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Do đó, sở tiếp thu hệ thống hóa kiến thức, quan điểm khoa học người trước góc độ Triết học Mác - Lênin, nghiên cứu rõ đề tài: “Quan điểm “Tam cương” triết học Nho giáo ảnh hưởng đối vái việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam ” với mong muốn bước đầu nhìn nhận toàn diện hệ thống vấn đề Đối tượng, phạm vỉ nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu vấn đề lý luận chung tư tưởng Tam cương ừong triết học Nho giáo ảnh hưởng việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Sự ảnh hưởng tư tưởng “Tam cương” ừong xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4.1 Mục đích nghiên cứu Khóa luận góp phần làm rõ vấn đề lý luận chung tư tưởng Tam cương triết học Nho giáo ảnh hưởng cần vận dụng việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích nêu đề tài đề nhiệm vụ cụ thể là: Tìm hiểu quan điểm “Tam cương” triết học Nho giáo Tìm hiểu gia đình gia đình văn hóa Việt Nam Sự ảnh hưởng quan điểm “Tam cương” đối vói việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiền cứu đề tài 5.1 Cơ sở lý luận Đứng quan điểm phép biện chứng vật trình nghiên cứu đề tài như: quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm phát triển, quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng gia đình văn hóa 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam gia đình văn hóa Ngoài ra, khóa luận sử dụng phương pháp liên ngành, phương pháp điều ưa xã hội học, phương pháp diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng họp, lôgic lịch sử để tiếp cấn giải yêu cầu đặt đề tài Đóng góp đề tài Đề tài nêu lên cách có hệ thống, khoa học tư tưởng “Tam cương” tíong triết học Nho giáo Đồng thời làm rõ quan niệm gia đình văn hóa nước Mặt khác, đề tài nêu rõ ảnh hưởng vào việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Tuy vậy, phạm vi nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp khả hạn chế nên việc nghiên cứu chưa thực đầy đủ hoàn chỉnh Do đó, vấn đề càn tiếp tục nghiên cứu sau Bố cuc đề tài ■ Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có chương, tiết thức lĩnh vực, cương vị công tác đưa tòa ly hôn lý ngoại tình Hậu để lại cho trẻ em không sống ừong môi trường gia đình lành mạnh dẫn đến khiếm khuyết vĩnh viễn mặt tinh thần - phần quan trọng làm nên nhân cách văn hóa cua chúng sau này, trở thành lang thang, thất học, vi phạm pháp luật sa vào sống thắc loạn, mang thai ý muốn Như vậy, tình trạng ngoại tình, bạo hành gia đình có xu hướng gia tăng, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, hưởng thụ có cu hướng tăng lên Những hạn chế làm cho nhiều “tế bào” có nguy rơi vào khủng hoảng, làm cho tảng xã hội thiếu vững Tất điều hồi chuông cảnh báo cho suy đồi giá trị đạo đức, làm hủy hoại giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam Sự rạn nứt mối quan hệ tình cảm ừong gia đình không phá vỡ gia đình mà biểu sâu sắc phá vỡ quan hệ tình cảm xã hội Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực sở không cho củng cố gia đình mà sâu sắc hơn, củng cố quan hệ xã hội Hơn nữa, nhận thấy người phụ nữ học thuyết Nho giáo có vị trí thấp bé bị phụ thuộc Người vợ lúc phải theo chồng Khổng Tử nói: “Đàn bà núp theo chồng, không phép tự chuyện làm Có ba điều phải theo: nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con, không dám theo ý riêng Sở dĩ đức Khổng Tử không cho phép đàn bà định làm việc ngài cho ngu dốt, khó dạy Vì họ khó dạy không thèm dạy dỗ lũ sống gia đình đàn bà không phép bước chân tới Nếu có ý ngông tất phải giả trai Và phải núp theo chồng nên đàn bà phải “phu xướng, phụ tùy”, người chồng người có quyền định chuyện gia đình, độc quyền kinh tế, lấy nhiều vợ Trong người vợ có quyền đẻ phải đẻ trai cho nhà chồng “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” Chỉ có ừai có quyền thừa kế, tế tổ tiên, vai trò người đàn ông độc tôn, phụ nữ xem lớp tiểu nhân xã hội Tư tưởng ăn sâu, bám rễ tiềm thức, suy nghĩ, quan niệm cách hành xử lối sống phận người dân từ bao đời Nhu cầu có trai lý giải ừong gia đình xưa để nối dõi tông đường Con ừai mang tên dòng họ, có trách nhiệm kế thừa xây đắp truyền thống danh dự gia đình Con trai trông nom, chăm sóc mồ mả, tổ tiên Con trai nguồn lao động gia đình Con trai chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già quan trọng bối cảnh phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nay, mà hệ thống phúc lợi xã hội người già chưa phát triển vùng nông thôn noi 74% dân số sinh sống Với quan niệm “nhất nam viết nữ, thập nữ viết vô” trai có quyền ưu tiên quyền học gái phải nhà học mẹ công việc nội trợ, bếp núc để quán xuyến gia đình lập gia đình Hậu quan niệm gây bất bình đẳng giới lĩnh vực văn hóa xã hội Biểu rõ tình ừạng phụ nữ gặp nhiều trở ngại định vấn đề ừong gia đình tiếp cận quyền hưởng thụ quyền văn hóa, xã hội Tư tưởng trọng nam khinh nữ yếu tố khởi phát làm gia tăng tỉ số giới tính sinh Tỉ lệ thứ ba tiếp tục gia tăng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết thống kê đến quý năm 2009 số trẻ sinh toàn quốc tiếp tục tăng 0,1% so với kỳ năm 2008, số ừẻ thứ ba chiếm 10% Cụ thể quý năm 2000 có 27453 cháu sinh thứ ba trở lên (tăng 1%) so với kỳ năm 2008 có 28 tỉnh/thành phố có số trẻ sinh thứ ba ừở lên nhiều kỳ năm trước Cùng với tình trạng cân giới tình tiếp tục diễn nghiêm trọng Cho tới hết năm 2008 tỉ số giới tính sinh Việt Nam 112 bé trai/100 bé gái Với tỉ lệ có nhiều hướng rộng thêm Neu tình trạng tiếp diễn ừong tương lai gàn Việt Nam “nhập khẩu” cô dâu từ nước [14, tr 67] Tác phong gia trưởng chứng bệnh tệ hại nhiều nơi Lối gia đình trị dạng đòi hỏi phải có hạt nhân gia đình thực Tác phong gia trưởng càn bám vào đầu óc người đứng đầu phạm vi định Chúng ta cần biết chế độ xã hội qua, người quản gia đình gia tộc vốn coi ừọng, đương nhiên có quyền “mệnh” nghĩa lệnh “sử” nghĩa sai khiến đương nhiên cương vị “ban ơn” “quở trách” theo yêu ghét Tư tưởng thấm sâu ữong gia đình, người phụ nữ có quyền định nam giới Mặc dù văn Liên Họp quốc nói rõ “nam nữ công nhận có vị xã hội ngang nhau, có điều kiện để thực đầy đủ quyền người, có hội để đóng góp hưởng lợi từ phát triển kinh tế, trị, xã hội văn hóa đất nước” Hiện ừong Hiến pháp nước ta năm 1916 công bố nguyên tắc “đàn bà ngang quyền với đàn ông phương diện” Tuy nhiên, phụ nữ phải chịu thiệt thòi gia đình mà ông chồng gia trưởng định moi vấn đề theo yêu ghét mà không càn hỏi ý kiến vợ Bởi hết việc xóa bỏ tác phong gia trưởn ừong gia đình việc làm cần thiết Tóm lại, tất ảnh hưởng tiêu cực nguy thiếu bền vững gia đình văn hóa Việt Nam nay.Trước gia đình truyền thống văn hóa, hệ thống quy tắc đạo đức đạo mối quan hệ thành viên truyền từ hệ sang hệ khác Đó kính trên, nhường dưới, lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích gia đình, dòng họ, biết ơn cha mẹ, lấy chữ hiếu làm đàu, thở phụng tổ tiên Tư tưởng trọng nam khinh nữ việc thừa nhận chế độ đa thê đẩy người phụ vào địa vị thấp hèn Tính ổn định gia đình bảo đảm quan hệ ràng buộc theo chiều dọc nghĩa vụ trách nhiệm Hiện nay, chi phối mối quan hệ chiều ngang đôi chồng vợchiếm ưu Hạnh phúc gia đình phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ vợ chồng Họ sẵn sàng chia tay tình yêu, tình thương không để tìm hạnh phúc chia tay có ảnh hưởng nhiều đến gây cho người phụ nữ nhều khó khăn Đây yếu tố khiến gia đình môi trường có nững yếu tố đe dọa ổn định Vậy mà mối quan hệ chiều ngang phải đối mặt với thử thách Tuy nhiên, tác động kinh tế thị trường, trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước cộng với hấp dẫn đời sống đô thị mà trình đô thị diễn với quy mô rộng lớn tốc độ nhanh tới chóng mặt, nếp sống gia đình văn hóa Việt Nam phải đối mặt với nguy bi mai mọt dần Một số phận gia đình tiếp thu văn hóa ngoại lai cách kệch cỡm, không phù họp với phong mỹ tục Việt Nam Một số người già không chăm sóc chu đáo (các cụ phải sống viện dưỡng lão), chưa có điều kiện khám sức khỏe thường xuyên Đó thiếu trách nhiệm cha mẹ Chất lượng sống gia đình chưa cao, nạn cờ bạc, mê tín dị đoan vấn đề bạo động Hơn nữa, gắn bó thành viên gia đình nông thôn, từ bỏ nghề nông để đổ xô thành phố, thị xã, thị ừấn tìm kiếm việc làm, sinh sống ngày đông Sự phân tán nơi cư trú cách kiếm sống, lối sống thành thị khiến cho gắn bó, mối liên kết vốn chặt chẽ bền vững họ thành viên gia đình dàn có phần bị lới lỏng ngày trở nên lỏng lẻo Tất điều có ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng gia đình tiến bộ, gia đình văn hóa Việt Nam giai đoạn Như vậy, hàng loạt yếu tố tiêu cực nảy sinh hoàn cảnh kinh tế thị trường, phát triển lối sống tiêu dừng, quan hệ người với người, coi sức mạnh đồng tiền hết, ảnh hưởng đến gia đình văn hóa Việt Nam Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ thành viên ừong gia đình tăng lên Cac quan niệm đạo đức gia đình văn hóa, truyền thống bị phủ nhận thủy chung vợ chồng, lòng hiếu thảo cha mẹ Sự nhận thức sai lầm đời sống tự do, đại cặp chồng vợ, với quan hệ tình dục bừa bãi, sinh hoạt tự phóng đáng, bê tha, từ trường họp phụ nữ có thai hôn nhân, nạo thai nhiều làn, hay sinh giá thú, kết hôn trước độ tuổi, nguyên nhân dẫn tới tan vỡ gia đình sau Xu hướng gia tăng bạo lực gia đình, ngược đãi cha mẹ già, chồng bạo hành với vợ, người lớn ngược đãi trẻ em nguy trực tiếp tan vỡ gia đình Hơn nũa, Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng so với nam giới, họ chưa phát huy hết vai trò thân xay dựng gia đình văn hóa, đồng thời hạn chế đóng góp họ cho toàn xã hội Phụ nữ cần tiếp tục giải phóng, chia sẻ công việc gia đình, hỗ trợ dịch vụ gia đình để họ có thời gian phát triển nghiệp 2.2 Một số giải pháp nhằm phát huy quan điểm” Tam cương” đối vói việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam 2.2.1 Xây dựng gia đinh văn hóa phải sở kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam tiếp thu có chọn lọc giá trị tiên tiến thời đại gia đinh Phát huy giá trị truyền thống gia đình cố kết bền vững thành viên gia đình, mối quan hệ tốt đẹp gia đình với tình làng nghĩa xóm Nhưng càn bước khắc phục, loại bỏ giá trị không họp lý với gia đình truyền thống như: bất bình đẳng giới, bất bình đẳng hệ, tình trạng cha mẹ không quan tâm chăm sóc để sa vào tệ nạn xã hội Trong gia đoạn nay, chuyển đổi hệ giá trị từ gia đình truyền thống sang gia đình đại đòi hỏi phải tiếp thu, chọn lọc giá trị văn hóa nhân loại Những giá trị văn hóa chọn lọc, tiếp thu giá trị tốt đẹp gia đình truyền thống bảo tồn, phát huy dung nạp giá trị phù hợp với văn hóa đạo lý làm người dân tộc Việt Nam Như vậy, cần phải tăng cường giáo dục ý thức nghĩa vụ trách nhiệm thành viên gia đình Xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam phải dựa sở kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam tiếp thu có chọn lọc giá trị tiên tiến thời đại gia đình Đề cao trách nhiệm gia đình việc xây dựng bồi dưỡng nhân cách cho thành viên gia đình nhằm hướng tới phẩm chất người Việt Nam Đặc biết, xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam cần tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm thành viên tổ ấm gia đình Hơn nữa, gia đình, nuôi dạy, giáo dục nghĩa vụ trách nhiệm đồng thời quyền lợi thiêng liêng gia đình thành viên với Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy, bảo ban Ngược lại, phải hiếu thảo, kính trọng, chăm sóc cha mẹ Do đó, giáo dục gia đình mang tính cá biệt, cụ thể cho đứa trẻ hoàn cảnh gia đình cụ thể, lỉnh hoạt theo phát triển thành viên, theo thay đổi sống gia đình xã hội Trước hết, cần xây dựng bầu không khí gia đình hòa thuận, ấm êm thành viên gia đình phấn chấn, vui vẻ, tin tưởng, yêu thương, quý mến lẫn nhau, thống với hoạt động, mái nhà tạo nên chiều hướng thuận tiện cho trình phát triển nhân cách Không khí gia đình lục đục, thành viên xảy xích mích sống thành viên cảm thấy nặng nề, buồn chán, không gắn kết thiết tha, tương trợ cho trình học tập, rèn luyện cá nhân Trách nhiệm bậc làm cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, dạy bảo, ý thức đầy đủ tầm quan trọng giáo dục gia đình, thông qua hoạt động gia đình mà cha mẹ truyền đạt nội dung văn hóa truyền thống cho giáo dục nề nếp gia đình, gia phong, rèn luyện nề nếp học tập, đức tính ham học hỏi, trau dồi tri thức, giáo dục đức tính siêng năng, đức tính hiếu học mong muốn hệ cháu trì phát huy truyền thống văn hóa gia đình, đặc biệt nêu cao truyền thống nhân nghĩa, ăn hòa thuận, hiếu đễ, lễ phép Qua đó, ý thức trách nhiệm gia đình cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện thân Ngoài ra, ừong gia đình văn hóa Việt Nam cần đặc biệt ý đến bình đẳng quan hệ vợ-chồng Kết họp nhiều biện pháp, giải pháp có đồng việc đề thực sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, góp phần quan trọng tạo bước củng cố quan hệ bình đẳng vợ-chồng việc tham gia định vấn đề trọng đại gia đình tham gia hoạt động xã hội 2.2.2 cần có giải pháp để hạn chế tiêu cực quan điểm “Tam cương” việc xây dựng gia đinh văn hóa Việt Nam Trong thời đại ngày nay, ảnh hưởng quan điểm “Tam cương” ừong triết học Nho giáo việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam dần không Những tư tưởng Nho giáo gia đình có ý nghĩa định việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, có trật tự kỉ cương góp phần ổn định xã hội Vậy để phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam chứng ta có giải pháp sau: Thứ nhất, quan hệ vua-tôi Đe không tình trạng ngu trung, ngu hiếu mà thay vào phải trung với nước, hiếu với dân cán bộ, Đảng viên phải tự giác học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Ngoài ra, để phát huy nghiệp xây dựng bảo vê Tổ quốc đòi hỏi phải giữ vững niềm tin, tự nguyện gắn bó với dân, hết lòng phụng cho Tổ quốc, phụng nhân dân Từ Đảng Nhà nước ta nhân dân tin cậy, yêu mến Hơn nữa, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân Cũng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vừa qua Quân đội nhân dân Việt Nam kiên cường, bất khuất dù phải đối mặt với bao lực đế quốc, thực dân tàn bạo hòng cướp nước nô dịch nhân dân ta Nhưng với niềm tin vững vào lãnh đạo Đảng, thắng lợi cách mạng với tinh thần tự tôn dân tộc, quân đội ta giữ vững lời thề “cảm tử cho Tổ quốc sinh” Tinh thần bất khuất , kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân lớp cán bộ, chiến sĩ kế thừa phát huy làm cho chất truyền thống cách mạng quân đội ta thêm sâu sắc Và ừong suốt trình xây dựng chiến đấu trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam xung kích đấu tranh cách mạng, thường xuyên phải đối mặt vơi khó khắn, thách thức, ác liệt, hy sinh, đổ máu để giành độc lập cho dân tộc, Tổ quốc Thực tế, chứng minh lòng trung thành tuyệt đối quân đội ta với Đảng, với nhân dân với nghiệp cách mạng, tinh thần xác định bổn phận thiêng liêng, trách nhiệm nặng nề vô vinh dự, vẻ vang Chính vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, đánh mạnh, đánh thắng lớn, góp phàn toàn dân tạo nên kỳ tích ừong chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống đất nước Còn thời bình, truyền thống trung với nước, hiếu với dân Quân đội ta tiếp tục phát huy, tỏ rõ phẩm chất trung-hiếu mình, giữ vững vai trò nòng cốt toàn dân giữ yên bờ cõi, bảo vệ vững Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Từ biên giới hay vùng biển đảo thiêng liêng Tổ quốc, tình huống, cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu quên để giữ gìn tấc đất thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Trong thiên tai, lũ lụt, cháy rừng gương cán bộ, chiến sĩ quân đội dũng cảm quên lao vào cứu dân tình khẩn cấp Cán bộ, chiến sĩ hăng hái xông pha vào việc khó, có mặt khắp hang ngõ hẻm, vùng xâu, vùng xa đất nước để làm điểm tựa cho dân công xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi bệnh tật, nâng cao dân trí, bước xây dựng sống Thực tế cho thấy, đâu có đội đến chung lòng dốc sức giúp đỡ nhân dân, sống bà cải thiện hơn, thôn bình, ấm áp hơn, tạp niềm tin vững vào lãnh đạo Đảng, vào tương lai tươi sáng đất nước Nhờ thấm nhuần, thực truyền thống trung với nước, hiếu với dân mà Quân đội ta không ngừng nâng cao sức mạnh nội sinh, sức mạnh chiến đấu, sở để thực thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó ừong giai đoạn cách mạng Để giá trị truyền thống trung với nước, hiếu với dân tiếp tục phát huy nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thấu triệt sâu sắc đường lối Đảng xây dựng quân đội giai đoạn cách mạng mới, vững vàng sẵn sàng mặt để đập tan âm mưu xâm chiếm, vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Xây dựng quân đội vững mạnh mặt, bảo đảm cho Quân đội ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân, nhân dân tin yêu, xứng đáng nòng cốt trận quốc phòng toàn dân, gắn với trận an ninh nhân dân bảo vệ To quoc Thứ hai, quan hệ cha-con Trước hết, gia đình càn phải có gương mẫu cha mẹ đạo đức Cha mẹ người lớn gia đình phải gương đạo đức cho noi theo Hành vi đạo đức cha mẹ không để lại “quả đức” cho mà gieo trồng đạo đức cho hệ mai sau Hiện nay, phát động phong trào “cha mẹ gương mẫu, thảo hiền” tiếp nối truyền thống kinh nghiệm cha ông việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Ngoài ra, cha mẹ phải dậy dỗ, uốn nắn nhỏ dại, dậy dỗ bắt vào khuôn phép chúng hay hai tuổi, cần có quy luật ừong gia đình vấn đề lời, lễ phép, không láo, đập phá, không bầy bừa Cần có hình phạt cho không bi đau đớn hay oán ghét cha mẹ Cha mẹ nên đọc hay kể cho nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam để chúng biết chuyện chữ hiếu Hơn nữa, cha mẹ phải cho biết truyền thống xây đắp gia phong gia đình gia phong Trong gia đình cần phát huy cách: gia đình có gia phong cần kế thừa việc thường xuyên ôn lại truyền thống khuyên nhủ, động viên em phấn đấu theo bước cha anh, tự hào cha anh xứng đáng với cha anh giá trị làm người Những gia đình chưa có gia phong phải biết tạo dựng gia phong phấn đấu cha mẹ ừong sống để học tập noi theo Mỗi cố gắng đem lại thành tốt đẹp đóng góp nho nhỏ tạo nên bề dày truyền thống Hiện nay, có nhiều người có hiếu với cha mẹ Khi sống luôn yêu mến, tôn kính cha mẹ lời cha mẹ Đặc biêt, chăm sóc giúp đỡ cha mẹ cha mẹ già cả, ốm đau, thiếu thốn Vì vậy, cần tận tâm tận lực phụng dưỡng, lo thuốc thang đầy đủ, vui vẻ thăm nom cha mẹ sớm tối để cha mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc, tự hào Còn cha mẹ qua đời phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, hết lòng thương tiếc cầu nguyệ cho cha mẹ Như vậy, đạo làm phải biết kính trọng, biết ơn công lao sinh thành cha mẹ, lớn phải nuôi dưỡng cha mẹ mình, không làm điều nhục nhã, xấu hổ cho cha mẹ phiền lòng Thứ ba, quan hệ chồng-vợ Để nâng cao vai trò người phụ nữ gia đình văn hóa Việt Nam Trước hết, phải thừa nhận vị trí hết sực quan trọng người phụ nữ gia đình Ho có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc ổn định gia đình, người vợ hiền, họ hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ bùi đắng cay chồng, khiến người chồng cảm thấy yên tâm sống, từ họ đóng góp nhiều cho xã hôi Khoongchir chăm sóc giúp đỡ chồng gia đình, người vợ đưa lời khuyên thiết thực giúp chồng công việc, đóng góp vào thành công nghệp chồng Là người mẹ hiền hết lòng cái, họ thực gương cho noi theo Người mẹ ngày người bạn lớn bên để hướng dẫn, động viên kịp thời Bất tìm thấy người phụ nữ, nguời vợ yên tĩnh ừong tâm hồn cân bình yên sống Chính người vợ, người phụ nữ tiếp sức cho người chồng vượt qua khó khăn để sống sống hạnh phúc, hữu ích Để cho người thừa nhận vị trí người phụ nữ, người vợ gia đình phải nâng cao nhận thức cho thành viên gia đình để họ hiểu vị trí, vai trò người phụ nữ, người vợ gia đình Bên cạnh đó, càn phải gạt bỏ, thay đổi tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” ăn sâu vào tiềm thức người Việt Để làm điều phải tuyên truyền bình đẳng giới để họ phát huy vai trò thân xây dựng gia đình đóng góp cho toàn xã hội Vì người phụ nữ cần tiếp tục giải phóng, chia sẻ công việc gia đình cho người chồng hỗ trợ dịch vụ gia đình để họ có thời gian phát triển nghiệp Trên số biện pháp nhằm phát huy yếu tố tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực quan điểm “Tam cưomg” việc xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Để giải pháp thực có hiệu cần sâu vào khai thác cụ thể hóa hom tư tưởng Nho giáo gia đình phù họp với thời kỳ cụ thể đất nước Chính lẽ đó, phải biết kế thừa yếu tố tốt đẹp, tích cực phù hợp Nho giáo hạn chế yếu tố lạc hậu, bảo thủ để xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam vừa mang nét truyền thống lại vừa tiếp thu yếu tố đại Từ góp phàn ổn định xã hội gia đình tế bào xã hội, nhóm xã hội sở kiến tạo nên xã hội rộng lớn Do đó, trường tồn quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào nhiều vai trò tồn phát triển gia đình Tiểu kết chương Hiểu vị trí, vai trò cuả gia đình ừong nhân tố quan trọng định thảnh công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội Coi đầu tư cho gia đình đầu tư cho phát triển bền vững; gia đình có trách nhiệm thành viên xã hội; Nhà nước xã hội có trách nhiệm bảo vệ ổn định phát triển gia đình Xây dựng gia đình văn hóa phải gắn với nghiệp giải phóng phụ nữ; vận dụng giá trị quan điểm Tam cương vào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam giàu tính nhân văn, nhân bản, đề cao giá trị đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa trật tự kỉ cương, hun đúc tâm hồn, lĩnh cho người tế bào xã hội Vai trò gia đình việc ngăn chặn tha hóa nhân cách, bảo vệ phát huy giá trị truyền thống trước sức ép văn hóa ngoại lai ngày mang ý nghĩa sống Trong bối cảnh đó, nội dung, tính chất công tác xây dựng gia đình văn hóa không thay đổi chí đòi hỏi cao để chống lại tượng tiêu cực liền với trình toàn cầu hóa Vì vậy, chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa càn trì tiếp tục nâng lên tầm cao Qua phân tích chương thấy rằng, tư tưởng “Tam cương” triết học Nho giáo có ảnh hưởng sâu sắc, đáng kể việc xây dưng gia đình văn hóa Việt Nam Sự tác động, ảnh hưởng hai mặt vừa có tích cực, vừa có hạn chế định Do vậy, cần vận dụng giá trị tích cực, đồng thời khắc phục hạn chế tư tưởng Nho giáo xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Công việc phải tiến hành thường xuyên, kiên trì lâu dài KÉT LUẬN Việt Nam có hai nghìn năm lịch sử phong kiến Nho giáo tư tưởng chủ đạo đời sống trị, văn hóa dân tộc Cho đến hôm phủ nhận giá trị văn hóa to lớn mà tư tưởng Nho giáo để lại ừong sống gia đình đời sống xã hội Đặc biêt, nói đến tư tưởng Nho giáo người ta nhắc đến ba mối quan hệ: vua - tôi, cha - con, vợ - chồng, ừải qua nhiều gia đọan lịch sự, giá trị nhân văn tư tưởng thể qua ba mối quan hệ gắn liền với chuyển biến xã hội tại, phương diện khía cạnh thể với tư tưởng cách suy nghĩ không giống xưa, tầm quan ừọng ba mối quan hệ thể ừong trình tự xếp vua - tôi, cha - con, vợ - chồng Trong trào lưu hội nhập trình công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, “Toàn càu hóa” giá tri gia đình lấy làm giá trị trung tâm giá trị đời sống văn hóa xã hội, tạo sức mạnh cho toàn xã hội Đó giá trị tôn trọng đạo đức làm người, lối sống, cách sống chắt lọc từ truyền thống tiếp nhận giá trị thời đại, sức học tập, nâng cao lực nhận thức trí tuệ người Việt Nam Đây chìa khóa vạn cho trình hội nhập phát triển đất nước ta Có thể khẳng định rằng, phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Tam cương Nho giáo Đó tinh thần xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ; giữ gìn lễ nghĩa, hiếu đễ, tôn ti trật tự, kỉ cương gia đình xã hội Cha mẹ phải chăm sóc, nuôi dạy cái, ngược lại phải có nghĩa vụ kính ừọng, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng luôn hòa thuận, bình đẳng Làm vậy, góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình thực tổ ấm thành viên, tế bào lành mạnh xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày giàu mạnh, văn minh lịch Tuy nhiên, việc xây dựng gia đình văn hóa, vấn đề khóa khăn phức tạp Đây việc làm tự phát, phong trào mà cần phải có chiến lược lâu dài, có kế hoạch tiêu chí cụ thể, cần quan tâm, đạo cấp ủy quyền, cần hưởng ứng người, gia đình cộng đồng dân cư Với khả ý nghĩa thiết thực phong trào chắn thực thành công phong trào xây dụng gia đình văn hóa Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Minh Anh (2004), “Ve học thuyết luân lý đạo đức Nho giáo”, Tạp chí Triết học, số 8, tr.46 Phan Ke Bính (2001), Việt Nam phong tục, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội Bộ Văn hóa Thông tin - Cục Văn hóa Thông tin sở (1988) - Xây dựng gia đình văn hóa nghiệp đổi Bộ Tư pháp (2000), Luật Hôn nhăn gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội c Mác - PhẨnghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hà Lê Dũng (2003), Khóa luận tốt nghiệp, ĐHKH Huế Lê Duẳn (1974), Vai trò nhiệm vụ người phụ nữ Việt Nam gia đình cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (199 ụ, Cương lĩnh xây dựng đẩt nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011) - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội 11 Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Nxb KHXH, Hà Nội 12 Phạm Thị Huệ (2007), Quyền lực vợ - chồng gia đình nông thôn Việt Nam, Tạp chí xã hội học, số 3, tr.47 13 Tràn Đình Hượu (1989), Ve gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáo, Tạp chí xã hội học, số 2, tr.25 14 Trung Kiên (2009), Tỷ lệ sinh thứ ba tăng nhanh, Báo gia đình xã hội 15 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm tam cương trong triết học nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở việt nam hiện nay , Quan điểm tam cương trong triết học nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở việt nam hiện nay , Quan điểm tam cương trong triết học nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở việt nam hiện nay , Đóng góp của đề tài, ẢNH HƯỞNG CỦA QUAN ĐIỂM “TAM CƯƠNG” ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DựNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Tiểu kết chương 2

Từ khóa liên quan