Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam

25 474 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2016, 10:37

Nghiên cứu khả thích ứng số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Trong sản xuất nông nghiệp, giống có vai trò quan trọng góp phần nâng cao suất sản lượng trồng Khả thích ứng giống với điều kiện sinh thái khác nhau, Vì muốn phát huy hiệu tối đa giống, cần tiến hành nghiên cứu đánh giá khả thích ứng tiềm năng suất giống trước đưa sản xuất đại trà, từ tìm giống thích hợp vùng sinh thái.Ngày sản xuất ngô muốn phát triển theo hướng hàng hoá với sản lượng cao, quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu thị trường, cần phải có biện pháp hữu hiệu thay giống cũ, suất thấp giống suất cao, chống chịu tốt Đặc biệt tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, sử dụng giống có khả chống chịu tốt, cho suất cao góp phần phát huy hiệu kinh tế giống, đồng thời góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Trong công tác chọn tạo giống trồng nói chung ngô nói riêng, việc tạo dòng, giống có khả chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận cần thiết Sau chọn tạo dòng, giống công việc khảo nghiệm đánh giá đặc tính nông sinh học giống xem khâu quan trọng trước đưa vào sản xuất đại trà Việc đánh giá biểu số giống thường việc đánh giá đặc tính sinh học, đánh giá sinh trưởng, phát triển, tiềm năng suất, khả chống chịu sâu bệnh điều kiện bất lợi, phân tích mối tương quan số tiêu đến suất trồng Viện Nghiên cứu Ngô - Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc nghiên cứu chọn tạo nhiều giống ngô suất chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất nước Một số giống phổ biến sản xuất như: Xundan No 7, Gengyuann135, Jingeng No 1, Yunfeng 88, Yunda No 1, Gengyuann 11, Yunda No 14, AS-3, Makmur-3, Makmur-1, Makmur7, Makmur-2, Makmur-6, AS-2, AS-7 Năng suất trung bình giống ngô từ 100 - 120 tạ/ha Hiện nay, Trung Quốc tiếp tục lai tạo đưa sản xuất giống ngô lai suất cao phù hợp vùng sinh thái Do việc nhập nội giống ngô lai có tiềm năng suất cao Trung Quốc vào thử nghiệm sản xuất Việt Nam phương pháp chọn giống hiệu nhằm đẩy mạnh sản xuất ngô nước mà tạo nguồn vật liệu đa dạng phong phú phục vụ cho công tác lai tạo giống ngô Việt Nam Trong năm gần đây, việc chọn tạo đưa vào thử nghiệm vào sản xuất giống ngô lai có suất cao, ổn định thích nghi với vùng sinh thái khác vấn đề quan trọng góp phần đưa nhanh giống ngô tốt vào sản xuất đại trà nhằm nâng cao suất, sản lượng ngô Nhập nội giống trồng phương pháp lâu đời có tác dụng công tác chọn tạo giống việc đưa suất trồng tăng cao, làm cho tập đoàn giống ngày phong phú, nguồn gen quý để sử dụng công tác lai tạo, gây đột biến, từ tạo nguồn vật liệu khởi đầu tốt cho chọn giống Đảng Chính phủ ta quan tâm đến vấn đề nhập nội giống Các giống ngô nhập nội như: C.P888, C.P999, C.P989, CP3Q, G49, B9698, C919 Để tăng suất sản lượng đáp ứng nhu cầu nước, năm qua Bộ Nông nghiệp PTNT xét công nhận nhiều giống ngô lai mới, giống phát huy hiệu tốt đồng ruộng Đề tài nghiên cứu số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc Thái Nguyên số tỉnh miền núi phía Bắc nhằm đánh giá cách khách quan, kịp thời, có sở khoa học tính khác biệt, độ đồng đều, tính ổn định, khả thích ứng, khả sinh trưởng phát triển, khả chống chịu sâu bệnh điều kiện ngoại cảnh bất thuận tiềm cho suất giống ngô nhập nội Xuất phát sở khoa học trên, tiến hành thực đề tài 1.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới Bảng 1.1 Sản xuất ngô giới giai đoạn 1961 - 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (triệu ha) (tạ/ha) (triệu tấn) 1961 105,48 19,4 205.00 2004 147,47 49,48 729,21 2005 147,44 48,42 713,91 2006 148,61 47,53 706,31 2007 158,61 49,69 788,11 2008 161,01 51,09 822,71 2009 155,7 51,9 809,02 2010 161,91 52,15 844,41 2011 170,40 51,95 883,46 Năm Nguồn: Số liệu thống kê FAOSTAT, 2013[22] Ngô lương thực quan trọng kinh tế toàn cầu, đứng thứ diện tích sau lúa nước lúa mì, ngô lại dẫn đầu suất sản lượng, trồng có tốc độ tăng trưởng suất cao lương thực chủ yếu Ngô điển hình ứng dụng nhiều thành tựu khoa học lĩnh vực di truyền học, chọn giống, công nghệ sinh học, giới hoá, điện khí hoá tin học vào công tác nghiên cứu sản xuất (Ngô Hữu Tình, 1997) [9] Do diện tích, suất ngô liên tục tăng năm gần Qua bảng số liệu cho thấy, năm 1961, suất ngô trung bình giới đạt sấp xỉ 20 tạ/ha đến năm 2004 suất ngô giới đạt 49,48 tạ/ha Năm 2010, diện tích trồng ngô gieo trồng với 161,91 triệu ha, suất đạt 52,15 tạ/ha sản lượng đạt 844,41 triệu Trong đó, diện tích trồng lúa nước năm 1961 115, 3triệu ha, suất 19 tạ /ha, sản lượng 215,3 triệu Năm 2010, diện tích 153,65 triệu ha, suất đạt 43,74 tạ/ha, sản lượng đạt 672,0 triệu Diện tích trồng lúa mỳ năm 1961 đạt 200,9 triệu ha, suất đạt 11tạ/ha, sản lượng thu 219,22 triệu Năm 2010, diện tích 222,39 triệu ha, suất 29,1 tạ/ha, sản lượng đạt 684,21 triệu (FAOSTAT, 2012) [22] Như vậy, năm qua, lúa nước, lúa mỳ ngô trồng chủ lực sản xuất nông nghiệp giới, diện tích trồng ngô giới năm 2010 có thấp so với lúa mỳ suất sản lượng ngô đứng đầu lương thực chủ yếu giới Có kết trên, trước hết nhờ ứng dụng rộng rãi lý thuyết ưu lai chọn tạo giống, đồng thời không ngừng cải thiện biện pháp kỹ thuật canh tác Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, với thành tựu chọn tạo giống ngô lai nhờ kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ sinh học việc ứng dụng công nghệ cao canh tác ngô góp phần đưa sản lượng ngô giới vượt lên lúa mì lúa nước Như sản xuất ngô giới ngày phát triển tập trung phân bố không khu vực: Châu Mỹ đứng đầu với 66,07 triệu chiếm 44,9%, Châu Á chiếm 30,9% Châu Phi 18,4% Bảng 1.2 Sản xuất ngô số châu lục giới năm 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (triệu ha) (tạ/ha) (triệu tấn) Châu Á 54,81 49,42 270,87 Châu Mỹ 64,50 67,97 438,39 Châu Âu 16,45 65,99 108,57 Châu Phi 34,55 18,83 65,05 Khu vực Nguồn: FAOSTART, 2013[22] Số liệu bảng 1.2 cho thấy năm 2011 sản xuất ngô số châu lục có khác biệt diện tích, suất sản lượng Về diện tích Châu Mỹ có diện tích sản xuất ngô lớn 64,50 triệu chiếm 37,9% toàn giới, Châu Á sản xuất 54,81 triệu đứng thứ hai diện tích chiếm 32,2% toàn giới, châu lục có diện tích sản xuất ngô thấp Châu Âu có 16,45 triệu chiếm 9,7% toàn giới Năng suất ngô Châu Mỹ đạt suất cao 67,97 tạ/ha cao suất bình quân giới 16,02 tạ/ha, đứng thứ hai suất Châu Âu đạt 65,99 tạ/ha cao suất bình quân giới 14,04 tạ/ha, thấp Châu Phi với suất 18,83 tạ/ha Nhờ có diện tích suất tăng nên sản lượng ngô Châu Mỹ tăng lên nhanh chóng đạt 438,39 triệu chiếm 49,6% so với sản lượng toàn giới Đứng thứ sản lượng Châu Á đạt 270,87 triệu chiếm 30,7% so với sản lượng toàn giới Châu Phi có sản lượng thấp đạt 65,05 triệu chiếm 7,4% so với sản lượng toàn giới Hiện tình hình sản xuất ngô số nước giới có nhiều thay đổi, thể cụ thể qua số liệu bảng 1.3 Bảng 1.3 Sản xuất ngô số nước giới năm 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (triệu ha) (tạ/ha) (nghìn tấn) Mỹ 33,99 92,37 313,92 Trung Quốc 33,56 57,48 192,90 Braxin 13,22 42,12 55,66 Mexicô 6,07 29,06 17,64 Ấn Độ 7,27 29,67 21,57 Ý 0,99 98,03 9,75 Đức 0,49 106,23 5,19 Hy Lạp 0,18 119,13 2,17 Israel 0,003 338,16 0,096 Nước Nguồn: Số liệu thống kê FAOSTAT, 2013[22] Phần lớn nước phát triển suất ngô tăng không đáng kể suất ngô Mỹ lại tăng đột biến Kết có nhờ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất (trên 90% giống tạo phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học) Do mà suất, sản lượng ngô Mỹ đạt cao nhất, sau đến Trung Quốc, Brazil, Hiện Mỹ Trung Quốc hai quốc gia có diện tích trồng ngô lớn cao gấp nhiều lần so với quốc gia khác giới Các nước khác Ý, Đức, Hy Lạp, Israel, suất ngô cao sản lượng thấp diện tích trồng ngô chưa mở rộng Viện nghiên cứu Chương trình Lương thực giới (IRRI) dự báo tổng nhu cầu sử dụng ngô giới vào năm 2020 852 triệu tấn, 15% dùng làm lương thực, 69% dùng làm thức ăn chăn nuôi, 16% dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp Ở nước phát triển dùng 5% ngô làm lương thực nước phát triển tỷ lệ 22% (IRRI, 2003) [24] Điều biểu cụ thể qua bảng 1.4 Bảng 1.4 Dự báo nhu cầu ngô giới đến năm 2020 Năm 1997 Năm 2020 (triệu tấn) (triệu tấn) Thế giới 586 852 45 Các nước phát triển 295 508 72 Đông Á 136 252 85 Nam Á 14 19 36 Cận Sahara - Châu Phi 29 52 79 Mỹ Latinh 75 118 57 Tây Bắc Phi 18 28 56 Vùng % thay đổi Nguồn: Số liệu thống kê IRRI, 2003[24] Trong thời kỳ hội nhập kinh tế giới nay, ngô, lúa mỳ, lúa nước thực phẩm chiếm vị trí quan trọng lĩnh vực cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống toàn nhân loại Vì vậy, chọn giống ngô suất cao biện pháp kỹ thuật canh tác giải pháp nhân loại vấn đề lương thực Dự báo đến năm 2020, nhu cầu ngô giới tăng 45% so với nhu cầu năm 1997, chủ yếu tăng cao nước phát triển (72%), nước khu vực Đông Á dự báo có nhu cầu tăng mạnh vào năm 2020 (85%) Sở dĩ nhu cầu ngô tăng mạnh nước dân số tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng mạnh, từ đòi hỏi khối lượng ngô lớn để phát triển chăn nuôi 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam Ở nước ta, ngô trồng nhập nội đưa vào Việt Nam khoảng 300 năm trở thành trồng quan trọng hệ thống lương thực quốc gia (Ngô Hữu Tình cộng sự, 1997) [9] Cây ngô khẳng định vị trí sản xuất nông nghiệp trở thành lương thực quan trọng đứng thứ hai sau lúa đồng thời màu số một, góp phần đáng kể việc giải lương thực chỗ cho người dân Việt Nam, nhờ đặc tính sinh học ưu việt khả thích ứng rộng, chịu thâm canh, đứng đầu suất, trồng nhiều vùng sinh thái vụ khác năm, từ diện tích trồng ngô nhanh chóng mở rộng khắp nước, đặc biệt vùng Trung du miền núi phía Bắc Trong mười năm trở lại đây, thành công công tác nghiên cứu sử dụng giống ngô lai coi cách mạng thực ngành sản xuất ngô Việt Nam Những thành tựu nghiên cứu ngô thay đổi sâu sắc tập quán trồng ngô Việt Nam có đóng góp định cho mục tiêu phát triển ngô nước ta Nếu năm 1991, diện tích trồng ngô lai nước ta đạt 1% tổng diện tích trồng ngô, đến năm 2011, giống ngô lai chiếm khoảng 95% tổng số triệu trồng ngô Trong giống cung cấp quan nghiên cứu nước chọn tạo sản xuất chiếm khoảng 50 - 55%, lại công ty hạt giống ngô lai hàng đầu giới Một số giống ngô lai dùng chủ yếu vùng núi LVN99, LVN4, LVN61, DK888, DK999, B9698, NK54, NK4300, NK66, NK67, VN8960 Bảng 1.5 Sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn năm 1975 - 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (nghìn ha) (tạ/ha) (nghìn tấn) 1975 276,6 10,42 278,4 1980 389,6 11,00 428,8 1985 392,2 14,90 584,9 1990 431,8 15,50 671,0 1995 556,8 21,3 1.184,2 2000 730,2 27,50 2.005,9 2005 1.052,6 36,0 3.787,1 2006 1.033,1 37,30 3.854,6 2007 1.096,1 39,30 4.303,2 2008 1.125,9 40,20 4.531,2 2009 1.086,8 40,80 4.431,8 2010 1.125,7 41,10 4.625,7 2011 1.117,2 42,90 4.799,3 Năm Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012[7] Năng suất ngô nước ta tăng nhanh liên tục với tốc độ cao trung bình giới suốt 20 năm qua Năm 1980, suất ngô nước ta 34% so với trung bình giới, năm 1990 42%, năm 2000 59,8%, năm 2005 74,4% năm 2010 đạt 80,8% Năm 1990, sản lượng ngô vượt ngưỡng triệu tấn, năm 2000 vượt ngưỡng triệu tấn, đến năm 2011 Việt Nam đạt suất, diện tích, sản lượng ngô cao từ trước (diện tích đạt 1.117,2 nghìn ha, suất đạt 42,9 tạ/ha sản lượng 4,799,3 triệu tấn) Có thể nói tốc độ phát triển ngô lai Việt Nam nhanh so với lịch sử phát triển ngô lai giới Đây bước tiến vượt bậc so với số nước vùng, kết CIMMYT nhiều nước đánh giá cao Hiện nhiều tỉnh có diện tích trồng ngô lai đạt gần 100% như; Đồng Nai, An Giang, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sơn La, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Sự phát triển ngô lai Việt Nam CIMMYT FAO nước khu vực đánh giá cao (CIMMYT, IITA, 2010) [21] Việt Nam đuổi kịp nước khu vực trình độ nghiên cứu tạo giống ngô lai giai đoạn đầu vào công nghệ cao (công nghệ gen, nuôi cấy bao phấn noãn) (Ngô Hữu Tình, 2003)[8] Bảng 1.6 Tình hình sản xuất ngô vùng năm 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (nghìn ha) (tạ/ha) (nghìn tấn) Đồng sông Hồng 95,9 46,2 443,0 Trung du miền núi phía Bắc 464,9 36,5 1696,2 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 207,4 40,4 838,2 Tây nguyên 231,5 51,3 1188,7 Đông Nam Bộ 78,7 54,1 426,0 ĐB sông Cửu Long 38,8 53,4 207,2 Vùng Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2012[7] Một thực trạng đặt diện tích, suất sản lượng ngô nước ta tăng nhanh so với bình quân chung giới suất ngô nước ta thấp, mặt khác nhu cầu sử dụng ngô Việt Nam ngày lớn Vấn đề đặt nhiệm vụ quan trọng cấp thiết cho quan nghiên cứu chọn tạo giống tạo giống ngô có suất cao, chống chịu tốt đồng thời đáp ứng yêu cầu chất lượng Vùng Trung du miền núi phía Bắc diện tích sản xuất ngô lớn (464,9 nghìn ha) suất lại thấp nước (36,5 tạ/ha) Vùng đồng sông Cửu Long diện tích sản xuất nhỏ (38,8 nghìn ha) Vùng Đông Nam Bộ có suất đạt cao (54,1 tạ/ha) Sự trái ngược giải thích nhiều nguyên nhân: Vùng Trung du miền núi phía Bắc có diện tích lớn song chủ yếu tập trung vùng miền núi, diện tích rải rác nhỏ lẻ thuộc vùng dân tộc người Họ đủ điều kiện đầu tư vốn biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp mà chủ yếu canh tác theo lối truyền thống lạc hậu Cộng thêm vào điều kiện đất đai nghèo dinh dưỡng, khí hậu khắc nghiệt với hạn hán rét kéo dài vào mùa đông, lượng mưa phân bố không năm dẫn tới suất thấp Tuy nhiên, với ưu diện tích (chiếm 41,6% diện tích nước) nên sản lượng chung vùng cao vùng khác, đạt 1696,2nghìn chiếm 35,3% sản lượng nước trở thành vùng sản xuất ngô trọng điểm cung cấp lượng ngô lớn nước Vùng đồng sông Cửu Long có suất đạt 53,4 tạ/ha 124,5% suất trung bình nước vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển ngô như: nhiệt độ bình quân cao 25 - 30 oC, nguồn ánh sáng dồi dào, hệ thống thủy lợi đảm bảo nhu cầu tưới tiêu, đất có độ phì nhiêu cao Tất điều kiện tự nhiên kết hợp với biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp dẫn tới tăng vọt suất trung bình vùng Tây Nguyên xem trọng điểm sản xuất ngô nước với diện tích 231,5 nghìn đứng thứ sau vùng trung du miền núi phía Bắc Năng suất trung bình đạt 51,3 tạ/ha Các giống ngô lai có tiềm năng suất cao phát triển vùng ngô trọng điểm, vùng thâm canh, có thuỷ lợi, vùng đất tốt như: Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Tuy nhiên, tỉnh miền núi, vùng khó khăn, canh tác chủ yếu nhờ nước trời, đất xấu, đầu tư thấp giống ngô thụ phấn tự chiếm ưu chiếm diện tích lớn Mặc dù có phát triển không đồng vùng sản xuất ngô Việt Nam từ kết đạt khẳng định sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn đổi mới, từ năm 1985 - 2011 có phát triển vượt bậc Sở dĩ đạt thành to lớn phát triển sản xuất ngô Đảng, Nhà nước Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn thấy vai trò ngô kinh tế kịp thời đưa sách, biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích sản xuất Các nhà khoa học nhạy bén đưa tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt giống vào sản xuất Từng hệ giống tốt thay qua giai đoạn lịch sử: giống thụ phấn tự tốt thay cho giống địa phương suất thấp, giống lai quy ước thay cho giống lai không quy ước, lai đơn thay dần cho lai kép, lai ba không kể đến vai trò người nông dân có trình độ kỹ thuật tiếp thu ứng dụng nhanh chóng tiến KHKT với cải tiến hiệu quả, phù hợp với địa phương điều kiện cụ thể làm tăng thêm ưu việt tiến KHKT 1.2.3 Tình hình sản xuất ngô vùng Trung du miền núi phía Bắc Vùng Trung du miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) Ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, ngô lương thực đứng sau lúa Năm 2011, diện tích lúa 670,7 nghìn ha, diện tích ngô 464,9 nghìn (bằng 41,6% diện tích trồng ngô nước) (Tổng cục Thống kê, 2012) [7] Nhìn chung, vụ ngô vùng vụ Xuân Hè, gieo cuối tháng đầu tháng thu hoạch vào cuối tháng đầu tháng Vụ ngô chiếm 65 70% tổng diện tích gieo trồng ngô Ngô Thu Đông vùng gieo vào cuối tháng đầu tháng thu hoạch vào tháng 11 chiếm 10 - 15% Ngoài hai vụ vụ ngô Đông trồng sau thu hoạch lúa mùa sớm Diện tích trồng ngô vụ chiếm khoảng 15 - 20% (được trồng nhiều tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ) Ba tỉnh Hà Giang, Cao Bằng Lào Cai có diện tích ngô lớn diện tích lúa Tại Hà Giang, năm 2011 diện tích ngô 49,9 nghìn diện tích lúa 37,3 nghìn ha; tương tự Cao Bằng có diện tích ngô 38,9 nghìn diện tích lúa có 30,0 nghìn ha; Lào Cai có diện tích ngô 32,7 nghìn ha, diện tích lúa 20,3 nghìn (Tổng cục thống kê, 2012)[7] Khác với lúa, ngô phát triển vùng đất có độ dốc 15 - 20% nên có vị trí quan trọng, góp phần tích cực thay đổi cấu trồng đất dốc, thay nhanh chóng diện tích trồng lúa nương sắn sản xuất nông nghiệp Ngô trồng truyền thống đồng bào dân tộc miền núi, mặt khác dễ trồng, dễ bảo quản tiêu thụ trồng khác nên diện tích ngô vùng Trung du miền núi phía Bắc tăng dần hàng năm (diện tích ngô năm 2001 288,4 nghìn ha, năm 2011 464,9 nghìn ha) Diện tích ngô tăng chủ yếu tăng vụ đất vụ lúa mùa (ruộng bậc thang) tăng diện tích trồng ngô vụ Do sử dụng giống ngô lai tăng đầu tư phân bón giúp suất ngô tăng lợi nhuận nông dân trồng ngô tăng dần (năng suất ngô năm 2001 24,4 tạ/ha, năm 2011 36,5 tạ/ha) Sản lượng ngô vùng tăng dần hàng năm, năm 2001 đạt 798,9 nghìn tấn, năm 2011 đạt 1696,2 nghìn Tỉnh Lạng Sơn có suất ngô đạt cao 48,5 tạ/ha (năm 2011) Sơn La tỉnh có sản lượng ngô lớn vùng, đạt 506,1 nghìn (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc hàng năm phải đối mặt với tình hình khô hạn, nơi đất rộng người thưa sống đồng bào dân tộc nhìn chung nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo đói cao Chuyển đổi cấu trồng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật giải pháp tối ưu để phát triển sản xuất nông nghiệp Nhiều giống ngô lai có suất cao: LVN10, CP888, CP999, B9698, NK4300, DK414, C919… mang lại thu nhập cao, góp phần không nhỏ xoá đói giảm nghèo cho người dân Nhìn chung diện tích ngô tăng chủ yếu đất gò đồi, ruộng vụ, soi bãi… lại chống chịu hạn tốt Từ sở khoa học đó, diễn biến phức tạp thời tiết, hạn hán kéo dài, Bộ NN PTNT khuyến cáo địa phương cần chuyển đổi liệt mạnh mẽ phần diện tích lúa không đủ nước tưới sang trồng cạn, tiết kiệm nước mang lại hiệu kinh tế cao Việc mở rộng diện tích tưới chủ động cho trồng vùng núi cao vấn đề khó khăn địa hình canh tác đất dốc, nương rẫy sườn núi, nguồn nước tưới xa; nông dân nghèo thiếu vốn đầu tư; chi phí xây dựng công trình tưới nước lớn nhiều so với vùng đồng Như vậy, chủ yếu diện tích ngô vùng trồng vùng cao nhờ nước trời, có phần nhỏ diện tích vùng thấp có tưới Vì vậy, giải pháp tối ưu cho việc nâng cao suất sản lượng ngô vùng sử dụng giống ngô chịu hạn áp dụng biện pháp kỹ thuật Đặc biệt thách thức lớn đặt cho ngành sản xuất ngô giới nói chung Việt Nam nói riêng tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu: thiên tai, lũ lụt, hạn hán… xảy với mức độ ngày nghiêm trọng Trong giới lại đứng trước nguy bùng nổ dân số, nhu cầu lương thực ngày tăng cao Riêng với Việt Nam, vấn đề đáng quan tâm trọng thời gian tới công tác giống cải thiện biện pháp kỹ thuật cho phù hợp như: mật độ, khoảng cách, phân bón, thời vụ, phòng trừ sâu bệnh hại bảo quản sau thu hoạch Qua đó, giống ngô nhập nội từ Trung Quốc có khả chịu hạn tốt Vì vậy, xác định giống ngô nhập nội thích hợp với điều kiện vùng cần thiết 1.2.4 Tình hình sản xuất ngô Thái Nguyên Là tỉnh thuộc vùng Trung du, miền núi phía Bắc, với địa hình đặc trưng đồi núi xen kẽ với ruộng thấp, chủ yếu núi đá vôi đồi dạng bút tháp Do vậy, sản xuất Nông nghiệp Thái Nguyên nói chung ngành sản xuất ngô nói riêng gặp nhiều khó khăn thủy lợi giao thông vận chuyển Toàn tỉnh có tổng diện tích 3.541 km 2, đất canh tác Nông nghiệp chiếm 23% Cây ngô chủ yếu trồng đất lúa: Vụ Đông đất đồi dốc vụ Xuân hè Trước năm 1995, diện tích trồng ngô chủ yếu dùng giống thụ phấn tự giống địa phương có suất thấp Cùng với phát triển ngô nước, tỉnh Thái Nguyên năm gần quan tâm phát triển sản xuất ngô thu nhiều kết khả quan Nhờ có thành tựu khoa học kỹ thuật mới, nông dân ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất ngô nên diện tích, suất sản lượng ngô Thái Nguyên tăng nhanh năm gần Qua số liệu bảng 1.7 cho thấy: Từ năm 2000 đến 2004, diện tích ngô tỉnh Thái Nguyên tăng từ 10,7 nghìn lên 15,9 nghìn ha, năm 2005 diện tích không tăng, đến năm 2006 diện tích giảm nhẹ (15,3 nghìn ha) Đến năm 2008 diện tích trồng ngô tỉnh đạt cao từ trước tới (20,6 nghìn ha) Năm 2009, 2010 diện tích giảm so với năm 2008 Năm 2011, diện tích ngô lại tăng đạt 18,6 nghìn Năng suất ngô tỉnh tăng từ năm 2000 đến năm 2007 (28,8 - 42,0 tạ/ha) Năm 2011, suất ngô tỉnh đạt cao từ trước đến nay, đạt 43,3 tạ/ha cao trung bình nước (42,9 tạ/ha) Sản lượng ngô năm 2008 đạt 84,6 nghìn (cao từ trước tới nay) Sang năm 2009, 2010 lại giảm xuống Nhưng đến năm 2011 sản lượng ngô tăng đạt 80,6 nghìn (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Bảng 1.7 Diện tích, suất sản lượng ngô tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 – 2011 Diện tích Năng suất Sản lượng (1000 ha) (tạ/ha) (1000 tấn) 2000 10,7 28,8 30,8 2001 9,7 30,6 29,7 2002 11,6 32,8 38,0 2003 13,4 32,6 43,7 2004 15,9 34,3 54,6 2005 15,9 34,7 55,1 2006 15,3 35,2 53,9 2007 17,8 42,0 74,9 2008 20,6 41,1 84,7 2009 17,4 38,6 67,2 2010 17,9 42,0 75,2 2011 18,6 43,3 80,6 Năm Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012 [7] Điều chứng tỏ tỉnh Thái Nguyên, ngô Đảng Chính quyền địa phương trọng đầu tư phát triển Và đạt thành tựu nhờ áp dụng tốt tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngô giống mới, kỹ thuật canh tác Tuy nhiên, sản xuất ngô tỉnh cần đầu tư phát triển nhiều tăng vụ, mở rộng diện tích, sử dụng giống mới, thâm canh tăng suất nhằm khai thác tối đa tiềm sẵn có tỉnh Ngoài việc thâm canh ngô lai vùng thuận lợi, cần tăng cường sử dụng giống ngô thụ phấn tự cải tiến vùng khó khăn, nhằm tăng suất, sản lượng chất lượng ngô, nâng cao hiệu kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nông dân Đặc biệt phải tiến hành nghiên cứu khả thích ứng giống ngô nhập nội mở rộng giống sản xuất nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực, đồng thời nâng cao chất lượng lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao góp phần giảm giá thành sản phẩm ngành chăn nuôi, nâng cao hiệu kinh tế Những năm gần Thái Nguyên chuyển đổi cấu giống, sử dụng giống ngô lai suất cao như: LVN10, LVN11, LVN12, LVN99, số giống ngô nhập nội như: Bioseed 9607, DK999, NK4300, C919 vào sản xuất 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 1.3.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô giới Đối với tộc da đỏ Châu Mỹ, phương diện đó, ngô thuộc khái niệm người thực vật, ngô trở thành điểm hội tụ niềm tin chủ nghĩa tượng trưng, ăn vật chất tinh thần người da đỏ châu lục Cây ngô gắn bó chặt chẽ với sống người sứ châu Mỹ, suy tôn bậc thần thánh, cúng tế trước gieo trồng sau thu hoạch Thế kỷ 16 17 người da trắng tiếp nhận ngô từ người da đỏ không phát so với người da đỏ làm Tuy nhiên phải đến kỷ XVIII tức sau Columbus mang ngô châu Âu kỷ, loài người có phát khoa học quan trọng ngô Phát phát giới tính ngô Vào năm 1716, Mather quan sát thấy thụ phấn chéo ngô Massachusetts Trên ruộng ngô vàng có thay đổi mầu hạt giống đỏ xanh Tám năm sau công bố Mather, Paul Dadly đưa nhận xét giới tính ngô ông cho gió mang phấn ngô cho trình thụ tinh (Ngô Hữu Tình, 2009) [12] Năm 1760, nhà bác học người Nga, Koelreute quan sát mô tả tượng ưu lai thông qua việc lai chi Nicotinana tabacum N.robusa Năm 1766, Koelreute lần miêu tả tượng tăng sức sống lai ngô tiến hành lai trồng thuộc chi Nicotiana Dianthus, Verbascum, Mirabilis Datura với nhau, sở để Charles Darwin quan sát thấy tượng ưu lai ngô vào năm 1871 Ông nhận thấy giao phối phát triển cao tự phối 20% (Ngô Hữu Tình, 2009) [12] Vào nửa cuối kỷ 19, phương pháp cải tạo ngô mang tính chất khoa học không trông chờ vào may rủi Công trình cải tạo giống ngô Beal thực vào năm 1877, ông thấy khác biệt suất giống lai so với giống bố mẹ Năng suất lai vượt suất giống bố mẹ suất từ 25% (Ngô Hữu Tình, 2009) [12] Năm 1877, Charles Darwin sau làm thí nghiệm so sánh hai dạng ngô tự phụ giao phối tới kết luận: “Chiều cao dạng ngô giao phối cao 19% chín sớm 9% so với dạng ngô tự phối” (Hallauer Miranda, 1986) [23] Để tạo dòng thuần, Shull (năm 1904) áp dụng tự phối cưỡng ngô Các thí nghiệm tiến hành tiếp tục đến năm 1912, ông nhận thấy tự phối dẫn đến suy giảm kích thước cây, giảm sức sống suất Ông bắt đầu tiến hành lai đơn số dòng thấy suất sức sống giống lai tăng lên đáng kể Năm 1909, G.H.Shull công bố giống lai đơn (Single cross) cho suất cao hẳn so với giống ngô khác thời gian Năm 1914, Shull đưa vào tài liệu khoa học thuật ngữ “Heterosis” để ưu lai giống lai dị hợp tử, công trình nghiên ngô lai Shull đánh dấu bắt đầu chương trình chọn tạo giống ngô (Hallauer,1988) [25] Ưu lai tượng tăng sức sống lai nghiên cứu nhiều nhà khoa học giới Tuy nhiên để giải thích sở di truyền ưu lai ngày giới tồn nhiều thuyết khác song thuyết trội (Bruce, 1910; Collins, 1921; Jones,1917) thuyết siêu trội (East, 1992; Hull, 1945) nhận nhiều ủng hộ nhiều nhà khoa học Các nhà khoa học quán ưu lai tượng tổ hợp lai có sức sống mạnh bố mẹ, sinh trưởng phát triển nhanh hơn, cho suất phẩm chất cao bố mẹ chúng (Takajan, 1977) [10] Trong cặp lai hai dòng không họ hàng khỏe suất cao thân dòng vừa nhỏ bé, yếu, suất thấp Các dòng khó sản xuất hạt giống Vì vậy, Jones nghiên cứu phát triển kỹ thuật để ngô lai áp dụng vào sản xuất Sau ba năm (vào năm 1917), ông phát minh phương pháp lai kép Đây bước ngoặt quan trọng công cải tạo giống ngô, nhờ phát minh giá thành hạt giống giảm, việc áp dụng ưu lai vào trồng trọt chăn nuôi phát triển nhanh chóng Các giống ngô lai ngày trồng rộng rãi phổ biến, giống ngô lai đơn có ưu lai cao trình sản xuất hạt giống cho suất thấp nên giá thành hạt giống lai đơn cao Vì vậy, người ta tiến hành tạo giống ngô lai, lai kép cho suất hạt giống cao, giá thành hạt giống rẻ, ưu cao (Ngô Hữu Tình cộng sự, 1997) [9] Vào năm 60 kỷ 20 nhà khoa học nghiên cứu ngô giới phát triển nhiều dòng đơn ưu tú, tạo hội cho việc sử dụng giống lai đơn vào sản xuất thay cho lai kép lai đơn đồng cho suất cao lai kép Chỉ vòng 10 năm lai kép bị thay gần hoàn toàn lai đơn lai đơn cải tiến Tiến khoa học ngô lai phổ biến mở rộng nhanh chóng Mỹ nước phát triển khác Năm 1933, ngô lai vùng vành đai ngô Mỹ chưa đầy 1% 10 năm sau đạt 78% Đến năm 1965, 100% diện tích ngô vùng vành đai 95% diện tích ngô toàn nước Mỹ trồng ngô lai Chính nhờ thay giống thụ phấn tự giống ngô lai mà suất Mỹ năm 1981 đạt 68.8 tạ/ha, tăng 4,6 lần so với năm 1933 Kế tục nghiệp vẻ vang sáng tạo hệ cha anh trước, nhà khoa học Hoa Kỳ đương đại như: Sprague, Duvick, Hallauer có nhiều thành tích giới ghi nhận, Hallauer tạo chuyển giao 30 dòng Dòng Hallauer sử dụng nhiều giống lai thương mại phía Bắc vùng vành đai ngô Hoa Kỳ, vùng ôn đới Châu Âu Trung Quốc (Ngô Hữu Tình, 2009) [12] Năm 1966, trung tâm cải tạo giống ngô lúa mì quốc tế (CIMMYT) thành lập Mexico Từ thành lập đến nay, CIMMYT xây dựng, cải thiện phát triển khối lượng lớn nguồn nguyên liệu, vốn gen, giống thí nghiệm, cung cấp cho khoảng 80 nước giới thông qua mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc tế Các nguồn nguyên liệu mà chương trình ngô CIMMYT cung cấp cho nước sở cho chương trình tạo dòng giống lai Trung tâm nghiên cứu đưa giải pháp, tạo giống ngô thụ phấn tự (OPV) làm bước chuyển tiếp giống địa phương ngô lai Dòng nguyên liệu sử dụng chọn tạo giống ngô lai trọng Theo điều tra Bauman năm 1981, Mỹ nhà tạo giống sử dụng 15% quần thể có nguồn di truyền rộng, 16% từ quần thể có di truyền hẹp, 14% từ quần thể nguồn ưu tú, 39% từ tổ hợp lai dòng ưu tú 17% từ quần thể hồi giao để tạo dòng (Bauman, 1981) [26] Bên cạnh nhà chọn tạo giống ngô CIMMYT nghiên cứu phát triển giống ngô hàm lượng protein cao (Quality Protein Maize) Cách kỷ, nghiên cứu ngô Quality Protein Maize Đã tiến hành sau khám phá đột biến gen lặn Opapue gen trội không hoàn toàn Floury ngô Những gen quy định hàm lượng đạm đặc biệt hàm lượng Lisine Tryptophan, giải đòi hỏi thị trường ngô ngày cao theo hướng tăng diện tích mức độ định đôi với suất tăng hàm lượng, chất lượng đạm Lúc đầu, nhiều chương trình quốc gia với tài trợ tài to lớn nhà nước, tổ chức quốc tế tư nhân tập trung nghiên cứu giống ngô giàu đạm nội nhũ mềm (còn gọi nội nhũ xốp) Chương trình thất bại không nâng cao tỷ lệ chất lượng đạm, sâu bệnh nhiều, bắp dễ bị thối, bảo quản kho dễ bị sâu mọt phá hoại hạt dễ bị sức nảy mầm lâu khô Cuộc cách mạng ngô OPM, nội nhũ cững thức bắt đầu cách 20 năm Các nhà khoa học Trung tâm cải tạo giống ngô lúa mỳ quốc tế (CIMMYT) số nhà tạo giống giới phải tìm hướng khác Các nhà khoa học phương pháp tạo giống đặc biệt khắc phục nhược điểm giống ngô QPM nội nhũ mềm xác định gen sử dụng có hiệu Opaque Các giống ngô QPM có ưu điểm đặc biệt hàm lượng Triptophan (0,11%), Lysine (0,475%) Protein (11%) cao nhiêu so với ngô thường (tỷ lệ ngô thường 0,05; 0,225 9,0%) Từ năm 1997, ngô QPM chuyển giao đến hàng triệu người nông dân người tiêu dùng Ngô chất lượng Protein cao đem lại hiệu lớn sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi làm lương thực chống suy dinh dưỡng cho người nghèo, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo cho nước phát triển Có thể nói, ngô lai thành tựu khoa học nông nghiệp quan trọng kinh tế giới, làm thay đổi tranh ngô khứ mà làm thay đổi quan niệm nhà hoạch định chiến lược, nhà quản lý kinh tế với người dân Ngô lai “một cách mạng xanh” nửa thể kỷ 20, tạo bước nhày vọt sản lượng lương thực, sang kỷ 21 ngô lương thực đầy triển vọng chiến lược sản xuất lương thực thực phẩm (Ngô hữu Tình, 2009) [12] Nhờ ứng dụng rộng rãi ưu lai công tác chọn tạo giống, đồng thời không ngừng cải thiện biện pháp kỹ thuật canh tác mà ngành sản xuất ngô giới có thành tựu đáng ghi nhận Đặc biệt, năm gần với phát triển khoa học công nghệ, công tác chọn tạo giống trồng kỷ 21 trợ giúp nhiều kỹ thuật Một số lượng lớn phương pháp công nghệ sinh học đại đời, nhanh chóng trở thành công cụ hữu hiệu để cải tạo suất trồng Những kỹ thuật tập trung vào hai lĩnh vực: nuôi cấy mô tế bào tái tạo tổ hợp AND Hai kỹ thuật mở tiềm ứng dụng rộng lớn cải tạo giống trồng Vấn đề cải tạo giống trồng dựa kỹ thuật nuôi cấy phận đề cập đến cách đêy kỷ Công trình nghiên cứu nuôi cấy mô Haberlant (1902), ông cho tế bào nhân tố thiếu thể, cung cấp thông tin mối tương tác, quan hệ chúng bổ sung nhân tố ảnh hưởng tới hình thành thể đa bào, nhiên nghiên cứu ông dừng lại sở lý luận Đến năm 1922, Kotte sinh viên Haberlant Đức công bố thành công nuôi cấy mô đỉnh chồi Việc lựa chọn phận kỹ thuật nuôi cấy mô phụ thuộc vào đối tượng, mục đích nhà nghiên cứu Việc ứng dụng công nghệ sinh học đại vào công tác chọn tạo giống ngô nhà khoa học giới đạt thành công lớn đó, tạo dòng phương pháp nuôi cấy bao phấn Thụ tinh ống nghiệm thành công việc khôi phục nguồn gen tự nhiên Hiện kỹ thuật nuôi cấy bao phấn hướng nghiên cứu tạo dòng invitro có nhiều triển vọng (Trần Thị Thêm, 2006) [13] Với mục đích chống sâu bệnh, tăng suất, nhà nghiên cứu chọn tạo giống thực trình chuyển đổi di truyền Ví dụ loại ngô Novartis, mang thêm gen lấy từ vi khuẩn Bacillus thuringensis, có khả sản sinh độc tố Độc tố chất sát trùng sinh hóa học, có tính chất tiêu diệt bướm ống (pyrale) loại sâu cánh phấn (lepidoptere) mà ấu trùng phá hại bắp Lợi ích loại bắp tự chống lại sâu bọ, không cần dùng thuốc hóa học Hiện có 29 quốc gia giới có 14 triệu nông hộ trồng biến đổi gen với diện tích 130 triệu Nhờ sử dụng trồng biến đổi gen giới cắt giảm khoảng 0,39 triệu thuốc trừ sâu giảm khoảng 17,1% độc hại môi trường liên quan đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (Graham Brookes, 2011) [27] Hiện công nghệ sinh học đại áp dụng vào công tác chọn giống ngô nên giống ngô ngày trồng rộng rãi phổ biến Gần 80% diện tích trồng ngô giới trồng với giống ngô cải tiến, ngô biến đổi gen có khả phát triển mạnh khu vực phát triển ngô lai Ngô biến đổi gen đưa vào canh tác đại trà từ năm 1996 mang lại lợi ích ổn định, đóng góp sản lượng ngô đáng kể làm lương thực, nhiên liệu sinh học thức ăn gia súc Mỹ Đặc biệt giai đoạn diện tích canh tác bị thu hẹp, việc sử dụng ngô biến đổi gen góp phần đáp ứng nhu cầu ngô toàn cầu (Graham Brookes, 2011) [27], cho không sử dụng giống ngô biến đổi diện tích trông ngô giới phải tăng thêm 5,63 triệu đáp ứng nhu cầu xã hội, toán vô khó khăn nhà khoa học nhà quản lý Năm 2007, diện tích trồng ngô chuyển gen giới đạt 35,2 triệu ha, riêng Mỹ lên đến 27,4 triệu (Phan Xuân Hào, 2008) [2] Trong năm gần đây, ngô biến đổi gen có mức tăng đáng kể thị trường truyền thống Mỹ, Canada, Achentina, Nam Phi, Tây Ban Nha, Philipin Honduras Ngoài thị trường quan trọng khác gồm: Braxin, Mexico, Ai Cập, Kenia, Nigeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan Ngô loại trông triển vọng loài người kỷ 21 Hiện công tác nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai giới ý phát triển để tạo giống ngô có đặc điểm mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày cao người 1.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam Ở Việt Nam ngô trồng nhập nội nên nguồn gen hạn hẹp, công tác ngiên cứu ngô nước ta chậm nhiều so với nước giới Giai đoạn 1955 - 1970 nhà khoa học điều tra thành phần loài giống ngô địa phương Các chuyên gia Việt Nam thời gian dài nỗ lực thu thập nguồn vật liệu khởi đầu nước, hợp tác với trung tâm cải tạo ngô lúa mỳ quốc tế (CIMMYT) việc thu thập đánh giá, phân loại nguồn nguyên liệu đào tạo cán chuyên môn lĩnh vực nghiên cứu ngô, đặt tảng cho hoạt động nghiên cứu chuyển giao tiến sản xuất ngô Việt Nam Theo nghiên cứu phân loại ngô cho thấy Việt Nam ngô chủ yếu có hai loại phụ ngô đá rắn ngô nếp Trên sở đánh giá giống địa phương, nhà khoa học chọn giống tốt tiến hành chọn lọc phục vụ cho sản xuất (Cao Đắc Điểm, 1988) [14] Ở nước ta chương trình chọn tạo giống ngô lai tiến hành song song với chương trình chọn tạo giống ngô thụ phấn tự Quá trình nghiên cứu, chọn tạo giống chia làm giai đoạn sau: * Giai đoạn từ sau giải phóng miền nam đến trước năm 1990: Trên sở tập đoàn nguyên liệu thu thập nước kết hợp với nguồn nhập nội chủ yếu từ CIMMYT, chọn tạo đưa sản xuất loạt giống thụ phấn tự MSB49 công nhân giống năm 1987, TSB2 công nhận giống năm 1987, TSB1 (1990), HLS (1987)… nhờ thay đổi cấu giống nên suất ngô năm 1990 đạt 1,55 tấn/ha * Giai đoạn 1990 - 1995: Các nhà nghiên cứu ngô nước ta trọng vào việc phát triển dòng để tạo giống ngô lai Ở Việt Nam, chương trình chọn tạo giống ngô lai năm đầu thập kỷ 60 (Trần Hông Uy, 1999) [15] Tuy nhiên, nhà nghiên cứu thử nghiệm không đạt kết mong muốn nguồn vật liệu không thích hợp điều kiện nhiệt đới ẩm, ngày ngắn Việt Nam Những năm đầu thập kỷ 90, với sách mở cửa, ngô lai Việt Nam hội nhập sớm Cuộc cách mạng ngô lai nước ta nhà nước đặc biệt quan tâm Năng suất sản lượng ngô Việt Nam có chuyển biến rõ rệt áp dụng vào thành tựu ngô lai vào sản xuất Do sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng số khâu trình sản xuất giống ngô lai, nên ngô lai chưa phát huy hết vai trò Vì vậy, để chương trình ngô lai phát triển nhà khoa học Việt Nam đưa định hưỡng rõ ràng: + Thu thập, bảo tồn phát triển nguồn nguyên liệu ngô nước, đặc biệt nguồn nguyên liệu quý tính chống chịu, chín sớm, chất lượng cao làm lương thực + Nhập nôi nguồn nguyên liệu ngô nhiệt đới, quan tâm đến tình chống chịu giống Chú trọng nguồn nguyên liệu chín sớm, ngô thực phẩm như: ngô nếp, ngô đường, ngô rau, ngô có hàm lượng protein cao (Trần Hồng Uy, 1999) [15] Ở giai đoạn này, sử dụng giống lai không quy ước Những giống lai không quy ước sử dụng sản xuất giống LS6, LS8 thuộc loại lai đỉnh kép cho suất cao mà trình sản xuất hạt giống dễ dàng, giá thành hạt giống rẻ, mang lại hiệu cao cho người sản xuất Việc sử dụng giống lai không quy ước diễn tập cho nhà tạo giống nông dân sản xuất giống lai quy ước – giống đòi hỏi có điều kiện sản xuất cao * Từ 1995 đến Cây ngô Việt Nam thực phát triển công ty nước xâm nhập thị trường ngô Việt Nam, họ đối tác để nông dân Việt Nam lựa chọn hướng hoạt động, nghiên cứu sản xuất Dưới sức ép kinh tế thị trưởng đòi hỏi đơn vị nghiên cứu sản xuất, cung ứng giống Việt Nam muốn tồn phải nhanh chóng hòa nhập, thức đẩy nhanh trình nghiên cứu thành công đưa vào sản xuất Vì vậy, nhà nghiên cứu ngô nước ta nghiên cứu thành công đưa vào sản xuất giống ngô lai quy ước (Viện nghiên cứu ngô, 1996) [16] Các nhà khoa học xây dựng quỹ gen ngô Việt Nam cách thu thập quần thể địa phương quan tâm chủ yếu đến việc nhập vật liệu ngô từ nước, quan nghiên cứu quốc tế như: CIMMYT dạng vốn gen, quần thể giống lai Trong tập đoàn giống Viện nghiên cứu ngô bảo tồn 3000 dòng tự phối từ đời F6 trở lên, 470 mẫu giống thụ phấn tự do, nguồn nhập nội 293, nguồn địa phương 150 quần thể tự tạo theo chương trình chọn tạo giống, số lượng quần thể tự tạo khai thác 27 (Ngô Hữu Tình, 1999) [17] Các nhà khoa học Việt Nam điều tra, thu thập, bảo tồn phân loại 584 nguồn nguyên liệu ngô Duy trì nghiên cứu khoảng 6000 hàng dòng/năm từ 580 nguồn dòng có Nhờ làm chủ công nghệ lai tạo, nhiều giống ngô lai xuất cao, chất lượng tốt công nhận phục vụ cho sản xuất ngô vùng nước với giá thành thấp 70% giá giống công ty nước - Các giông ngô lai Việt Nam chọn tạo phong phú, bao gồm: + Nhóm giống dài ngày: T6 (2000), LVN98 (2002) + Nhóm giống trung ngày: LVN12 (1995), LVN17 (1999), T9 (2004), VN8960 (2004), LHC9 (2004), LVN145 (2007)… + Nhóm giống ngắn ngày: LVN20 (1998), LVN25 (2000), LVN99 (2004), V98 (2004), VN6 (2005), HN45, … - Nhóm giống ngô lai có tiềm năng, suất thấp 10 tấn/ha thử nghiệm như: SCI184, TB61, TB66, VN885, SX2017, SX2004, TT04-B1, LVN66, MB069,… (Nguyễn Khôi, 2008) [5] - Ngoài việc quan tâm đến cải thiện suất, nhà khoa học đầu tư vào chương trình nghiên cứu phát triển ngô chất lượng protein cao (Quaility Protein Maize) Viện nghiên cứu ngô hợp tác với CIMMYT chương trình nghiên cứu phát triển ngô QPM, tháng năm 2001 giống ngô lai chất lượng đạm cao HQ2000 Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp phát triển nông thông cho phép khu vực hóa, có suất cao ngô thường, hàm lượng protein 11% (ngô thường 8,5 - 9%) hàm lượng Lysine 4,0% Triptophan 0,82% (còn ngô thường 2,0% 0,5%) (Trần Hồng Uy, 1999) [15] Từ năm 2001 - 2005, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Viện Nghiên cứu Ngô tiến hành khảo nghiệm số giống ngô chất lượng protein cao thu kết sau: Thí nghiệm vụ Xuân vụ Thu Đông 2002 cho kết hai giống QP2 QP3 đồng ổn định qua hai vụ, có thời gian sinh trưởng ngắn, có khả chống chịu sâu bệnh tốt, có suất thực thu tương đương với hai giống đối chứng (Q2 HQ2000) Đặc biệt, hai giống có hàm lượng protein đạt 11,1 11,4% tương đương HQ2000 (11,3%) cao hẳn Q2 (8,2%); hàm lượng lysine/protein đạt 4,1 4,3% cao hẳn hai đối chứng (2,6 3,9%) (Phan Xuân Hào Trần Trung Kiên, 2004) [3] Kết so sánh giống ngô TPTD QPM với đối chứng Q2 (giống TPTD thường) HQ2000 (giống lai QPM) vụ Thu Đông 2004 Thái Nguyên chọn giống QP4 có độ đồng tốt, thời gian sinh trưởng trung bình, thấp cây, chống chịu sâu bệnh khá, chịu hạn tốt, cho suất tương đương đối chứng (đạt 67,3 tạ/ha) Đặc biệt, QP4 có hàm lượng Protein đạt 10,76% tương đương HQ2000 (10,88%) cao hẳn Q2 (8,95%) QP4 có hàm lượng Lysine/Protein đạt 3,77%, Methionine/Protein đạt 2,89% tương đương HQ2000 (3,84%, 2,96%) cao Q2 (2,71%, 1,98%) (Đỗ Tuấn Khiêm Trần Trung Kiên, 2005) [6] Kết khảo nghiệm giống QPM với đối chứng Q2 (giống ngô thường) HQ2000 (giống QPM) Thái Nguyên vụ Xuân Thu Đông (2004 - 2005) chọn giống QP4 đồng ổn định qua vụ thí nghiệm, có thời gian sinh trưởng trung bình, thấp cây, chống chịu sâu bệnh khá, cho suất ổn định cao tương đương đối chứng Q2 HQ2000 (đạt 53,7 tạ/ha vụ Xuân 63,3 tạ/ha vụ Thu Đông) Đặc biệt, hàm lượng Protein đạt 11,06% tương đương HQ2000 (11,05%) cao hẳn Q2 (8,65%) Hàm lượng Lysine Protein đạt 3,98% cao so với Q2 tương đương HQ2000 (2,50 3,98%); Methionine Protein đạt 3,00% cao so với Q2 tương đương HQ2000 (1,92 3,01%) (Phan Xuân Hào CS, 2008) [4] Viện nghiên cứu ngô ứng dụng kỹ thuật RAPD, SSR để phân tích đa dạng di truyền 230 dòng ngô Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bắt đầu 10 năm trở lại thu kết bước đầu đáng khích lệ Viện nghiên cứu ngô ngày hoàn thiện kỹ thuật kỹ thuật nuôi bao phấn cho đời 10 dòng đơn bội kép, đánh giá có triển vọng công tác tạo giông lai Ngô Thị Minh Tâm, 2004 [18], phối hợp thị phân tử đánh giá đặc điểm năm suất số tổ hợp ngô lai… tương lai gần, kỹ thuật ngày có vai trò quan trọng hơn, kết hợp với phương pháp chọn tạo giống truyền thống để tạo giống ngô lai tốt Sự phát triển sản xuất ngô Việt Nam không nhiệm vụ nhà khoa học mà mối quan tâm xã hội Đảng Nhà nước có nhiều sách tích cực khuyến khích nhà khoa học hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất ngô Tháng năm 2008 Chính phủ ban hành cho phép trồng thử nghiệm trồng chuyển gen nước ta Dự kiến năm 2012 ngô biến đổi gen thử nghiệm sản xuất số vùng sinh thái Tính cấp thiết ĐẶT VẤN ĐỀ Cây ngô (Zea mays L.) ba ngũ cốc quan trọng loài người, ngô lương thực góp phần giải lương thực cho khoảng tỷ người trái đất Toàn giới sử dụng 21% sản lượng ngô làm lương thực Ở nước thuộc Trung Mỹ, Nam Á châu Phi người ta sử dụng ngô làm lương thực cho người với phương thức đa dạng tùy theo vùng địa lý tập quán nơi Các nước Đông Nam Phi sử dụng 85% sản lượng ngô làm lương thực, Tây Phi 80%, Bắc Phi 42%, Tây Á 27%, Nam Á 75%, Đông Nam Á Thái Bình Dương 39%, Đông Á 30%, Trung Mỹ Caribe 61% Ngô nguồn dinh dưỡng loài người, giúp cho loài người giải nạn đói thường xuyên đe dọa, “là báo hiệu no ấm” Bên cạnh giá trị làm lương thực, ngô thức ăn gia súc quan trọng, 70% chất tinh thức ăn tổng hợp cho gia súc gia cầm làm từ ngô Ở nước phát triển có chăn nuôi công nghiệp sử dụng 70 - 90 % sản lượng ngô cho chăn nuôi Hungari 97%, Pháp 90%, Mỹ 89%,… Cây ngô thức ăn xanh ủ chua tốt cho chăn nuôi gia súc lớn, đặc biệt bò sữa Việt Nam, ngô có mặt cách 300 năm, lương thực đứng thứ sau lúa thời gian đầu không trọng nên ngô chưa phát huy tiềm sản xuất ngô nước ta thực có bước tiến nhảy vọt từ đầu năm 1990 đến nay, gắn liền với việc mở rộng giống lai cải thiện biện pháp kỹ thuật canh tác Năm 1991, diện tích trồng giống lai chưa đến 1% ngành sản xuất ngô không ngừng phát triển diện tích, suất sản lượng tăng dần theo năm Năm 2011 giống lai chiếm khoảng 95% số triệu Diện tích 1.117,2 nghìn ha, suất 42,9 tạ/ha, sản lượng 4,8 triệu (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Tổ chức Lương Nông giới (FAO) cảnh báo năm gần dân số giới ngày tăng nhanh, diện tích đất canh tác ngày thu hẹp sa mạc hóa xu đô thị hóa Nguy thiếu lương thực nước nghèo thời tiết khô nóng làm giảm sản lượng thu hoạch đẩy giá lương thực tăng cao Ở Việt Nam có đến 70% diện tích trồng ngô phụ thuộc vào nước trời dẫn đến nguy bị hạn lớn, với công tác tạo giống, giống ngô thực chịu hạn điều kiện bất thuận khác đất xấu, chua phèn, kháng sâu bệnh, có thời gian sinh trưởng ngắn đồng thời cho suất cao ổn định nhằm nâng cao suất hiệu cho người sản xuất chưa nhiều Vùng Trung du miền núi phía Bắc, ngô lương thực đứng sau lúa Năm 2011, diện tích lúa 670,7 nghìn ha, diện tích ngô 464,9 nghìn (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Việc mở rộng diện tích tưới chủ động cho trồng vùng núi cao vấn đề khó khăn, địa hình canh tác đất dốc, nương rẫy sườn núi, nguồn nước tưới xa; nông dân nghèo thiếu vốn đầu tư; chi phí xây dựng công trình tưới nước lớn nhiều so với vùng đồng Như vậy, chủ yếu diện tích ngô vùng trồng vùng cao nhờ nước trời, có phần nhỏ diện tích vùng thấp có tưới Năng suất ngô vùng Trung du miền núi phía Bắc đạt 36,5 tạ/ha (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Vì vậy, giải pháp tối ưu cho việc nâng cao suất sản lượng ngô vùng sử dụng giống ngô lai chịu hạn áp dụng biện pháp kỹ thuật Do đó, cần phải chọn tạo giống ngô cho suất cao, có khả chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Để tìm giống ngô ưu việt đưa vào sản xuất đại trà, cần tiến hành trình nghiên cứu, đánh giá, loại bỏ giống không phù hợp, giúp cho trình đánh giá chọn tạo giống đạt hiệu cao Trung Quốc nước đầu nông nghiệp đặc biệt công tác chọn tạo giống Năng suất ngô Trung Quốc đứng vị trí thứ hai giới Viện Nghiên cứu Ngô – Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc nghiên cứu chọn tạo nhiều giống ngô suất chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất nước Một số giống phổ biến sản xuất như: Xundan No 7, Gengyuann135, Jingeng No 1, Yunfeng 88, Yunda No 1, Gengyuann 11, Yunda No 14, AS-3, Makmur-3, Makmur-1, Makmur-7, Makmur-2, Makmur-6, AS-2, AS-7 Năng suất trung bình giống ngô từ 100 – 120 tạ/ha Hiện Trung Quốc tiếp tục lai tạo đưa sản xuất giống ngô lai suất cao phù hợp vùng sinh thái Việc nhập nội giống ngô tiềm Trung Quốc vào thử nghiệm sản xuất Việt Nam phương pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh sản xuất ngô nước công tác giống mà tạo nguồn vật liệu đa dạng phong phú phục vụ cho công tác lai tạo giống ngô Việt Nam Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu khả thích ứng số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam” Mục tiêu Nhằm chọn giống ngô nhập nội phù hợp với điều kiện sinh trưởng Thái Nguyên, để đưa vào cấu trồng góp phần nâng cao hiệu sản xuất ngô Nội dung 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển, chống chịu suất giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vụ Xuân 2011 vụ Đông 2011 Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên - Xây dựng mô hình trình diễn giống ngô triển vọng vụ Đông 2011 vụ Xuân 2012 Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái Tải file Nghiên cứu khả thích ứng số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam PP nghiên cứu 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 Thí nghiệm so sánh giống Tiến hành theo Quy trình CIMMYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT; Quy trình Viện nghiên cứu Ngô 2.4.1.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) gồm công thức với lần nhắc lại Diện tích ô 14 m2 (5 x 2,8 m) Khoảng cách lần nhắc lại m Mỗi lần nhắc lại giống thí nghiệm gieo liên tiếp nhau, giống trồng hàng, hàng cách hàng 70 cm, cách 25 cm (mật độ 5,7 vạn cây/ha), gieo hạt hốc tỉa để hốc Các tiêu theo dõi thực hàng ô Xung quanh thí nghiệm có băng bảo vệ, chiều rộng băng trồng hàng ngô, khoảng cách, mật độ thí nghiệm Sơ đồ thí nghiệm Dải bảo vệ I II III Dải bảo vệ Ghi chú: – Công thức 1: YD1 - Công thức 3: GY135 - Công thức 2: JG6 - Công thức 4: NK4300 (Đối chứng) 2.4.1.2 Quy trình kỹ thuật Tiến hành theo Quy trình Khảo nghiệm ngô Quốc tế CIMMYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT; Quy trình Khảo nghiệm Viện Nghiên cứu Ngô * Phân bón: - Lượng bón: 10 phân chuồng + 160N + 90P2O5 + 100K2O/ha - Phương pháp bón phân: - Bón lót: 100% phân chuồng + 100% phân lân + 1/4 lượng đạm (phân chuồng phân lân trộn phân đạm bón theo hàng rạch sâu 10 - 12 cm) - Bón thúc: chia làm lần: Lần (khi ngô - lá): 1/4 lượng đạm + 1/2 lượng kali, rạch rãnh sâu - cm theo hàng ngô cách gốc - cm bón lấp kín phân kết hợp vun nhẹ) Lần 2(khi ngô - lá): 1/2 lượng đạm + 1/2 lượng kali, rạch rãnh sâu - cm theo hàng ngô cách gốc 10 - 12 cm bón lấp kín phân kết hợp vun cao) * Chăm sóc: - Vun xới bón thúc: + Khi ngô - lá: Xới vun nhẹ quanh gốc kết hợp với bón thúc lần 1, tưới nước (để đất đủ ẩm 70 80%) tỉa định + Khi ngô - lá: Xới xáo diệt cỏ dại kết hợp với bón thúc lần 2, tưới nước (để đất đủ ẩm 70 - 80%) vun cao chống đổ - Tưới nước: Nếu đất khô phải tưới nước cho ngô, đặc biệt phải giữ cho đất đủ ẩm (khoảng 70 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng) thời kỳ: + Khi ngô - + Khi ngô xoáy nõn (trước trỗ cờ từ 10 - 12 ngày) + Khi ngô thụ phấn xong - chín sữa (sau trỗ cờ từ 10 - 15 ngày) Chú ý, cần tưới đồng đều, sau tưới mưa phải thoát đọng ruộng * Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi phát phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn chung ngành Bảo vệ thực vật * Thu hoạch: Thu hoạch ngô chín sinh lý (khi chân hạt có vết đen 75% số có bi khô), nhiên thời tiết cho phép thu hoạch muộn 2.4.1.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá Tiến hành theo hướng dẫn CIMMYT, Viện nghiên cứu ngô Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT a Chọn theo dõi Cây theo dõi xác định ngô - Theo dõi 10 cây/1 giống lần nhắc lại, lấy liên tiếp từ thứ đến thứ tính từ đầu hàng thứ từ thứ đến thứ từ cuối hàng thứ ô b Các tiêu phương pháp đánh giá * Chỉ tiêu thời gian sinh trưởng - Ngày gieo - Ngày mọc: Ngày có ³ 70% số có bao mầm lên khỏi mặt đất (mũi chông) - Ngày tung phấn: Ghi ngày có ³ 70% số ô tung phấn (khi hoa nở 1/3 trục chính) - Ngày phun râu: Ghi ngày có ³ 70% số ô phun râu (tính có râu nhú dài - 3cm) - Ngày chín sinh lý (TGST): Ghi ngày có ³ 75% có bi khô chân hạt có chấm đen * Chỉ tiêu hình thái - Chiều cao (cm): Trên 10 theo dõi, đo từ gốc sát mặt đất đến đỉnh cờ (đo vào giai đoạn chín sữa) - Chiều cao đóng bắp (cm): Trên 10 đo chiều cao cây, xác định chiều cao đóng bắp cách đo từ gốc sát mặt đất đến mắt đóng bắp (bắp thứ nhất) Chiều cao chiều cao đóng bắp đo vào thời gian sau ngô phun râu - tuần trước thu hoạch - Số thật (lá): Đếm số (đánh dấu thứ 5, thứ 10, ) - Diện tích lá: Đo diện tích thụ phấn thụ tinh xong, tiến hành đo chiều dài chiều rộng tất Sau áp dụng công thức tính diện tích Montgomery (1906): Diện tích (m2) = chiều dài x chiều rộng x 0,75 Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) = m2 lá/cây x số cây/m2 - Trạng thái (điểm): Đánh giá sinh trưởng, mức độ đồng chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, kích thước bắp, sâu bệnh, ô vào giai đoạn chín sáp, theo thang điểm từ - (điểm - tốt, - Khá, - Trung bình, - Kém, - Rất kém) - Trạng thái bắp (điểm): Sau thu hoạch, để xác định tiêu vào đặc tính thiệt hại sâu, bệnh, kích thước bắp, độ dày hạt độ đồng bắp theo thang điểm từ - 5, điểm tốt điểm xấu - Độ bao bắp: Quan sát ô giai đoạn chín sáp, đánh giá độ che kín bắp theo thang điểm từ - + Điểm 1: Rất kín - Lá bi kín đầu bắp vượt khỏi bắp + Điểm 2: Kín - Lá bi bao kín đầu bắp + Điểm 3: Hơi hở - Lá bi bao không chặt đầu bắp + Điểm 4: Hở - Lá bi không che kín bắp để hở đầu bắp + Điểm 5: Rất hở - Bao bắp đầu bắp hở nhiều - Dạng hạt, mầu sắc hạt Quan sát 10 mẫu ô lúc thu hoạch * Chỉ tiêu chống chịu Chỉ tiêu chống đổ: Quan sát đánh giá toàn ô vào giai đoạn chín sáp sau đợt gió to, hạn, rét - Đổ rễ (%): Đếm bị nghiêng góc lớn 30 so với chiều thẳng đứng - Đổ gãy thân (%): Tính % số bị gãy đoạn thân phía bắp trước thu hoạch Chỉ tiêu chống chịu sâu bệnh: - Sâu đục thân, đục bắp: Ghi số bị sâu đục lỗ (chủ yếu đục bắp), đánh giá mức độ bị sâu đục thân hại theo thang điểm từ - + Điểm 1: < 5% số cây, số bắp bị sâu + Điểm 2: - < 15% số cây, số bắp bị sâu + Điểm 3: 15 - < 25% số cây, số bắp bị sâu + Điểm 4: 25 - < 35% số cây, số bắp bị sâu + Điểm 5: 35 - < 50% số cây, số bắp bị sâu - Rệp cờ, bệnh đốm lá, vàng lá, phấn đen: Điểm từ - + Điểm 1: Không nhiễm (không có bị bệnh) + Điểm 2: Nhiễm nhẹ (> - 15% diện tích bị bệnh) + Điểm 3: Nhiễm vừa (> 15 - 30% diện tích bị bệnh) + Điểm 4: Nhiễm nặng (> 30 - 50% diện tích bị bệnh) + Điểm 5: Nhiễm nặng (trên 50% diện tích bị bệnh) - Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani f sp Sasakii) (%): Tỷ lệ bị bệnh(%) = (Số bị bệnh/tổng số điều tra) x 100 - Sâu cắn râu (%): Theo dõi vào thời kỳ phun râu, ghi số bắp bị sâu cắn râu/ô - Khả chịu hạn, chịu úng, chịu rét + Điểm 1: Tốt - Lá không héo + Điểm 2: Khá - Mép cuộn + Điểm 3: T.bình - Mép hình chữ V + Điểm 4: Kém - Mép cuộn vào + Điểm 5: Rất - Lá cuộn tròn (Theo dõi bệnh hại ngô vào thời kỳ trước sau trỗ cờ, chủ yếu sau trỗ cờ) * Chỉ tiêu suất yếu tố cấu thành suất - Số bắp/cây: Tổng số bắp/tổng số ô Đếm số bắp số ô lúc thu hoạch - Chiều dài bắp (không kể bi) (cm): Đo từ đáy bắp đến mút bắp 10 mẫu lấy giá trị trung bình - Đường kính bắp (không kể bi) (cm): Đo bắp 10 mẫu lấy giá trị trung bình - Số hàng hạt/bắp (hàng): Một hàng tính có >50% số hạt so với hàng dài Đếm số hàng 10 bắp lấy giá trị trung bình - Số hạt/hàng (hạt): Đếm hàng hạt có chiều dài trung bình bắp Đếm số hàng 10 bắp lấy giá trị trung bình (Các tiêu: Chiều dài bắp, đường kính bắp, số hàng hạt/bắp, số hạt/hàng đo đếm bắp thứ theo dõi, không đo đếm bắp thứ hai) - Khối lượng 1000 hạt (g): Ở ẩm độ 14%, đếm mẫu, mẫu 500 hạt, cân khối lượng mẫu P1 P2 Nếu hiệu số lần cân (mẫu nặng - mẫu nhẹ) không chênh lệch 5% so với khối lượng trung bình mẫu P = P + P2 Nếu chênh lệch mẫu >5% so với khối lượng trung bình mẫu phải cân lại (Nếu khối lượng lần cân chênh lệch không 2g chấp nhận được) - Tổng số bắp/ô (bắp): Tổng số bắp hàng thu hoạch - Khối lượng bắp tươi/ô (kg) - Tỷ lệ hạt/bắp thu hoạch (%): Mỗi công thức lấy trung bình 10 bắp tẽ hạt để tính tỷ lệ - Độ ẩm (%): Tẽ hạt 10 bắp (ở hàng thu khoảng 140 gram), đo độ ẩm sau thu Năng suất lý thuyết: Năng suất lý thuyết tính theo công thức: Số cây/m2 x số bắp/cây x số hàng/bắp x số hạt/hàng x P1000 hạt NSLT (tạ/ha) = 10.000 Năng suất thực thu (tạ/ha): Bẻ bắp ruộng, cân riêng ô, tính tỷ lệ hạt tươi/ bắp tươi Năng suất qui ẩm độ 14% NSTT (tạ/ha) Trong đó, = Pô Sô x Phạt khô mẫu Pbắp khô mẫu Pô: Khối lượng bắp tươi/ô (kg); Ao: Ẩm độ bắp tươi thu hoạch (%); Sô: Diện tích ô thí nghiệm (m2); Phạt khô mẫu: Khối lượng hạt khô mẫu Pbắp khô mẫu: Khối lượng bắp khô mẫu (100 – 14): Tính suất độ ẩm hạt 14% 2.4.2 Thu thập số liệu mô hình trình diễn x (100 – A0) (100 – 14) x 100 Mô hình trình diễn thực với giống ưu tú giống đối chứng Mô hình thực điểm, điểm 1.000 m2/1 giống Diện tích mô hình 12.000 m2 Tiến hành theo Quy trình CIMMYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT; Quy trình Viện nghiên cứu Ngô - Ngày gieo - Thời gian sinh trưởng (ngày): Số ngày từ gieo đến chín (có khoảng 75% số có bi phía khô chân hạt có chấm đen) - Năng suất hạt khô (tạ/ha): Cân khối lượng hạt khô thực thu diện tích khảo nghiệm quy suất tạ/ha - Đặc điểm giống: Nhận xét sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh khả thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm - Ý kiến người thực thí nghiệm khảo nghiệm sản xuất: Có không chấp nhận giống 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu - Thu thập tổng hợp số liệu tiến hành xử lý phần mềm Excel 2003 - Các số liệu thí nghiệm xử lý thống kê máy vi tính theo chương trình IRRISTAT 4.0 Hiệu KTXH - 01 học viên cao học ngành Khoa học trồng làm luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 04 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp - 10 lượt hộ nông dân tập huấn kỹ thuật sản xuất giống ngô - Đề tài chọn giống ngô lai có khả sinh trưởng phát triển tốt, chống chiu tốt, cho suất cao ổn định, có chất lượng cao, thích nghi với điều kiện tỉnh Thái Nguyên tỉnh miền núi phía Bắc - Đề tài góp phần chuyển đổi cấu trồng, tăng vụ nhằm khai thác hết tiềm đất đai, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho hộ nông dân vùng miền núi ĐV sử dụng Các tỉnh miền núi phía Bắc [...]... đa dạng phong phú phục vụ cho công tác lai tạo giống ngô của Việt Nam Xuất phát từ những cơ sở khoa học và thực tiễn trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Mục tiêu Nhằm chọn được giống ngô nhập nội phù hợp với điều kiện sinh trưởng của Thái Nguyên, để đưa vào cơ cấu cây... xuất ngô Nội dung 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu và năng suất của các giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vụ Xuân 2011 và vụ Đông 2011 tại Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên - Xây dựng mô hình trình diễn giống ngô triển vọng vụ Đông 2011 và vụ Xuân 2012 tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái Tải file Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống. .. khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam tại đây PP nghiên cứu 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 Thí nghiệm so sánh giống Tiến hành theo Quy trình của CIMMYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT; Quy trình của Viện nghiên cứu Ngô 2.4.1.1 Phương pháp bố trí thí... AS-7 Năng suất trung bình của các giống ngô này từ 100 – 120 tạ/ha Hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục lai tạo đưa ra sản xuất những bộ giống ngô lai mới năng suất cao phù hợp từng vùng sinh thái Việc nhập nội những giống ngô mới tiềm năng của Trung Quốc vào thử nghiệm sản xuất tại Việt Nam không những là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất nhằm đẩy mạnh sản xuất ngô trong nước bằng công tác giống. .. sách mở cửa, ngô lai ở Việt Nam là một trong những cây hội nhập sớm nhất Cuộc cách mạng về ngô lai ở nước ta đã được nhà nước đặc biệt quan tâm Năng suất và sản lượng ngô ở Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ rệt do áp dụng vào thành tựu ngô lai vào sản xuất Do cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được một số khâu trong quá trình sản xuất giống ngô lai, nên ngô lai chưa phát huy được hết vai trò của nó Vì... nhà tạo giống và nông dân sản xuất giống lai quy ước – những giống đòi hỏi có điều kiện sản xuất cao hơn * Từ 1995 đến nay Cây ngô ở Việt Nam thực sự phát triển khi các công ty nước ngoài xâm nhập thị trường ngô Việt Nam, họ là đối tác để nông dân Việt Nam lựa chọn hướng hoạt động, nghiên cứu sản xuất Dưới sức ép của kinh tế thị trưởng đòi hỏi các đơn vị nghiên cứu sản xuất, cung ứng giống Việt Nam muốn... ngô trong vùng được trồng ở vùng cao nhờ nước trời, chỉ có một phần nhỏ diện tích ở vùng thấp là có tưới Năng suất ngô của vùng Trung du và miền núi phía Bắc chỉ đạt 36,5 tạ/ha (Tổng cục thống kê, 2012) [7] Vì vậy, giải pháp tối ưu cho việc nâng cao năng suất và sản lượng ngô ở vùng này là sử dụng các giống ngô lai chịu hạn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới Do đó, cần phải chọn tạo được những giống. .. những nước đi đầu về nông nghiệp đặc biệt là trong công tác chọn tạo giống Năng suất ngô ở Trung Quốc ứng vị trí thứ hai trên thế giới Viện Nghiên cứu Ngô – Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc đã nghiên cứu chọn tạo được nhiều giống ngô năng suất và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất trong và ngoài nước Một số giống đã phổ biến trong sản xuất như: Xundan No 7, Gengyuann135,... Nguyên đã chuyển đổi cơ cấu giống, sử dụng các giống ngô lai năng suất cao như: LVN10, LVN11, LVN12, LVN99, và một số giống ngô nhập nội như: Bioseed 9607, DK999, NK4300, C919 vào sản xuất 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 1.3.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô trên thế giới Đối với các bộ tộc da đỏ Châu Mỹ, về một phương diện nào đó, ngô đã thuộc về khái niệm... muốn tồn tại phải nhanh chóng hòa nhập, thức đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất Vì vậy, các nhà nghiên cứu ngô nước ta đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất các giống ngô lai quy ước (Viện nghiên cứu ngô, 1996) [16] Các nhà khoa học đã xây dựng quỹ gen ngô Việt Nam bằng cách thu thập các quần thể địa phương nhưng quan tâm chủ yếu đến việc nhập các vật liệu ngô từ các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam, Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam, Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn