Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp học sinh THPT

13 376 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 17:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP DẠY NÂNG CAO KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP HỌC SINH THPT" PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thể dục thể thao môn quan trọng sống người, có mối hệ chặt chẻ giáo dục thể chất với trình lao động hình thức giáo dục khác Chính trường phổ thông nôi để em rèn luyện thể thao, nhằm góp phần vào việc phát triển thể thao nước ta giai đoạn mới, mục tiêu hệ thống giáo dục phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ lao động, làm tảng thể lực cho học sinh Trong môn điền kinh môn thể thao thiếu trường phổ thông Chạy ngắn nội dung điển hình phát triển tốc độ, cường độ biên độ hội tụ đầy đủ yếu tố Nhanh – Mạnh – Bền thể thao, em tập luyện hoàn chỉnh kỹ thuật giai đọan chạy ngắn để nâng cao thành tích chạy ngắn cho em Phân phối chương trình môn Thể Dục dành cho cấp trung học phổ thông môn chạy ngắn lớp 10 học sinh chủ yếu học kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy quãng chạy đích sở chủ yếu tập bổ trợ Theo yêu cầu công tác dạy kỹ thuật chạy ngắn bên cạnh tiếp tục nâng cao dần xuất phát thấp tập tập lại nhiều lần với nội dung để em hình thành kỹ năng, kỹ xảo xuất phát thấp chạy lao sau xuất phát thấp, khâu quan trọng để em đạt thành tích chạy nhanh sớm đạt tốc độ khoảng thời gian ngắn Từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài > Phạm vi nghiên cứu: 1.2 - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 10 trường THPT Cao lãnh 2.2 - Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 chia giai đoạn: - Giai đoạn 1: giai đoạn chọn đề tài - Giai đoạn 2: giai đoạn tiến hành tập luyện cho học sinh theo phương pháp lựa chọn để nâng cao thành tích - Giai đoạn 3: giai đoạn hoàn thiện đánh giá kết học sinh 2.3 - Địa điểm - dụng cụ nghiên cứu - Địa điểm: Sân trường THPT Cao Lãnh (huyện Cao lãnh- tỉnh Đồng Tháp) - Dụng cụ: tranh vẽ kỹ thuật xuất phát thấp, bàn đạp xuất phát thấp, còi, cờ phất lệnh phương pháp nghiên cứu: Xuất phát từ tầm quan trọng việc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp để nâng cao thành tích chạy ngắn mà sáng kiến kinh nghiệm xin đề cập vào vấn đề dạy” kỹ thuật xuất phát thấp” cho học sinh đồng nghiệp để trao đổi có phương pháp đổi đạt hiểu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Thông qua việc giảng dạy nhiều năm thấy dạy xuất phát thấp cho học sinh, thân rút số kinh nghiệm giảng dạy nội dung em đạt thành tích tốt chạy nhanh đạt tốc độ ban đầu thời gian ngắn 3.3 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp cụ thể mà sử dụng đề tài là: phương pháp giảng giải phân tích phương pháp thị phạm động tác ( làm mẩu động tác) + phương pháp giảng giải phân tích: phương pháp dùng lời nói người thầy truyền đạt phân tích nội dung động tác cho học sinh hiểu nắm kỹ thuật động tác + Phương pháp thị phạm động tác (làm mẩu động tác): trình giảng dạy môn thể dục người thầy cần phải làm mẩu động tác chuẩn xác cho học sinh nắm yếu lĩnh kỹ thuật động tác,giáo viên nêu làm 2-3 lần 4.Cấu trúc : - Phần mở đầu - Phần nội dung - Kết luận PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG I Cở sở lý luận: Khái niệm: Như biết môn thể dục môn học có tính chất đặc thù riêng,vì trình giảng dạy thầy đóng vai trò chủ đạo tổ chức, điều khiển xếp hợp lý nội dung lượng vận động phù hợp với nguyên tắc sư phạm chung Tác động tập phải toàn diện mặt giáo dưỡng, giáo dục sức khỏe, nội dung môn thể dục, nôi dung chạy ngắn có vai trò quan trọng lien quan đến nội dung khác, sức nhanh, sức bền cần thiết cho sống Chạy ngắn nội dung giúp em hoạt động vận động giúp thể tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng làm cho thể dẻo dai, luyện tập chạy ngắn nhiều có tác dụng tăng cường sức mạnh tốc độ Nội dung Trong nội dung chạy ngắn có giai đoạn + Xuất phát thấp + Chạy lao + Chạy quảng + Về đích Qua kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm dẫn học sinh thi đấu thấy nội dung chạy ngắn Giai đoạn xuất phát thấp quan trọng ảnh hưởng tích cực đến thành tích ban đầu ( gọi thành tích chạy nhanh sớm đạt tốc độ khoãng thời gian ngắn), góp phần thành tích chung vào kết nội dung chạy ngắn II Cơ sở thực tiễn: Khái quát đặc điểm : Trong thời gian giảng dạy nhiều năm trường THPT Cao Lãnh thường dẫn học sinh tham dự thi thể thao Trong môn điền kinh nội dung chạy ngắn, người chạy áp dụng xuất phát thấp kỹ thuật giúp cho vận động viên có điểm tỳ vững để đạp sau, ổn định đặt chân, từ tư đòi hỏi người tập phải xuất phát nhanh, tăng tốc độ thật nhanh chạy lao sau xuất phát để có tốc độ cực đại, nội dung chạy ngắn nội dung học sinh yêu thích tập luyện, thể đầy đủ yếu tố nhanh, khỏe, mạnh, khéo léo giúp người tập tự tin Từ sở chọn đề tài mình, để đổi phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích môn chạy ngắn cho học sinh lớp 10 để đạt hiệu cao giảng dạy Thực trạng môn: Trong phần thực đề tài kỹ thuật xuất phát thấp, giới thiệu cho em biết cách bố trí đóng bàn đạp, có cách bố trí đóng bàn đạp xuất phát thấp (có phụ lục tranh ảnh cách bố trí bàn đạp) + Cách phổ thông: bàn đạp trước cách vạch xuất phát 1-1,5 bàn chân, bàn đạp sau cách bàn đạp trước bàn chân + Cách xa (còn gọi cách kéo dãn): Bàn đạp trước cách vạch xuất phát bàn chân, bàn đạp sau cách bàn đạp trước bàn chân + Cách gần: Bàn đạp trước cách vạch xuất phát bàn chân, bàn đạp sau cách bàn đạp trước 1-1,5 bàn chân Việc cách bố trí bàn đạp nói đến gốc độ bàn đạp ( gọi độ nghiêng mặt tựa bàn đạp) Mặt tựa bàn đạp trước nghiêng góc khoảng 45-50 độ, mặt tựa bàn đạp sau khoảng 60- 80 độ, góc nghiêng bàn đạp thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách vạch xuất phát Khi bàn đạp đặt gần vạch xuất phát góc độ nghiêng mặt tựa bàn đạp giảm đi, kéo xa vạch xuất phát góc độ nghiêng bàn đạp tăng lên - Theo phương pháp giảng dạy tôi, cách bố trí đóng bàn đạp theo kiến thức sách giáo khoa, vận dụng phương pháp giảng dạy nhiều năm mà cho em không cần thực cách bố trí bàn đạp góc độ nghiêng bàn đạp trên, mà cho em đóng bàn đạp theo thể trạng độ dài cẳng chân học sinh theo góc độ nghiêng mặt tựa bàn đạp cho thích hợp, từ giúp em thỏa mái thích thú tập luyện tích cực Sau củng cố kiến thức xong, gọi học sinh lên thực kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao Thông qua kỹ thuật chạy học sinh cho em nhận xét kỹ thuật chạy lao chạy quãng bạn, từ em có cách nhìn kỹ thuật xuất phát thấp học Từ dẫn dắt em vào học kỹ thuật xuất phát thấp: vậy, chạy ngắn để tăng thêm hiệu chạy ngắn người ta thường xuất phát thấp Khi xuất phát thấp người ta sử dụng bàn đạp - giới thiệu cho học sinh làm quen với bàn đạp Phần giúp học sinh nhận biết khẳng định cách chắn xuất phát thấp dùng cho chạy cự ly ngắn học hôm em học tập luyện Giai đoạn nội dung chạy ngắn kỹ thuật xuất phát thấp Đánh giá ưu khuyến điểm nguyên nhân thực trạng: Qua kiến thức mà em tập luyện khảo sát chất lượng kết nội dung xuất phát thấp mà em đạt khả quan giúp em nắm cách đặt bàn đạp – mở mang, hiểu kỹ thuật xuất phát thấp Sau hoàn thiện xong chương trình dạy tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn mà em học có ưu, khuyết điểm sau: + Ưu điểm: Đối với em tập luyện kỹ thuật xuất phát thấp, em xuất phát nhanh không phạm quy nghe lệnh xuất phát (chạy), người chạy đạt thành tích nhanh chạy lao sau xuất phát, tạo thuận lợi cho thời gian ban đầu để trì tốc độ chạy quảng đạt kết tốt đích + Khuyết điểm: Khi thực nội dung này, giai đoạn đầu vào bàn đạp, học sinh gặp khó khăn thực động tác có bàn đạp III Biện pháp giải pháp: Phương hướng chung: Trong trình giảng dạy người giáo viên có vai trò quan trọng giáo viên phải lập kế hoạch giảng dạy, thực kế hoạch giảng dạy, hướng phát triển tố chất, thể lực phẩm chất đạo đức theo hướng có chủ đích để đạt kết cao, người dạy thể thao nói chung hay điền kinh nói riêng trình dạy mặt như: thể lực, kỹ thuật, đạo đức, ý chí, tâm lý… tất mặt chuẩn bị có mối liên quan chặt chẻ với nhau, tạo thành thể thống hoàn thiện cho người học Biện pháp: - Đối với người dạy: Hướng dẫn cho học sinh nắm kiến thức lợi ích việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, từ người dạy xác định thái độ, ý thức học tập hoạt động khác học sinh Đồng thời giúp học sinh nhận thức tập luyện thể dục thể thao quyền lợi nghĩa vụ em nhà trường xã hội - Đối với học sinh: Trong trình tập luyện em phải thực yêu cầu sau: + Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui người dạy + Thực xác kỹ thuật, động tác để nâng cao thành tích + Khi tập luyện phải thực số kỹ biết giữ gìn sức khỏe để nâng cao thể lực Giải pháp: + Phương pháp giảng giải phân tích động tác: Đây phương pháp giáo viên giới thiệu giảng giải kĩ thuật động tác, kiến thức phân tích mấu chốt động tác nhiệm vụ phương hướng, yêu cầu phối hợp bước hoàn thiện kĩ thuật động tác Nội dung chạy ngắn giáo viên hướng dẫn phân tích cách xuất phát thấp cho học sinh nắm tư động làm mẩu đông tác, giới thiệu bố trí cách đóng bàn đạp theo ba kiểu: kiểu gần, kiểu xa (kéo dãn), kiểu phổ thông.( phụ lục tranh minh họa đóng bàn đạp) Khi em hiểu cách bố trí bàn đạp, giáo viên cho em thấy cách bố trí bàn đạp phổ thông để em sâu vào luyện tập thực hành Sau học sinh biết vị trí cách đóng bàn đạp, giáo viên phân tích thị phạm giai đoạn kỹ thuật xuất phát thấp + Phương pháp thị phạm ( làm mẩu): Trong giảng dạy giáo viên không cần có hệ thống tri thức liên quan để truyền đạt cho học sinh mà phải biết thị phạm đúng, xác kĩ thuật động tác, làm mẩu động tác lúc với việc phân tích kĩ thuật đông tác, giúp em học sinh nắm yếu lĩnh kĩ thuât động tác Tiếp thị phạm phân tích toàn kỹ thuật xuất phát thấp, nhấn mạnh kỹ thuật giai đoạn (lệnh) ( phần kỹ thuật giai đoạn giống sách giáo khoa) Ở đây, thông qua tranh vẽ minh họa với động tác thị phạm giáo viên, giúp học sinh tư động tác hiểu nhanh hơn, hiệu quả, chạy ngắn, người chạy thực theo lệnh sau(phụ lục tranh minh họa vào chổ): - Lệnh “ vào chổ ” - Lệnh “ sẵn sàng ” - Lệnh “ xuất phát ” (chạy) Khi học sinh nắm yếu lĩnh kỹ thuật động tác Giáo viên bố trí đội hình để trước hàng ngang có vạch xuất phát phía trước mặt để học sinh có sở đóng bàn đạp theo hướng dẫn giáo viên luyện tập Giáo viên cho em tập theo lệnh thứ nhất: “vào chỗ” Khi học sinh thực động tác vào vị trí, giáo viên nhắc lại mấu chốt kĩ thuật giai đoạn này, đồng thời giáo viên yêu cầu em giữ nguyên tư thế, mắt nhìn vào tranh xem làm chưa, sửa sai tư Sau giáo viên kiểm tra hàng, uốn nắn cho học sinh thiếu sót khoảng cách hai tay, hai mũi chân, bàn tay tiếp xúc với đất Tiếp giáo viên yêu cầu em đứng dậy lùi phía sau mét Khi nhắc nhở sai sót mà em vừa mắc phải, giáo viên nhắc lại yêu cầu giai đoạn ôn lại động tác theo lệnh“Vào chỗ” Sau tập 2-3 lần lệnh quen kĩ thuật giai đoạn “ vào chỗ” chuẩn bị Khi em thực rồi, giáo viên cho em tập tiếp lệnh thứ hai: “ Sẵn sàng ” giáo viên lưu ý cho em không nên đổ dồn trọng lượng thể nhiều xuống hai tay điều làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành xuất phát Trong tư sẵn sàng góc độ chân khớp gối có vai trò quan trọng, ( ý, hai vai phải nhô trước khỏi vạch xuất phát, mắt nhìn phía trước từ 3-5 mét,chân sau không thẳng mông nhô cao vai, tạo điều kiện cho đạp sau nhanh ) Trong tư sẵn sàng xuất phát, lệnh “ Vào chỗ ” tiếp tục tập kĩ thuật lệnh “Sẵn sàng” từ 2-3 lần Tiếp giáo viên cho em thả lỏng chỗ, đồng thời nhắc em vào lệnh thứ “xuất phát” (chạy), ý động tác đạp chân, động tác bắt đầu đạp mạnh hai chân đánh tay nhanh để giữ thăng Đạp chân sau nhanh phía trước bước ngắn, chân trước đột ngột thẳng tất khớp, bước chạy tạo thuận lợi cho tư chạy lao Rồi cho em thực theo đường chạy đầy đủ lệnh lúc “Vào chỗ”, “Sẳn sàng”, “Chạy” chạy khoảng 10 mét Sau cho lớp tập giai đoạn kỹ thuật xuất phát thấp, học sinh nắm kỹ thuật, kỹ thực động tác, giáo viên cho em luyện tập theo nhóm Mỗi nhóm từ 8-10 học sinh huy đội ngũ cán lớp luyện tập xuất pháp thấp chạy lao sau xuất phát Ở phần học sinh tự giác tích cực luân phiên luyện tập Giáo viên quan sát nhắc nhở tư em bắt đầu vào giai đoạn chạy lao cho đúng, không dựng người sớm, ý đánh tay để giữ thăng Qua thực tế dạy kĩ thuật xuất phát thấp, giáo viên nhờ có tranh vẽ hình minh họa (phụ lục tranh minh họa xuất phát ) Việc phân nhóm luyện tập giúp em nữ mạnh dạn tập luyện Đồng hồ thời gian luyện tập quay vòng em nhiều đảm bảo lượng vận động học Khi lượng vận động học đủ, giáo viên cho em chơi trò chơi + phương pháp trò chơi: Là phương pháp rèn luyện phản xạ cho em thông qua hình thức trò chơi vận động tạo điều kiện hưng phấn ,phấn khởi nhiệt tình tham gia tập luyện, trò chơi vận động có hướng dẫn giáo viên góp phần phát triển toàn diện sức nhanh ,bền, nhân cách, sức khỏe cho học sinh Trò chơi “ Đuổi bắt”, giáo viên tham khảo qua sách điền kinh trường phổ thông, phần giảng dạy kĩ thuật chạy ngắn, giáo viên cho học sinh nữ có vị trí xuất phát trước học sinh nam khoảng m Sau cán lớp dùng hiệu lệnh hai nhóm xuất phát lượt chạy 30-40m Nhóm học sinh nam có nhiệm vụ đuổi bắt bắt bạn nữ trước mặt mình, vừa giúp em có trạng thái tâm lý vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi, háo hức tham dự chơi, tạo không khí vui tươi học Giáo viên thấy áp dụng trò chơi dạy kĩ thuật xuất pháp thấp, học sinh vừa tích cực chơi trò chơi, lại có phản xạ xuất phát tốt, thích hợp với học nên áp dụng + Phương pháp cố: Nhằm giúp em học sinh nhận thức kiến thức mà học để tạo cho việc thực động tác xác Kết thúc phần bản, tập trung học sinh lại, giáo viên nhấn mạnh mấu chốt kỹ thuật xuất phát thấp đặt vị trí bàn đạp Đặc biệt lệnh : * Lệnh “Vào chỗ”: Tư người, khoảng cách hai chân bàn đạp (theo vị trí tranh vẽ, khoảng cách giữ hai tay rộng vai chút, bàn tay tiếp xúc với đất đầu ngón tay, tay chếch hình chữ V, trọng tâm rơi vào hai tay, đầu gối chân sau…(phụ lục tranh minh họa vào chổ) * Lệnh “Sẳn sàng”: Từ từ nâng mông lên chuyển trọng tâm trước, hai vai nhô trước khỏi vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng trước từ đến mét.( phụ lục tranh minh họa sẵn sàng) * Lệnh “Chạy”: Hai chân đạp mạnh, đạp chân sau vào bàn đạp sau bước phía trước bước nhỏ, tiếp đạp chân trước vào bàn đạp trước nhanh chống chân rời bàn đạp trước khỏi vạch xuất phát, kết họp đánh tay nhanh lao người phía trước gọi chạy lao sau xuất phát.( phụ lục tranh minh họa xuất phát) Giáo viên gọi học sinh lên thực lại kĩ thuật xuất phát thấp cho lớp quan sát, nhận xét, củng cố lại Phần củng cố này, học sinh thực bước kể hầu hết em nắm tốt, kiến thức vững chắc, kỹ thực động tác đạt yêu cầu cao Kết quả: Qua thực tế dạy kỹ thuật xuất phát thấp theo phương pháp trên, điều kiện sân bãi trường nội thành em làm quen với bàn đạp cách đặt chúng, khó lòng để đóng bàn đạp luyện tập Nhưng với kỹ thuật xuất phát thấp kể trên, điều thực tế em luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp giống vô tuyến truyền hình, em xem quan sát qua tranh vẽ minh họa, từ em hứng thú tập luyện việc hình thành kỹ động tác tốt hơn, kiến thức hiểu nhanh Các em bị sai sót so với tranh vẽ động tác sửa sai không tốn nhiều thời gian, dành nhiều thời gian cho luyện tập Với tranh vẽ biểu thị vị trí bàn đạp giúp em hiểu biết cách bố trí bàn đạp Qua em nắm vững để áp dụng vào thực tế luyện tập, kiến thức khai thác cách sâu rộng, dạy có hiệu thực tế cao Với hình thức tập luyện tập thể, giúp em hình thành kỹ động tác đồng loạt, sau kỹ lặp lặp lại thông qua việc phân nhóm luyện tập Kết hợp luyện tập nghĩ ngơi hợp lý nên khối lượng vận động phù hợp với học sinh không mệt mỏi mà không nhẹ, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục thể chất Nội dung tiết học khắc sâu, không gò bó, đồng thời phát huy hạt nhân nòng cốt đội ngũ lớp Khi áp dụng phương pháp dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp 10CBo6 thu kết khả quan, có tiến triển tốt so với lớp chưa áp dụng phương pháp kỹ thuật xuất phát thấp lớp 10CBo7 (lớp đối chứng) cụ thể thể qua bảng sau: Bảng thống kê kết Khá KẾT QUẢ Tổng Giỏi số học HS Tỷ lệ % sinh Trung bình HS Tỷ lệ % HS Tỷ % Lớp 10 CBo7 45 13 28.9 % 22 48.9 % 10 22.2 % 45 17 37.8 % 25 55.6 % 6.6 % lệ (Đối chứng) Lớp 10CBo6 (Thực nghiệm) + Ghi chú: Năm đánh giá kết học tập em qua kiểm tra xếp loại: Đạt (Đ) – chưa đạt (CĐ) Cho nên khó so sánh kế quả, chuyển qua xếp loại: Giỏi – Khá - Trung bình PHẦN III: Kết luận kiến nghị I Kết luận: Qua dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh, thân rút học kinh nghiệm là: - Về phía giáo viên: + Nhờ sử dụng hợp lý tranh vẽ hình minh họa nên giải thích, giảng giải nhiều mà học sinh tiếp thu tốt hiểu nhanh hơn, tranh vẽ mà có giải thích nhiều Chính thời lượng làm việc giáo viên rút ngắn + Việc phân nhóm luyện tập vừa giúp học sinh chủ động, tích cực tập luyện, vừa giúp giáo viên có nhiều thời gian kèm cặp sửa chữa cho học sinh yếu Do kết hiệu giảng nâng cao - Về phía học sinh: + Nhờ tranh vẽ minh họa giáo viên, em chủ động nhận thức kỹ thuật xuất phát thấp nhanh so với việc tranh vẽ minh họa Thông qua tranh vẽ 100% em thực động tác đặt tay sau vạch xuất phát giai đoạn “vào chổ”, động tác “sẳn sàng”, xuất phát “chạy” em nắm bắt nhanh so với việc không sử dụng tranh ảnh minh họa + Vì trình nhận thức học sinh so với tiết dạy theo phương pháp cũ mà tranh ảnh minh họa, học theo phương pháp đổi học sinh luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao xuất phát nhiều nên lượng vận động học đầy đủ, đảm bảo yêu cầu học luyện tập kỹ thuật gắn liền với phát triển thể lực học sinh + Việc phân nhóm tập luyện (theo giới tính thể lực) dạy theo phương pháp đổi giúp em thấy tự nhiên, tự tin luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp thi đua luyện tập, học sinh nữ, em không e dè thực tập chạy Điều góp phần công việc nâng cao hiệu giảng dạy, đồng thời phát huy có hiệu đội ngũ cốt cán lớp + Với trò chơi mà giáo viên áp dụng tập xuất phát thấp, cho thấy em hào hứng, sôi tham gia nhiệt tình Mặt khác giúp cho em vận dụng học vừa thu hút toàn lớp tham gia đầy đủ, vừa tạo không khí phấn khởi thi đấu em nam em nữ tháo gở tâm lý ngại ngùng II Kiến nghị: Để học thể dục có tiết dạy học hiệu thấy cần trang bị nhiều đồ dùng dạy học như: tranh vẽ minh họa kỹ thuật động tác, băng hình mô tả kỹ thuật chạy, phương tiện phục vụ cho công tác dạy học đường chạy, đồng hồ bấm giây, dây đích, còi, tài liệu tham khảo… Trên chút kinh nghiệm trình dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh trung học phổ thông Cao lãnh Tôi mong góp ý chân thành từ bạn đồng nghiệp hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm trường Để sáng kiến kinh nghiệm tốt [...]... khi đặt tay sau vạch xuất phát ở giai đoạn “vào chổ”, động tác “sẳn sàng”, xuất phát “chạy” các em nắm bắt nhanh hơn so với việc không sử dụng tranh ảnh minh họa + Vì quá trình nhận thức của học sinh đúng hơn so với tiết dạy theo phương pháp cũ mà không có tranh ảnh minh họa, trong giờ học theo phương pháp đổi mới học sinh được luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao khi xuất phát được nhiều hơn... học được khắc sâu, không gò bó, đồng thời phát huy được những hạt nhân nòng cốt là đội ngũ của lớp Khi áp dụng phương pháp dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp 10CBo6 tôi thu được kết quả rất khả quan, có tiến triển tốt hơn so với lớp chưa được áp dụng phương pháp kỹ thuật xuất phát thấp là lớp 10CBo7 (lớp đối chứng) cụ thể được thể hiện qua bảng sau: Bảng thống kê kết quả Khá KẾT QUẢ Tổng Giỏi số học. .. nhiều hơn nên lượng vận động trong giờ học được đầy đủ, đảm bảo yêu cầu của giờ học đó là luyện tập kỹ thuật gắn liền với phát triển thể lực của học sinh + Việc phân nhóm tập luyện (theo giới tính và thể lực) như bài dạy theo phương pháp đổi mới giúp các em thấy tự nhiên, cũng như tự tin khi luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp và cùng thi đua nhau luyện tập, nhất là học sinh nữ, các em không còn e dè khi... dây về đích, còi, tài liệu tham khảo… Trên đây là một chút kinh nghiệm của tôi trong quá trình dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh trung học phổ thông Cao lãnh 1 Tôi rất mong được sự góp ý chân thành từ các bạn đồng nghiệp và hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm của trường Để sáng kiến kinh nghiệm của tôi tốt hơn ... Kiến nghị: Để giờ học thể dục có được những tiết dạy và học hiệu quả thì tôi thấy cần được trang bị nhiều hơn nữa về các đồ dùng dạy học như: tranh vẽ minh họa các kỹ thuật động tác, các băng hình mô tả kỹ thuật chạy, các phương tiện phục vụ cho công tác dạy và học cũng như đường chạy, đồng hồ bấm giây, dây về đích, còi, tài liệu tham khảo… Trên đây là một chút kinh nghiệm của tôi trong quá trình dạy. .. viên cũng được rút ngắn + Việc phân nhóm luyện tập vừa giúp học sinh chủ động, tích cực tập luyện, vừa giúp giáo viên có nhiều thời gian kèm cặp sửa chữa cho những học sinh yếu hơn Do đó kết quả và hiệu quả bài giảng được nâng cao - Về phía học sinh: + Nhờ những tranh vẽ minh họa của giáo viên, các em chủ động nhận thức được kỹ thuật xuất phát thấp nhanh hơn so với việc không có tranh vẽ minh họa Thông... % sinh Trung bình HS Tỷ lệ % HS Tỷ % Lớp 10 CBo7 45 13 28.9 % 22 48.9 % 10 22.2 % 45 17 37.8 % 25 55.6 % 3 6.6 % lệ (Đối chứng) Lớp 10CBo6 (Thực nghiệm) + Ghi chú: Năm nay đánh giá kết quả học tập các em qua kiểm tra xếp loại: Đạt (Đ) – chưa đạt (CĐ) Cho nên khó so sánh kế quả, tôi chuyển qua xếp loại: Giỏi – Khá - Trung bình PHẦN III: Kết luận và kiến nghị I Kết luận: Qua dạy bài kỹ thuật xuất phát. .. Giỏi – Khá - Trung bình PHẦN III: Kết luận và kiến nghị I Kết luận: Qua dạy bài kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh, bản thân tôi cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm đó là: - Về phía giáo viên: + Nhờ sử dụng hợp lý các tranh vẽ hình minh họa nên tôi không phải giải thích, giảng giải nhiều mà học sinh vẫn tiếp thu tốt và hiểu nhanh hơn, khi không có tranh vẽ mà có giải thích nhiều Chính vì thế... khi thực hiện các bài tập chạy Điều đó cũng góp một phần trong công việc nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời phát huy có hiệu quả đội ngũ cốt cán của lớp + Với trò chơi mà giáo viên áp dụng trong bài tập xuất phát thấp, cho thấy các em rất hào hứng, sôi nổi tham gia rất nhiệt tình Mặt khác còn giúp cho các em vận dụng bài học vừa thu hút toàn bộ cả lớp tham gia đầy đủ, vừa tạo được không khí phấn...nắm vững để áp dụng vào thực tế luyện tập, kiến thức được khai thác một cách sâu rộng, bài dạy có hiệu quả thực tế cao Với hình thức tập luyện tập thể, giúp các em hình thành kỹ năng động tác đồng loạt, sau đó kỹ năng được lặp đi lặp lại thông qua việc phân nhóm luyện tập Kết hợp giữa luyện tập và nghĩ ngơi hợp lý nên khối lượng vận động phù hợp với học sinh không quá mệt mỏi mà cũng không quá nhẹ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp học sinh THPT , Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp học sinh THPT , Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp học sinh THPT

Từ khóa liên quan