bài giảng ngữ văn lớp 9 tiet 110 bai giang mua xuan nho nho

18 400 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 10:46

các thầy cô giáo dự tiết học KIM TRA BI C Vn bn Chun b hnh trang vo th k mi nhm hng n i tng no? A Tt c ngi Vit Nam B Lp tr Vit Nam C Thiu nhi Vit Nam D Nhng ngi Vit Nam nc ngoi Theo tỏc gi, hnh trang quan trng nht cn chun b l gi? A Nhng tri thc khoa hc B Nhng kinh nghim sng v hnh ng thc tin C Nhng hiu bit v bố bn nm chõu D Chớnh bn thõn ngi Tiết 110 (Thanh Hải) Các tác phẩm chính: đồng chí trung kiên (1962) +) Huế mùa xuân - tập (1970-1975) +) Dấu võng trường sơn (1977) +) Mưa xuân đất (1982) +) Thơ Thanh Hải (1982) +) Nhng đồng chí trung kiên (1962) +) Huế mùa xuân - tập (1970-1975) +) Dấu võng trường sơn (1977) +) Mưa xuân đất (1982) +) Thơ Thanh Hải (1982) Mọc dòng sông xanh Một hoa tím bic Ơi chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Mt xuõn nho nh Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l túc bc Mựa xuõn ta xin hỏt Cõu Nam ai, Nam bỡnh Nc non ngn dm mỡnh Nc non ngn dm tỡnh Nhp phỏch tin t Hu 11-1980 44 ph ph nn Kh Kh 4,5: 4,5: Kh 66 :: Kh Kh Kh Kh 11 :: Kh 2,3 2,3 :: cc nguyờn nguyờn vvàà Ng i ca Ng i ca Mựa xuõn Mựa xuõn tâm ni m c a Mựa xuõn Mựa xuõn tâm ni m c a quờ h ng quờ h ng Thiờn nhiờn t n c nh th Thiờn nhiờn t n c nh th cctt nn cc Mọc dòng sông xanh Một hoa tím bic Ơi chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Mt xuõn nho nh Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l túc bc Mựa xuõn ta xin hỏt Cõu Nam ai, Nam bỡnh Nc non ngn dm mỡnh Nc non ngn dm tỡnh Nhp phỏch tin t Hu 11-1980 Mọc dòng sông xanh Một hoa tím biêc Ơi chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Mt xuõn nho nh Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l túc bc Mựa xuõn ta xin hỏt Cõu Nam ai, Nam bỡnh Nc non ngn dm mỡnh Nc non ngn dm tỡnh Nhp phỏch tin t Hu Nh Th Là Thanh từ chỉcụ mùa Hi xuân cú c thứ nguyn hai gỡ cho thơ t nc? Cách Nếu Là Bài Một tính người miêu thơ loại từ sử nhạc tả nông đánh dụng mùa dân giá thành mùa xứvề có Huế xuân nhiệm công tranh biện vụ nhắc thiên thiên tôpháp điểm đến nhiên nhiên nghệ cho đất mùa thuật mùa nước xuân xuân thơ thể ngườilực lính gìcó nhiệm Thanh vụHải ??00 Hàng dọc Hng dn hc nh - Hc thuc lũng bi th, nm chc ngh thut v ni dung ca bi -Vit mt on bỡnh mt kh th bi m em yờu thớch - Son bi Chú Súi v Cu th ng ngụn La Phong - Ten [...]... hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Mt mựa xuõn nho nh Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l khi túc bc Mựa xuõn ta xin hỏt Cõu Nam ai, Nam bỡnh Nc non ngn dm mỡnh Nc non ngn dm tỡnh Nhp phỏch tin t Hu Nh Th Là Thanh từ chỉcụ mùa Hi xuân cú c thứ nguyn hai trong gỡ bài cho thơ t nc? Cách Nếu Là Bài Một tính người miêu thơ loại từ sử nhạc tả nông đánh dụng mùa dân giá thành... đánh dụng mùa dân giá thành mùa xứvề có Huế xuân bức nhiệm công được tranh của biện vụ nhắc thiên thiên tôpháp điểm đến nhiên nhiên nghệ cho trong đất mùa thuật mùa bài nước xuân xuân thơ nào thể hiện thì năng ngườilực lính trong gìcó của bài nhiệm Thanh vụHải gì ??00 Hàng dọc Hng dn hc nh - Hc thuc lũng bi th, nm chc ngh thut v ni dung ca bi -Vit mt on vn bỡnh mt kh th trong bi m em yờu thớch - Son
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng ngữ văn lớp 9 tiet 110 bai giang mua xuan nho nho , bài giảng ngữ văn lớp 9 tiet 110 bai giang mua xuan nho nho , bài giảng ngữ văn lớp 9 tiet 110 bai giang mua xuan nho nho

Từ khóa liên quan