Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 năm học 2015 2016 (mới)

15 3,107 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2016, 23:34

Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ PHỤC VỤ, TỰ QUẢN Ngày 18/9/2015 Bài 1: TỔ CHỨC, SẮP XẾP CÔNG VIỆC HỢP LÍ I/ Mục tiêu: Tạo dựng thói quen tổ chức, xếp công việc hợp lí II/ Câu chuyện: CHUYỆN CỦA NAM - Cho HS đọc câu chuyện (trang 4) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận cá nhân trả lời câu hỏi: (5 phút) *Qua câu chuyện trên, em thấy Nam xếp công việc hợp lí chưa? *Nam cần làm để vừa học vừa đá bóng với bạn? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trình bày bảng lớp: (7 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho HS liệt kê công việc làm ngày trình bày ý cho (BT 4): - GV chốt kết quả: Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, chuẩn bị đồ dùng học tập, học bài, giúp đỡ bố mẹ, … IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Làm việc gấp, vội vàng - Làm việc - Việc hôm để ngày mai làm - Làm nhiều việc lúc - Làm việc cẩu thả V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ tổ chức xếp công việc (thời gian học bài, giúp đỡ bố mẹ, vui chơi, việc vệ sinh cá nhân hàng ngày, việc chuẩn bị đồ dùng học tập luyện tập thể dục thể thao …) cách hợp lí (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ PHỤC VỤ, TỰ QUẢN Ngày 02/10/2015 Bài 2: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO I/ Mục tiêu: - Thấy tầm quan trọng việc hoàn thành nhiệm vụ giao - Tạo thói quen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao II/ Câu chuyện: HIẾU XUẤT SẮC - Cho HS đọc câu chuyện (trang 8) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) *Tại Hiếu bị bố mẹ cấm chơi vòng tuần? *Em rút học từ câu chuyện Hiếu? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (7 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV cho HS nêu số nguyên nhân dẫn tới việc không hoàn thành nhiệm vụ giao GV chốt kết IV/ Bài học: EM CẦN NHỚ - Luôn lập kế hoạch phù hợp cho công việc, nhiệm vụ giao - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, em người tin tưởng yêu thương V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ giao Đánh giá thói quen hoàn thành nhiệm vụ giao (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: GIAO TIẾP, HỢP TÁC Ngày 16/10/2015 Bài 3: TINH THẦN HỢP TÁC I/ Mục tiêu: Tạo dựng thói quen tổ chức, xếp công việc hợp lí II/ Câu chuyện: CHUYỆN CỦA MINH - Cho HS đọc câu chuyện (trang 12) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì nhóm Minh không hoàn thành tập? * Nếu em Minh, em làm để nhóm hoàn thành tập? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV cho HS chơi trò chơi: “Gỡ rối” nêu số việc thể tinh thần hợp tác bạn nhóm, từ em rút học gì? - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Tạo bè phái đánh - Phản bác, chê bai ý kiến bạn - Tìm điểm xấu bạn - Ích kỉ, kiêu căng BÍ QUYẾT GIÚP EM HỢP TÁC TỐT VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH - Đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ bạn gặp khó khăn - Lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn khác - Ứng xử thân thiện - Đề cao lợi ích nhóm - Nhóm sáng tạo V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ tinh thần hợp tác em, chia sẻ với bạn lợi ích tinh thần hợp tác (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: GIAO TIẾP, HỢP TÁC Ngày 23/10/2015 Bài 4: ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG I/ Mục tiêu: - Biết cách ứng xử văn minh nơi công cộng - Tạo thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng II/ Câu chuyện: TRÊN XE BUÝT - Cho HS đọc câu chuyện (trang 16) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp trả lời câu hỏi: * Theo em, Nam cảm thấy xấu hổ? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày trước lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV cho HS nêu số hành vi thể việc ứng xử văn minh nơi công cộng Lớp nhận xét bổ sung - GV chốt kết IV/ Bài học: Những việc em cần làm để thể ứng sử văn minh nơi công cộng: - Bỏ rác nơi qui định - Giúp đỡ người già, người khuyết tật qua đường - Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông - Xếp hàng mua vé, toán tiền siêu thị - Giữ trật tự nơi công cộng Những điều cần tránh: - Chen lấn xô đẩy - Khạc nhổ, vứt rác bừa bãi Ứng xử văn minh nơi công cộng em người tôn trọng, quí mến V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ thực ứng xử văn minh nơi công cộng em Em chia sẻ với bạn cách ứng xử nơi công cộng (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ HỌC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ Ngày /10/2015 Bài 5: CÁC LOẠI HÌNH THÔNG MINH I/ Mục tiêu: Xác định loại hình thông minh trội thân để học tập hiệu định hướng phát triển tương lai II/ Câu chuyện: CUỘC THI TRÈO CÂY - Cho HS đọc câu chuyện (trang 20) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp trả lời câu hỏi: * Theo em, câu chuyện trên, Voi thể trí thông minh nào? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày trước lớp: (5 phút) - Em thích nghề công việc đây? (đánh dấu X vào ô trống) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày trước lớp: (5 phút) - Em cần làm để phát huy sở thích nghề công việc mình? - Những việc em thường làm để khắc phục sở đoản thân? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU EM CẦN TRÁNH - Quá tự ti so sánh điểm yếu với điểm mạnh người khác - Quá tự tin so sánh điểm mạnh với điểm yếu người khác V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ thực tìm điểm mạnh, điểm yếu không? Em có thường xuyên rèn luyện điểm mạnh không? (trước sau học) Em có thường xuyên khích lệ bạn phát huy điểm mạnh không? Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ HỌC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ Bài 6: PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC HIỆU QUẢ I/ Mục tiêu: - Rèn luyện thói quen tự học hiệu - Chủ động, sáng tạo phương pháp tự học hiệu II/ Câu chuyện: MINH VÀ HÙNG - Cho HS đọc câu chuyện (trang 24) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Em học tập điều từ bạn Minh qua câu chuyện trên? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Giấu dốt - Chờ thầy (cô) giao làm - Học đối phó - Chép bạn - Vừa học vừa chơi - Học tùy hứng - Vừa học vừa nằm xem ti-vi V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ rèn luyện thói quen tự học hiệu Kĩ vận dụng phương pháp học tập hiệu quả? (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: CHĂM HỌC, CHĂM LÀM, TÍCH CỰC THAM GIA CAC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Bài 7: THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG LỚP I/ Mục tiêu: - Thấy tầm quan trọng việc tham gia hoạt động xã hội - Tự tin, chủ động tham gia hoạt động trường, lớp ; gắn kết với bạn bè, nâng cao kĩ sống II/ Câu chuyện: LỚP A - Cho HS đọc câu chuyện (trang 28) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì lớp 5A đoạt giải toàn trường? Em có thường xuyên tham gia hoạt động chung trường, lớp tổ chức không? Đó hoạt động gì? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (6 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Thiếu nhiệt tình - Không tìm hiểu kĩ nội dung chương trình - Cho hoạt động tập thể không quan trọng V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ tham gia hoạt động trường lớp Kĩ tự tin, chủ động tham gia hoạt động trường lớp? (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: CHĂM HỌC, CHĂM LÀM, TÍCH CỰC THAM GIA CAC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Bài 8: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA I/ Mục tiêu: - Thấy tầm quan trọng hoạt động ngoại khóa - Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa ; biết áp dụng kiến thức học vào thực tế II/ Câu chuyện: NGƯỜI BẠN GƯƠNG MẪU - Cho HS đọc câu chuyện (trang 32) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Hoạt động ngoại khóa mang lại lợi ích lợi cho Minh? Ghi lại hoạt động ngoại khóa mà em tham gia cảm nhận em tham gia hoạt động đó? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (6 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Đánh giá sai tầm quan trọng hoạt động ngoại khóa - Sắp xếp thời gian chưa hợp lí - Chuẩn bị dụng cụ không đầy đủ - Tham gia không nhiệt tình - Tự làm theo ý - Ngại tiếp xúc với bạn bè, thầy cô, người xung quanh V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ tích cực chủ động tham gia hoạt động ngoại khóa Kĩ xếp thời gian, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước tham gia hoạt động ngoại khóa? (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM Bài 9: HOÀI BÃO CUỘC ĐỜI I/ Mục tiêu: - Hiểu hoài bão tầm quan trọng việc xây dựng hoài bão - Biết viết nói hoài bão thân II/ Câu chuyện: CHUYỆN CỦA ALICE - Cho HS đọc câu chuyện (trang 36) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì Mèo thần lại nói với Alice: “Thế không cần quan tâm nên đường nào”? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (6 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Lười lập kế hoạch hành động - Mục tiêu nhỏ - Bị tác động người xung quanh - Hoài bão không rõ ràng - Sợ không đạt hoài bão - Thiếu tin tưởng thân - Thiếu kiên trì với mục tiêu V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ chia sẻ hoài bão với bạn (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM Bài 10: XÂY DỰNG NHÃN HIỆU I/ Mục tiêu: - Trình bày định nghĩa nhãn hiệu tầm quan trọng xây dựng nhãn hiệu - Đặt mục tiêu thực hành phương pháp để tạo dựng nhãn hiệu cho thân II/ Câu chuyện: ĐỖ NHẬT NAM - Cho HS đọc câu chuyện (trang 40) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì Đỗ Nhật Nam nhiều người biết đến? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Không có ước mơ hoài bão - Đố kị với người giỏi - Nản chí gặp khó khăn - Chưa biết rõ khiếu - Không cần tham khảo ý kiến bố mẹ, thầy cô V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực đánh giá kĩ rèn luyện khiếu để xây dựng nhãn hiệu (trước sau học) Kĩ chia sẻ trao đổi với bạn bí đề xây dựng nhãn hiệu (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TRUNG THỰC, KỈ LUẬT, ĐOÀN KẾT Bài 11: TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI I/ Mục tiêu: - Trình bày lợi ích có tinh thần đồng đội - Thực hành phương pháp xây dựng tinh thần động đội II/ Câu chuyện: THẢO LUẬN NHÓM - Cho HS đọc câu chuyện (trang 44) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì nhóm Trung không đưa câu trả lời? * Vì cần có tinh thần đồng đội? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Làm theo ý - Nghi ngờ, đổ lỗi cho - Trốn tránh trách nhiệm - Gây đoàn kết đội - Bỏ gặp khó khăn - Phê phán gay gắt ý kiến người khác V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ tinh thần hợp tác, đóng góp ý kiến đội (trước sau học) Kĩ động viên giúp đỡ bạn đội (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TRUNG THỰC, KỈ LUẬT, ĐOÀN KẾT Bài 12: KĨ NĂNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC I/ Mục tiêu: - Trình bày lợi ích kĩ phân công công việc - Thực hành cách phân công công việc hợp lí II/ Câu chuyện: CÁCH GIAO VIỆC - Cho HS đọc câu chuyện (trang 48) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Tại Minh chưa hoàn thành tốt công việc giao? * Em nêu cách hợp lí để phân công công việc lớp? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Giao nhiều việc cho người - Mục tiêu kế hoạch không rõ ràng - Bảo thủ, không tiếp thu ý kiến đóng góp - Hoàn thành công việc không thời hạn - Chỉ làm mình, không tin tưởng vào người khác - Phân công công việc chưa phù hợp với khả bạn V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ hoàn thành công việc phân công (trước sau học) Kĩ phân công, tổ chức xếp công việc (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: YÊU GIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC; YÊU TRƯỜNG LỚP, QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC Bài 13: GIỚI THIỆU DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC I/ Mục tiêu: - Trình bày ý nghĩa di tích lịch sử - Tìm hiểu giới thiệu di tích lịch sử quê hương, đất nước với người II/ Câu chuyện: ĐẾN THĂM ĐỀN HÙNG - Cho HS đọc câu chuyện (trang 52) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì bạn lại trầm trồ thán phục Minh? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Hỏi người lớn tuổi - Chia sẻ với thầy cô, bạn bè - Đến thăm di tích lịch sử - Trồng cây, dọn rác bảo vệ di tích - Tham gia thi tìm hiểu di tích - Viết lại giới thiệu di tích lịch sử - Chụp lại lưu giữ hình anhrdi tích lịch sử - Chủ động tìm hiểu qua sách, báo, đài, internet … V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ kể tên di tích lịch sử (trước sau học) Kĩ giới thiệu di tích lịch sử với người (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: YÊU GIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC; YÊU TRƯỜNG LỚP, QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC Bài 14: GIỚI THIỆU DANH NHÂN CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC I/ Mục tiêu: - Trình bày kiến thức bổ ích tìm hiểu danh nhân quê hương - Tự hào danh nhân quê hương đất nước II/ Câu chuyện: KỂ CHUYỆN DANH NHÂN - Cho HS đọc câu chuyện (trang 56) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn đọc để thảo luận III/ Trải nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì nhóm Minh đoạt giải thi? * Hãy kể tên danh nhân quê em mà em biết ? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV chốt kết HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân trình bày bảng lớp - GV chốt kết IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Phá hoại di tích lịch sử, tượng đài, danh nhân quê hương - Tin vào nguồn thông tin không đáng tin cậy - Nói sai thật, xuyên tạc danh nhân - Thiếu quan tâm đến lịch sử quê hương đất nước V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ tìm hiểu danh nhân quê hương đất nước (trước sau học) Kĩ chia sẻ với bạn danh nhân quê hương em (trước sau học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét kĩ thực hành học sinh - Phụ huynh tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp [...]... quê hương đất nước (trước và sau bài học) Kĩ năng chia sẻ với các bạn về những danh nhân ở quê hương em (trước và sau bài học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét của mình về kĩ năng thực hành của học sinh - Phụ huynh có thể tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp 5 Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp 5 ... đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ năng hoàn thành công việc khi được phân công (trước và sau bài học) Kĩ năng phân công, tổ chức và sắp xếp công việc (trước và sau bài học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét của mình về kĩ năng thực hành của học sinh - Phụ huynh có thể tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp 5 Trường TH Bình Khương Nguyễn... tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ năng kể tên các di tích lịch sử (trước và sau bài học) Kĩ năng giới thiệu các di tích lịch sử với mọi người (trước và sau bài học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét của mình về kĩ năng thực hành của học sinh - Phụ huynh có thể tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp 5 Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng... khi gặp khó khăn - Phê phán gay gắt ý kiến của người khác V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ năng tinh thần hợp tác, đóng góp ý kiến trong đội (trước và sau bài học) Kĩ năng động viên giúp đỡ các bạn trong đội (trước và sau bài học) Giáo viên, phụ huynh nhận xét: - Giáo viên ghi nhận xét của mình về kĩ năng thực hành của học sinh - Phụ huynh có... tham gia nhận xét thêm (nếu cần) Giáo án KĨ NĂNG SỐNG lớp 5 Trường TH Bình Khương Nguyễn Vĩ Hồng CHỦ ĐỀ: TRUNG THỰC, KỈ LUẬT, ĐOÀN KẾT Bài 12: KĨ NĂNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC I/ Mục tiêu: - Trình bày được lợi ích của kĩ năng phân công công việc - Thực hành được các cách phân công công việc hợp lí II/ Câu chuyện: CÁCH GIAO VIỆC - Cho một HS đọc câu chuyện trong bài (trang 48) - Lớp lắng nghe câu chuyện bạn... nhân và trình bày bảng lớp - GV chốt kết quả IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Phá hoại các di tích lịch sử, tượng đài, danh nhân quê hương - Tin vào những nguồn thông tin không đáng tin cậy - Nói sai sự thật, xuyên tạc về các danh nhân - Thiếu quan tâm đến lịch sử của quê hương đất nước V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh giá: Yêu cầu HS tự giác, trung thực tự đánh giá kĩ năng tìm hiểu về các... trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết quả đúng HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết quả đúng HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp - GV chốt kết quả IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Làm theo ý mình - Nghi ngờ, đổ lỗi cho nhau - Trốn tránh trách nhiệm -... cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp - GV chốt kết quả IV/ Bài học: NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH - Giao nhiều việc cho một người - Mục tiêu kế hoạch không rõ ràng - Bảo thủ, không tiếp thu ý kiến đóng góp - Hoàn thành công việc không đúng thời hạn - Chỉ làm một mình, không tin tưởng vào người khác - Phân công công việc chưa phù hợp với khả năng của từng bạn V/ Đánh giá, nhận xét: Học sinh tự đánh... hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: (5 phút) * Vì sao các bạn lại trầm trồ thán phục Minh? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết quả đúng HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết quả đúng HĐ 3: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp - GV chốt kết... nghiệm: HĐ 1: - GV hướng dẫn cho lớp thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: (5 phút) * Tại sao Minh chưa hoàn thành tốt công việc được giao? * Em hãy nêu ra các cách hợp lí để phân công công việc ở lớp? - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết quả đúng HĐ 2: - GV hướng dẫn cho lớp làm việc cá nhân và trình bày bảng lớp: (5 phút) - HS trình bày ý kiến, lớp nhận xét và bổ sung GV chốt kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 năm học 2015 2016 (mới), Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 năm học 2015 2016 (mới), Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 năm học 2015 2016 (mới)

Từ khóa liên quan