Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên, nghệ an

87 243 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 16:58

Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - TÊ ́H U KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH H NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG IN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN Đ A ̣I H O ̣C K HUYỆN HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: LƯU THỊ VÂN ANH Giáo viên hướng dẫn: TS TRƯƠNG TẤN QUÂN Lớp: K43B KH - ĐT Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng năm 2013 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Lời cảm ơn Khóa luận tốt nghiệp phần quan trọng kết học tập Để hoàn thành khóa luận nổ lực thân, nhận quan tâm giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè U Ế Tôi xin cảm ơn thầy - cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế ́H tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý giá cho TÊ suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt thầy Trương Tấn Quân - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành khóa luận với H tất lòng nhiệt tình tinh thần trách nhiệm IN Đồng thời xin cảm ơn đến ban lãnh đạo toàn thể anh, K chị phòng Tài - kế hoạch huyện Hưng Nguyên tạo ̣C điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập phòng O Sau xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người ̣I H nguồn động viên ý nghĩa để vươn lên học tập bước Đ A bước vững vàng sống Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên: Lưu Thị Vân Anh Lớp: K43B KH - ĐT SVTH: Lưu Thị Vân Anh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii Ế TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 TÊ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu H 1.4 Phương pháp nghiên cứu IN 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn K PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣C CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU O TƯ VỐN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG ̣I H NGUỒN VỐN NSNN .4 1.1 Vốn đầu tư quản lý vốn đầu tư Đ A 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại vốn .4 1.1.3 Vai trò vốn ngân sách phát triển giao thông nông thôn 1.1.4 Quản lý nguồn VĐT xây dựng hạ tầng GTNT từ ngân sách nhà nước 1.2 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nguồn vốn NSNN 1.2.1 Khái niệm đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.2 Đặc điểm, vai trò đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT .9 1.2.3 Chức đầu tư xây dựng hạ tầng Giao Thông Nông Thôn .15 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng quản lý vốn NSNN vào đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 16 SVTH: Lưu Thị Vân Anh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân 1.2.5 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nguồn vốn NSNN .20 1.2.6 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng số địa phương dự án 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GTNT HUYỆN HƯNG NGUYÊN NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 24 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nguyên, tỉnh Nghệ An .24 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan 24 Ế 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 28 U 2.2 Một số kết đầu tư xây dựng sở hạ tầng GTNT địa bàn huyện ́H Hưng Nguyên 30 2.3 Thực trạng huy động vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng GTNT 34 TÊ 2.3.1 Tình hình huy động vốn NSNN đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT 34 2.3.2 Tình hình chi NSNN địa bàn huyện Hưng Nguyên cho xây dựng H hạ tầng GTNT giai đoạn 2008 - 2012 37 IN 2.4 Thực trạng hoạt động đầu tư XDCB từ NSNN huyện Hưng Nguyên giai K đoạn 2008 - 2012 .38 2.4.1 Nguồn vốn đầu tư phát triển huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2008 - 2012 .38 O ̣C 2.5 Chất lượng quản lý vốn đầu tư nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng ̣I H quản lý vốn đầu tư .42 2.5.1 Chất lượng quản lý vốn đầu tư 42 Đ A 2.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý vốn đầu tư địa bàn huyện Hưng Nguyên .43 2.5.3 Đánh giá tình hình quản lý nguồn vốn NSNN cho xây dựng hạ tầng GTNT 46 3.2 Tồn nguyên nhân 57 3.2.1 Tồn 57 3.2.2 Nguyên nhân .59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH CHO ĐẦU TƯ LƯỢNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG GTNT HUYỆN HƯNG NGUYÊN .61 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Hưng Nguyên đến SVTH: Lưu Thị Vân Anh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân năm 2020 61 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 61 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 61 3.2 Phương hướng phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 .62 3.2.1 Quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn 62 3.2.2 Sử dụng hiệu nguồn lực khan .63 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý VĐT xây dựng hạ tầng Ế GTNT địa bàn huyện Hưng Nguyên 64 U 3.3.1 Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa VĐT 65 ́H 3.3.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng 65 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập báo cáo đầu tư, lập TÊ dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư 65 3.3.4 Về công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức thầu, định thầu 66 H 3.3.5 Về quản lí thi công xây dựng công trình .67 IN 3.3.5 Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán làm công tác quản lí K đầu tư, quản lí tài đầu tư .68 3.3.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư O ̣C XDCB 69 ̣I H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết Luận 70 Đ A Kiến nghị .71 2.1 Kiến nghị với nhà nước 71 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh nghành chức tỉnh 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Lưu Thị Vân Anh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Giao thông nông thôn CSHT Cơ sở hạ tầng KT - XH Kinh tế - xã hội UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư NSNN Ngân sách nhà nước GDTX Giáo dục thường xuyên THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa BTXM Bê tông xi măng BTN Bê tông nhựa U ́H TÊ H IN Thấm nhập nhựa K TN NHỰA Thể dục thể thao An toàn giao thông Đ A ̣I H O ̣C TDTT ATGT Ế GTNT SVTH: Lưu Thị Vân Anh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ phần trăm loại mặt đường đường huyện 31 Biểu đồ 2: Tỷ lệ phần trăm loại mặt đường đường xã 32 Biểu đồ 3: Tỷ lệ phần trăm chất lượng đường huyện .33 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Bểu đồ 4: Tỷ lệ cấu VĐT GTNT 2008 - 2012 36 SVTH: Lưu Thị Vân Anh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Phân loại chiều dài đường mặt đường .31 Bảng 2: Tình trạng mặt đường (đường huyện) 33 Bảng 3: Vốn Ngân Sách Nhà Nước cho GTNT 35 Bảng 4: Cơ cấu VĐT Giao Thông Nông Thôn giai đoạn 2008 - 2012 36 Ế Bảng 5: Chi NS cho GTNT huyện, tỉnh 38 U Bảng 6: Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng 39 ́H Bảng 7: Vốn đầu tư bảo trì sửa chửa GTNT 2008- 2012 40 TÊ Bảng 8: Vốn đầu tư cho GTNT từ dân giai đoạn 2008 - 2012 41 Bảng 9: Các xã nhận hỗ trợ xi măng làm đường GTNT .41 H Bảng 10: Kiểm định thang đo Likert hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .47 IN Bảng 11: Mô tả mức độ đồng ý "công tác lập quy hoạch" .48 Bảng 12: Mô tả mức độ đồng ý "công tác thẩm định" .50 K Bảng 13: Mô tả mức độ đồng ý "công tác đấu thầu" 50 ̣C Bảng 14: Mô tả mức độ đồng ý "công tác toán vốn" 51 O Bảng 15: Mô tả mức độ đồng ý với sách kinh tế 52 ̣I H Bảng 16: Kết kiểm định "Công tác lập quy hoạch" 53 Bảng 18: Kết kiểm định "Công tác đấu thầu" 54 Đ A Bảng 19: Kiểm định công tác toán vốn đầu tư .55 SVTH: Lưu Thị Vân Anh viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn hoạt động đầu tư vô quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát kinh tế xã hội, tiền đề để thực công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế Ế sách quản lý kinh tế chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng thay đổi U nước ta ́H Huyện Hưng Nguyên nằm phía Đông Nam tỉnh Nghệ An, thuộc vùng Bắc TÊ Trung Bộ, huyện nằm phụ cận Thành Phố Vinh cách trung tâm thành phố khoảng km nên có nhiều thuận lợi việc liên kết trao đổi, giao lưu H hàng hóa, công nghệ, lao động kỹ thuật Với dự án đầu tư ngày nhiều, IN năm trở lại Hưng Nguyên theo đà phát triển toàn tỉnh kinh tế huyện nhà không ngừng lên K Nhận thấy chất lượng quản lý nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Hưng ̣C Nguyên có nhiều bất cập nên trình thực tập tìm hiểu định O chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng ̣I H giao thông nông thôn địa bàn huyện Hưng Nguyên - Nghệ An" nhằm tìm giải pháp thích hợp nâng cao chất lượng quản lý Đ A  Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Nhằm cải thiện chất lượng quản lý vốn ngân sách cho đầu tư sở hạ tầng GTNT, từ nâng cao hiệu vốn đầu tư từ NSNN công trình GTNT điạ bàn  Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung thuộc lĩnh vực hoạt động đầu tư quản lý vốn đầu tư - Phân tích thực trạng quản lý vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng GTNT địa bàn huyện Hưng Nguyên SVTH: Lưu Thị Vân Anh ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý vốn NSNN - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN  Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu + Số liệu sơ cấp: Điều tra đối tượng liên quan đến hoạt động đầu tư công trình xây dựng CSHT nông thôn giai đoạn 2008 - 2012 có sử dụng vốn NSNN - Phỏng vấn trực tiếp phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến chất lượng Ế quản lý vốn ngân sách địa bàn huyện U - Phỏng vấn ngẫu nhiên 40 cán UBND huyện Hưng Nguyên, 60 người ́H dân địa bàn xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên Tổng số mẫu tra 100 mẫu TÊ Các đối tượng chọn ngẫu nhiên + Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu chất lượng quản lý vốn NSNN đầu tư xây  Phương pháp phân tích số lệu H dựng hạ tầng GTNT giai đoạn 2008 - 2012 IN - Phương pháp thống kê toán học nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến K việc nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT ̣C - Phương pháp phân tích, so sánh O - sử dụng công cụ phân tích thống kê SPSS 16.0 để tổng hợp ý kiến, kiểm định thang đo chất lượng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB rút kết luận ̣I H  Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu Đ A Các nguồn số liệu thu thập từ giáo trình, sách báo, tạp chí có liên quan Các báo cáo tổng kết từ UBND, phòng Tài - kế hoạch, phòng Công thương Số liệu thu thập qua điều tra vấn cán UBND huyện Hưng Nguyên - người có liên quan đến công tác xây dựng quản lý vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT người dân sống địa bàn huyện để biết thực trạng hạn chế công tác quản lý nguồn vốn ngân sách  Kết đạt  Khóa luận trình bày thực trạng sở hạ tầng giao thông nông: Số km đường huyện, đường xã, trình trạng mặt đường SVTH: Lưu Thị Vân Anh x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Sử dụng hợp lý phương tiện vận tải truyền thông, phát triển phương tiện giới nhỏ phù hợp với kết cấu hạ tầng GTNT phù hợp với mức sống đa số người dân Kế hoạch xây dựng công trình giao thông: Giai đoạn 2013-2015: Xây dựng 102km đường cứng, có 24km đường nhựa; 47km đường BTXM; 31km đường cấp phối Tổng giá trị làm giao thông giai đoạn 2013-2015 là: 388.560 triệu đồng  Kế hoạch tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình giao thông: Giai Ế đoạn 2013-2015: U Tổng kinh phí: 4.396,2 triệu đồng ́H Trong đó: Kinh phí sửa chữa vừa: 2.440 triệu đồng TÊ Kinh phí tu bảo dưỡng thường xuyên: 1.956,15 triệu đồng 3.2 Phương hướng phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 H Phát triển GTNT nhằm phát triển nông thôn cách toàn diện, tạo sở IN vững phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, giảm bớt chênh lệch đời sống K khu vực thành thị nông thôn Đảm bảo thông suốt giao thông khu vực nông thôn, tạo thuận tiện trao đổi hàng hóa lại người dân Nâng O ̣C dần chất lượng GTNT phổ cập địa bàn nông thôn, tăng diện tích khu vực nông ̣I H thôn quy mô dân số sử dụng GTNT với chất lượng cao Định hướng phát triển GTNT đến 2020: Phát triển đường GTNT cho phương tiện Đ A giao thông giới tới tất trung tâm xã cụm xã, đảm bảo thông suốt quanh năm Tỷ lệ đường cứng, rải nhựa đạt từ 60-80% 3.2.1 Quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn Hệ thống đường vùng gồm tuyến đường phân làm nhiều cấp, tạo nên mạng lưới Các đường tiếp cận từ trung tâm xã phận mạng lưới đường nông thôn Việc hoàn thành chương trình quốc gia đường tiếp cận cách đầu tư cho tuyến đường cấp cao thấp mạng lưới đường tỉnh, đường xã, đáp ứng nhu cầu tiếp cận nông thôn Việc hoàn thành chương trình đảm bảo toàn lợi ích tiềm tàng việc tạo tuyến đường tiếp cận từ trung tâm xã đến trung tâm huyện lưu SVTH: Lưu Thị Vân Anh 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân lượng giao thông tăng lên tuyến đường tiếp cận Đối với nhiều xã, việc đến trung tâm huyện phải qua đường tiếp cận bản, sau nối với đường tỉnh Một số tuyến đường cấp cao có đường tiếp cận nối tới tình trạng xấu chưa nâng cấp, cần phải tiếp tục đầu tư cho khôi phục nâng cấp nhằm mang lại khả tiếp cận liên tục với trung tâm huyện điều kiện thời tiết Việc quy hoạch thực thi nguồn vốn đầu tư cần phải kết hợp với việc khôi phục đường tiếp cận nhằm đạt nối tiếp trọn vẹn từ U 3.2.2 Sử dụng hiệu nguồn lực khan Ế trung tâm xã ́H Khả sẵn có nguồn vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới đường nông thôn từ nguồn vốn Chính phủ, vốn tài trợ đóng góp nhân dân TÊ tiếp tục bị hạn chế nhiều nhu cầu khác Điều quan trọng nguồn vốn khan cần sử dụng có hiệu nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển H kinh tế - xã hội giảm bớt đói nghèo địa bàn huyện Hưng Nguyên IN Nhu cầu đầu tư thay đổi đáng kể tỉnh, huyện tỉnh có K khác biệt lớn quy mô, mức độ phát triển tình trạng mạng lưới đường nông thôn nước Các nguồn vốn phân bổ cho huyện Hưng Nguyên cần phải O ̣C vào nhu cầu ưu tiên đầu tư cho đường nông thôn, có xét đến lợi ích đem lại cho ̣I H người dân cho trình phát triển kinh tế Điều đòi hỏi Nhà nước phải tiếp tục giám sát đường nông thôn nước Đ A Việc áp dụng sách chung nâng cấp đường nông thôn lên tiêu chuẩn nông thôn cao tốn (như rải nhựa) chắn làm giảm đáng kể chiều dài mạng lưới đường nông thôn lại điều kiện thời tiết Trong giai đoạn trước mắt, việc nâng cấp tuyến đường nông thôn nhằm đem lại mức độ phục vụ cao cách đầu tư thêm cho dải nhựa, làm mặt đường phải lưu ý tập trung vào tuyền đường nông thôn giữ vai trò quan trọng kinh tế có lưu lượng xe lớn nơi mà việc đầu tư vào điều kiện kinh tế chi phí cho toàn quãng đời đường Trong giai đoạn lâu dài, nhu cầu dường tiếp cận lại điều kiện thời tiết đáp ứng ngày tăng nên tỷ lệ nguồn lực giành cho nâng cấp tăng lên SVTH: Lưu Thị Vân Anh 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý VĐT xây dựng hạ tầng GTNT địa bàn huyện Hưng Nguyên Để tăng cường quản lý VĐT XDCB điạ bàn huyện Hưng Nguyên thời gian tới, tổng thể cần quán triệt, thực số nhiêm vụ, giải pháp chung sau: Căn vào đạo, hướng dẫn trung ương, UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên đạo, phối hợp phòng, ban chức huyện triển khai quy định cụ thể quy trình, chế tài tra, kiểm tra, giám sát nguồn Ế vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước khâu trình đầu tư; U nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn xây dựng bản; định mức lập dự toán đầu ́H tư tiêu chí đánh giá hiệu đầu tư cho dự án nghành Thực công khai minh bạch quy định pháp luật; dự án công trình từ chủ trương đầu tư, thẩm TÊ định phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu đến nghiệm thu, toán; công khai kết tra; kiểm tra kết xử lý tra, kiểm tra H Đề cao trách nhiệm xử lý trách nhiệm cá nhân khâu đầu tư, IN trách nhiệm người định dự án quy hoạch, dự án đầu tư; làm rõ sai phạm, quy rõ trách nhiệm xử lý nghiêm minh, triệt để biện pháp hành chính, K hình bồi hoàn thiệt hại vật chất; khắc phục tình trạng quy kết trách nhiệm, ̣C nhận thiếu sót, yếu tập thể Kiên xử phạt cán công chức phẩm O chất yếu thếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, lực chuyên ̣I H môn yếu đầu tư XDCB Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng dự án quy hoạch, kế hoạch Đ A đầu tư Gắn quy hoạch với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế, bảo đảm tính liên nghành, liên vùng Triển khai phân cấp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm phòng ban, huyện với xã Ngăn chặn xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành quy định pháp luật, định quan có thẩm quyền, cấp Xây dựng lộ trình cụ thể để bước xóa bỏ tình trạng khép kín quản lý đầu tư XDCB Thực rà soát văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tư XDCB để kịp thời bổ sung văn hướng dẫn cấp sửa đổi, bổ sung ban hành văn thuộc thẩm quyền, hình thành hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB đồng hơn, tính pháp lý cao SVTH: Lưu Thị Vân Anh 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động quản lý đầu tư XDCB thơì gian tới, có kế hoạch đạo tra, kiểm tra kịp thời công trình có biểu tiêu cực nhân dân công luận phản ánh Giải triệt để nợ đọng VĐT XDCB, đặc biệt nợ đọng công trình, dự án có nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất, hàng quý, năm có báo cáo kịp thời với sở tài ban nghành chức tỉnh 3.3.1 Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa VĐT Ế Kế hoạch hóa VĐT phải tuân thủ đầy đủ trình tự XDCB U Chỉ lập bố trí vốn cho dự án khi: Dự án phải nằm quy hoạch XD ́H duyệt, đảm bảo đủ kiện để thi công theo quy định quy chế đầu tư XDCB phải bố trí sát tiến độ mục tiêu thực dự án, tránh tình trạng bố trí vốn tách rời TÊ mục tiêu hoàn thành công trình tạo khối lượng dang dở, chậm đưa công trình vào sử dụng, vốn đọng chậm phát huy hiệu H 3.3.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng IN Quy hoạch phải trước bước, quy hoạch phải thực mục tiêu K đề ra, không chồng chéo, quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch chung Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch đảm bảo quy hoạch kinh tế, O ̣C quy hoạch xây dựng sau phê duyệt phải đạo thực thống nhất, ̣I H chấm dứt việc giao đất, cấp phép xây dựng không theo quy hoạch Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy hoạch, kiên xử lý trường hợp trái phép không theo quy hoạch Đ A 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư Một là: Đối với tổ chức, đơn vị thực công tác tư vấn quan giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư cần phải nâng cao trình độ chuyên môn kinh nghiệm nghề nghiệp đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế làm công tác tư vấn công tác thẩm định Hai là: Các đơn vị tư vấn cần thường xuyên tăng cường trang thiết bị phù hợp với công việc tư vấn, đồng thời khai thác sử dụng có hiệu để đảm bảo đủ điều kiện lực đáp ứng yêu cầu công tác tư vấn theo quy định pháp luật SVTH: Lưu Thị Vân Anh 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Ba là: Khi lựa chọn nhà tư vấn để thực công việc tư vấn hoạt động đầu tư XDCB, chủ đầu tư phải vào điều kiện lực đơn vị tư vấn có phù hợp với quy định nhà nước để lựa chọn chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại lựa chọn nhà tư vấn không đủ điều kiện lực phù hợp với công việc Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đầu tư, việc thẩm định dự án đầu tư yếu tố hiệu kinh tế phải coi trọng mức Cơ quan, đơn vị thẩm Ế định dự án đầu tư xem xét yếu tố nhằm đảm bảo tính khả thi dự án U thiết phải cần lấy ý kiến tham gia văn quan chuyên ngành có liên ́H quan để xem xét, tham khảo phải làm rõ mục tiêu hiệu kinh tế dự án trước tổng hợp để trình người có thẩm quyền định phê duyệt dự án đầu tư TÊ Năm là: Tăng cường công tác tra kiểm tra hoạt động tư vấn cá nhân tổ chức hành nghề tư vấn xây dựng, phát có biện pháp xử lí kịp thời H tương vi phạm theo quy định luật xây dựng văn có liên quan IN 3.3.4 Về công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức thầu, định thầu K Lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng thực công việc, nhóm công việc, toàn công việc Lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự O ̣C án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, giám sát ̣I H hoạt động xây dựng khác Việc lựa chọn nhà thầu tìm kiếm nhà thầu chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề phù Đ A hợp với loại, cấp công trình Yêu cầu lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng phải đảm bảo việc sau đây: - Đáp ứng hiệu dự án đầu tư xây dựng công trình - Phải chọn nhà thầu có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề phù hợp, có giá hợp lí - Phải đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, minh bạch - Người định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền định hình thức lựa chọn nhà thầu  Để tăng cường công tác quản lí vốn thông qua công tác lựa chọn nhà thầu cần làm tốt công tác sau: SVTH: Lưu Thị Vân Anh 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Nâng cao nghiệp vụ, tiến tới chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa việc lựa chọn nhà thầu, cho đối tượng tham gia Các đối tượng tham gia trình lựa chọn nhà thầu bao gồm: Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, tổ chuyên gia đấu thầu, nhà thầu tham dự, quan tổ chức thẩm định Thực tốt trình tự thực đấu thầu bao gồm: chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, xét duyệt trúng thầu, trình duyệt thẩm định kết trúng thầu, phê duyệt kết đấu thầu, thông báo kết đấu thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng, kí kết hợp đồng Ế Cương chống hình thức khép kín đấu thầu Bảo đảm tính cạnh U tranh lành mạnh đấu thầu quy định luật đấu thầu Thực phân cấp ́H triệt để hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Xử lí tình đấu thầu TÊ theo nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh công minh bạch hiệu kinh tế, vào kế hoạch đấu thầu duyệt, nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, người có thẩm quyền người có định xử lí tình đấu thầu, chịu H trách nhiệm trước pháp luật định IN Giám sát xử lí triệt để hành vi định định thầu người có thẩm nghị đấu thầu có K quyền gói thầu không định thầu Giải dứt điểm kiến ̣C 3.3.5 Về quản lí thi công xây dựng công trình O Thực tốt công tác tuyên truyền thực luật xây dựng nghị ̣I H định phủ công tác quản lí đầu tư XDCB với cấp ngành, tạo thống nhất, nâng cao nhận thức công tác quản lí xây dựng Đ A Cải tiến nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng, vấn đề quan trọng định đến chất lượng xây dựng công trình Các dự án đầu tư phải lấy ý kiến ngành có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đồ án thiết kế, thực nghiêm túc quy định phân cấp thẩm định đồ án thiết kế Nâng cao chất lượng công tác thi công xây lắp, để đảm bảo quy trình, quy phạm xây dựng Nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm việc quản lí chất lượng công trình xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm lực điều hành SVTH: Lưu Thị Vân Anh 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân 3.3.4 Về công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Công trình sau xây dựng hoàn thành, phải nghiệm thu - bàn giao đựa vào sử dụng Việc nghiệm thu công trình xây dựng phải tuân thủ quy định quản lí chất lượng xấy dựng công trình Nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm nghiệm thu công việc, phận, giai đoạn, hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Riêng phận bị che khuất, khép kín công trình phải nghiệm thu vẽ vẽ hoàn công trước tiến hành công việc tiếp Ế theo Chỉ nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hoàn thành có đủ hồ sơ U theo quy định pháp luật Việc bàn giao công trình phải đảm bảo nguyên tắc, ́H nội dung, trình tự bàn giao công trình xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật xây dựng, đảm bảo an toàn vận hành khai thác đưa TÊ công trình vào sử dụng Nâng cao chất lượng công tác toán vốn đầu tư dự án hoàn thành H Để nâng cao chất lượng toán vốn đầu tưu XDCB hoàn thành trước tiên IN phải thực phối hợp chặt chẽ, đồng quan cấp phát, toán vốn K đơn vị chủ đầu tư, ban quản lí dự án việc kiểm tra đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư cấp phát, toán cho công trình, dự án hoàn thành, Bên cạnh nâng cao trách O ̣C nhiêm đơn vị nhận thầu việc chủ đầu tư tiến hành xử lí dứt điểm ̣I H vấn đề tồn theo hợp đồng kí kết trước hoàn thiện hồ sơ toán, toán dự án hoàn thành 3.3.5 Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán làm công tác quản lí đầu Đ A tư, quản lí tài đầu tư Con người nhân tố định thành công nói chung tác động to lớn đến việc nâng cao hiệu vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua thời kì Do việc không ngừng nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác quản lí đầu tư XDCB quản lí tài đầu tư yêu cầu khách quan việc làm liên tục Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực quản lí công tác ĐTXD công tác quản lí tài đầu tư thời gian tới đáp ứng yêu cầu quản lí giai đoạn cần tập trung vào giải pháp cụ thể sau: SVTH: Lưu Thị Vân Anh 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Có kế hoạch chi tiết, cụ thể cho chiến lược đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ quản lí nhà nước đầu tư xây dựng chương trình đạo tạo phân theo lĩnh vực chuyên môn khác để thực đào tạo chuyên môn sâu lĩnh vực công tác Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán làm nhiệm vụ quản lí đầu tư XDCB quản lí đầu tư tài cần quan tâm thường xuyên để phổ cập cập nhật kiên thức kịp thời, đáp ứng yêu cầu giai đoạn Ế Đặc biệt trọng đến công tác quản lí tập huấn nghiệp vụ chuyên môn liên U quan đến quản lí đầu tư XDCB quản lí đầu tư cấp sở, việc phân cấp phải phù ́H hợp với nâng lực sở đáp ứng yêu cầu tình hình 3.3.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư TÊ XDCB Hoạt động tra công tác đầu tư XDCB chức quan H trọng nhà nước phủ quy định nghị định phủ IN thông tư hướng dẫn bộ, ban ngành liên quan Việc tăng cường công tác kiểm K tra tra cần thiết, yêu cầu chủ đầu tư thực nghiêm chỉnh quy Đ A ̣I H O ̣C định Nhà nước SVTH: Lưu Thị Vân Anh 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Đầu tư xây dựng CSHT GTNT hoạt động đầu tư vô quan trọng cho phát triển king tế - xã hội, tiền đề để thực CNH - HĐH đất nước Quản lý đầu tư XD hạ tầng GTNT hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng thay đổi nước ta Ế Vấn đề nâng cao chất lượng quản lý VĐT từ NSNN phạm trù tất yếu U khách quan đâu vào lúc nhu cầu đầu tư luôn lớn khả đầu ́H tư Với lượng vốn đầu tư từ NSNN có hạn, để đáp ứng nhu cầu ngày tăng TÊ kinh tế việc nâng cao chất lượng quản lý VĐT từ NSNN yêu cầu thiết huyện Hưng Nguyên mà tỉnh Nghệ An giai đoạn H Việc tăng cường quản lý VĐT góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu VĐT IN xây dựng hạ tầng GTNT cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Hưng K Nguyên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân huyện ̣C Trong năm qua GTNT huyện Hưng Nguyên cải thiện phần nào, O nhiều xã có giao thông tận nơi, song nhiều nơi đường xá chưa đáp ứng nhu ̣I H cầu lại điều kiện thời tiết, đuờng nông thôn chưa chuẩn, tỷ lệ phần trăm đường xấu mức cao, không bảo trì lúc.VĐT xây dựng hạ tầng GTNT Đ A thuộc NSNN bị thất thoát lãng phí nhiều, hiệu sử dụng vốn đầu tư thấp, nhiều dự án không hướng nên dự án đưa vào khai thác không phát huy hiệu Từ yếu nguyên nhân đó, đặt vấn đề cấp thiết phát triển CSHT GTNT thời gian tới, từ đưa nhu cầu vốn cho phát triển CSHT GTNT Qua đó, đề tài: "Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT địa bàn huyện Hưng nguyên - Nghệ An" đưa số giải pháp góp phần thúc đẩy trình đầu tư phát triển giao thông nông thôn giải pháp huy động tối đa nguồn lực vào phát triển CSHT GTNT Hi vọng gải pháp chủ yếu góp phần nhỏ vào công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư XD hạ tầng GTNT địa bàn huyện Hưng Nguyên tốt SVTH: Lưu Thị Vân Anh 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Kiến nghị Đầu tư XDCB có vai trò định việc tạo sở vật chất, kinh tế cho xã hội, nhân tố định, làm thay đổi cấu kinh tế quốc dân địa phương, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Qua nghiên cứu, em xin đưa số kiến nghị sau: 2.1 Kiến nghị với nhà nước Về chế sách cần có tính ổn định, thống nhất: Hiện chế Ế sách lĩnh vực quản lý đầu tư XD tính ổn định lâu định dài, thường U xuyên thay đổi gây nhiều khó khăn bất cập cho người làm công tác quản ́H lý tài lĩnh vực Đối với công tác giám định đầu tư: Đề nghị cần xem lại công tác giám định đầu TÊ tư chưa thực mang tính khách quan Đề nghị nhà nước cần có biện pháp giúp nhà thầu việc H toán chậm IN Đề nghị Chính phủ đạo làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước người đứng K đầu bộ, ngành liên quan Chính phủ việc quản lý, sử dụng vốn hiệu lý cho nhân dân biết ̣C quả, đầu tư ngành gây thất thoát vốn Nhà nước; đồng thời công khai kết xử ̣I H O 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh nghành chức tỉnh Đề nghị UBND tỉnh thay sửa đổi số định quy định UBND tỉnh quy định thống cụ thể khoản thu, chi Đ A 2.3 Kiến nghị với UBND huyện ngành chức huyện Đề nghị UBND huyện đạo nghành chức thuộc huyện, hàng năm tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý đầu tư XDCB cho đội ngũ công chức từ huyện đến sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực liên quan đến quản lý đầu tư, đội ngũ cán xã, thị trấn SVTH: Lưu Thị Vân Anh 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết GTNT 2008 - 2012 huyện Hưng Nguyên Các tài liệu, dự án UBND huyện Hưng Nguyên Hồ Tú Linh (2011), Giáo trình Kinh tế đầu tư Kế hoạch xây dựng huyện Hưng Nguyên Giáo trình quản lý dự án đầu tư, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ế Nguyễn Quang Dong (2003), Bài giảng Kinh tếlượng NXB Thống kê U Phạm Quang Long (2007), Một số giải pháp hoàn thiện vốn đầu tư xây dựng ́H từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn Thạc sỹ kinh TÊ tế Đại học Kinh tế Huế Phòng Thống kê UBND huyện Hưng Nguyên (2008 - 2012), Niên giám H Thống kê huyện Hưng Nguyên IN Phòng Tài – Kế hoạch UBND huyện Hưng Nguyên (2008 - 2012), Báo cáo kế hoạch phân bổ vốn ĐT-XDCB K 10 Phòng Tài – Kế hoạch UBND huyện Hưng Nguyên (2008-2012), Báo ̣C cáo tình hình thu chi ngân sách O 11 Quản lý dự án công trình xây dựng (2007), NXB Lao động & Xã hội ̣I H 12 Trương Quang Tứ (2007), Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng địa thành phố Đồng Hới Luận văn Thạc sỹ kinh Đ A tế Đại học Kinh tế Huế 13 Trang web: tài liệu.vn; cho luận văn.com 14 http://luanvan.net.vn/luan-van/chuyen-de-giai-phap-nham-tang-cuong-quan-ly- von-dau-tu-xay-dung-co-ban-tu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-huyen-vu-thu-842/ 15 http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-nang-cao-hieu-qua-su-dung-vonngan-sach-nha-nuoc-cho-dau-tu-xay-dung-co-ban-o-thanh-pho-dong-hoi-10475/ SVTH: Lưu Thị Vân Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA I/ Thông tin chung người vấn Giới tính: Nam □; Nữ □ Tuổi: Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Trên đại học □ Đại học □ Trung cấp □ Ế Đơn vị công tác: U Chức vụ: □ Quản lý □ Cán ́H II/ Đánh giá chung hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn TÊ sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hưng Nguyên - Nghệ An Câu hỏi 1: Xin ông/bà vui lòng đánh dấu X vào ô mà ông/bà cho phù hợp H bảng Thang điểm cho từ đến 5, đó: IN - điểm số thấp ông/bà hoàn toàn không đồng tình với vấn đề đưa - số điểm bình thường ̣C - số điểm đồng tình K - số điểm đồng tình O - điểm số cao ông/bà hoàn toàn đồng tình với vấn đề đưa T Vốn cho công trình đáp ứng kịp thời Việc lập dự án cho công trình thực xác Xin đánh dấu X vào ô mà ông/bà lựa chọn Các vấn đề chủ yếu Đ A T ̣I H S Phê duyệt dự án theo quy định nhanh chóng Chất lượng thiết kế kiến trúc đảm bảo Chất lượng thiết kế kỹ thuật đảm bảo Chất lượng thẩm định thiết kế kỹ thuật SVTH: Lưu Thị Vân Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân đảm bảo Chất lượng thẩm định dự toán đảm bảo Thông tin mời thầu rõ ràng, công khai minh bạch Hồ sơ mời thầu đảm bảo yêu cầu 10 Quy trình chọn thầu công 11 Năng lực nhà thầu đảm bảo 12 Ký kết hợp đồng quy định Ế 13 Thời gian thi công đảm bảo ́H 15 Chất lượng giám sát đảm bảo U 14 Chất lượng xây dựng công trình đảm bảo TÊ 16 Trích tiền bảo hành quy định 17 Công trình bảo hành qui định H 18 Công trình đưa vào sử dụng tiến IN 19 Công trình đáp ứng yêu cầu sử dụng 20 Thanh toán công trình kịp thời K 21 Có hạng mục không sử dụng ̣C 22 Có nhiều hạng mục nhanh xuống cấp sau O sử dụng ̣I H 23 Đánh giá chung chất lượng công trình giao thông nông thôn tốt Đ A 24 Công tác quy hoạch, kế hoạch đề Chất lượng công tác quy hoạch đảm bảo Chất lượng công tác GPMB đảm bảo Công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư XDCB hàng năm thực Công tác lập dự án XDCB thực theo quy định Công tác thẩm định dự án theo quy định Việc phê duyệt thiết kế dự toán công SVTH: Lưu Thị Vân Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân tác XDCB thực theo quy định Công tác quản lý thực dự án đầu tư XDCB đảm bảo quy định Công tác thẩm định XDCB quan ông/bà thực quy định 25 Các sách kinh tế Chính sách khuyến khích đầu tư XDCB Sự phù hợp văn quy phạm pháp U Ế thực tốt Tính phù hợp sách, chế độ TÊ ́H luật cao XDCB sát với thực tiễn Chính sách tín dụng có ảnh hưởng lớn đến đầu H Công tác lựa chọn nhà thầu để thực việc K XDCB đảm bảo công Công tác định thầu công trình ̣C IN tư XDCB O thực quy định ̣I H Phân cấp quản lý đầu tư XDCB sát với thực tiễn Đ A 26 Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Định mức vốn đầu tư XDCB sát với thực tế Việc thực đơn giá đảm bảo Công tác nghiệm thu, giám sát quy định Công tác toán vốn đầu tư theo quy định 27 Các công trình đầu tư XDCB khai thác cách hiệu SVTH: Lưu Thị Vân Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân 28 Nhiều (ít) khó khăn/trở ngại bên B bên A thực sử dụng vốn NSNN, tương tự XDCB Nhiều □ Ít □ Nếu nhiều, Tại sao? 29 Theo ông/bà để có (công tác lập dự án sử dụng/công tác thẩm định …) nguồn vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước có gặp tồn tại, vướng mắc không? Có □ Không □ U Ế Nếu có, vướng mắc/tồn theo ông/bà cần tháo gỡ? ́H TÊ 30 Theo ông/bà cần có giải pháp để quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng có hiệu bị thất thoát? H IN III Xin ông/bà có vài nhận xét tình hình sử dụng vốn ngân sách đầu tư K xây dựng địa bàn huyện Hưng Nguyên đạt hiệu chưa? ̣C Về mặt kinh tế: O ̣I H Về mặt xã hội: Đ A Về mặt môi trường: Huyện Hưng Nguyên cần phải làm đề có xúc tiến đầu tư tốt thời kỳ hội nhập? Cám ơn hợp tác quý ông/bà! Xin trân trọng kính chào! SVTH: Lưu Thị Vân Anh [...]... đánh giá chất lượng quản lý vốn NSNN do huyện TÊ Hưng Nguyên đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 2008-2012 + Về không gian: Các công trình xây dựng đường xá trên địa bàn huyện Hưng Nguyên + Về thời gian: Giai đoạn: 2008 - 2012 H 1.6 Cấu trúc luận văn IN Tên đề tài: "Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ K tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên-... em đã chọn đề tài: Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An để làm luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Ế Nhằm cải thiện chất lượng quản lý vốn ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng U GTNT, từ đó nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN đối với các công trình GTNT ở ́H trên điạ bàn  Mục tiêu cụ thể... vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vực hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư H - Phân tích thực trạng quản lý vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng IN GTNT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên K - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý vốn NSNN - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN ̣C 1.3 Nội dung nghiên cứu O Đánh giá tình hình giao thông nông thôn và... cho đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT huyện Hưng Nguyên SVTH: Lưu Thị Vân Anh 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VỐN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN 1.1 Vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư 1.1.1 Khái niệm Ế Vốn đầu tư: Là số vốn được sử dụng để thực hiện mục đích đầu tư đã... Nguyên- Nghệ An ̣C Ngoài mục đích nghiên cứu, kết luận và kiến nghị thì kết cấu đề tài gồm 3 chương: O Chương 1: Những vấn đề chung về đầu tư và quản lý đầu tư vốn xây dựng hạ ̣I H tầng GTNT bằng nguồn vốn NSNN Chương 2: Thực trạng quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT Đ A huyện Hưng Nguyên - Nghệ An giai đoạn 2008 - 2012 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu. .. yêu cầu chất lượng) Nhà nước quản lý chặt chẽ VĐT từ NSNN trên cơ sở tính toán tổng mức thu, mức chi ngân sách xác định SVTH: Lưu Thị Vân Anh 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân 1.2 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn NSNN 1.2.1 Khái niệm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn  Cơ sở hạ tầng nông thôn là một bộ phận của tổng thể cơ sở hạ tầng vật chất kỹ... ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN về đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT - Phương pháp phân tích, so sánh - sử dụng công cụ phân tích thống kê SPSS 16.0 để tổng hợp ý kiến, kiểm định thang đo chất lượng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB và rút ra kết luận 1.5 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Ế - Đối tư ng nghiên cứu: Vốn của NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT U - Phạm vi nghiên cứu:... với hệ thống giao thông nông thôn SVTH: Lưu Thị Vân Anh 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trương Tấn Quân Hệ thống giao thông nông thôn bao gồm: Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, phương tiện vận tải và người sử dụng Như vậy, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn chỉ là một bộ phận của hệ thống giao thông nông thôn Giao thông nông thôn không chỉ là sự di chuyển của người dân nông thôn và hàng hóa của họ,... cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn TÊ Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn bao gồm: ́H cộng làm việc ở nông thôn  Mạng lưới đường giao thông nông thôn: Đuờng huyện, đường xã và đường thôn H xóm, cầu cống, phà trên tuyến IN  Đường sông và các công trình trên bờ K  Các cơ sở hạ tầng giao thông ở mức độ thấp (các tuyến đường mòn, đường đất và ̣C các cầu cống không cho xe cơ giới đi lại mà chỉ cho phép... đến kém hiệu quả và làm thất thoát nguồn vốn ngân sách của nhà nước Hiện nay, chất lượng quản lý nguồn vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT ngày càng được quan tâm, nhưng khối lượng vốn đầu tư được huy động còn rất hạn hẹp so với nhu cầu vốn đầu tư Mặt khác, tình trạng thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư XDCB còn diễn ra khá phổ biến làm cho vốn đầu tư sử dụng đạt hiệu quả thấp Đây là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên, nghệ an , Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên, nghệ an , Nâng cao chất lượng quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên, nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn