TIỂU LUẬN tư DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN và sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

14 346 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 14:52

Sự phát triển của lực lượng sản xuất từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ dần dần làm thay đổi căn bản cơ cấu các ngành nghề kinh tế kỹ thuật, và từ đó, hình thành dần một giai cấp công nhân mới, rõ nhất là ở các nước tư bản phát triển. Cơ cấu GDP của các nước tư bản phát triển không còn như trước đây, mà đã thay đổi hẳn theo hướng: ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, đến 60%, ngành công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 30% 40%, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 2%. Về cơ cấu giai cấp công nhân, từ năm 1961 đến năm 1968, ở Anh, công nhân công nghiệp giảm 44%, ở Pháp giảm 30%, ở Thụy Sĩ giảm 24%, ở Cộng hòa liên bang Đức giảm 18% (1). BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhận thức chất giai cấp công nhân hiểu rõ khả yêu cầu giai cấp công nhân; đồng thời, khẳng định tầm trí tuệ, tính đại Đảng Cộng sản Trên sở nhận thức chất xu phát triển giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương thích hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, bảo đảm cho họ xứng đáng với vai trò lãnh đạo đường lên chủ nghĩa xã hội đại Khi nghiên cứu hình thành phát triển chủ nghĩa tư bản, C.Mác phát vai trò lịch sử giai cấp công nhân đấu tranh cách mạng xóa bỏ chế độ tư xây dựng chế độ xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Trong đấu tranh cách mạng sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp công nhân chuyển từ giai cấp "tự mình" thành giai cấp "vì mình", phong trào công nhân phát triển từ tự phát đến tự giác tổ chức đội tiên phong - Đảng Cộng sản Thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Mười Nga đầu kỷ XX mở thời đại độ xã hội loài người từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Tiếp hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa giới vào kỷ XX Hệ thống ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân loại nhiều thập niên sau Điều chứng minh cho phát đắn C.Mác vai trò lịch sử giai cấp công nhân Tuy nhiên, đến cuối kỷ XX, sụp đổ chủ nghĩa xã hội nhiều nước thoái trào cách mạng xã hội chủ nghĩa giới dẫn đến việc xét lại vai trò lịch sử giai cấp công nhân thời đại độ xã hội loài người lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Tôi cho rằng, tình hình nay, cần tiếp tục khẳng định luận điểm C.Mác vai trò lịch sử giai cấp công nhân, cần có tư giai cấp công nhân Bởi vì, trăm năm, kể từ giai cấp công nhân đời đến nay, xã hội loài người trải qua biến cố to lớn, bước ngoặt có tính thời đại, Cách mạng Tháng Mười Nga phát triển văn minh nhân loại từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ Chủ nghĩa tư không chủ nghĩa tư cổ điển mà phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư đại Giai cấp công nhân thay đổi nhiều, khác hẳn giai cấp công nhân kỷ XIX, Ph.Ăng-ghen mô tả tác phẩm "Tình cảnh giai cấp công nhân Anh" Như biết, luận điểm C Mác giai cấp công nhân đưa điều kiện văn minh công nghiệp Những thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại từ kỷ XX, tiếp cách mạng tin học, đưa nhân loại từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt chưa có lực lượng sản xuất lịch sử nhân loại Do vậy, tư giai cấp công nhân phải tư giai cấp công nhân điều kiện văn minh trí tuệ Quan điểm xuất phát nêu có khoa học từ chủ nghĩa Mác hay thuộc loại quan điểm tư sản "duy lực lượng sản xuất"? Ai biết, luận điểm C Mác gắn bó lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất khác hẳn luận điểm phiến diện trước thấy nhấn mạnh chiều vai trò lực lượng sản xuất C.Mác luôn khẳng định vai trò định lực lượng sản xuất mối quan hệ với quan hệ sản xuất Ông cho rằng, chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác thiết phải trải qua đấu tranh cách mạng giai cấp cách mạng, nhân tố định bước nhảy vọt chất lực lượng sản xuất Ông nói đại ý: máy nước đẻ nhà tư Nhân muốn nói thêm, sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô nước Đông Âu nhiều nguyên nhân trực tiếp, nguồn gốc sâu xa lạc hậu, bất cập chủ nghĩa xã hội mô hình cũ ban lãnh đạo nước trước phát triển văn minh nhân loại - Những thành tựu chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư đại, gắn liền với phát triển lực lượng sản xuất từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp, từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ Đến nay, thành tựu làm thay đổi nhiều chế độ tư bản, giai cấp tư sản, giai cấp công nhân tầng lớp dân cư hầu hết quốc gia - dân tộc Sự phát triển lực lượng sản xuất từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ làm thay đổi cấu ngành nghề kinh tế - kỹ thuật, từ đó, hình thành dần giai cấp công nhân mới, rõ nước tư phát triển Cơ cấu GDP nước tư phát triển không trước đây, mà thay đổi hẳn theo hướng: ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày lớn, đến 60%, ngành công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 30% 40%, ngành nông nghiệp chiếm 2% Về cấu giai cấp công nhân, từ năm 1961 đến năm 1968, Anh, công nhân công nghiệp giảm 44%, Pháp giảm 30%, Thụy Sĩ giảm 24%, Cộng hòa liên bang Đức giảm 18% (1) Nói đến giai cấp công nhân trước đây, thường nghĩ nhiều đến người lao động chân tay người lao động trí óc; chủ yếu nói đến công nhân "áo xanh", nói đến công nhân "áo vàng" (kỹ thuật viên); công nhân "áo trắng" hay "công nhân cổ cồn" (kỹ sư) cho rằng, họ thuộc tầng lớp công nhân quý tộc, gắn bó chặt chẽ với giai cấp tư sản sở xã hội chủ nghĩa cải lương phong trào công nhân Ngày nay, xuất phát triển ngày nhiều lực lượng công nhân trí thức hóa, công nhân "áo vàng" công nhân "áo trắng", lực lượng công nhân "áo xanh" ngày giảm dần, Mỹ, năm 2000 10% số nước, công nhân có trình độ đại học chiếm đến 80% Ngày nay, thành tựu cách mạng tin học - tin học hóa mở rộng phạm vi toàn cầu dẫn đến đời "internet hóa" Điều quan trọng là, thành tựu cách mạng tin học ngày xâm nhập sâu vào hoạt động đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh, làm hình thành dần kinh tế tri thức Những thành tựu đánh dấu giai đoạn cách mạng tin học bắt đầu mở kỷ nguyên thông tin Vai trò khoa học - công nghệ, lao động trí óc phát triển kinh tế, xã hội ngày tăng; khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tiên đoán C.Mác Tình hình khiến cho số nhà tư tưởng tư sản vội đưa luận điểm "quyền lực thuộc trí tuệ" để che đậy chất vấn đề Thực chất, quyền lực thuộc tư Vì vậy, cần nhắc lại: nói đổi tư giai cấp công nhân, nói giai cấp công nhân điều kiện văn minh trí tuệ, nhằm làm rõ khả yêu cầu giai cấp công nhân đại sứ mệnh lịch sử xóa bỏ vượt qua chủ nghĩa tư đại, thiết lập chủ nghĩa xã hội đại Như vậy, tư giai cấp công nhân đại gắn liền với tư chủ nghĩa xã hội đại Đương nhiên, có phát triển không kinh tế nước Xét tổng thể, loài người độ từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ, nghĩa trình công nghiệp hóa diễn Ở nước phát triển, kết thúc giai đoạn công nghiệp hóa cổ điển, chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa đại tiếp cận ngày sâu văn minh trí tuệ (có thể hay không coi trình kết thúc công nghiệp hóa đại khởi đầu văn minh trí tuệ) Còn nước chậm phát triển, trình công nghiệp hóa diễn có phần giai đoạn công nghiệp hóa cổ điển, đồng thời tiếp cận dần giai đoạn công nghiệp hóa đại số thành tựu kỷ nguyên tin học, văn minh trí tuệ Tất nhiên, cấu ngành nghề kinh tế - kỹ thuật tình hình giai cấp công nhân nước không giống nước phát triển Ở nước ta, sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, tiến hành chiến tranh giành độc lập hoàn toàn, thống đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội nước, kinh tế kinh tế nông nghiệp, nhiều phần lạc hậu, sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội có xây dựng bước đầu chưa Trong nghiệp đổi mới, sau thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức Theo chủ trương Đảng, đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Xét trình phát triển lực lượng sản xuất, nước ta cách mạng công nghiệp, có phần giai đoạn công nghiệp hóa cổ điển, cố gắng "đi tắt, đón đầu", tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa đại tiếp cận kỷ nguyên thông tin, bước đầu xây dựng kinh tế tri thức Cơ cấu ngành nghề kinh tế - kỹ thuật có chuyển đổi theo hướng: tăng dần dịch vụ công nghiệp, thu hẹp dần nông nghiệp Hiện nay, lao động nông nghiệp đóng góp khoảng 20% GDP nước; đến năm 2020, giảm xuống 10% (đương nhiên, giá trị tuyệt đối tăng), có nghĩa dịch vụ công nghiệp lên tới 80% - 90% (2) Điểm đáng ý là, thành tựu cách mạng tin học xâm nhập nhiều vào hầu hết lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực bưu - viễn thông, ngân hàng, hàng không, nông nghiệp, dịch vụ Công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng năm vào loại cao đóng góp ngày nhiều vào GDP nước Từ đó, hình thành cấu đội ngũ lao động công nhân nước ta Nghiên cứu phát triển cách mạng tin học, lao động trí óc điều kiện kỷ nguyên thông tin, kinh tế tri thức, có ý kiến xuất "công nhân tri thức" (knowledge labour) văn minh trí tuệ phân biệt công nhân với "công nhân trí thức" (intellectual labour) văn minh công nghiệp (3) Có lẽ nên dịch "knowledge labour" "lao động tri thức", "intellectual labour" "lao động trí óc" Sự phân biệt "công nhân tri thức" "công nhân trí thức" làm rõ phát triển công nhân kinh tế tri thức Nhưng có lẽ "lao động tri thức", "lao động trí óc", phận tầng lớp trí thức gia nhập hàng ngũ giai cấp công nhân phận lao động chân tay (còn chiếm tỷ trọng lớn, nông thôn) đào tạo theo yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa ngày phát triển trình công nghiệp hóa, đại hóa, tiếp cận cách mạng thông tin Tất lực lượng lao động hợp thành trình lịch sử trí thức hóa giai cấp công nhân, đưa giai cấp công nhân nước ta bước trở thành giai cấp công nhân văn minh trí tuệ Đó trình "trí thức hóa công nông" "công nông hóa trí thức", dự đoán thiên tài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trong "Phê phán Cương lĩnh Gô-ta", C Mác đưa luận điểm: lao động giải phóng tất người trở thành công nhân Chắc hiểu, nói lao động giải phóng đây, trước hết giải phóng khỏi áp bức, bóc lột Nhưng nghĩ, nên hiểu thêm là, giải phóng khỏi lao động bắp, nặng nhọc, chuyển dần sang lao động trí óc chính; hai công giải phóng phải hỗ trợ tạo điều kiện cho nhau, thống với Đó thống tác động qua lại cách biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mà lực lượng sản xuất yếu tố định Như có nghĩa là, giai cấp công nhân không tồn giai cấp riêng nữa, mà hòa vào dân tộc hình thái kinh tế - xã hội thay chủ nghĩa tư đại Quá trình giải phóng lao động, tiến tới "tất người trở thành công nhân" diễn bước lòng chủ nghĩa tư đại, cuối phải trải qua đấu tranh cách mạng hình thức hay hình thức khác Quá trình diễn nhiều nước phát triển nước ta, biết tiếp cận nhanh chóng thành tựu khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tri thức văn minh trí tuệ, gắn liền với việc xử lý đắn vấn đề quan hệ sản xuất, hướng tới xã hội tốt đẹp - Giai cấp cách mạng muốn trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng thì, mặt khách quan, phải đại biểu cho phương thức sản xuất mới, mặt chủ quan, phải tổ chức đội tiên phong - đảng, giai cấp Đội tiên phong giai cấp phải phận trí tuệ nhất, tiêu biểu cho trí tuệ giai cấp thời đại Điều với giai cấp cách mạng trước với giai cấp công nhân ngày Cần lưu ý thêm, điều dễ dẫn đến ngộ nhận rằng, lãnh đạo cách mạng phải tầng lớp trí thức giai cấp cách mạng lịch sử không nói đến động trị người muốn cắm "tấm biển đường trí tuệ" để bác bỏ vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân Tuy nhiên, phủ nhận yêu cầu trí tuệ đội tiên phong sai lầm Đội tiên phong - đảng giai cấp cách mạng, phận lao động trí thức đặc biệt giai cấp tầng lớp trí thức nói chung xã hội Đội tiên phong giai cấp công nhân đại thiết phải phận trí tuệ giai cấp, thời đại Phải tiếp cận thành tựu văn minh nhân loại, kết hợp với phân tích khoa học, sở phép biện chứng mác-xít, điều kiện giới ngày chịu tác động chủ nghĩa tư đại Từ đó, đề cương lĩnh, chiến lược, sách lược phù hợp với hoàn cảnh cụ thể quốc gia - dân tộc để bước tìm đường giải phóng, vượt qua chủ nghĩa tư đại, xây dựng chủ nghĩa xã hội đại Trong thời đại ngày nay, chất giai cấp Đảng Cộng sản chất giai cấp giai cấp công nhân; sở trị - xã hội chủ yếu Đảng Cộng sản phải giai cấp công nhân trình phát triển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ; tư giai cấp công nhân phải gắn liền với tư chủ nghĩa xã hội đại Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến lạc hậu, bất cập trước Đảng Cộng sản số nước tư phát triển không nhận thức điều Bởi vậy, đó, Đảng Cộng sản sở trị - xã hội cần có mình, gắn liền với cương lĩnh ngày xa rời sống Giai cấp công nhân đại, nhân dân lao động không thấy đường tới xã hội tốt đẹp hơn, mà phương hướng dường kỳ vọng vào tương lai lòng chủ nghĩa tư đại, xuất phát triển dần số yếu tố xã hội mới, đội tiên phong giai cấp công nhân đại không nhận để làm sinh sôi nảy nở Đảng Cộng sản Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam Bởi nhiều lẽ: Đảng đẻ hai phong trào: phong trào công nhân phong trào yêu nước (chứ không đẻ phong trào công nhân nước tư bản) Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng giương cao cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt nhiệm vụ dân tộc lên lên trước, coi nhiệm vụ dân tộc tiền đề, điều kiện tiên sở để hoàn thành nhiệm vụ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội Lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng động viên sức mạnh toàn dân tộc lãnh đạo giai cấp công nhân, coi cách mạng xã hội chủ nghĩa không nhiệm vụ giai cấp mà nhiệm vụ dân tộc, định hướng cho nhiệm vụ dân tộc, bảo đảm độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc bỏ qua thời đại dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa Là Đảng giai cấp công nhân, trước hết Đảng phải hiểu giai cấp công nhân dựa vào giai cấp công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam ngày thay đổi nhiều (như phân tích), phát triển nhanh số lượng chất lượng, phát triển phân hóa thường xuyên - phân hóa tích cực Đó phân hóa cấu ngành nghề kinh tế - kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất; cấu thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất; phân công lao động xã hội Nhận thức chất xu phát triển giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay, sở đó, có chủ trương, sách thích hợp để tiếp tục mở rộng đội ngũ nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, khiến cho xứng đáng với vai trò lãnh đạo đường lên chủ nghĩa xã hội đại, yêu cầu quan trọng đội tiên phong Chúng ta thường nói, giữ vững tăng cường chất giai cấp giai cấp công nhân Vậy chất gì? Nó có phải trừu tượng bất biến không? Hay phải có nội dung yêu cầu cụ thể nhằm thể chất đó? Trong chất đó, thay đổi cần phải phát triển? Không thể nói giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân không hoàn thành nhiệm vụ trị, kinh tế có tính chất thực tiễn cách mạng Là Đảng dân tộc, Đảng phải hiểu sâu sắc dân tộc mình, từ khứ, đến tương lai, lịch sử, đất nước, người đặc biệt sắc văn hóa, sắc văn hóa đặc trưng quan trọng dân tộc Đảng phải tổ chức, động viên phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tất dân tộc họp thành đại gia đình dân tộc Việt Nam Phải đổi tư chủ nghĩa xã hội, tìm tòi, thể nghiệm đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội đại mang sắc dân tộc Việt Nam Dưới lãnh đạo Đảng, chủ nghĩa xã hội phải ăn sâu, bám rễ lòng dân tộc, đưa dân tộc Việt Nam vào thời đại 10 dân tộc xã hội chủ nghĩa Đồng thời, Đảng phải giải đắn mối quan hệ dân tộc giai cấp, quốc gia quốc tế điều kiện kinh tế giới ngày sâu vào toàn cầu hóa tư chủ nghĩa Là Đảng cầm quyền, Đảng phải giải đắn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ, nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta ghi rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản" Như vậy, khẳng định rõ ràng chất giai cấp công nhân Đảng ta Đồng thời, dự thảo ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong trị toàn xã hội, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam đời, tồn không mục đích "phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp nhân dân" Đó mục đích tối cao Đảng "Ngoài ra, Đảng lợi ích khác" Điều này, mặt nói lên mối quan hệ Đảng nhân dân, dân tộc; mặt khác, phản ánh chất giai cấp công nhân Đảng ta Là Đảng giai cấp công nhân, thế, Đảng ta phải không ngừng nâng cao trí tuệ Có Đảng thực đội tiền phong giai cấp Hơn nữa, nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng xã hội tiến bộ, mang lại sống ấm no, hạnh phúc cho người lao động toàn xã hội với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đòi hỏi Đảng 11 ta phải có trí tuệ, lương tâm hành động Ngày nay, chất giai cấp công nhân Đảng phải thể tầm cao trí tuệ Đảng lĩnh vực đời sống xã hội Đảng phải nhận biết quy luật công xây dựng đất nước Quần chúng thừa nhận vai trò lãnh đạo Đảng nói chung đảng viên nói riêng có kiến thức, lực thực lãnh đạo kinh tế, tổ chức quản lý sản xuất, tạo suất lao động cao hơn, sản phẩm nhiều hơn, tốt việc quản lý cách khoa học mặt đời sống xã hội, mang lại quyền lợi thiết thực ngày cho họ Ngày nay, động viên, lôi đông đảo quần chúng tham gia vào công đổi không mang lại lợi ích vật chất tinh thần cho họ Và không hàng triệu quần chúng lại nghe theo lời khuyên đảng phái, lời khuyên không phù hợp với điều mà kinh nghiệm từ sống dạy bảo họ Đảng Cộng sản thực đội tiền phong giai cấp cách mạng bao gồm đại biểu ưu tú giai cấp đó, người có học vấn luyện kinh nghiệm đấu tranh bền bỉ, biết gắn liền với tất sống giai cấp thông qua đó, gắn liền với tất quần chúng bị bóc lột biết làm cho giai cấp đó, quần chúng tin tưởng hoàn toàn vào Thực tế vừa qua dạy rằng, hàng triệu quần chúng lao động thừa nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản xây dựng xã hội mà phương diện phải ưu việt chủ nghĩa tư Không thể khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng pháp luật, cưỡng Không thể làm cho quần chúng theo, tin vào lý tưởng tốt đẹp "thiên đường" tương lai xa xôi, sống đầy rẫy khó khăn, tiêu cực quyền lợi đáng, tối thiểu, người không bảo đảm 12 Chỉ có trí tuệ không chưa đủ, Đảng cần phải có lương tâm hành động Lương tâm thể trước hết hết tình yêu nhân dân, quan tâm đến đời sống nhân dân, "phải hiểu rõ sinh hoạt nhân dân, biết nhân dân cực khổ nào, biết chia sẻ lo lắng, tủi buồn, công tác nặng nhọc với nhân dân" Bác Hồ dạy Lương tâm Đảng, đảng viên thể đạo đức cách mạng hòa với quần chúng thành khối, tin tưởng quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", đạo đức, lương tâm người cộng sản mà Bác Hồ nhiều lần nhắc nhở Thờ trước đau khổ, thiếu thốn, đói rách quần chúng, lương tâm, đạo đức người cộng sản, đảng cách mạng Lãnh tụ thiên tài Đảng dân tộc ta nhiều lần dặn phải chăm lo đến đời sống nhân dân: "Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi; dân rét Đảng Chính phủ có lỗi; dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi; dân ốm Đảng Chính phủ có lỗi" Đảng ta Đảng chiến đấu, Đảng hành động Trí tuệ, lương tâm đạo đức Đảng thể hành động Đảng Trong nghiệp xây dựng xã hội nay, hành động Đảng phải thể việc cụ thể ngày, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân lao động Bác Hồ nói: "Dân không đủ muối, Đảng phải lo Dân gạo ăn đủ no, dân vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo Các cháu bé trường học, Đảng phải lo Tất việc, Đảng phải lo Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản… Đảng phải lo Ngay đến tương, cà, mắm, muối dân, Đảng phải lo" Đảng vừa lo tính công việc lớn đổi kinh tế văn hóa lạc hậu nước ta thành kinh tế văn hóa tiên tiến, đồng thời phải luôn quan tâm đến việc "đời thường" cần thiết cho 13 đời sống ngày nhân dân Hành động Đảng công đổi hôm cần phải thể lĩnh vực đời sống xã hội, kiên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, vững tay chèo lái, đưa thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão tố, thác ghềnh thẳng hướng lên, cập bến quang vinh Trước mắt vấn đề cộm lên, cản trở lên cách mạng, thành công công đổi tệ tham nhũng, quan liêu, đặc quyền đặc lợi Hành động Đảng lúc phải kiên triệt để, công minh trận chiến đấu này, có dân tin "lòng dân yên" Điều có ý nghĩa định lúc để đưa nghiệp đổi đến thắng lợi kiên định trị Đảng Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xô sai lầm chủ nghĩa xã hội, "lỗi thời chủ nghĩa Mác - Lênin" quan niệm số người, mà sai lầm nhận thức chủ nghĩa xã hội cung cách lên chủ nghĩa xã hội Thực tế chứng minh chủ nghĩa tư giải pháp hữu hiệu mang lại sống ấm no, hạnh phúc dân chủ thực cho nhân dân lao động nước Rõ ràng "chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ" Chủ nghĩa Mác Lênin lỗi thời, trái lại, "là kim nam" mặt trời soi sáng cho nhân dân ta đến đích cuối Bác Hồ nói Vấn đề quan trọng cấp thiết phải không ngừng củng cố tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng, phải xây dựng chế bảo đảm lựa chọn, tiếp nhận, thu hút người có tài, có đức vào Đảng, đồng thời sa thải, loại trừ phần tử thoái hóa, biến chất, không xứng đáng với danh hiệu đảng viên 14 [...]... cũng phản ánh bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta Là Đảng của giai cấp công nhân, vì thế, Đảng ta cũng phải không ngừng nâng cao trí tuệ Có như vậy Đảng mới thực sự là đội tiền phong của giai cấp Hơn nữa, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng xã hội mới tiến bộ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người lao động và toàn xã hội với mục tiêu:... phải hết sức chăm lo đến đời sống của nhân dân: "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi" Đảng ta là Đảng chiến đấu, Đảng hành động Trí tuệ, lương tâm và đạo đức của Đảng thể hiện ở hành động của Đảng Trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới hiện nay, hành động của Đảng phải được thể hiện. .. trị của toàn xã hội, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại không ngoài mục đích "phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân" Đó là mục đích tối cao của Đảng "Ngoài ra, Đảng không có lợi ích nào khác" Điều này, một mặt nói lên mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, dân tộc; mặt khác, cũng phản ánh bản chất giai cấp. .. giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đòi hỏi Đảng 11 ta phải có trí tuệ, lương tâm và hành động Ngày nay, bản chất giai cấp công nhân của Đảng phải được thể hiện ở tầm cao trí tuệ của Đảng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Đảng phải nhận biết được quy luật trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay Quần chúng chỉ thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung và đảng viên nói riêng khi... dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta ghi rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản" Như vậy, là đã khẳng định rõ ràng bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta Đồng thời, dự thảo cũng ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên... thời, Đảng phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày càng đi sâu vào toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa Là Đảng cầm quyền, Đảng phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân. .. Trước mắt và cũng là vấn đề đang nổi cộm lên, cản trở sự đi lên của cách mạng, sự thành công của công cuộc đổi mới là tệ tham nhũng, quan liêu, đặc quyền đặc lợi Hành động của Đảng lúc này là phải kiên quyết và triệt để, công minh trong trận chiến đấu này, có như vậy dân mới tin và "lòng dân mới yên" Điều có ý nghĩa quyết định trong lúc này để đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi là sự kiên định về chính... với tất cả cuộc sống của giai cấp mình và thông qua đó, gắn liền với tất cả quần chúng bị bóc lột và biết làm cho giai cấp đó, quần chúng đó tin tư ng hoàn toàn vào mình Thực tế vừa qua đã dạy chúng ta rằng, hàng triệu quần chúng lao động chỉ thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản khi chúng ta xây dựng được một xã hội mới mà trên mọi phương diện phải ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản Không thể khẳng... văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời phải luôn luôn quan tâm đến những việc "đời thường" cần thiết cho 13 đời sống hằng ngày của nhân dân Hành động của Đảng trong công cuộc đổi mới hôm nay cần phải được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, vững tay chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão... quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", đó là đạo đức, là lương tâm của người cộng sản mà Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta Thờ ơ trước sự đau khổ, thiếu thốn, đói rách của quần chúng, đó không phải là lương tâm, đạo đức của người cộng sản, của một đảng cách mạng Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta đã nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tư DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN và sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY, TIỂU LUẬN tư DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN và sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY, TIỂU LUẬN tư DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN và sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Từ khóa liên quan