Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2

17 1,096 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:26

Ti t 116ế Thanh Hải Kiểm tra : Đọc thuộc bài "Con Cò" và nêu tư tưởng chủ đề của bài thơ ? Thanh H iả Tiết 116 Nhà thơ Thanh Hải Hoạt động 1 : Tìm hiểu tác giả, tác phẩm • GV giới thiệu chân dung tác giả, • Hỏi : các em biết gì về tiểu sử và cuộc đời hoạt động văn nghệ của Thanh Hải • Xuất xứ của tác phẩm có điều gì đáng lưu ý • (Chú ý đến hoàn cảnh chung hoàn cảnh riêng của bài) • I. TÁC GIẢ, TÁC PHẨM • 1. Tác giả : • Quê Thừa Thiên Huế • 2. Tác phẩm : 11 - 1980 • Khi nằm trên giường bệnh Tìm hiểu tác giả, tác phẩm • GV hướng dẫn đọc, tìm hiểu chú thích, bố cục • Hỏi: Tìm hiểu về thơ và nhòp điệu ? • (5 chữ, nhòp 3/2 hoặc 2/3 rộn ràng vui tươi) -> giọng say sưa trìu mến • GV đọc mẫu 1 đoạn HS đọc tiếp • Giải thích một số từ khó • Hỏi : Hiểu mạch cảm xúc của tác giả ? (Từ mùa xuân trời đất -> mùa xuân đất nước -> suy nghó ước nguyện làm một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn) • 3. Đọc, tìm hiểu chú thích • a. Chú ý cách đọc thơ diễn cảm • b. Tìm hiểu chú thích (SGK) • 4. Bố cục : 2 phần Hoạt động 2 : Hướng dẫn phân tích phần 1 • Hỏi : Hình ảnh mùa xuân ở khổ thơ đầu được dùng với ý nghóa gì ? • Hỏi : Hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên được phác họa như thế nào ? (những chi tiết nào được miêu tả mùa xuân ? Qua đó em hình dung bức tranh như thế nào ?) • II. PHÂN TÍCH. • 1. Hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên đất nước. • a. Mùa xuân của thiên nhiên. • - Dòng sông xanh • - Bông hoa tím (xứ Huế) • - Tiếng chim hót. • => Vài nét phát họa gợi ra không gian rộng, màu sắc tươi thắm, âm thanh vang vọng vui tươi • - Cảm xúc của tác giả được miêu tả trực tiếp • Từng giọt long lanh rơi • Tôi đưa tay tôi hứng • "Giọt long lanh" -> giọt mưa xuân, giọt âm thanh (có sự chuyển đổi cảm giác -> niềm say sưa ngây ngất của nhà thơ trước vẽ đẹp của thiên nhiên trời đất vào mùa xuân. Hướng dẫn phân tích phần 1 • Hỏi : Cảm xúc của tác giả trước cảnh trời đất vào xuân được diễn tả ở những hình ảnh cụ thể nào ? Bình luận những hình ảnh đó ? • Từ mùa xuân của thiên nhiên nhà thơ chuyển sang cảm nhận về màu xuân của đất nước. Hình ảnh nào thể hiện điều đó ? • b. Mùa xuân của đất nước • - Mùa xuân người cầm súng -> chiến đấu • - Mùa xuân người ra đồng -> lao động • => 2 lực lượng chính của đất nước • - Lộc non gắn với họ => hay chính họ đem mùa xuân đến mọi nơi trên đất nước • - Sức sống của mùa xuân thể hiện trong nhòp điệu hối hả, âm thanh xôn xao với tương lai đẹp đẽ "như vì sao lung linh" [...]... Hoạt động 3 : Hướng dẫn phân tích phần 2 • Từ cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên đất nước, tác giả nói đến (mùa xuân) sự suy ngẫm của bản thân, nhận xét cách chuyển đổi mạch thơ Điều tâm niệm của nhà thơ là gì ? Hình ảnh thơ nào biểu hiện điều đó ? • Nhận xét những hình ảnh đó • 2 Tâm niệm của nhà thơ • - Chuyển ý tự nhiên vì suy ngẫm về mùa xuân đất nước • - Khát vọng được hòa nhập vào cuộc... phần 2 • Cách cấu tứ lặp những hình ảnh có gọi là lỗi lặp không ? vì sao ? • GV liên tưởng thơ Tố Hữu • “Nếu con là chiếc lá …” • Hiểu hình ảnh mùa xuân nho nhỏ như thế nào ? Vì sao tác giả đặt tên cho bài thơ ? => Hình ảnh đẹp, tự nhiên, cấu tứ lặp tạo sự đố ứng chặt chẽ thể hiện niềm mong muốn • được sống có ích cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên như chim muôn hoa lá tỏa hương sắc cho đời - Mùa xuân. .. nho nhỏ => nhỏ nhẹ bình dò khiêm nhường tâm niệm chân thành tha thiết của nhà thơ Hoạt động 4 : Hướng dẫn tổng kết Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ ? Hãy nêu nội dung bài thơ • III TỔNG KẾT • 1 Nghệ thuật : thơ 5 chữ gồm làn điệu dân ca miền Trung, âm hưởng nhẹ nhàng tha thiết • 2 Nội dung : Ghi nhớ (SGK) IV LUYỆN TẬP • Đọc một khổ thơ em thích, • nêu cảm thụ của em ? 1 Học thuộc • 2. .. Trung, âm hưởng nhẹ nhàng tha thiết • 2 Nội dung : Ghi nhớ (SGK) IV LUYỆN TẬP • Đọc một khổ thơ em thích, • nêu cảm thụ của em ? 1 Học thuộc • 2 Bình một khổ thơ • 3 Tìm hiểu hình ảnh mùa xuân trong thơ xưa và nay • C HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Hiểu được ý nghóa cống hiến của bản thân -> đất nước Chuẩn bò bài : Viếng lăng Bác . cảm xúc của tác giả ? (Từ mùa xuân trời đất -> mùa xuân đất nước -> suy nghó ước nguyện làm một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn) • 3. Đọc, tìm. hiện điều đó ? • b. Mùa xuân của đất nước • - Mùa xuân người cầm súng -> chiến đấu • - Mùa xuân người ra đồng -> lao động • => 2 lực lượng chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2, Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2, Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2