Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

91 272 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 14:57

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM MINH LONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Trần Đình Hảo HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Thực sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội” luận văn kết cố gắng nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo thân với hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Đình Hảo Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu chép mà trích dẫn nguồn, tác giả Những lời hoàn toàn thật xin chịu toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 Học viên Phạm Minh Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương Những lý luận sách phát triển công chức 1.1 Lý luận thực sách phát triển công chức 1.2.Tầm quan trọng việc thực sách phát triển công chức 14 1.3.Nội dung bước thực sách phát triển công chức 16 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách phát triển công chức 22 Chương Thực trạng sách phát triển công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm 33 2.1 Khái quát tình hình thực sách phát triển đội ngũ công chức phường quận Nam Từ Liêm 33 2.2 Thực trạng thực sách phát triển đội ngũ công chức phường quận Nam Từ Liêm 37 2.3 Đánh giá chung tổ chức thực mục tiêu sách phát triển đội ngũ công chức phường 43 Chương Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển đội ngũ công chức phường 58 3.1 Định hướng sách phát triển đội ngũ công chức phường 58 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sách phát triển đội ngũ công chức phường 60 3.3 Phổ biến tuyên truyền thực sách phát triển đội ngũ công chức phường 68 3.4 Phân công phối hợp thực sách phát triển đội ngũ công chức phường 68 3.5 Duy trì thực sách phát triển đội ngũ công chức phường 69 3.6 Điều chỉnh sách phát triển đội ngũ công chức phường 70 3.7 Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực sách 70 3.8 Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm việc thực sách 70 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo 81 Phụ lục 83 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANTQ An ninh Tổ quốc CAND Công an nhân dân CBCC Cán bộ, công chức CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CQHC Cơ quan hành CQHCNN Cơ quan hành nhà nước ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế, xã hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc QLHC Quản lý hành QLHCNN Quản lý hành nhà nước QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 2.1 Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức 47 phường quận Nam Từ liêm Bảng 2.2 Đánh giá sách tuyển dụng công chức phường 48 quận Nam Từ Liêm Bảng 2.3 Đánh giá sách thu hút, đãi ngộ công chức phường 50 quận Nam Từ liêm MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta tiến hành công đổi cách toàn diện sâu sắc, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi đội ngũ CBCC phải ngang tầm, có đủ lĩnh trị, phẩm chất cách mạng, trang bị đầy đủ kiến thức, có chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm công việc QLNN, điều hành xã hội có hiệu Vấn đề xây dựng sách đội ngũ CBCC vấn đề mang tính chiến lược xuyên suốt trình cách mạng nước ta lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII xác định: "nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CBCC sở có lực, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không gây phiền hà, ức hiếp dân, phận hữu đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước" Trong máy hành nhà nước, xã, phường,thị trấn đơn vị hành cấp sở, nơi trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý HCNN lĩnh vực, đảm bảo chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước vào sống Vì vậy, muốn đạt hiệu lực, hiệu cao hoạt động QLNN sở điều quan trọng phải có đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn có đủ lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu đổi Chất lượng hiệu làm việc đội ngũ công chức phường định đến hiệu quả, hiệu lực quyền Nếu đội ngũ công chức phường có trình độ, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc chắn hoạt động quyền đảm bảo hiệu quản lý lĩnh vực ngược lại họ thiếu kiến thức, trình độ chuyên môn ảnh hưởng đến kết điều hành quản lý họ địa phương Do vậy, đòi hỏi đội ngũ công chức phường phải có động hơn, tầm nhìn xa hơn, đáp ứng kịp thời có hiệu công đổi nay, điều đòi hỏi đội ngũ công chức phường ngày phải nâng cao lĩnh trị, có chuyên môn giỏi Đặc biệt đội ngũ công chức sở phải có chất lượng, phải có lực thực để gánh vác nhiệm vụ lớn lao Vì vậy, việc xây dựng sách nhằm nâng cao nâng cao lực đội ngũ công chức phường yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết mà Đảng Nhà nước ta đặt Đại hội lần thứ XI Đảng đề nhiệm vụ trị trung tâm cách mạng nước ta là: Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH, HĐH Trong trình thực CNH, HĐH vai trò đội ngũ cán quan trọng, họ phải người đề kế hoạch để thực mục tiêu, đồng thời lại người tổ chức, quản lý trình thực gương mẫu thực mục tiêu Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán nói chung đội ngũ công chức phường nói riêng quan trọng Có thể khẳng định, thực CNH, HĐH thành công với chế quản lý lạc hậu, xơ cứng với hành vừa cồng kềnh, vừa thiếu dân chủ, tôn trọng phát huy lực xã hội, vừa lỏng lẻo, vừa trì trệ, cửa quyền với đội ngũ cán chất lượng thấp, cấu không hợp lý Chúng ta thực công cải cách hành nhà nước Hành nhà nước tác động điều chỉnh quyền lực nhà nước trình phườnghội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ Trung ương đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ Nhà nước, phát triển mối quan hệ xã hội trì trật tự an ninh, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp nhân dân Việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ cho công chức phường có đủ trình độ lý luận trị, lực tổ chức, quản lý điều hành, kỹ công vụ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hành dân chủ, sạch, hoạt động thông suốt đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu sở thi hành Hiến pháp, pháp luật lợi ích hợp pháp nhân dân Để sách phát triển công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội thực có chất lượng việc tìm hiểu thực trạng thực sách đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách phát triển công chức quan tâm nội dung nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, hiệu sách công, sách phát triển công chức phải đánh giá tích cực đầy đủ lý thuyết phân tích sách công để thiết kế sách phù hợp với thực tiễn sách phát triển công chức phường quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đạt hiệu Nhằm đánh giá thực trạng thực sách phát triển công chức phường để từ đưa giải pháp sách nhằm phát triển có hiệu sách thời gian tới quận Nam Từ Liêm địa phương khác địa bàn thành phố đất nước Quận Nam Từ Liêm trước ngày 01/4/2014 huyện ngoại thành 29 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội - trung tâm trị, văn hóa, kinh tế -xã hội nước Sau thực Nghị 132 Chính phủ việc chia tách địa giới hành thành lập Quận Bắc Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm có 10 phường với diện tích đất tự nhiên 32,27 km2, dân số 232.000 người Là Quận nằm phía Tây cửa ngõ thủ đô Hà Nội Thực tế cho thấy, đội ngũ công chức cấp xã huyện Từ Liêm trước cấp phường quận Nam Từ Liêm ngày đóng góp vai trò quan trọng việc đạt thành tựu to lớn nghiệp đổi qua nghiệp đổi mà đội ngũ công chức phường ngày trưởng thành số lượng chất lượng Tuy nhiên, đội ngũ công chức phường quận Nam Từ Liêm nhiều hạn chế phẩm chất lực, nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu tình hình đòi hỏi phải có chế sách phát triển, đào tạo bồi dưỡng phù hợp Nghị HĐND quận Nam Từ liêm khóa I kỳ họp thứ 02 khâu đột phá, có nêu: " Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu phục vụ nhân dân gán với xây dựng quyền điện tử Xây dựng đội ngũ cán công chức có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất lực, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình " Chính từ thực trạng trên, việc nâng cao chất lượng sách , phát triển lực, trình độ công chức phường cần thiết phải nhanh chóng tiến hành nhanh hết Nhằm đánh giá thực trạng thực sách phát triển công chức để từ đưa giải pháp sách nhằm phát triển có hiệu sách thời gian tới phường địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Từ lý nêu chọn đề tài: “ Thực sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ” làm luận văn Thạc sĩ Chính sách công Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “ Thực sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ” cho thấy vấn đề mới, số nhà khoa học quan tâm nghiên cứu tiếp cận theo nhiều cách với cấp độ khác nhau: - Đỗ Thị Thu Hằng (2004), “Nâng cao lực đội ngũ công chức phường giai đoạn nay”, Hà Nội - Lê Thị Bình (2005), “Nâng cao lực quản lý CBCC Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn”, Hà Nội - Nguyễn Thị Cẩm Hồng (2006), “Nâng cao lực thực thi công vụ CBCC phường Hà Nội (từ thực tiễn Quận Đống Đa) - Lê Đình Lý (2013), " Góp phần hoàn thiện sách cán bộ, công chức cấp xã", Nghệ An - Luận văn thạc sĩ quản lý Hành công tác giả Kiều Quỳnh Anh (2012): “Chính sách phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ngành Khoa học xã hội từ thực tiễn Viện Khoa học xã hội Việt Nam”, có đánh giá toàn diện hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, thu hút nhân tài ngành khoa học xã hội Các công trình nghiên cứu, viết nói đề cập cách khái quát sách phát triển công chức nói chung số khía cạnh việc nâng cao lực nguồn nhân lực nói riêng Song, đến chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ có hệ thống lý luận thực tiễn sách phát triển công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ liêm, thành phố Hà Nội Nhìn chung, đề tài nghiên cứu trước nghiên cứu lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý đội ngũ CBCC cấp sở số địa bàn cụ thể Rất công trình nghiên cứu chế sách tác động toàn diện đến chất lượng công chức phường kỹ cần thiết công chức phường Mặt khác, thời điểm nay, quận Nam Từ Liêm chưa có đề tài nghiên cứu khoa học đề cập đến sách phát triển công chức phường, việc nghiên cứu sách nhằm nâng cao chất lượng Ba là, mở rộng hình thức dân chủ đánh giá, mở rộng tham gia nhiều người trình đánh giá hoạt động Tránh độc quyền số người đánh giá hoạt động công chức Bốn là, phát triển mở rộng hình thức tự đánh giá công chức, không đánh giá hàng năm mà đánh giá công việc Để nâng cao chất lượng công chức phường, việc kiểm tra, đánh giá công chức cần làm số công việc sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá Đánh giá lực công chức công việc khó, đòi hỏi phải xác định tiêu chí rõ ràng cho vị trí công tác khác Do vậy, xây dựng danh mục tiêu chí đánh giá lực sở để đánh giá xác, làm tiền đề cho việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức phường cách phù hợp Xây dựng tiêu chuẩn cách khoa học tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn cụ thể cho chức danh theo quy định Đảng Nhà nước Đánh giá công chức phải vào tiêu chuẩn chung gắn với chức trách giao; nhiệm vụ phân công, gắn với kết hoàn thành nhiệm vụ trị, gắn với phong trào Không thể có cán đánh giá tốt mà phong trào hiệu quả, triển khai thực tiêu, nhiệm vụ lại yếu Đánh giá lực công chức phường không dựa tiêu chí mang tính điều kiện kiến thức, mà quan trọng hơn, hiệu thật công việc Thước đo mà quan quản lý công chức thiếu định lượng công việc cách cụ thể Mỗi công chức thường giao nhiệm vụ chung, cụ thể; công việc đột xuất nhiều công việc theo kế hoạch, chương trình Trên sở biên chế giao cho phòng chức thuộc UBND 72 phường, cần xác định cấu hợp lý trình độ chuyên môn, trình độ cán quản lý Các tiêu chí kỹ năng, cần tiến hành kỳ huấn luyện kỹ quản lý tình phù hợp với vị trí công chức phường Đối với công chức lãnh đạo (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) cần phải huấn luyện kỹ như: điều hành hội nghị, kỹ giao tiếp hành chính, kỹ lựa chọn phương án định hành chính… Đối với công chức trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND, kỹ cần huấn luyện kỹ đánh giá chất lượng, hiệu công việc, kỹ tổ chức quản lý nhân viên thuộc quyền Đối với công chức chuyên viên tham mưu, kỹ cần huấn luyện kỹ hoạch định chiến lược, kỹ xử lý thông tin, kỹ thuật soạn thảo văn Đối với công chức thực tác nghiệp hành cụ thể kỹ cần huấn luyện chi tiết theo công việc giao Tất công việc từ đơn giản đóng dấu, bóc phong bì công văn, đánh máy… công việc quan trọng kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin, lưu trữ… phải huấn luyện cách cụ thể chu đáo Nhằm khắc phục tình trạng số công chức không tự giác tham gia ĐTBD tự hài lòng với kiến thức kỹ có Cần quy định việc học tập cụ thể nhiệm vụ quan trọng, phản ánh thái độ công chức, kết học tập tiêu chí đánh giá lực công chức Nguyên tắc đánh giá công chức Một là, phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể định, thảo luận cách dân chủ, kết luận theo đa số sở tự phê bình phê bình Hai là, phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, cụ thể, công khai 73 Ba là, phải tổ chức phân loại công chức đánh giá Căn vào vị trí, đặc điểm công tác khác mà sử dụng phương pháp hệ thống tiêu chí đánh giá khác cho phù hợp Bốn là, nguyên tắc trọng thành tích công tác thực tế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm trọng tâm Bởi thành tích công tác thước đo chuẩn mực nhất, phản ánh tổng hợp yếu tố lực, thái độ, hành vi chất lượng công tác người công chức Để công tác kiểm tra việc thực thi công vụ công chức có hiệu cần tiến hành theo nguyên tắc sau: - Kiểm tra phải tiến hành thường xuyên: công tác diễn theo định kỳ đột xuất, tiến hành kiểm tra tổng hợp tập trung vào nội dung, mặt hoạt động định UBND Chủ tịch UBND người định nội dung hình thức kiểm tra - Kiểm tra phải khách quan: việc kiểm tra phải tiến hành sở tiêu chuẩn, tiêu kế hoạch công việc cụ thể giao cho công chức, không phụ thuộc vào đánh giá chủ quan người kiểm tra Những mà hoạt động kiểm tra dựa vào là: quy định pháp luật có liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quan, đơn vị, mô tả công việc hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cụ thể thể kế hoạch hoạt động - Trong trình kiểm tra, UBND phải đảm bảo tính dân chủ, công khai Mọi công chức phải thực mục tiêu, tiêu chí nhau, nội dung kiểm tra phải thông báo công khai - Để công tác kiểm tra có hiệu quả, phải khác biệt hoạt động thực tế với kế hoạch Kiểm tra vừa để phòng ngừa khắc phục sai sót, vừa để khuyến khích hoạt động tốt nên không tạo áp lực 74 cho đối tượng bị kiểm tra, không cản trở trình hoạt động bình thường đối tượng bị kiểm tra - Các nguyên nhân sai lệch trình kiểm tra phải được, cần đưa hoạt động xử lý kết điều tra: điều chỉnh sai lệch, kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Quá trình kiểm tra xong, ban kiểm tra phải có kết luận Để đổi công tác đánh giá công chức phải thực vấn đề sau: + Nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng, người đứng đầu quan quản lý cán sở làm rõ trách nhiệm, quyền hạn, chủ động có kế hoạch triển khai thực nghiêm túc văn Quy chế đánh giá cán + Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, thống cho loại cán phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quan, tránh tình trạng năm, phận lại có thay đổi luôn, không quán, để giúp cán có định hướng phấn đấu + Mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng phê bình tự phê bình, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý; công khai hóa nguyên tắc đánh giá cán bộ, thường xuyên rút kinh nghiệm sau lần đánh giá, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thiếu trung thực tự đánh giá cuả cán + Tiến hành cách công phu, tỉ mỉ, thận trọng, đồng khâu đánh giá để không bỏ sót cán bộ, để phát nhân tài, tạo tiền đề cho công tác quy hoạch, luân chuyển sử dụng cán Như vậy, để hoàn thiện công tác đánh giá công chức cần ý vấn đề sau: - Phải làm cho công chức nhận thức ý nghĩa đánh giá hoạt động công tác họ Kết đánh giá có ý nghĩa quan trọng đến phát triển đường chức nghiệp; đến ĐTBD nhiều vấn đề khác thuộc cá nhân; kết đánh giá ảnh hưởng lớn đến phát triển quyền UBND cấp sở 75 - Cần tạo cho công chức tin tưởng công bằng, vô tư, khách quan, khoa học đánh giá hoạt động họ Để làm điều cần nghiên cứu nhiều hình thức kết hợp - ĐTBD nhà quản lý nhân kỹ đánh giá người Đồng thời phải bồi dưỡng kỹ đánh giá cho cán chủ chốt sở - Mở rộng hình thức dân chủ đánh giá Mở rộng tham gia nhiều người đánh giá hoạt động Tránh độc quyền số người đánh giá hoạt động công chức - Phát triển mở rộng hình thức đánh giá công chức Không đánh giá hàng năm mà đánh giá công việc Nhận xét, đánh giá cán phải gắn với nghĩa vụ công chức theo quy định Luật CBCC chức trách, nhiệm vụ công chức giao Tất nhiên, việc nhận xét, đánh giá phải vào môi trường điều kiện công tác công chức thời gian thực nhiệm vụ cụ thể Phương pháp đánh giá Đánh giá công chức điều quan trọng phải có phương pháp khoa học đánh giá, phải quán triệt quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, thực tiễn lịch sử - cụ thể phương pháp biện chứng vật Cần xem xét, đánh giá cách toàn diện phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, lối sống, tác phong công tác, mối quan hệ xã hội công chức, ưu, khuyết điểm, sở trường công chức Đánh giá ưu khuyết điểm công chức cần phân tích cách khách quan, đặc biệt khuyết điểm Khuyết điểm phụ thuộc lập trường quan điểm, khuyết điểm thuộc đạo đức, khuyết điểm thuộc tác phong sinh hoạt - Muốn đánh giá công chức, vấn đề quan trọng phải đổi công tác quản lý công chức Cần tiếp tục khắc phục mặt yếu công tác quản lý cán buông lỏng quản lý cán bộ, phải xây 76 dựng chế độ quản lý cách khoa học với quy định cụ thể, việc lập hồ sơ cán Sử dụng kết đánh giá Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức trình thực thi nhiệm vụ Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực kỷ luật nghiêm minh, thích đáng công chức vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống… nhằm xây dựng đội ngũ công chức sạch, vững mạnh, có phẩm chất trị, có đạo đức, có lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ Ban hành quy chế tổ chức kiểm tra công chức quy định chặt chẽ chế độ, tiêu chuẩn cán lãnh đạo, cán quản lý, chống lãng phí, đặc quyền, đặc lợi Xác định rõ nhiệm vụ, quyền lợi công chức máy Kết luận chương Trong thời đại với xu hướng hội nhập quốc tế mặt đời sống xã hội việc hội nhập quốc tế hành không ngoại lệ Đẩy mạnh nghiệp cải cách thủ tục hành phải gắn liền với phát triển tri thức người, đặc biệt đội ngũ công chức luôn đáp ứng nhu cầu công việc Chính sách phát triển đội ngũ công chức, đặc biệt đội ngũ công chức cấp phường lại đặt ưu tên hàng đầu Chính sách phát triển đội ngũ công chức phường xem sách quan trọng góp phần giúp quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh bền vững đáp ứng niềm mong đợi người dân thân đội ngũ công chức Đội ngũ công chức tốt, chất lượng cao tiền đề vững nhân tố định đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên để đạt kết mong đợi, cần có giải pháp đắn, 77 sáng suốt, sát với thực tế nêu Hiện đội ngũ công chức nước ta nói chung quận Nam Từ Liêm nói riêng tương đối đông đảo, cần cù, thông minh, sáng tạo Tuy nhiên có hạn chế không nhỏ chất lượng chưa cao thể trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thấp, kỹ chưa cao, thể lực nhiều hạn chế, chưa quen tác phong văn minh công nghiệp Để sách phát triển đội ngũ công chức phường phát huy hiệu quả, cần phải thực loạt giải pháp nêu Tuy nhiên, sách, giải pháp trở thành thực chúng thực sở nhận thức vị trí, vai trò đội ngũ công chức phường thời đại ngày thời đại trình hội nhập quốc tế khu vực 78 KẾT LUẬN Chính sách phát triển công chức vấn đề Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm nhằm phát triển công chức có trình độ, lực, phẩm chất để giữ vai trò chủ đạo cống hiến nâng cao chất lượng dịch vụ công ngày cao đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Luật Công chức ban hành thức có hiệu lực ngày 01/01/2012 thực văn pháp lý cao tạo tảng cho việc xây dựng thực sách phát triển công chức Được giúp đỡ, tạo điều kiện Thầy Cô giáo, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Thực sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ” nhằm cung cấp vấn đề lý luận thực tiễn thực sách phát triển công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Với mong muốn cố gắng hoàn thiện luận văn, tác giả nỗ lực để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, nhiên, chắn hạn chế định nên không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến thầy, cô giáo, nhà khoa học đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện tốt công trình nghiên cứu khoa học Qua nghiên cứu tác giả đề xuất hướng nghiên cứu cho sách phát triển công chức cấp sở, nơi trực tiếp tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nơi cung cấp kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung chủ trương, sách Cấp sở trường học thực tiễn để giáo dục, rèn luyện cán bộ, làm cho cán trưởng thành, phát huy phẩm chất, lực thực tiễn công tác, nhờ làm tăng uy tín, ảnh hưởng Đảng, Nhà nước nhân dân Đội ngũ công chức phường quan trọng hệ thống thang bậc quản lý, 79 cấp thấp nhất, cấp cuối vô quan trọng ổn định phát triển xã hội Vai trò đó, phản ánh qua chất lượng công chức phường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý quyền cấp sở Đó điều cần thiết hoàn thiện công cụ sách thực giải pháp sách phát triển công chức ngành địa phương nước ta giai đoạn 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội Vụ (2012), Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, Thông tư số 06/2012/TTBNV ban hành 30/10/2012 Bộ Nội vụ (2014), Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Chính phủ (2004), Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ quy định chế độ tiền lương cán bộ, công chức, công chức lực lượng vũ trang Chính phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ quy định việc tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Chính phủ (2009), Chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hoạt động không chuyên trách cấp xã, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ (2004), Quy định quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 2/9/2004 Đỗ Phú Hải (2009), “Một số giải pháp thu hút giữ người tài máy nhà nước”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, số 10, tr47-52 Đỗ Phú Hải (2010), “Báo cáo thể chế quản lý công chức đội ngũ công chức đơn vị nghiệp công lập từ năm 1998 đến nay” Đỗ Phú Hải (2014), Chinh sách công, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 2, tr 103-104 10 Đỗ Phú Hải (2014), “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam nay”, Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 01, tr21-30 81 11 Đỗ Phú Hải (2014), “Chu trình sách công: Những vấn đề lý luận thực tiễn nước ta”, Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, số 05, tr33-40 12 Đỗ Phú Hải (2014), “Chính sách công theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”, Tạp chí khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam, số 07 13 Đỗ Phú Hải (2014), “Đánh giá sách công Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, số 06, tr34-46 14 Đỗ Phú Hải (2014), “Quá trình xây dựng sách công nước phát triển”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, số 04, tr3743 15 Đỗ Phú Hải (2014), "Xây dựng sách công: Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng", Tạp chí Lý luận Chính trị, số 5, tr.88-93 16 Đỗ Phú Hải (2014), “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu phân tích sách công Việt Nam”, Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, số 02, tr26-31 17 Đỗ Phú Hải (2014), “Về sách công Việt Nam”, Tạp chí cộng sản Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, số 7, tr66-70 18 Luật Công chức năm 2010 19 Lê Chi Mai, vấn đề sách quy trình sách; NXB đại học Quốc gia Hồ Chí Minh – 2011 20 Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 82 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI (DÀNH CHO CÔNG CHỨC PHƯỜNG QUẬN NAM TỪ LIÊM) Trong phạm vi nghiên cứu đề tài “ Thực sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội”, thực số khảo sát thực trạng thực sách phát triển công chức phường quạn Nam Từ Liêm Để triển khai có kết công trình nghiên cứu này, mong muốn có hợp tác đội ngũ công chức phường cách trả lời chân thực câu hỏi phiếu trưng cầu ý kiến Sự tham gia đồng chí tự nguyện, tính khuyết danh thông tin tôn trọng kết khảo sát dành cho công tác nghiên cứu khoa học A THÔNG TIN CHUNG Xin anh (chị) cho biết số thông tin thân trình công tác (Đánh dấu X vào ô tương ứng với câu trả lời thích hợp) A1 Giới tính: A2 Tuổi A3 Thâm niên công tác (năm) A4 Công việc 83 Nam 1 Nữ 2 Dưới 30 tuổi 1 Từ 30 - 45 tuổi 2 Từ 46 - 60 tuổi 3 Dưới năm 1 Từ đến năm 2 Từ đến 10 năm 3 Từ 10 đến 20 năm 4 Trên 20 năm 5 Công chức biên chế 1 Hợp đồng dài hạn 2 Hợp đồng ngắn hạn 3 Thử việc 4 A5 Trình độ học vấn A6 Mức sống Trên đại học  Đại học 2 Cao đẳng 3 Trung cấp 4 Tốt nghiệp phổ thông 5 Khá 1 Trên trung bình 2 Trung bình 3 Dưới trung bình 4 B CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC PHƯỜNG TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM Rất phù hợp 1 B1 Theo đánh giá anh (chị), Tương đối phù hợp 2 sách tiền lương phường quận Phù hợp 3 Nam Từ Liêm nào? Chưa phù hợp 4 Quá thấp 5 Thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán 1 Thu nhập từ sản xuất 2 Thu nhập từ hỗ trợ người thân 3 Thu nhập từ khoản khác 4 B2 Ngoài thu nhập từ lương, anh (chị) có khoản thu nhập khác nào? 84 C CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC PHƯỜNG TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM C1 Theo anh (chị) hình thức tuyển Thi tuyển 1 dụng phù hợp? Xét tuyển 2 Xét tuyển  Thi tuyển + vấn 4 Hình thức khác 5 C2 Theo anh (chị), công chức Tốt 1 tuyển dụng phường Bình thường 2 năm gần có đáp ứng yêu cầu Chưa đáp ứng 3 vị trí việc làm không? C3 Theo anh (chị), điểm mạnh Kiến thức chuyên môn 1 công chức tuyển dụng Phương pháp làm việc 2 năm gần phường Trình độ ngoại ngữ, tin học 3 quận Nam Từ Liêm gi? Ý thức tổ chức, kỷ luật 4 Khả làm việc nhóm 5 Ý kiến khác 6 Rất tốt 1 Tốt 2 Bình thường 3 Chưa tốt 4 C4 Anh (chị) cho biết kết hướng dẫn tập công chức phường tuyển dụng? C5 Anh (chị) cho biết việc bố trí vị trí Rất phù hợp 1 việc làm công chức phường Phù hợp 2 quận Nam Từ Liêm Chưa phù hợp 3 nào? 85 D CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC PHƯỜNG TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM D1 Theo đánh giá anh (chị), sách đào tạo, bồi dưỡng công chức phường quận Nam Từ Liêm thực nào? Rất hiệu 1 Tương đối hiệu 2 Hiệu 3 Hiệu chưa cao 4 Hiệu thấp 5 Hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 D2 Theo anh (chị) Quận Phường có Hỗ trợ thủ tục học 2 sách đào tạo hỗ trợ đào Cung cấp thông tin đào tạo 3 tạo cho công chức phường? Tạo điều kiện thời gian 4 Hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 Hỗ trợ thủ tục học 2 Cung cấp thông tin đào tạo 3 Tạo điều kiện thời gian 4 D3 Anh (chị) cho biết hình thức hỗ trợ đào tạo hiệu (đánh dấu vào ô tương ứng) E CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI TẠI CÁC PHƯỜNG QUẬN NAM TỪ LIÊM E1 Theo đánh giá anh (chị), sách thu hút nhân tài phường năm gần thực nào? E2 Theo anh (chị) đối tượng thu hút vào phường chủ yếu ai? Rất hiệu 1 Tương đối hiệu 2 Hiệu 3 Hiệu chưa cao 4 Hiệu thấp 5 Công chức luân chuyên công tác 1 Sinh viên tốt nghiệp 2 Con em cán địa phương 3 E3 Anh (chị) cho biết phường thực Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 1 sách thu hút nhân tài thông Hỗ trợ lương, thưởng phụ cấp 2 qua hình thức nào? Hỗ trợ kinh phí ăn, Trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị)./.! 86 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ công chức phường từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn