KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN XE TOYOTA CAMRY9( kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net

26 988 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016, 17:38

https://www.tailieucokhi.net/2018/04/do-an-khao-sat-hop-so-tu-dong-a140e-o-to-toyota-camry.html ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THƠNG - - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN XE TOYOTA CAMRY SVTH: TRẦN CƠNG QUAN LỚP: 05C4A GVHD: ThS NGUYỄN VIỆT HẢI GVD: ThS NGUYỄN VĂN ĐƠNG ĐÀ NẴNG 6-2010 NỘI DUNG ĐỀ TÀI Mục đích ý nghĩa đề tài Tổng quan hộp số tự động Giới thiệu ơtơ Toyota Camry LE Khảo sát hộp số tự động A140E Tính tốn kiểm tra ly hợp C1 hộp số tự động A140E Chẩn đốn hư hỏng biện pháp khắc phục Kết luận MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA ĐỀ TÀI  Xu hướng phát triển ngành ơtơ giới  Thị trường ơtơ Việt Nam thời kỳ TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG  Lịch sử phát triển hộp số tự động - Xuất phát từ u cầu cần thiết bị truyền cơng suất lớn vận tốc cao - Do cạnh tranh muốn nâng cao chất lượng xe hãng sản xuất ơtơ  Các ưu điểm hộp số tự động - Giảm mệt mỏi cho người lái - Chuyển số cách tự động êm dịu - Tránh cho động hệ thống dẫn động khơng bị q tải - Tối ưu hóa chế độ hoạt động động TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG  Phân loại hộp số tự động - Theo hệ thống sử dụng điều khiển - Theo vị trí đặt xe - Theo cấp số tiến xe  Ngun lý làm việc hộp số tự động Trủc khuu âäüng cå Táúm dáùn âäüng Biãún mä thy lỉûc Trủc så cáúp ca häüp säú Bäü truưn hnh tinh, cạc ly håüp Trủc thỉï cáúp ca häüp säú GIỚI THIỆU ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE SƠ ĐỒ TỔNG THỂ ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE GIỚI THIỆU ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE ĐỘNG CƠ 5S – EF TRANG BỊ TRÊN ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE GIỚI THIỆU ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE HỆ THỐNG LÁI TRÊN ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE GIỚI THIỆU ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE HỆ THỐNG PHANH TRÊN ƠTƠ TOYOTA CAMRY LE 10 11 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E SƠ ĐỒ KẾT CẤU MẶT CẮT DỌC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E 13 12 11 10 14 15 16 17 18 19 20 21 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E NGUN LÝ LÀM VIỆC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E MÄ HÇNH HOẢT ÂÄÜNG DY " D" SÄÚ 3OD 12 999 888 777 666 555 44 333 C1 C1 C1 C1 F0 F0F0 C0C0 C0 C2 C2 C2 C2 13 13 13 10 10 10 B3 B3 B3 11 11 11 15 15 15 14 14 14 B0 B0 B0 12 12 12 F2 F2F2 F1 F1F1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 22 2 11 1 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E NGUN LÝ LÀM VIỆC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E MÄ HÇNH HOẢT ÂÄÜNG DY " R" L" SÄÚ 21LI 2" SÄÚ 999 888 777 666 555 444 333 C1C1C1 F0F0F0 C0C0C0 C2C2C2 131313 101010 111111 151515 141414 B0B0B0 121212 B3B3B3 F2F2F2 F1F1F1 B1 B2B2B2 B1B1 222 111 KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC VÀ ĐIỆN TỬ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E 10 11 12 D 33 13 32 14 15 31 16 17 30 18 29 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E BIẾN MƠ THỦY LỰC 19 10 20 11 Bạnh Tuabin 21 12 22 Bạnh phn ỉïng 13 14 15 16 Bạnh båm 17 18 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH CƠ CÁU HÀNH TINH KIỂU SIMPSON HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TỶ SỐ TRUYỀN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E CÁC LY HỢP, PHANH, KHỚP CHIỀU F0 B0 C0 B3 F2 B2 C1 C2 B1 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC LY HỢP, PHANH, KHỚP CHIỀU TRONG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E   TÍNH TỐN KIỂM TRA BỘ LY HỢP C1 CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E Mục đích: Để đảm bảo u cầu ly hợp phải truyền hết mơmen xoắn lớn Memax động điều kiện làm việc Để giải u cầu ta phải tiến hành phải kiểm tra: Mơmen ma sát ly hợp Ta có: Mms = β.Memax.KB [N.m] Thay số ta được: Mms = 1,5.145.1,95 = 424,13 [N.m] Bánh kính vành ngồi bề mặt ma sát đĩa bị động Ta có: Mms = μ.F.Rtb.Zms [N.m] Viết dạng triển khai theo kích thước đĩa ma sát: Mms = Zms.2/3.μ.p.Π.(R23 – R13) [N.m] Suy bán kính trung bình Rtb: Rtb = 2/3.(R23 – R13)/(R22 – R12) Hay: Mms = Zms.2/3.μ.p.Π.R23.(1 – KR3) [N.m] (KR=R1/R2) HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TÍNH TỐN KIỂM TRA BỘ LY HỢP C1 CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E Thay số liệu vào cơng thức ta tính được: - Bán kính ngồi R2 đĩa ma sát: R2 = 0,074 [m] - Bán kính R1 đĩa ma sát: R1 = 0,053 [m] - Bán kính trung bình Rtb đĩa ma sát: Rtb = 0,062 [m]  Lực ép tác dụng lên cấu (F) Lực ép cần thiết cấu ép phải tạo mà theo phải đảm bảo áp suất làm việc chọn thỏa mãn mơmen ma sát theo u cầu Từ cơng thức: Mms = μ.F.Rtb.Zms [N.m] Suy ra: F = Mms/(μ.Rtb.Zms) [N] Thay số cơng thức trên, ta được: F = 11401,34 [N] HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E CÁC PHÉP THỬ XÁC ĐỊNH KHU VỰC XẢY RA HƯ HỎNG SƠ ĐỒ KHỐI TRÌNH TỰ CHẨN ĐỐN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E CÁC PHÉP THỬ XÁC ĐỊNH KHU VỰC XẢY RA HƯ HỎNG      Thử dừng xe Thử thời gian trễ Thử hệ thống thủy lực Thử đường Chức dự phòng cố biện pháp khắc phục KẾT LUẬN  Đề tài giúp hiểu rõ kết cấu tính ưu việt xe Toyota Camry LE  Đề tài vào phân tích cụ thể hộp số tự động A140E từ kết cấu, thơng số kỹ thuật, hệ thống điều khiển  Tính tốn kiểm tra ly hợp C1 hộp số tự động A140E  Xây dựng quy trình phép thử để xác định khu vực xảy hư hỏng bảo dưỡng EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY CƠ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM LẮNG NGHE !
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN XE TOYOTA CAMRY9( kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net, KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN XE TOYOTA CAMRY9( kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net, KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN XE TOYOTA CAMRY9( kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net