Luận văn PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH lúa –cá và lúa màu ở xã VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH bạc LIÊU

95 602 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2016, 18:57

Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm qua, ảnh hưởng thời tiết, khí hậu ngày thất thường với biến động to lớn kinh tế nước nói chung nông nghiệp nước ta nói riêng, gây tác động to lớn cho kinh tế nông nghiệp nước nhà Đất đai nông nghiệp bị suy thoái nghiêm trọng tác động việc canh tác theo phong trào chạy đua theo lợi nhuận trước mắt, thiên tai bão lụt Ở nhiều địa phương ven biển, nông dân đua xả nước mặn vào vùng để nuôi tôm làm cho nhiều diện tích đất trồng lúa bị nhiễm mặn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy hoạch phát triển nông nghiệp địa phương nói riêng nước nói chung Để khắc phục tình trạng trên, việc chuyển đổi mô hình sản xuất mới, phù hợp với địa phương, nâng cao thu nhập người nông dân việc làm cần thiết Là địa phương thế, Bạc Liêu có nhiều biện pháp để quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa trồng vật nuôi, nhiều mô hình sản xuất kết hợp trồng lúa loại trồng vật nuôi khác áp dụng Điển hình cho chủ trương mô hình sản xuất kết hợp huyện Phước Long Trong quy hoạch phát triển vùng ổn định đến năm 2010, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chủ trương xây dựng nhiều mô hình kết hợp trồng lúa với loại trồng, vật nuôi khác như: lúa-cá, lúa-màu, lúa- tôm, lúa-cua…Trong xã Vĩnh Phú Đông nơi chọn để thực hai mô hình lúa- cá lúamàu Hai mô hình nhiều địa phương khác áp dụng đạt hiệu cao, nhiên hiệu huyện Phước Long cần có nghiên cứu đánh giá thực tế Vì em chọn đề tài: “PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH LÚA –CÁ VÀ LÚA- MÀU Ở XÃ VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU” GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu có mục tiêu chung phân tích tình hình sản xuất hai mô hình lúa- cá lúa- màu, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hai mô hình Những thuận lợi, khó khăn mà người nông dân gặp phải thực mô hình Qua giúp đề số phương hướng giải pháp nâng cao hiệu sản xuất mô hình 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu chung ta có mục tiêu cụ thể sau: − Phân tích hoạt động sản xuất mô hình − So sánh đánh giá hiệu hai mô hình lúa- cá lúa- màu − Phân tích yếu tố tác động đến mô hình − Những thuận lợi khó khăn nông dân thực mô hình − Đề xuất số phương hướng, giải pháp để mô hình sản xuất có hiệu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Thời gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi năm 2007, dựa số liệu điều tra trực tiếp tình hình sản xuất nông hộ năm 2007 Do năm trước nông dân nhớ thông tin sản xuất nên thu thập số liệu xác qua năm Số liệu sản xuất năm trước dựa sở tổng kết chung xã, phòng Kinh tế huyện đánh giá chủ quan người nông dân nên mang tính ước lượng đoán Vì kết luận đề tài chưa mang tính đại diện cao cho toàn mô hình 1.3.2 Không gian nghiên cứu Do hai mô hình thực xã Vĩnh Phú Đông, nên đề tài tập chung nghiên cứu hộ gia đình thuộc ấp xã, cụ thể mô hình lúa- màu ấp Mĩ I, Mĩ II, Mĩ IIA mô hình lúa- cá ấp Vĩnh Phú B Tuy nhiên, tổng số hộ tham gia mô hình lớn nên chọn mô hình số hộ đại diện nên kết mang tính ước lượng, đại diện GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu đề tài chi phí, suất, giá cả, tiêu Đề tài tập trung nghiên cứu loại giá hiệu sản xuất yếu tố đánh ảnh hưởng đến lợi nhuận hai khác sản xuất mô hình GVHD: TS Lê Khương Ninh Tho Trang SVTH: Đào Thị Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Những khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm hộ gia đình kinh tế hộ a) Khái niệm hộ gia đình Hộ nông dân hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, bao gồm nhóm người có quan hệ huyết tộc không huyết tộc, sống chung mái nhà, có chung nguồn thu nhập, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh b) Khái niệm kinh tế hộ Kinh tế hộ loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh hộ gia đình Hộ nông dân quan niệm đơn vị kinh tế độc lập Quá trình phát triển kinh tế hộ gắn liền với trình phát triển hộ hoạt động 2.1.1.2 Đặc điểm tầm quan trọng kinh tế hộ a) Đặc điểm Hộ nông dân đơn vị kinh tế tự kinh tế mà coi đơn vị kinh chủ, không thuộc thành phần tế xã hội đặc biệt đặc trưng sau: - Có thống chặt chẽ việc sở hữu, quản lý, sử dụng yếu tố sản xuất, có thống trình sản xuất, trao đổi, phân phối sử dụng tiêu dùng đơn vị kinh tế - Hộ nông dân có thống đơn vị kinh tế đơn vị xã hội, hộ thực chức mà đơn vị kinh tế khác không thực - Quyền sở hữu hộ nông dân quyền sở hữu chung, thành viên có tính tự giác cao lao động GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông - Sản xuất nhỏ lẻ, công cụ sản xuất thủ công, trình độ canh tác lạc hậu, trình độ khai thác tự nhiên thấp - Khả huy động vốn sản xuất thấp b) Tầm quan trọng kinh tế hộ Do đặc trưng riêng biệt nên kinh tế hộ có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội, cụ thể: - Sản xuất nông sản đáp ứng nhu cầu xã hội - Khai thác nguồn lực, trước hết nguồn lực hộ ruộng đất nhà nước giao để sản xuất nông sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội - Chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá - Là thành phần chủ yếu kinh tế nông thôn, có vai trò quan trọng xây dựng sở hạ tầng, khôi phục phong mĩ tục xây dựng nông thôn 2.1.1.3 Xu hướng phát triển kinh tế hộ giai đoạn Xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam chuyển từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá theo hướng công nghiệp hóa, đại hoá Tuy nhiên điều kiện kinh tế thị trường kinh tế hộ nông dân biến đổi theo xu hướng sau: - Các hộ nông dân sản xuất tự cấp tự túc chuyển sang sản xuất hàng hóa nhỏ Các hộ chủ yếu thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhà nước hỗ trợ, quy mô sản xuất nhỏ, diện tích đất nông nghiệp nhỏ điều kiện thành lập trang trại- người sản xuất quy mô lớn - Các hộ nông dân sản xuất tự cấp, tự túc chuyển sang hộ có tỷ suất hàng hóa cao, chưa phải chủ trang trại Loại hình tập chung chủ yếu vùng Đồng sông Hồng, vùng Trung du miền núi trồng chuyên môn hóa Chủ hộ người có trình độ kinh nghiệm sản xuất, quỹ đất hạn hẹp đủ điều kiện để thành lập trang trại GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông - Các hộ sản xuất hàng hóa có tỷ suất hàng hóa cao trở thành trang trại Đây hộ chưa phải trang trại, phát huy ưu trình tập trung đất đai năm tới, mở rộng quy mô để trở thành trang trại - Một số hộ có ngành nghề phụ, chuyển dịch cấu kinh tế để chuyển sang phát triển ngành nghề ổn định 2.1.1.4 Đa dạng hóa trồng nông nghiệp Đa dạng hóa trồng nông nghiệp hệ thống trồng bố trí cách tối ưu diện tích đất canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng, nhằm tránh rủi ro sản xuất, tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường tiến đến bảo vệ nông nghiệp bền vững 2.1.2 Một số văn pháp luật quy định phát triển kinh tế hộ Thực mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, thu hẹp khoảng cách khu vực thành thị nông thôn, năm qua Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương, sách nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung kinh tế hộ nói riêng theo hướng đa dạng hóa trồng vật nuôi nông nghiệp, chuyển bớt lao động nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp… Trong tiêu biểu văn sau: - Nghị số 150/2005/ NQ – CP ngày 15/ 06 năm 2000 Chính phủ số chủ trương sách chuyển đổi cấu kinh tế tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - Nghị liên tịch Hội Nông dân Việt Nam Bộ Thuỷ sản số 03/2006/NQLT – BTS – HNDVN ngày 05/09 năm 2006 việc phối hợp phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010 - Nghị định số 56/2005/ ngày 24/06/2005 khuyến khích khuyến nông, khuyến ngư - Quyết định 173/2001/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng sông Cửu Long giai đoạn 2001 – 2005 GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông - Quyết định số 67/1999/ QĐ – TTg ngày 30/03/1999 Thủ tướng Chính phủ số sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn - Quyết định số 150/2005/QĐ – TTg ngày 20/06/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản nước đến năm 2010 tầm nhìn 2020 - Quyết định số 311/2003/QĐ – TTg ngày 20/03/2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục củng cố thị trường nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010 - Quyết định 37/2008/QĐ –BNN Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia - Thông tư số 04/2003/ TT – BTC ngày 10/01/2003 Bộ Tài hướng dẫn vấn đề tài thực định số 80/2002/QĐ – TTg ngày 24/06/2002 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng Trên văn pháp luật quy định vấn đề liên quan đến chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa trồng, vật nuôi, chuyển nông nghiệp nước ta sang sản xuất hàng hóa Đây sở pháp lý quan trọng cho hình thành phát triển mô hình sản xuất 2.1.3 Mô hình hồi quy ứng dụng phân tích kinh tế 2.1.3.1 Khái niệm mô hình hồi quy a) Giới thiệu mô hình hồi quy Mô hình hồi quy mô hình toán học mô tả mối quan hệ biến, từ mô tả mối quan hệ đại lượng sản xuất Có ba loại biến sử dụng mô hình hồi quy là: + Biến ngẫu nhiên (Biến xác suất): Là biến mà trung bình khác với trung bình tổng thể, sai số u= + Biến phụ thuộc (Biến giải thích hay biến kết quả, biến Y): Là biến mà giá trị phụ thuộc vào giá trị biến khác mô hình, thường biến nội sinh, kết có từ việc chạy mô hình GVHD: TS Lê Khương Ninh Trang SVTH: Đào Thị Tho Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 2870 2871 2872 [ ] Khác:……………… 2873 IV Khó khăn trở ngại sản xuất tiêu thụ 2874 2875 2876 Những khó khăn trở ngại tham gia sản xuất lúa 2877 2896 2878 [ 2879 ] 2880 Thiếu đất canh tác 2884 [ 2885 ] 2886 Thiếu vốn đầu tư 2890 [ 2891 ] 2892 Kỹ thuật, tay nghề thấp 2897 2900 [] 2898 Thiếu nước Những khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm 2902 [] 2903 Thiếu thông tin n 2906 [] 2907 Hệ thống giao thông 2909 [] 2910 Giá đầu thấp 2913 [] 2914 Khác:……………… 2917 2918 Ông bà có đề nghị với nhà nước quyền địa phương để mô hình 2919 2920 có hiệu cao hơn? 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 53 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 2959 2960 2961 2962 2963 HOẠT ĐỘNG TRỒNG M ÀU Vụ: 2964 2965 Năm 2966 A Thông tin chung sản xuất 2967 Thông tin diện tích đất trồng màu: _ 2968 Loại màu (nêu rõ) (1) 2969 (2) 2970 B Thông tin chi phí thu nhập 2971 Chi phí lao động (Tính cho 01 công = 1000m ) 2972 2973 2974 Công việc 2979 2984 2989 2994 2999 Làm đất, làm cỏ, 3004 gieo hạt 3009 3014 Bón phân 3019 3024 Phun thuốc 3029 3034 Tưới tiêu 3039 3044 Thu hoạch 3049 3054 Phơi/ sấy/ sơ chế 3059 3064 Khác:…… 3069 …………… 3074 3079 3080 3081 3082 Chi phí sử dụng máy móc, thiết bị ( Tính cho 01 công = 1000m2) 3083 3086 3089 3092 3095 3096 Công việc 3097 3098 3099 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 54 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 3100 3101 3102 3104 3105 Loại máy 3106 Làm đất 3107 3108 Tưới tiêu 3109 3110 Thu hoạch 3111 3112 Vận chuyển 3113 3114 Phơi/ sấy/sơ chế 3115 3116 Khác:…… 3117 3118 …………… 3119 3120 Chi phí nguyên vật liệu (Tính cho 01 công = 1000m ) 3121 3122 3123 3124 3133 3134 3144 Loại chi phí 3143 3151 3152 3161 3162 Giống 3170 3171 3180 3181 3190 3191 3200 3201 3209 3210 3219 3220 NPK 3228 3229 Urea 3237 3238 3247 3248 3256 3257 3266 3267 Phân DAP Khác: 3275 3276 3285 3286 3294 3295 Thuốc sâu:…………… 3302 3303 ………………………… 3310 3311 3319 3320 3327 3328 3336 3337 3344 3345 3351 3352 Năng suất 3358 3359 ( tấn/ ha) 3366 3367 3376 Khác: …………… Thông tin sản lượng 3377 3378 3379 3380 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 55 3381 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 3382 3383 3384 3385 3386 3387 Thu nhập 3388 3389 3390 3400 3401 3402 3412 3413 3414 3424 3425 3426 3436 3437 3438 3448 3449 3450 đ 3458 3459 3460 3471 3472 3470 Bán lần1 3482 3483 3493 Bán lần 3494 3504 3511 3505 (*) 1: người thu gom sỉ; 2: người thu gom lẻ; 3: Nhà máy xay xát/ chế biến; 3513 4:Doanh nghiệp tư nhân; 5: khác: 3521 Lý bán 3530 3535 [ 3536 3542 3551 3574 ] 3537 B [ ] 3543 K Tại lại bán thời điểm 3557 [ 3558 ] 3559 C 3563 [ 3564 ] 3565 B 3570 [ ] 3571 B 3576 [ ] 3577 K 3583 [ ] 3584 C 3589 [ ] 3590 T 10 Nhà nước hỗ trợ việc mua bán hình thức 3597 C Thông tin tiêu thụ sản phẩm 3598 Thông tin người mua 3599 [ ] 3531 T Người thu 3600 3606 3603 gom sỉ 3607 Cùng ấp 3608 3609 3610 3611 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 56 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 3612 3613 Cùng xã 3614 3615 3616 Cùng huyện 3617 Cùng tỉnh 3619 Khác:…… 3621 ………… 3623 Người định giá 3618 3620 3622 3624 [ ] 3626 Người 3630 [ ] 3631 Thoả th 3635 [ ] 3636 Khác:… Ông bà biết nguồn thông tin thị trường từ đâu? 3640 3654 3655 3625 3641 [ ] 3642 Báo ch 3645 [ ] 3646 Các thư 3649 [ ] 3650 Khác:… D Khó khăn sản xuất tiêu thụ sản phẩm Những khó khăn tham gia sản xuất lúa 3656 3675 3657 [ 3658 ] 3659 Thiếu đất canh tác 3663 [ 3664 ] 3665 Thiếu lao động 3669 [ 3670 ] 3671 Khó vay tiền ngân hàng 3676 [] 3677 Kỹ thuật, tay nghề thấp 3680 Những khó khăn tiêu thụ sản phẩm 3683 [] 3684 Thiếu thông tin người m 3688 [] 3689 Thiếu thông tin thị trườn 3693 [] 3694 Hệ thống giao thông vận tải 3698 E Ông bà có đề nghị với nhà nước quyền địa phương để mô hình có 3699 3700 hiệu cao hơn? 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 57 3712 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 3713 3715 HOẠT 3714 I Thông tin chung 3716 3723 3719 _ 3718 Diện tích nuôi (m ): _ 3720 Thời gian thu hoạch: 3721 _ 3722 Chu kỳ nuôi: 3717 3724 II Chi phí thu nhập hoạt động nuôi thuỷ sản 3725 3726 Khoản mục 3733 3734 3741 3748 I Chi phí 3755 3762 Chi phí giống: 3769 - 3770 Giống 3777 - 3778 Đơn giá 3785 - 3786 Thành tiền 3793 3800 Thức ăn: 3807 -Số lượng 3814 -Đơn giá 3821 -Thành tiền 3828 3835 Cp thuốc phòng 3842 bệnh 3843 3850 3857 Cp chuẩn bị 3864 ao/ruộng nuôi 3871 3878 Cp lao động thuê 3885 3892 Cp lao động nhà 3899 3906 Cp khác 3913 3920 Tổng chi phí 3927 3934 II Thu nhập 3941 3948 Bán lần1 3955 -Sản lượng 3962 3970 3971 3972 ĐỘNG N 3963 GVHD: TS Lê Khương Ninh 3973 3974.Đào Thị Tho Trang 58 SVTH: Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 3975 3976 3977 -Đơn giá 3984 -Thành tiền 3991 3998 Tổng thu nhập 4005 4012 4013 BI Hoạt động bán hàng 4014 Sản phẩm làm thường bán cho ai? 4015 4016 Người thu gom sỉ 4020 Người thu gom lẻ [ 4023 Khác 4028 4029 Tại lại bán cho bán cho đối tượng 4030 4031 4032 Tại ông /bà lại chọn bán thời điểm đó? 4033 4034 4035 Nhà nước có hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm không? Nếu có xin cho biết rõ? 4036 4037 Đối tượng định giá 4038 4039 4051 4052 4053 [] 4040 Người mua 4043 [ ] 4044 Thoả thuận hai bên 4047 [ ] 4048 Khác:……………… 6.Nguồn thông tin thị trường 4063 4054 [ 4055 4057 [ 4058 4060 [ 4061 4064 4065 4066 [] 4067 Doa 4068 [] 4069 Doa 4070 [ ] 4071 Khá 4072 4073 IV Những khó khăn trở ngại tham gia sản xuất lúa 4074 4075 Khó khăn sản xuất 4080 [ 4081 ] 4082 Giá nguyên vật liệu tăng ca 4086 [ 4087 ] 4088 Năng suất ngày thấp 4093 [ 4094 ] 4095 Điều kiện môi trường khó 4099 4104 GVHD: TS Lê Khương Ninh 4109 Đánh giá hiệu sản xuất mô hình lúa cá lúa màu xã Vĩnh Phú Đông 4110 4111 [ 4112 ] 4113 Thiếu hướng dẫn kỹ thuật [ 4116 ] 4117 Chất lượng giống thấp 4115 4119 Ông/ bà có gặp khó khăn tiêu thụ sản phẩm? 4120 4121 4122 4123 4124 V Ông/ bà có đề nghị với nhà nước quyền địa phương để mô 4125 hình có hiệu cao hơn? 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 GVHD: TS Lê Khương Ninh SVTH: Đào Thị Tho Trang 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH lúa –cá và lúa màu ở xã VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH bạc LIÊU , Luận văn PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH lúa –cá và lúa màu ở xã VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH bạc LIÊU , Luận văn PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH lúa –cá và lúa màu ở xã VĨNH PHÚ ĐÔNG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH bạc LIÊU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn