de kiem tra tiet 59

2 367 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

Tr ờng thcs mai lâ m Đề kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 9 ( Thời gian làm bài 45 phút - Đại số) Họ và tên: .Lớp: 9A 1 Tiết 59 ngày kiểm tra / /2007 Điểm Nhận xét của giáo viên (Học sinh làm trực tiếp vào tờ đề thi này) I: Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm) : Bài 1 (1 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết luận đúng Hàm số y = -x 2 A. Hàm số trên nghịch biến. B. Hàm số trên đồng biến. C. Giá trị của hàm số bao giờ cũng dơng. D. Hàm số trên nghịch biến khi x >0 và đồng biến khi x < 0 Bài 2 (1 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết quả đúng. Phơng trình : x 2 5x 6 = 0 có một nghiệm là : A. x =1 ; B. x = 5 ; C . x= 6 ; D. x = -6 Bài 3 (1 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết quả đúng. Phơng trình 2x 2 + 3x 5 = 0 có biệt thức bằng : A. = - 49 ; B. = 49 ; C. = -31 II: Bài tập tự luận (7 điểm) : Bài 4 (2 điểm): Cho hàm số y = x 2 và y = -2x + 3 a) Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị đó. Bài 5 (2 điểm) : Không giải phơng trình hãy dùng hệ thức viét tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phơng trình : a) x 2 - 7x + 3 = 0 b) 1,4x 2 3x 1,2 = 0 Bài 6 (3 điểm) : Cho phơng trình: x 2 2(m + 3)x + m 2 + 3 = 0 a) Tìm m để phơng trình có nghiệm x = 2 b) Với giá trị nòa của m thì phơng trình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm này có nghiệm trái dấu hay không ? Vì sao ? Bài làm . . . . . . . tra định kỳ môn Toán lớp 9 ( Thời gian làm bài 45 phút - Đại số) Họ và tên: ...........................................................Lớp: 9A 1 Tiết 59. ...........................................................Lớp: 9A 1 Tiết 59 ngày kiểm tra ....../....../2007 Điểm Nhận xét của giáo viên (Học sinh làm trực tiếp vào
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra tiet 59, de kiem tra tiet 59, de kiem tra tiet 59