De trac nghiem vat ly 9

1 810 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH ĐỀ KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT 9 Giáo viên: Đặng Việt Khoa Câu 1: Nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn có điện trở R=10 Ω là 3.600J, biết dòng điện chạy qua là 10s. Tìm cường độ dòng điện chạy qua điện trở. 36A4A D. 8A6A A C D Ket qua Reset . TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH ĐỀ KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 9 Giáo viên: Đặng Việt Khoa Câu 1: Nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn có điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: De trac nghiem vat ly 9, De trac nghiem vat ly 9, De trac nghiem vat ly 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn