Tuần 10 lớp 2

20 693 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

tuần 10 Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2006 Tiết:1 Chào cờ Tiết:2,3 Tập đọc Sáng kiến của bé hà I Mc ớch yờu cu: - Rốn k nng c ỳng, c hiu. - c trn, hiu ý ngha ni dung cõu chuyn. - HS cú thỏi quan tõm, kớnh trng ụng b. II. dựng dy hc: Tranh minh ho bi c trong SGK. III. Cỏc hot ng dy - hc: Tit 1 1/ Gii thiu ch im mi v bi c. HS xem tranh v ch im v bi c. 2/ Luyn c:- GV c mu - Luyn c cõu: - HS dc ni tip + Luyn phỏt õm - HS yu c: ngy l, lp ụng, rột - Luyn c on - HS c ni tip + c chỳ gii: cõy sỏng kin lp ụng, chỳc th - c tng on trong nhúm. - Thi c gia cỏc nhúm. - C lp c ng thanh. Tit 2 3/ Tỡm hiu bi: ? Bộ H cú sỏng kin gỡ? - T chc ngy l cho ụng b ? H gii thớch vỡ sao cn cú ngy l - Vỡ H cú ngy Tt thiu nhi 1/6, b l ca ụng b? Cụng nhõn ? Hai b con chn ngy no lm ngy - Chn ngy lp ụng vỡ ú l ngy tri l ca ụng b? Vỡ sao? bt u rột, mi ngi cn chm lo sc kho cho cỏc c gi. ? Bộ H cũn bn khon chuyn gỡ? - nờn chun b qu gỡ biu ụng b. ? Ai ó g bớ giỳp bộ? - b. ? H ó tng ụng b mún qu gỡ? - chựm im 10. ? Mún qu ca H cú c ụng b thớch khụng? - ú l mún qu ụng b thớch nht. ? Bộ H trong truyn l mt cụ bộ nh th no? - nhiu sỏng kin v rt kớnh yờu ụng b ? Vỡ sao H ngh ra sỏng kin t chc ngy ụng b? - vỡ H rt yờu ụng b 4/ Luyn c li: - Thi c phõn vai ton b cõu chuyn. - Nhận xét, đánh giá. 5/ Củng cố: - Nêu nội dung , ý nghĩa câu chuyện. - Nhận xét giờ học. ___________________________ TiÕt4 To¸n LuyÖn tËp I. Mục tiêu: - Củng cố cách tìm “ một số hạng trong một tổng”. Ôn lại phép trừ đã học và giải toán đơn về phép trừ. - Rèn kĩ năng làm tính, giải toán. - HS tích cực học tập. B/ Hoạt động dạy học: 1/ KTBC: - Tìm x: x + 12 = 19 3 + x = 25 - Nêu cách tìm số hạng chưa biết 2/ Luyện tập: - Bài 1: - HS tự làm bài vào vở + Chữa bài - Yêu cầu HS nêu cụ thể 1 bài x + 8 = 10 . Phân tích - x là số hạng chưa biết trong một tổng - Nêu cách tìm số hạng chưa biết - Trình bày bài giải. - Bài 2: - HS làm bài rồi chữa bài + Nhận xét - Từ phép cộng 9 + 1 = 10, ta có hai phép trừ 10 - 1 = 9 10 - 9 = 1 + Tương tự với các cột tính tiếp sau - Bài 3: - HS tính nhẩm theo từng cột + Chữa bài - HS tự nhận ra 10 - 1 - 2 cũng bằng 10 - 3 - Bài 4: - HS đọc, phân tích, xác định dạng toán rồi trình bày bài giải. + Chữa bài - Bài 5: - HS tự giải bài toán, chọn đáp án đúng 3/ Củng cố: - Nhc li cỏch tỡm s hng trong mt tng - nhn xột gi hc. ______________________________________________________________________ Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2006 Tiết 1 Thể dục Ôn bài thể dục phát triển chung. Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang I. Mục tiêu - Ôn bài thể dục phát triển chung. Biết điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang - Rèn luyện học sinh tập đúng các động tác đã học . Biết điểm số theo đội hình hàng ngang - Giáo dục ý thức tự rèn luyện thân thể cho hs. II, Địa điểm sân tr ờng : - Sân trờng còi III. Các hoạt động dạy học: Nội dung 1, Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ. -Xoay các khớp 2, Phần cơ bản: - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Ôn điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang - Thi tập bài thể dục phát triển chung - Thi điểm số theo đội hình hàng ngang 3 , Kết thúc - Nhận xét tiết học - Hớng dẫn về nhà thực hiện bài học. ĐL (5p) 1L 2L 2L (20p) 10p 5p 3p 2p (5p) Ph ơng pháp tổ chức - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm số - Thực hành. - gv hớng dẫn - 2 hàng dọc tập đồng loạt - Thực hành - Thực hành - Thi giữa các tổ - Hồi tĩnh. ___________________________________ Tiết 2 Toán Số tròn chục trừ đi một số I. Mc tiờu: - Bit thc hiện phộp tr cú s b tr l s trũn chc, s tr l s cú mt hoc hai ch s ( cú nh); vn dng khi gii toỏn cú li vn. cng c cỏch tỡm s hng cha bit, khi bit tng v s hng kia. - Rốn k nng lm tớnh, gii toỏn. II. dựng dy hc: - 4 bú, mi bú cú 10 que tớnh, bng gi. III. Cỏc hot ng dy hc: 1/ KTBC: - Tìm x: x + 10 = 20 30 + x = 49 - Nêu cách tìm một số hạng trong một tổng. 2/ Bài mới: a) Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 - 8 và tổ chức thực hành. - GV gắn các que tính trên bảng - HS lấy que tính, thao tác tự tìm KQ. ( như SGK) - Nêu cách thực hiện - GV ghi bảng: chục Đơn vị 4 0 - 8 3 2 - Giúp HS đặt tính, rồi tính - HS lên bảng tự đặt tính trừ Chú ý viết 8 thẳng cột với 0 40 trừ từ phải sang trái - 8 32 - HS nhắc lại cách trừ. - HD h/s làm bài 1 vào vở - HS làm bài. b) Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 - 18 và tổ chức thực hành. - Giới thiệu phép trừ 40 - 18 - HS thao tác trên que tính, tự tìm KQ - Nêu cách thực hiện - HS đặt tính rồi thực hiện phép tính. - Giúp HS tự đặt tính rồi thực hiện 40 phép trừ từ phải sang trái. - 18 22 - Nhắc lại cách thực hiện phép trừ - HS làm nốt 3 phép tính còn lại của bài 1 c) Thực hành: - Bài 2: - HS làm bài vào vở Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết trong một tổng. - Bài 3: - HS tự tìm hiểu bài toán rồi giải Lưu ý: trước khi giải đổi 2 chục = 20 3/ Củng cố: - Nhắc lại cách thực hiện phép trừ: Số t ròn chục trừ đi một số. - Nhân xét giờ học ___________________________________ TiÕt3 ChÝnh t¶ ( tËp chÐp) Ng y là ễ I. M ụ c tiªu : - Rèn kĩ năng viết đúng, trình bày bài sạch, đẹp. - Chép lại chính xác bài chính tả: Ngày lễ. Làm đúng các bài tập phân biệt c/k, l/n. - HS có thói quen viết nắn nót, cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung đoạn văn cần chép. - VBT - HT: cá nhân, lớp. III. Các hoạt đ éng dạy học : 1/ Giới thiệu bài: 2/ HD tập chép: - GV đọc đoạn chép trên bảng phụ - 2 HS đọc lại - Nhận xét: ? Những chữ nào trong tên các ngày lễ được viết hoa? - Chữ đầu của mỗi bộ phận tên - Luyện viết chữ khó - HS viết bảng: Quốc tế, Lao động… - HS chép bài vào vở - GV theo dõi, uốn nắn. - Chấm chữa bài. 3/ HD làm bài tập: - Bài 2: + Nêu yêu cầu - Điền vào chỗ trống hay k - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở + Chữa bài - HS đọc lại: con cá, con kiến, cây cầu dòng kênh. + Củng cố quy tắc viết c/k - Bài 3: + Nêu yêu cầu - HS làm phần a, 2 HS lên bảng + Chữa bài - lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan - HS đọc lại các từ vừa điền. 3/ Củng cố: - Khen ngợi những HS có bài chép đúng, đẹp. - Nhận xét giờ học. ____________________________________ TiÕt 4 §¹o ®øc * Bài 5:Chăm chỉ học tập (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Cñng cè cho HS hiểu: Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì - HS thực hiện được giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trường, ở nhà. - HS có thái độ tự giác học tập. II. Đồ dùng dạy học:- Vở bài tập đạo đức. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1/ Hoạt động 1: Đóng vai. - Nêu yêu cầu - Các nhóm thảo luận, sắm vai trong các tình huống sau + Tình huống:Hôm nay khi Hà chuẩn bị đi học cùng bạn thì bà ngoại đến - Từng nhóm HS thảo luận phân vai cho chơi. Đã lâu Hà chưa gặp bà nên em nhau. mừng lắm. Hà băn khoăn không biết - Một số nhóm HS diễn vai theo cách nên làm thế nào… ứng xử của mình. + Nhận xét, góp ý theo từng lần diễn. - Kết luận: HS cần phải đi học đều và đúng giờ. 2/ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm. - GV nêu ý kiến - HS bày tỏ thái độ đối với các ý kiến. + Chỉ những bạn học không giỏi mới - không tán thành vì là HS ai cũng cần cần chăm chỉ. Chăm chỉ học tập. + Cần chăm học hàng ngày và khi chuẩn bị kiẻm tra. - Tán thành. + Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích học tập của tổ, của lớp. - Tán thành. +Chăm chỉ học tập là hàng ngày phải học đến khuya. - Không tán thành vì thức khuya sẽ có hại cho sức khoẻ. 3/ Hoạt động 3: Phân tích tiểu phẩm. - GV tổ chức cho một số HS biểu diễn tiểu phẩm. - HS theo dõi tiểu phẩm. Nội dung tiểu phẩm trong SGV trang 42. - HD h/s phân tích tiểu phẩm: ? làm bài trong giờ ra chơi có phải là chăm chỉ học tập không? Vì sao? ? Em có thể khuyên bạn An như thế nào? -Kết luận: Giờ ra chơi dành ccho HS vui chơi, bớt căng thẳng ttrong học tập. Vì vậy, không nên dùng thời gian đó để học tập. Chúng ta cần khuyên bạn nên giờ nào việc ấy. * Kết luận chung: Chăm chỉ học tập là bổn phận của HS, đồng thời cũng là để giúp cho các em thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền được học tập của mình. 4/ Củng cố: - Nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. ____________________________________________________________________ TiÕt5 KÓ chuyÖn Sáng kiến của bé Hà. I. M ụ c tiªu: - Rèn kĩ năng kể chuyện tự nhiên, giọng kể phù hợp. - Dựa vào ý chính của từng đoạn, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. - HS có thái độ quan tâm, kính trọng ông bà. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn ý chính của từng đoạn. - HT: cá nhân, nhóm, lớp. III. Các hoạt đ éng dạy học : 1/ Giới thiệu bài: 2/ HD kể chuyện: * kể từng đoạn câu chuyện dựa vào ý chính. - GV treo bảng phụ viét các ý chính - HS đọc yêu cầu của bài - HD kể mẫu đoạn 1 theo ý 1 - 1 HS kể mẫu + Với HS yếu, GV có thể gợi ý: ? Bé Hà vốn là một cô bé như thế nào? ? Bé HÀ có sáng kiến gì? ? Bé giải thích vì sao phải có ngày lễ của ông bà? ? Hai bố con chọn ngày nào làm ngày lễ của ông bà? Vì sao? - Kể chuyện trong nhóm - HS nối tiếp nhau kể từng đoạn - Kể chuyện trước lớp - Các nhóm cử đại diện lên thi kể Nhận xét, đánh giá * Kể toàn bộ câu chuyện - Thi kể lại toàn bộ câu chuyện - Nhận xét, đánh giá. 3/ Củng cố: - Nhận xét tiết học. - VN kể lại câu chuyện cho người thân nghe. ___________________________________ TiÕt 6 TËp ®äc Thương ông. I. Mục đích tiªu : - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu. - §ọc trơn, hiểu nội dung bài, học thuộc một khổ thơ. - HS kính yêu ông bà. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III. Các hoạt động dạy - học: 1/ KTBC: Đọc bưu thiÕp chúc thọ hoặc mừng ông , bà nhân ngày sinh nhật; đọc cả phong bì ghi địa chỉ của ông bà. 2/ Bài mới: a) Giới thiệu bài: S dng tranh minh ho trong SGK. b) Luyn c: - GV c mu ton bi th. - c tng cõu th - HS c ni tip + Luyn phỏt õm: - HS yu c: lon ton, bc lờn, th th - c tng kh th trc lp - HS c ni tip + Chỳ ý nhn ging mt s t Khụng au! // Khụng au! // Dù au n õu Khi ngay lp tc. // + c cỏc t ng trong chỳ gii - c tng kh th trong nhúm. - Thi c gia cỏc nhúm. c) Tỡm hiu bi: ? Chõn ụng au nh th no? - ễng b au, sng ty, i phi chng gy. ? Bộ Vit ó lm nhng gỡ giỳp v - ụng lờn thm, by cho ụng cõu thn an i ụng? Chỳ, biu ụng cỏi ko. ? Tỡm nhng cõu th cho thy nh bộ - ễng c cõu thn chỳ: Khụng au Vit ụng quờn c au? V ụng gt u: - Khi ri ti nh! d) Hc thuc lũng: - HS nhm dc thuc lũng ớt nht 1 kh th m em thớch. - Nhiốu HS ni tip nhau thi c trc lp. - Nhn xột cho im. 3/ Cng c: - Nhn xột tit hc - VN tip tc hc thuc lũng c bi th. ____________________________________ Tiết 6 Hoạt động ngoài giờ Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt mừng các thầy các cô I .Mục tiêu - Học sinh thấy đợc ý nghĩa của việc chào mừng các thầy các cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11. Từ đó có ý thức rèn luyện và tu dỡng để trở thành ngời học sinh ngoan - Rèn luyện học sinh thờng xuyên tu dỡng và rèn luyện để trở thành ngời học sinh ngoan - Giáo dục học sinh ý thức tôn s trọng đạo II. Hoạt động dạy học 1 Cho học sinh nêu ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 2. Yêu cầu học sinh nêu những việc làm và những hành động tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 3. Yêu cầu xây dựng những hoạt động văn nghệ để kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. -Tự phân công nhiệm vụ cho nhau 4. Tổng kết đánh giá. 5.Nhận xét tiết học ______________________________________________________________________ Thứ t ngày 8 tháng 11 năm 2006 Tiết 1  m nhạc Có giáo viên dạy chuyên Tiết 2 Tập đọc Bu thip. I. Mc tiêu - Rốn k nng c ỳng, c hiu. - c trn, Hiu c ni dung ca hai bu thip, tỏc dng ca bu thip, cỏch ghi mt phong bỡ th. - HS quan tõm, kớnh yờu ụng b. II. dựng dy hc: - Mi HS mang theo 1 bu thip, 1 phong bỡ th. III. Cỏc hot ng dy - hc: 1/ KTBC: c v tr li cõu hi bi: Sỏng kin ca bộ H. 2/ Bi mi: a) Gii thiu bi: b) Luyn c:- GV c mu - Luyn c cõu - HS tip ni nhau c tng cõu + Luyn phỏt õm - HS yu c: bu thip, nm mi - c tng bu thip v phn ngoi - HS c ni tip + Chỳ ý mt s cõu Ngi gi: // Trn Trung Ngha // S Giỏo dc v o to Bỡnh Thun // + c chỳ gii t: Bu thip + GV gii thiu mt s bu thip - c trong nhúm. - Thi c gia cỏc nhúm c) Tỡm hiu bi: ? Bu thip u l ca ai gi cho ai? - Ca chỏu gi cho ụng b. ? Gi lm gỡ? - Chỳc mng ụng b nhõn dp nm mi. ? Bu thiếp th hai l ca ai gi cho ai? - ông b gi cho chỏu ? Gi lm gỡ? - bỏo tin ụng b ó nhn c bu thip ca chỏu v chỳc tt chỏu. ? Bu thiếp dựng ể lm gỡ? - chỳc mng, thm hi, thụng bỏo vn tắt tin tc. - Thc hnh - HS vit mt bu thip chỳc th hoc mng sinh nht ụng b + Chỳ ý: Chỳc th ụng b cựng ngha vi sinh nht ụng b nhng núi chỳc th khi ụng b ó gi ( thng l trờn 70 tui) . Cn viết bu thiếp ngắn gn Khi viết phong bỡ th, phi ghi rừ a ch ngi nhn ể bu in chuyển th ến tay ngi nhn. EM cng cn ghi a ch ngi gi ngi nhn bit ai gi th cho mỡnh + HS viết bu thiếp v phong bỡ th + Nhiu HS tip ni nhau c bi. - Nhn xột. 3/ Cng c: - Nhn xột tit hc. - Nhc HS thc h nh viết b u thiếp khi cn thiết. _________________________________________ Tiết 3 Tập viết Chữ hoa H I, Mục tiêu: - Viết đúng , viết đẹp chữ cái hoa H -Biết cách nối nét từ các chữ hoa H sang chữ đứng liền sau. - Viết đúng đẹp cụm từ : Hai sơng một nắng - Giáo dục hs giữ vở sạch viết chữ đẹp. Quý trọng sức lao động II, Đồ dùng dạy học -Mẫu chữ H vở viết - III, Các hoạt động dạy học 1, Kiểm tra 2. Bài mới a,gtb b,Nội dung * Hớng dẫn viết chữ hoa - Quan sát nhận xét - Gv giới thiệu mẫu chữ H - Chữ H hoa cao mấy đơn vị? rộng? Gồm mấy nét đó là những nét nào? - Hớng dẫn quy trình viết - Viết mẫu - yc viết bảng con * Hớng đẫn viết cụm từ ứng dụng -Giới thiệu cụm từ : Hai sơng một nắng - Giải thích cụm từ : Hai sơng một nắng - Nhận xét độ cao các con chữ - Viết bảng con. * Hớng dẫn viết vở tập viết . Gv uốn nắn t thế ngồi cách cầm bút . - Chấm bài - Hs quan sát - Cao 5 ly , rộng hơn 5ly - 3 nét - Hs viết bảng -hs đọc cụm từ ứng dụng: Hai sơng một nắng - Thực hành viết bảng con - Hs viết vở theo yc 3, Củng cố dặn dò, chuẩn bị bài sau _________________________________ Tiết 4 Toán [...]... lớp, phổ biến nội dung yêu 1L cầu 2L - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ 2L -Xoay các khớp (20 p) 2, Phần cơ bản: - Cho học sinh xếp theo đội hình vòng 1-2L tròn 2- 3L - Hớng dẫn học sinh điểm số - Sửa sai cho học sinh 5p - Trò chơi: Bỏ khăn (5p) 3 , Kết thúc - Nhận xét tiết học - Hớng dẫn về nhà thực hiện bài học Tiết2 Toán Phơng pháp tổ chức - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm số - Thực hành - gv hớng dẫn Thực... Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 20 06 Tiết 1 Thể dục Điểm số 1 -2 theo đội hình vòng tròn Trò chơi : Bỏ khăn I.Mục tiêu - Biết điểm số 1 -2 theo đội hình vòng tròn - Biết chơi trò chơi vui vẻ đoàn kết - Giáo dục ý thức tự rèn luyện thân thể cho hs II, Địa điểm sân trờng: - Sân trờng còi III Các hoạt động dạy học: Nội dung ĐL (5p) 1, Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu 1L cầu 2L - Chạy nhẹ... phộp tr ú 2/ Bi mi: a) HD h/s thc hin phộp tr dng 11 -5 v lp bng tr - S dng que tớnh v bng gi gii thiu phộp tr - HS thao tỏc tren que tớnh tỡm KQ - Nờu cỏch thc hin - HD t tớnh v tớnh - HS thc hin 11 - 5 6 - Lp bng tr - HS t tỡm KQ ca cỏc phộp tớnh cũn li - Hc thuc bng tr b) Thc hnh: - Bi 1: - HS lm ct tớnh th nht + Nờu nhn xột 9 +2= 2+9 11 - 9 = 2 11 - 2 = 9 + Nh vy nu bit KQ ca phộp tớnh 9 + 2 = 11,... Kiểm điểm tuần I :Mục tiêu: - Học sinh thấy đợc u khuyết điểm của mình qua một tuần học từ đó có hớng khắc phục - Rèn học sinh tính tự quản cao trong giờ sinh hoạt - Giáo dục học sinh biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày II Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị t liệu sinh hoạt III Hoạt động dạy học: 1 Nhận xét tuần 10 * Ưu điểm: * Các nề nếp : - Học tập: ( Học trên lớp, tự... hc: 1/ KTBC: - Nờu cỏch thc hin phộp tr dng 11 - 5 - c bng cụng thc tr 11 tr i mt s 2/ Bi mi: a) HD thc hin phộp tr 31 - 5 - GIi thiu phộp tr 31 - 5 - HS thao tỏc vi que tớnh t tỡm ra KQ - Nờu cỏch thc hin 31 - 5 = 31 - 1 - 4 = 30 - 4 = 26 - Nờu cỏch tớnh vit - HS nờu cỏch t tớnh ri tớnh 31 - 5 26 b) Thc hnh: - Bi 1, 2: Chỳ ý cỏch t tớnh v ghi KQ - Bi 3: - HS c, phõn tớch, xỏc nh dng bi ri t gii vo... nề nếp : - Học tập: ( Học trên lớp, tự học) - Xếp hàng ra vào lớp: - Truy bài: - Thể dục vệ sinh - ý thức đạo đức, tác phong - Thực hiện luật giao thông * Nhợc điểm: * Các nề nếp : - Học tập: ( Học trên lớp, tự học) - Xếp hàng ra vào lớp: - Truy bài: - Thể dục vệ sinh - ý thức đạo đức, tác phong - Thực hiện luật giao thông II, Phơng hớng tuần 11 -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam... chớnh t: Ngy l 2/ Bi mi: a) Gii thiu bi: b) HD nghe vit: - GV c bi - 2 HS c li bi - Giỳp HS nm ni dung bi ? Cú ỳng l cu bộ trong bi th - ễng nhng chỏu, gi v thua cho chỏu thng c ụng ca mỡnh khụng? Vui - NHn xột - HS quan sỏt tỡm hiu v cỏch dựng du cõu trong bi - Luyn vit ch khú - HS vit bng con: vt, keo, thua, chiu - GV c tng dũng th - HS vit bi vo v - Chm, cha bi c) HD lm bi tp chớnh t: - Bi 2: + Nờu yeu... vng yờu cu - HS m truyn Sỏng kin ca bộ H, c thm, tỡm v vit nhanh nhng t ch ngi trong gia ỡnh, h hng - HS phỏt biu ý kin + GV ghi nhanh lờn bng: b, ụng, b, con, m, c gi, cụ, chỳ, con chỏu, chỏu - Bi 2: - 2 HS lờn bng, c lp lm vo v BT + Cha bi - HS c li KQ - Bi 3: + Nờu yờu cu - Xp t ? Th no l h ni? - H ni l nhng ngi h hng v ng b ? Th no l h ngoi? - L nhng ngi h hng v bờn m + HS lm bi + Cha bi H ni ễng... i mt s - Nờu cỏch thc hin phộp tr 31 - 5 2/ Bi mi: a) HD thc hin phộp tr 51 - 15 - Gii thiu phộp tr 51 - 15 HS thao tỏc trờn que tớnh t tỡm ra KQ - Neu cỏch thc hin 51 - 15 = 51 - 1 - 14 = 50 - 14 = 36 - Nờu cỏch tớnh vit - HS nờu cỏch t tớnh ct dc ri tớnh 51 - 15 36 - HS t ly thờm mt s VD khỏc v nờu rừ cỏch thc hin b) Thc hnh: - Bi 1: - HS lm bng con - Bi 2: - HS lm bi vo v Chỳ ý cỏch t tớnh v cho... Gii thiu bi: 2/ HD lm bi tp: - Bi 1: + Nờu yờu cu v gi ý + GV nhc HS chỳ ý: Cỏc cõu hi trong BT ch l gi ý Yờu cu ca BT phi l tr li cõu hi + Chn i tng k - 1 HS c, c lp c thm - HS cú th k v ụng, b, hoc mt ngi thõn no ú trong gia ỡnh - 1 HS gii k mu trc lp - HS k trong l k ch khụng nhúm - i din cỏc nhúm lờn thi k + Nhn xột + GV theo dừi, giỳp cỏc nhúm + Nhn xột, bỡnh chn ngi k hay - Bi 2: + Nờu yờu . học. ĐL (5p) 1L 2L 2L (20 p) 10p 5p 3p 2p (5p) Ph ơng pháp tổ chức - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm số - Thực hành. - gv hớng dẫn - 2 hàng dọc tập đồng. Hớng dẫn về nhà thực hiện bài học. ĐL (5p) 1L 2L 2L (20 p) 1-2L 2- 3L 5p (5p) Ph ơng pháp tổ chức - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm số - Thực hành. - gv
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 lớp 2, Tuần 10 lớp 2, Tuần 10 lớp 2, Các hoạt đ éng Đồ dùng dạy học:- Vở bài tập đạo đức. III M, Các hoạt đ, Mục tiªu, Mục tiêu: Đồ dùng dạy học dựng dy hc: - 1 bú 1 chc que tớnh v 1 que tớnh ri., Đồ dùng dạy học: - 3 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời. Mục tiªu Các hoạt đ, Mục tiªu Các hoạt đ, Đồ dùng dạy học: - 5 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời. Đồ dùng dạy học: