thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung

13 661 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2016, 08:19

BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG ĐẦU TƯDự án thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải TânKính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh;Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN1. Công ty hữu hạn Truyền thông Mới Quảng Tây, địa chỉ trụ sở chính: Số 75, Đại lộ Dân tộc, khu Thanh Tú, Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung HoaGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 450000000016804 (11)Ngày cấp : 1752010Nơi cấp: Cục quản lý hành chính công thương khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung HoaĐiện thoại: 008618607719832 Người đại diện theo pháp luật: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày … tháng … năm …… BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ Dự án thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh; Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh I THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Công ty hữu hạn Truyền thông Mới Quảng Tây, địa trụ sở chính: Số 75, Đại lộ Dân tộc, khu Thanh Tú, Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 450000000016804 (1-1) Ngày cấp : 17/5/2010 Nơi cấp: Cục quản lý hành công thương khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Điện thoại: 008618607719832 Người đại diện theo pháp luật: Họ tên: Lý Đức Cương Chức vụ: Giám đốc Sinh ngày 01/3/1956 Quốc tịch: Trung Quốc Hộ chiếu số: PE0061475 Ngày cấp: 11/3/2013 Ngày hết hạn: 11/3/2018 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Khải Ca, địa trụ sở: suite 3, 15-29 Bank street, South Melbourne, Vic 3205, Australia Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: ABN 41 139 253 599 Ngày cấp: 03/9/2009 Nơi cấp: Ủy ban Đầu tư An ninh Australia Điện thoại: 00610396088288 Người đại diện theo pháp luật: Họ tên: JIANG GIAO QING Chức vụ: Giám đốc Sinh ngày: 12/9/1964 Quốc tịch: Úc Hộ chiếu số: N58744359 Ngày cấp: 16/9/2011 II KHÁI QUÁT SƠ BỘ Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ Tên Dự án: Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân Địa điểm: Số 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Mục tiêu đầu tư: Thành lập tổ chức đào tạo tiếng Trung, tiếng Anh chuyên nghiệp, chuyên sâu, đại góp phần bước đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long nói riêng tỉnh Quảng Ninh nói chung giai đoạn phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế Quy mô đầu tư: - Thiết lập 01 Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Anh với 06 phòng học 01 khu vực hành chính, sử dụng chung; - Diện tích sử dụng: 240m2 - Số lượng học viên: 10-12 người/tháng/lớp; - Số lớp học: 20 ÷ 30 lớp, chia làm ca/ngày - Số lượng cấu giáo viên giảng dạy: 08 giáo viên, có 03 giáo viên người nước - Chương trình đào tạo: + Tiếng Trung, tiếng Anh tổng quát, phổ thông; + Kỹ nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung, tiếng Anh; + Ngữ pháp tiếng Trung, tiếng Anh nâng cao Thời gian thực Dự án: 15 năm; Tiến độ thực hiện: - Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập Trung tâm: 01 năm - Đưa Trung tâm vào hoạt động: dự kiến tháng 9/2014 Tổng vốn đầu tư dự án: 3.000.0000.0000 VND (Ba tỷ Việt Nam đồng) Trong đó: - Chi phí thuê địa điểm: 10.000.000 đồng/tháng; - Chi phí văn phòng: 10.000.000 đồng/tháng; - Chi phí lương cố định cho máy quản lý, giảng viên & nhân viên (15 người): 5.000.000 đồng/tháng; - Chi phí lên lớp cho giảng viên (8 người): 50.000 đồng/giờ; - Chi phí khác: 5.000.000 đồng/tháng; Nguồn vốn thực dự án: - Vốn tự có: 100%; - Vốn vay: 0; - Vốn huy động khác: III CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư (Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài); Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 hướng dẫn Luật Giáo dục; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 Chính phủ quy định hợp tác, đầu tư nước lĩnh vực giáo dục; Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban hành mẫu văn thực thủ tục đầu tư Việt Nam; Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 UBND tỉnh Quảng Ninh việc ban hành Quy định hồ sơ chi tiết thủ tục hành thực chế cửa, chế cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải UBND tỉnh, qua Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý; IV NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN Mục đích đời: Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân đời nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo tiên tiến, áp dụng phương pháp giảng dạy đại giúp cho học viên nhanh chóng hoà nhập với môi trường ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết xã hội Trong giai đoạn đầu Trung tâm tập trung triển khai chương trình kỹ giao tiếp tiếng Trung, tiếng Anh cho đối tượng phổ thông, tổ chức, doanh nghiệp nước Trong giai đoạn Trung tâm tiếp tục triển khai chức nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ khác, mở rộng liên kết với trung tâm, trường đối tác, tư vấn du học Lựa chọn hình thức đầu tư, lĩnh vực kinh doanh: - Hình thức đầu tư: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên với 100% vốn nước đảm bảo thực quy định pháp luật; Trong đó: + Loại hình Doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên; + Tên Công ty: Công ty TNHH Văn hóa Khải Tân + Tên tiếng Anh: KaiXin Cultural Company Limited + Tên viết tắt: KaiXin CO.,LTD + Địa điểm trụ sở chính: Số 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam + Điện thoại: 0162 637 0841 + Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VND (Hai mươi mốt tỷ Việt Nam đồng) tương đương với 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ); + Thành viên góp vốn: (1) Công ty hữu hạn Truyền thông Mới Quảng Tây, địa trụ sở chính: Số 75, Đại lộ Dân tộc, khu Thanh Tú, Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 450000000016804 (1-1) Ngày cấp : 17/5/2010 Nơi cấp: Cục quản lý hành công thương khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Điện thoại: 008618607719832 Người đại diện theo pháp luật: Họ tên: Lý Đức Cương Chức vụ: Giám đốc Số vốn góp: 10.290.000.000 VNĐ (Mười tỉ hai trăm chín mươi triệu đồng) tương đương 490.000 USD (Bốn trăm chín mươi nghìn Đô la Mỹ); chiếm 49% vốn điều lệ; (2) Công ty hữu hạn Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Khải Ca, địa trụ sở: suite 3, 15-29 Bank street, South Melbourne, Vic 3205, Australia Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: ABN 41 139 253 599 Ngày cấp: 03/9/2009 Nơi cấp: Ủy ban Đầu tư An ninh Australia Điện thoại: 00610396088288 Người đại diện theo pháp luật: Họ tên: JIANG GIAO QING Chức vụ: Giám đốc Số vốn góp: 10.710.000.000 VNĐ (Mười tỷ bảy trăm mười triệu Việt Nam đồng), tương đương 510.000 USD (Năm trăm mười nghìn Đô la Mỹ); chiếm 51% vốn điều lệ + Người đại diện theo pháp luật Họ tên: CHEN DA Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 19/11/1966 Dân tộc: Dao Quốc tịch: Trung Quốc Số hộ chiếu: E 00335672 Ngày cấp: 24/5/2012 Ngày hết hạn: 23/5/2022 Nơi cấp: Cục Xuất Nhập Cảnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Nơi đăng ký hộ tạm trú Việt nam: 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Chỗ tại Việt Nam: 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: 0162 637 0841 - Lĩnh vực kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông Khải Tân STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du 7920 lịch Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại 8230 Giáo dục khác chưa phân vào đâu 8559 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 Hoạt động pháp luật 6910 - Tư vấn pháp luật 69101 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật giải trí Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác 7490 chưa phân vào đâu - 9000 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 74909 khác lại chưa phân vào đâu Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 (Trừ bán buôn dược phẩm dụng cụ y tế) Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm cửa 4761 hàng chuyên doanh 10 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể băng, đĩa 4762 trắng) cửa hàng chuyên doanh Dự kiến quy mô đầu tư, địa điểm đặt trụ sở Trung tâm Đào tạo: - Địa điểm đặt trụ sở Trung tâm đào tạo: Số 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam - Quy mô đầu tư gồm: o Khu vực hành chính: gồm phòng làm việc có tổng diện tích 90m2; o 06 phòng học, có diện tích 25 m2/phòng; o Đầu tư trang thiết bị văn phòng, hệ thống loa máy, thiết bị nghe, nhìn phục vụ cho việc giảng dạy, tổng số tiền 1.000.000.000 VND (Một tỷ Việt Nam đồng) Dự kiến cấu tổ chức nguồn nhân lực a Cơ cấu tổ chức: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Ban giám đốc: 01 giám đốc; 01 phó giám đốc; - Các phòng ban: o Phòng Tổ chức - Hành chính: 02 người; o Phòng Tài - Kế toán: 02 người; o Phòng nghiệp vụ: 08 người b Nguồn nhân lực - Đội ngũ giảng dạy: gồm 04 Giáo viên Việt Nam nhiệt huyết, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tạo điều kiện tốt cho học viên tiếp thu giảng, có trình độ đại học sau đại học, năm kinh nghiệm có qua vấn sơ tuyển kết hợp với 02 giáo viên người Trung Quốc, 02 giáo viên người Úc thân thiện, kiên nhẫn, có thời gian tham gia hoạt động Việt Nam thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục Chương trình đào tạo phương pháp đánh giá kết học tập a Chương trình đào tạo: Trong giai đoạn đầu vào hoạt động, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Khải Tân chủ yếu tập trung cung cấp chương trình đào tạo tiếng Trung, tiếng Anh bổ trợ cho đối tượng có nhu cầu làm việc tổ chức, doanh nghiệp liên quan; chương trình tiếng Trung, tiếng Anh phổ thông cấp độ phục vụ đối tượng học sinh, sinh viên; chương trình luyện kỹ Ngoại ngữ Một số chương trình đào tạo tiếng Trung sau: TRÌNH ĐỘ A: + Chương trình Trung A1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển + Chương trình Trung A2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển TRÌNH ĐỘ B: + Chương trình Trung B1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển + Chương trình Trung B2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển TRÌNH ĐỘ C: + Chương trình Trung C1 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển + Chương trình Trung C2 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển Một số chương trình đào tạo tiếng Anh sau: GIAO TIẾP: + Tiếng Anh bản; + Giao tiếp LUYỆN THI + Luyện thi Toeic; + Luyện thi Ielts HỌC DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH: + Giao tiếp hàng ngày; + Tiếng Anh thương mại; + Tiếng Anh Du lịch b Phương pháp giảng dạy - Dạy học tiếng Trung, tiếng Anh thông qua giao tiếp tiếng Trung, tiếng Anh giáo viên học viên nhằm rèn luyện phát triển kỹ ngôn ngữ người học (nghe, nói, đọc viết); đặc biệt tập trung vào hai kỹ nói – viết; - Lồng ghép kỹ thi, kiểm tra tập hoạt động xuyên suốt chương trình; - Phát triển vốn từ vựng ngữ pháp đầy đủ có hệ thống hỗ trợ phát triển kỹ tạo môi trường sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh; - Học sinh trung tâm trình dạy học thể qua nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, quan tâm giáo viên lớp; liên lạc chặt chẽ trung tâm học viên trình học; - Tổ chức nhiều hoạt động tạo động học tập tích cực, tạo thái độ tự tin hình thành niềm đam mê học tập tiếng Trung, tiếng Anh, góp phần phát triển kỹ giao tiếp kỹ mềm quan trọng cho môi trường làm việc giao tiếp quốc tế c Phương pháp đánh giá học viên Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân áp dụng phương pháp tiêu thức đánh giá kết học tập học viên theo hệ thống kiểm tra đầu vào, phân lớp phù hợp với trình độ học viên Kiểm tra kỳ cuối kỳ đánh giá tiến học viên, kiểm tra kỹ nghe, nói, đọc, viết Từ kết định cho học viên học khóa d Ưu điểm khóa học - Giáo viên nước thân thiện, kiên nhẫn, có kinh nghiệm; - Khắc phục nhược điểm phát âm, giao tiếp; - Luyện tập phát âm theo dân địa; - Trao đổi khả trả lời vấn kỹ thực công việc tiếng Trung, tiếng Anh; - Học qua chủ đề sống công việc; Dự kiến tổng mức đầu tư - Tổng mức đầu tư: 3.000.000.0000 VND (Ba tỷ Việt Nam đồng); - Cơ cấu vốn: 100% vốn tự có - Nguồn vốn đầu tư: Vốn tư nhân, 100% vốn nước Dự kiến thời gian thực dự án: 15 năm (2013 - 2028) - Hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư cấp phép: 01 năm; - Đi vào hoạt động: dự kiến vào tháng 9/2014 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án a Doanh thu dự kiến - Mức học phí cao nhất: 3.000.000đ/lớp/học viên; - Mức thu học phí thấp nhất: 800.000đ/lớp/học viên; - Mức học phí trung bình phân tích tài chính: 1.600.000đ/lớp/học viên/khóa - Dự kiến mức thu hút học viên kết phân tích nhu cầu đào tạo, đối tượng khách hàng tiềm khả đáp ứng Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ Khải Tân thời gian cụ thể - Dự kiến doanh thu năm đầu: Năm Số lượng học viên Học phí/buổi tháng năm 2014 8.320 2015 24.960 100.000 2.496.000.000 2016 24.960 100.000 2.496.000.000 100.000 Doanh thu dự kiến bình quân (VNĐ) 832.000.000 b Dự kiến chi phí STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí thuê địa điểm Tháng 12 10.000.000 120.000.000 Chi phí văn phòng Tháng 12 10.000.000 120.000.000 Chi phí lương cố định cho máy quản lý, giảng Tháng viên & nhân viên (15 người) 12 5.000.000 900.000.000 Chi phí lên lớp cho Giờ giảng viên (8 người) 14.976 50.000 748.800.000 Chi khác 12 Tháng Tổng cộng chi phí 5.000.000 60.000.000 1.948.800.000 c Dự kiến lợi nhuận số thuế nộp NSNN STT Diễn giải Thành tiền (đồng) Doanh thu bình quân/năm 2.496.000.000 Chi phí bình quân/năm 1.948.800.000 Lợi nhuận trước thuế/năm 547.200.000 Thuế nộp NSNN 109.440.000 Lợi nhuận sau thuế 437.760.000 Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu nâng cao lực cạnh tranh kiến thức ngoại ngữ nói chung tiếng Trung, tiếng Anh cho người Việt nói riêng, điều tất yếu nguồn nhân lực không thành phố Hạ Long mà tỉnh Quảng Ninh Sự đời Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân cần thiết để đáp ứng phần nhu cầu học tập ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ khả làm việc môi trường chuyên nghiệp Với nguồn vốn đầu tư chắn, mục tiêu rõ ràng phương thức thực chuyên nghiệp, Dự án chứa đựng tính khả thi cao, mang lại hiệu kinh tế - xã hội; không góp phần mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư mà góp phần đóng góp vào nghiệp giáo dục đào tạo quốc gia trình hội nhập hóa, quốc tế hóa Nơi nhận: - Như Kg; - Lưu VP NHÀ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ tên, chức vụ đóng dấu) CÔNG TY HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG MỚI QUẢNG TÂY GIÁM ĐỐC LÝ ĐỨC CƯƠNG – LI DEGANG CÔNG TY HỮU HẠN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ KHẢI CA GIÁM ĐỐC JIANG ZHAO QING
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung, thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung, thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn